← All news

Colja Laane wint Roland Lageveen Award

Colja Laane heeft de Roland Lageveen Award 2018-2019 gewonnen voor zijn jarenlange inzet om de Nederlandse biotechnologie sector te promoten en te versterken. De uitreiking van de Award vond op 25 januari plaats tijdens het Year Event van HollandBIO, de belangenvereniging voor Nederlandse biotechnologie bedrijven. Colja ontving de Award uit handen van juryvoorzitter Ward Mosmuller, daarbij bijgestaan door de vrouw en dochters van Roland Lageveen.

De Roland Lageveen Award is een eervolle onderscheiding die om het jaar wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die “een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan samenwerking binnen de biotechnologiesector in Nederland en de versterking van deze innovatieve sector”. De Award is in het leven geroepen ter nagedachtenis aan biotech ondernemer Roland Lageveen (1957 – 2012), die zich met hart en ziel inzette voor de sector en van grote betekenis is geweest voor het succes van de Nederlandse biotech.

Biotech is de rode draad binnen de carrière van Colja Laane: van Groningen tot Wageningen, en van Unilever, Quest International en DSM tot NGI en Topsector LSH. Als een ware biotech ambassadeur zet Colja zich vol energie en positivisme in om de biotech sector in de kijker te spelen, op nationaal en internationaal niveau. Hij is een bruggenbouwer pur sang en daarmee van grote waarde voor de vele commissies en besturen waarin hij zitting heeft en heeft gehad. Colja stond aan de wieg van vele succesvolle samenwerkingsverbanden en stimuleringsprogramma’s binnen de life sciences sector. Kortom: een waardige winnaar van de Roland Lageveen Award. We hopen dat we nog lang van zijn support en ervaring mogen profiteren, aldus jury van de Roland Lageveen Award.

Eerdere winnaars van de award zijn Nettie Buitelaar en Hans Schikan.

← All news

In Memoriam: Krijn Rietveld

Tot ons grote verdriet is ons bestuurslid Krijn Rietveld op 29 januari plotseling overleden. Krijn zat namens DSM in het bestuur van HollandBIO en werd zeer gewaardeerd om zijn grote kennis en waardevolle inzet. Krijn had een passie voor biotech en werd gedreven door zijn rotsvaste vertrouwen in het belang van biotech voor een duurzame samenleving. Hij was alom bekend en geliefd in de biotech sector.

Bij DSM heeft Krijn vele baanbrekende uitvindingen in de geavanceerde biotechnologie op zijn naam staan en was de architect van vele nieuwe strategische partnerships. Kenmerkend voor zijn aanpak was de combinatie van technologie, innovatie, zijn oog voor nieuwe kansen en zijn oprechte interesse in de mensen die het moesten vormgeven.

Krijn zal niet alleen gemist worden voor wat hij onze sector bracht, maar vooral ook voor zijn humor, betrokkenheid en warme persoonlijkheid.

We wensen zijn gezin, collega’s bij DSM en zijn vele vrienden in de biotech heel veel sterkte toe.

← All news

HollandBIO Highlights 2017

HollandBIO timmert aan de weg om haar stip aan de horizon te realiseren: een samenleving waarin biotechnologie maximaal bijdraagt aan duurzaamheid en gezondheid. Hoe we dat doen, lees je in de HollandBIO Highlights 2017.

Het was een enerverend jaar. We verwelkomden 36 nieuwe leden (welkom!), we waren kind aan huis op Binnenhof en ministeries en spraken vriend en vijand over de ins en outs van biotech. HollandBIO zat bovenop het nieuws en de politieke ontwikkelingen, die we steeds vaker van onze mening voorzien.

Het gaat goed met HollandBIO. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Integendeel, stilstand is achteruitgang. Dus stelden we onszelf de vraag: hoe kunnen we onze impact verder vergroten, en onze groeiende achterban nog beter betrekken om écht het verschil te maken?

We zien het elke dag: biotech koplopers lopen als eerste tegen alle grenzen aan. HollandBIO vertegenwoordigt een innovatieve sector, dus rennen we met de koplopers mee. Dat vinden we belangrijker dan het handhaven van de status quo, en daar hebben we onze werkwijze op aangepast. Voortaan werkt HollandBIO aan haar toekomstideaal door middel van vier programma’s. Altijd vanuit een positief toekomstbeeld, op basis van een scherpe probleemanalyse en voorzien van een goed doordachte oplossing.

Met onze programma’s is het in één klap duidelijk waar HollandBIO voor staat en gaat:

  • Allereerst zetten we ons in voor een IJzersterk innovatieklimaat: een goede financieringsmix voor biotech bedrijven, soepele tech transfer en een vestigingsklimaat waarmee Nederland onbetwist the biotech place to be is.
  • Programma twee is Nieuwe technologie voor een betere toekomst. Want voor een écht duurzame en gezonde toekomst hebben we technologie hard nodig. Dat vergt een stimulerend beleid, waarin de potentie van biotech de ruimte krijgt.
  • Geneesmiddelenontwikkeling duurt te lang, is te kostbaar en te risicovol. Het moet sneller en beter. Met ons derde programma, Sneller & beter van lab naar patiënt maken we werk van oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan.
  • En tot slot: Voorkomen is beter dan genezen. De heilige graal van de gezondheidszorg is preventie. Vaccins doen precies dat. Zij zijn de helden in de bestrijding van infectieziekten én hebben dan ook een glansrol binnen ons vierde programma.

Meer weten?

Lees alles over de programma’s, onze resultaten van 2017 en de activiteiten voor 2018 in de HollandBIO Highlights 2017

← All news

Apotheker gaat Orkambi namaken. Of toch niet.

,

En daar komt de langverwachte aap uit de mouw: in het FD komt Haagse apotheker Paul Lebbink tot de conclusie dat hij Orkambi toch maar niet gaat namaken. Waar Lebbink twee maanden geleden nog hoog van de toren blies dat hij dit middel voor miljoenen goedkoper kon maken en daarmee massale media-aandacht kreeg, komt hij er nu op terug. Hij heeft ‘andere prioriteiten’. En het is hem nog niet gelukt, maar dat terzijde.

Henk Jan Out en Sander van Deventer slaan in hun reactie de spijker op de kop: dit was gewoon een platte PR-stunt. Een tweede artikel met de veelzeggende titel “Apotheker Lebbink was ‘lekker provocatief” in het FD bevestigt dit: “Hij [Lebbink] ergerde zich aan de geheimzinnigheid waarmee het akkoord [rond Orkambi] was omkleed en wilde een statement maken.” Sander van Deventer noemt dit geroeptoeter erg kwalijk, omdat patiënten met een dodelijke ziekte hoop putten uit deze valse beloften. En dat terwijl zelfs Lebbink’s meest optimistische scenario -met alle vraagtekens bij de veiligheid en kwaliteit van het middel- slechts een handjevol eigen patiënten had bediend, op een totaal van ruim 750 Nederlandse patiënten. HollandBIO hoopt dat Nederlandse media en politici lering trekken uit dit verhaal en een volgende proefballon over apotheekbereiding als wondermiddel direct lek prikken.

← All news

Opstekers voor life sciences in behandeling begroting EZK

, ,

Zoals elk jaar het geval is, was ook deze editie van de Begrotingsbehandeling 2018 voor Economische Zaken (en Klimaat)  in de Tweede Kamer weer een tijdrovende aangelegenheid. Toch was deze de moeite van het volgen meer dan waard, want verschillende relevante onderwerpen voor de life sciences sector passeerden veelvuldig de revue. Denk aan de WBSO, het Innovatiekrediet, de rol van het MKB en de Topsectoren.

HollandBIO stuurde Tweede Kamerleden van tevoren haar inbreng toe op deze onderwerpen en zag hier veel elementen van terug tijdens de debatten. Een korte samenvatting van de hoofdlijnen:

  • Minister Wiebes deed de toezegging dat de eerste schijf van de WBSO sowieso gehandhaafd wordt voor 2018, terwijl deze op de nominatie stond om gekort zou worden. De VVD en coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie maakten zich bovendien ook hard voor behoud van het oorspronkelijke percentage van de tweede schijf en dienden een motie in voor een verandering in de onderliggende systematiek waarmee de fixatie van het budget wordt losgelaten en meegroeit met de grondslag. Daarmee lijkt er dus perspectief te zijn om ook daadwerkelijk door te pakken met de WBSO, waarvoor we vanuit HollandBIO hartgrondig hebben gepleit.
  • Over de 75 miljoen (oplopend tot 150 miljoen) voor de uitbreiding van de MIT-regelingen (waaronder de Innovatiekredieten) zegt Minister Wiebes in een reactie op een motie van de coalitiepartijen dat hij deze motie ondersteunt. Hij denkt dat het haalbaar is om in februari bij het Algemeen Overleg Innovatie terug te komen met een uitwerking van hoe dit eruit zou moeten zien.
  • Rond Invest-NL werd in de schriftelijke beantwoording van vragen van CDA-Kamerlid Amhaouch tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling duidelijk dat de Minister een grote rol weggelegd ziet voor startups, scale-ups en MKB die de volgende stap willen maken. Invest-NL zal zich vooral richten op het verschaffen van, vaak meerjarige, vormen van risicodragende financiering voor projecten en bedrijven met een hoog risicoprofiel maar met een hoog verwacht (maatschappelijk) rendement. Voor de grotere investeringen zijn in dit segment geen beschikbare publieke financieringsinstrumenten. Wiebes kijkt nu samen met de collega-bewindspersonen hoe Invest-NL, gegeven zijn doelen, het best vormgegeven kan worden en zal dit vervolgens met de Kamer delen.
  • Bij de Topsectoren heeft de minister expliciet benoemd dat niet alleen de drie kernthema’s, maar ook maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën een belangrijke rol spelen. Zorg en gezondheid werd daarbij expliciet benoemd. De bedoeling is dat sectoren breder gaan kijken en werken dan alleen hun eigen sector en dwarsverbanden gaan zoeken. De kernthema’s zijn daarin een stimulans om tot meer focus en impact te komen.

Kortom, verschillende veelbelovende ontwikkelingen die een boost geven aan startups, scale-ups en MKB in de life sciences sector.

Zie voor de schriftelijke beantwoording van de eerste termijn van de Begrotingsbehandeling EZK 2018 door Minister Wiebes deze link.

Het verslag van de mondelinge beantwoording van Minister Wiebes en de moties die zijn ingediend, is via deze link terug te vinden.

← All news

Adviesrapport Sneller, Beter en Goedkoper slaat de plank mis

, ,

Vandaag publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) haar adviesrapport “Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen: Beter, sneller, goedkoper”. HollandBIO heeft reikhalzend uitgekeken naar het rapport. In de totaal gepolariseerde discussie rondom geneesmiddelenprijzen, legde de adviesvraag die ten grondslag aan het rapport lag namelijk de vinger op de zere plek. Want hoewel biotech haar belofte waarmaakt en steeds meer baanbrekende behandelingen het licht zien, is de route van lab naar patiënt te lang, te kostbaar en te risicovol. Het systeem kraakt in zijn voegen. Het moet sneller en beter.

Het adviesrapport stelt echter teleur. Veel van de oplossingen raken kant noch wal: ze zijn gedateerd, onuitvoerbaar en soms zelfs ronduit gevaarlijk. Zo is de suggestie om geneesmiddelen via de digitale marktplaats Alibaba te bestellen een voorstel voor Russische roulette, het magistraal bereiden van biologische geneesmiddelen of gentherapie in een apotheek absoluut onhaalbaar en het pleiten voor ‘natuurlijke’ diermodellen in tijden van revolutionaire proefdiervrije in vitro en in silico mogelijkheden een gepasseerd station.

Het rapport maakt het nog bonter. Zowel het probleem van de stijgende uitgaven aan geneesmiddelen als de meest verstrekkende oplossingsrichtingen, zoals het afschaffen van octrooien en het benutten van dwanglicenties, zijn op geen enkele manier onderbouwd. Academische onderzoekers worden weggezet als incapabel door en passant te stellen dat 85% van het biomedisch onderzoek zinloos is. Bedrijven zouden expres de hoge faalkans in stand houden, omdat dit hun macht vergroot. Dit zijn beweringen die een hele sector schofferen – een van de nationale topsectoren nota bene. Het is ondenkbaar dat de sector zo zou opereren: bedenk alleen al eens hoe succesvol je kan zijn als je niet faalt?

De Raad stelt dat er volop kansen zijn om van Nederland een gidsland te maken. In die ambitie kunnen wij ons goed vinden, maar helaas niet in de voorgestelde route. Nederland heeft met zijn toonaangevende life sciences-sector, uitstekende zorg en cultuur van (publiek-private) samenwerking alle ingrediënten in huis om internationaal een proeftuin te zijn voor initiatieven die de route van lab naar patiënt versnellen. In het HollandBIO programma Sneller, Beter! stelt HollandBIO oplossingen voor waarmee we echt een verschil maken: oplossingen waarbij innovatie, gezondheidswinst en betaalbaarheid hand in hand gaan. Laten we vandaag nog aan de slag gaan om die kansen te verzilveren. Daar plukken we allemaal de vruchten van.  Lees hier over het HollandBIO Programma Sneller, Beter!

← All news

HollandBIO Year Event 2018: op en top genieten!

Het was een groot succes, HollandBIO’s Year Event! Op toplocatie HAL4 aan de Maas in Rotterdam zetten we ook dit jaar onze leden en relaties in het zonnetje.

Hét feestje van de Nederlandse Biotech bood een plenair programma vol inspiratie, innovatie, ondernemerschap en een verrassend staartje.

Vol trots en enthousiasme blikte HollandBIO’s Annemiek terug op de hoogtepunten uit de sector  het afgelopen jaar – terug te lezen in de HollandBIO Highlights 2017. Maar bovenal stond ze stil bij de toekomst. Bij alles wat biotech nog kan bijdragen aan duurzaamheid en gezondheid. En hoe HollandBIO innoverend ondernemen net een tikkeltje makkelijker probeert te maken voor haar achterban. In 2018 zetten we, samen met onze leden, nog een tandje bij. We gaan aan de slag met een nieuwe programmatische werkwijze. “Laten we samen werk maken van nog meer impact en bekendheid voor biotech”, zo luidde de oproep van Annemiek, “En daar heb ik jullie voor nodig: ik reken op jullie support”. Waarna ze haar woorden kracht bij zette met een spetterend filmpje.

Martina Puglisi van MSD trapte af met een parel van een presentatie over Keytruda: de baanbrekende “T-cell re-activator” met Nederlandse roots. Een verbluffend overzicht: van haar eerste ervaringen met dit geneesmiddel als klinisch oncoloog, de ontwikkeling van companion diagnostics en de unieke registratie op werkingsmechanisme, tot standard-of-care in een handvol diverse tumoren. En dat alles in een tijdsbestek van 3,5 jaar. Met dit resultaat en nog meer dan 350 lopende studies naar andere indicaties, is Keytruda nu al met recht een gamechanger in de oncologie!

Met de quote “een dag zonder schimmels, is een dag niet geleefd” nam Peter Punt het stokje over. We houden het nog geen uur vol zonder schimmels of hun producten, aldus de schimmel-expert. Zo was je kleding en rijd je auto dankzij enzymen van schimmels. Ook citroenzuur, een veelgebruikt conserveringsmiddel: gemaakt door schimmels. Kortom, schimmels zijn fantastisch! De ondernemer in Punt zag de potentie en kocht zijn TNO-onderzoeksgroep uit om Dutch DNA Biotech te beginnen. Alleen wie zijn nou zijn echte werknemers…?

De laatste presentatie van de middag scoorde hoge ogen op humor. Herr Dr. Markus Becker van het Max Planck Instituut begon zijn praatje over “Pluripotenz in umprogrammierten Zellen” namelijk in het Duits. Terwijl er al onthutste appjes van het publiek binnenstroomden bij het HollandBIO bureau en bestuur, greep Annemiek in. En langzaam viel het kwartje in de zaal: we zijn bij de neus genomen. Op het toneel stond cabaretier en fake-speaker Pieter de Rijk, die het publiek het ene na het andere lachsalvo ontlokte met zijn prachtvergelijking tussen Nederlanders en Duitsers.

Nog na-hikkend en vol energie begaf iedereen zich naar de borrel. Na het smakelijke walking dinner ging de muziek harder en lieten een aantal mensen hun voetjes van de vloer gaan. De foto’s (met dank aan fotograaf Nils van Houts) liegen er niet om: dit was een event om in te lijsten!

← All news

HollandBIO reactie op Visie Geneesmiddelenbeleid

, ,

HollandBIO heeft een brief naar Minister Schippers van VWS gestuurd in reactie op de recent gepubliceerde Visie Geneesmiddelenbeleid. Hoewel er een aantal goede maatregelen en initiatieven instaan, zet de visie voornamelijk in op directe kostenbeheersing. De ontwikkelingen in de biotech vragen echter meer dan dat. Het zorgsysteem kraakt in zijn voegen en is toe aan een update. Hoe gaan we ervoor zorgen dat patiënten optimale toegang hebben en houden tot baanbrekende geneesmiddelen, en stimuleren we tegelijkertijd het innovatief vermogen van de biotech sector? HollandBIO had gehoopt dat de visie deze vragen centraal zou stellen. In aanloop naar de Visie Geneesmiddelenbeleid wees HollandBIO het ministerie reeds op het ontbreken van een cijfermatige onderbouwing van de huidige en verwachte uitgaven aan geneesmiddelen (die brief lees je hier).

De Nederlandse biotech sector floreert: onze biomedische wetenschap en innovatieve bedrijvigheid zijn toonaangevend. Dankzij technologische vooruitgang zijn waardevolle concepten als precision therapies en value based healthcare dichterbij dan ooit. Om te komen tot een echt toekomstbestendig zorgsysteem, moeten we ons innovatieve vermogen koesteren, successen vieren en plaats maken voor deze disruptieve ontwikkelingen.  Een duurzame zorg waarin de best mogelijke behandeling, voor de juiste patiënt op het juiste moment het uitgangspunt is, is in ons aller belang. HollandBIO nodigt het ministerie uit om met deze gedeelde ambitie voor ogen, en met respect voor ieders expertise, samen op te trekken om tot effectieve oplossingen te komen.

Meer lezen?