← All news

€116 miljoen voor AM-Pharma

, , ,

AM-Pharma haalt maar liefst €116 miljoen op om de behandeling die het ontwikkelt tegen acuut nierfalen naar de kliniek te brengen. De medische vraag naar een medicijn is groot. Jaarlijks overlijden wereldwijd ongeveer 700.000 mensen aan acuut nierfalen, en er is nog geen behandeling voorhanden. De financieringsronde is een van de grootste ooit van een zelfstandig Nederlands biotech bedrijf, en kwam tot stand door een consortium van bestaande en nieuwe investeerders. Voor AM-Pharma start hiermee een spannende nieuwe fase, waarvoor het bedrijf flink uit zal breiden. De deal onderstreept de potentie en innovatiekracht van de Nederlandse biotech sector, die eerder deze week al een enorme boost kreeg dankzij de versterkte samenwerking tussen Galapagos en Gilead.

De laatste stap die AM-Pharma moet zetten op de lange route van lab naar registratie is bepaald geen sinecure. AM-Pharma wil zijn kandidaat-geneesmiddel testen bij 1.400 patiënten, verspreid over honderd ziekenhuizen in twaalf landen. De studie moet voldoende data opleveren voor goedkeuring van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en de FDA in de VS.

Het succes van AM-Pharma betekent dat de Nederlandse biotech sector weer een groeidiamant rijker is. Het bedrijf is illustratief voor de kwaliteit en potentie van de sector, maar ook voor de moeilijke route die een biotech bedrijf van lab naar patiënt moet bewandelen. Vorig jaar publiceerde AM-Pharma veelbelovende resultaten van een eerdere klinische studie in het gezaghebbende Journal of American Medical Assocation (JAMA). Toch trok farmaceut Pfizer zich vanwege een strategische koerswijziging terug als partner van AM-Pharma, waarna het kleine bedrijf op zoek moest naar nieuwe financiers. De goede data, de grote medische noodzaak en de volharding van het AM-Pharma team onder leiding van CEO Erik van den Berg maakten dit succes mogelijk.

Het is uitzonderlijk dat een biotech bedrijf zelfstandig deze stap richting registratie zet. Meestal wordt voor zogenaamde fase III studies samenwerking gezocht met een grote farmaceut die de financiële middelen en de infrastructuur heeft om deze veeleisende fase te doorlopen. Een andere meer gebruikelijke route om kapitaal op te halen is een beursgang.

Het aantrekken van financiering is en blijft een van de grootste uitdagingen voor start-ups en scale-ups in de biotech. Het Nederlandse financieringslandschap vertoont fikse gaten. Een uitgekiende financieringsmix voor biotech bedrijven in alle fases van ontwikkeling moet het huidige marktfalen aanpakken. Invest-NL kan daar hopelijk aan bijdragen. De nationale investeringsinstelling in oprichting heeft alles in zich om de gaten te dichten en door te investeren in biotech start-ups en scale-ups een brug te slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Zo kan Invest-NL dienen als vliegwiel voor innovatie en de AM-Pharma’s van morgen het broodnodige steuntje in de rug geven.

Een greep uit de media

← All news

Giga-Gilead-boost voor Galapagos

, , ,

Gilead steekt maar liefst €4,5 miljard in de innovatiekracht van biotech parel Galapagos. De twee bedrijven maakten zondagavond een even unieke als omvangrijke deal bekend: een win-win samenwerking tussen de innovatiekracht van Galapagos en de wereldwijde infrastructuur, expertise en sterke kaspositie  van Gilead. De drug discovery en R&D programma’s van Galapagos krijgen dankzij de investering een enorme boost. Gilead bemachtigt op zijn beurt een exclusieve plek op de eerste rij om de moleculen van Galapagos door te ontwikkelen en te verkopen buiten Europa. Een fantastische klapper, die niet alleen een grote impact heeft op de twee bedrijven, maar ook op de Nederlandse biotech sector als geheel.

Galapagos ontvangt een upfront betaling van Gilead van €3,5 miljard. Daarnaast vergroot de Amerikaanse farmaceut zijn aandeel in het Nederlands-Belgische bedrijf met €1 miljard tot 22%. De looptijd van de samenwerking is tien jaar, wat Galapagos de tijd geeft om zijn droom te realiseren: uitgroeien tot een onafhankelijk Europees farmaceutisch concern. Met de deal op zak gaat Galapagos zijn R&D programma’s versnellen en uitbreiden.

HollandBIO’s Annemiek Verkamman ziet het goede nieuws als een bevestiging van de innovatiekracht en potentie van de life sciences-sector:

Galapagos is een fantastisch rolmodel voor de vele kleinere biotech bedrijven in Nederland en daarbuiten. Het succes van Galapagos heeft een grote magneetwerking: op financiers, op talent en alle mogelijke toeleveranciers van biotech bedrijven. Daarmee is de samenwerking niet alleen goed nieuws voor Gilead en Galapagos, maar ook voor de groei en ontwikkeling van de hele Nederlandse life sciences sector.

De lange weg van Galapagos tot een van de sterspelers van Europa laat eens te meer zien dat succes in de biotech een lange adem vergt: dit jaar viert het bedrijf zijn 20ste verjaardag. Het vinden van kapitaal is voor de groei van biotech bedrijven – naast de wetenschappelijke complexiteit – met stip de grootste uitdaging. Het financieringslandschap vertoont fikse gaten. Een uitgekiende financieringsmix voor biotech bedrijven in alle fases van ontwikkeling moet het huidige marktfalen aanpakken. Invest-Nl kan daar hopelijk aan bijdragen. De nationale investeringsinstelling in oprichting heeft alles in zich om de gaten te dichten en door te investeren in biotech start-ups en scale-ups een brug te slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Zo kan Invest-NL dienen als vliegwiel voor innovatie. Het succes van Galapagos laat zien waar het investeren in innovatieve biotech start-ups en scale-ups toe kan leiden. Daar kan Nederland er nog wel een paar van gebruiken, toch?

Lees meer

De fantastische samenwerking tussen Galapagos en Gilead krijgt – terecht – volop aandacht in de media. Een greep uit de berichtgeving:

← All news

Budget Klinisch Innovatiekrediet met €10 miljoen verhoogd

, , ,

Goed nieuws over het Innovatiekrediet: het budget voor 2019 voor klinische ontwikkelingsprojecten is met €10 miljoen verhoogd naar €40 miljoen. Het budget voor technische ontwikkelingsprojecten voor 2019 blijft €30 miljoen. De aankondiging verscheen op 7 juli in de Staatscourant, met de toelichting dat
hiermee wordt tegemoetgekomen aan de gestegen vraag naar innovatiekrediet voor klinische projecten. HollandBIO luidde meermaals de noodklok over het te krappe budget van dit voor de groei en ontwikkeling van life sciences-bedrijven cruciale krediet. Jaar in, jaar uit is het budget van het krediet al vroeg in het jaar overvraagd. Dankzij de verhoging is er nu voor zowel technische als klinische ontwikkelingsprojecten nog voldoende budget beschikbaar. Wil je dit jaar een aanvraag indienen? Kijk op de website van RVO voor meer informatie.

← All news

Now online: English information about CBG-ZIN Parallel Procedures Pilot

, , ,

As previously highlighted in our newsletter, the Dutch Medicines Evaluation Board (CBG-MEB) and the National Health Care Institute (Zorginstituut Nederland: ZIN) joined forces in a pilot to accelerate access to innovative medicines in the Netherlands. To inform your international colleagues and/or international affiliates about this opportunity, the information about the “CBG-ZIN Parallel Procedures pilot” is now available online.

Recently, HollandBIO and the Association of Innovative Medicines organized together with CBG-MEB and ZIN a well-attended information session about the pilot, during which Kevin Liebrand (project lead on behalf of CBG-MEB) and Pauline Pasman (project lead on behalf of ZIN) elaborated on the aim of the pilot and the prerequisites for participation. Companies were very enthusiastic about the pilot, based on the amount of questions that were asked during the session. Frequently asked questions will be combined and published online in the near future.

The pilot is a seamless fit with the HollandBIO program Faster & better from bench to bedside, where we work towards solutions that boost both health, innovation and affordability. This pilot is a first step towards a more flexible health ecosystem, where the Netherlands can achieve the full potential of tomorrow’s medicines. We are therefore very curious who will be the frontrunner of this faster & better opportunity.

More information:

The most important information about the pilot can be found here, including a link to the Interest Form – CBG-ZIN Parallel Procedures pilot. Explanation in English of the interest form can be found here. If you have any questions, you can also always contact Marit.

← All news

Vacature: HollandBIO zoekt Programma Manager

, ,

Biotech fans opgelet: HollandBIO is op zoek naar een bevlogen en ervaren programma manager die zijn schouders zet onder het Programma IJzersterk Innovatieklimaat. Samen met je collega’s en leden lever je een significante en zichtbare bijdrage aan de verbetering van het innovatieklimaat in Nederland. Je zet in op verbetering van financieringsmogelijkheden, op doelgerichte en goedlopende valorisatieprocessen tussen academie en bedrijfsleven en op een innovatie-minnend vestigingsklimaat.

De volledige vacaturetekst vind je hier.

← All news

Last chance to register for Dutch Biotech Event 2019

,

Less than two weeks remain until the Dutch Biotech Event 2019 kicks off in Maarssen on Friday June 28. Whether you are working at a biotech start-up, scale-up, runner-up or an established multinational, you do not want to miss out on this event. Expect exciting keynotes from Arie Belldegrun (Allogene Therapeutics), Tim Knotnerus (AgomAb) and John Haurum (former F-star biotechnology). Workshop speakers include Edward van Wezel (BGV), Erik van den Berg (AM-Pharma), Hugo van Rooijen (Janssen Pharmaceuticals), Jos Seegers (MyMicroZoo), Peter van de Sande (Synaffix), Rudolf van Olden (Avexis), Wim de Laat (FunGenX) and Ypke van Oosterhout (Xenikos). Be inspired by life sciences innovations, learn from serial entrepreneurs, meet experts to boost your company’s performance, and upgrade your personal and professional skills. Make sure you reserve your seat and register today! Click here for more information.

← All news

Infomiddag Pilot Parallelle Procedures groot succes

, , ,

Stel je eens voor: op het moment dat de handelsvergunning van de EMA binnen is, ligt kort daarna ook het advies over wel of niet vergoeden vanuit het basispakket op het bureau van de minister. Of deze nieuwe werkwijze, waarbij geneesmiddelen sneller voor de patiënt beschikbaar zijn, de toekomst is, moet blijken uit de pilot Parallelle Procedures van het CBG en het Zorginstituut.

De informatiemiddag afgelopen donderdag werd druk bezocht. Kevin Liebrand (projectleider namens het CBG) en Pauline Pasman (projectleider namens het Zorginstituut) lichtten de doelstelling en opzet van de pilot verder toe. De vele vragen die gesteld werden, toonden blijk van grote interesse. CBG en ZIN zullen alle informatie over de pilot, inclusief FAQs, op korte termijn ook in het Engels online beschikbaar stellen, zodat bedrijven ook hun hoofdkantoor kunnen informeren over deze mooie kans voor versnelde toegang.

De pilot sluit naadloos aan bij het HollandBIO programma Sneller & beter van lab naar patiënt, waarin wij werken aan oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. Deze pilot biedt mogelijkheden om een flexibel gezondheidsecosysteem een stap dichterbij te brengen, zodat Nederland klaar is om de volle potentie van de geneesmiddelen van morgen te verzilveren. We zijn dan ook heel benieuwd wie de kopploeg gaan vormen van deze Sneller & beter oplossing.

Meer informatie

Was je niet in de gelegenheid om de informatiemiddag bij te wonen, wil je voorwaarden voor deelname nog eens rustig teruglezen of sta je te popelen om het interesseformulier in te vullen? De belangrijkste informatie over de pilot, inclusief de link naar het interesseformulier vind je hier.

Voor vragen kan je natuurlijk ook altijd contact om nemen met Marit

← All news

BIO 2019 in Philadelphia – One to remember

, , ,

Last week, a stunning number of 17,300 attendees joined the BIO International Convention in Philadelphia. Branded with the theme “It Starts With One”, BIO highlighted the game changing impact of the small, daily efforts of BIO attendees. One of the exhibition floor’s highlights was the Health~Holland Pavilion, a not-to-miss orange landmark in a sea of country pavilions. Together with a delegation of 120 Dutch biotech entrepreneurs, we look back on a successful edition.

The orange Health~Holland Pavilion was once again the eye-catcher of the exhibition floor. Dressed up with tulips, stroopwafels and a Dutch bike, the pavilion was an orange living room. But most importantly, it was the central information point for international visitors with questions regarding the Dutch business and innovation climate and the national life sciences & health sector.

Biotech hotspot

In a 13 minutes pitch as part of the Global Innovation Hub, HollandBIO’s Annemiek Verkamman zoomed in on today’s Dutch masters of biotech. She explained why the Netherlands has Europe’s most attractive business climate for biopharmaceutical companies. With this year’s relocation of the EMA, the Netherlands has what it takes to evolve into a true global biotech hotspot.

Dutch Strengths

During the Hospitality Reception, the pavilion transformed in one of BIO’s best-visited happy hours. In a powerful and hilarious quiz-style speech, Hans Schikan introduced the one Dutch Strength after another to the eager crowd. His take-home message: the Netherlands is the place to be for life sciences companies. After the traditional raffle of the Loyens & Loeff bike, everyone grabbed the opportunity to meet new business partners. For all disappointed participants of the raffle: rest assured, there will be a new bike to win at BIO 2020 in San Diego.

← All news

Kennis maakt genetisch gemodificeerd eten appetijtelijk

, ,

Consumenten staan positiever tegenover het eten van genetisch gemodificeerd voedsel als ze weten hoe het is gemaakt. Dat blijkt uit een gezamenlijke studie van psychologen en biologen van de Universiteit van Rochester, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Cardiff. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Environmental Psychology.

Genetische modificatie biedt kansen voor duurzame productie van gezond en lekker voedsel. Terwijl wetenschappers overtuigd zijn van de veiligheid van genetisch gemodificeerd voedsel, staat de consument er soms nog sceptisch tegenover. De onderzoekers hebben in hun studie onderzocht hoe deze kloof overbrugd kan worden. Kennis blijkt daarin een bepalende factor. Zodra consumenten weten hoe het voedsel is geproduceerd maken ze een bewustere keuze of ze het wel of niet eten. Bovendien leidt deze kennis tot een positievere houding ten opzichte van genetisch gemodificeerd voedsel.

De resultaten uit deze internationale studie sluiten naadloos aan bij een aantal Nederlandse studies. Zo heeft de COGEM recent een onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat burgers bij planten alleen onderscheid maken tussen klassieke veredeling en genetische modificatie (inclusief mutagenese) en niet tussen verschillende methoden van genetische modificatie. Verder baseren ze hun mening over  genetische gemodificeerd voedsel op een gevoel, omdat ze er niet zoveel van weten. Zodra ze meer kennis hebben maken ze een afweging op basis van argumenten en zien ze vaker de kansen van genetische modificatie. Ook een in 2018 gepubliceerde studie uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Utrecht en Amsterdam en een in 2017 uitgevoerde studie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, lieten zien dat acceptatie van genetische modificatie groter is wanneer mensen meer weten over het hoe en waarom van de gebruikte genetische techniek.

Deze resultaten zijn een kolfje naar onze hand! HollandBIO zet zich al volop in om de mooie toepassingen uit biotechnologie in de spotlight te zetten en dat zullen we blijven doen. Maar we kunnen het niet alleen. Goede en duidelijke communicatie over biotechnologie en het hoe en waarom van het gebruik daarvan door wetenschappers, bedrijven, gebruikers en overheid zijn essentieel om het publiek mee te nemen in de ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen die biotechnologie ons allen biedt voor een duurzame en gezonde samenleving.

Bronnen: University of Rochester

← All news

HollandBIO leestip: Feike Sijbesma over impact en verantwoordelijkheid

, , ,

Impact en verantwoordelijkheid zijn niet los van elkaar te zien, stelt Feike Sijbesma, de topman van DSM, in een interview met De Volkskrant. Want: ‘Je kunt jezelf of je bedrijf toch niet succesvol noemen in een wereld die faalt?’ Daarom kiest DSM voor biotech toepassingen die verschil maken, die bijdragen aan de uitdagingen waar de wereld voor staat, zoals klimaat, duurzame grondstoffen en voeding. De grootschalige maatschappelijke programma’s van DSM sluiten naadloos op die uitdagingen aan.  

Het interview geeft een inspirerende inkijk in hoe het vooraanstaande biotechbedrijf maatschappelijke impact en aandeelhoudersbelang integreert. Sijbesma: ‘Omdat ik ervan overtuigd ben dat het niet alleen goed is voor de wereld, maar ook voor de financiën van DSM.’ Een lichtend voorbeeld voor bedrijven, vindt HollandBIO, en daarmee een absolute must-read. Lees hier het hele interview