← All news

Oproep tot een internationaal pandemieverdrag: de bijdrage van biotech

, ,

Een pandemie tackel je niet in je eentje, moeten de World Health Organization (WHO) en de regeringsleiders van 23 landen – waaronder Mark Rutte – gedacht hebben. Daarom pleiten zij nu voor een internationaal pandemieverdrag. Een oproep die wat HollandBIO betreft bredere navolging verdient. Het wij-versus-infectieziekten-gevoel kan namelijk wel een boost gebruiken! Daarom vertellen wij graag wat de biotech op dit vlak kan betekenen.

Nu er in recordtempo een bescheiden wapenarsenaal tegen het coronavirus ontwikkeld is, is het zaak het virus zo goed en kwaad als het gaat de kop in te drukken. Dat kan alleen wanneer we wereldwijd zo snel mogelijk, zo veel mogelijk mensen van effectieve vaccins voorzien. Hiermee voorkomen we namelijk niet alleen ernstige ziekte en overlijden, ook blijkt inmiddels dat vaccins helpen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Een win-win dus!

Het is geen wonder dat iedereen om de schaarse vaccins zit te springen. Maar in de run op vaccins voert “eigen land eerst” in toenemende mate de boventoon, tot dreigementen met exportlicenties aan toe. En daarmee bewijzen we onszelf geen dienst, betogen special envoy vaccins Hans Schikan en Oxfam Novib. Het virus kent namelijk geen grenzen en kan ongebreideld doormuteren in gebieden waar geen vaccins beschikbaar zijn of waar de vaccinatiegraad achterblijft. “It ain’t over till it’s over”, zegt OMT-lid Koopmans. “Hoe meer circulatie er is in groepen die al deels immuniteit hebben, hoe groter de kans op een selectie van virussen die daaraan ontsnappen.” En dan zitten we wereldwijd wederom in de lappenmand.

Juist in de strijd tegen infectieziekten is internationale samenwerking essentieel. En de biotech sector heeft daarbij veel te bieden. De ontwikkeling van specifieke vaccins bijvoorbeeld, gaat van start zodra er een nieuwe, dominante virusvariant de kop opsteekt. Maar biotech kan ook zorgen voor een buffer van breedspectrum antibiotica en antivirale middelen, waarmee we uitbraken in een vroeg stadium kunnen remmen. En vergeet tenslotte de doeltreffende diagnostiek niet, waarmee we infectieziekten kunnen aantonen en monitoren zodat we daar beleidsmaatregelen op kunnen afstemmen. En biotech biedt nog zoveel meer. Zo zouden we met kweekvlees en andere alternatieve eiwitten de veestapel, de bron van 75% van alle ziekteverwekkers, kunnen reduceren. Wat HollandBIO betreft zijn al deze sporen de moeite waard om gezamenlijk en in internationale context te (v)erkennen!

Lees meer:

← All news

Nederlandse R&D-investeringen ver onder OESO-gemiddelde

, ,

In een recent rapport van de OESO, een samenwerkingsverband van hoog inkomens landen, komt naar voren dat Nederland relatief weinig geld investeert in R&D. Dat is een slechte ontwikkeling, want dit gaat ten koste van kennis- en kapitaalintensieve groeisectoren in Nederland zoals de biotech. HollandBIO hoopt dat het bericht een wake-up call is voor de Nederlandse overheid en ziet veel kansen voor het kabinet om met publieke investeringen veel meer private R&D los te maken.

In het OESO-rapport worden de R&D-investeringen in 2019 onder de loep genomen. Voor Nederland zit daar een aantal zorgwekkende conclusies is. Zo komt naar voren dat de uitgaven aan R&D door OESO-landen gemiddeld 2,5% van het BBP bedragen, maar dat Nederland blijft steken op slechts 2,16% van het BBP. Verder maakt het rapport duidelijk dat de uitgaven aan hoger onderwijs, een belangrijke randvoorwaarde voor een kenniseconomie, met gemiddeld 2,4% groeiden in OESO-landen, terwijl deze uitgaven in Nederland al jaren niet groeien. Tenslotte blijkt dat OESO-breed publieke investeringen in R&D met 3,4% stegen, afgezet tegen de situatie in Nederland waar in 2012 een daling plaatsvond van 40% in publieke uitgaven aan R&D waarna de overheidsuitgaven tot en met 2019 vrijwel gelijk zijn gebleven.

Tegelijkertijd is er ook goed nieuws. Zo nemen bedrijven wel het voortouw in het verhogen van R&D-investeringen. De totale groei van R&D-uitgaven in OESO-landen komt voornamelijk op het conto van groeiende private investeringen. Ook in Nederland is een stijging van bijna 30% te zien van private investeringen in R&D sinds 2013. Vooruitlopend op de cijfers voor 2020 verwacht de OESO een flinke stijging van de gemiddelde R&D-uitgaven van 6,2% in verband met gezondheidsgerelateerde uitgaven voor vaccins en behandelingen voor Covid-19. Hierbij is  een hoofdrol weggelegd voor de life sciences.

Het OESO-rapport laat zien dat Nederland al jarenlang relatief weinig investeert in R&D en dat met name de Nederlandse overheid daar debet aan is. Willen we in Nederland echt werk maken van een toonaangevende biotech sector en ons toekomstige innovatie- en verdienvermogen, dan moeten onze overheidsuitgaven aan R&D meer in lijn komen met andere innovatieve koplopers. Zweden, België, Duitsland: al deze landen steken ruim 2,5% van hun BBP in R&D en maken daarmee ook relatief veel private R&D-investeringen vrij. HollandBIO zet zich er voor in dat het nieuwe kabinet hier ook werk van gaat maken!

Bron:

https://www.neth-er.eu/onderzoek/nederlandse-o-o-investeringen-ver-beneden-oeso-gemiddelde
← All news

Breed palet biotechbedrijven bij grootste R&D-investeerders van Nederland

, , ,

Biotech is rijk vertegenwoordigd in de nieuwste Technisch Weekblad R&D Top 30. Bedrijven actief in plantenveredeling, geneesmiddel- en vaccinontwikkeling en industriële biotechnologie behoren ook dit jaar weer tot de grootste R&D-investeerders van Nederland. De sector toont zich hiermee wederom een ware innovatiemotor.

Ook dit jaar brengt het Technisch Weekblad weer haar R&D Top 30 uit. Hierin geeft het vakblad een  overzicht van de grootste private en publieke investeerders in R&D in Nederland. HollandBIO is blij dat de Nederlandse biotech wederom goed vertegenwoordigd is. De hoogste notering is weggelegd voor Janssen op plaats 4 met een jaarlijks R&D budget van €413 miljoen. DSM volgt Janssen op plek 5 met €205 miljoen. Ook Byondis (#14, €60 miljoen) en Enza Zaden (#16, €46 miljoen) staan in de top 20.

Juist in deze tijd,  met een dreigende economische crisis, is het belangrijk dat Nederland blijft innoveren. Want door innovatie kunnen we maatschappelijke problemen oplossen terwijl we het verdienvermogen van Nederland versterken. De oververtegenwoordiging van biotechbedrijven in de R&D top 30 laat nog eens zien waarom de Nederlandse biotech perfect gepositioneerd is voor deze opgave: het is een kennis- én kapitaalintensieve sector. We zeggen het daarom nog maar een keer: investeer in biotech, innoveer je uit de crisis!

Bron: Technisch Weekblad

← All news

HollandBIO welcomes Photanol as a new member

,

HollandBIO connects, represents and supports the Dutch life science sector. We are very proud that we already represent 225 companies: from start-ups, small and medium-sized companies to large companies, active in health, food or biobased economy. Today we welcome Photanol! Photanol is a revolutionary biotech company that has developed a sustainable production technology for next-generation renewable chemicals. Photanol likes to address a word to the reader:

“Our mission is to restore balance on the planet. We do this by creating circular production of valuable carbon-based chemicals in order to halt the planet’s dependency on fossil feedstock.

Our proprietary platform technology transforms CO₂ into renewable carbon-based chemicals using just sunlight. In order to do this, we work with the superpower of cyanobacteria to photosynthesize. We optimize these bacteria to absorb more CO₂ and adapt its metabolic pathways to produce a desired chemical. In other words, we transform these bacteria into highly-efficient mini factories that run on sunlight, produce just oxygen as by-product and need radically less land and water than traditional variants. This way we are able to develop circular solutions for different monomers, polymers and plastics employed across chemical industries.

Together with our partners Nobian (part of Nouryon), Corbion and Renolit, significant progress has been made since the first patent in 2008. We have our own R&D facilities at Amsterdam Science Park, have a fully operational pilot plant at Prodock Amsterdam since 2016 and last year we finished building our demonstration plant at Chemie Park Delfzijl. In the summer of 2021 this plant will produce the first Photanol products, as preparation for the next phase towards commercial production 2024.

For more information and to join our biotech revolution visit photanol.com or watch our corporate video:”

← All news

Vaccins van productie tot preparedness

, ,

Een ongekende prestatie, noemt en roemt vaccingezant Hans Schikan de beschikbaarheid van vier vaccins één jaar na het intreden van de coronacrisis. Nu is het zaak om de productiecapaciteit van coronavaccins op te schalen. In opdracht van de overheid onderzocht Schikan de mogelijkheden van Nederland om hier aan bij te dragen. Snel opschalen zit er helaas niet in, concludeert hij. Toch komt hij, ook met het oog op de toekomst, met een aantal veelbelovende aanbevelingen.

Op basis van onderstaande aanbevelingen van de vaccinatiegezant ziet HollandBIO een aantal aanknopingspunten en kansen. Als verbindende factor met de sector houden wij de life sciences en biotech community graag op de hoogte van de laatste match-making initiatieven en zetten we, in lijn met de eerste twee aanbevelingen, gerichte vragen uit in ons netwerk. Daarnaast zien we enorme kansen op het vlak van tech transfer (aanbeveling 5) en pandemic preparedness (aanbevelingen 6, 7, 10, 14 en 15).

Tech Transfer een nationale competentie
Om het systeem robuster te maken is tech transfer, de manier waarop kennis omgezet wordt in een te gebruiken product, van groot belang. Verschillende onderzoeken, van o.m. de AWTI , VNO-NCW in haar Toekomstpact Biotechnologie en Roland Berger, doen aanbevelingen tech transfer te versterken. Nu blijkt dat dit ook van groot belang is om ons te wapenen tegen een volgende pandemie. Wij stellen daarom voor om van tech transfer een nationale prioriteit te maken. Dat doen we door financiering te bieden die aansluit bij de behoefte van bedrijven, kennisvalorisatie vanaf het eerste moment te prioriteren en van ondernemerschap een erkend academisch carrièrepad te maken.

Beter voorbereid op een volgende pandemie
Alleen het opschalen van de productie is niet genoeg om een crisis het hoofd te bieden. Juist het ontwikkelen van nieuwe innovatieve behandelingen, preventief of curatief, is essentieel, zoals duidelijk werd in de strijd tegen corona. Eigenlijk kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Maar de ontwikkeling van innovatief infectieziekte-geschut kost geld en het ophalen van financiering binnen de biotech is bepaald geen sinecure. Al helemaal binnen de preventie, waar nieuwe antibiotica, antivirals en vaccins juist ontwikkeld worden voor en in noodscenario’s. De coronacrisis heeft als geen ander laten zien welke meerwaarde Advanced Purchasing Agreements (APA) bieden. Een vooraf gegarandeerde afzetmarkt vormt de motor achter een versnelde ontwikkeling van producten. Hier zou veel meer en breder op ingezet kunnen en mogen worden, juist in het kader van pandemic preparedness. En zo zijn en kennen we nog meer tools waarmee we betere bewapend een volgende disease X tegemoet kunnen zien, en wellicht zelfs te snel af kunnen zijn. Een rondetafelgesprek is wat ons betreft een prachtige eerste stap om lessen in kaart te brengen en wij helpen graag de brug te slaan naar meer informatie en oplossingen!

Lees meer:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinatiegezant-productie-in-nederland-kan-niet-snel-worden-opgeschroefd~bf3f3725/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/15/vaccins-van-productie-tot-preparedness

← All news

Win full access tickets for BIO digital

Health~Holland thinks it’s important for the Dutch life sciences ecosystem to meet and to connect with (inter)national partners in order to stimulate innovation together. That’s the reason why Health~Holland raffles a couple of full access registration tickets for BIO digital.

The terms and conditions for the raffling:

 • Only 1 person per organization can win a free full-access ticket
 • Tickets are raffled amongst completely filled-in registration forms
 • Your organization needs to have a legal entity in the Netherlands
 • You can register for the raffling until 26th of March, 23:59 hr
 • Winners will be contacted in the Week of 29th of March
 • Contact information will only be used for raffle purposes

Please fill in this registration form to take part in the raffle.

Good luck with the raffle and may the odds be in your favour!

About BIO 2021
For 2021, the BIO International Convention is once again transitioning to a virtual event format, BIO digital. This virtual gathering of the global biotech industry provides access to key partners via BIO One-on One PartneringTM, educational resources to help drive your business and the insights you need to continue critical research and development.

Discount for HollandBIO members
All HollandBIO members get a discounted rate of $200 off theBIO All Access Standard registration rate only. HollandBIO members will receive an e-mail about the procedure and how to lock in this discount. Read more about this deal.

← All news

HollandBIO verwelkomt Heembouw

,

HollandBIO verbindt, vertegenwoordigt en ondersteunt de Nederlandse life science sector. We zijn supertrots dat we al meer dan 200 bedrijven vertegenwoordigen: van start-ups, midden- en kleinbedrijven tot grote bedrijven, actief in gezondheid, voeding of biobased economy.

Vandaag verwelkomen we ons nieuwste lid, Heembouw, dat ook graag enkele woorden tot de lezer richt:

Heembouw creëert plekken waar mensen willen zijn. We zien creatie als de optelsom van bedenken, maken en leveren. Daarom is Heembouw een ontwerpende bouwer met eigen architecten. Doordat ontwikkelaars, architecten, en bouwers nog nauwer samenwerken, zonder dat er verschillende bedrijfsbelangen spelen, komen we nog sneller tot plekken waar mensen willen zijn.

Van A tot Z
De turnkey aanpak van Heembouw is erop gericht bedrijven van A tot Z te begeleiden in hun huisvestingsproces. Voor nieuwbouw begint dit vaak met het vinden van de juiste kavel. Met behulp van de eigen gronddatabank worden alle bedrijfskavels in Nederland weergegeven inclusief de bebouwingsmogelijkheden. Doordat Heembouw het ontwerpen en bouwen integreert, wordt steevast tijdwinst gehaald in de doorlooptijd van het project en kunnen klanten dus sneller hun gebouw betrekken. Doordat ook vanaf de eerste dag een kostendeskundige aan tafel zit, wordt het budget gedurende de ontwerpuitwerking voortdurend bewaakt. Onze turnkey aanpak zorgt daarmee voor een gemiddelde klanttevredenheid van een 8,2.

Cleanrooms, labs en onderzoeksruimten
Heembouw heeft meerdere specialismen in huis, waaronder het realiseren van gebouwen met laboratoria, cleanrooms of onderzoeksruimten. Laboratoria en cleanrooms hebben bouwkundige en installatietechnische overeenkomsten. Toch zijn de uitgangspunten qua gebruik en functioneel ontwerp totaal tegenstrijdig. Laboratoria zijn erop gericht om de buitenwereld te beschermen tegen de in het laboratorium aanwezige media. Bij een cleanroom is er juist sprake van het tegenovergestelde; het creëren van een ruimte waarin er zo min mogelijk invloed van buitenaf is op proces en product. Met die kennis en ervaring heeft Heembouw voor onder andere Applied Medical, Produlab Pharma en Koppert Biological Systems laboratoria en cleanrooms gerealiseerd.

Op naar de toekomst
Een sterk team, een sterk netwerk en een sterke visie, daar is Heembouw trots op. Maar we leunen niet achterover. We blijven ons ontwikkelen en blijven nieuwe samenwerkingen zoeken. Zo kunnen we ook in de toekomst plekken creëren waar mensen het beste uit zichzelf halen. Plekken waar mensen zich op hun gemak voelen of geïnspireerd raken. Plekken waar mensen willen zijn.

https://www.heembouw.nl/expertises/kantoren-cleanrooms-laboratoria/

www.gronddatabank.nl

← All news

HollandBIO’s Year Event 2021

,

Biologische productiefabriekjes die bijdragen aan duurzaamheid, de ontwikkeling van behandelingen tegen (ultra)zeldzame ziektes en als toetje een gesprek tussen EZK-staatssecretaris Mona Keijzer en biotech ondernemers – wat was de virtuele editie van het HollandBIO Year Event afgelopen donderdag toch weer een feestje! Live vanuit het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger presenteerde HollandBIO’s Annemiek het Year Event met een divers programma boordevol inspiratie, innovatie en ondernemerschap.

In haar welkomstwoord schetste Annemiek de grote stappen die de sector en HollandBIO de afgelopen tijd hebben gezet, en ging ze in op de enorme mogelijkheden die nog voor ons liggen. Als verrassing introduceerde zij bovendien Fokke&Sukke-maker Bastiaan Geleijnse, die het geheel van de nodige luchtigheid voorzag. De komische kers op onze verjaardagstaart! En wat smaakte die taart naar meer:

Jaide Jensen, Program Director bij het Amerikaanse biotechbedrijf Ginkgo Bioworks, ging in op de reis die het bedrijf sinds 2009 heeft afgelegd en hoe zij de komende jaren de impact van toepassingen die Ginkgo ontwikkelt ziet. Door het op grote schaal modificeren van micro-organismen, maakt Ginko biologische productiefabriekjes, die alle mogelijke duurzame en hoogwaardige stoffen maken. Zo kunnen ze bijdragen aan bijvoorbeeld het terugdringen van pesticiden in de landbouw of de productie verduurzamen van cosmetica en andere consumentenproducten.

Emil Kakkis, oprichter en CEO van het Amerikaanse biofarmaceutische bedrijf Ultragenyx, deelde een persoonlijk verhaal over de oprichting sinds 2010, de vier goedgekeurde middelen tegen (ultra)zeldzame ziektes die zij in die tijd al ontwikkeld hebben en natuurlijk ook de toekomstige innovaties. Welke knelpunten en mogelijkheden zijn er waar we op in moeten spelen zodat we voor nog veel meer van de ongeveer 6.000 zeldzame aandoeningen behandelingen kunnen ontwikkelen?

Tot slot nam staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer deel aan een vraaggesprek onder leiding van onze Annemiek. De staatssecretaris ging in gesprek met biotech ondernemers Erik van den Berg (CEO AM-Pharma) en Veronique de Bruijn (CEO Photanol) over thema’s als valorisatie, financiering, startups en scale-ups.

Aan het eind hadden we nog een verrassing in petto. De staatssecretaris nam het rapport “Kiezen voor biotech” in ontvangst en roemde de Nederlandse biotechsector. Naar aanleiding van het rapport deed ze ook nog een beloftevolle uitspraak: “Ik wil bezien welke stappen we hier kunnen zetten om innovatieleider te blijven en zal ervoor zorgen dat deze informatie bij een nieuw kabinet op tafel ligt, want dat is van belang voor onze toekomst.” Geslaagd feestje, als je het ons vraagt!

Wil je het programma terugkijken of gewoon nogmaals nagenieten? Klik op de namen om naar de verschillende onderdelen te gaan of kijk hieronder het hele programma terug. Voor een sfeerimpressie achter de schermen hebben we gelukkig de beeldende bijdrage van onze onvolprezen chroniqueur Nils van Houts hieronder toegevoegd. Enjoy!

← All news

HollandBIO welcomes CleanNA as a new member

HollandBIO connects, represents and supports the Dutch life science sector. We are very proud that we already represent 225 companies: from start-ups, small and medium-sized companies to large companies, active in health, food or biobased economy. Today we welcome CleanNA! CleanNA, a Double Helix Company, is a reagent manufacturer based in Waddinxveen, The Netherlands. CleanNA likes to addres a word to the reader:

“At CleanNA we aim to collaborate with our customers to transform their specific needs into tailored solutions using our experience and scientific knowledge about magnetic bead based nucleic acid isolations and automation solutions. We believe that science is key for improving human health. Our mission is to support life science and healthcare laboratories to accelerate scientific discovery. We do this by collaborating with scientists, offering them our extensive knowledge and expertise to create products for reliable, automated nucleic acid isolations tailored to their needs. Our core values are the fundamental beliefs that drive our behavior and decision making.

Quality

We promise that all our activities support the delivery of products of a high, consistent quality, ready to be implemented in IVD workflows. We keep this promise by embedding strict quality procedures in our production and company processes.

Collaboration

A key factor for product innovation and validation is a strong and transparent collaboration with our customers and business partners. By teaming up we believe that both partners benefit, leading to a faster and more reliable outcome for all parties involved.

Flexibility
At CleanNA we have the flexibility and expertise to tailor our products specifically to the needs of individual laboratories. By doing this, we offer our customers standardized solutions in an environment that allows flexibility and freedom of operation.

Sustainability
We firmly believe that every individual should take responsibility for safekeeping the environment. As a company, we behave accordingly by implementing sustainable solutions when and wherever we can.

Equality
CleanNA is committed to ensuring its workplace is fair and equal. Equality, diversity and inclusion are basic values that we embody by treating all individuals with respect, on a non-discriminatory basis, thereby providing a supportive and welcoming environment for our customers, employees and business partners.

Human Health
To further support human health, we are committed to initiatives that educate people on the importance of an active lifestyle. We believe that if possible, it is better to prevent a disease than to have to cure it, and act accordingly.”

HollandBIO is pleased that CleanNA joins us as a member and we wish them a warm welcome!

← All news

Staatssecretaris Keijzer neemt rapport ‘Kiezen voor biotech’ in ontvangst: “Deze informatie ligt op tafel bij een nieuw kabinet”

, ,

Amsterdam, 5 maart 2021 – Donderdagmiddag nam staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat (EZK) Mona Keijzer uit handen van HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman het rapport “Kiezen voor biotech” in ontvangst. Dit rapport identificeert zeven lessen om ons met biotech de crisis uit te innoveren. De Nederlandse biotechsector is volop in ontwikkeling, maar om door te groeien naar een koploperspositie moeten we nog stappen maken. Dit is niet alleen economisch van belang. Met biotechnologische uitvindingen kunnen we namelijk het hoofd bieden aan uitdagingen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Tegelijkertijd is de biotechnologie een economische groeimotor die, met een relatief geringe CO2-uitstoot, op alle opleidingsniveaus banen biedt. Zo kan biotech ons de crisis uit helpen.

Staatssecretaris Mona Keijzer roemde de Nederlandse biotechsector bij het in ontvangst nemen van het rapport: “Wij zijn innovatieleider in Europa.” Ook gaf ze aan dat een vergelijking met andere landen tot inzichten kan leiden: “Het instituut voor biotechnologie dat ze hebben in Vlaanderen, zo’n instituut hebben we niet, maar wij zijn juist sterk in samenwerkingen door instituten heen – tussen bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten.” Tot slot gaf ze aan alle plannen voor de life sciences sector, waaronder dit rapport, nauwkeurig te bestuderen: “Ik wil bezien welke stappen we hier kunnen zetten om innovatieleider te blijven en zal ervoor zorgen dat deze informatie bij een nieuw kabinet op tafel ligt, want dat is van belang voor onze toekomst.”

Ook HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft aan dat we in Nederland al veel ingrediënten in huis hebben om de toonaangevende life sciences hotspot van Europa te worden: “Nederland kent een bloeiend life sciences ecosysteem, onze universiteiten zijn van wereldniveau, en er is voor biotechbedrijven in latere stadia steeds meer kapitaal beschikbaar. Nederlandse koplopers leveren nu al baanbrekende biotech innovaties. Met de lessen uit dit rapport kan de sector zelfs doorgroeien tot internationale biotech hub en een koploperspositie innemen.”

Zeven lessen uit Vlaanderen

Om de Nederlandse biotechnologiesector uit te laten groeien tot internationale life sciences hotspot, wordt in het onderzoek gekeken naar de succesfactoren van de Vlaamse biotechnologie. In combinatie met de sterktes en ingrediënten die we in Nederland al hebben, wordt gekomen tot zeven concrete lessen uit Vlaanderen die helpen de Nederlandse biotechnologiesector te transformeren tot koploper:

 1. De samenwerking tussen technische universiteiten en universitaire academische centra moet versterkt worden.
 2. Kennis moet uit het lab en in de samenleving gebracht worden.
 3. Het belangrijk dat Nederlands beleid veel meer continuïteit krijgt voor effectievere instrumenten en stimulering van groei in de sector.
 4. De hele financieringsketen moet worden geoptimaliseerd.
 5. We hebben in Nederland meer grote biotech ondernemingen nodig.
 6. We kunnen nog veel winst behalen in het stroomlijnen van algemene regels voor klinisch onderzoek.
 7. De succesverhalen van de Nederlandse biotech sector mogen meer onder de aandacht gebracht worden.

Goede positie Nederlandse biotech

Er zijn mooie voorbeelden van biotechinnovaties dicht bij huis te vinden.  Zo is Janssen in Leiden bijna klaar met hun vaccin tegen het coronavirus, een onmisbare interventie voor de heropening van de samenleving.  In Delft kweekt Meatable vlees zonder tussenkomst van een dier, waarmee ze een duurzame bron van eiwit creëren. In Wageningen ontwikkelt KeyGene gewassen die beter tegen droogte kunnen waardoor we ook in een veranderend klimaat de wereld van voedsel kunnen voorzien. De Nederlandse biotech sector is bij uitstek goed gepositioneerd om onszelf de crisis uit te innoveren.

Kiezen voor biotech: 7 lessen uit het Vlaamse biotech succesverhaal

Benieuwd naar het volledige rapport? Belangstellenden kunnen het hier downloaden. De managementsamenvatting is hier terug te vinden.