← All news

Theorie en praktijk matchen niet in financieringslandschap

,

Onderzoeksbureau KplusV concludeert, in een onderzoek dat zij in samenwerking met Techleap hebben uitgevoerd, dat financieringsinstrumenten voor kennisintensieve start-ups in de praktijk in een later ontwikkelingsstadium ingezet worden dan op papier de bedoeling is. Dat geldt met name voor semipublieke financieringsinstrumenten zoals de Seed Capital regeling.

In het onderzoek komt KplusV tot drie conclusies:

 1. Het financieringsaanbod wijkt in de praktijk af van de theorie: instrumenten financieren in werkelijkheid later dan hun theoretische financieringsscope;
 2. De afwijking in het werkelijke financieringsaanbod ten opzichte van de theorie is met name aanwezig binnen semipublieke financieringsinstrumenten;
 3. Hoe lager de Technology Readiness Level (TRL), hoe lager het financieringsaanbod: het financieringsaanbod in de praktijk loopt op naarmate de TRL hoger wordt.

Financieringsvraag en aanbod in Biotech

De onderzoekers geven aan dat er vervolgonderzoek nodig is, onder andere om het aanbod per sector beter in beeld te brengen. Daarnaast richt dit onderzoek zich alleen op het aanbod van kapitaal, de vraag vanuit ondernemers komt er niet in naar voren.

HollandBIO vindt het onderzoek een mooie eerste stap, maar vraagt zich wel af in hoeverre de bevindingen opgaan voor de biotech sector. Zo komt in het onderzoek naar voren (zie onderstaande afbeelding gekopieerd van slide 10) dat de gemiddelde ticketgrootte in TRL 9, de marktintroductiefase, gemiddeld €3,75 miljoen is. Tussen TRL 4 en 8 ligt dat zo rond de €3 miljoen. Biotech ondernemers weten dat dit soort ticketgroottes niet aansluiten bij de ontwikkelkosten van een gemiddelde biotechpropositie, die lopen namelijk op tot een veelvoud van de in deze studie genoemde bedragen. Het lijkt er dus op dat een deep dive in de biotech sector, waarin vraag en aanbod van kapitaal wordt meegenomen, van grote toegevoegde waarde zou zijn.

En laat HollandBIO nou net bezig zijn met het maken van zo’n overzicht van het financieringslandschap in de biotech. Dus houd begin volgend jaar onze kanalen in de gaten voor meer!

← All news

Pensioenfondsen kunnen €4 miljard vrijmaken om in start- en scale-ups te steken

Institutioneel beleggers zoals pensioenfondsen moeten meer in start-ups investeren om te voorkomen dat ze in buitenlandse handen vallen, aldus de Nederlandse vereniging voor participatiemaatschappijen (NVP) en Techleap in een recent rapport. Uit hun onderzoek blijkt namelijk met name buitenlandse financiers t.o.v. vorig jaar extra in start-ups hebben geïnvesteerd. Zij maken zich zorgen dat start- en scale-ups het geld achternatrekken en Nederland verlaten.

Pensioenfondsen laten een gat vallen

Waar Nederland relatief en absoluut veel geld in pensioenpotten stopt, daar investeren Nederlandse pensioenfondsen juist relatief weinig in start- en scale-ups. Daar is nog veel te winnen. Als Nederlandse pensioenfondsen net zo’n groot percentage als hun Amerikaanse concullega’s zouden investeren in venture capital, dan zou dat €4 miljard per jaar aan extra kapitaal vrijmaken op de Nederlandse kapitaalmarkt. Geld dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om de valley of death te overbruggen, het financieringsgat voor innovatieve bedrijven tussen start- en scale-upfase.

Daar komt bij dat als pensioenfondsen investeren in durf- en groeikapitaal, ze niet alleen van een gezond rendement profiteren, maar ook impact maken door nieuwe technologie en werkgelegenheid in de Nederlandse markt te stimuleren.

Lees het hele rapport hier.

← All news

Investering in Avantium als lichtend voorbeeld voor Invest-NL

De kerstboom is niet het enige groen in deze donkere dagen: Avantium laat groene cijfers noteren na de aankondiging dat Invest-NL €30 miljoen in hun nieuwe bioplasticfabriek mee-investeert. Ook beleggers zijn in de gloria door het definitieve groene licht voor de nieuwe FDCA-fabriek, het FD spreekt zelfs van een koersexplosie van het aandeel van Avantium. HollandBIO hoopt dat de investering voor Invest-NL dient als lichtend voorbeeld en de weg wijst naar meer investeringen in de Nederlandse biotech.

Drie wijzen op pad naar de LSH-sector
Om meer van dit soort kerstwonderen te bewerkstelligen, is Invest-NL op zoek naardrie wijzen. Niet een of twee, maar liefst drie vacatures op Life Science & Health (LSH) staan namelijk open. Invest-NL zoekt een senior business developer, investment manager en investment analyst die hun weg moeten vinden naar het LSH-team.

HollandBIO is enthousiast over deze hernieuwde focus van Invest-NL op biotech in brede zin en hoopt dat met deze versterking naast mirre en wierrook ook goud aan de horizon gloort voor de Nederlandse biotech sector.

← All news

Blinkend financieringslandschap glanst niet in Nederland

, ,

McKinsey onderzocht het wereldwijde financieringslandschap voor biotech bedrijven. Biotech is hot onder investeerders. Er zijn meer investeringen in biotech start-ups gedaan dan ooit te voren en er wordt steeds vaker in de vroege risicovolle fase geïnvesteerd. In Nederland lijkt het geld eveneens tegen de plinten te klotsen, maar Golden Egg Check laat zien dat het geld niet evenwichtig is verdeeld. Investeringen in de vroege fase lopen juist terug en de financieringskloof voor startende biotech bedrijven in Nederland dijt alsmaar verder uit. HollandBIO voorspelt dat wanneer deze trend zich doorzet, nieuwe biotech innovaties in Nederland de boot missen en koers zetten naar het buitenland. Hoe gaan we het tij keren?

Wereldwijde weelde, Nederlandse scheefheid

Recent zijn twee interessante rapporten gepubliceerd door McKinsey en Golden Egg Check die meer inzichten geven over wereldwijde en Nederlandse Venture Capital investeringen in biotech. Er is wereldwijd sprake van een weelderige financieringsmarkt, die in Nederland bovenal onevenredig verdeeld is.

Zo laat McKinsey  zien dat er in 2020 wereldwijd 55% meer venture capital geld is geïnvesteerd in biotech dan in 2019. Ook is de omvang van de gemiddelde financieringsronde in 2021 37% gegroeid ten opzichte van 2020; daarmee is de gemiddelde investeringsronde $59 miljoen. Daarnaast stijgt eveneens het aantal investeringen in de preklinische fase van biotech bedrijven. De analyse van Golden Egg Check van Venture Capital deals in Nederland laat een vergelijkbare groei zien. In 2021 is er na een half jaar al meer geïnvesteerd dan in heel 2020, namelijk bijna €3 miljard.

Risico op afhankelijkheid buitenlandse investeerders

Maar ‘the devil is in the details’, zo blijkt wanneer naar de verdeling van dat kapitaal wordt gekeken. De financieringskloof tussen vroege en late fasen is zichtbaar en wordt alleen maar groter. Tussen 2018 en 2020 zijn er meer en grotere deals gesloten in vervolgrondes. Echter, de groei in het aantal investeringen in de vroege fase blijft achter. Sterker nog: deals tot en met €1 miljoen lopen zelfs terug ten opzichte van de voorgaande jaren. De voornaamste reden is dat venture capital fondsen steeds meer opschuiven naar late fase investeringen.

Het resultaat? Er is minder privaat kapitaal beschikbaar voor nieuwe risicovolle innovaties in Nederland. Daardoor lopen we het risico dat Nederlandse bedrijven meer en meer afhankelijk worden van buitenlandse investeerders.

Zilverpoets voor ons kroon
HollandBIO vreest dat Nederlandse start-ups, door een gebrek aan vervolgfinanciering, te afhankelijk worden van het buitenland – met als gevolg dat ze hun fysieke vestiging het geld volgt. Daarom werken wij binnen het programma ‘IJzersterk Innovatieklimaat’ aan het optimaliseren van het Nederlandse financieringslandschap voor biotech en life sciences bedrijven. We hebben een aantal ideeën om de Nederlandse financieringsmarkt een boost te geven:

 • Stimuleer angel investors met fiscale regelingen. Angel investors stappen vaak in de vroege fase in veelbelovende start-ups en helpen met privaat kapitaal de financieringskloof te dichten.
 • Meer investeringsfocus op kennis- en kapitaalintensieve start- en scale-ups en hun specifieke financieringsbehoefte. Initiatieven zoals het Deep Tech Fonds zijn een goed startpunt, en hiervan mogen er wat ons betreft veel volgen.
 • Investeer publiek geld ook in de risicovolle vroege fase. We kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan Vlaamse initatieven zoals het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Beide organisaties laten zien dat publieke investeringen in de risicovolle en vroege fase loont.

Natuurlijk is dit een niet-uitputtende lijst en is er veel meer mogelijk. Maar het belangrijkste is dat het rapport van Golden Egg check een wake-up call moet zijn. We moeten ons realiseren dat onze biotech sector een kroonjuweel is en dat met aansluitende financiering we daar maatschappelijk, en economisch van kunnen profiteren. Tijd om de zilverpoets te pakken en het financieringslandschap op te poetsen!

← All news

Productie celtherapie voor Nederlandse patiënten nu volledig vanuit Hoofddorp

,

Het productieproces van CAR T-celtherapie voor Nederlandse patiënten met specifieke vormen van bloedkanker vindt vanaf nu volledig plaats in de Europese productiefaciliteit van Kite, een bedrijf van Gilead Sciences, in Hoofddorp.

In 2020 kondigde Kite al aan dat de Europese faciliteit volledig operationeel was voor de productie van CAR T-celtherapie. Dat is een volledig op maat gemaakte, individuele therapie die gebruik maakt van het eigen, unieke immuunsysteem. Na het isoleren van specifieke afweercellen uit het bloed van de patiënt, worden deze in de productiefaciliteit zodanig bewerkt dat ze na terugplaatsing in dezelfde patiënt de kankercellen kunnen herkennen en gericht kunnen aanvallen.  

Dat nu ook voor Nederlandse patiënten met specifieke vormen van bloedkanker de volledige ‘end-to-end’ productie in Nederland wordt uitgevoerd, is een belangrijke stap aangezien een deel van het proces voorheen nog in de Verenigde Staten plaatsvond. Gilead Sciences is trots op deze ontwikkeling, aangezien tijd in dit proces en voor deze patiënten een essentiële factor is. Patiënten zijn vaak ernstig ziek en bestaande therapieën slaan niet aan of de kanker keert terug na twee of meer lijnen bestaande therapie.

De faciliteit in Hoofddorp is specifiek ontworpen en gebouwd voor de productie van geïndividualiseerde CAR T-cel therapie voor Europese patiënten met bepaalde typen bloedkanker*. Jaarlijks kunnen er 4.000 therapieën geproduceerd worden met de mogelijkheid om de capaciteit verder uit te breiden. Het gebouw van 19.000 vierkante meter werd in twee jaar tijd getransformeerd tot een hightech productiefaciliteit. Deze biedt momenteel werkgelegenheid aan ruim 630 hooggekwalificeerde medewerkers, afkomstig uit meer dan 20 landen. Het aantal medewerkers zal naar verwachting verder groeien.

* Volwassen patiënten met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom (PMBCL), na twee of meer lijnen systemische therapie.

                                                                            –

Over Kite

Kite, een onderdeel van Gilead, is een biofarmaceutisch bedrijf waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Santa Monica, California. Kite houdt zich bezig met de ontwikkeling van innovatieve behandelingen van kanker. Het bedrijf richt zich op het produceren van celtherapieën waarbij afweercellen van de patiënt bewerkt worden met als doel de specifieke herkenning en het daaropvolgend aanvallen van de kankercellen.

Over Gilead Sciences, Inc.

Gilead Sciences, Inc. is een biofarmaceutisch bedrijf dat op basis van wetenschappelijk onderzoek innovatieve geneesmiddelen ontdekt, ontwikkelt en beschikbaar maakt voor ziektegebieden met een onvervulde medische behoefte. Het bedrijf streeft ernaar de zorg voor mensen met levensbedreigende ziekten over de hele wereld te verbeteren en te vereenvoudigen. Gilead heeft vestigingen in meer dan 35 landen wereldwijd, met het hoofdkantoor in Foster City, Californië, VS.

Bron: Gilead (Persbericht)

← All news

Level up! Valorisatie naar een hoger niveau met Science to Impact

Het is tijd voor een nieuwe benadering om de excellente kennispositie van Nederland om te zetten in impact die de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd te lijf gaat. Nederland heeft de kennis, innovatie en creativiteit in huis, maar miste de verbindende schakel. Tot nu toe dan, want vorige week is Science to Impact gelanceerd. Het platform, opgericht door Techleap en alle universiteiten, vergroot de impact van Nederlandse topwetenschap. Dit is het moment om onze krachten te bundelen en valorisatie aan te pakken.

HollandBIO is van de partij
Biotech is goed vertegenwoordigd want bij de lancering van de beweging was HollandBIO’s eigen Annemiek Verkamman een van de sprekers en sprak daar over Biotech Booster. De beweging verenigt zowel industrie, academie als overheid en brengt alle initiatieven in kaart die valorisatie naar een hoger niveau willen tillen. Denk bijvoorbeeld aan de Faculty of Impact, de ambitie om van Nederland de valorisatie-hotspot van Europa maakt en natuurlijk ook onze gezamenlijke groeifondsaanvraag ‘Biotech Booster.

De tijd is rijp
In de afgelopen tijd zijn er meerdere rapporten door uiteenlopende organisaties gepubliceerd, die allemaal de volgende boodschap beschrijven: het is tijd om valorisatie aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het Roland Berger-rapport ‘Valorisatie ontketend, maar ook aan het meest recente Rathenau-rapport ‘Tussen uitvinding en uitdaging’ dat aangeeft dat universiteiten als hoofdtaak hebben om kennis beschikbaar te stellen aan de samenleving. Dit kunnen zij bereiken door hun eigen startups direct te ondersteunen, randvoordwaarden voor impact en ondernemerschap op te stellen of door mee te bouwen aan ondernemerschapsecosystemen. Meer ruimte voor ondernemerschap, betekent meer ruimte voor strategisch en toegepast onderzoek.  

Doe ook mee
Science to impact is een beweging die is opgezet door Techleap in samenwerking met  Universiteiten van Nederland met als doel Science de impact van Nederlandse topwetenschap te vergroten. Alle initiatieven die bijdragen aan dit doel kunnen zich hier aanmelden. Doe jij ook mee met jouw valorisatie-initiatief?

Bronnen

← All news

Duitsland als innovatieleider: Sie Schaffen Das

De nieuwe Duitse verkeerslichtcoalitie van SPD, FDP en Die Grünen, zet in hun conceptregeerakkoord de seinen op groen voor innovatie. Het hoogtepunt daarin is het verhogen van de Duitse R&D-investeringen naar 3,5% van het BBP(!), vanaf de ruim 3% waar onze oosterburen al op zitten. De 2,18% aan R&D-investeringen van Nederland steekt schraal af in vergelijking met de situatie en ambitieuze doelen in Duitsland. HollandBIO vraagt zich af: wird eine neue niederländische Regierungskoalition das auch schaffen?

Innovatief regeerakkoord
De Duitse aanzet tot een regeerakkoord leest als een stuk innovatieproza. Zo gaat de nieuwe regering een agentschap oprichten voor valorisatie en innovatie, geeft zij bijzondere aandacht aan de gezondheidseconomie en start-ups en, wat ons betreft het meest in het oog springend, investeert zij groots in onderzoek en innovatie. De wens is om over vier jaar, in 2025, 3,5% van het BBP aan onderzoek en innovatie uit te geven. Omgerekend is dat ruim €160 miljard per jaar (!). De Duitsers geven wat HollandBIO betreft het goede voorbeeld voor de richting die we ook in Nederland moeten inslaan.

Ga voor de volle 3%
Investeren in R&D is van levensbelang voor een kenniseconomie als die van Nederland. Niet voor niets waarschuwde de Europese Commissie eerder dit jaar voor de gevolgen van de afnemende investeringen in onderzoek en ontwikkeling in Europa. Dat kan een negatief effect hebben op toekomstig economisch herstel en groei. Des te zorgwekkender is het dat Nederlandse investeringen in R&D amper 2,2% van het BBP opmaken. De ambitie van 2,5% aan R&D-investeringen, in lijn met de OESO-norm, halen we al jarenlang niet. Sterker nog, de groei lijkt er met de recente stagnatie zelfs helemaal uit!

Dat kan en moet beter. Willen we niet achterop komen en onze toekomstige welvaart veiligstellen, dan moet Nederland meer investeren in R&D. Wij hopen dan ook dat de aanzienlijke tijd die de totstandkoming van een nieuw Nederlands regeerakkoord kost, ook betekent dat de lat hoger wordt gelegd als het gaat om investeringen in R&D. Kortom: op naar 3% BBP!

Links:

https://www.tagesschau.de/koalitionsvertrag-147.pdf

← All news

Valorisatierapport Roland Berger: Geen woorden, maar biotech booster

, ,

Om de Nederlandse potentie van valorisatie echt te ontketenen moeten we structureel meer radicale veranderingen durven door te voeren in de manier waarop we valorisatie benaderen, organiseren, ondersteunen en financieren. Dit concludeert Roland Berger in ‘Valorisatie ontketend’ een rapport dat ze opdracht van Techleap is opgesteld. Dit is het zoveelste rapport dat de gebrekkige valorisatiepraktijk in Nederland onder de loep neemt. HollandBIO vindt dat het geen tijd is voor woorden maar daden. Tijd voor Biotech Booster.

Vijf uitdagingen, vijf oplossingen

Roland Berger beschrijft de gebrekkige valorisatie als de hals in een zandloper. Kennisinstellingen staan aan de ene kant van de zandloper en bedrijven en de samenleving aan de andere kant. De hals die hier dus figuurlijk en letterlijk de ‘bottleneck’ vormt, bestaat uit de zogeheten Knowledge Transfer Offices (KTO’s). Het rapport beschrijft daarbij vijf uitdagingen:

 1. Valorisatie is nog te vaak een lineair, transactioneel proces.
 2. Universiteiten zijn niet op valorisatie ingericht; de cultuur, governance en financiering draaien allemaal om onderwijs en onderzoek.
 3. Mede daardoor ligt de focus vaak meer op het verdienen aan, dan op het verwaarden van universitaire “assets”.
 4. Die taak is belegd bij kennis- en technologie transfer offices (KTO’s) maar vaak zonder dat zij (kunnen) worden toegerust met de schaal, inhoudelijke kennis per vakgebied en middelen die daarvoor nodig zijn.
 5. De financiële steun voor valorisatie – van buiten de universiteit – is ten slotte vaak onvoldoende, versnipperd over veel verschillende regelingen, incidenteel en incompleet (bijvoorbeeld voor de vroegste fase van ontwikkeling).

De oplossing ligt in een valorisatiesysteem dat zich richt op het organiseren van gezamenlijkheid en het creëren van de optimale randvoorwaarden. In deze visie is valorisatie geen derde kerntaak, maar integraal verweven met onderwijs en onderzoek. Om de Nederlandse potentie van valorisatie echt te ontketenen moeten we structureel meer radicale veranderingen durven door te voeren in de manier waarop we valorisatie benaderen, organiseren, ondersteunen en financieren. Roland Berger pleit daarom voor vijf veranderingen:

 1. Ga van technologietransfer naar co-creatie;
 2. Maak valorisatie een volwaardig deel van het primair proces;
 3. Creëer fysieke locaties voor co-creatie over alle TRL-niveaus;
 4. Organiseer ondersteuning dichtbij en thematisch; en
 5. Zorg voor structurele, continue financiering.

Geen woorden, maar Biotech Booster

HollandBIO kan zich meer dan vinden in deze oplossingen. Maar hoe blij we ook zijn met de aanbevelingen, bekruipt ons toch een ‘groundhog day’-gevoel. Eerder kwamen wij met een eigen onderzoek Lost in Translation, ook de AWTI (2x), Roland Berger en Dialogic kwamen eerder met vergelijkbare conclusies en dito aanbevelingen. Je kan inmiddels een bibliotheek vullen met onderzoeken naar de Nederlandse Valorisatiepraktijk.

Des te belangrijker is het dat al die aanbevelingen ook tot iets leiden en des te belangrijker is dus de groeifondsaanvraag Biotech Booster. Want inmiddels weten we dat valorisatie een probleem is. We weten ook waar de oplossing ligt, het is nu zaak om die uit te voeren. Biotech Booster biedt die structurele en radicale verandering waar al die rapporten om vragen. Tijd dus voor Biotech Booster.

Bronnen:

← All news

Nederlandse economie kan €85 miljard groeien door publieke investeringen in R&D

, ,

In een uitgebreid artikel rekent Rabo Research het plan van de Kenniscoalitie door, een samenwerkingsverband van partijen in het Nederlandse onderzoeks- en innovatieveld waaronder VNO-NCW en TNO, waarin zij voor fors meer investeringen in publieke R&D pleiten. De effecten zijn enorm: de Nederlandse economie groeit met €85 miljard door het plan, ook door het vliegwieleffect op private R&D-investeringen. Rabo Research concludeert dat het van belang is dat de politiek nu al actie onderneemt en niet wacht tot de groei als gevolg van de vergrijzing stagneert. Een duidelijke oproep aan een nieuw kabinet waar wij ons van harte bij aansluiten: investeer in innovatie, investeer in biotech!

Nederland loopt achter, en komt verder achterop
Landen in de Europese Unie hebben al in 2000 afgesproken dat zij minimaal 3% van hun BBP aan R&D willen uitgeven. Logisch, als je in acht neemt dat die investeringen in R&D essentieel zijn om welvaart in de toekomst te garanderen. Des te zorgelijker is het daarom dat Nederland dit doel niet haalt, en de ambitie zelfs naar beneden heeft bijgesteld!

In 2020 gaf Nederland maar 2,2% van haar BBP uit aan R&D. Publieke R&D-investeringen in Nederland (0,7% van het BBP) blijven daarmee ook achter bij innovatieve koplopers als Duitsland en Noorwegen (beide 1%). Nederland ligt achter op de innovatieve koplopers, en door de aard van investeringen in R&D is dat een neerwaartse economische spiraal.

Rabo Research heeft gemodelleerd dat toekomstige BBP-groei volgt uit groei van productiviteit en kapitaal. Op die groei komt een rem door vergrijzing, er zijn minder werkenden in de toekomst. Die uitdaging moeten we het hoofd bieden, willen we op langere termijn economisch gezond blijven. Een oplossing daarvoor is het laten groeien van arbeidsproductiviteit, en dat bereiken we met nieuwe technieken en innovaties. Beide aspecten stimuleren we bij uitstek door publieke R&D-investeringen. Ook hogere private investeringen in R&D zijn nodig. Rabo Research wijst daarbij op fiscale instrumenten en subsidies die hieraan kunnen bijdragen. Weinig verrassend als je denkt aan de positieve evaluatie van deze instrumenten.

Rabo Research stelt verder dat investeringen in R&D kunnen bijdragen aan brede welvaart als ze toegespitst zijn op de grote toekomstige uitdagingen. En laat dat zou precies het terrein zijn van biotech.

€85 miljard groei

Rabo Research heeft berekend wat de impact is van het plan van de Kenniscoalitie om fors meer in publieke R&D te investeren, namelijk een €85 miljard grotere economie. Dat is net zo groot als alle inkopen van de Nederlandse overheid bij elkaar en net zo veel als dat Nederland in 2016 met de landbouw verdiende in het buitenland. We hebben dus enorm veel te winnen.

Rabo Research stelt dat het van belang is dat de politiek nu al actie onderneemt en dat het om langdurige en structurele investeringen gaat, want de kosten gaan in dit geval voor de baten uit: pas in 2033 kunnen maximale welvaartseffecten worden bereikt, en die houden we alleen vast als we blijven investeren. Een duidelijk signaal voor een volgend kabinet: investeer in innovatie, investeer in biotech!

Afbeelding: Publieke investeringen blijven achter in Nederland. Bron: Rabo Research

Links:

https://economie.rabobank.com/publicaties/2021/november/nut-en-noodzaak-van-publieke-kennisinvesteringen/

← All news

PITCCH Challenges; winners receive €15 k award

Recently a new round of PITCCH challenges has been launched. PITCCH offers unique open innovation opportunities in advanced technologies for innovative startups, scale-ups and SMEs of EU member states. Last PITCCH round, our member EV Biotech won one of the challenges! The winning organization receives an award of €15 k of which €5 k to implement innovation activities and €10 k to access services from one or more selected technology centres. Furthermore, companies can benefit from free-of-charge brokerage services from the PITCCH consortium.

The deadline to apply for the challenges and to submit solutions is November 15, 2021. There are five new challenges which are described below. You can also continue to the PITCCH website.

Challenge by Repsol: Production of Bio-Butadiene from Ethanol

Repsol is a global multi-energy provider that strives to drive the evolution towards a low-emissions energy model.​ To advance in the implementation of bio-based routes in the Butadiene production, diverse R&D activities based on the design of new processes and reaction systems have to be developed with the aim to optimize the economic and environmental impact of the global production process compared to fossil production routes.

The technology they look for

REPSOL is looking for an SME or Startup to develop a cost-competitive Bio-Ethanol-to-bio-BD technology to reduce CO2 footprint from fossil Butadiene production processes and increase the use of non-food and waste biomass as feasible low-cost feedstock.​

See the challenge here.

Video: Challenge by Repsol: Production of Bio-Butadiene from Ethanol – YouTube

Challenge by Signify: Truly organic 3D printing material

Signify is the largest lighting company in the world and is based in The Netherlands. 3D printing is coming off the ground, more and more this technology is used for larger quantities and with that, the environmental impact is increasing. Signify produces luminaires based on 3D printing already in large quantities and this will increase further in the coming years.

The technology they look for:

They are looking for a partner to materials develop advanced biomaterials with a bio-origin, where the biomaterial should not degrade in the application, should be 3D printable and fulfil the product requirements like reduced carbon footprint and a new sustainability proposition, temperature resistance, strength, reliability etc. See challenge here.

Video: Challenge by Signify Truly organic 3D printing material – YouTube

Challenge by SGS: Automated Samplers for Environmental Monitoring

SGS is the world’s leading testing, inspection and certification company. SGS has identified a growing demand for innovative “Microbial & Molecular Biology”. To focus on and capture these opportunities, a Global Biosciences Center (GBC) was established in Lisbon.

Around a million species face extinction worldwide.​ On-site biodiversity assessments and biomonitoring through environmental DNA (eDNA) metabarcoding is a promising tool however still largely dependent on specialised manpower and provides a single snapshot.

The technology they look for:

An autonomous and portable device for the collection and preservation of eDNA for molecular applications, would greatly overcome all the above and standardize sampling​. An innovative and efficient tool for large scale monitoring of ecosystems and biodiversity, and sensitive enough to detect important anthropogenic/environmental changes.​

See the challenge here.

Video: Challenge by SGS: Automated Samplers for Environmental Monitoring – YouTube

Challenge by Mondi: Fly Ash as feedstock to specialty materials

Mondi is offering packaging solutions for food and non-food applications. While most of their chemicals are recycled within the mill, a small amount of fly ash plus minor contaminants like dirt particles and chlorides cannot be recycled and is presently an underutilized side-stream. Furthermore, fly ash has a low apparent density and a hygroscopic behaviour which are a hurdle to its utilisation.

The technology they look for:

Mondi wants to find an SME or a Startup who can provide meaningful solutions to utilize fly ash as an additive to specialty materials and possibly has a technology to compact the fly ash to bring it to the market, improving transport and handling at the customer level. See the challenge here.

Video: Challenge by Mondi: Fly Ash as feedstock to specialty materials – YouTube

Challenge by Electrolux: Food Recognition APP

Electrolux is a leading global appliance company that has shaped living for the better for more than 100 years. They strive to be at the forefront of sustainability in society through their solutions and operations.

The technology they look for:

Electrolux is seeking an SME or a startup that can develop an Android and/or iOS APP to use the camera of a smart device (e.g. mobile phone, tablet) to detect and recognize a set of food objects and estimate the relative quantity in number or size.The APP and the Algorithm are the key focus of this Challenge. The objective is the features, not the interface. See the challenge here.

Video: Challenge by Electrolux: Food Recognition APP – YouTube