← All news

AWTI: meer impact mogelijk door betere afstemming Nederlands en Europees innovatiebeleid

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) heeft vorige week haar meest recente rapport aangeboden aan de overheid, ditmaal over het beter op elkaar aan laten sluiten van nationaal en Europees innovatiebeleid.  Nederlandse organisaties maken al relatief goed gebruik van Europese (financiële) instrumenten voor wetenschap, technologie en innovatie, maar daar kunnen we volgens de AWTI nog meer uit halen. De overheid kan bijvoorbeeld het Nederlandse beleid en instrumentarium nog beter laten aansluiten op de Europese context en partijen beter helpen met hun Europese aanvragen. HollandBIO hoopt dat de overheid aan de slag gaat met de aanbeveling en kleurt die graag nog wat verder in.

De aanbevelingen van de AWTI laten zien dat Nederland haar beleid en instrumenten nog beter op Europa af kan stemmen. HollandBIO ziet daarin een kans voor de Nederlandse overheid om het financieringslandschap voor biotechbedrijven beter en vollediger vorm te geven, bijvoorbeeld door bedrijven te helpen bij hun Europese aanvraag voor financiering. Daarnaast is er in Nederland ruimte voor verbetering wat betreft de criteria en randvoorwaarden voor financieringsinstrumenten, bijvoorbeeld door het verlagen van administratieve lasten, het inkorten van tijdslijnen tot goedkeuring en het inzetten van de Europese ‘seal of excellence’ op nationaal niveau voor toegang tot publieke financieringsinstrumenten. Op deze manier geven we ondernemers en bedrijven snellere en betere toegang tot financiering voor hun R&D-projecten. 

Bekijk hier het volledige AWTI-advies: https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2023/03/14/eu-advies 

Bekijk hier de reactie van de Nederlandse overheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/03/15/nationaal-en-europees-innovatiebeleid-beter-op-elkaar-laten-aansluiten  

← All news

Politiek en polder hebben nadrukkelijk aandacht voor biotech ondernemingsklimaat

,

Het Nederlandse vestigingsklimaat is hot topic in politiek Den Haag. Innovatieaftrek ligt onder de loep, terwijl de daarvoor aangewezen belastingambtenaar afnemend vertrouwen in de stabiliteit van Nederland signaleert. Tegen die achtergrond hebben politiek en polder nadrukkelijk aandacht voor de Nederlandse biotech.

Zo wees VNO-NCW’s Ingrid Thijssen in aanloop naar het Kamerdebat in een opiniestuk in de Volkskrant op de “zeer strikte nationale interpretatie van EU-regels voor de biotech”. En dat “terwijl het hier juist gaat om bedrijven die je met het oog op de vernieuwing van onze economie zou willen behouden.” De inbreng van VNO-NCW bleek op weerklank te kunnen rekenen in de Tweede Kamer. 

Tijdens het Kamerdebat liet EZK-minister Adriaansens weten te bezien of meer experimenteerruimte voor maatschappelijk relevante innovaties moet worden gecreëerd, na vragen hierover van de VVD. Daarnaast zegde Adriaansens toe te willen kijken naar hoe Nederlandse regelgeving ons innovatieve verdienvermogen hindert, bijvoorbeeld omdat die verder gaat dan EU-regels voorschrijven. Verder kwamen tijdens het debat diverse relevante discussies op tafel, bijvoorbeeld rond innovatiegericht inkopen en de doelmatigheid van innovatieregelingen als de innovatiebox. 

Voorts namen VVD-Kamerleden Sophie Hermans en Pim van Strien het op voor de belangrijke rol die bedrijven hebben en pleitten ze er in het AD voor om ondernemers de ruimte te geven. Daarbij haalden ze ook biotech bedrijf Meatable aan: “Een Nederlands bedrijf dat bezig is met de ontwikkeling van kweekvlees, lanceert dat nu eerst in Singapore. Want volgens onze regels mogen hun nieuwe producten hier niet zomaar worden geproefd.” De VVD’ers pleiten daarom voor één wet “die ruimte voor dit soort experimenten in één keer regelt. Iedere ondernemer die een plan heeft dat van toegevoegde waarde is voor Nederland, moet de volle ruimte krijgen.” 

HollandBIO wil dat biotech ondernemers gauw die ruimte krijgen. Allemaal zijn we het erover eens dat biotech innovaties die bijdragen aan gezondheid en duurzaamheid belangrijk zijn voor de Nederlandse maatschappij. Hoog tijd voor regels die daar naadloos op aansluiten! 

← All news

Wat kan Nederland leren van Vlaams life sciences centrum om talent te boosten? 

Gebrek aan geschoold life sciences talent? Niet als het aan Vlaanderen ligt, waar recentelijk een gespecialiseerd competitiecentrum opende voor farma en biotech. Het op het Nielse science park gelegen ViTalent biedt opleidingen gericht op bij- en nascholing van werknemers, werkzoekenden en starters, waarvan zij er in 2021 jaar al zo’n 650 mocht verwelkomen. Door aanstormend talent te laten ontpoppen, voorziet ViTalent in de behoefte van bedrijven, wat de krapte binnen de sector vermindert. Hoe zou een dergelijk programma Nederland staan, vraagt HollandBIO zich af?

Perfecte match 

Interessant aan ViTalent is dat het bedrijven en (potentiële) werknemers verbindt en inspeelt op de behoefte van beiden. Jong talent kan snel aan de bak en wordt specifiek getraind op functies waar grote tekorten aan zijn. Tot de ‘op maat gemaakte’ opleidingen behoort bijvoorbeeld een vijfdaagse training tot basisoperator life sciences, direct gevolgd door speeddates met potentiële werkgevers. Studenten kunnen praktijktrainingen volgen en veilig risicovolle situaties ervaren in een gesimuleerde bedrijfsomgeving. Dit draagt niet alleen bij aan een snelle ontwikkeling van nieuw talent, maar ook aan de bij- en nascholing van bestaand talent, dat daardoor op de hoogte kan blijven van de nieuwste technische en regulatoire ontwikkelingen. 

Kopiëren-plakken? 

Met plek voor wel duizend studenten per jaar lijkt het Vlaamse opleidingscentrum een mooie oplossing te bieden voor het steeds groter groeiende talentprobleem. Dat kunstje kunnen we van onze zuiderburen afkijken, want ook de Nederlandse biotech sector kampt met tekorten. HollandBIO hoort steeds vaker van bedrijven dat zij problemen ervaren bij het zoeken van geschikt personeel en ziet de regio’s gretig human capital-agenda’s opstellen. Door net als ViTalent onze nationale krachten te bundelen, kunnen we voorkomen dat de regio’s los van elkaar initiatieven gaan opzetten. Actieve samenwerking tussen (farma)bedrijven, vakorganisaties, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen en Essencia (de Belgische life science- & chemiefederatie), lijkt het Vlaamse centrum namelijk tot een groot succes te maken.  

Bij een dergelijk centrum in Nederland zullen alle betrokken partijen zich verantwoordelijk voelen en gezamenlijk op zoek gaan naar een oplossing voor het dringende probleem. Wat ons betreft levert een Nederlandse kopie daarom een mooie bijdrage aan het nationaal actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector LSH’, dat het probleem ruiterlijk erkent. De zon die schijnt, de lucht is blauw, Nederlandse ViTalent kom maar gauw! 

← All news

Investeerders laten kansen liggen in agro-, food- en industriële biotech

, , , ,

Financiering rondkrijgen is complex en duurt lang, als het überhaupt al lukt. Dat is niet anders voor agro-, food- en industriële biotech bedrijven, blijkt uit onderzoek van HollandBIO. Wel heeft medische biotech een duidelijke voorsprong in kennis en schaal. De ontwikkelingen op het gebied van agro-, food- en industriële biotech gaan snel, maar investeerders zien dat nog te weinig. Publieke én private investeerders, hier liggen financieringskansen!

HollandBIO’s Max heeft de afgelopen maanden academisch kwalitatief onderzoek verricht naar het financieringsecosysteem van agro-, food en industriële biotech bedrijven. Hiermee brengen we beter in kaart hoe dit specifieke financieringsecosysteem in elkaar zit en waar ruimte is voor HollandBIO om deze knelpunten weg te nemen. En dat hadden we niet kunnen doen zonder de waardevolle inbreng van bedrijven – bedankt!  

Publieke financiering #duurtlang 

Bedrijven in de agro-, food- en industriële biotech geven aan dat publieke financiering erg complex is en enorm tijdrovend in zowel de aanvraag als de afhandeling. Bovendien leidt het gebrek aan inhoudelijke kennis van de verstrekkers van publieke financiering nogal eens tot onwelkome vertragingen.  

Durfkapitaal durft nog niet genoeg 

Ook op het vlak van private financiering is ruimte voor verbetering. In Nederland worden biotech bedrijven geregeld geconfronteerd met een gebrek aan geld. Er is lang niet altijd voldoende aanbod van beschikbare financiële middelen. Daarnaast zijn Nederlandse investeerders meer risico-avers dan bijvoorbeeld hun Noord-Amerikaanse collega’s en kennen zij bedrijven bovendien een lagere waardering toe, waardoor veel Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen vallen of zich zelfs elders vestigen.  

Medische biotech heeft een voorsprong in kennis en schaal 

Verder ontbreekt het Nederlandse investeerders nog te vaak aan kennis van de snelle ontwikkelingen op het gebied van agro-, food- en industriële biotech om hier actief in te investeren. Dit in tegenstelling tot de medische biotech, waar investeerders de risico’s beter lijken te kunnen inschatten. Ook de benodigde schaal van producten zorgt voor financieringsuitdagingen voor agro-, food- en industriële biotech bedrijven. Die moet namelijk groot genoeg zijn om financieel rendabel te zijn, en dat vereist grote, moeilijk op te halen investeringen.    

Doorpraten? Neem contact op! 

HollandBIO gebruikt deze inzichten om het financieringsecosysteem voor biotech bedrijven verder te verbeteren. Mocht je vragen hebben, het onderzoek willen inzien of er graag over willen doorpraten, dan kun je contact opnemen met HollandBIO’s Max

← All news

Biotech is innovatiever dan ooit, maar implementeren duurt steeds langer 

, ,

Is alles al uitgevonden? Onderzoekers van de Amerikaanse Carlson School of Management insinueren achter de betaalmuur van het Financieel Dagblad van wel. Echt radicale innovatie, zoals de ontdekking van de evolutie, van DNA of zwaartekracht blijven volgens de onderzoekers al een tijdje uit. We borduren nog altijd voort op de fundamentele ontdekkingen uit de “gouden kwarteeuw” van 1950-1975. HollandBIO neemt het de onderzoekers niet kwalijk: het is altijd moeilijk om een revolutie te herkennen als je er middenin zit. Want er valt nog altijd enorme maatschappelijke impact te realiseren met de implementatie en acceptatie van oplossingen uit de biotech.

De ontwikkelingen in de biotech gaan ongekend hard. Van diagnostiek tot behandeling: we weten steeds beter wat er in en tussen allerlei (micro-)organismen gebeurt. Daarbij was het in kaart brengen van het menselijk genoom in 2003 een belangrijke mijlpaal, omdat daarmee een bron van nieuwe mogelijkheden in de medische wereld werd aangeboord. Een andere relatief recente doorbraak is de Nobelprijswinnende ontdekking van CRISPR-Cas, waarmee we DNA snel en heel precies kunnen aanpassen. Dit maakt bijvoorbeeld dat het ontwikkelen van planten die beter tegen klimaatverandering bestand zijn, binnen handbereik komt. 

De doorbraken in de biologie vallen samen met de razendsnel voortschrijdende automatisering en de opkomst van artificial intelligence: een combinatie van ontwikkelingen die elkaar versterken en in een stroomversnelling brengen. Zij gaan ons leven dusdanig veranderen (en doen dat al) dat de onderzoekers van het McKinsey Global Institute er de term biorevolutie voor bedachten. We kunnen organismen bewerken op een schaal en een manier die tot voor kort onmogelijk was en die vooral in de gezondheidszorg, de voedselproductie en de chemie een schat aan nieuwe en duurzame mogelijkheden biedt. 

Bovendien komen deze veranderingen als geroepen. Vermindering van CO₂-uitstoot, de strijd tegen het coronavirus, nieuw perspectief voor patiënten, voldoende voedsel voor iedereen. Noem een mondiale uitdaging van deze tijd en biotechnologie draagt bij aan de oplossing. Niet voor niets investeren overheden, kennisinstellingen en bedrijven wereldwijd enorm in zowel de wetenschappelijke als de commerciële ontwikkeling van deze sector. Omdat ze duurzame, betere en gezondere alternatieven bieden. Die zijn hard nodig, aangezien natuurlijke bronnen opraken en veelgebruikte producten en technieken vervuilend en verspillend zijn. Terwijl ondertussen de wereldbevolking verder groeit: naar 10 miljard mensen in 2050, die allemaal een leven zonder honger en in optimale gezondheid willen. 

De grootste uitdaging als het op innoveren aankomt, is niet enkel een wetenschappelijke doorbraak. HollandBIO is pas tevreden als we erin slagen ervoor te zorgen dat biotech innovaties het leven beter maken. Maar juist daar, laat McKinsey ook zien, ligt nog een enorme uitdaging. Want hoewel we allemaal zien dat onze huidige manier van leven een bedreiging vormt voor mens, dier en planeet, staat bijna niemand te springen om zelf te veranderen. Meer dan 2/3 van de totale impact van innovaties op de samenleving hangt af van acceptatie: van wettelijke acceptatie tot die van consumenten en van de maatschappij in bredere zin. In ons kennisrijke Nederland hebben we zelf – de sector, beleidsmakers, politiek en burgers – de sleutel in handen om de biorevolutie tot een klinkend succes te maken. Samen maken we dit waar. 

https://fd.nl/tech-en-innovatie/1465674/innovatie-alles-is-al-uitgevonden-icb3cajwMRLm

← All news

Health~Holland lanceert pilot MKB R&D subsidiecall 

,

Biotech mkb’ers opgelet: 2023 gaat van start met fantastisch financieringsnieuws! Health~Holland, de Topsector Life Sciences & Health, heeft aangekondigd dat zij de huidige publiek-private samenwerkingsregeling (PPS) beter wil laten aansluiten op de behoeften van het innovatief mkb. Dat gaat zij doen middels een pilot call in 2023 met een beschikbaar budget van €3,3 miljoen, waarvan €2,4 miljoen bedoeld is voor het mkb. De subsidie behelst een maximum van 50% van de totale kosten van het mkb tot een bedrag van €150.000 aan PPS-toeslag per jaar. En als kers op de taart is de ondernemer in de lead.

Verschuiving van kennisontwikkeling naar kennisbenutting 

Het mkb kan binnen deze nieuwe MKB R&D-call onder voorwaarden subsidie ontvangen voor het aanstellen van één bestaande of nieuwe R&D-medewerker op een industrieel PPS-project. Hierdoor komen meer middelen en menskracht vrij om life sciences innovaties verder door te ontwikkelen en dichter bij de patiënt te brengen. 

Nieuwe pilot subsidiecall sluit beter aan bij behoeften mkb 

Tot op de dag van vandaag wordt een groot deel van de PPS-gelden vanuit de Topsector Life Sciences & Health toegekend aan kennisinstellingen die voornamelijk in samenwerking met grote bedrijven aan fundamenteel onderzoek werken. De focus ligt dus met name op kennisontwikkeling en minder op kennistoepassing. Met de nieuwe pilot gaat daar nu dus verandering in komen. De regeling sluit direct aan op de behoeften van het mkb en plaatst hen in de lead, wat de doorontwikkeling van nieuwe innovaties bevordert.  

Aanpassing PPS-toeslag is een mijlpaal 
  
HollandBIO is ontzettend blij dat Health~Holland de uitdagingen voor het innovatief mkb rondom de PPS-regeling ziet en met een concrete oplossing komt. Een stap in de goede richting, want deze oplossing draagt haar steentje bij aan een juiste publieke en private financieringsmix voor biotech bedrijven. 

Misschien kunnen we na deze goede stap wel meer stappen zetten om de PPS-middelen, die bijdragen aan industrieel onderzoek en aansluiten op de behoeften van het mkb, te vergroten? Hoe zouden andere topsectoren bijvoorbeeld naar zo’n pilot kijken? Food for thought – wij zien de potentie in ieder geval en blijven graag in gesprek met alle topsectoren!  
  
Uitgebreide informatie over deze pilot subsidie vind je hier.

← All news

Input gevraagd: enquête R&D-investeringen bedrijven 

,

Vanuit HollandBIO vragen we graag input van R&D-intensieve bedrijven, waar biotech ook toe behoort, voor het invullen van een enquête vanuit VNO-NCW met als deadline 3 februari. Met deze enquête wil VNO-NCW de uitgaven aan R&D in Nederland per technologie meer inzichtelijk maken. De geaggregeerde en geanonimiseerde uitkomsten dienen als belangrijke basis voor de Nationale Technologiestrategie die het ministerie van Economische Zaken aan het ontwikkelen is voor het stimuleren van (sleutel)technologieën. HollandBIO vindt het belangrijk dat biotechnologie een plekt krijgt binnen deze nieuwe strategie, dus zijn we al eens betrokken geweest bij één van de expertconsultaties. We stellen het enorm op prijs als bedrijven de enquête in willen vullen voor 3 februari.

← All news

Beursjaar 2022 was er voor veel biotechbedrijven een vol pieken én dalen 

, ,

Het bestaan van een beursgenoteerd biotechbedrijf is niet alleen rozengeur en maneschijn. Tegenvallers en successen wisselen elkaar af, soms nog hetzelfde jaar. Net als veel investeerders en ondernemers weet HollandBIO maar al te goed: biotechnologische ontwikkelingen zijn kostbaar, risicovol en kennen lange doorlooptijden. De koers van één beursjaar is dus zeker niet het beste scorebord, maar toch blijkt er over 2022 het nodige te zeggen. 

Hausse coronavaccins ligt alweer even achter ons 

We begonnen vorig jaar nog met beperkende coronamaatregelen, die mede dankzij de effectieve inzet van coronavaccins achter ons liggen. Kijk je nu naar de beurskoers van de vaccinmakers, dan zie je dat de bedrijven de piek niet lang hebben kunnen vasthouden. Niet verwonderlijk dat zakenkrant FD afgelopen zomer al concludeerde: ‘Coronavaccin is niet meer zo’n gouden business’. De hele wereld schreeuwde om de levensreddende innovatie, maar gelukkig zijn we weer over tot de orde van de dag.  

Uiteenlopende beurskoersen laten genuanceerd beeld zien 

Die orde verschilt nogal van dag tot dag, blijkt ook uit de Oranje Biotechindex, de analyse van het FD over het koersverloop van de zeven Nederlandse beursgenoteerde biotechbedrijven die allemaal nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen. Vooropgesteld: gemiddeld presteerden deze zeven biotechbedrijven met -15,1% minder dan het koersverlies van -13,7% van de AEX. Toch noteerden drie bedrijven een plus, waarmee Pharming (+40%), NewAmsterdam Pharma (+12%) en Uniqure (+9%) ruimschoots de AEX versloegen. En wie een nadere blik werpt op de bedrijven die veelvuldig in het nieuws waren, ziet ook nuances die zich lastig in één beschrijving laten samennemen.  

Moment van kijken nog wel meest bepalend voor conclusie 

Het grillige koersverloop zegt behalve over het bedrijf in kwestie ook wat over de macro-economische omstandigheden waarmee beleggers zich geconfronteerd zien. Stijgende rente maakt de beleggingshorizon korter, constateert de zakenkrant. Des te opvallender luidt hun conclusie: “Mogelijk is het dieptepunt inmiddels gepasseerd: sinds de zomer is de koers van veel biotechbedrijven weer gestegen.” Kortom, het maakt nogal uit op welk moment je een blik op het ‘scorebord’ werpt.  

De zeven beursgenoteerde bedrijven: 

Galapagos 

Net als bij anderen bestond ook bij Galapagos het jaar uit ups en downs, de aanstelling van Paul Stoffels en de verkoopcijfers deden het goed. Galapagos deed daarnaast een tweetal overnames in de celtherapie waarmee zij zich ook richten op medicijnen voor kanker. De bijbehorende lange ontwikkeltijden deden 2022 eindigen met een koers van -16%. Geduld blijkt ook voor beleggers een schone zaak. 

Lava therapeutics 

Lava Therapeutics kreeg in 2021 als zesde Nederlandse biotech een notering aan de beurs, en moest in zijn debuutjaar direct een min van 60% noteren. Een flinke kapitaalinjectie van het Amerikaanse Seagan deed de koers stijgen, maar door tegenvallende nieuwe onderzoeksresultaten eindigde Lava Therapeutics uiteindelijk met een min van 36%. 

Merus  

Het Utrechtse Merus, dat medicijnen tegen kanker ontwikkelt, leek er een jaar geleden nog goed voor te staan. Zo goed, dat hun koers in 2021 bijna verdubbelde. Afgelopen jaar bleef goed nieuws echter uit en bleek een belangrijke kandidaat tegen onder meer longkanker uitgebreider onderzoek nodig te hebben. Beleggers verloren hun geduld, resulterend in een verlies op de beurs van 51%. 

NewAmsterdam Pharma 

NewAmsterdam Pharma kreeg eind november 2022 zijn beursnotering aan de Nasdaq in New York en begon meteen goed. Het jaar werd afgesloten met een plus van 12% op de koers. NewAmsterdam werkt aan CEPT-remmers, een nieuw soort cholesterolverlager.   

Pharming 

Het Nederlandse Pharming deed het met een groei van 40% juist erg goed op de beursvloer. Het bedrijf liet weten te stoppen met zijn ambitie om medicijnen te maken uit melk van genetisch gemodificeerde koeien en dat bericht kon niet in de laatste plaats bij beleggers op gejuich rekenen.  

ProQR 

De koers van ProQR daalde dit jaar hard door tegenvallende resultaten van hun medicijn tegen een zeldzame vorm van blindheid. Na interesse van farmaconcern Eli Lilly in de nieuwe technologie “axiomer RNA“ nadert het aandeel van ProQR weer de oude koers.  

UniQure 

UniQure zag afgelopen jaar zijn koers met 9% stijgen. Dit had vooral te maken met de Amerikaanse goedkeuring van de gentherapie tegen de bloederziekte hemofilie-B. De trials voor een therapie tegen Huntington werden daarnaast tijdelijk stopgezet na tegenvallende resultaten. 

← All news

Uitlicentiëren: Boston bewijst dat het sneller kan 

Sneller, beter en makkelijker tot een uitlicenseringsdeal komen? Boston bewijst dat het kan. Sarah Reed, jurist bij RA Capital Management in Boston, heeft samen met vertegenwoordigers van tech transfer offices (TTO’s), investeerders en andere juristen een model term sheet opgeleverd. Onderhandelingen tussen ondernemers en/of investeerders met TTO’s  kunnen vaak tussen de 6 tot 12 maanden duren. Met het nieuwe out-licensing model term sheet zijn daar nog maar 3 tot 4 maanden voor nodig. Dat bespaart niet alleen moeite en geld, maar belangrijker nog in het geval van biotech deals: kostbare tijd zodat innovaties sneller patiënt en consument kunnen bereiken.

De samenwerking tussen bedrijven en TTO’s is een mooie stap. Snellere en betere samenwerking tussen TTO en ondernemers leidt tot een win-win situatie waar zowel de dealmakers als eindgebruikers de vruchten van plukken. HollandBIO moedigt het gebruik van dergelijke model term sheets aan zolang ze het proces van licentiëren stroomlijnen en versimpelen.  

Het verbeteren van technologieoverdracht is een uitgelezen kans om het Nederlandse innovatieklimaat een boost te geven en de aanwas van producten van eigen bodem te bevorderen. Een stap die partijen binnen Nederland hebben gezet via het traject ‘Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren’, is om licentieovereenkomsten minder complex te maken voor ondernemers en de kennisoverdracht vanuit universiteiten te vereenvoudigen. We vinden namelijk dat kennis die op de plank blijft liggen, bij uitstek niet maatschappelijk verantwoord is. Alle inspanningen die het valoriseren van kennis bevorderen, waaronder het versnellen en verbeteren van licentieverleningen, zijn in onze ogen juist wél maatschappelijk verantwoord en juichen we toe.

Deze voorbeelden uit Boston en Nederland, die zorgen voor een soepeler valorisatietraject, smaken wat ons betreft naar meer.  

← All news

Apply now for the Henri Termeer Transatlantic Connections Award 2023

, ,

Are you the next emerging biotech entrepreneur of the Netherlands or Massachusetts? Do you want to have access to experienced biotech mentors and network with fellow peer entrepreneurs within the Henri Termeer Foundation community? Then apply now for the third edition of the prestigious Henri Termeer Transatlantic Connections Award.

Apply here

The Henri Termeer Transatlantic Connections Award is established by The Termeer Foundation, in partnership with Health~Holland, to honor and recognize two emerging biotech entrepreneurs; one in Massachusetts and one in the Netherlands. Awardees become members of the 2023 Class of Termeer Fellows and join the Termeer network, an ever-expanding network of biotech entrepreneurs, CEOs and visionaries and recognition at the annual Termeer Fellows Celebration.

Awardees lead innovative biomedical research activities and their programs have the potential to strengthen the transatlantic relation between the two life sciences regions. Candidates will be selected based upon their entrepreneurial success in establishing a life science company that meets certain criteria like leadership capabilities, scientific and financial track record. Next to that, they exhibit a strong interest in mentoring other young entrepreneurs and a willingness for additional involvement in the Termeer Foundation Programs.

Interested in winning the Henri Termeer Transatlantic Connections Award? Apply now until  January 16th. Apply now!