← All news

ISA announces successful closing of EUR 26 million funding round

ISA announces the closing of a EUR 26 million funding round with participation from new investors including Invest-NL and existing investors including Regeneron. The proceeds of this round will be used to advance the lead product ISA101b towards first marketing authorization as well as to broaden the clinical pipeline of immunotherapies based on the Synthetic Long Peptide (SLP®) platform technology.

Gerben Moolhuizen, CEO of ISA Pharmaceuticals, said, “We are very happy with the continued support of our existing partners and shareholders. Invest-NL’s support underlines the innovation at ISA Pharma and potential impact of our SLP® immunotherapies for the treatment of serious diseases.”

SLP® immunotherapies act through the specific activation of the patient’s own immune system. Lead product ISA101b targets cancers caused by human papilloma virus type 16 (HPV16). It is in late stage clinical development in three trials for the treatment of advanced stages of HPV16-positive head and neck cancer and cervical cancer in combination with Libtayo® (cemiplimab, anti-PD1 immunotherapy), which is being co-developed by Regeneron and Sanofi.

Leo Holwerda, Director Capital at Invest-NL, notes: “Our investment in ISA Pharmaceuticals is a good example of how our TOPSS program can help promising Dutch start-ups and innovative companies which were affected by COVID-19. Invest-NL is happy to support ISA Pharmaceuticals to accelerate its clinical studies and we are confident that the company will succeed in bringing its lead therapy for patients with HPV16-positive head & neck cancer and cervical cancer to the market. This innovative and impactful therapy will strengthen the prospects of many patients.”

Persistent HPV16 infection can cause head & neck, cervical and anogenital cancers. These cancers can be severe and life-threatening with low overall survival rates once these cancers progress to advanced stages. HPV16 is a major cause of head & neck cancer with over 25,000 new cases and 11,000 deaths in Europe (source) and 46,000 new cases and 9,000 deaths in the US (source).
HPV16 is also responsible for about 50% of cervical cancer cases. Cervical cancer is the 2nd most common cancer in women aged 15 to 44 years in Europe, with over 60,000 new diagnoses and 25,000 deaths each year in Europe. Globally there are more than 500,000 new patients and 300,000 deaths (source).

The SLP® technology platform is at the basis of several ISA pipeline products that are scheduled to proceed into clinical trials over the next few years. Three promising products are in the final stages of pre-clinical development. ISA104 targets the hepatitis B virus (HBV) in chronically infected patients. Chronic HBV is a major cause of liver cirrhosis and liver cancer and affects over 250 million people worldwide (source). ISA103 is aimed at tumours that express PRAME, a protein closely associated with the malignant behaviour of cells in numerous types of cancers. ISA106 is a potential treatment for high risk COVID-19 infected patients.

Source: ISA Pharmaceuticals (Press release)

← All news

Leestip: Universiteit, faciliteer een ondernemend ecosysteem

,

Universiteiten zijn een ontmoetingsplek voor ondernemers en investeerders en een veilige haven om te onderzoeken of in je goede idee ook een bedrijfje schuilt. Wat ze echter niet zouden moeten doen is durfinvesteerder spelen voor start-ups, dat is althans de raad die hoogleraar Ondernemerschap en Innovatie Dries Faems de academie meegeeft na een decennium aan het opzetten van accelerators en incubators. Anders gezegd: schoenmaker blijf bij je leest, aldus Faems in een opinie in het FD.

Andere wereld

Een instelling besturen vraagt om een andere strategie dan het leiden van een start-up. Waar het besturen van een instelling vraagt om een risicomijdende aanpak, daar kan een start-up alleen verder komen door een gokje te wagen. Die verschillende werelden laten zich moeilijk met elkaar rijmen. Faems ziet die tegenstelling als een van de oorzaken van de gebrekkige financiering van start-ups. Bij de eerste de beste tegenslag wordt het universiteiten te warm onder de voeten en stoppen zij de financiering. En zonder financiering geen start-up. De meest risicovolle start-ups krijgen daardoor niet de mogelijkheid om door te groeien.

Juist in de kennis- en kapitaalintensieve biotechsector zien we dit terug. Eerder bleek uit onderzoek van HollandBIO dat de groei van innovatieve biotechbedrijven in Nederland sterk achterloopt op andere Europese landen, terwijl we qua kennis en octrooiaanvragen wel tot de Europese top behoren. Dat is zonde, want dat betekent uiteindelijk dat we impact en waarde voor patiënten en consumenten laten liggen.

Faciliteer een ondernemend ecosysteem

Faems ziet tegelijkertijd wel een belangrijke rol voor universiteiten in het stimuleren van start-ups. Ten eerste is de universiteit een ontmoetingsplek voor (would be) ondernemers en financiers. Initiatieven zoals Graduate Entrepeneur in Rotterdam en Delft zijn daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast kunnen universiteiten ook een veilige omgeving bieden, waarin je mag vallen en opstaan, waar jonge ondernemers kunnen ontdekken of in hun idee ook een bedrijf zit.

Wij volgen Faems helemaal in deze opvatting. Sterker nog, zijn ideeën komen terug in ons biotech booster Groeifondsvoorstel. Door ideeën verder te brengen in een veilige omgeving en met bedrijfsmatige begeleiding kunnen we  meer successen boeken. Daarnaast richt het plan zich op het versterken van het biotech ecosysteem zodat we biotech innovaties tot bloei laten komen. Zo verzilveren we de waarde die biotech te bieden heeft!

← All news

European Innovation Scoreboard: Nederland geen innovatieleider meer

Niet alleen op het EK voetbal heeft Nederland een gevoelig verlies moeten incasseren, ook op innovatiegebied is er reden tot bezinning. Nederland behoort niet meer tot de groep innovatieleiders in het Europese Innovation Scoreboard 2021. Volgens deze ranking doet Nederland het 3% slechter dan vorig jaar. De gebrekkige overheidssteun bij het stimuleren van private R&D komt naar voren als belangrijke verklaring. HollandBIO roept dan ook op tot meer investeringen in R&D, want daarmee innoveren we ons terug naar de koploperspositie!

Sterke innovator
Nederland behoort nu tot de categorie sterke innovators, de één-na-hoogste categorie. Onze goede onderzoeksecosystemen, buitenlandse PhD-kandidaten en vele academische publicaties zijn daarbij van groot belang. De daling dit jaar is te wijten aan een mindere score op belangrijke indicatoren:

  • De verkoop van innovatieve producten
  • Het aantal werknemers in innovatieve bedrijven
  • Het aantal PCT (patent cooporation treaty) octrooiaanvragen
  • Overheidssteun van private R&D

Kortom, Nederland heeft een sterke kennisbasis maar doet daar onvoldoende mee.

Terugkerend beeld
Helaas is deze bevinding weinig verrassend. We schreven al eerder over het onderzoek van de Rabobank waarin de oproep wordt gedaan om meer private R&D te stimuleren. Ook bleek vorige week in een OECD-rapport dat directe publieke R&D-investeringen aanzienlijk achterblijven. Daardoor scoort Nederland sterk onder het gemiddelde.

HollandBIO ziet in andere landen dat publieke R&D-investeringen dienen als vliegwiel voor private R&D-investeringen en zet zich er daarom voor in dat de Nederlandse overheid deze voorbeelden volgt.

← All news

ProBioGen and LAVA Therapeutics N.V. Sign Agreement for Cell Line Development for Manufacturing of a Novel Bispecific

ProBioGen and LAVA Therapeutics N.V. announced the closing of a second cell line development agreement to support a bispecific gamma-delta T cell engager (TCE) candidate in LAVA’s pipeline.

Under the agreement and using its CHO.RiGHT® expression platform, including its DirectedLuck™ Transposase technology for the generation of stable high-titer cell lines, ProBioGen will conduct cell line development of a novel gamma-delta bsTCE.

“We are delighted to continue our collaboration with LAVA to develop cell lines for another novel gamma-delta bsTCE. Our proven cell line development platform, which also includes our Transposase technology, is perfectly suited for novel protein formats”, said ProBioGen’s Chief Executive Officer Dr. Lutz Hilbrich.

“Based on the great results from our previous agreement, we would look forward working with ProBioGen again”, commented Stephen Hurly, Chief Executive Officer and President of LAVA Therapeutics. “ProBioGen exceeded our expectations and proved to be a scientifically driven partner with a proven development platform and a dedicated analytical panel for bispecific antibody formats.”

Source: LAVA Therapeutics (Press release)

← All news

Biotech rijk vertegenwoordigd in de R&D-top 30: de biotech-innovatiemotor draait op volle toeren

, ,

Ook dit jaar prijken er weer vijf biotechbedrijven in de lijst van dertig grootste R&D-investeerders in Nederland. Zoals in eerdere jaren is de lijst gevuld met bedrijven die actief zijn op zowel duurzaamheid, voeding en gezondheid. Onze innovatieve sector is rijk vertegenwoordigd in de lijst en investeert ruim €100 miljoen meer dan vorig jaar. Hiermee laat de sector zien dat de innovatiemotor nog steeds op volle toeren draait.

Investeringen nemen toe
Net zoals vorig jaar is de R&D-top 30 van het Technisch weekblad goed gevuld met biotechbedrijven. Over het algemeen nemen de investeringen bovendien zelfs toe. Met een R&D-budget van net geen half miljard (€499 miljoen) bezet Janssen de derde plek en stijgt daarmee een plek ten opzichte van vorig jaar. DSM neemt de vijfde plaats in met hun R&D-budget dat gegroeid is naar €217 miljoen. Ook Byondis (#14, €68 miljoen) en Enza Zaden (#17, €45 miljoen) behoren tot de groep grootste investeerders. Er is ook een nieuwkomer in de lijst dit jaar, uit nota bene onze achterban; KeyGene komt met een R&D-budget van ruim €19 miljoen binnen op plaats 24 in de lijst. In totaal zijn de R&D-investeringen van de in de lijst genoteerde biotechbedrijven gestegen van €743,5 miljoen naar maar liefst €848 miljoen in 2020.

Biotech successen kweken
De biotechsector toont weer zijn kracht als innovatiemotor. Met het oplossen van maatschappelijke uitdagingen wordt tegelijkertijd het innovatie- en verdienvermogen van Nederland versterkt. Een unieke industrie waar wij geen genoeg van krijgen! Om nóg meer van dit soort successen te kweken op Nederlandse bodem moeten we nu inzetten op biotech. Bijvoorbeeld met biotech booster Groeifondsaanvraag of door in het deeptechfonds nog meer aandacht voor biotech te hebben. Want investeren in biotech, is jezelf de crisis uit innoveren!

← All news

WBSO blijft onderdeel van aantrekkelijk vestigingsklimaat

,

Innovatieve Nederlandse bedrijven haalden in 2020 ondanks de coronacrisis een voordeel van in totaal €1,2 miljard uit de zogenoemde Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dat meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het WBSO-jaarverslag over 2020. Met de WBSO kunnen bedrijven sneller nieuwe innovaties en ideeën ontwikkelen tot succesvolle producten en diensten. HollandBIO is dan ook blij dat biotech bedrijven breed gebruikmaken van het instrument en dat het ministerie er voor het budget van 2021 een schep bovenop doet.

WBSO 2020 in getallen

Ruim 20.000 Nederlandse bedrijven – waarvan 97% mkb – hebben in 2020 gebruikgemaakt van de WSBO. Al met al hebben ruim 135.000 R&D-projecten WBSO-subsidie ontvangen, een stijging van 6% ten opzichte van 2019. Ook de andere effecten van de WBSO zijn aanzienlijk: zo ondersteunt het instrument ruim 88.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen en leidt het volgens een recente evaluatie tot extra private R&D-investeringen, meer innovatie en een beter vestigingsklimaat.

Breed WBSO-gebruik biotech

Biotech bedrijven zijn, door hun innovatieve aard en activiteiten, als vanouds goed vertegenwoordigd in de WBSO. Tegelijkertijd blijft biotechnologie lastig in één categorie te vangen. Als we inzoomen op onderstaande tabel met uitsplitsingen per technologiegebied dan is natuurlijk de categorie biotechnologie relevant, maar onder de categorieën medische wetenschappen/farma en plantaardige wetenschappen bevinden zich naar alle waarschijnlijkheid ook veel biotech bedrijven of bedrijven die biotechnologie toepassen voor hun R&D-projecten. In 2020 zijn deze categorieën samen goed voor 1221 bedrijven die gebruikmaken van de WBSO.

Wat ook opvalt, is dat biotechnologie en biotech-gerelateerde categorieën als medische wetenschappen/farma en plantaardige wetenschappen, allemaal relatief veel arbeidsjaren en onderzoekskosten maken ten opzichte van veel andere sectoren. Als gevolg daarvan ontvangen zij naar verhouding ook een groot voordeel uit de WBSO in de vorm van afdrachtvermindering. Het onderstreept wat HollandBIO betreft nog maar eens het R&D-intensieve karakter van de biotech sector.

WBSO-budget 2021 omhoog   

HollandBIO is blij dat het ministerie van EZK het WBSO-budget in 2021 ophoogt met meer dan €150 miljoen zodat bedrijven zich nog beter uit de crisis kunnen innoveren. Bedrijven krijgen door de ophoging van het budget hogere kortingen op de eerste schijf en de startersschijf. Mooie ontwikkelingen die wat HollandBIO betreft een structureel karakter mogen aannemen.

Bronnen

← All news

Leestip FD: Biotech is de meest kapitaalintensieve sector

De biotech sector haalt $1,49 miljard dollar aan durfkapitaal op in het eerste kwartaal van 2021, zo schrijft het FD op basis van een onderzoek van PitchBook. Daarmee is Biotech de meest kapitaalintensieve sector. Analist Paul Conda noemt dat ‘weinig verrassend, want Biotech eindigt altijd bovenaan deze lijstjes’. Ter vergelijking, Fintech, de tweede grootste sector haalde ‘maar’ $808 miljoen dollar op. Biotech staat dus op eenzame hoogte.

De weelde aan financiering voor biotech bedrijven is er in latere ontwikkelstadia. Tussen seed-financiering en een series-A investeringsronde voor durfkapitaal, waar het artikel over gaat, zit een groot gat: de beruchte valley of death. Vaak sluiten bestaande publieke financieringsinstrumenten, die bedoeld zijn om het gat te overbruggen, nog onvoldoende aan bij de grote kapitaalbehoefte in deze tussenfase.

Daar zit echter wel verandering in. Wij zien grote kansen in het Groeifonds en in het deeptech fonds. Met deze fondsen kan het financieringslandschap versterkt worden en de valley of death worden overbrugd. HollandBIO zet zich ervoor in om de bijdrage van deze beide fondsen aan een robuust biotech financieringslandschap zo groot mogelijk te maken.

← All news

Nieuwe aanpak nodig voor succesvolle opzet en doorgroei universitaire start-ups

, ,

Universiteiten halen te weinig waarde uit de excellente kennis die zij genereren, de activiteiten op valorisatie en kennisoverdracht zijn verlieslatend en ze zijn niet optimaal toegerust op het succesvol verder ontwikkelen van een bedrijf. Dat is de strekking van een artikel in het Financieele Dagblad, dat in de cijfers dook en een rondgang deed langs overheden, universiteiten, Knowledge Transfer Offices en start-ups. Ons Groeifondsplan biedt uitkomst.

Octrooien die stofhappen

Uit Europees onderzoek dat de bureaus voor kennisoverdracht bij universiteiten, ook wel TTO’s of KTO’s genoemd, hebben laten uitvoeren, blijkt dat van de eigen patenten 78% ongebruikt op de plank blijft liggen. Dit sluit aan bij het onderzoek en de bevindingen dat HollandBIO vorig jaar al publiceerde, waarin naar voren komt dat we in Nederland goede biotech kennis niet weten te verzilveren.

Stringente afspraken als belemmering voor doorgroei

In het artikel komt naar voren dat de stringente afspraken tussen universiteiten en start-ups een belemmering vormen voor de doorgroei. Een  ‘stemhebbend aandelenbelang’ kan bijvoorbeeld vervolginvesteerders afschrikken. Die conclusie is ook in lijn met het recente AWTI-rapport ‘beter van start’. In haar eerste reactie op dit rapport roept het kabinet gelukkig op om te stoppen met dergelijke afspraken.  

Valorisatie als ondergeschoven kind

Daar komt nog eens bij dat op dit moment de activiteiten op kennisoverdracht en het ontwikkelen van startupactiviteiten voor universiteiten gemiddeld genomen verlieslatend zijn. De VSNU, de koepelorganisatie van universiteiten, stelt dat ‘incidenteel succes niet opweegt tegen de kosten’, en het ministerie van EZK stelt zelfs dat valorisatie universiteiten alleen maar geld kost waardoor investeringen hierin achterblijven. Dit terwijl kennis overdragen ten behoeve van de maatschappij, ook wel valorisatie genoemd, een van de kerntaken is van universiteiten volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Kennis en ervaring voor succesvolle bedrijfsontwikkeling ontbreken

Een laatste, belangrijk vraagstuk is dat universiteiten niet toegerust zijn op het succesvol opzetten en verder brengen van een startup en daardoor volgens een rapport van Dialogic uit 2018 zich vooral focussen op startups die sowieso wel een markt en financiering kunnen vinden. Dit betekent dat er een gat ligt bij startups en innovaties die nog te riskant zijn voor commerciële durfinvesteerders. Universiteiten hebben echter niet de juiste kennis en vaardigheden in huis om deze startups verder te helpen. Zoals Steef Blok, directeur van Leidse KTO Luris het treffend verwoordt: ‘Wij als universiteiten doen alsof we verstand hebben van bedrijfsontwikkeling. We willen ondernemers maken van wetenschappers. Maar we willen en kunnen de risico’s niet lopen en hebben er eigenlijk ook geen tijd voor. We hebben dus ook zeer weinig succes, want we weten niet wat we doen.’

Groeifondsplan helpt kennis omzetten in innovatie

HollandBIO ziet in het geschetste beeld een ultieme bevestiging van het probleem waar wij samen met universiteiten, hogescholen en bedrijven in ons Biotech Booster Groeifondsplan werk van willen maken: het stimuleren van innovatie en het daadwerkelijk omzetten van de excellente kennis die we in Nederland hebben in mooie bedrijven, producten en diensten die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en het nationale verdienvermogen.

Lees het volledige artikel (inlog nodig): https://fd.nl/futures/1386812/universiteiten-hebben-geen-verstand-van-start-ups-oof1caSaM2Xs

← All news

Sanquinnovate and Thuja announce collaboration

Today, Sanquinnovate and Thuja announce that they signed a 5-year collaboration agreement. Sanquinnovate is Sanquin’s technology valorization and business development arm, creating new value-adding therapeutics and diagnostics to tackle challenges in the fields of hematology, immunology and oncology. Thuja is a venture capital fund manager investing in early stage life sciences innovations with high healthcare impact potential. Under the agreement, Sanquinnovate and Thuja will jointly evaluate projects and business plans regarding novel therapeutics and diagnostics, combining insights and experience. The aim of the collaboration is to progress excellent scientific projects into start-up companies, to develop important novel medicines and diagnostics.

Michel Briejer, Managing Partner at Thuja comments: “We are extremely pleased with the closer collaboration with Sanquinnovate. Sanquin has a long and strong scientific track record in blood based science, specifically in the fields of hematology, immunology and oncology. Sanquin Research employs numerous top-notch scientists and doctors, who made and are still making many important inventions. We are honored to be placed in a position to help and leverage our expertise, and for the best opportunities invest capital to create value for patients.”

“Formalization of the collaboration with Thuja is an important step for us,” says Pieter de Geus, General Manager of Sanquinnovate. “With the more than 200 scientists working within Sanquin, we are conducting great science that can translate into important innovations for new medical applications. With Thuja’s early input and help, we believe we can promote the best projects to become successful.”

In the past years, Sanquinnovate and Thuja have already worked together to create Alveron Pharma which was incorporated in 2019. Alveron develops novel drugs to enable doctors to treat life-threatening bleeding events in patients who are using anticoagulant drugs.

Source: Thuja Capital (Press release)

← All news

SentryX closes €3.2M seed funding round for the development of next generation pain relief therapeutics

SentryX, a spin-off of the University Medical Center Utrecht (the Netherlands) today announced that it raised €3.2M in seed funding for the development of their next-generation pain relief therapeutic platform. The round includes an investment from the Utrecht Health Seed Fund.

Every year, millions of people in Europe and the US undergo a significant orthopedic surgical procedure and experience intense post-operative pain as a result. Despite the application of systemic pain medication, most patients still report insufficient pain relief, hampering post-operative recovery. SentryX’s innovative pain relief therapy platform focuses on minimizing post-operative pain to improve the overall patient experience and quality of care.

Source: SentryX (Press release)