← All news

Kabinet wil samenwerken om grote veranderingen landbouw, klimaat en zorg op te lossen – Prinsjesdag 2022

, , , , ,

We leven, zoals Koning Willem-Alexander in de Troonrede aanhaalde, in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid. Economische groei en lage werkloosheid staan tegenover uitdagingen rond de energiecrisis, stikstof, klimaat en de toekomst van de zorg. Het kabinet wil graag dat Nederland zelf koers bepaalt en stap voor stap en in nauwe samenwerking het hoofd biedt aan de grote veranderingen die op ons afkomen. HollandBIO is ervan overtuigd dat innovaties en ideeën uit de biotechnologie van doorslaggevend belang zijn: voor verduurzaming, zorg en ons verdienvermogen. Daarom maken wij graag, samen met de overheid, werk van de oplossingen van vandaag en morgen.

In de Troonrede, ditmaal uitgesproken in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, ging de Koning in op de vele grote veranderingen die ons tegemoet komen en hoe we daar in Nederland het beste mee om kunnen gaan. Vanuit het perspectief van de biotech sector viel vooral de aandacht voor klimaat, energie, landbouw, stikstof, zorg en het (toekomstige) Nederlandse verdienvermogen op. Daarbij ging de Koning ook in op de rol die nieuwe oplossingen, technologie en innovatieve start-ups spelen in het aangaan van deze uitdagingen.

Grote veranderingen en ingrijpende ontwikkelingen verlopen vaak stapsgewijs en in nauwe samenwerking. Zo benadrukte de Koning dat “[de wereld] anders zal zijn, want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen. Dat vergt een andere economie en arbeidsmarkt. Een andere omgang met ruimte en natuur. Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen. En andere vormen van samenleven.” Het is precies die boodschap die ook zijn weerklank vindt in de Biorevolutie, een vooruitblik op hoe biotechnologie en andere technologieën de samenleving gaan veranderen in de komende jaren. Ook daar blijkt immers dat niet minder dan 70% van de maatschappelijke impact zit in de mate waarin we als samenleving erin slagen om innovaties en oplossingen te omarmen.

Miljoenennota 2023: miljarden voor crisesbestrijding

In de Miljoenennota voor het jaar 2023 staan onzekerheden centraal, iets waar de Koning ook al ruimschoots op inging tijdens de Troonrede: de oorlog in Oekraïne en oplopende inflatie als gevolg van onder andere stijgende energie- en grondstofprijzen nopen het Kabinet tot actie. Daar trekt zij ook de knip voor, met een koopkrachtplan van bijna 18 miljard euro dat zich richt op mensen en huishoudens met lage- en middeninkomens. Omdat het Kabinet de staatsschuld stabiel en houdbaar wil laten blijven, houdt dit aan de andere kant in dat zij bezuinigingen en besparingen gaat doorvoeren: zo gaan het lage tarief van de vennootschapsbelasting en de belastingen op vermogen omhoog.

Op klimaat maakt de overheid verder werk van het Klimaatfonds van 35 miljard euro, waarbij zij daarnaast nog ambitieuzere doelstellingen gaat hanteren met een doel van 60% emissiereductie in 2030 en 100% in 2050. Om dit te bereiken, wil de overheid ook verdergaande normering en beprijzing gaan toepassen rond bijvoorbeeld CO2 en stimulering via duurzaamheidssubsidies als de SDE++.

Op het gebied van curatieve zorg staat het recent gelanceerde Integraal Zorgakkoord in de schijnwerpers, waarin het verder beperken van de uitgaven aan innovatieve geneesmiddelen, het beter gebruiken van data en uitwisselen van gegevens in de zorg en de manier waarop we met preventie omgaan aan bod komt. Daarnaast reserveert de overheid 200 miljoen euro voor de versterking van de publieke gezondheidszorg en pandemische paraatheid, om daarmee goed zicht te houden op (potentiële) pandemieën. Het kabinet maakt tevens bekend dat er 15,4 miljoen euro beschikbaar komt om vanaf 2024 de vaccinatie voor baby’s tegen het Rotavirus onderdeel te maken van het Rijksvaccinatieprogramma. Op zich goed nieuws natuurlijk, al blijft HollandBIO hameren op het preventief budgetteren voor bewezen effectieve vaccinatie.

Al met al is dit de eerste afdronk van Prinsjesdag. Nu alle documenten gepubliceerd zijn, duikt HollandBIO verder de begroting van de verschillende ministeries in. In aanloop naar de inhoudelijke behandeling blikken we verder vooruit op wat het komende jaar ons brengen zal.

← All news

Meer en meer EU-lidstaten willen biotech benutten

, ,

De huidige Europese GGO-wetgeving belemmert de bijdrage van nieuwe veredelingstechnieken aan de broodnodige verduurzaming van onze landbouw. De regels zijn zwaar verouderd, niet passend en mogelijk buitenproportioneel, zo concludeerde ook de Europese Commissie vorig jaar. Hoog tijd voor een paradigmashift, vindt HollandBIO, waarin een product op zijn merites beoordeeld wordt, in plaats van te worden gediscrimineerd op basis van de technologie die gebruikt is om het te maken.

HollandBIO is dan ook heel blij voor de groeiende Europese steun voor de inzet van nieuwe genomische technieken om met klimaatverandering om te gaan en voedselzekerheid te garanderen. Ook Tsjechië, de huidige voorzitter van de EU, sluit zich nu bij die groeiende groep aan. In een persconferentie na afloop van een informele landbouwraad benadrukt de voorzitter, de Tsjechische landbouwminister, het belang van de inzet van deze technieken om gewassen weerbaarder te maken tegen droogte, vorst, ziekten en plagen en de noodzaak tot revisie van de wetgeving. Veel Europese landbouwministers, waaronder Nederland als NGT-voorvechter van het eerste uur, staan hem hierin bij.

De academie ziet misschien wel al het langst de vele voordelen die biotechnologische vooruitgang ons brengt. Dr. Bert Lotz van de WUR geeft in een opiniestuk in Trouw (link achter betaalmuur) een prachtig doorkijkje naar de toepassingen: snellere ontwikkeling van goedgewortelde granen en robuuste gewassen die bestand zijn tegen ziekte en klimaatverandering, maar ook duurzaam resistent gemaakte gewassen, waarvoor minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en bodembiodiversiteit een boost krijgt. En hoewel nieuwe veredelingstechnieken – als het aan HollandBIO ligt: nóg – niet gebruikt mogen worden in de biologische landbouw, kunnen biologische aardappelen en gene edited aardappelen respectvol naast elkaar bestaan.  

Kortom, in aanloop naar het aanstaande wetsvoorstel voor aanpassing van de GGO-regelgeving (Q2 2023) wordt ons optimisme steeds steviger geworteld.

← All news

The power of biotech proves to be not only effective for the future – Throwback Dutch Biotech Event 2022

, , , , ,

I couldn’t have welcomed you any better, cheered HollandBIO’s Annemiek after the video message of Minister Robbert Dijkgraaf, Ministry of Education, Culture and Science at HollandBIO’s Dutch Biotech Event 2022. Robbert Dijkgraaf spoke full of promise about our Dutch biotech sector: ‘Worldwide biotech saved us these last few years.’

The Princeton professor and now Science Minister spoke about the past (‘the covid vaccines were more successful, effective and faster developed than we could have dreamt’), but also about the future (‘The power of biotech is also promising for the future. After all, the Netherlands has a unique position in terms of our strength in life sciences research and the collab between brightest minds, beautiful corporations and world class institutions’). And last but not least, he acknowledged the promise of Biotech Booster that was assigned €250 million out of the National Growth Fund to improve biotech valorization.

Speaking of the brightest minds, the winner of the Venture Challenge Spring 2022 was announced on stage. The Venture Challenge is a 10-week program to develop an initial idea in life sciences into a solid business case. Startup Iprotics, that develops specific proteasome inhibitors that potentially treat multiple myeloma without the side-effects known from traditional proteasome inhibitors, won this edition.

Jeroen Hugenholtz, expert in food fermentation and co-founder of startup company NoPalm Ingredients had this year’s honor to present his keynote to the Dutch biotech ecosystem. NoPalm Ingredients is an alternative fat company that first of all is producing a sustainable alternative for palm oil. Jeroen concluded that fermentation makes live better. HollandBIO agrees on the bigger picture that biotech makes live better.

After the plenary sessions, the attendees had the chance to visit several break-out sessions that have connections with biotech and entrepreneurship:   

National Growth Fund: Opportunities for biotech entrepreneurs

Four growth fund projects presented themselves and what they have to offer biotech entrepreneurs with the hundreds of millions in subsidies they will be receiving. Koen Daamen, Sector Lead Health & Care at National Growth Fund, was our moderator for this session. Cellular Agriculture, PharmaNL, Crop-XR and Biotech Booster took the stage for a short 5 minute pitch and questions. This carousel of growth fund proposals was a good conversation starter for the networking drinks.

Talent in turbulent times

Building a biotech company rarely is a linear uphill road. Promising results trigger exponential growth, whereas setbacks unavoidably lead to lay-offs. Adding the surging demand for, and scarcity of talent to the mix, and you’ll understand why your people strategy can make or break your company. How to navigate this inherent uncertainty from a human capital perspective? And how to attract and retain talent for a lifelong career in life sciences under these challenging circumstances? Lilian Hendrick (VP Human Capital at Agendia), Vera van Proosdij (Head of People at Mosa Meat) and Wiebe Teeuwen (Partner & BD director at QTC Recruitment) shared their insights on how a company’s purpose, communication and culture are key for people. Besides, in a lively discussion opportunities to join forces were explored, for instance via talent pools.

Early Stage Term Sheet Negotiation Game

Crawl across the table and put yourself in someone else’s skin – to increase the understanding of what it means to negotiate a term sheet in the early stage, Ruud Smits and Sybren de Beurs of NautaDutilh first showed us which fears and wishes both sides of the negotiation table have. They explained the possible elements of a early stage term sheet, before they put the group to work at the negotiation table themselves – encouraged by several skilled NautaDutilh’ colleagues. There, both the investors and founders experienced firsthand how hard it can be to get a handshake deal. Fortunately, at the end of the day, the negotiators were able to toast to a successful outcome – a bit wiser and more experienced than before.

How to survive & thrive in today’s bear biotech market

During this session Jan de Kerpel (Co-Head Corporate Finance at Kempen & Co) gave an insightful introduction on key trends in the life science sector regarding fundraising, mergers and acquisitions. Over the last 10 years companies are getting bigger, a parameter that our ecosystem is getting bigger. Jacquelien ten Dam (CFO at Mimetas) and Paul van der Horst (CBO at AgomAb Therapeutics) joined Jan de Kerpel on stage for a more detailed discussion on the current financial situation and conclude how “perseverance” is a beautiful take home message.

(Lab)space to grow your biotech startup

To grow as a biotech startup, you need adequate lab space to develop your products. With interesting talks by Janneke Meulenberg (MeiraGTx), Mauro Muraro (Single Cell Discoveries), Johan van Gerven (Kadans Science Partner) and Richard Rushby (Innolabs) led by Gonja van Hardeveld (Thermo Fisher Scientific) we discussed how biotech companies can find or realize adequate lab space. We found that cooperation and dialogue between all involved partners is key. By identifying upcoming demand for lab space before it’s urgently needed, developers can work to provide the best lab space possible.  

More than 200 participants joined us on Friday 9th of September and over networking drinks and a BBQ they had time to invest in meeting new potential partners for the future.

We want to thank all our attendees and speakers for creating again a beautiful event. We see you around at one of our other events!

©2022 Photo’s: Nils van Houts

← All news

HollandBIO’s Max onderzoekt financieringsklimaat & human capital

,

Halverwege vorige maand is Max van den Berg begonnen aan zijn stage bij HollandBIO. Als laatste horde van zijn master Science and Business Management aan de Universiteit Utrecht loopt Max de komende vijf maanden stage bij ons. Met zijn achtergrond in de biologie heeft hij al vaker gezien wat voor mogelijkheden biotech met zich meebrengt. Hij wil in zijn stage dan ook vooral kijken naar hoe de brug tussen de wetenschap, het bedrijfsleven en de maatschappij wordt vormgegeven en hoe wetenschappelijke kennis wordt gebruikt in de sector.

Naast het meewerken op het kantoor van HollandBIO gaat Max zich op een tweetal projecten richten. Ten eerste het in kaart brengen van het financieringsklimaat voor de agro/food en industriële biotech bedrijven. Daarnaast gaat hij kijken naar hoe de landelijke problemen omtrent human capital terug te zien zijn in de biotech sector.

“Ik heb veel zin in de komende tijd bij HollandBIO en kijk uit naar het zien van deze sector vanuit een andere richting dan de academische.”

Kennismaken?

Wil je doorpraten over financiering of human capital, neem dan vooral contact op! Max is te bereiken via: max.vandenberg@hollandbio.nl of 070-833 1333.

Max van den Berg
← All news

Tweede Kamer: trek aan de GVS-noodrem

, ,

Het kan verkeren. Wat alle politieke partijen in 2015 een relatief pijnloze besparing leek van 140 miljoen, is anno 2022 een hoofdpijndossier gebleken. Dat patiënten de rekening zouden krijgen van de aanpassing van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), hadden we destijds ook kunnen voorzien. Maar dat die rekening bovenop exploderende energieprijzen en torenhoge inflatie zou vallen, viel niet te voorspellen. HollandBIO roept de Tweede Kamer dan ook op snel de stekker uit het plan te trekken. Gewoon, een kwestie van voortschrijdend inzicht en gezond verstand.

Even terug naar 2015. We nemen een lijst met honderd en een beetje beleidsopties en laten politieke partijen aanvinken welke ze willen overnemen in hun verkiezingsprogramma’s. De duimschroeven wat verder aandraaien bij de farmaceutische industrie, dat lijkt iedereen wel wat. “Optie 66, Herberekenen limieten Geneesmiddelenvergoedingssysteem”, check, done. Maar al gauw bleek het herberekenen en opschonen in de uitvoer allemaal toch wat lastiger dan gedacht. Het plan komt het ministerie van VWS op zware kritiek uit het veld te staan: patiënten worden de dupe van wisselingen en bijbetalingen, arts en apotheker voorzien groeiende bureaucratie en ruzies aan de balie, de noodzaak ontbreekt, want bestaande prijsdruk en budgettaire onderuitputting, de besparingen zijn alleszins onzeker, het innovatieklimaat, de leveringszekerheid en onze strategische autonomie komen verder onder druk te staan, de lijst gaat maar door…

Door die kritiek (en o ja, een pandemie!) wordt de hete GVS-aardappel doorgespeeld, van Edith via Bruno en Tamara, naar het bordje van minister Ernst Kuijpers. Waar HollandBIO stiekem hoopte dat van uitstel afstel zou komen, lijkt daar geen sprake meer van. De structurele besparing van 140 miljoen euro per 2023 is reeds ingeboekt. En ondanks het recente negatieve advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk, moet het er acht jaar na die onschuldige politieke vinkjes dan toch echt van komen.

Het is een idioot gegeven: terwijl iedereen de modernisering Geen Verstandige Stap vindt, dendert de trein gewoon verder. Alleen de Tweede Kamer kan tijdens de aankomende begrotingsbehandeling nog aan de noodrem gaan hangen. In de coronapandemie hebben we bij uitstek geleerd hoe allesbepalend context is voor wat verstandig en effectief beleid is. Dat voortschrijdend inzicht een teken van wijsheid is. En dat politici en bestuurders die het beste met ons burgers voorhebben, bij een veranderde context juist koers durven wijzigen. Of, zoals politicus Eric van der Burg in de terugblik op de Volkskrant serie 180 graden zei: “Wie nooit van standpunt verandert, denkt niet na”. Begin juli haalde de motie van Corinne Ellemeet om af te zien van de modernisering van het GVS nog geen meerderheid, maar HollandBIO hoopt dat de Tweede Kamer nu bovenstaande wijze lessen in de praktijk zal brengen en een streep zet door het plan. Wij denken dat dan zelfs VWS stiekem een beetje opgelucht zal ademhalen.

← All news

Progressie rond preventie: Kamer en Kabinet willen verbeteringen vaccinatiestelsel

, , ,

Maximale gezondheidswinst met vaccinatie: de ambitie is breed gedeeld, alleen in de praktijk liggen vaccins gemiddeld nog altijd 9 jaar op de plank. Gelukkig willen zowel Kamer als Kabinet daar met man, macht en motie mee aan de slag!

Als het aan de Tweede Kamer ligt, komt er gauw verandering in de 9 jaar tussen EMA-registratie en arm. Zij spoort de regering met een motie aan de doorlooptijd voor vaccins drastisch omlaag te brengen, in overleg met veldpartijen. HollandBIO meldt zich bij deze graag als gesprekspartner!

De afgelopen jaren zetten wij de belangrijkste knelpunten op de route van lab naar arm op een rij. Hoewel het op veel stappen in het proces kan vastlopen, blijkt de agendering en de advisering over een keuze voor een route naar de arm de grootste vertragende factor. Hier vroegen we ook aandacht voor in onze inbreng voor het debat. Toch lijken de recente verbeterplannen van staatssecretaris van Ooijen zich voornamelijk te concentreren op de uitvoer. En recent waren we getuige van een nieuw dieptepunt: de rotavirusvaccinatie blijft na 16 jaar en met alle seinen op groen, alsnog op de plank liggen omdat er geen budget gereserveerd is. Een blunder van jewelste. Daarom zijn we blij dat staatssecretaris Van Ooijen zowel in het Commissiedebat Medische Preventie, als in het tweeminutendebat dat hierop volgde, toezegde de opties voor vergoeding van rotavirusvaccinatie via het Rijksvaccinatieprogramma nogmaals in kaart te brengen.

We schreven het eerder: maximaal gezondheidswinst verzilveren met de preventieve kracht van vaccins vergt méér dan verbeteringen in de uitvoer, of een reactieve speurtocht naar budget. Het vraagt een passende route voor elk nieuw vaccin naar de juiste arm, voldoende menskracht en budget om dat te realiseren, binnen een vaste periode. Waar een wil is, is een weg, liet corona ons zien. Daarom gaat HollandBIO naar aanleiding van motie Den Haan en Rudmer Heerema graag met Den Haag in gesprek om tot een stelsel te komen waarin ook andere vaccins de prioriteit krijgen die zij, als hofleverancier van preventie, dubbel en dwars verdienen.

← All news

Niet praten maar prikken 

, , ,

Negen jaar liggen vaccins in Nederland gemiddeld op de plank voordat ze in een arm belanden. In plaats van regie te pakken voor een toekomstbestendig vaccinatiestelsel, produceert het ministerie van VWS al jaren enkel papieren tijgers. De maandag verschenen Kamerbrief “Vol vertrouwen in vaccinatie” van staatssecretaris Van Ooijen geeft weinig hoop op verbetering.  

De zich opstapelende rapporten winden er geen doekjes om: ons vaccinatiestelsel is stuk. Nederland laat gezondheidswinst liggen, aldus de Gezondheidsraad (2013). Er is geen sprake van een vaccinatiestelsel, maar van een lappendeken, aldus de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2021). Medische risicogroepen worden nauwelijks gevaccineerd, aldus het Zorginstituut (2021). Ook HollandBIO’s eigen onderzoek laat zien wat er schort: vaccins liggen in Nederland gemiddeld 9 jaar na registratie op de plank voordat ze in een arm verdwijnen. Gemiddeld 7,5 jaar bij de Gezondheidsraad (agendering en advisering), een half jaar bij VWS (beleidsreactie) en tot slot nog één jaar voor deze een arm bereikt (uitvoering). Het goede nieuws: iedereen is het eens over wat er te doen staat. Het ministerie van VWS moet regie nemen en als de wiedeweerga werk maken van een toekomstbestendig vaccinatiestelsel, waardoor elk beschikbaar vaccin zo snel mogelijk in de juiste arm terecht komt.  

Al maanden keek HollandBIO, en met ons alle bij vaccinatie betrokken stakeholders, dan ook uit naar dé vaccinatiebrief van staatssecretaris van Ooijen die het tij eindelijk zou keren. Helaas komen we weer van een koude kermis thuis. Ook deze staatssecretaris heeft weliswaar het juiste beleidsdoel voor ogen, maximale gezondheidswinst met vaccinatie, maar van regie of een integraal pakket aan maatregelen om dit doel te realiseren is geen sprake. Hij lijkt slechts een extra lapje aan de deken vast te naaien. 

Het belangrijkste voornemen van de staatssecretaris is de organisatie van een vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD’en. We delen de gedachte dat dit een mooie stap kan zijn om de uitvoer van vaccinaties te verbeteren en versnellen. Tegelijkertijd houdt het plan de bestaande silo’s van de vaccinatiezorg in stand – vaccinatie via programma’s, via de verzekerde zorg en via de vrije markt – evenals de nodeloze complexiteit en onduidelijkheid die deze silo’s veroorzaken. Met bovenstaande doorlooptijden vers in het geheugen, rijst vooral ook de vraag of de staatssecretaris zijn pijlen wel op het grootste knelpunt richt. Met een gemiddelde doorlooptijd van één jaar is het versnellen van deze fase een druppel op een gloeiende plaat. Opvallend genoeg deelt Van Ooijen over de agenderings- en adviseringsfase (duurt gemiddeld 7,5 jaar) slechts dat hij in gesprek blijft met de Gezondheidsraad. Waarom lijkt het keer op keer niet mogelijk om een vaste of maximale termijn in te stellen voor advisering over nieuwe vaccins? Of een uitspraak dat het hele traject van registratie tot arm niet langer dan 2 jaar mag duren, ongeacht de silo waar het vaccin in belandt? 

Maximaal gezondheidswinst verzilveren met de preventieve kracht van vaccins vergt méér dan een extra voorziening of een continu gesprek. Het vraagt een passende route voor elk nieuw vaccin naar de juiste arm, voldoende menskracht en budget om dat te realiseren, en binnen een vaste periode. Recent nog zagen we hoe het niet moet: de rotavirusvaccinatie blijft na 16 jaar en met alle seinen op groen alsnog op de plank liggen omdat er geen budget gereserveerd is. Een blunder van jewelste. Tegelijkertijd leerde de pandemie ons dat we vaccins razendsnel kunnen inzetten als de nood aan de man is. Waar een wil is, is dus een weg, vindt HollandBIO. Daarom roepen wij Den Haag op om ook andere vaccins de prioriteit te geven die zij, als hofleverancier van preventie, dubbel en dwars verdienen. Niet praten, maar prikken.  

Lees meer:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/04/kamerbrief-over-aanpak-vol-vertrouwen-in-vaccinaties-en-vaccinatiegraadrapport-2021

https://www.hollandbio.nl/wp-content/uploads/2021/11/HollandBIO-Infographic-beoordeling-en-inzet-van-vaccins-in-Nederland-2.0.pdf?x61753

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z13915&did=2022D28716

https://www.trouw.nl/opinie/den-haag-laat-ook-vaccins-tegen-andere-ziektes-sneller-door~b05d855d/

https://www.hollandbio.nl/wp-content/uploads/2022/07/dossier-vaccinatie.pdf

← All news

Aandelenopties als loon makkelijker door aanpassen wet 

, , ,

Het Nederlandse investeringsklimaat krijgt vanaf 2023 een boost door het aanpassen van een wet over aandelenopties. Een medewerker kan vanaf 2023 kiezen wanneer belasting betaald moet worden over de aandelenopties. Potentiële betalingsproblemen van die belasting worden hiermee voorkomen omdat nu aandelen verkocht kunnen worden om de belasting te voldoen. Met deze aanpassing komt de praktijk in Nederland in lijn met andere innovatieve landen, wat goed is voor onze internationale concurrentiepositie.

Aandelenopties als loon 

Start- en scale-ups kiezen er soms voor om een deel van het salaris van medewerkers uit te betalen in aandelenopties.  Als het goed gaat met het bedrijf worden aandelen meer waard en dat is gunstig voor medewerkers. Voor werkgevers is het ook interessant, omdat het de binding van de medewerker met het bedrijf vergroot en ondanks dat een bedrijf nog niet zo veel liquide middelen heeft tóch het beste talent aan kan trekken door een concurrerende beloning te bieden. 

De rekening volgt later 

Over aandelenopties moet belasting betaald worden door de medewerker, het is immers een vorm van loon. Met deze wetswijziging verandert het moment waarop de medewerker, de ontvanger van aandelenopties, belasting moet afdragen. 

In de huidige situatie moet belasting op het moment van ontvangen worden voldaan. Aangezien het om aandelenopties in een start- of scale-up gaat, zijn die opties niet altijd meteen te verkopen. Het  belastinggeld over deze opties moet dan ergens anders vandaan komen en dat kan tot problemen leiden. 

Door de wetswijziging mag de medewerker vanaf 2023 zelf bepalen wanneer hij of zij belasting betaalt over aandelenopties: bij het moment van ontvangen, of op het moment dat de aandelen verhandelbaar zijn. Hiermee wordt de regeling aantrekkelijker en dat is goed voor het investeringsklimaat. Het ministerie van Financiën publiceerde eerder onderstaande handige infographic waarin het allemaal nog een keer wordt uitgelegd. 

HollandBIO is blij met de aandacht van dit kabinet voor start- en scale-ups. Deze wetswijziging zorgt er voor dat Nederland in de pas loopt met andere landen, en dat is goed om (internationaal) talent aan te trekken. 

← All news

Miljarden extra voor onderwijs gaan o.m. naar verbetering valorisatie

, , ,

Minister Dijkgraaf (OCW) heeft zijn concrete plannen voor het hoger onderwijs en onderzoek gepresenteerd. De minister reserveert miljarden euro’s extra voor het onderwijs, waarin ook kennisbenutting en valorisatie een belangrijke plek innemen. Dijkgraaf ziet de honorering van Groeifondsproject Biotech Booster op 14 april 2022 als een belangrijk moment in het versterken van valorisatie in Nederland.  

HollandBIO is blij dat ook de minister Biotech Booster ziet als breekijzer voor betere kennisbenutting. Daarnaast is de aandacht die dit kabinet heeft voor het verbeteren van valorisatie, waarbij OCW en EZK nadrukkelijk samen optrekken, in bredere zin een positieve ontwikkeling waar we na de zomer hopelijk meer over gaan horen. De hele brief van de minister lees je hier.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/17/aan-de-tweede-kamer-beleidsbrief-hoger-onderwijs-en-wetenschap

← All news

Hoogleraar Van der Pol: “Geef zeldzame ziekten een plek in het Nederlandse overheidsbeleid”

, ,

Nederlandse patiënten met zeldzame aandoeningen moeten veel langer wachten op nieuwe kostbare geneesmiddelen dan elders in Europa. De focus op kosteneffectiviteit heeft “hardvochtige trekken” en moet anders, betoogde hoogleraar neurologie Ludo van der Pol (UMC Utrecht) in zijn oratie. Ook uit onderzoek van HollandBIO blijkt dat het steeds langer duurt om nieuwe geneesmiddelen vergoed en wel in het ziekenhuis te krijgen. Vooral de koplopers op weg naar gezondheid op maat, de wees-, voorwaardelijk en/of versneld toegelaten geneesmiddelen, hebben moeite door de dichte doornenhaag van ons systeem van toelating heen te dringen.

We zijn het dus eens over de uitdaging. HollandBIO ziet ook graag dat nieuwe geneesmiddelen na marktvergunning zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor patiënten. Daarentegen zijn we nog wat kritisch over sommige mogelijke oplossingen die prof. van der Pol aandraagt. Want hoe dragen dwanglicenties en magistrale bereiding duurzaam bij aan innovatie, gezondheidswinst en toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen? Om dat te begrijpen moet HollandBIO misschien toch nog eens een college van de kersverse prof bijwonen.   

Uiteraard juichen we publiek private samenwerkingsinitiatieven waarbij patiënten sneller toegang krijgen toe, zoals een recent aangekondigde nieuwe toegangsroute voor veelbelovende weesgeneesmiddelen. En zeker in het zeldzame ziekte domein kan ook Europese samenwerking haar steentje bijdragen aan snellere en betere toegang, denk bijvoorbeeld eens aan Europese HTA beoordeling of gezamenlijke onderhandeling in BeNeLuxa verband. Al is de aanname van prof. van der Pol dat geen enkel bedrijf de Europese Unie, vanwege haar omvang, als afzetmarkt zou willen missen wellicht iets te snel getrokken. Recent nog zag fabrikant bluebird bio zich, ondanks EMA-registratie van haar gentherapie, genoodzaakt om de Europese markt te verlaten. Veilig en effectieve behandelingen die vanwege hun hoge prijskaartje patiënten niet bereiken, daar wordt niemand beter van. Laten we dus werk maken van oplossingen waarbij innovatie, gezondheidswinst én betaalbaarheid hand in hand gaan.  

Bronnen: 

https://www.umcutrecht.nl/nieuws/maak-nieuw-beleid-rondom-dure-geneesmiddelen

https://www.skipr.nl/nieuws/overheid-focust-te-veel-op-kosteneffectiviteit-dure-geneesmiddelen/