← All news

Tweeëntwintig jaar engelengeduld

, ,

“Na 22 jaar geduldig onderzoek zet biotechbedrijf Galapagos eerste medicijn op de markt: ‘een enorme doorbraak’”, zo kopte de Volkskrant in een interview met topman Onno van de Stolpe. Recent heeft Galapagos namelijk een handelsvergunning verkregen in de Europese Unie en Japan voor Jyseleca® (filgotinib) voor de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige reumatoïde artritis.

Het is iets om bij stil te staan, want zo vaak gebeurt het niet dat een bedrijf op Nederlandse bodem uitgroeit van start-up tot innovatieve biotech van wereldformaat dat meespeelt in de internationale top. Niet voor niets viel de topman eerder al in de prijzen en namen ministers Hoekstra en Wiebes begin dit jaar nog een kijkje in het lab.

Vanzelf gaat het allerminst. Anderhalf jaar geleden al beschreven we deze transformatie, die in het zicht van de haven eind van de zomer nog een tegenvaller kreeg te verwerken. Het is exemplarisch voor de achtbaan waar zoveel biotech ondernemers zich in bevinden, waarbij een rit van 22 jaar zeker geen uitzondering is.

Wat HollandBIO betreft is het succesverhaal van Galapagos voortaan eerder regel dan uitzondering, maar ook dat zal niet vanzelf gaan. Zoals Onno het zelf zegt: ‘In beide steden [Leiden & Mechelen, red.] hadden we laboratoria. België heeft een goed klimaat voor biotechnologie. De Vlaamse overheid wil daar geld in investeren. En het beleid is consistent. Regeringen veranderen en regelmatig is er niet eens een regering, maar dat maakt voor het biotech beleid niets uit. In Nederland wordt het beleid bij elke nieuwe regering weer over de kop gegooid.’ Kortom, ook biotech beleid vergt engelengeduld. HollandBIO wil dat het niet 22 jaar hoeft te duren voordat nog een biotech van Nederlandse bodem mag uitgroeien tot wereldtop. Reden genoeg om onze schouders te zetten onder een ijzersterk innovatieklimaat!

← All news

AWTI-rapport ‘Beter van start’ gaat ook voor een ‘IJzersterk Innovatieklimaat’

, ,

Het AWTI signaleerde vorige week in het rapport ‘Beter van start’ dat Nederland meer kan doen met haar topkennis door de doorgroeikansen voor kennisintensieve startups te verbeteren. HollandBIO kwam tot vergelijkbare conclusies in ons onderzoek ‘Lost in translation’. We moeten alle zeilen bijzetten om de excellente kennispositie binnen de life sciences te vertalen naar producten met waarde voor patiënt en consument.

HollandBIO is enthousiast over de aanbevelingen in het recente gepubliceerde AWTI-rapport ‘Beter van start’ om de doorgroeikansen voor kennisintensieve startups zoals biotech startups, te verbeteren. Het recente onderzoek van HollandBIO over de huidige Nederlandse life sciences sector laat ook zien dat we meer kunnen profiteren van de uitstekende kennispositie in Nederland. Zoals het AWTI terecht concludeert zijn startups pas echt van maatschappelijke en economische waarde als ze weten door te groeien.

Wij zetten ons middels ons programma ‘IJzersterk Innovatieklimaat’ in voor een zo optimaal mogelijk innovatieklimaat en de aanbevelingen uit het AWTI-rapport sluiten goed aan bij de drie pijlers van dit programma.

Financiering die aansluit bij de behoefte van (startende) bedrijven

Het AWTI-rapport laat zien dat kennisintensieve startups vaak in het nadeel zijn van algemene financiële regelingen. Door een hoog risicoprofiel en complexiteit delven ze gemakkelijk het onderspit. Denk bijvoorbeeld aan de getroffen coronamaatregelen die niet of nauwelijks aansluiting vinden bij kennisintensieve startups (ofwel niet-omzet bedrijven). Er zijn meer specifieke regelingen nodig om startups de zogeheten ‘Valley of Death’ te laten overbruggen en meer beschikbare financiering om doorgroei naar scale-ups te bevorderen.

Het versoepelen en stimuleren van valorisatie

‘In het beleid rond kennisinstellingen zien we dat deze een taak hebben om kennis te valoriseren, waarbij de route via ondernemerschap onbetwist is’. HollandBIO onderkent dit citaat uit het AWTI-rapport en we vragen graag aandacht voor de volgende aanbevelingen:

  • Een en dezelfde rol voor alle kennisinstellingen (valorisatie staat centraal)
  • Minder regionale competitie, maar elkaars sterktes erkennen en waarderen
  • Meer optrekken als één hub met zo veel mogelijk spin-offs zoals het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) ook werkt.

Academisch ondernemerschap als erkend carrièrepad

Het erkennen van academisch ondernemerschap als carrièrepad en het stimuleren van ondernemerschap in brede zin zorgen ervoor dat academische kennis beter benut wordt. Daarnaast geeft het AWTI-rapport aan dat de unieke lessen, die ondernemers leren wanneer zij falen met een bedrijf, nog onvoldoende worden gewaardeerd. Door de schijnbare tegenstelling tussen wetenschapper en ondernemer te laten verdwijnen, wordt ook een bijbehorende cultuurverandering in gang gezet. Je kunt naast wetenschapper ook prima ondernemer zijn.

Zowel de aanbevelingen uit het AWTI-rapport als uit het onderzoek van HollandBIO laten op verschillende manieren zien dat er werk aan de winkel is om het opzetten van kennisintensieve startups en het doorgroeien richting succesvolle scale-ups te stimuleren zodat kennis het lab uit, de maatschappij in gebracht wordt en kan bijdragen aan profijt voor patiënt en consument en economische groei.

← All news

Nieuw Europees Circulair Bio-economie Fonds ECBF gaat investeren in de transitie naar een duurzame economie

ECBF Management GmbH kondigt vandaag de lancering aan van het European Circular Bioeconomy Fund (ECBF). ECBF is het eerste venture fonds dat zich uitsluitend toelegt op de bio-economie en de circulaire bio-economie in Europa. Met een beoogde omvang van €250 miljoen, waarin de Europese Investeringsbank (EIB) €100 miljoen heeft toegezegd, zal het ECBF een belangrijk financieel instrument zijn in het bereiken van de klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal.

ECBF heeft in haar eerste ronde €82 miljoen opgehaald van de Europese Investeringsbank EIB, haar belangrijkste investeerder, en van drie particuliere investeerders: PreZero International GmbH, actief op het gebied van afval en recycling; Corbion NV, wereldwijd marktleider in biobased chemicaliën en polymeren; en Hettich Beteiligungen GmbH, een succesvolle duurzame investeerder. De publiek-private investeerdersbasis van ECBF is een bewijs voor de kansen in de Europese bio-economie.

ECBF meldt tevens haar eerste investeringen, in een tweetal innovatieve groeibedrijven: PeelPioneers BV en Prolupin GmbH. De investeringen moeten verdere groei en uitbreiding van beide bedrijven in Europa mogelijk maken, en tevens de transitie  naar een duurzame Europse economie stimuleren. PeelPioneers heeft baanbrekende technologie ontwikkeld voor honderd procent circulaire verwerking van sinaasappelschillen, door deze om te zetten in producten zoals sinaasappeloliën, voedingsvezels en diervoeder. Uit regionaal geteelde lupines produceert Prolupin hoogwaardige plantaardige eiwitten, die worden geformuleerd tot zuivelalternatieven voor de Europese market, onder het merk „Made with LUVE“.

De belangrijkste doelstelling van ECBF is het stimuleren van extra particuliere en publieke investeringen voor het opschalen van  innovatieve  bedrijven en projecten die actief zijn in de circulaire bioeconomie in Europa. Meer in het bijzonder verstrekt het ECBF aandelenkapitaal aan Europese groeibedrijven met een hoog innovatiepotentieel, een gunstig rendement en een duurzame impact. ECBF is gevestigd in Luxemburg en wordt beheerd door Hauck & Aufhäuser Fund Services.

Michael Brandkamp, hoofd van de ECBF, zei: “Wij waarderen het vertrouwen dat de particuliere investeerders, de EIB en de Europese Commissie hebben gesteld in het team van de ECBF. We investeren in een zich-transformerende economie en werken samen met ambitieuze en visionaire ondernemers om hun bedrijven te versnellen. Ons fonds zal de schaalvergroting in de bio-economie stimuleren, met een positief effect op duurzaamheid en een aantrekkelijk rendement voor investeerders. Het is een voorrecht en een eer voor ons om een actieve rol te spelen in het ecosysteem van de Europese bio-economie, en samen te werken met andere investeerders en pan-Europese en regionale bio-economische netwerken. Op dit moment zien we grote belangstelling voor ons fonds, dat tot augustus 2021 open blijft voor nieuwe investeerders.

Olivier Rigaud, CEO van Corbion, zei: “Om een echte leider te zijn in de circulaire economie moeten we het goede voorbeeld geven en ons steentje bijdragen om het Akkoord van Parijs te bereiken. Toetreding tot de ECBF past perfect in dit streven. We lopen al voorop met de ambitieuze, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen van Corbion om onze CO2-uitstoot te verminderen, en we moedigen anderen aan om zich aan te sluiten. Stel je voor wat er mogelijk is als sterke spelers hun collectieve aandacht en middelen richten op circulaire bio-economische innovaties. Voor ons zijn de rendementen die we verwachten van investeringen in het ECBF niet in de eerste plaats monetair; het gaat er echt om dat we verandering stimuleren door uitmuntende innovatie, die ons zal helpen om onze planeet samen te behouden”.

Bas van Wieringen, mede-oprichter van PeelPioneers: “We zijn erg blij dat we het ECBF aan onze kant hebben. Dit laat zien dat duurzaamheid en een gezonde bedrijfsvoering hand in hand kunnen gaan. Met deze investering zullen we onze productiecapaciteit opschalen om meer schillen te verwerken tot functionele ingrediënten voor de voedingsindustrie, die anders zouden worden verbrand.

Malte Stampe, CEO van Prolupin: “De ECBF-financiering is een belangrijke bijdrage voor het versnellen van de groei van Prolupin binnen B2B en B2C. De research & development, marketing en distributie die we nu kunnen inzetten in de komende jaren zal onze unieke Lupine Protein Isolate (LPI) en ons veganistische Made with LUVE-merk centraal stellen voor klanten en consumenten die streven naar een gezond, duurzaam ingrediënt en een gezonde levensstijl”.

Bron: ECBF (Persbericht)

← All news

UNIIQ investeert €250.000 in biotech-startup BIOND Solutions

Spin-off van de TU Delft BIOND Solutions (Bi/ond) ontwikkelde een microchip om menselijke cellen en weefsels op te kweken en te voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. Investeringsfonds UNIIQ verleent de startup een groeikapitaalinjectie van € 250.000 voor uitbreiding van het sterke team met engineers om de veelbelovende technologie op te schalen. Het bedrijf investeert daarnaast in onderzoek en ontwikkeling en intellectueel eigendom. De investering werd digitaal bekendgemaakt door de Delftse wethouder Bas Vollebregt.

Iedereen verschilt op unieke manieren van ieder ander, maar huidige medische behandelingen sluiten niet aan op de genetische variatie tussen individuen. Mensen van verschillende achtergronden, genders en leeftijden krijgen medicijnen die zijn ontwikkeld op basis van genetische criteria die sterk van hun eigen genetisch materiaal verschillen.

Bovendien dwingen de huidige onderzoeksmethoden voor geneesmiddelen biologen te kiezen tussen twee opties: dierproeven of cellen kweken onder laboratoriumomstandigheden (in vitro). Geen van beide methoden houdt voldoende rekening met de onderlinge diversiteit tussen individuen. Ze voorspellen onvoldoende wat er in het menselijk lichaam gebeurt, omdat de omgeving waarin de cellen worden onderzocht daar maar weinig op lijkt. De technologie van Bi/ond biedt een oplossing voor dit probleem.

Bi/ond, opgericht in 2017, heeft een computerchip en platform ontwikkeld waarop biologen de cellen van een individu plaatsen. Doordat de cellen op de microchip zuurstof en voedingsstoffen krijgen toegediend, is het net alsof ze zich in een menselijk lichaam bevinden. Dankzij de gepatenteerde organ-on-a-chip-technologie van Bi/ond is het mogelijk om de chips te optimaliseren voor verschillende toepassingen, waaronder hart-, long-, hersen- en kankerweefsel. Onderzoekers gebruiken deze functionaliteiten om het juiste medicijn voor een bepaald individu te vinden. Hiermee brengt de kracht van micro-elektronica, die het product van Bi/ond zo uniek maakt, gepersonaliseerde geneeskunde binnen handbereik.

De relatief goedkope en zeer flexibele technologie stelt onderzoekers in staat om baanbrekend onderzoek uit te voeren waarbij zij 3D-weefsel kweken in een omgeving die de dynamiek van het menselijk lichaam nabootst. Organ-on-a-chip is een veelbelovende technologie met een hogere slaagkans van medicijnontwikkeling, lagere kosten en minder dierproeven als verwachte opbrengst.

Twee van de oprichters van Bi/ond, CSO William Fausto Quiros Solano en CTO Nikolas Gaio, beschikken over veel kennis van micro-elektronica en ervaring met biologische oplossingen. Hun expertise staat aan de basis van de technologische doorbraak. ‘Met ons product willen we de kloof tussen biologie en toegepaste technologie dichten’, legt Nikolas Gaio uit. ‘Op dit moment werken we daaraan met een interdisciplinair team van zes leden.’ Bi/ond zet de investering van € 250.000 deels in om dit team uit te breiden met engineers die zich richten op de opschaling van het product.

Derde oprichter en CEO Cinzia Silvestri is blij met het vertrouwen dat UNIIQ in het team en de technologie van Bi/ond heeft. ‘Dankzij deze investering kunnen we onze productontwikkeling versterken, nog meer investeren in intellectueel eigendom en onze klantenkring uitbreiden. Vooraanstaande Europese ziekenhuizen en universiteiten gebruiken ons product al voor verschillende doeleinden, van het testen van chemotherapieën tot het onderzoeken van zeldzame aandoeningen. Wij willen biologen een betrouwbaar instrument geven om gepersonaliseerde en inclusieve medicijntesten te ontwikkelen. Met deze investering komen we een stap dichter bij dat doel.’

Hans Dreijklufft, fondsmanager bij UNIIQ: ‘Met de ontwikkeling van gepersonaliseerde medicijnen en het verminderen van dierproeven is de potentiële impact van organ-on-a-chip-technologie op menselijke gezondheid en dierenwelzijn aanzienlijk. Daarom investeren we heel graag in Bi/ond. Het sterke en diverse team van Bi/ond is actief in vele nationale en Europese consortia en heeft laten zien dat het grote spelers in de medische en onderzoekswereld aan zich kan binden. UNIIQ is blij om de groei van deze spin-off van de TU Delft en de verdere ontwikkeling van zijn geavanceerde chip en platform te financieren.’

Bron: Innovation Quarter (Persbericht)

← All news

BISC Global Awarded a Eurostars Grant for the development of a machine learning based antigen discovery and T-cell epitope prediction software

BISC Global, an international bioinformatics consulting company with offices in Belgium, USA (Boston and San Francisco) and Switzerland, was awarded a five hundred thousand euro research and development grant through Eurostars. Together with several European partners, BISC Global will support the development of a new vaccine against African Swine Fever (ASF).

ASF is a fatal infectious disease in pigs, which has resulted in the death of over 200 million pigs in the last 13 years and for which currently no vaccine is available.  Within the consortium, the goal is to combine the power of big data analysis and Artificial Intelligence (AI) with an innovative virus-like particles (VLPs) vaccine platform to identify the right antigens and deliver proof of concept vaccine candidates for the circulating ASFV variant. This approach will also pave the way to develop vaccines for other viruses in the future.

According to Maarten Braspenning, CEO at BISC Global, “We are very excited to announce that we have received EUROSTARS funding for this project.  This will enable the consortium to develop a new vaccine against ASF, which poses a huge treat to the global agriculture business. It will also enable BISC Global to build machine-learning based algorithms for antigen discovery and T-cell epitope prediction. By using machine learning and AI in this field, BISC Global believes it can bring enormous added value in vaccine development and immunology research.”

Founded in 2017, BISC Global has grown to be a Top 10 Bioinformatics Consulting and Services Firm supporting world’s leading pharmaceutical and biotech companies. Through our offices in Ghent, Belgium; Basel, Switzerland; Boston, MA; and San Francisco, CA; BISC Global provides data-analytics, custom tool/pipeline development, and cloud solutions delivered on-site or remotely. By leveraging our global workforce of expert consultants, we support analysis across multiple domains, including machine learning (data mining, pattern recognition, image analysis, (un)supervised learning, neural networks, deep learning, etc.), bioinformatics (single-cell transcriptomics, metabolomics, metagenomics, epigenomics, etc.), and statistics (experimental design, mathematic modelling, signal-to-noise enhancement, and independent data cross validation).

For more information, please visit www.biscglobal.com or send us an email at info@biscglobal.com.

Source: BISC Global (Press release)

← All news

Vervolg-financiering voor VitalNext om innovatieve medische voeding op de markt te brengen

Vitalnext Products BV kondigt aan dat bestaande investeerders waaronder Van Herk Groep, OostNL en Hanzepoort BV hebben deelgenomen aan een serie-B investeringsronde waardoor haar innovatieve nieuwe medische voedingsproduct (“VitalNext”) nu geïntroduceerd kan worden op de Nederlandse -en andere- markten.

Vitalnext Products BV heeft VitalNext ontwikkeld als een makkelijk oplosbaar poeder. Het is uitermate geschikt om in te zetten bij patiënten die lijden aan ondervoeding en met name aan verlies van spiermassa. De prevalentie van ondervoeding is hoog in Nederland. Zo is 32% van de patiënten, die thuiszorg krijgen, ondervoed.

VitalNext kent een sterke wetenschappelijke basis en leidt, in vergelijking met bestaande producten, tot relatief meer spieropbouw en een verbeterde loopsnelheid. Dit is van groot klinisch belang omdat verlies van spiermassa en afname van loopsnelheid sterk gekoppeld zijn aan een algehele verslechtering van de gezondheid. Vitalnext vormt daarmee een doorbraak in de behandeling van ondervoede patiënten.

Hoewel de eerste marktintroductie van VitalNext zal plaatsvinden in Nederland is het de verwachting dat internationale markten snel zullen volgen. In deze context kondigt het bedrijf vandaag ook aan dat Sander Ketelaar het managementteam zal komen versterken. Sander, tevens CEO van NutriMedical en voormalig managing director van Nutricia Nederland heeft een brede ervaring in het ontwikkelen van de markt van medische voeding in diverse landen.

Rein Strijker, CEO van Vitalnext Products BV: “Ik ben blij en trots dat we erin zijn geslaagd om een product te ontwikkelen vanaf een pril idee tot aan de markt. Na het afronden van deze vervolgfinanciering zijn we goed gepositioneerd voor de uiteindelijke productintroductie die nu snel zal plaatsvinden. VitalNext zal dan beschikbaar zijn, niet alleen voor ondervoede ouderen, maar voor iedereen die lijdt onder verlies van spiermassa en spierzwakte zoals bijvoorbeeld ook revaliderende COVID-19 patienten. De toevoeging van Sander Ketelaar aan ons team zal ongetwijfeld leiden tot verdere mogelijkheden buiten Nederland en ik heet hem van harte welkom in het bedrijf”.

Rudy Mareel, Executive Chairman of Vitalnext Products BV: “De voortdurende steun van onze aandeelhouders heeft het mogelijk gemaakt om een innovatief product te ontwikkelen in een markt waar de afgelopen decennia weinig innovatie heeft plaatsgevonden. Ondanks de grote en wereldwijde medische behoefte aan voedingsproducten die een oplossing kunnen bieden voor spier-gerelateerde problemen in ondervoede patienten, hebben we in de afgelopen jaren weinig echte innovaties gezien in deze markt. Wij geloven dat VitalNext voor deze patienten nieuwe opties zal bieden die kunnen bijdragen aan verbeterde uitkomsten van hun behandeling”.

De ontwikkeling van VitalNext is mede mogelijk gemaakt door ‘innovatiekredieten’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Ministerie van EZK) en Rabobank en door investeringen van de Van Herk Groep, OostNL, LRM en Hanzepoort.

Bron: VitalNext (Persbericht)

← All news

Van Nederlandse topkennis naar een Life Sciences ecosysteem van wereldklasse

, , ,

Den Haag, 8 oktober 2020 – Patiënten en consumenten kunnen nog meer profiteren van de uitstekende kennispositie die Nederland heeft in de life sciences, zo blijkt uit onderzoek dat HollandBIO – de belangenvereniging van de Nederlandse biotech sector – vandaag publiceert. Onze kennispositie is één van de cruciale ingrediënten om de Nederlandse biotech sector aan te laten sluiten bij de wereldtop, maar helaas slagen we er in Nederland nog niet genoeg in om daar de vruchten van te plukken in de vorm van economische bedrijvigheid en toepassingen die bijdragen aan gezondheid en duurzaamheid. Hier ligt een kans voor het grijpen! Daarom reikt HollandBIO vijf aanbevelingen aan voor het benutten van het volledige potentieel van ons Life Sciences ecosysteem.

De Nederlandse biotech sector is tussen 2005 en 2015 gegroeid als kool. De sector is in die tijd verdubbeld, zo bleek uit het Life Sciences 2030-rapport dat HollandBIO in 2016 uitbracht. “Onze ambitie is dat de Nederlandse Life Sciences ecosysteem in 2030 tot ’s werelds grootste en leidende clusters behoort”, aldus HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman. “Om dat doel te behalen, moet de sector tussen 2015 en 2030 nogmaals verdubbelen.” Voor HollandBIO reden te meer om in 2020 de tussenstand op te maken: kan de bloeiende biotech sector de groeiambitie bijbenen, en hoe doet Nederland het in vergelijking met zes andere Europese landen?

Goede kennispositie, bedrijvigheid en ontwikkeling toepassingen blijven achter

Uit het onderzoek van HollandBIO komt naar voren dat Nederland het goed doet op wetenschappelijk gebied in vergelijking met andere Europese landen. Dat is met name dankzij onze sterke academische kennispositie. Tegelijkertijd is het gras groener bij de buren als het gaat om de groei van het aantal bedrijven en het aantal producten in ontwikkeling. Zo kent Nederland een vrij laag groeipercentage als het gaat om het aantal biotech bedrijven tussen 2015 en 2019. Nog zorgelijker is dat Nederland als laatste uit de bus komt van de in totaal zeven landen die zijn vergeleken als het gaat om de groei van het aantal producten in ontwikkeling tussen 2015 en 2019.

Vijf aanbevelingen voor een wereldwijd toonaangevend Nederlandse Life Sciences ecosysteem

Op basis van de inzichten en conclusies uit het onderzoek, doet HollandBIO vijf aanbevelingen die van Nederland in 2030 een internationaal toonaangevend Life Sciences ecosysteem maken:

  1. Blijvend investeren om onze goede kennisbasis te versterken
  2. Academisch ondernemerschap als erkend carrièrepad
  3. Financiering die aansluit bij de behoefte van (startende) bedrijven
  4. Consequent en stimulerend overheidsbeleid dat inzet op biotechnologie
  5. De ontwikkeling en toepassing van innovatie inbedden in het Nederlandse ecosysteem

Naar een bloeiend Life Sciences ecosysteem

Met deze aanbevelingen bouwt Nederland voort op onze academische topkennis en maken we werk van een toonaangevend Life Sciences ecosysteem. “Zo kunnen we maatschappelijke uitdagingen zoals honger en ziekte wereldwijd aanpakken en tegelijkertijd op een duurzame manier het verdienvermogen van Nederland vergroten”, zo stelt Verkamman. “Hopelijk versnelt het onderzoek en de aanbevelingen die beweging.” HollandBIO ziet dat het kabinet oog heeft voor groei, getuige het Nationaal Actieprogramma ter versterking van de Life Sciences sector alsmede het onlangs gepresenteerde Nationaal Groeifonds. Verkamman: “Hoog tijd om alle kansen te verzilveren die de biotech Nederland biedt en de bloeiende Life Sciences sector uit te laten groeien tot de absolute wereldtop!”

Infographic: https://www.hollandbio.nl/wp-content/uploads/2020/10/Lost-in-translation-Infographic-HollandBIO.pdf

← All news

Zes nieuwe fondsen bieden startups 67,5 miljoen euro durfkapitaal

Nederlandse startups kunnen vanaf vandaag een beroep doen op 67,5 miljoen euro aan durfkapitaal, verdeeld over zes nieuwe investeringsfondsen. De fondsen hebben elk een andere focus, variërend van duurzaamheid tot software en van patenthouders tot vrouwelijke ondernemers.

Dit is de uitkomst van de meest recente tender voor de Seed Capital-regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Met deze regeling vullen private investeerders en de overheid samen fondsen voor startups, waarbij de overheid maximaal 50% bijdraagt. Van de 67,5 miljoen euro nieuw durfkapitaal is 32 miljoen afkomstig vanuit het ministerie van EZK.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Startups zetten Nederland op de wereldkaart met hun nieuwe producten en diensten, en zorgen zo voor inkomsten en banen. Om ervoor te zorgen dat startups in ons land van de grond blijven komen en kunnen doorgroeien, hebben ze kapitaal en kennis nodig. De Seed capital regeling voorziet daarin: private, ervaren investeerders brengen expertise en kapitaal in, en de overheid verdubbelt hun inleg. Het is goed om te zien dat het vertrouwen in onze startups groot is, getuige de deelname van pensioenfonds ABP. Ook ben ik blij dat de fondsen meegroeien met deze tijd – dat zie ik bijvoorbeeld aan het Borskifonds, dat zich richt op vrouwelijk ondernemerschap.”

Bij de Seed Capital-fondsen zelf is voor het eerst een pensioenfonds betrokken: ABP investeert via haar beleggingsorganisatie APG in het Rockstart Energy Fund dat zich richt op startups die zich bezighouden met de energietransitie.
Het Borskifonds gaat investeren in vrouwelijke ondernemers.
Startups met een focus op duurzaamheid kunnen terecht bij Rubio Impact Ventures.
Investeerder CapitalT richt zich op data en software voor onder andere zorg, onderwijs en bedrijfsvoering.
Het fonds van LUMO Fund II investeert in de software achter de nieuwste technologieën, bijvoorbeeld AI en Virtual Reality.
Percival Participations III is specifiek op zoek naar ondernemers die op basis van een gepatenteerde of beschermde technologie een bedrijf willen laten groeien.
Startups kunnen voor meer informatie en aanvragen terecht bij de fondsen via de website van RVO. Op diezelfde site staat een overzicht van eerder aangekondigde Seed Capital-fondsen die nog aanvragen aannemen.

De Seed Capital regeling bestaat dit jaar 15 jaar. Sinds 2005 zijn er inmiddels 468 startups van durfkapitaal voorzien door in totaal 87 Seed Capital-fondsen. De totale investering komt op ruim 400 miljoen, waarvan zo’n 197 miljoen afkomstig is van de overheid.

Op 1 oktober 2020 is er een nieuwe tender geopend voor de Seed Capital-regeling. Investeerders die interesse hebben om samen met de overheid te investeren in startups kunnen daar een aanvraag doen voor hun fonds.

Ook investeerders kunnen voor meer informatie terecht op de website van RVO.

Bron: Rijksoverheid (Persbericht)

← All news

admedicum Business for Patients Announce Expansion into the Netherlands and Strengthening of its Leadership Team

admedicum Business for Patients, a patient engagement expert consulting company, today announced its strategic expansion into the Netherlands and strengthening its leadership team. Watch the video announcement here.

Dr. Roger Legtenberg, one of our International Expert Partners will join our Leadership Team as Senior Partner & Head of Benelux Region from October 1st, 2020. He will be primarily responsible for building the company footprint in the Netherlands and Belgium as well as contributing to our strategic positioning in clinical drug development.

Roger Legtenberg is a senior executive with a strong track record of more than 20 years in patient-focused drug development, of which 9 years as former CEO of PSR Orphan Experts (now part of Ergomed plc). Most recently and currently he holds senior positions in consultancy, biotech and medtech companies.

“It is a major advancement in the development of the company to be able to announce Roger Legtenberg joining the Leadership Team of admedicum Business for Patients and thereby expanding our geographical spread in Europe,” said Dr. Andreas Reimann and Philipp von Gallwitz, Co-Founders & Managing Partners, ”Roger has been instrumental to further optimizing our full suite of clinical trial related patient engagement offerings. His enthusiasm, drive and credibility are motivating for our entire team to work even harder on making patient-focused drug development become business as usual.”

“I am excited and proud to join the Leadership Team to further accelerate the European expansion with a very passionate team that goes above and beyond with regard to patient participation in research and development,” said Roger Legtenberg, “I strongly believe that listening to patients, learning from patients and co-creating with patients is key to further embed true patient engagement at all stages of the drug development cycle to get effective treatments faster to patients.”

Source: admedicum (Press release)

← All news

DSM announces sale of Resins & Functional Materials businesses

Royal DSM, a global science-based company in Nutrition, Health and Sustainable Living, announced that it has reached an agreement to sell its Resins & Functional Materials and associated businesses (together, “RFM”) to Covestro AG for an Equity Value of €1.6 billion.

The proposed transaction is another step forward in DSM’s evolution as a purpose-led, science-based company operating in the fields of Nutrition, Health, and Sustainable Living. It follows DSM’s recent acquisitions of the Erber Group (expected to close shortly), Glycom, and CSK.

The transaction will include all of DSM’s Resins & Functional Materials businesses, including DSM Niaga®, DSM Additive Manufacturing and the coatings activities of DSM Advanced Solar. These businesses represented €1,012 million of DSM’s 2019 total annual net sales and €133 million of DSM’s 2019 total EBITDA. DSM will provide re-stated figures for its Materials Cluster ahead of its Q3 results. DSM anticipates a book profit on the transaction to be recognized upon closing. DSM expects to receive approximately €1.4 billion net in cash following closing, including repayment of RFM’s net debt, and after transaction costs and capital gains tax.

The combination of RFM and Covestro will create a business of enhanced scale and technological capability that will benefit existing and potential customers as well as its employees through a stronger platform for growth. Completion of the transaction, which is subject to the customary conditions and approvals, is expected in H1, 2021.

Geraldine Matchett and Dimitri de Vreeze, Co-CEOs of Royal DSM, commented: “This sale builds on our approach of actively managing our businesses, as DSM continues to evolve as a purpose-led, science-based company operating in the fields of Nutrition, Health and Sustainable Living. The deal delivers strong value to DSM and is strategically attractive for all parties. In Covestro, we recognize a company that shares similar views on culture and the value of sustainability. We know that Covestro will be a good owner of these businesses for customers, colleagues and other stakeholders.”

DSM Resins & Functional Materials, containing a Sustainable Coatings division and a Functional Materials division, provides highly-specialized, market-leading products such as resins for use in paints and other industrial applications, and optical fiber coatings. This includes DSM Niaga®, a VOC-free adhesive and a proprietary production technology for fully-recyclable carpets, mattresses and furniture components.

DSM Additive Manufacturing provides performance materials and deep application expertise in 3D-printing to help manufacturers rethink the way they design products to manufacture tomorrow. DSM Advanced Solar coatings are high performing anti-reflective coatings used for solar glass activities. The division’s activities in next-generation backsheets for photovoltaic modules remains as DSM Advanced Solar as part of DSM.

Source: DSM (Press release)