← All news

Biotech Wednesday: first session speakers announced

, , , ,

HollandBIO and Oncode Institute organize a Biotech Wednesday, with this years’ theme ‘Next frontiers in cancer vaccines’. We are thrilled to announce the speakers of the first session: Sjoerd van der Brug (Professor at the LUMC), Gerben Moolhuizen (CEO of ISA Pharmaceuticals) and Ronald Plasterk (CEO of Frame Therapeutics). Join us to hear these speakers talk about their innovations and challenges in the field of therapeutic cancer vaccines. This live event takes place on Wednesday 24th of November at Pakhuis de Zwijger in Amsterdam! click here to register

← All news

Steun gevraagd voor Groeifondsvoorstel Biotech Booster

, , ,

Samen met de koepels van universiteiten, universitair medisch centra, hogescholen, Janssen en DSM zet HollandBIO deze weken de puntjes op de i van Biotech Booster, het biotechbrede plan dat we op 31 oktober indienen bij de commissie van het Nationaal Groeifonds. Met Biotech Booster lanceren HollandBIO, bedrijven en de Nederlandse kennisinstellingen een duurzame oplossing voor een hardnekkig knelpunt voor het succes van het Nederlandse biotech ecosysteem: tech transfer, of valorisatie. Hoe meer organisaties het voorstel onderschrijven, des te sterker we staan. Maakt jouw organisatie deel uit van het biotech ecosysteem, en zie je het belang van de unieke publiek-private aanpak van Biotech Booster? Steun dan het voorstel door middel van een steunbrief.

Biotech Booster voegt een extra schakel toe aan de valorisatieketen: ervaren biotech ondernemers selecteren de meest kansrijke proposities – hoofdzakelijk afkomstig uit de academie, waarna de uitvinders (wetenschappers en/of startende ondernemers) de juiste begeleiding krijgen van onder meer gevestigde ondernemers en experts (projectmanagement, expertise, team en geld) om hun idee efficiënt en effectief door te ontwikkelen tot een investeerbare propositie. Biotech Booster moet het rendement op het uitstekende Nederlandse biotechbrede wetenschappelijk onderzoek verhogen, en ondernemerschap, werkgelegenheid en innovatie een impuls geven. In de Executive Summary vind je een bondige weergave van het voorstel.

Maak jij deel uit van het Nederlandse biotech ecosysteem, en zie je het Biotech Booster voorstel net als wij als mogelijke oplossing voor de huidige knelpunten op het gebied van valorisatie en financiering? Dan nodigen we je van harte uit tot het schrijven van een steunbrief! Wil je een nadere toelichting, een voorbeeld of heb je andere vragen? Neem dan contact op met HollandBIO’s Timen.

← All news

Koninklijke Onderscheiding voor Solynta oprichter Pim Lindhout

, ,

Pim Lindhout, een van de oprichters van het Wageningse bedrijf Solynta, is woensdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tijdens zijn afscheid vanwege zijn pensionering als hoofd R&D bij Solynta werd hij verrast met deze Koninklijke Onderscheiding. Van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding, Pim!  

Lees meer 

← All news

Nationale griepprikdag

, , ,

Wist je dat werkgevers jaarlijks tussen de 500 tot 1300 miljoen verzuimkosten maken aan het griepvirus? Door huisartsbezoeken, ziekenhuisopnames en -zo nu en dan- volle IC’s stijgen de kosten voor de maatschappij vaak nog verder. Door de versoepelde coronamaatregelen verwachten virologen dit jaar een pittig griepseizoen. Daarom vraagt de Nederlandse Influenzastichting met een Nationale Griepprikdag op 11 oktober aandacht voor – jawel: de griepprik! 

← All news

Europese Commissie vraagt jouw input over modernisering ggo-regelgeving

, ,

Met de publicatie van een inception impact assessment neemt de Europese Commissie de eerste stap in het moderniseren van de Europese regels voor genetische modificatie. Want, zo luidde het terechte oordeel van de commissie, de wetgeving is niet langer fit for purpose en moet aangepast worden om de grote biotechnologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia bij te benen. Hoewel de commissie in haar analyse de urgentie en noodzaak tot modernisering treffend beschrijft, lijkt ze bij het onderzoeken van de randvoorwaarden voor een oplossing toch vooral de status quo in stand te willen houden. Ook de zeer summiere scope – “toepassing van gerichte mutagenese en cisgenese bij planten” – geeft weinig hoop op de door ons bepleite paradigma shift, en daarmee voor het verzilveren van de grote kansen die de vele andere technieken, en het modificeren van bijvoorbeeld micro-organismen voor de duurzaamheidstransitie in petto heeft.

De commissie nodigt iedereen uit om voor 22 oktober zijn mening te geven over de gepubliceerde analyse, via deze link. Biotech experts, laat van je horen!

← All news

You had my curiosity, but now you have my attention

, ,

Kon gecultiveerd vlees altijd al rekenen op nieuwsgierigheid, de laatste maanden wint de potentiële game changer de aandacht van een steeds groter en breder publiek. “Leonardo DiCaprio geeft Nederlands kweekvlees smoel”, zo zegt HollandBIO’s Annemiek met een knipoog tegen ANP over het bekende gezicht dat zich aan Mosa Meat verbindt. Dat DiCaprio de wereldwijde aandacht vestigt op deze Nederlandse innovatie, markeert de grote vorderingen die gecultiveerd vlees momenteel doormaakt.

Samenwerkende biotechbedrijven

Vorige week nog kondigde de Nederlandse multinational DSM een samenwerking aan met de andere vleespionier van eigen bodem, het Delftse Meatable. De bedrijven gaan samenwerken om de benodigde groeimedia verder te verbeteren. Nederlandse biotechbedrijven werken er hard aan om gecultiveerd vlees betaalbaar en op grote schaal toegankelijk te maken.

Betere wereld is meer dan alleen duurzame landbouw

Zodra dat lukt, dan kan de impact nog wel eens groter zijn dan gedacht. Met de juiste support van overheden, zou gecultiveerd voedsel namelijk aan veel meer kunnen bijdragen dan alleen duurzame landbouw, betogen twee Amerikaanse academici in het Financieel Dagblad (achter inlog). Daar zijn wij het helemaal mee eens. Niet voor niets is ons motto biotech maakt het leven beter. En een beter leven – daar zouden we niet alleen nieuwsgierig naar moeten zijn, daar zouden we alle aandacht voor moeten hebben.

← All news

Prinsjesdag 2021 – Na coronacrisis nu klimaat, zorg en innovatie hoog op de agenda

,

De in recordtempo uitgerolde coronavaccins hebben Nederland een uitweg geboden uit de coronacrisis. Daardoor kan de regering zich nu beter richten op prangende thema’s als de klimaatcrisis en de toekomstige organisatie van zorg. Gelukkig ziet de regering ook dat innovaties daar een belangrijke bijdrage aan leveren – of het nu gaat om gezondheidszorg, de circulaire economie of een duurzame landbouw. Daar is HollandBIO het roerend mee eens, want we zien dat biotechnologie Nederland bij uitstek de kans biedt om op een duurzame manier ons verdienvermogen te vergroten. 

Die boodschap weerklonk dan ook uit de Troonrede die koning Willem-Alexander vanuit de Grote Kerk in Den Haag uitsprak. Zo beklemtoonde hij hoe de coronacrisis ons allemaal het belang van “samenwerking en afstemming in de zorg” heeft laten zien. Vorige Prinsjesdag was het nog smachten op coronavaccins die de samenleving – in sommige opzichten zelfs letterlijk – lucht geven, maar binnen één jaar na uitbreken van de pandemie boden maar liefst vier biotechnologische innovaties uitweg en verlichting van de meest ingrijpende crisismaatregelen. De regering stelt zich dan ook primair deze prangende vraag: “hoe zorgen we dat we paraat staan voor een volgende pandemie?” Daarvoor werkt de regering aan een plan, waarin ze hopelijk de aanbevelingen van vaccingezant Hans Schikan meeneemt. 

Daarnaast is volgens de koning de bestrijding van de klimaatcrisis “zonder twijfel het meest dringend” en biedt “een ambitieus klimaatbeleid ook kansen: voorop de kans een mooier, schoner en veiliger land na te laten. Maar ook economische kansen, bijvoorbeeld in de export en toepassing van Nederlandse kennis op het gebied van duurzame technologie”. Dat zullen tal van biotech bedrijven beamen die hier zo hard aan werken. 

Miljoenennota 

In de Miljoenennota gaat het kabinet dieper in op de thema’s die koning Willem-Alexander aanhaalt. In dit beleidsdocument spelen duurzaamheid, het duurzaam betaalbaar houden van de gezondheidszorg en het stimuleren van het Nederlandse innovatie- en verdienvermogen een belangrijke rol. Zo stelt het kabinet dat in de zorg stevige keuzes de komende tijd noodzakelijk zijn omdat de zorgkosten anders hoog oplopen, bijvoorbeeld door veel meer in te zetten op preventie, het beter organiseren van de zorg, een focus op gepaste en gerichte zorginterventies en het werken aan uitkomstafspraken met ziekenhuizen in de curatieve zorg. 

Ook de ambitie dat Nederland over 30 jaar klimaatneutraal is, betekent vanuit het perspectief van het kabinet dat keuzes maken nodig is. Verduurzaming van onder andere de industrie, de gebouwde omgeving en de landbouw vraagt om het stimuleren van innovaties en nieuwe technologieën die daar een bijdrage aan kunnen leveren. Het huidige beleid kent nog niet in elke sector een goede balans van (instrumenten voor) normeren, beprijzen en subsidiëren. De beleidsvraagstukken en sectoren uit het rapport Bestemming Parijs, waarin onder andere gecultiveerd vlees als beloftevolle innovatie terugkomt voor de landbouw, verdienen de aandacht van een volgend kabinet. 

Innovatie en ondernemerschap bieden volgens het kabinet een uitweg uit de coronacrisis, het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op duurzaamheid en zorg en tegelijkertijd het versterken van het innovatie- en verdienvermogen. Het versterken van onderzoek, wetenschap en innovatie is in de ogen van het kabinet essentieel. 

Tot slot deelde de regering ook nog “een compliment [uit] aan het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven”, vanwege de “intrinsieke kracht van de Nederlandse economie” dat ruimte biedt “om verder te bouwen aan het Nederland van morgen”. Daarvoor heeft de regering ook bijna een verdubbeling in petto van de bijdrage voor het Nationaal Groeifonds. Ook HollandBIO heeft natuurlijk flinke plannen voor het Nederland van morgen en bereidt in een brede coalitie een groeiplan voor. Op aanstaande donderdag (23 september) en op dinsdag 28 september kunnen HollandBIO-leden daar overigens nog over meepraten. 

← All news

Driewerf hoera voor klapperdeals Nederlandse biotech

,

Afgelopen woensdag was met recht een feest voor de Nederlandse biotech. Natuurlijk vanwege het Dutch Biotech Event 2021 waar honderden deelnemers de kracht van biotechnologie vierden. Die feestvreugde werd nog eens verhoogd door niet één, niet twee maar zelfs drie Nederlandse biotech bedrijven die ons om de oren slaan met klappers van tientallen tot zelfs honderden miljoenen euro’s. Hartstikke knap natuurlijk en vandaar dat HollandBIO graag zegt: hulde en driewerf hoera!

ProQR krijgt $50 miljoen van Eli Lilly voor haar RNA-technologie die gericht is op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen genetische afwijkingen aan de lever en aan het zenuwstelsel. Bij een vruchtbare samenwerking kan ProQR zelfs een bedrag tegemoet zien dat oploopt tot wel  $1,25 miljard. Lees het volledige bericht hier.

AM-Pharma heeft met de Japanse farmaceut Kyowa Kirin overeenstemming bereikt over de Japanse verkooprechten van haar medicijn tegen acuut nierfalen, waarbij in eerste instantie €20 miljoen wordt betaald. Dit bedrag kan in totaal oplopen tot €245 miljoen. Lees het volledige bericht hier.

Xenikos, een spin-off van het Radboudumc, ontwikkelt een nieuwe therapie voor de behandeling van immuungerelateerde aandoeningen. Xenikos meldt dat het €40 miljoen in converteerbare schuld (convertible debt) heeft afgesloten, bestaande uit twee gelijke tranches van €20 miljoen. De financiering werd geleid door Veloxis Pharmaceuticals, met deelname van bestaande investeerders, Medicxi, RA Capital Management, Oost NL en Sanquinnovate. Lees het volledige bericht hier.

← All news

Dutch Biotech Event 2021 celebrates the power of biotech

,

“How I missed seeing you all in real life!” cheered HollandBIO’s Annemiek, welcoming over 200 biotech entrepreneurs at the Dutch Biotech Event 2021, live in Maarssen. As a clear demonstration of the power of biotech, the biotech community was reunited thanks to the rapid development of multiple effective corona vaccines. ‘We are in the midst of a biorevolution, and HollandBIO is here to promote it, making sure biotech innovations help people, animals and the planet thrive.” The speech set the tone for the perfect day to follow, including the entrepreneurial insights of Paul Sekhri of eGenesis and Linda Dijkshoorn of EV Biotech, interactive break-out sessions, and of course, catching up with fellow biotech pros while enjoying drinks, food and sunshine.

‘Only connect’ is the mantra that works for Paul Sekhri, CEO of U.S. based biotech company eGenesis. Paul gained over 30+ years of experience in farma, biotech, venture capital and several boards that come together in his biotech startup eGenesis. The company aims to tackle the worldwide organ donor shortage by using CRISPR-Cas technology combined with xenograft transplantation. Paul raised a total of $263 million in venture capital to support eGenesis’ biorevolution. You can watch his keynote right here.

In the north of the Netherlands, Linda Dijkshoorn, CEO of Dutch biotech company EV Biotech, is bursting with ambition to realize the great sustainable potential of the biorevolution. In her opinion, instead of green, the true color of sustainability is yellow: the color of brewing microorganisms, biotech’s great living factories. The idea of EV Biotech is to revolutionize engineering of microorganisms combined with computational modelling. By using computational models EV Biotech is able to bypass the 95% of options that fail in silico, and immediately focus on the 5% research outcome that is the most promising for success.  You can watch her keynote right here.

After the outstanding keynotes, participants had the chance to visit one of the four breakout sessions to increase their knowledge on a specific topic in biotech and entrepreneurship:

A healthy planet, healthy foods, without compromising taste might sound too good to be true, but if it’s up to Cristina Prat Taranilla (FUL foods) and Maarten Bosch (CEO Mosa Meat), it is not. FUL foods makes super healthy drinks from CO2 negative microalgae. Mosa Meat produces 100% real beef in a non-cow incubator.  During the workshop ‘Seducing consumers while leading a biotech’, these visionaries showed a glimpse of the future of food.

Life of a biotech entrepreneur isn’t always easy. There are often major challenges, and many great ideas eventually fail. Paul Iske (Institute of Brilliant Failures) gave a workshop about how brilliant failures can be turned into brilliant successes. He showed the audience several ways and options how plans fail and why this could be very good news, too.

Jan-Willem Plomp (Kempen & Co) and Geraldine O’Keeffe (LSP) discussed a ‘new’ financing trend that has come over from the United States: Special Purpose Acquisition Companies, also known as SPACs. They explained this financing model, gave insights in the upcoming trend, advantages and disadvantages in order to inform biotech entrepreneurs.

In the last session, Pieter Duisenberg (VSNU) and Annemiek Verkamman (HollandBIO) informed the attendees about their joint growth fund proposal ‘Biotech Booster’ that aims to overcome valorization challenges and increase the translation of academic knowledge into innovative products that benefits patients and consumers. 

All in all, over 200 participants celebrated the power of biotech while enjoying each other’s company and a great BBQ at beautiful venue InnStyle.

We thank all our attendees and everyone who has contributed to this wonderful event. We like to welcome all of you soon at one of our other events!

← All news

Brexit brengt Britten veilige GE-toast

, ,

Bevrijd van regels die de EU zelf als achterhaald beschouwt, zijn de Britten naarstig op zoek gegaan naar voordelen van de Brexit. Begin dit jaar startte het Verenigd Koninkrijk dan ook een consultatie naar genome editing, om voordelen te ontgrendelen voor de volksgezondheid, de sector en het milieu. Ondanks scheve ogen van EU-stakeholders starten onze westerburen nu met een vijfjarig project, waarbij een gen in tarwe is uitgezet (knock-out) door middel van CRISPR-Cas-technologie. Deze aanpassing heeft als resultaat dat er veel minder asparagine wordt gesynthetiseerd. Dit van nature voorkomend aminozuur kan tijdens verhitting omgezet worden in acrylamide, hetgeen vermoedelijk kankerverwekkend is.

De veldproef kan als voorbeeld dienen voor hoe NGT’s consumenten gezondheidsvoordelen kunnen bezorgen en het zal interessant zijn wat hieruit voortkomt. Deze ontwikkeling veroorzaakt evenwel een afwijkend speelveld in Europa, in Brits voordeel, en dat zet de handelsrelatie tussen het VK en de EU verder op scherp. Ontwikkelingen zoals laten in elk geval de grote urgentie voor een passende EU-regels zien. Hoog tijd dus om die achterhaalde regels te moderniseren!

https://www.foodagribusiness.nl/realiteit-haalt-europees-beleid-gentechnologie-in/