← All news

Dutch Life Sciences Trend Analysis: Record year of venture financing

, , ,

Biotechgate, the leading global biotech database, presents the annual Trend Analysis Report for the Dutch life sciences sector. The report shows a stable amount of life sciences companies and a sector which has grown in maturity. Biotech companies were successful in attracting venture capital; 2019 is a record year for venture financing.

Dutch biotech companies have shown to be successful in attracting new venture financing to their businesses. $293.65 million was raised in twelve private equity rounds. The biggest financing round, $130 million was raised by AM-Pharma.

Biotechgate currently lists 678 R&D life sciences companies in the Netherlands, 87% of the companies are small to medium sized enterprises (SMEs). Oncology remains the most prominent therapeutic area, followed by neurology and infectious diseases. With many ground-breaking companies and world-class universities, the Netherlands is the perfect location for biopharmaceutical innovation in Europe.

HollandBIO’s managing director Annemiek Verkamman is proud of the Dutch life sciences sector. “The life sciences sector is growing and getting more mature. Venture capitalists are getting more familiar with the specific business model of biotech companies and biotech companies are gaining experience in fund raising. This results in a record year for funding. By combining outstanding research, education and entrepreneurial spirit this sector trend can be successfully continued.”

Download full report.

Whether you are looking to partner with a Dutch company or looking for a specific service, you’ll find the most complete overview of the Dutch life sciences sector at www.dutchbiotech.com.

← All news

Successful first HollandBIO @Home Webinar

, , ,

On Friday 26th of June it was time for the first HollandBIO @Home Webinar. Daniel de Boer, (CEO of ProQR Therapeutics) interviewed Geraldine O’Keeffe (Partner at LSP), Arthur Franken (General Partner at Gilde Healthcare), Krijn de Nood (CEO of Meatable) and Jan De Kerpel (Managing Director at Kempen & Co) about the influence of COVID-19 on the biotech financing landscape.

The corona crisis has a huge impact on the public capital market. Initially, share prices dropped and investors got nervous. For two months, Europe did not see an IPO of European biotech companies. Markets dried out and investors had to support their portfolio companies, and managing their company’s cash runway was top of mind for any biotech CEO. In May the public capital market began to crawl back again to normal levels.

Both Gilde Healthcare and Meatable managed to secure funding during the crisis. How did they pull that off? For the new fund of Gilde Healthcare, it was all about fortunate timing and great preparation. The in house groundwork was done in 2019 and all in person meetings with LPs were handled before the lock-down. During lock-down, they were able to retain the interest, none of the investors backed out. In reaction to the pandemic, cultured meat company Meatable strengthened its outreach to investors, shifting focus from a more generalist venture space to new funds in the cellular agriculture niche, that weren’t affected by COVID-19. 

Raising capital has changed a lot over the last months. Investors and entrepreneurs had to adapt to a new reality of deal closing without meeting face-to-face, making it harder to get a feeling of the team and business model. But the market bounced back, and deals are being closed via digital platforms. The panelist see a bright future for biotech in Europe, investors are eager to close deals and have the money to do so. Geraldine O’Keeffe advices entrepreneurs to think big, and to benefit from the positive effects of today’s crisis. These digital times seem to make it easier to reach out to investors. Jan De Kerpel echoes her positive, can-do, mindset and stresses the importance to think ahead and be prepared. Because in biotech, there will always be a next crisis.

Webinar ‘Biotech financing during the pandemic’

← All news

EenVandaag: loods innovatieve start-ups door de coronacrisis

, , ,

EenVandaag stond afgelopen zondag stil bij de grote gevolgen van de coronacrisis op innovatieve start-ups, scale-ups en MKB. Remko van Leeuwen, CEO van Madam Therapeutics, vertelt in de uitzending over de financiële uitdagingen. De kleine bedrijven zijn de groeimotor van de Nederlandse economie. Ze hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis, maar de steunmaatregelen sluiten veelal niet aan bij hun behoefte. Ook de Corona-Overbruggingslening (COL), die in eerste instantie een uitkomst leek, schiet tekort. Het budget is zwaar overvraagd, tijdslijnen worden overschreden en 43,5% van aanvragers kreeg al nul op het rekest.

Recent onderzoek van StartUp Genome laat zien dat 86% van de innovatieve start-ups, scale-ups en MKB binnen drie maanden in financiële problemen komt. Naast de COL, werd ook het Tijdelijke Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups (TOPSS) in het leven geroepen om deze belangrijke bedrijven door de crisis heen te slepen. Met een totaal budget van €300 miljoen, zijn de regelingen echter een  druppel op een gloeiende plaat. Al meer dan 1700 bedrijven hebben een aanvraag ingediend goed voor een bedrag van €760 miljoen. De nood is dus hoog. 25,8% van de aanvragen wacht nog op een oordeel en 43,5% werd reeds afgewezen.

De COL-aanvraag van Madam Therapeutics was één van die afgewezen voorstellen. In EenVandaag vertelt CEO Remko van Leeuwen over de situatie. Hij geeft aan dat het normaal al geen sinecure is om investeerders aan te trekken voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica, laat staan in tijden van crisis. En dat terwijl de zorgen rondom infecties en resistentie groter dan ooit zijn. De afwijzing vindt hij dan ook onterecht.

Ook Luciel Burm, voorzitter van de Dutch Startup Association (DSA) spreekt zijn zorg uit. Als er niet meer geld bijkomt, dreigt een kaalslag van de sector. Landen om ons heen treden veel doortastender op: Duitsland, Frankrijk en Engeland investeren momenteel miljarden in start-ups, en daarmee in de economie van morgen.

De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs), die de COL aanvragen beoordelen en verstrekken, zien zelf ook dat de nood hoog is. Zo spreekt Marc Janssen, manager Brabant Ventures bij de BOM de hoop uit dat er uiteindelijk nog meer geld beschikbaar komt, vooral voor bedrijven in hun vroege fase. HollandBIO kan zich daar alleen maar bij aansluiten, net als bij de woorden van DSA’s Luciel Burm:  ‘Minister Wiebes heeft gezegd dat we ons uit de crisis moeten investeren. Ik nodig hem van harte uit dat te doen in start-ups.’.

En dat alles liever vandaag dan morgen.

Lees meer

← All news

Minister Schouten zet tanden in gecultiveerd vlees

, , ,

Gecultiveerd vlees. HollandBIO was al fan. De Tweede Kamer ook, zo bleek uit het kweekvlees-debat en drie aangenomen moties. En nu spreekt ook Minister Schouten (LNV) haar volle steun uit voor deze interessante innovatie. In een Kamerbrief zet de minister uiteen hoe zij de ontwikkeling van gecultiveerd vlees wil ondersteunen. Allereerst is en blijft de minister in gesprek met de ontwikkelaars van gecultiveerd vlees in Nederland, om zo mogelijke drempels of knelpunten op weg naar de markt tijdig weg te nemen. HollandBIO is blij met de support en de erkenning voor de bijdrage die gecultiveerd vlees kan leveren aan een duurzamere, gezondere en diervriendelijke wereld.

Naast de dialoog geeft minister Schouten aan dat zij, vanwege de grote potentie van de ontwikkelingen in gecultiveerd vlees, met communicatie-uitingen het belang van deze innovatie gaat benadrukken en te gaan investeren in vervolgonderzoek. Zo gaat zij in overleg met onder meer de groene hogescholen om te bezien of zij komend jaar een onderzoekscall kunnen openen op het gebied van gecultiveerd vlees. Tot slot krijgt gecultiveerd vlees een plek krijgt in de Nationale Eiwitstrategie (NES) waar het ministerie van landbouw momenteel aan werkt. Met de NES wil Nederland werk maken van een verschuiving naar meer duurzame eiwitten. Gecultiveerd vlees past uitstekend binnen de pijler alternatieve en innovatieve eiwitbronnen.

Benieuwd naar de hele Kamerbrief? Lees dan hier verder

← All news

Geneesmiddel sneller van lab naar patiënt: eerste parallelle procedure CBG-ZIN afgerond

, ,

Goed nieuws! Rybelsus® (semaglutide tabletten) heeft als eerste geneesmiddel de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’ volledig doorlopen. Nederland is daarmee een van de eerste landen binnen de EU waarin het middel wordt vergoed. In de pilot wordt een werkwijze ontwikkeld voor meer parallelle processen voor registratie en vergoeding. Dat houdt in dat het vergoedingstraject al start terwijl het registratietraject nog niet is afgerond. Hierdoor is het geneesmiddel sneller toegankelijk voor de patiënt. Het sneller beschikbaar krijgen van innovatieve geneesmiddelen voor patiënten is een ambitie van de overheid, patiëntenorganisaties, behandelaren en de farmaceutische industrie.

HollandBIO is erg enthousiast over de pilot, die naadloos aansluit bij het HollandBIO programma Sneller & beter van lab naar patiënt. Binnen dit programma pleit HollandBIO voor oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie én betaalbaarheid hand in hand gaan. Eén van die oplossingsrichtingen is een adaptief ecosysteem waarin registratie, vergoeding en toegang door maatwerk en samenwerking naadloos op elkaar aansluiten. De pilot is een mooie eerste stap om zo’n adaptief ecosysteem een stap dichterbij te brengen.

Wij zijn trots dat koploper Novo Nordisk zo flexibel inspeelde op deze mooie kans. We kijken uit naar de resultaten en ervaringen van de volgende kandidaten. Uiteraard hoopt HollandBIO dat de pilot in de nabije toekomst resulteert in een verbeterd proces van registratie en vergoeding, waarbij innovatieve geneesmiddelen significant sneller beschikbaar zijn voor Nederlandse patiënten.

Bronnen:

← All news

Samenwerking Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland in verwerven van vaccins voor Europese en andere landen

, , ,

Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland bundelen de krachten in de onderhandeling met ontwikkelaars en producenten van potentiele coronavaccins. De vier landen verkennen gezamenlijk diverse kansrijke initiatieven en zijn in gesprek met verschillende farmaceutische bedrijven. Het is de bedoeling de productie van vaccins waar mogelijk op Europese bodem plaats te laten vinden. Lees hier meer over deze samenwerking.

HollandBIO is in contact met het Ministerie over de vervolgstappen van het samenwerkingsverband en de bijdrage van Nederlandse bedrijven hieraan.

← All news

Jaarverslag van de WBSO in 2019

, ,

In het vorige week gepubliceerde jaarverslag over 2019 van de WBSO, het fiscale overheidsinstrument dat R&D bevordert, komt naar voren dat aan ruim 20.000 bedrijven in totaal €1,2 miljard euro werd toegekend. Het instrument blijft daarmee een aanjager van innovatie door bedrijven in onder andere de biotech sector. Een aandachtspunt is dat het aandeel WBSO-aanvragen door start-ups in 2019 zowel relatief als absoluut is gedaald.

In het Jaarverslag komen verschillende uitsplitsingen terug die onder andere duidelijk maken welk type bedrijven gebruik maakt van de WBSO en in welke technologiegebieden zij vallen. Opvallend is dat van de 18 geclassificeerde technologiegebieden er drie (‘Biotechnologie’, ‘Medische wetenschappen & farma’ en ‘Plantaardige wetenschappen’) binnen het bredere biotech en life sciences domein vallen.  Daarmee hebben in totaal bijna 1.200 bedrijven uit onze sector gebruik gemaakt van de WBSO. De WBSO blijft daarmee een aantrekkelijk instrument voor biotech bedrijven dat investeringen in private R&D-activiteiten in Nederland aanjaagt.

Lees het WBSO jaarverslag 2019 hier terug.

← All news

New! Fisher Scientific purchasing program for HollandBIO members

,

HollandBIO and Fisher Scientific have set up a partnership to offer HollandBIO members a complete portfolio of biotech laboratory supplies at highly discounted rates. The purchasing program is available for all HollandBIO members, free of charge. Contact HollandBIO’s Business Solutions Team for more information. Read more

← All news

BIO Digital 2020 Europe session “Start Me Up”: How Can Europe’s Biotech Sector Combat the Coronavirus?

, , ,

Focco Vijselaar, Director General for Enterprise and Innovation at the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy will represent the Netherlands during the BIO Digital 2020 in the session ‘Start Me Up: How Can Europe’s Biotech Sector Combat the Coronavirus?’. Together with representatives of EuropaBIO, Biobe, Alnylam Pharmaceuticals and McKinsey the role of the biotech sector in addressing global challenges like COVID-19 will be discussed.

What is the contribution of the European biotech companies to the COVID-19 response and what is needed to find treatments and vaccines? The panel will reflect on the current state and preparedness to respond to pandemic outbreaks. What are the lessons learned and which strategies and policies are needed to support the life sciences sector in moving forward.

Interested in this session? Check here to register for BIO Digital with $250 discount for HollandBIO members.

← All news

Nieuw noodmaatregelenpakket geen oplossing voor biotech ondernemers

, , ,

Vorige week heeft het kabinet aangekondigd dat er een verlenging en uitbreiding komt van het bestaande noodpakket. Zo voorziet de overheid de Nederlandse economie van financiële steun. Het resultaat daaruit is een noodpakket 2.0. Helaas is de Corona-Overbruggingslening (COL) vooralsnog het enige instrument dat past bij start-ups, scale-ups en innovatief MKB.

In de eerste tranche is er €100 miljoen vrijgemaakt voor de COL en daar komt nu €150 miljoen bij. Dat klinkt als een flink bedrag, maar de praktijk laat zien dat de urgentie en nood hoog is bij dit soort bedrijven. Volgens Techleap is er namelijk in de eerste weken al voor meer dan €500 miljoen aangevraagd en de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. Ook de Dutch Startup Association (DSA) laat weten dat de €250 miljoen niet genoeg zal zijn en uit haar zorgen in een brief aan staatssecretaris Keijzer en minister Wiebes. Hetzelfde geldt voor VNO-NCW en MKB-Nederland die zich afvragen of dit bedrag voldoende is voor deze groep belangrijke bedrijven.

HollandBIO sluit zich hier volledig bij aan en brengt nogmaals naar voren dat innovatieve start-ups, scale-ups en MKB  allesbepalend zijn voor het toekomstige innovatie- en verdienvermogen van Nederland en ons vermogen om maatschappelijke uitdagingen op gezondheid en duurzaamheid het hoofd bieden.

De eerder benoemde problemen voor de biotech sector op een rij

  • R&D programma’s stagneren
  • Lopende financieringsrondes vertragen
  • Het aantrekken van nieuwe financiering wordt nog moeilijker.
  • Tegelijkertijd blijven bedrijven kosten maken, zoals personeelskosten, huur van lab- en kantoorruimtes, en aflossing van leningen.
  • Aangezien veel kleine biotech bedrijven opereren met een korte financieringshorizon, is running out of cash binnen slechts enkele maanden een reëel scenario.

De eerder benoemde mogelijke oplossingen voor de biotech sector op een rij

  • Het openstellen van de NOW voor biotech bedrijven en andere bedrijven die vanwege hun businessmodel geen omzet maken, door het omzetcriterium voor deze bedrijven te laten vallen.
  • Te waarborgen dat de WBSO niet wegvalt, wanneer er door COVID-19 tijdelijk geen onderzoek wordt gedaan, alsmede het tijdelijk verhogen van de WBSO.
  • Uitstel, of liever kwijtschelding van terugbetaling rente over leningen en kredieten (Innovatiekrediet, provincie en BBMKB (Rabobank/RVO).
  • Aanbieden van brugfinanciering in de vorm van converteerbare leningen.
  • Versnelling toekenning aangevraagde subsidies en kredieten (bijv. Innovatiekrediet, H2020-SME)

Lees meer