← All news

Investeringen in Nederlandse startups blijven achter

,

Investeerders staken de eerste 3 kwartalen van 2018 aanzienlijk minder geld in Nederlandse startups. Dat maakte StartupDelta bekend bij BNR. Terwijl de landen om ons heen juist meer investeren, blijft Nederland achter qua steun voor startende bedrijven. Ook het financieringslandschap in de life sciences sector vertoont gaten. HollandBIO zet zich daarom in voor een ijzersterk innovatieklimaat, met een uitgekiende financieringsmix voor zowel start-ups als scale-ups. Bij BNR noemde StartupDelta een aantal mogelijke oplossingen waaronder stimulering van angel investeerders en de oprichting van Invest-NL bieden. Beiden kunnen ook voor de life sciences sector helpen om de gaten in het financieringslandschap te overbruggen. Meer weten over HollandBIO’s programma een ijzersterk innovatieklimaat? Kijk op deze pagina

Luister het interview hier terug

← All news

inno-train Diagnostik and JETA Molecular Ink Distribution and Co-Development Agreement

inno-train Diagnostik and JETA Molecular announced that they had entered into a sales and co-development relationship. Under terms of their agreement, inno-train will distribute JETA’s QTRACE® Analysis System in the United States and Europe, with the exception of France. The company’s R&D teams will collaborate to co-develop new diagnostic applications, leveraging each other’s product portfolios and domain expertise.

The QTRACE® Analysis System utilizes qPCR-based detection of insertion/deletion polymorphisms in the human genome as a means to uniquely identify and monitor individuals involved in stem cell transplantations.

Doug Bost, CEO of JETA Molecular noted, “This agreement will ensure broader access to our products globally, while locally, JETA will remain focused on delivering innovative products to the transplantation and transfusion communities. Partnering with inno-train gives JETA the unique opportunity to collaboratively build a suite of turnkey diagnostic applications, addressing current unmet needs in clinical testing labs.”

Stephan Jacobs, VP of inno-train Inc. stated, “We are looking forward to this new collaboration expanding inno-train’s product portfolio by combining molecular pre- and post-transplant diagnostics. This cooperation will improve transplant outcomes resulting in better patient care.”

Source: JETA Molecular

← All news

Investering voor MyLife Technologies

De Leidse startup MyLife Technologies heeft een alternatief ontwikkeld voor naaldinjecties en orale tabletten en capsules om geneesmiddelen toe te dienen. Voor hun innovatie – een pleister met poreuze micronaalden – heeft MyLife Technologies nu een investering van € 300.000 ontvangen uit het Zuid-Hollandse investeringsfonds UNIIQ. De pleister kan geneesmiddelen en vaccins in de huid toedienen zonder dat de patiënt er pijn bij voelt. De technologie kan een belangrijk alternatief bieden voor bestaande toedieningsvormen, waaronder injecties en orale medicatie. Tevens kan deze technologie in belangrijke mate de beperkingen van bestaande farmaceutische pleisters opheffen. De investering werd bekendgemaakt door Burgemeester Henri Lenferink tijdens de Dutch Life Sciences conference in Leiden.

Pijnloze toediening

Bepaalde groepen medicijnen en vaccins worden nu nog vrijwel uitsluitend via naaldinjecties toegediend. Dat heeft nadelen: het doet pijn en sommige mensen lijden aan naaldangst en weigeren daarom soms zelfs hun therapie. Tenslotte vereist de toediening met injectienaalden een medische training. De micronaaldenpleisters van MyLife Technologies zijn minimaal invasief en pijnloos en maken zelftoediening door de patiënt mogelijk. In het geval van vaccins biedt toediening via de huid extra voordelen: op deze manier kunnen immuuncellen in de (opper)huid effectief bereikt worden, mogelijk met een betere immuunreactie tot gevolg.

Voorkomen van bijwerkingen

Bepaalde geneesmiddelen in tablet- of capsulevorm vertonen ernstige bijwerkingen en hebben maar een beperkte effectiviteit doordat een flink deel van het medicijn in de spijsvertering verloren gaat. Daardoor kan de exacte dosis die in het bloed terechtkomt bij orale toediening, soms sterk variëren. De micronaaldenpleisters van MyLife kunnen voor specifieke orale geneesmiddelen de belangrijkste nadelen voorkomen. Bovendien hebben de pleisters als bijkomend voordeel dat de snelheid van afgifte van het medicijn gestuurd kan worden. Sommige medicijnen vragen om een snelle afgifte (bijv. behandeling van doorbraakpijn bij kankerpatiënten), terwijl bij andere geneesmiddelen juist een langzame, constante afgifte aan het lichaam wenselijk is.

Efficiënt door de huid

Een beperkt aantal geneesmiddelen wordt al middels een pleister via de huid toegediend. Bij deze commercieel beschikbare pleisters zonder micronaalden gaat het transport door de huid langzaam en inefficiënt. De buitenste huidlaag (hoornlaag) vormt een natuurlijke barrière en hierdoor komt doorgaans slechts 10 tot maximaal 50 procent van het geneesmiddel daadwerkelijk in het lichaam terecht. Bovendien bevatten de bestaande pleisters na gebruik nog hoge resthoeveelheden geneesmiddel, die een veiligheidsrisico kunnen vormen. Met de micronaaldentechnologie van MyLife Technologies worden geneesmiddelen naar verwachting efficiënter opgenomen.

Klinische werking

Dankzij de investering van UNIIQ en Libertatis Ergo Holding (“LEH”) kan MyLife Technologies de eerste klinische testen gaan uitvoeren. “Het is voor ons van groot belang om te laten zien dat met deze innovatieve technologie daadwerkelijk relevante hoeveelheden geneesmiddel bij de mens kunnen worden afgegeven. Deze investering stelt ons in staat om met een peptideformulering dergelijk bewijs te verzamelen en daarmee onze technologie verder te ontwikkelen,” aldus Pieter Jan Vos, CEO van MyLife Technologies.

Liduina Hammer, Fondsmanager UNIIQ: “We zijn enorm verheugd om de investering in MyLife Technologies bekend te maken en een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de eerste klinische toepassingen. Door de gezamenlijke investering met Universiteit Leiden, laten we ook zien dat het Leidse ecosysteem bij kan dragen aan de ontwikkeling van deze technologie”.

MyLife Technologies werd in 2012 mede-opgericht door Pieter Jan Vos die opgeleid is als chemicus aan Universiteit Leiden en aan de Ecole Supérieur de Commerce de Paris (ESCP Europe). MyLife Technologies is een spin-off van Universiteit Twente, MESA+, Instituut voor Nanotechnologie. Het bedrijf heeft zich in Leiden gevestigd om binnen het Leidse Life Sciences and Health cluster zich te kunnen ontplooien en in samenwerking met meerdere partijen uit het cluster toepassingen op basis van de micronaaldentechnologie te kunnen ontwikkelen.

Bron: UNIIQ

← All news

Overbrug de gaten in het financieringslandschap voor biotech

,

Wie het nieuws vanuit de biotech sector een beetje volgt kan het niet ontgaan zijn, 2018 is een succesvol jaar. Met succesvolle IPO’s, record brekende investeringsfondsen en riante financieringsrondes zou je verwachten dat het beschikbare kapitaal voor biotech bedrijven tegen plinten klotst. Helaas is de situatie nog verre van ideaal. Een van de meest prangende verbeterpunten is dat het financieringslandschap flinke gaten vertoont. HollandBIO maakt zich daarom hard voor betere beschikbaarheid van kapitaal voor start-ups en scale-ups. Zo zetten wij ons in voor uitbreiding van het Innovatiekrediet en zien we kansen voor de life sciences binnen de nieuw op te richten financieringsinstelling Invest-NL.

 

Het ontwikkeltraject van geneesmiddelen duurt lang, is risicovol en kostbaar. De innovaties gaan het alleen redden wanneer we de route van lab naar patiënt weten te versnellen en verbeteren. Lukt ons dat, dan ligt een mooie toekomst in het verschiet, waarin de Nederlandse life sciences sector meer gezondheidswinst levert. Maar bovenal realiseert zij economische groei door hoogwaardige werkgelegenheid, een magneetwerking op internationale bedrijven en toenemende private investeringen. Door via investeringen de aanwas én doorgroei van Nederlandse life sciences bedrijven te stimuleren, komt dit toekomstideaal binnen handbereik.

 

Start-ups

We kennen in Nederland wetenschap van wereldformaat, maar weten die kennis onvoldoende te verzilveren in start-ups en bedrijvigheid. De bestaande financiering en ondersteuning vanuit de overheid voor startende bedrijven, of voor het starten van een bedrijf vanuit de academie, is ontoereikend om competitief te zijn in het internationale life sciences speelveld. De lange ontwikkeltijden en het beperkte risicoappetijt van private investeerders maakt het aantrekken van kapitaal uit de private markt in deze vroege fase lastig. Starters zijn daardoor onnodig veel tijd kwijt aan het verkrijgen van financiering en hoogwaardige Nederlandse academische kennis blijft op de plank liggen.

 

Scale-ups

Na de preklinische proof of principle, is het zaak om klinische proof of concept aan te tonen. Maar juist in deze scale-up fase stranden bedrijven vaak in de Valley of Death. Het verkrijgen van vervolgfinanciering loopt vertraging op of mislukt, waardoor de productontwikkeling lange tijd stil staat of het bedrijf zelfs omvalt. Andere bedrijven vertrekken naar het buitenland, omdat het daar makkelijker is om financiering te verkrijgen. Hiermee lekt Nederlandse kennis weg, verliezen we werkgelegenheid en bereiken innovatieve producten niet de maatschappij.

 

Gaten overbruggen

Met een nieuw op te zetten investeringsplatform mede gefinancierd door Invest-NL moeten we een de brug slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Met een elegante tweetrapsraket kan het investeringsplatform dit marktfalen aanpakken en de financieringsgaten voor zowel start-ups als scale-ups dichten. Zo kan de sector blijven werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg. Bovendien krijgt daarmee valorisatie van academische kennis een impuls, wordt de Nederlandse life sciences sector competitiever op de internationale kapitaalmarkt en neemt de bijdrage van life sciences aan economische groei en werkgelegenheid toe.

 

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de website of neem contact op met Fabian.

 

Zie ook:

Europese biotech op weg naar record jaar

← All news

Volop kansen voor Nederlandse life sciences om het Boston van Europe te worden

, ,

Tijdens een speciale bijeenkomst in Nieuwspoort presenteerde Health~Holland het bidbook voor de Nederlandse life sciences sector. Tweede Kamerleden Leendert de Lange en Jessica van Eijs namen het nieuwe exemplaar in ontvangst. Dagvoorzitter Hans Schikan vatte de ambitie van de sector mooi samen: ‘We hebben alles in huis om net zo toonaangevend te worden als Boston op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling.’

De bijeenkomst stond in het teken van de kansen voor Nederland in het aantrekken van meer investeringen in de geneesmiddelensector. Markwin Velders (Kite Pharma) vertelde waarom zijn bedrijf besloot om juist in Nederland de nieuwe fabriek te bouwen voor innovatieve kankerbehandelingen. Jurgen Kwik (Janssen Prevention & Vaccines) deelde hoe Janssen uitgroeide tot een wereldspeler op het gebied van vaccinontwikkeling én wat Nederland zo aantrekkelijk maakt voor een buitenlands bedrijf.

Boston van Europa
Hans Schikan, interim boegbeeld Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health en tevens dagvoorzitter, stak zijn ambitie niet onder stoelen of banken. ‘Met 420 innovatieve bedrijven, 8 academische ziekenhuizen en 13 universiteiten die zich op geneesmiddelenontwikkeling richten in een klein gebied, heeft Nederland alles in zich om het Boston van Europa te worden. Daarbij zorgt de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Nederland in 2019 ervoor dat we extra op de kaart staan bij geneesmiddelenontwikkelaars. Het is zaak dat de overheid en het bedrijfsleven de kansen die de komst van de EMA biedt, krachtig oppakken.’

Oproep tot wederzijds vertrouwen

Leendert de Lange (VVD) deed een oproep tot meer vertrouwen tussen de biofarmaceutische sector en de overheid: ‘Ik ben trots als ik zie hoe bedrijven op onze scienceparken als paddenstoelen uit de grond schieten. Om de volgende stap te maken, is het nodig dat de wisselwerking tussen overheid en bedrijfsleven verder verbetert. Dat kan alleen als we gezamenlijk werken aan voorspelbaar en consistent beleid en onderling vertrouwen.’

Impact indrukwekkend

Jessica van Eijs (D66) noemde de impact van de innovatie door geneesmiddelenbedrijven indrukwekkend. Om deze impact maximaal te maken, is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk: ‘Vanuit overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en burgers moeten we samen zorgen dat het balletje gaat rollen en dat we met elkaar lokale ecosystemen creëren. De komst van de EMA kan dit gunstige effect nog eens versterken.’

De Tweede Kamerleden namen tijdens de bijeenkomst het nieuwe exemplaar van het bidbook in ontvangst uit handen van Annemiek Verkamman (HollandBIO) en Gerard Schouw (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen). De sector heeft nu een prachtig middel om te laten zien wat Nederland te bieden heeft. Klik hier voor een actuele link naar het bidbook.

Lees hier het officiële persbericht van Health~Holland.

← All news

Facio raises €8M in equity financing

Facio Therapies announced today that it had successfully completed an equity financing round with proceeds of €8M (approximately A$12.5M; C$12M; US$9M). FSHD Spain and 30 other members of the FSHD community newly invested alongside existing investors, including Facio’s drug discovery partner, Evotec. Facio will use these funds to expand its recently announced in vivoproof of principle and to advance selected lead candidates towards clinical studies.

The key event in FSHD is the undue production of the DUX4 protein in skeletal muscle. DUX4 sets in motion a cascade of biochemical events that eventually result in the devastating effects of FSHD. In people without FSHD, the production of DUX4 in skeletal muscle is repressed by regulatory mechanisms. Facio’s single goal is to develop therapies that restore this repression as much as possible. Facio is the only one in the FSHD field with a fully automated, high-throughput screening platform based on quantifying the DUX4 protein in unadulterated (“primary”) FSHD-affected muscle cells. Recently, Facio delivered the first-ever proof of principle in FSHD using one of its lead candidates in a unique FSHD-relevant animal model (“in vivo”).

Three FSHD-affected families founded Facio in September 2014. Since then, Facio has raised over €16M in equity. About 77% of that amount has been invested by members of the FSHD community. Facio’s investor base now spans 14 countries around the world. FSHD Spain became the fifth FSHD foundation to invest in Facio, joining Amis FSH(France), FSHD Canada, FSHD Global Research (Australia), and the FSHD Stichting (Netherlands).

“The success of this financing round is not only that we reached our goal of raising €8 million,” said Facio’s Chairman, Kees van der Graaf. “The success is just as well that Facio’s message resonates with an ever-growing number of FSHD-affected families across the globe. We, people living with FSHD, don’t have to wait and hope for a breakthrough to happen. We’re breaking through to therapy ourselves. That is Facio’s message.”

Source: Facio

← All news

HollandBIO Kijk- en Leestip: het verhaal van Keytruda

, ,

Voor HollandBIO kan een dag bijna niet beter beginnen: het FD openslaan en lezen ‘hoe een Nederlands middel tegen kanker de wereld verovert’. Een prachtige reconstructie van Thieu Vaessen over de Nederlandse roots van Keytruda, of Pembrolizumab, een innovatief medicijn tegen kanker dat soms spectaculaire resultaten laat zien. En als je dan na een lange werkdag thuiskomt en Aduro Biotech’s Hans van Eenennaam samen met een dankzij ‘Pembro’ weer gezonde patiënt ziet schitteren in De Wereld Draait Door, kan de dag echt niet meer stuk. Koplopers uit de Nederlandse biotech volop in de schijnwerpers, zo zien we het graag! Lees terug, kijk terug, en wees trots op onze prachtige sector.

 

← All news

ttopstart joins PNO Group

ttopstart and PNO will join forces in their ambition to become Europe’s leading consultancy in strategy and funding services in life sciences and health. Together, ttopstart-PNO will now have 50 life sciences professionals located in 6 European countries.

ttopstart was founded in 2009 as a university spin-off from the VU University in Amsterdam. Since then, the company has rapidly grown into one of the leading consultancy companies in the field of life sciences and health. The collaboration with PNO Group is the next step to accelerate further growth of the company.

Read more

← All news

Cargill and Royal DSM to establish joint venture Avansya: to bring zero-calorie, cost-effective sweeteners to market faster

,

Avansya venture to help food and beverage producers deliver the products and brands consumers love, with significantly reduced calories

As food and beverage producers look to significantly reduce calories in their offerings to consumers, they are in need of non-artificial, zero-calorie, great-tasting sweetener options. Today,Cargill and Royal DSM, a global science-based company in Nutrition, Health and Sustainable Living, announced a new joint venture, Avansya, to rise to this challenge. Together, the companies will produce highly sought-after, sweet-tasting molecules, such as steviol glycosides Reb M and Reb D through fermentation, giving food and beverage manufacturers an even more scalable, sustainable and low cost-in-use solution than if these same molecules were extracted from the stevia leaf.

The new venture will combine both companies’ technologies for producing steviol glycoside products made through fermentation and will market its products under one brand name, EverSweet™.

The joint venture will be a 50-50 partnership between the two companies. The establishment of the joint venture is subject to regulatory approvals and other customary closing conditions but expected to be finalized in the first calendar quarter of 2019.

The partnership leverages the two companies’ highly complementary strengths for bringing to market fermentation-derived Reb M and Reb D steviol glycosides:

  • DSM brings its leading biotechnology know-how, providing R&D expertise, including strain development and fermentation process development capabilities, as well as customer relationships in specific market segments;
  • Cargill brings its unrivalled application expertise and global commercial footprint in the sweetener market, as well as large-scale fermentation capacity with access to co-located, raw material suppliers at its Blair, Nebraska (USA) site.

The joint venture will make use of a new fermentation facility being built at the site in Blair, which is expected to be completed and operating in summer 2019.

“We are delighted to announce this game-changing joint venture with Cargill,” said DSM Food Specialties President, Patrick Niels. “One of the most significant transformations in global food & beverage markets is the drive to reduce sugar in people’s diets. This partnership will allow us to bring sustainably produced sugar-reduction solutions based on steviol glycosides to market faster and more effectively at a scale to deliver global impact. Both DSM and Cargill are purpose-led companies. We want to positively impact our societies, enable our customers’ brands and businesses to be successful in their markets, and in doing so support our own further growth.”

“The demand for sugar-reduction solutions is urgent, global, and growing fast,” said Cargill Vice President Food Segment North America, Chris Simons. “While consumers are searching out foods and beverages that help meet their dietary needs or goals, whether for a diabetic diet or simply reducing calories and sugar intake, brand-owners know that great taste can’t be compromised. By partnering with DSM, we can further advance a commercialized Reb M & Reb D product line that offers what consumers desire.”

Source: DSM

← All news

LSP raises record €750M in 10 months for life sciences innovations

LSP, the specialist life sciences and health care investment group, has raised more than €750 million for three different funds over the past ten months to invest in innovative drug development and medical technology companies across Europe. This result constitutes a record fundraise in European life sciences, consolidating LSP’s leading position.
2018 has been a landmark year for fundraising in the European life sciences industry. Over €3 billion has been raised to date, with institutions being drawn to the non-cyclical nature of the strategy, recognising the enormous potential of the life sciences industry in Europe and increasingly focusing on the social impact of their investments.
LSP has developed over 120 companies since its inception in 1998, of which many have brought innovative drugs or medical technologies to the patient community. The firm has assets under management of over €2 billion in nine funds and has offices in Amsterdam, Munich and Boston.
“We have been delighted by the support we have received from both new and existing investors,” said Dr René Kuijten, managing partner of LSP. “I believe that our fundraising success is based on a number of factors: the increased efficiency and maturity of the European VC ecosystem; a shift in big pharma and medtech from an internal R&D to an acquisition-based model; and the performance of our funds”.
The European biotech and medical technology market has matured significantly over the last decade, becoming increasingly efficient at commercialising scientific innovation. The number of repeat entrepreneurs is a testament to this, with about one third of LSP’s new investments coming from entrepreneurs with whom the firm has had previous successes.
In its home markets of the Benelux and German speaking regions of Europe, LSP has played a key role in harnessing support for life science ventures. Earlier this year, LSP’s Rudy Dekeyser and René Kuijten catalysed the foundation of the Oncode Institute in the Netherlands, which brings together 600 of the best oncology researchers in one single institute. Supported by the Dutch government, Dutch Cancer Society and nine Dutch research institutes, Oncode helps commercialise breakthrough discoveries and get them to patients faster.
Big pharma companies have shifted their business model, no longer relying solely on internal R&D to develop new products but rather acquiring VC backed start-ups and listed small-cap companies at a later stage. Today, at least two-thirds of new drugs coming on to market originate from universities and life sciences start-ups. LSP portfolio companies currently have over 100 products in patient trials, a pipeline larger than many of the leading pharma groups like Pfizer, Sanofi, GSK and Novartis.
LSP analyses more than 1,000 investment opportunities per year and thus can be very selective.  The firm has built a stable team that has been together for an average of 15 years. LSP’s collegiate approach is designed to allow for growing companies and delivering new drugs and technologies to patients whilst generating superior returns for investors. Recent successes include argenx (auto-immune diseases; current value $3.5 billion); Neuravi (minimal invasive stroke treatment, successfully sold to J&J); and Amarin (cardiovascular disease; current value over $7 billion). In total, over the past five years alone, LSP has sold 23 companies.
Existing and new investors in LSP’s strategies include blue-chip insurance companies, pension funds, government funds, asset managers, family offices and, in particular, big pharma.  For example, LSP 6 has been selected by Bristol-Myers Squibb to be its venture group of choice in Europe, following similar LSP relationships with GSK and Pfizer. Working closely with a pharma company provides LSP with deep insight into pharma’s thinking, enhancing its understanding of which companies are most likely to be attractive M&A targets.
Source: LSPVC