← All news

Tijd om het tij te keren: Nederlandse publieke R&D-investeringen stagneren

, ,

HollandBIO is teleurgesteld maar niet verrast over het nieuws dat de Nederlandse overheidsinvesteringen in onderzoek en innovatie stagneren. Teleurgesteld omdat keer op keer blijkt dat hogere publieke investeringen als vliegwiel werken voor private investeringen . Niet verrast omdat Nederland al jarenlang de eigen ambities rond investeringen in R&D niet haalt. Hoog tijd voor meer investeringen in onderzoek en innovatie!

Nederland middenmoter

Uit de meest recente Eurostat-cijfers blijkt dat publieke Nederlandse R&D-investeringen stagneren. In totaal geeft Nederland €314 per capita uit aan R&D, waarmee we een middenmoter in innovatieland zijn. Sinds 2010 stegen R&D-investeringen in Europa met gemiddeld 22%, terwijl dat in Nederland maar 16% was. Daarbij komt dat de Nederlandse publieke uitgaven aan R&D als percentage van het BNP, voor het eerst sinds 2004, onder het Europese gemiddelde (0,75%) zijn gezakt, naar 0,74% van het BNP.

Nederland bekleedt de 7e plek in de OESO-ranglijst van R&D-investeringen per hoofd van de bevolking. Dit is weliswaar net hoger dan het Europees gemiddelde, maar vergelijkbare innovatieve landen zoals Denemarken geven zo’n €180 per persoon meer uit. Nederland dreigt achterop te raken als we niet fors gaan investeren.

Geef gas bij!

Eerder schreven wij al dat Nederlandse R&D-investeringen blijven steken op 2,16% van het BBP en dat dit ver onder de gestelde 3%-norm is, en dat Nederland achterblijft bij het OESO-gemiddelde van 2,5%. Dit is zorgwekkend, want zoals het Centre for Economic Policy Research recent heeft aangetoond, wakkeren publieke investeringen in R&D private investeringen aan. Als kenniseconomie is innovatie van levensbelang voor ons land. Innovatie en onderzoek zijn de motor die Nederland vooruithelpt en het is zaak om die innovatiemotor op volle toeren te laten draaien. Daarom roept HollandBIO een volgend kabinet op om de OESO-norm te halen op het gebied van R&D en veel meer te investeren in publieke R&D. Kortom: gas erop!

Afbeelding: R&D-uitgaven per hoofd van de bevolking

Bron:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210915-1

https://www.neth-er.eu/onderzoek/eurostat-nederlandse-overheidsinvesteringen-in-onderzoek-en-innovatie-stagnerenhttps://www.hollandbio.nl/nieuws/publieke-investeringen-jagen-private-investeringen-aan

← All news

KNAW pleit voor snellere, betere geneesmiddelontwikkeling

, ,

Het proces van geneesmiddelontwikkeling is kostbaar, vol hindernissen en vergt een lange adem, concludeert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in haar nieuwste advies “meer efficiëntie door innovatie”. Dat het sneller en beter kan én moet, roept HollandBIO ook al jaren. Om geneesmiddelen sneller bij patiënten te krijgen, pleit de KNAW nu voor de komst van een coördinerend expertisecentrum, dat de dialoog tussen wetenschappers, de farmaceutische industrie en regelgevers moet aanwakkeren. Een mooi initiatief om ons innovatieklimaat verder mee te verbeteren. Lees meer 

← All news

Biotech Wednesday: first session speakers announced

, , , ,

HollandBIO and Oncode Institute organize a Biotech Wednesday, with this years’ theme ‘Next frontiers in cancer vaccines’. We are thrilled to announce the speakers of the first session: Sjoerd van der Brug (Professor at the LUMC), Gerben Moolhuizen (CEO of ISA Pharmaceuticals) and Ronald Plasterk (CEO of Frame Therapeutics). Join us to hear these speakers talk about their innovations and challenges in the field of therapeutic cancer vaccines. This live event takes place on Wednesday 24th of November at Pakhuis de Zwijger in Amsterdam! click here to register

← All news

Join BIO-Europe Spring with discount and win a bike!

,

BIO-Europe Spring takes place at 22nd-25th march and HollandBIO members receive a 10% discount upon their registration. Furthermore, Health~Holland is proud sponsor of this year’s Strava Club at BIO-Europe Spring and encourages you to move in this digital environment. Join our Strava Club, enjoy doing exercises and make a chance to win a Dutch Loyens & Loeff bike! read more

← All news

Steun gevraagd voor Groeifondsvoorstel Biotech Booster

, , ,

Samen met de koepels van universiteiten, universitair medisch centra, hogescholen, Janssen en DSM zet HollandBIO deze weken de puntjes op de i van Biotech Booster, het biotechbrede plan dat we op 31 oktober indienen bij de commissie van het Nationaal Groeifonds. Met Biotech Booster lanceren HollandBIO, bedrijven en de Nederlandse kennisinstellingen een duurzame oplossing voor een hardnekkig knelpunt voor het succes van het Nederlandse biotech ecosysteem: tech transfer, of valorisatie. Hoe meer organisaties het voorstel onderschrijven, des te sterker we staan. Maakt jouw organisatie deel uit van het biotech ecosysteem, en zie je het belang van de unieke publiek-private aanpak van Biotech Booster? Steun dan het voorstel door middel van een steunbrief.

Biotech Booster voegt een extra schakel toe aan de valorisatieketen: ervaren biotech ondernemers selecteren de meest kansrijke proposities – hoofdzakelijk afkomstig uit de academie, waarna de uitvinders (wetenschappers en/of startende ondernemers) de juiste begeleiding krijgen van onder meer gevestigde ondernemers en experts (projectmanagement, expertise, team en geld) om hun idee efficiënt en effectief door te ontwikkelen tot een investeerbare propositie. Biotech Booster moet het rendement op het uitstekende Nederlandse biotechbrede wetenschappelijk onderzoek verhogen, en ondernemerschap, werkgelegenheid en innovatie een impuls geven. In de Executive Summary vind je een bondige weergave van het voorstel.

Maak jij deel uit van het Nederlandse biotech ecosysteem, en zie je het Biotech Booster voorstel net als wij als mogelijke oplossing voor de huidige knelpunten op het gebied van valorisatie en financiering? Dan nodigen we je van harte uit tot het schrijven van een steunbrief! Wil je een nadere toelichting, een voorbeeld of heb je andere vragen? Neem dan contact op met HollandBIO’s Timen.

← All news

Free marketing and technology studies by Grenoble Ecole de Management

Grenoble Ecole de Management proposes to offer, free of charges, the services of our students to work on a marketing and technology study.  

Grenoble Ecole de Management is a French business school with an international advanced master in biotech and pharma management (fully in English). This advanced master trains students with a strong scientific background, how to work at the interface between technologies and business. It is recognized to be the best advanced master of pharmaceutical marketing & management in France.

Our students will work in small groups (2-4) on a concrete innovative project. They will be tutored by one of our teachers. The projects should include 3 parts:

 • Evaluation of the technologies at play in a particular industry or sector (drug, medical device, digital health…)
 • Complete market analysis for that industry or sector (market size, growth rate, competitor analysis, channels, market trends…)
 • Additional questions of your choosing tied to strategy, finance, competitive intelligence, marketing…


Students are split between two groups, students studying full-time and those studying part-time, and corking in a biotech/pharma company. The first group will work on your projects between November and March, while the part-time group between December and October. In order to help you design a project that suits well our students, we would need to receive the first draft of your project before the 23rd of October for the 1st group or before the 27th of November.

For this project, we would request from your company:

 • A 4-8 PowerPoint slide presentation in English that explains what your company does and what your technology is (a short corporate presentation also works well)
  • The document needs to include specific questions that you would like the students to work on. (They will automatically prepare a technological comparison and a market analysis).
  • We can help you write the questions so that there are no misunderstandings about the deliverables
  • It also needs to include the contact information of the persons that will interact with the students
 • Be available to answer questions about your company, or about the industry that you’re working in.
 • Give some sort of basic feedback about what you thought of the work the students did for you.

Contact information: samuel.collaudin-external@grenoble-em.com

← All news

KWF financiering voor Publiek-Private Samenwerkingen

KWF Kankerbestrijding zet in op innovatie op het gebied van kankeronderzoek en biedt binnen dat kader financiering aan voor publiek-private samenwerkingen (PPS’en). KWF nodigt ondernemers en onderzoekers van harte uit om een vooraanvraag en kostenraming in te dienen voor oncologische onderzoeksprojecten, waarbij minimaal 1 private partij met winstoogmerk betrokken is. Deze PPS-toeslag kan interessant zijn voor MKB’ers, omdat zij een in kind bijdrage kunnen leveren i.p.v. een in cash bijdrage. Voor informatie en advies kun je contact opnemen met Judith Bia, Adviseur PPS bij KWF Kankerbestrijding via jbia@kwf.nl.

← All news

Techleap’s Dutch Healthtech 2021 Report

,

In their Dutch Healthtech 2021 Report, which was released last week, Techleap analysed the Dutch healthtech sector from the perspectives of founders and investors. Techleap has found that innovative healthtech startups have difficulties to grow and become global leaders due to several challenges. This means products and services do not reach patients and consumers. HollandBIO agrees with the findings of Techleap and thinks these challenges do not only relate to healthtech, but to the whole biotech sector. It is time to unlock the scaling paradox and unleash the innovational potential of the complete life sciences ecosystem.

Key challenges

Amongst others, Techleap identifies four key challenges for Dutch biotech companies. HollandBIO agrees and we think that, to reap the full benefits of biotech in the Netherlands, we have to overcome the following hurdles:

 1. Low startup to scaleup conversion. It is difficult for startups to scale-up. Of a relatively large population of healthtech startups, only 29% become scaleups. This finding was earlier mentioned in the AWTI report ‘Beter van start.
 2. Small ticket sizes: Ticket sizes of investments are smaller compared to other international leading ecosystems. This proves, combined with dependency on public funds in the earlier stage, a slowing factor to move from startup to scale-up.
 3. Suboptimal IP-transfer: Many academic founders in healthtech struggle in the process of negotiating the IP transfer out of universities. This struggle takes a lot of time and energy which could also have been put in developing the company.
 4. Commercial focus: Many Dutch healthtech founders focus on technology and product instead of developing their business or expanding abroad.

The solution of Biotech Booster

These hurdles are addressed in HollandBIO’s Groeifonds proposal ‘Biotech Booster. The proposal focuses on the improvement of valorization of knowledge towards products and services that reach the patients and consumers. Biotech booster does this by longer coaching startups to foster their growth towards a more robust, investor-ready, scale-up.

Challenge the status quo together

An important recommendation in the report is focused on collaboration. HollandBIO is proud to see that one of Techleap’s recommends to ‘intensify collaboration in the Dutch healthtech ecosystem by enabling closer cooperation between selected stakeholders in the healthtech sector who are willing and able to change the status quo and are willing to make the difference, including Topsector LSH, HollandBIO, NLHealth, Health Valley and HealthInc.’

HollandBIO strives to unleash the full potential of biotech and we would be honored to challenge the status quo together with Techleap and other organizations to improve the life sciences ecosystem in the Netherlands.

Source

← All news

Indirecte financiering boost innovatie

Het Duitse ifo Instituut, een economisch onderzoeksinstituut, heeft in een studie aangetoond dat het verstrekken van indirecte onderzoeksfinanciering een positief effect heeft op het succes van innovatieprojecten. R&D bedrijven, die in landen gestimuleerd worden middels belastingvoordelen, zoals de WBSO en de Innovatiebox in Nederland, hebben een grotere kans op succes van hun onderzoeksprojecten. De bevinding van onze oosterburen is zo klaar als een klontje: met de hulp van belastingvoordeel boost je R&D innovatie! 

Inzet belastingvoordeel loont 

De kwantitatieve evaluatie, die uitgevoerd is voor Europa, Japan, Canada, China, Australië en de Verenigde Staten, toont aan dat het innovatieve MKB baat heeft bij de belastingvoordelen. In vergelijking met directe financiering verliezen bedrijven geen tijd aan het aanvraagproces en dragen ze ook geen hoge kosten voor consultdiensten.  

Dat is een uitkomst voor biotech bedrijven die bij uitstek investeren in R&D, maar HollandBIO roept de overheid ook graag op een goede balans te behouden tussen indirecte en directe financiering. Naast het in stand houden en optimaliseren van bijvoorbeeld de WBSO en Innovatiebox, ook goed te blijven kijken naar meer mogelijkheden tot directe financiering. Dat loont!  

Meer informatie over het onderzoek (in het Duits) en het ifo Instituut vind je via onderstaande bronnen: 

← All news

Nieuwe NWO-subsidie-instrumenten beschikbaar

Vergrijzing, diabetes type 2, tekort aan zorgpersoneel; onze samenleving staat voor grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Dat biedt kansen voor wetenschappers, bedrijven en publieke partijen. NWO speelt daar op in door jaarlijks via diverse subsidie-instrumenten ruim €100 miljoen te investeren in onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken.

De rol van het MKB

Om tot maatschappelijke en economische impact te komen is de deelname van het MKB noodzakelijk en is daarom in alle instrumenten een belangrijk partner in het onderzoek. Door het delen van kennis en het samenwerken aan innovaties kan er een vertaalslag worden gemaakt van onderzoeksresultaten naar oplossingen voor de maatschappij. Voor onderzoek dat gefinancierd wordt binnen het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) hanteert NWO stimuleringsmaatregelen om het MKB beter te betrekken. NWO stelt twee nieuwe instrumenten beschikbaar.

Over de NWO-instrumenten

 1. Bij ‘Vraag voor Partners’ ontwikkelt een publieke en/of private partner in een partnerschap met NWO een onderzoeksprogramma rondom een bepaalde kennis- en/of ontwikkelvraag. De partner is medefinancier (min. €1.5 miljoen cash) in het programma en NWO verdubbelt dit bedrag. Dit instrument is daarmee vooral geschikt voor (een combinatie van) publieke en/of private partijen die een thematisch onderzoeksprogramma van aanzienlijke omvang willen initiëren.
 2. Bij ‘Vraag voor Consortia’ dient een consortium van kennisinstellingen, publieke en private partijen een onderzoeksvoorstel in ter beantwoording van een zelfgekozen kennis- en ontwikkelvraag.

De financiële NWO-bijdrage aan deze instrumenten is beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers in samenwerking met bedrijven. De mate van cofinanciering door private partijen is voor deze instrumenten vastgesteld op 50%, en tenminste 30% van de totale omvang van het partnerschap.

Meer informatie over deze en andere onderzoeksprogramma’s is te vinden op www.nwo.nl/kic.