← All news

Toegankelijkheid van nieuwe behandelingen: kan het beter?

, , ,

Vintura, IQVIA, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en HollandBIO deelden afgelopen donderdag inzichten uit drie recente onderzoeken over de toegankelijkheid van nieuwe geneesmiddelen in Nederland. Tijdens het interactieve webinar identificeerden we samen met een breed scala aan stakeholders de uitdagingen in de periode na vergoeding. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, en concluderen voorzichtig dat toegang tot nieuwe geneesmiddelen nog sneller en beter kan. Wel ontbreekt een helder en gedeeld beeld van de onderliggende oorzaken. Voordat we aan de slag kunnen met oplossingen, is eensgezindheid over de uitdagingen en een open discussie met alle betrokkenen essentieel.  

Geneesmiddelen zijn pas van waarde wanneer zij de patiënt ook daadwerkelijk bereiken. De route van lab naar patiënt is hobbelig. Hoewel registratie van een nieuw geneesmiddel soms als finishlijn voor toegang gepresenteerd wordt, is dat niet het geval. Na registratie volgt op nationaal niveau het proces van vergoeding en inkoop. Tenslotte moet een nieuw middel ook worden voorgeschreven door een arts, voordat de patiënt toegang heeft. Drie recente studies onderzochten de toegankelijkheid van nieuwe behandelingen in Nederland.

Vergoeding van add-on geneesmiddelen

Thomas Broekhoff (HollandBIO) legde uit hoe vergoeding voor intramurale geneesmiddelen in Nederland werkt. Hij zoomde in zijn onderzoek in op één van de indicatoren van toegankelijkheid, namelijk de doorlooptijden tussen het moment van registratie en de toekenning van een add-onprestatie. Met een add-on kan een ziekenhuis een geneesmiddel dat meer dan €1.000,- per patiënt per jaar kost, los van de geldende diagnose-behandelcombinatie declareren bij een zorgverzekeraar. Uit het onderzoek komt naar voren dat deze doorlooptijden om verschillende redenen sterk uiteenlopen en niet van tevoren te voorspellen zijn. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een infographic, inclusief vijf aanbevelingen om het open instroom proces te verbeteren.

Toegang tot nieuwe add-on geneesmiddelen in de oncologie na vergoeding

Renaud Heine (ESHPM) en Christel Jansen (Vintura) deelden de belangrijkste inzichten uit twee recent gepubliceerde studies. Beiden onderzochten hoe snel patiënten na een positief vergoedingsbesluit ook daadwerkelijk toegang hebben tot verschillende nieuw geregistreerde kankermedicijnen in Europa. Uit het onderzoek van IQVIA en ESHPM blijkt dat vertraagde toegang tot innovatieve kankergeneesmiddelen een gemiste kans kan zijn voor patiënten en een potentieel verlies van levensjaren oplevert. Een vergelijkbare conclusie volgde uit het rapport van Vintura. Nederland heeft in verhouding tot andere Europese landen tamelijk snel toegang tot innovatieve kankergeneesmiddelen na registratie. De uptake van innovatieve kankergeneesmiddelen in de klinische praktijk lijkt in verhouding tot onze buurlanden echter traag te zijn.

Toegankelijkheid add-on geneesmiddelen na vergoeding: kan het beter?

Waarom is de uptake van nieuwe kankergeneesmiddelen in Nederland vertraagd? Op basis van informatie uit de theorie deelden aanwezigen ervaringen uit de praktijk via Mentimeter. Vele uiteenlopende verklaringen passeerden de revue, waaronder neerwaartse budgetdruk op voorschrijvers, langzame opname in richtlijnen en een conservatieve houding van voorschrijvers. Na afloop concluderen we voorzichtig dat toegang tot nieuwe geneesmiddelen nog sneller en beter kan, maar dat we niet precies weten waardoor suboptimale toegang veroorzaakt wordt. Eensgezindheid over het probleem en de onderliggende oorzaken is een eerste cruciale stap op weg naar het realiseren van verbeteringen. Een open discussie met alle betrokkenen is daarbij essentieel. Dit webinar gaf een mooie eerste aanzet tot een onderlinge dialoog, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en een gedeelde feitelijke basis.

← All news

Biotech Wednesday: Joining forces to outsmart cancer – Guiding cancer treatments in the 21st century

, ,

When life gives you lemons you make lemonade, and perhaps there is opportunity in that. The second edition of Biotech Wednesday switched from Pakhuis de Zwijger into a digital experience. What seemed at first a limitation turned out to be an opportunity. With a line-up of top speakers from both research and industry and participants joining the event from fourteen countries spread on three continents, this year’s digital edition of Biotech Wednesday was a success.

The state of the art and the future

The goal of Biotech Wednesday was to bring together researchers, clinicians and industry that are developing and utilizing next generation diagnostics for precision medicine – from early stages to the market. In the current context of cancer treatments moving away from the ‘one biomarker-one drug’ scenario towards a more integrated approach with multiple biomarkers and drugs, the underlying thread of this second edition was to take a close look at this ‘new paradigm’ that will most likely pave the way for the introduction of multiplexing strategies in the clinic using companion diagnostics and patient stratification methodologies.

Industry and academy together

The lectures spread over a whole afternoon, were divided into two sections. The first one focused on research – looking into the fast changing landscape of Molecular Diagnostics and how whole genome sequencing is suitable for this (Edwin Cuppen, Hartig Medical Foundation), the importance of molecular surveillance of cancer for finding novel target therapies and how Learning Health Care systems can drive medical and scientific progress (Emile Voest, NKI-AVL) followed by a look into the need for highly sensitive detection methods (Jeroen de Ridder, Cyclomics).

The second section gave the stage to the industry, looking into how the Mammaprint test identifies patients with low risk versus high risk of distant metastases, detecting active metastatic process before clinically detectable metastasis (Caroline van der Meijden, Agendia) and the Hi-NL initiative built to support innovators in developing medical technology – affordably and with a proven patient benefit (Maroeska Rovers, Hi-NL). It  also offered a deep dive into Organoplates, which can mimic the complex nature of cancer (Jos Joore, Mimetas). And last, looking into how foundation medicine and Roche oncology meet for a comprehensive approach in transforming medical knowledge to improve treatments (Sophie Dusoswa, Roche Foundation Medicine).

The chance to connect

Through more than 130 one-on-one conversations and 55 separate meeting sessions spread over the course of the afternoon, the event was successful at bringing researchers, clinicians and industry together to connect and discuss state of the art issues in the field.

Impressions of the event

Photography: © Nils van Houts

← All news

HollandBIO welcomes Eurofins Genomics as a new member

,

HollandBIO connects, represents and supports the Dutch life science sector. We are very proud that we already represent 225 companies: from start-ups, small and medium-sized companies to large companies, active in health, food or biobased economy. Today we welcome Eurofins Genomics! Eurofins Genomics is a member of the Eurofins Scientific Group with facilities established in Europe, USA and Asia. Eurofins likes to address a word to our readers:

‘At Eurofins Genomics “it is our mission to provide fast, complete and reliable analyses and production of DNA and RNA products”. This year our company was happily celebrating its 30th anniversary. With our team of over 400 employees we operate 4 main production sites throughout Germany and Denmark.  We are also proud to be one of the #1 suppliers of routine genomic services for European academia and industry. One of our hallmarks is having the largest commercial Sanger sequencing facility in Europe.

Besides routine Sanger sequencing, Eurofins Genomics is an internationally leading provider of NGS sequencing and genotyping services, DNA synthesis (genes and oligo’s), and bioinformatics analysis.  Our customer base extends from pharma, diagnostics, food, agriculture and academia to the biotech industry and various other research markets. Our products and services adhere to virtually all relevant QM/QA certificates. We are constantly innovating and looking for new exiting solutions to better serve our clients. The most recent example has been the record-speed development of a comprehensive SARS-CoV-2 testing portfolio that makes Eurofins Genomics the leading supplier of (testing) materials during the SARS-CoV2 crisis.

Our company’s strength is an extensive customer base and high quality services in industrial scale for the life science industries and academic research institutions around the world. With the help of HollandBIO, we are now eager to expand our network also in the Netherlands where the Biotech sector is currently growing rapidly. For more information, please contact our local account manager or support team. For further information, you can visit us at “www.eurofinsgenomics.com”.  We are looking forward to meet you!’

HollandBIO is pleased that Eurofins Genomics joined us as a member and we wish them a warm welcome!

← All news

Data is het nieuwe goud

, ,

Terugkijktip! Een mooie aflevering van Op1, waar Diederik Gommers de show stal met zijn complimenten aan farma en wetenschappers, zijn nuchtere opmerking over de logistieke uitdaging rondom de aanstaande coronavaccinatie én zelf een wereldprimeur met een gouden randje kwam brengen.

Het begon al mooi, Ton de Boer (CBG-MEB), Agnes Kant (Lareb) en Paul Korte (Janssen) gingen bij Op1 in gesprek over de Nederlandse vaccinatiestrategie. Conclusie: de eerste twee met bloedspoed ontwikkelde coronavaccins worden nu beoordeeld voor markttoelating. Daarmee schijnt er licht aan het eind van de tunnel en kunnen we het op de implementatie écht niet af laten weten, vond ook Diederik. Daar is HollandBIO het helemaal mee eens.

Daarnaast bracht Diederik samen met Paul Elbers (AMC) een prachtige wereldprimeur : de aankondiging dat Nederlandse IC’s op grote schaal data gaan delen om daarmee patiëntenzorg te verbeteren. Zorg op maat komt een stap dichterbij. Met dit initiatief laten Nederlandse intensivisten blijken heil te zien in data, en precies dat lampje is bij ons ook gaan branden: data is het nieuwe goud! 

Door technologische innovaties zijn we in staat om in steeds hogere resolutie meer en betere data te vergaren over gezondheid en ziekte, én om die data te benutten om te bepalen wat de juiste zorginterventie is: niets doen, blijven monitoren, het inzetten van een preventieve interventie of de start van een zo gericht mogelijke behandeling. Het effect van de zorginterventie kan vervolgens weer gemonitord worden. Waar goede behandelingen ontbreken, kan data helpen om nieuwe behandelingen sneller en beter te ontwikkelen.

Bedrijven en organisaties uit de HollandBIO-achterban bulken van de ambitie en potentie om te zorgen dat iedere patiënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt. Daarvoor ontwikkelen en gebruiken ze een veelheid aan innovatieve technologieën. Denk aan (whole genome) sequencing, 3D-celkweek, organoïden, organs-on-a-chip, single cell sequencing, imaging en artificial intelligence. Maar de route van lab naar praktijk is niet zonder hordes. HollandBIO bracht de kansen en uitdagingen van slimmer meten in kaart en vatte ze samen in een handige praatplaat. Je vindt deze hier.

“Het delen van IC-data, het klinkt zo logisch, waarom niet eerder?” vroeg Op1-presentator Charles Groenhuijsen terecht. Onder andere omdat we in de geneeskunde best conservatief zijn en systemen slecht op elkaar aansluiten, aldus Gommers. Opnieuw raak. Technologische innovaties alleen zijn niet genoeg, we moeten ze ook kunnen, mogen én willen gebruiken. Werk aan de winkel dus!

Bronnen:

https://www.npostart.nl/diederik-gommers-en-paul-elbers-hebben-een-wereldprimeur-nederlandse-ics-gaan-op-grote-schaal-samenwerken/02-12-2020/POMS_BV_16366726

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/02/ics-gaan-data-met-elkaar-delen-a4022408

← All news

Diervriendelijk vlees bestaat, en in Singapore mag je het eten

, ,

Singapore heeft een wereldprimeur: als eerste land ter wereld heeft de stadstaat gecultiveerd (kippen)vlees tot de markt toegelaten. Wij vinden het fantastisch dat de wereldwijde erkenning voor dit diervriendelijke en duurzame alternatief voor slachtvlees toeneemt. Hoog tijd dat Nederland dit staaltje innovatie van eigen bodem de topstatus geeft die het verdient en de Europese markt laat veroveren.

Singapore wil voor zijn voedselvoorziening minder afhankelijk zijn van andere landen. Gecultiveerd vlees, ook wel kweekvlees genoemd, leent zich daar goed voor. Het vlees wordt namelijk onder gecontroleerde omstandigheden geheel gecultiveerd gekweekt in een bioreactor. Daardoor is gecultiveerd vlees ook gelijk het diervriendelijke en duurzame alternatief voor slachtvlees. Logisch dus dat de wereldwijde erkenning voor het hoogwaardige biotechnologische product razendsnel toeneemt.

Waar het nu nog het Amerikaanse bedrijf Eat Just is dat de Aziatische keuken verrijkt, zou Nederland de koppositie kunnen terugpakken. De eerste kweekburger werd immers in 2013 in een Nederlands laboratorium gepresenteerd. Hoogleraar Mark Post wordt internationaal erkend als drijvende kracht achter deze voedingsinnovatie. En ambitieuze Nederlandse bedrijven als Meatable en Mosa Meat hebben, na verschillende financieringsrondes, alle ingrediënten in huis om het gecultiveerde vlees op het bord te krijgen. Over vijf jaar zou gecultiveerd vlees zelfs in de Nederlandse schappen moeten liggen.

Zo ver is het nog niet. Nederland kent een rijke voedingsbodem voor gecultiveerd vlees, maar er is nog veel werk te verrichten voordat het op de menukaart staat. Na enig aandringen van de Tweede Kamer, is en blijft de Nederlandse overheid nu in gesprek met ontwikkelaars. HollandBIO is daar blij mee, want het waar mogelijk wegnemen van drempels en knelpunten betekent naast een stimulans voor dierenwelzijn en duurzaamheid ook krachtvoer voor de Nederlandse economie.

Voor meer informatie en achtergronden, zie ook:

← All news

Patenten van essentieel belang voor industrie én academie

, ,

Een recent gepubliceerde studie van het Europees Octrooibureau laat zien dat Europese universiteiten en kennisinstellingen voornamelijk patenten gebruiken om hun innovaties te commercialiseren. Naast de industrie begint nu ook de academie steeds beter het nut in te zien van patenten; de manier om innovaties het lab uit te brengen naar de maatschappij.

De studie van het Europees Octrooibureau wijst uit dat 70% van de universiteiten en kennisinstellingen voor een patent kiest om hun bevindingen te beschermen en te commercialiseren. HollandBIO is blij om te horen dat de academie steeds beter begrijpt dat patenteren essentieel is om innovaties verder te ontwikkelen.  

Het aanvragen en houden van patenten is niets nieuws voor de biotechnologie-industrie, maar wel van essentieel belang. Patenten zijn het fundament waar een bedrijf op is gebouwd en de eerste stap in het valorisatieproces. Het beschermen van innovaties zorgt ervoor dat concurrenten niet zomaar zelf met deze innovatie aan de haal kunnen gaan. Dat stelt bedrijven in staat om open over de innovatie te spreken, data te delen, investeerders aan te trekken en een innovatie daadwerkelijk verder te ontwikkelen tot een product dat meerwaarde heeft voor zowel de maatschappij als de economie. HollandBIO zet zich middels het programma ‘IJzersterk Innovatieklimaat’ in op valorisatie en heeft al eerder vijf aanbevelingen gedaan die bijdragen aan het versoepelen van valorisatie. Lees hier het volledige rapport.

← All news

Op naar de arm (deel II): kabinet publiceert Nederlandse COVID-vaccinatiestrategie

, , , ,

Langzaam maar zeker wordt hopen vertrouwen: na de jaarwisseling hebben we misschien wel de beschikking over de eerste coronavaccins. Hoera! Die vaccins moeten vervolgens zo snel mogelijk de juiste arm in. Dat is geen sinecure, dat vergt een nationaal vaccinatieplan, zo merkten we vorige week al op. We waren dan ook blij verrast toen minister De Jonge vrijdagmiddag de Nederlandse COVID-vaccinatiestrategie de ether in slingerde. We legden het plan langs de meetlat: is dit het felbegeerde integrale plan om de giga vaccinatie-uitdaging in goede banen te leiden? Spoiler alert: HollandBIO is er nog niet helemaal gerust op.

In zijn COVID-vaccinatiestrategie pleit het kabinet voor een wendbare Nederlandse aanpak en strategie. Er zijn, in samenwerking met verschillende partijen, meerdere scenario’s in voorbereiding. Check tot zover. Het kabinet wil waar mogelijk gebruik maken van bestaande structuren, én via kleinschalige distributie prioritaire groepen voorzien van een vaccin. Dat klinkt in eerste instantie handig en veilig. Maar is het wel realistisch? Een pandemie en bestaande structuren staan op gespannen voet, leerden we van het contactonderzoek, het inkoop-, en het testbeleid. Maar corona en kleinschalig, dat is helemaal een contradictio in terminis.

Reken maar even met ons mee. De door de Gezondheidsraad aangewezen prioritaire doelgroep bestaat in totaal uit maar liefst 6,5 miljoen mensen, die, afhankelijk van welke vaccins als eerste beschikbaar zijn, waarschijnlijk tweemaal een prik moeten krijgen. Dat maakt 13 miljoen vaccinaties.Ter vergelijking, in 2019 ontvingen zo’n 3,1 miljoen mensen uit diezelfde doelgroep de griepvaccinatie. Dat is één prik, met één vaccin, en ook dat is elk jaar weer een fikse opgave. Het getal 13 miljoen zou dus al voldoende moeten zijn om deze deelvaccinatiecampagne als grootschalig te bestempelen. Tel daar een paar pandemie-eigen complicerende factoren bij op. Het moet namelijk wel een beetje snel, want we willen liever vandaag dan morgen terug naar normaal of op z’n minst normaler. Met het oog op de schaarste, komen de vaccins daarbij zeker het eerste jaar van verschillende leveranciers, in verschillendedeelleveringen van verschillende omvang. Die vaccins hebben een verschillend, nog onbekend, profiel voor verschillende (deel)doelgroepen, en moeten, al dan niet via distributiecentra, vervoerd worden naar uiteenlopende (zorg)locaties, onder verschillende condities. Dat levert al met al een duizelingwekkend logistiek plaatje op, met een schier oneindig aantal mogelijke scenario’s, combinaties en leveringen. En last but not least, één persoon moet hetzelfde vaccin twee keer krijgen, en mogelijke bijwerkingen en liefst effectiviteit moeten nauwgezet geregistreerd worden. Ga er maar aan staan, kleinschalig binnen je reguliere structuren, naast je reguliere takenpakket.

We geven toe, het is onrealistisch om te verwachten dat de vaccinatiestrategie pasklaar zou zijn. We begrijpen dat cruciale gegevens – en de vaccins zelf – nog ontbreken, wat maakt dat we varen in dichte mist. Maar inzetten op kleinschalig en regulier is dat zeer zeker ook. Hoeveel en welke menskracht, hoeveel en welke middelen en hoeveel en welke distributiecentra maakt het kabinet vrij om dit huzarenstuk in goede banen te leiden? En hoe? De vaccinatiestrategie licht een tipje van de sluier op hoe het kabinet in de wedstrijd zit, maar veel van onze vragen blijven vooralsnog onbeantwoord.

Met een kleine steek van jaloezie kijken we naar de plannen van Duitsland, waar centraal aangestuurde distributiecentra worden klaargestoomd, benodigdheden worden ingekocht en mobiele teams worden ingesteld om de vaccinaties naar de arm van bestemming te begeleiden. Om pas later, als er vaccins in overvloed zijn en de coronavaccinatie daadwerkelijk business as usual is, ingebed te worden in de reguliere – zo je wil kleinschalige – infrastructuur. Deutsche Gründlichkeit, kortom.

← All news

Op naar de arm: waar blijft dat nationale corona-vaccinatieplan?

, , ,

Al bijna een jaar zijn we in de weer om het coronavirus te beteugelen: met de dans en de hamer, met testen, met zorg, hulp- en geneesmiddelen. Maar nu, nu gloort er hoop aan de horizon, licht aan het eind van de tunnel. Want als alles goed gaat, voegen we binnenkort een essentieel wapen aan ons arsenaal toe: vaccinatie. Het spreekt voor zich dat die vaccins na het passeren van de finishlijn zo snel mogelijk de juiste arm in moeten. Wat niet wil zeggen dat dit eenvoudig is: het vergt een uitgekookt nationaal vaccinatieplan waarin onder meer advisering, logistiek, uitvoering en communicatie in nauw samenspel met de rest van het corona-wapenarsenaal samenkomen. Dat vergt wel een ambitieuze, gezamenlijk te realiseren doelstelling. Bij voldoende vaccins heel Nederland voor de zomer van 2021 gevaccineerd, bijvoorbeeld. Hoe klinkt dat?

Minister De Jonge geeft aan alles op alles te willen zetten om zo snel mogelijk aan het vaccineren te slaan. Zijn routekaart moet duidelijk maken hoe Nederland zich hierop voorbereidt, maar de kaart mist resolutie en ademt vrijblijvendheid. Waar zijn de urgentie, de daadkracht, mankracht en middelen die passen bij de totaal ontwrichtende crisis waarin we verkeren? Het is alsof we de grootste les van het afgelopen jaar nog steeds niet hebben geleerd: een pandemie bezweer je niet “even” naast je reguliere werkzaamheden, noch met business as usual.

Na de positieve fase 3 interim resultaten van Pfizer en Moderna (hulde, hoera!) haastten partijen zich om de verwachtingen te temperen. Het RIVM liet optekenen dat het nog wel een jaar kon duren voor alle Nederlanders gevaccineerd zijn, de GGDen vonden -80 vriezers en droogijs ingewikkeld. De Gezondheidsraad, die moet adviseren over prioritering van doelgroepen, hult zich in stilzwijgen, waarschijnlijk in geduldige afwachting van officiële registratiedata. En onderwijl meldt de NOS dat de bereidheid van de bevolking om zich te vaccineren daalt. Kom op allemaal! Wat gaan we doen, hoe gaan we het regelen? En vooral ook wanneer?

Met vereende krachten wisten vaccinproducenten erin te slagen de ontwikkeling van een veilig en effectief vaccin van tien naar één jaar te reduceren. Onderzoek van HollandBIO liet zien dat een vaccin na registratie in Nederland mediaan 5,2 jaar op de plank blijft liggen. Dat is, voor alle duidelijkheid, de eerder benoemde business as usual. Het valt te hopen dat de bij implementatie betrokken organisaties het voorbeeld van de farmaceuten volgen en ook hier een navenante versnelling inzetten. De enige acceptabele bottleneck van dit moment is een tekort aan vaccins, omdat de wereldwijde vraag het aanbod verreweg overstijgt. Elke andere uitdaging is oplosbaar. Want wij, en met ons iedereen, zijn die anderhalvemetersamenleving inmiddels wel goed zat.

Misschien hebben we het helemaal mis. Laten we het hopen. Misschien is het vaccinatieplan al veel verder gevorderd dan ons bekend. Vooralsnog zit HollandBIO in elk geval met een hele batterij aan onbeantwoorde vragen. Vragen over de ambitie van VWS, over de samenhang tussen verschillende maatregelen, waaronder het testbeleid. Vragen over advisering, over tijdslijnen, over logistiek en uitvoer. En over communicatie. We beseffen ons terdege dat vragen stellen makkelijker is dan vragen beantwoorden, maar we stellen ze toch. We zouden overigens ook maar wat graag bijdragen aan de beantwoording, aan de totstandkoming van het nationale vaccinatieplan. Als leveranciers van een toch wel cruciaal onderdeel van de oplossing, de vaccins, zouden we dat zelfs best logisch vinden. Maar dan wel op basis van een ambitieuze, gezamenlijk te realiseren doelstelling. Bij voldoende vaccins heel Nederland voor de zomer van 2021 gevaccineerd, bijvoorbeeld. Hoe klinkt dat?

Meer lezen? Rosanne Hertzberger roept de overheid ook op haar rode loper uit te rollen: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/14/het-vaccin-gaat-werken-nu-nog-de-overheid-a4020014

← All news

Lead Pharma uit Oss sluit deal voor €260 miljoen met Roche

,

Lead Pharma, een farmaceutische onderneming die innovatieve geneesmiddelen ontwerpt en ontwikkelt voor de behandeling van auto-immuunziekten en kanker, maakt bekend dat het een samenwerkings- en licentieovereenkomst heeft gesloten met Roche voor de ontwikkeling van een nieuwe klasse van kandidaat-medicijnen voor de behandeling van een breed scala aan immunologische aandoeningen.

Lead Pharma en Roche werken samen aan een nieuwe klasse van medicijnen met een nieuw werkingsmechanisme. De samenwerking moet leiden tot een kandidaat-medicijn, waarna Roche verantwoordelijk zal zijn voor de verdere (klinische) ontwikkeling en wereldwijde commercialisering.

Conform de overeenkomst ontvangt Lead Pharma na tekenen een betaling van € 10 miljoen en komt het in aanmerking voor onderzoeks-financiering. Lead Pharma kan in de toekomst betalingen ontvangen die gekoppeld zijn aan het behalen van een aantal specifieke onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten.

De totale betalingen kunnen oplopen tot € 260 miljoen, plus royalty’s op de wereldwijde verkoop van de te ontwikkelen medicijnen.

“Onze ambitie is om levensveranderende behandelingen voor patiënten te ontwikkelen. We zijn zeer verheugd over de samenwerking met Roche om dit doel gezamenlijk te kunnen realiseren ”, zegt Frans van den Berg, Chief Executive Officer van Lead Pharma. “Samenwerking met farmaceutische partijen vormt een van de pijlers van onze strategie, en deze samenwerking onderstreept de toegevoegde waarde van Lead Pharma’s innovatiekracht.”

Arthur Oubrie, Chief Scientific Officer van Lead Pharma, vult aan: “Dit is het tweede project waarin we met een van de grootste mondiale farmaceutische bedrijven samenwerken. De manier waarop wij nieuwe projecten selecteren, de werking van medicinale stoffen onderzoeken in farmacologische modellen, en onze hoogstaande medicinale chemie, waren essentieel bij de ontwikkeling van dit project tot aan dit stadium. We kijken uit naar de samenwerking met de specialisten bij Roche om deze nieuwe therapie zo snel mogelijk naar de patiënt te brengen.”

“We are committed to advancing innovative science and transformative medicines for people affected by different immune mediated diseases”,  zegt James Sabry, Global Head, Roche Pharma Partnering. “We are looking forward to further building on our expertise in this field and collaborating with Lead Pharma, aiming to make a difference for those patients.”

Bron: Lead Pharma (Persbericht)

← All news

HollandBIO verwelkomt Orchard Therapeutics!

,

HollandBIO verbindt, vertegenwoordigt en ondersteunt de Nederlandse life sciences sector. We zijn erg trots dat we al 225 bedrijven vertegenwoordigen: van start-ups, kleine en middelgrote bedrijven tot grote bedrijven, actief in gezondheid, voeding of biobased economy. Vandaag verwelkomen we Orchard Therapeutics in ons midden! Orchard is een voorloper in het toepassen van gentherapie voor erfelijke ziekten. Het bedrijf is opgericht in 2015 in London, en bouwt voort op een lange onderzoekshistorie.

Orchard richt ook graag een woord tot de lezer: “Wij maken gebruik van de eigen hemapoetische stamcellen (HSC) van patiënten. De stamcellen worden bij de patiënt afgenomen, genetisch aangepast en daarna weer aan dezelfde patiënt toegediend. De stamcellen zullen zich weer hechten in het beenmerg, om zich vervolgens blijvend te vermenigvuldigen en differentiëren in alle typen bloed en immuuncellen. Deze genetisch aangepaste cellen komen overall in het lichaam en passeren bijvoorbeeld ook de bloed hersenbarrière.

Wij richten ons op de behandeling van immunologische, neurometabole en neurodegeneratieve ziekten, waarbij we verwachten dat een eenmalige behandeling volstaat. Deze methode is succesvol toegepast bij een vorm van ernstig gecombineerde immuundeficiëntie als gevolg van adenosinedeaminasedeficiëntie (ADA-SCID). Eind 2019 is het registratiedossier ingediend bij de EMA voor de behandeling van Metachtromatische Leukodystrofie. Een zeer zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte, waarbij onder andere de hersenfunctie ernstig wordt aangetast. Orchard heeft behandelingen voor meerdere andere ziekten in klinisch en preklinisch onderzoek. In de verschillende programma’s zijn inmiddels meer dan 170 patiënten behandeld met HSC gentherapie. Kijk voor meer informatie op www.orchard-tx.com.”

HollandBIO is maar wat blij dat we Orchard Therapeutics als lid mogen rekenen en we heten hen van harte welkom!