← All news

Apply now for the Henri Termeer Transatlantic Connections Award 2023

, ,

Are you the next emerging biotech entrepreneur of the Netherlands or Massachusetts? Do you want to have access to experienced biotech mentors and network with fellow peer entrepreneurs within the Henri Termeer Foundation community? Then apply now for the third edition of the prestigious Henri Termeer Transatlantic Connections Award.

Apply here

The Henri Termeer Transatlantic Connections Award is established by The Termeer Foundation, in partnership with Health~Holland, to honor and recognize two emerging biotech entrepreneurs; one in Massachusetts and one in the Netherlands. Awardees become members of the 2023 Class of Termeer Fellows and join the Termeer network, an ever-expanding network of biotech entrepreneurs, CEOs and visionaries and recognition at the annual Termeer Fellows Celebration.

Awardees lead innovative biomedical research activities and their programs have the potential to strengthen the transatlantic relation between the two life sciences regions. Candidates will be selected based upon their entrepreneurial success in establishing a life science company that meets certain criteria like leadership capabilities, scientific and financial track record. Next to that, they exhibit a strong interest in mentoring other young entrepreneurs and a willingness for additional involvement in the Termeer Foundation Programs.

Interested in winning the Henri Termeer Transatlantic Connections Award? Apply now until  January 16th. Apply now!

← All news

WBSO-budget blijft gewaarborgd 

,

Het Kabinet heeft vorige week laten weten dat het WBSO-budget gewaarborgd blijft. Dat is fantastisch nieuws voor biotech bedrijven die R&D-activiteiten uitvoeren, want de WBSO is één van de meest waardevolle fiscale regelingen voor hen. Eerder dit jaar was de toekomst van de WBSO onduidelijk. Zo zou er wel voldoende budget zijn in 2023 om R&D innovaties te stimuleren, maar zou er geen verdere (inflatie)correctie plaatsvinden voor de organische groei in R&D-activiteit. HollandBIO heeft zich hard gemaakt voor een indexatie bij onder meer VNO-NCW, MKB-Nederland en via de politiek, daarmee bijdragend aan dit fantastische fiscale nieuws!

Ontwikkelingen binnen de WBSO 

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een belangrijke fiscale regeling om onderzoek naar innovatie te bevorderen. De regeling vergoedt een deel van de gemaakte R&D-kosten. Eerder dit jaar bleek uit de begroting van het ministerie van EZK dat het WBSO-budget niet toereikend zou zijn vanaf 2024 en verder, mede dankzij de toenemende inflatie. Een WBSO die niet meegroeit met de organische groei van R&D-activiteiten in Nederland, zou onderzoek naar nieuwe innovaties belemmeren. 

Inzet HollandBIO 

Wij begrijpen dat de WBSO ontzettend belangrijk is voor onze achterban. Daarom heeft HollandBIO via verschillende routes zoals de politiek en stakeholders opgeroepen tot een indexatie van de WBSO. En met succes, want op 3 november 2022 bracht EZK een nieuwsbericht naar buiten dat de WBSO daadwerkelijk geïndexeerd gaat worden. Het uitvoeren van R&D innovaties wordt op deze manier blijvend gestimuleerd en het budget groeit mee met de groei van R&D-activiteiten. Wij zijn enorm blij met dit succes en hopen dat alle R&D-biotech bedrijven in Nederland hier de aankomende jaren wederom volop gebruik van kunnen maken.  

← All news

Great to be back at BIO-Europe

, , ,

After three very long digital years, colleagues of HollandBIO and Health~Holland were finally able to organize the Health~Holland pavilion again at BIO-Europe Leipzig! Not only did we facilitate introductions to foreign delegates about the strengths of the Dutch life sciences ecosystem, but we also created a home feeling and partnering place to the big Dutch delegation and organized a hospitality reception including our tradition to raffle a Dutch bike sponsored by Loyens & Loeff. We thank all who attended and are already looking forward to BIO-Europe Spring 2023 in Basel, Switzerland! 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6990224558096015361

← All news

Nederland koploper in patentaanvragen, tijd om te valoriseren

,

Nederland zit volgens cijfers van het Europees Octrooi Bureau (EOB) in bijna elke bedrijfssector boven het Europees gemiddelde als het gaat om aantal aanvragen van intellectueel eigendomsrecht (IER), zo schrijft het FD (artikel achter betaalmuur). Dat er in Nederland zo veel IER-aanvragen worden gedaan betekent dat er veel innovatief werk wordt gedaan waar men toekomst in ziet. Maar een IER-aanvraag is slechts één van de stappen om een innovatie daadwerkelijk naar de maatschappij te brengen.

Als we bijvoorbeeld kijken naar de biotech sector, dan loopt het aantal bedrijven en aantal producten in ontwikkeling ver achter in vergelijking met andere EU Life Science hubs, zo bleek al eerder uit onderzoek van HollandBIO. Ook loopt het aantal productontwikkelingen nog steeds ver achter bij de rest van de Europese top. Het begin is er, maar er is nog genoeg werk te verrichten voor we kunnen zeggen dat Nederland de Europese innovatiekoploper is.

De IER-cijfers van het OEB stemmen optimistisch. Nederland behoort tot de Europese top als het gaat om het aantal IER-aanvragen, vooral in de biotech. Het aantal IER-aanvragen van de Nederlandse chemische producten, medische apparatuur, voedingsindustrie en gewasregistratie zijn bovengemiddeld, met de gewasregistratie als uitschieter. Het aantal IER-aanvragen daar is namelijk 10x het gemiddelde van Europa!

De hoge hoeveelheid IER-aanvragen staat echter in schril contrast met het aantal biotech bedrijven en het aantal producten in commerciële ontwikkeling. De Infographic van HollandBIO laat zien dat er nog ruimte genoeg is om het investeringsklimaat in Nederland te versterken, te beginnen bij de valorisatie. HollandBIO is dan ook blij dat de overheid inziet dat er rondom valorisatie nog veel te winnen valt en daar met de goedkeuring van Biotech Booster ook naar handelt. Dit initiatief van waar onder andere HollandBIO aan meewerkt, zal zich richten op het verder te versterken van de valorisatie bij Nederlandse biotech innovaties. Met het dichten van het valorisatie-gat kan Nederland zijn Europese toppositie verzilveren. Werk aan de winkel dus, en daar blijft HollandBIO zich dan ook voor inzetten!

https://fd.nl/bedrijfsleven/1454162/nederland-blijft-europese-innovatiekoploper

https://www.hollandbio.nl/wp-content/uploads/2020/10/Lost-in-translation-Infographic-HollandBIO.pdf?x17662

← All news

Biotechbedrijven worden geconfronteerd met risico’s voor de nationale veiligheid

,

In een recente analyse in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) komen diverse risico’s naar voren voor de nationale veiligheid, met daarin ook scenario’s die biotechbedrijven nu al raken. Zo signaleren de onderzoekers een economische dreiging in het feit dat kennis en kunde van Nederlandse biotechbedrijven wegvloeien naar het buitenland. Ook hebben biotechbedrijven te maken met cyberdreiging, want de sector staat vaak in de belangstelling van buitenlandse mogendheden. Daarnaast zijn er dreigingen op het vlak van infectieziekten, waar biotechbedrijven juist hard aan oplossingen werken. Dat al deze risico’s breed erkend worden, helpt HollandBIO om samen met de overheid het ecosysteem voor de life sciences sector verder te verbeteren.

Sluipmoordenaar 

Binnen infectieziekten onderscheiden de onderzoekers uiteenlopende risico’s. Zo zijn er verschillende virussen die in Nederland of zelfs wereldwijd de veiligheid kan bedreigen (zie figuur 3 hieronder). Daarnaast is antibioticaresistentie (AMR) een sluipmoordenaar die we nauwlettend in de gaten moeten blijven houden, aldus de NCTV. HollandBIO ziet dat bedrijven daar hard aan werken, maar dat er ook veel meer nodig is dan alleen het monitoren van deze dreiging. Hoe gaan we ervoor zorgen dat ondernemers ook innovaties kunnen ontwikkelen die helpen aan het tegengaan, of liever zelfs nog voorkomen, van een nieuwe pandemie? Onze onepager geeft een eerste antwoord.   

In de themarapportage is ook veel aandacht voor technologie die helpt in monitoring en detectie, zoals Whole Genome Sequencing en preventie en behandeling (vaccins, geneesmiddelen). Innovaties van biotechbedrijven zorgen dus voor onze nationale veiligheid. Die belangrijke boodschap zal HollandBIO natuurlijk blijven uitdragen. 

Publicaties: 

https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2022/09/26/rijksbrede-risicoanalyse-nationale-veiligheid

https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2022/09/26/themarapportage-infectieziekten-2022

← All news

Recordbedrag WBSO in 2021, maar budget raakt op

,

Nog nooit in de geschiedenis van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is er zo veel geld voor innovatie vrijgekomen, blijkt uit de vorige week gepubliceerde WBSO-jaarrapportage 2021. Afgelopen jaar is een totaalbedrag van €7,8 miljard aan innovatieprojecten, verdeeld over ruim 20.000 bedrijven via de WBSO goedgekeurd. Goed voor €1,8 miljard aan afdrachtsvermindering. Tegelijkertijd groeien de budgetten niet per se mee. HollandBIO vindt het belangrijk dat het WBSO-budget geïndexeerd wordt, zodat de regeling innovatie optimaal blijft stimuleren – ook in tijden van ongekende inflatie.

De cijfers op een rij
Biotechnologie is als technologiegebied belangrijk: inmiddels zijn er ruim 256 bedrijven die onderzoekskosten opgeven, goed voor in totaal €424 miljoen. Aangezien biotechnologie een sleuteltechnologie is, is dit niet het hele verhaal. Ook in levensmiddelentechnologie (€335 miljoen), plantaardige wetenschappen (€503 miljoen), materialentechnologie (€275 miljoen) en natuurlijk medische wetenschappen & farma (€684 miljoen) speelt Biotech gedeeltelijk een rol. Zo is biotechnologie betrokken bij meer dan een derde van al het research budget dat in Nederland wordt uitgegeven. Biotechnologie is met recht een sleuteltechnologie.

Het MKB is met 97% van de aanvragen goed vertegenwoordigd binnen het totaal aantal aanvragen. 2770 starters vroegen vorig jaar WBSO aan, dat is een kleine daling t.o.v. vorig jaar toen er 2800 starters voor het eerst WBSO aanvroegen. 

Buget raakt op

De WBSO is een belangrijke regeling om innovatie te stimuleren. Via de fiscale regeling van de WBSO kunnen ondernemers een deel van de kosten en uitgaven van R&D projecten vergoed krijgen. Hiermee is de WBSO een directe beloning voor het investeren in onderzoek. Keer op keer is de WBSO dan ook door onafhankelijke onderzoeksinstituten bestempeld als essentieel voor ons vestigingsklimaat. Ook dit jaar weer laten de hoge cijfers zien dat veel bedrijven baat hebben bij deze regeling.

Des te meer zorgen maakt HollandBIO zich over het gebrek van indexatie van het WBSO-budget. Het budget van de regeling die zo essentieel is voor ons toekomstig verdienvermogen heeft namelijk een vaststaand budget. We hebben te maken met ongekende inflatie, waardoor lonen, de basis van de WBSO, stijgen. Daarbij wordt er ieder jaar weer meer onderzoek en innovatie uitgevoerd waardoor de kosten ook stijgen. Het budget van de regeling gaat dus niet toereikend zijn, met als risico dat niet ieder bedrijf gebruik kan maken van deze regeling. HollandBIO is blij dat de regering voor 2023 een toereikend budget heeft gevonden. Tegelijkertijd roepen we met klem op om voor 2024 en verder dit belangrijke instrument beschikbaar te houden voor alle innovatieve bedrijven. Zodat innovatie niet lijdt onder deze ongekende inflatie.

← All news

Free marketing & technology studies by Grenoble Ecole de Management

Grenoble Ecole de Management (GEM) proposes to offer, free of charges, services of their MBA students to work on a marketing and technology study. 

Grenoble Ecole de Management is a French business school with an international advanced master in biotech and pharma management (fully in English). This advanced master trains students with a strong scientific background, how to work at the interface between technologies and business. It is recognized to be the best advanced master of pharmaceutical marketing & management in France.

Execution

GEM students will work in small groups (2-4) on a concrete innovative project. They will be tutored by one of our teachers. The projects should include 3 parts:

 • Evaluation of the technologies at play in a particular industry or sector (drug, medical device, digital health…)
 • Complete market analysis for that industry or sector (market size, growth rate, competitor analysis, channels, market trends…)
 • Additional questions of your choosing tied to strategy, finance, competitive intelligence, marketing…

 Application process

Students are split between two groups, students studying full-time and those studying part-time, and corking in a biotech/pharma company. The first group will work on your projects between December and March, while the part-time group between December and May. In order to help you to design a project that suits well our students, we would need to receive the first draft of your project before the 21st of October for the first group or before the 25th of November for the second group.

For this project, GEM would request from your company:

 • A 4-8 PowerPoint slide presentation in English that explains what your company does and what your technology is (a short corporate presentation also works well)
 • The document needs to include specific questions that you would like the students to work on. (They will automatically prepare a technological comparison and a market analysis).
 • We can help you write the questions so that there are no misunderstandings about the deliverables
 • It also needs to include the contact information of the persons that will interact with the students
 • Be available to answer questions about your company, or about the industry that you’re working in.
 • Give some sort of basic feedback about what you thought of the work the students did for you.

Contact information

More details about the projects can be found here.

Other questions or ready to apply? Please contact  samuel.collaudin-external@grenoble-em.com

← All news

Wek de slapende reus, AmCham-rapport roept op tot verzilveren bijdrage zorgsector 

Gezondheidszorgbedrijven verbeteren niet alleen de gezondheid van Nederlanders, maar hun aanwezigheid komt ook de economische gezondheid van het land ten goede. Dat is de hoofdboodschap van het rapport over het vestigingsklimaat voor gezondheidszorgbedrijven dat AmCham donderdag aan minister Micky Adriaansens van Economische Zaken heeft overhandigd. AmCham, waar Amerikaanse zorgbedrijven bij zijn aangesloten, omschrijft de sector als een ‘sleeping giant’: de bijdrage aan de Nederlandse economie is groot, maar zou nog veel groter kunnen zijn. HollandBIO vindt het hoog tijd om deze reus te wekken.

Trots op de zorg

Nederland exporteert jaarlijks voor ongeveer €50 miljard aan medicijnen en medische apparaten – meer dan de export van vlees, zuivel en groenten bij elkaar. De totale Nederlandse export bedroeg in 2019 €516 miljard. Gezondheidszorgbedrijven zijn dus goed voor bijna 10% van dit bedrag.

Gezondheidszorgbedrijven genereren 1% van het Nederlandse bruto nationaal product (BNP) en 1,6% van de werkgelegenheid. Dat zijn zo’n 106.000 banen. Ook kunnen wereldwijd slechts weinig landen tippen aan het aantal patentaanvragen dat de Nederlandse sector genereert. Daarmee is de gezondheidszorgsector goed voor een kwart van alle Nederlandse octrooiaanvragen.

Die productiviteit vindt niet alleen in de randstad plaats, gezondheidszorgbedrijven zitten overal in Nederland.  Van alle productiewaarde ontstaat 80% namelijk buiten de randstad.

Zet je wekker: het ministerie gaat brieven schrijven

Het rapport benadrukt dat Nederland al beschikt over veel van de randvoorwaarden, plannen en initiatieven die nodig zijn om het potentieel te verzilveren. Tegelijkertijd gaat deze diversiteit aan plannen en initiatieven ook gepaard met fragmentatie. Dit gebrek aan samenhang vormt volgens AmCham de achilleshiel van de Nederlandse aanpak.

Het Ministerie van EZK is al aan de slag gegaan, want in het recent aangekondigde industriebeleid staan veel aanknopingspunten om de sector te versterken. Ook komt er een nieuwe Kamerbrief over financiering van start- en scale-ups aan, waar HollandBIO vorige week al eerder over schreef. Daarbij hoopt HollandBIO dat in de aankomende Kamerbrief over het versterken van valorisatie meerdere aanknopingspunten zitten om de bijdrage van onze sector te maximeren. Dat is hard nodig om het potentieel te verzilveren, want zoals in het AmCham-rapport staat vermeld: andere landen zitten niet stil.

Lees hier het hele rapport:

https://www.amcham.nl/news/healthcare-committee-report-value-health-solutions-companies

← All news

Zonnige biotech financieringsdeals

Waar de meeste mensen in de zomerperiode genieten van een heerlijke rustgevende vakantie, heeft de Nederlandse biotech dealflow juist niet stil gezeten. Wij geven jullie een overzicht van vier verschillende financieringsdeals inclusief de grootste Nederlandse biotech deal ooit die er in afgelopen zomer plaats vonden:

 • GenDx wordt voor €135 miljoen overgenomen door Eurobio om de ontwikkeling en groei van GenDx voort te zetten.
 • Pleco Therapeutics haalt een series A financieringsronde op van €17,3 miljoen voor de ontwikkeling en commercialisatie van hun lead Plecoid product.
 • Astra Zeneca maakt $2,5 miljard over aan Acerta Pharma. Dat brengt de totale overnamesom op $6,5 miljard en is daarmee de grootste Nederlandse biotech deal ooit! (FD-artikel achter betaalmuur)
 • Orexa haalt een nieuwe financieringsronde op van €1,2 miljoen om hun eerste klinische fase II trial mee te financieren.
← All news

Valley of Death groeit: investeringen onder €1 miljoen lopen wederom terug

In tegenstelling tot recordjaar 2021 is het dit jaar iets somberder gesteld met de investeringen voor Nederlandse techbedrijven valt te lezen in het FD (artikel achter betaalmuur). Uit cijfers van onder meer belangenorganisatie Techleap en branchvereniging Dutch Startup Association blijkt dat Nederlandse techbedrijven ruim 12% minder investeringen hebben opgehaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Nederland wijkt af

De afname was het sterkst bij investeringen onder de €1 miljoen. En hierin wijkt Nederland af van de norm. Wereldwijd groeide dit soort investeringen juist.

De beruchte valley of death wordt dieper en wijder. Dit is een probleem want financiering is de levensader van start-ups. Om alle waarde uit onze topkennis te halen moet die topkennis wel omgezet worden in producten en diensten die gebruikt kunnen worden. Zonder financiering stokt die doorontwikkeling.

HollandBIO is daarom blij dat er later dit jaar een brief volgt over de financieringssituatie van start- en scale-ups. Wij hopen dat er expliciete aandacht komt voor kennis- en kapitaalintensieve bedrijven. Want dit soort berichten geven aan dat het nu tijd is om actie te ondernemen.