← All news

Prof. dr. Cornelis Boersma en Farminform starten partnerschap voor gepast geneesmiddelengebruik

,

Door de stijgende kosten in de zorg én voor behoud van toegankelijkheid van zorg wordt het steeds urgenter om in te zetten op gepast geneesmiddelengebruik.

Prof. dr. Cornelis Boersma is, naast zorgondernemer, bijzonder hoogleraar Duurzame Zorg en Innovatie aan de Open Universiteit en gezondheidseconoom aan het UMCG. Zijn onderzoek richt zich op beleidsmatige en economische aspecten van de gezondheidszorg en de rol van innovatie ten behoeve van duurzame zorg en publieke gezondheid (waaronder preventie).

Farminform is de landelijke, onafhankelijke datatrust voor farmaceutische data. Daarnaast faciliteert Farminform een veilige data-uitwisseling voor zorgverleners, overheden en bedrijfsleven én initieert verschillende vormen van samenwerking.

Een extra inspanning voor het gepast inzetten van geneesmiddelen is in deze tijd hard nodig. Er is in het zorgveld veel waardevolle data beschikbaar, maar helaas is deze nog vaak gefragmenteerd en wordt er niet altijd makkelijk samengewerkt tussen partijen. Door meer in te zetten op datagedreven werken met farmaceutische en klinische informatie is het tegenwoordig echter mogelijk om de behandeling van patiënten veel gerichter in te zetten en daadwerkelijk te optimaliseren. Met een handdruk bevestigen Luuk Renfurm, algemeen directeur Farminform, en Prof. dr. Cornelis Boersma het partnerschap. Een partnerschap dat zich de komende jaren richt op een viertal activiteiten:

 1. Het vereenvoudigen van informatie-uitwisseling tussen relevante zorgpartijen
  In samenwerking met het bedrijf Digital Health Link wordt hiervoor specifieke LinkinPin software tooling ingezet, gebaseerd op de principes ‘privacy by design’ en ‘security by design.’
 2. Het versterken van de rol van de apotheker op het gebied van preventie
  Door, met behulp van data-analyse, een aanvullende bijdrage te kunnen leveren aan het vroegtijdig opsporen en continue monitoren van specifieke patiënten. Dit in samenwerking met het bedrijf SensUR Health dat een point-of-care-technologie biedt waarmee ultragevoelige metingen in lichaamsvloeistoffen, zoals urine, kunnen worden uitgevoerd.
 3. Het doen van onderzoek naar kostenontwikkeling en kosteneffectiviteit binnen de Nederlandse geneesmiddelenmarkt
  Met behulp van innovaties op het gebied van kunstmatige intelligentie en de speciaal door Health-Ecore ontwikkelde algoritmen en predictiemodellen kan een betere inschatting gemaakt worden van gezondheidseconomische uitkomsten. Dit is cruciaal voor de besluitvorming rondom geneesmiddelen.
 4. Het implementeren van het dataplatform PITTS
  Medische beroepsgroepen zullen, met hulp van academische expertise, gebruik kunnen maken van een dataplatform (PITTS) voor het continu systematisch verzamelen van alle klinische (peer-reviewed) onderbouwing van de vergelijkende (kosten)effectiviteit van geneesmiddelen voor besluit- en richtlijnvorming.

Met deze samenwerkingen willen Prof. dr. Cornelis Boersma en Farminform, door de inzet van innovatieve technologie, een instrumentele bijdrage leveren aan duurzame, farmaceutische en medische zorg en gepast geneesmiddelengebruik. Uiteraard met strikte naleving van alle relevante wet- en regelgeving rondom veiligheid en privacy én zorgvuldige afstemming met het zorgveld.

Bron: Farminform (persbericht)

← All news

Miljarden extra voor onderwijs gaan o.m. naar verbetering valorisatie

, , ,

Minister Dijkgraaf (OCW) heeft zijn concrete plannen voor het hoger onderwijs en onderzoek gepresenteerd. De minister reserveert miljarden euro’s extra voor het onderwijs, waarin ook kennisbenutting en valorisatie een belangrijke plek innemen. Dijkgraaf ziet de honorering van Groeifondsproject Biotech Booster op 14 april 2022 als een belangrijk moment in het versterken van valorisatie in Nederland.  

HollandBIO is blij dat ook de minister Biotech Booster ziet als breekijzer voor betere kennisbenutting. Daarnaast is de aandacht die dit kabinet heeft voor het verbeteren van valorisatie, waarbij OCW en EZK nadrukkelijk samen optrekken, in bredere zin een positieve ontwikkeling waar we na de zomer hopelijk meer over gaan horen. De hele brief van de minister lees je hier.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/17/aan-de-tweede-kamer-beleidsbrief-hoger-onderwijs-en-wetenschap

← All news

WTO IP-Waiver oogst teleurstelling alom

,

De wereldwijde biotech sector is diep teleurgesteld over het akkoord dat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft bereikt over de IP-Waiver. HollandBIO vindt het akkoord een kwalijke politieke schijnoplossing, die de vaccinatiegraad tegen Covid in ontwikkelingslanden niet verhoogt, maar wel een schadelijk precedent schept voor innovatie én wereldwijde pandemieparaatheid in de weg staat.

IP-Waiver maakt export van coronavaccins buiten IP-recht om mogelijk 

Landen hebben diverse mogelijkheden om in noodsituaties – wanneer het algemeen belang in het geding is – het intellectueel eigendomsrecht (IP) te omzeilen, zoals bijvoorbeeld met een dwanglicentie. De producten die via zo’n dwanglicentie geproduceerd worden, mogen echter niet geëxporteerd worden.  

De IP-waiver verandert dat: de komende vijf jaar mogen Covid-vaccins wél geëxporteerd worden naar ontwikkelingslanden. Binnen zes maanden besluiten de leden van de WTO of ook diagnostica en therapeutica onder deze deal vallen. 

Een politieke schijnoplossing 

Met het akkoord gaat de WTO mee in de fabel dat intellectuele eigendomsrechten het bestrijden van de wereldwijde COVID-pandemie in de weg zouden staan. Niets is minder waar. IP maakte juist de snelste ontwikkeling en opschaling van veilige en effectieve vaccins in de geschiedenis mogelijk. Inmiddels zijn 13,9 miljard COVID-19 vaccins geproduceerd, en 12 miljard vaccins toegediend. Dankzij IP sloten bedrijven en kennisinstellingen in een recordtijd meer dan 380 vrijwillige samenwerkingsverbanden, waarvan 88% ook technologieoverdracht omvatte. De levering van voldoende vaccins is al bijna een jaar niet meer de bottleneck voor het vaccineren van de wereldbevolking. 

Baat het niet, dan schaadt het wel 

De waiver is dan ook niets meer dan een politieke schijnoplossing voor een reeds verholpen probleem. Helaas is dit geen geval van baat het niet, dan schaadt het niet. De waiver heeft namelijk wel degelijk negatieve gevolgen op toekomstige innovatie en investeringsbereidheid. En misschien nog wel belangrijker: het hele circus leidt de aandacht af van de echte problemen die een eerlijke, snelle en brede wereldwijde toegang tot vaccinatie in de weg staan en die dringend een oplossing vergen, zoals handel, lokale infrastructuur en gezondheidssystemen en vaccinatiebereidheid. Juist op deze punten zou een gezamenlijke, wereldwijde inzet écht een verschil kunnen maken voor het bestrijden van deze en toekomstige pandemieën. Waar wachten we nog op? 

Lees meer: 

https://www.bio.org/press-release/wto-decision-waiving-intellectual-property-rights-distraction-real-work-needs-be-done

https://news.bloomberglaw.com/health-law-and-business/covid-vaccine-waiver-deal-threatens-investment-for-future-crises

← All news

Techmarkt bekoelt: Financiering onder druk

Na zeven vette jaren volgen in de regel zeven magere jaren, het FD ziet de kapitaalmarkt voor start-ups bekoelen en stelt dat het uit is met de vette jaren. In de toekomst wordt winstgevendheid belangrijker dan groei voor start- en scale-ups. In diezelfde krant waarschuwt Prins Constantijn dat ‘de kapitaalverschaffing [voor start-ups] onder druk komt te staan.’ Goed nieuws is dat Brabantse technologiebedrijven een aanvulling op het Deeptech Fonds van de Rijksoverheid doen met een eigen fonds van €100 miljoen. Maar er is meer nodig om een gezonde aanwas van nieuwe bedrijven veilig te stellen.

Lagere beurswaarde en minder venture capital

Financieringsrondes in de biotech zijn de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. Maar aan die groei komt nu, in navolging van een daling in beurswaarde, een eind aldus het FD. De Nasdaq is het afgelopen kwartaal met een kwart gekrompen. Daarbij voorspelt CB Insights dat aan de private kant venture capital investeringen met 19% gaan dalen. Een zorgwekkend signaal aangezien kapitaal de groeimotor van kennis- en kapitaalintensieve bedrijven is.

Dat baart ook start-up ambassadeur en Techleap voorzitter Constantijn van Oranje zorgen, die hij uit in een interview met het FD. De prins, die vorige week een eredoctoraat van de TU Twente ontving, voorziet dat bedrijven hun groeiplannen bij moeten stellen. Hij suggereert onder meer dat biotech bedrijven met een penibele cash positie licentieovereenkomsten moeten sluiten om die aan te vullen. De grootste zorg heeft hij voor bedrijven die net op het punt stonden om met hun eerste grote investeerder te praten.

Een goed begin maar nog niet eens het halve werk

Goed nieuws is dan ook dat ASML, Philips, TNO, PME en de BOM een Deeptech Fonds van tenminste €100 miljoen lanceren voor Brabantse kennis- en kapitaalintensieve bedrijven, DeepTechXL Fund I. Onderdeel van het fonds is naast toegang tot kapitaal ook intensieve begeleiding door de betrokken organisaties.

Een goed begin, maar daarmee is de klus nog niet geklaard. Vorige week schreven we nog over de kapers aan de kust voor het Boston van de Noordzee. Buitenlandse investeringen maken een groot deel van het totaal aan investeringen in start- en scale-ups uit. Het risico is dat de parels van de biotech sector naar het buitenland vertrekken. Dit wordt versterkt doordat de kapitaalmarkten af aan het koelen zijn en de queeste naar kapitaal ingewikkelder wordt.

Een van de opties is om pensioenfondsen te verleiden om meer te investeren in start-ups. In totaal zit in de Nederlandse pensioenpot €14000 miljard, een van de grootste bedragen wereldwijd. Tegelijkertijd investeren Nederlandse pensioenfondsen relatief weinig in start- en scaleups. Als Nederlandse pensioenfondsen net zo’n groot percentage als hun Amerikaanse concullega’s zouden investeren in venture capital, dan zou dat €4 miljard per jaar aan extra kapitaal vrijmaken op de Nederlandse kapitaalmarkt. Geld dat nu hard nodig is om het vuurtje onder de kapitaalmarkt op te stoken.

Bronnen:

https://fd.nl/tech-en-innovatie/1439931/vette-jaren-voor-de-techsector-zijn-voorbij-j3e2cam0jcfT

https://fd.nl/bedrijfsleven/1440587/start-up-ambassadeur-constantijn-we-gaan-een-periode-van-grote-onzekerheid-in-j3e2cam0jcfT

https://fd.nl/economie/1440069/asml-en-philips-lanceren-samen-met-andere-partijen-brabants-technologiefonds-van-100-mln-j3e2cam0jcfT

← All news

Time to focus on knowledge transfer for Dutch life sciences sector

, ,

Biotechgate, the leading global biotech database, published their annual Trend Analysis Report 2022 of the Dutch life sciences sector. In 2021 compared to 2020, new biotech companies grew with 2% and the amount of products in development in the (pre-)clinical phase increased with 22%. Although there is an increasing trend for new companies and products, the year-to-year growth rate of new biotech ventures is decreasing since 2018. Bringing innovations from bench to business is difficult, but crucial for patients and consumers in society.

A vibrant ecosystem remains
With many ground-breaking companies, world-class universities and an attractive business climate, the Netherlands is the perfect location for biopharmaceutical innovation in Europe. This is reflected in a vibrant ecosystem. Biotechgate currently lists 503 biotech companies, 132 medtech companies, 60 digital health companies and 42 pharma companies in the Netherlands. There are 186 products in preclinical development phase and 151 products in the clinical development phase.

Record amount of venture capital
In total, life science companies raised $914 million (~€853 million) in the Netherlands. Biotech companies accounted for the largest share of that with $767 million (~€716 million). The two biggest rounds were raised by NewAmsterdam Pharma ($196 million) and Leyden Laboratories ($140 million).

Time to improve knowledge transfer
The figures are impressive, but the growth is declining and we stand to lose our frontrunner position. In 2018, 41 new ventures were created, but in 2020 this shrank to only 13 new ventures. If this trend continues, the amount of new products in development might eventually also decrease. With that, innovation slows down and biotech cannot fulfil its full societal potential.

HollandBIO’s managing director Annemiek Verkamman about the developments in the Dutch life sciences sector: “Biotech innovations contribute to global health and sustainability challenges, but its full potential needs to be unleashed. The life sciences sector really shows its capability and strength in raising venture capital and bringing new products in development. On the other hand, we have to be aware of the slowing growth rate. One way to embolden knowledge transfer is the Biotech Booster program. With Biotech Booster we are aiming to increase the impact of scientific knowledge by creating more robust new propositions that develop knowledge into products and services.” 

Download full report here.

← All news

Kapers op de kust voor Boston aan de Noordzee

,

Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), waarschuwt in de Telegraaf voor een braindrain. Omdat met name buitenlandse bedrijven in Nederlandse start-ups investeren, is de kans dat die bedrijven naar het buitenland vertrekken. Een duidelijk pleidooi voor een gezond Nederlands investeringsklimaat!

Samen met PwC doet de NVP periodiek onderzoek. In 2021 is er een grote toename te zien van buitenlandse investeringen in Nederlandse start- en scale-ups. Vorig jaar waren er 144 buitenlandse investeringen in Nederlandse start- en scale-ups.

Hoe meer geld, hoe beter zou je zeggen. Voorzitter Annemarie Jorritsma is er echter niet gerust op: “Ik maak me er wel zorgen over dat Nederlandse venture capitalists niet altijd mee kunnen doen in die grote investeringsrondes. Dat is niet alleen jammer voor onze leden, maar ook voor Nederland. Deze bedrijven brengen de broodnodige innovatie die ons helpt de klimaat-, veiligheids-, energie en nog een paar crisissen het hoofd te bieden. Als er alleen maar buitenlandse, niet-Europese investeerders in die bedrijven zitten, verliezen we op den duur deze bedrijven“. Ze wijst onder meer op biotechbedrijven die hun heil in de VS zoeken.

HollandBIO leest dit onderzoek met name als een luid pleidooi voor een vitaal financieringslandschap. Om onze uitstekende biotech kennis ook te gelde te maken voor Nederland is het belangrijk dat uit die kennis ook nieuwe bedrijven ontstaan die nieuwe producten ontwikkelen. En dat is al jaren een punt van zorg. Naast goede infrastructuur en kennisoverdracht is een gezond financieringslandschap daarom van groot belang. In ons programma een ijzersterk innovatieklimaat streven we er naar om al die randfactoren zo optimaal mogelijk te maken en de kapers de pas af te snijden.

← All news

Investeren in deep tech startups loont

,

Eén van de belangrijkste uitdagingen van biotech ondernemers uit de HollandBIO-achterban is financiering. Biotech bedrijven zijn kennis- en kapitaalintensief, kennen lange ontwikkeltijden en hebben een hoog risicoprofiel. Juist die combinatie maakt dat generieke financieringsmogelijkheden doorgaans niet aansluiten bij de behoefte en specialistische fondsen hard nodig zijn. Recente cijfers van UNIIQ, het vroege fase fonds van InnovationQuarter, laten zien dat het investeren in risicovolle deep tech startups, waaronder biotech, loont.

Financiering als bottleneck

Hoewel de combinatie van kennis, kapitaal, lange doorlooptijden en hoog risico business as usual is voor biotech ondernemers, is dat voor de gemiddelde geldschieter bepaald niet het geval. Startende CEO’s besteden het leeuwendeel van hun tijd aan het aantrekken van financiering. De continue zoektocht naar voldoende geld staat de voortgang van het onderzoek en ontwikkeling in de weg, met vertraging en niet zelden een faillissement tot gevolg. Biotech innovaties krijgen daardoor geen kans om hun potentie op het gebied van gezondheid en duurzaamheid te verzilveren. En dat is zonde.

 Investeren in vroege fase loont

Investeerders, publiek of privaat, zouden er juist goed aan doen om hun kapitaal te investeren in biotech bedrijven met risico. Immers, het voorbeeld van UNIIQ laat zien dat investeren in deep tech startups weldegelijk kan lonen. Investeringen vanuit dit fonds leverden onder meer 7 volledige exits en 418 banen op. Als kers op de taart bestaat 96% van de bedrijven waar zij in investeerden nog steeds.

Wat HollandBIO betreft, doet dit goede voorbeeld goed volgen en stappen fondsen en masse over op biotech.  Want investeren in biotech start ups loont niet alleen op financieel vlak, maar draagt ook nog eens bij aan een gezonde en duurzame maatschappij.

← All news

Wereldwijd stijgende investeringen in cellulaire agricultuur

, , , ,

De alternatieve eiwitmarkt is nog relatief jong en hartstikke booming en wordt momenteel gedomineerd door plantaardige eiwitbronnen. Nieuwe eiwitbronnen zoals gecultiveerd vlees, gefermenteerde eiwitten en insecten gaan de concurrentie gretig aan. Roland Berger schreef hier vorig jaar al uitgebreid over in The Protein Revolution waarin zij dit onder andere duiden aan de hand van de oplopende investeringen in innovatieve eiwitbronnen. 

Gecultiveerd vlees als Nederlandse trots 

Eerder deze maand feliciteerde HollandBIO nog het Cellulaire Agricultuur Consortium met de honorering vanuit het Nationaal Groeifonds van maar liefst 60 miljoen euro ter ondersteuning van de vorming van een ecosysteem rond cellulaire agricultuur, de technologie om dierlijke producten zoals melk en vlees rechtstreeks uit cellen te produceren. Deze publieke investering is een voorbeeld van de toewijding van de Nederlandse overheid maar meer financiering is noodzakelijk voor opschaling en maatschappelijke integratie. Maar de nationale fanbase groeit, ook het koninklijk paar gelooft in de potentie van gecultiveerd vlees. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima drongen zelf aan op de aanwezigheid van het Maastrichtse Mosa Meat tijdens koningsdag op het Onze Lieve Vrouweplein.  

Internationale ontwikkelingen 

Achter komen te liggen is geen optie maar in de Verenigde Staten gaan de vorderingen gestaag verder nu UPSIDE Foods vorige week een serie C-investering van maar liefst 400 miljoen dollar heeft opgehaald. Zij zijn zich aan het klaarstomen om nog voor het einde van het jaar de markt toe te treden met hun gecultiveerde kippenvlees.  

De grote aandacht voor en publieke en private investeringen in innovatieve eiwitbronnen maken duidelijk dat cellulaire agricultuur een steeds grotere rol speelt in transities op eiwit, duurzaamheid en klimaat.  Nederland heeft een sterke geschiedenis als het gaat over innovatie in voedselproductie en kent goede uitgangspunten voor een koplopersrol op cellulaire landbouw. HollandBIO kan niet wachten om deze positie te helpen verzilveren! 

Lees meer:

← All news

Partnering BIO International Convention geopend

,

Het partnering systeem van de BIO International Convention is open! Deelnemers aan de BIO 2022 in San Diego kunnen hun bedrijfsprofiel invullen en partnergesprekken aanvragen via het BIO One-on-One Partnering ™ systeem. BIO organiseert op 11 mei 2022 om 19:00 uur een webinar, zodat je je als een echte pro door het systeem heen kan bewegen. Aanmelden kan hier. De 1-op-1 partner gesprekken tussen bedrijven zijn een essentieel onderdeel van de BIO Convention. Zulke partnermeetings vormen de basis voor een groot deel van de succesvolle deals in life science & health.

Ook dit jaar zal er tijdens de BIO, die van 13 tot 16 juni plaatsvindt, een Holland Paviljoen aanwezig zijn op de Exhibition Floor. Het Holland Paviljoen promoot Nederland als zakenpartner, vestigingsland en als aantrekkelijke optie voor kenniswerkers in de sector. Het is de perfecte ontmoetingsplek om tussen het partneren door elkaar te ontmoeten en om partnermeetings van een informeel karakter te plannen. Voor vragen over de BIO US international convention of over het Holland paviljoen op de BIO kan je contact opnemen met HollandBIO’s Marit

← All news

De Biorevolutie: Nederlandse innovaties voor een duurzame en gezonde samenleving

, , , , , , , ,

Vermindering van CO₂-uitstoot, de strijd tegen het coronavirus, nieuw perspectief voor patiënten, voldoende voedsel voor iedereen. Noem een mondiale uitdaging van deze tijd en biotechnologie draagt bij aan de oplossing. Niet voor niets investeren overheden, kennisinstellingen en bedrijven wereldwijd enorm in zowel de wetenschappelijke als de commerciële ontwikkeling van deze sector. Reden voor HollandBIO om de maatschappelijke meerwaarde van de Nederlandse biotech op een rij te zetten, te illustreren met acht klinkende praktijkvoorbeelden en een to-do-lijst te destilleren.

Wereldwijd wordt er vol interesse gekeken naar Nederlandse innovaties voor een duurzame en gezonde samenleving. Toch moet er meer gebeuren om het volledige potentieel van de Biorevolutie te benutten. Wat is de maatschappelijke meerwaarde van Nederlandse biotech en hoe bereiken we het toekomstideaal? Bekijk de publicatie:

Bekijk het document door op de afbeelding of de link hieronder (hollandbio.nl/biorevolutie) te klikken