← All news

Hoe verbeteren we de financiering van Nederlandse biotechbedrijven?

,

Wereldwijd verkeren techbedrijven in zwaar weer. Een opeenstapeling van ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne, torenhoge inflatie en rente, een bear market op de beurs en het omvallen van de Silicon Valley Bank liggen daaraan ten grondslag. Voor biotech bedrijven is het niet anders, zo berichten onder andere Nature, Biopharmadive en Fierce Biotech

Omdat ook wij steeds meer berichten langs zien komen van bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren, willen we de krachten bundelen om het tij te keren. De eerste stap daarin is het in kaart brengen van het financieringslandschap voor Nederlandse biotech, om zo kansen, bedreigingen en veranderingen te identificeren. Een goede diagnose is immers essentieel voor de juiste aanpak. Heb je waardevolle inzichten of informatie over financiering in de biotechsector? Neem dan contact op met hollandbio’s Max.  

← All news

Herziening vermogensbelasting – dit moet je als biotech bedrijf weten

,

Positieve fiscale ontwikkelingen, zo blijkt nu het ministerie van Financiën bezig is om de belasting over vermogen, de nieuwe box 3, te herzien. Afgelopen augustus tekende hollandbio nog mee in een open brief van Techleap aan de overheid om aandacht te vragen voor het belastinglot van investeringen in en door start- en scale-ups. En met succes. De huidige herziening heeft gevolgen voor investeringen in o.a. kennis- en kapitaalintensieve start- en scale-ups. Zo ziet het ernaar uit dat de belastingplannen vanaf 2027 positief uitpakken voor deze bedrijven en zal er in het wetsvoorstel worden opgenomen dat zij vermogenswinstbelasting moeten betalen i.p.v. vermogensaanwasbelasting. Deze laatste vorm zou nadelig uitpakken, omdat er dan jaarlijks belasting betaald moet worden over de groei van het vermogen. Wat op zijn beurt weer een negatief effect heeft op het aantrekken van personeel en vroege investeerders. Die kritiek is het ministerie nu tegemoetgekomen.

De gevolgen van een nieuwe box 3 

De manier waarop belasting wordt geïnd heeft een sterke invloed op het Nederlandse innovatieklimaat. Techleap heeft een rapport laten opstellen door Archipel Tax Advice om de consequenties van belastingheffing via box 3 op het innovatieklimaat in kaart te brengen. Kort maar krachtig betekent dit dat vermogenswinstbelasting beter is voor het innovatieklimaat dan een vermogensaanwasbelasting. Als de overheid zou kiezen voor een vermogensaanwasbelasting, moet er jaarlijks belasting betaald worden over niet-liquide middelen zoals aandelen en externe investeringen. Dat heeft een sterk negatief effect op het aantrekken van personeel en vroege investeerders voor start- en scale-ups en is een afbreuk op het Nederlandse innovatieklimaat. Voor nu lijken de belastingplannen vanaf 2027 de goede kant op te vallen, maar niets is nog beklonken. Daarom zal hollandbio de verdere ontwikkelingen monitoren en blijven ageren voor een goed belastingklimaat dat innovatie vooruithelpt. 

Doorzetten van nieuw ingevoerde start- en scale-upbeleid 

Voor de val van het kabinet heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hun nieuwe start- en scale-upbeleid gepresenteerd met plannen om ‘Nederland een mondiaal toonaangevend ecosysteem voor startups en scale-ups’ te maken. Deze ingezette ambitie mag niet doorkruist worden door ondoordachte fiscale plannen. De strekking van het eerder genoemde initiatief van Techleap waar hollandbio op meetekende is het belang om reeds ingezette verbetertrajecten zoals het stimuleren van medewerkersparticipatie en het (her)investeren in nieuwe bedrijven door te zetten voor een succesvolle doorgroei van startups en scale-ups en het versterken van het Nederlandse verdienvermogen. Fiscale wet- en regelgeving hoort daar dienend aan te zijn. 
 

← All news

Dutch Life Science trend analysis: A difficult year for venture financing 

, ,

Biotechgate, the leading global biotech database, published their annual Trend Analysis Report 2023 of the Dutch life sciences sector. In 2022, compared to 2021, venture financing of life science and biotech companies went down by more than 50%. Furthermore, the year-to-year growth rate of new biotech ventures has been decreasing since 2018, with the amount of biotech companies growing with only 2,3% from 2021 to 2022. Hollandbio is concerned about these developments. Funding is one of the most important factors needed to successfully bring biotech innovations to market. With less companies founded and funding available, these innovations might miss their chance to bring value to society.

Innovative companies experience financing difficulties 

Financing is an essential factor for biotech companies and their product development. Without funding for R&D activities no new biotech innovations would benefit patients or consumers. This year’s Dutch Trend Analysis shows a large decrease in venture financing and an ongoing decrease in newly founded companies. Times are tough for new innovative biotech companies, but also existing companies experience more and more difficulties raising essential capital. The Dutch Ministry of Economic Affairs & Climate Policy is searching for ways to tackle these problems.For instance, they want to connect with institutional investors, such as pension funds, to discuss how they can best start investing in innovative start- and scale-ups to boost the capital market with targeted support. 

A European problem 

Not only The Netherlands is facing a decrease in venture financing and growth rates. Other European countries that were included in the benchmark experience similar trends, with venture financing decreasing similarly in the UK (-60%) and Germany (-43%), while France (-23%) and Switzerland (-30%) performed slightly better.  

When looking at the amount of assets in clinical development per million residents, Switzerland is in the lead (75), with Denmark (29), the UK (15) and the Netherlands (14) as runners-up.  Remarkable is that venture financing in Denmark dropped by 90%, while the country maintained a high amount of assets in development. 

Hollandbio’s Managing Director Annemiek Verkamman about the developments in the Dutch life sciences sector:

The numbers that come from this trend analysis are alarming. We need to put our effort in closing the investment gap for biotech companies. I am happy that the Dutch Minister of Economic Affairs and Climate Policy also sees this problem and wrote about this in her letter to the parliament (Dutch only). Hollandbio is committed to improve the investment climate for the frontrunners of biotech, so patients and consumers can benefit from new technologies and products.” 

← All news

Deeptech startups en scale-ups als motor voor transities en groei

,

Een ijzersterk ondernemingsklimaat, waarin ondernemers innovatieve bedrijven kunnen starten en opschalen, om zo economische en maatschappelijke impact te creëren. Het is een doel dat we bij HollandBIO zelf hadden kunnen opschrijven, maar het is de stip op de horizon die niemand minder dan EZK-minister Adriaansens schetst in haar brief over het nieuwe beleid voor start- en scale-ups. De minister ziet, tot onze vreugde, dat thema’s als financiering, talent en doorgroei cruciaal zijn voor het succes van kennisintensieve start-ups in deeptech sectoren zoals biotechnologie.  

← All news

HollandBIO’s newest team member: Dora Menting 

, , ,

Joining the team of HollandBIO as program manager Innovation Climate, Dora Menting has started on June 1st. After studying molecular biology and a master clinical molecular sciences in Maastricht and Singapore, she decided to leave academic research to pursue a career in the commercial industry. 

Coming from commercial roles in both sales and marketing at Sigma Aldrich, Stemcell Technologies, GENDX and CSL Vifor, Dora has experienced firsthand the excitement and challenges that come with commercializing a product. “Bringing stakeholders together to tackle the challenges of the real world to bring a health improving product to life, is my professional mission. Preferably in the field where I once started as a student in molecular biology, where companies keep exploring and using the capabilities of human biology.”   

The program Innovation Climate focuses on funding, effective knowledge transfer and improving the entrepreneurial climate. A tripod stool with which we can only make a true impact when they work together. 

Connect through LinkedIN and contact via dora.menting@hollandbio.nl.

← All news

Budget nieuwe mkb-subsidie opgehoogd 

, ,

Positief financieringsnieuws voor biotech ondernemers: Health~Holland heeft besloten om het initiële budget van hun nieuwe mkb-subsidie op te hogen! Omdat er maar liefst 83 vooraanmeldingen zijn ingediend, heeft het bestuur van Health~Holland besloten om het budget te verruimen wanneer blijkt dat er veel kwalitatief goede aanvragen zijn ingediend. Heb je al een aanvraag ingediend? Gefeliciteerd met de grotere kans op toekenning, en houd de communicatie via Health~Holland in de gaten. Benieuwd naar deze nieuwe mkb-subsidie die dit jaar in het leven is geroepen? Lees hier meer over de call.

← All news

Kersverse pilot MKB R&D Call geopend 

, ,

Health~Holland, de Topsector Life Sciences & Health, opende vorige week een nieuwe subsidie MKB R&D Call. Deze subsidie verschilt t.o.v. de reeds bestaande Match Call, door het mkb in de lead te brengen en zich volledig te richten op industriële publiek-private samenwerkings (PPS)-projecten. Daarmee laat Health~Holland de PPS-middelen beter aansluiten op de behoeften van het innovatief mkb, en dat is wat HollandBIO betreft een mooie mijlpaal!  

Binnen de pilot is €3,3 miljoen beschikbaar, waarvan €2,4 miljoen voor het mkb. De subsidie behelst een maximum van 50% van de totale kosten van het mkb tot een bedrag van €150.000 aan PPS-toeslag per jaar. De deadline voor het indienen van een korte vooraanmelding is maandag 15 mei, 17:00 uur CET. De voorwaarden, documenten en het indienproces vind je hier. Succes met indienen! 

← All news

AWTI: meer impact mogelijk door betere afstemming Nederlands en Europees innovatiebeleid

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) heeft vorige week haar meest recente rapport aangeboden aan de overheid, ditmaal over het beter op elkaar aan laten sluiten van nationaal en Europees innovatiebeleid.  Nederlandse organisaties maken al relatief goed gebruik van Europese (financiële) instrumenten voor wetenschap, technologie en innovatie, maar daar kunnen we volgens de AWTI nog meer uit halen. De overheid kan bijvoorbeeld het Nederlandse beleid en instrumentarium nog beter laten aansluiten op de Europese context en partijen beter helpen met hun Europese aanvragen. HollandBIO hoopt dat de overheid aan de slag gaat met de aanbeveling en kleurt die graag nog wat verder in.

De aanbevelingen van de AWTI laten zien dat Nederland haar beleid en instrumenten nog beter op Europa af kan stemmen. HollandBIO ziet daarin een kans voor de Nederlandse overheid om het financieringslandschap voor biotechbedrijven beter en vollediger vorm te geven, bijvoorbeeld door bedrijven te helpen bij hun Europese aanvraag voor financiering. Daarnaast is er in Nederland ruimte voor verbetering wat betreft de criteria en randvoorwaarden voor financieringsinstrumenten, bijvoorbeeld door het verlagen van administratieve lasten, het inkorten van tijdslijnen tot goedkeuring en het inzetten van de Europese ‘seal of excellence’ op nationaal niveau voor toegang tot publieke financieringsinstrumenten. Op deze manier geven we ondernemers en bedrijven snellere en betere toegang tot financiering voor hun R&D-projecten. 

Bekijk hier het volledige AWTI-advies: https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2023/03/14/eu-advies 

Bekijk hier de reactie van de Nederlandse overheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/03/15/nationaal-en-europees-innovatiebeleid-beter-op-elkaar-laten-aansluiten  

← All news

Politiek en polder hebben nadrukkelijk aandacht voor biotech ondernemingsklimaat

,

Het Nederlandse vestigingsklimaat is hot topic in politiek Den Haag. Innovatieaftrek ligt onder de loep, terwijl de daarvoor aangewezen belastingambtenaar afnemend vertrouwen in de stabiliteit van Nederland signaleert. Tegen die achtergrond hebben politiek en polder nadrukkelijk aandacht voor de Nederlandse biotech.

Zo wees VNO-NCW’s Ingrid Thijssen in aanloop naar het Kamerdebat in een opiniestuk in de Volkskrant op de “zeer strikte nationale interpretatie van EU-regels voor de biotech”. En dat “terwijl het hier juist gaat om bedrijven die je met het oog op de vernieuwing van onze economie zou willen behouden.” De inbreng van VNO-NCW bleek op weerklank te kunnen rekenen in de Tweede Kamer. 

Tijdens het Kamerdebat liet EZK-minister Adriaansens weten te bezien of meer experimenteerruimte voor maatschappelijk relevante innovaties moet worden gecreëerd, na vragen hierover van de VVD. Daarnaast zegde Adriaansens toe te willen kijken naar hoe Nederlandse regelgeving ons innovatieve verdienvermogen hindert, bijvoorbeeld omdat die verder gaat dan EU-regels voorschrijven. Verder kwamen tijdens het debat diverse relevante discussies op tafel, bijvoorbeeld rond innovatiegericht inkopen en de doelmatigheid van innovatieregelingen als de innovatiebox. 

Voorts namen VVD-Kamerleden Sophie Hermans en Pim van Strien het op voor de belangrijke rol die bedrijven hebben en pleitten ze er in het AD voor om ondernemers de ruimte te geven. Daarbij haalden ze ook biotech bedrijf Meatable aan: “Een Nederlands bedrijf dat bezig is met de ontwikkeling van kweekvlees, lanceert dat nu eerst in Singapore. Want volgens onze regels mogen hun nieuwe producten hier niet zomaar worden geproefd.” De VVD’ers pleiten daarom voor één wet “die ruimte voor dit soort experimenten in één keer regelt. Iedere ondernemer die een plan heeft dat van toegevoegde waarde is voor Nederland, moet de volle ruimte krijgen.” 

HollandBIO wil dat biotech ondernemers gauw die ruimte krijgen. Allemaal zijn we het erover eens dat biotech innovaties die bijdragen aan gezondheid en duurzaamheid belangrijk zijn voor de Nederlandse maatschappij. Hoog tijd voor regels die daar naadloos op aansluiten! 

← All news

Wat kan Nederland leren van Vlaams life sciences centrum om talent te boosten? 

Gebrek aan geschoold life sciences talent? Niet als het aan Vlaanderen ligt, waar recentelijk een gespecialiseerd competitiecentrum opende voor farma en biotech. Het op het Nielse science park gelegen ViTalent biedt opleidingen gericht op bij- en nascholing van werknemers, werkzoekenden en starters, waarvan zij er in 2021 jaar al zo’n 650 mocht verwelkomen. Door aanstormend talent te laten ontpoppen, voorziet ViTalent in de behoefte van bedrijven, wat de krapte binnen de sector vermindert. Hoe zou een dergelijk programma Nederland staan, vraagt HollandBIO zich af?

Perfecte match 

Interessant aan ViTalent is dat het bedrijven en (potentiële) werknemers verbindt en inspeelt op de behoefte van beiden. Jong talent kan snel aan de bak en wordt specifiek getraind op functies waar grote tekorten aan zijn. Tot de ‘op maat gemaakte’ opleidingen behoort bijvoorbeeld een vijfdaagse training tot basisoperator life sciences, direct gevolgd door speeddates met potentiële werkgevers. Studenten kunnen praktijktrainingen volgen en veilig risicovolle situaties ervaren in een gesimuleerde bedrijfsomgeving. Dit draagt niet alleen bij aan een snelle ontwikkeling van nieuw talent, maar ook aan de bij- en nascholing van bestaand talent, dat daardoor op de hoogte kan blijven van de nieuwste technische en regulatoire ontwikkelingen. 

Kopiëren-plakken? 

Met plek voor wel duizend studenten per jaar lijkt het Vlaamse opleidingscentrum een mooie oplossing te bieden voor het steeds groter groeiende talentprobleem. Dat kunstje kunnen we van onze zuiderburen afkijken, want ook de Nederlandse biotech sector kampt met tekorten. HollandBIO hoort steeds vaker van bedrijven dat zij problemen ervaren bij het zoeken van geschikt personeel en ziet de regio’s gretig human capital-agenda’s opstellen. Door net als ViTalent onze nationale krachten te bundelen, kunnen we voorkomen dat de regio’s los van elkaar initiatieven gaan opzetten. Actieve samenwerking tussen (farma)bedrijven, vakorganisaties, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen en Essencia (de Belgische life science- & chemiefederatie), lijkt het Vlaamse centrum namelijk tot een groot succes te maken.  

Bij een dergelijk centrum in Nederland zullen alle betrokken partijen zich verantwoordelijk voelen en gezamenlijk op zoek gaan naar een oplossing voor het dringende probleem. Wat ons betreft levert een Nederlandse kopie daarom een mooie bijdrage aan het nationaal actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector LSH’, dat het probleem ruiterlijk erkent. De zon die schijnt, de lucht is blauw, Nederlandse ViTalent kom maar gauw!