← All news

Boost voor biotechnologie

, , , , ,

Biotech-onderzoek in Nederland is van topniveau, maar toepassingen blijven nu relatief achter. Het programma Biotech Booster krijgt een bedrag van 250 miljoen euro toegekend uit het Groeifonds. Met deze investering moet onderzoek vaker, sneller en beter worden vertaald naar concrete producten – valorisatie dus. En dat heeft een enorme impact op onze maatschappij, verwachten HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman en Mirjam van Praag, bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Biotechnologie raakt alle facetten van de samenleving. Is het niet vanwege de rol die de sector speelt in de bestrijding en preventie van ziekten, dan wel in verduurzaming of de ontwikkeling van voedsel. En de mogelijkheden reiken nog verder, met een kennisniveau dat op veel terreinen als toonaangevend geldt. “Biotech kan in belangrijke mate bijdragen aan de aanpak van grote uitdagingen wereldwijd. In het behalen van 11 van de 17 sustainable development goals, bijvoorbeeld”, zegt Annemiek Verkamman, directeur van belangenvereniging HollandBIO. Met de biotechnologische kennis kan volgens onderzoeksbureau McKinsey jaarlijks een economische impact worden bereikt tussen de 27 en 37 miljard euro. Toch wordt dat potentieel niet optimaal benut. “Veel kansrijke ideeën en innovaties vinden om verschillende redenen niet hun weg naar concrete oplossingen en producten. Daar gaan we iets aan doen.”

Waarde

Met de subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds – een overheidsinjectie van in totaal 20 miljard voor initiatieven die de economie versterken – lijkt een toename van valorisatie in de biotechnologie nu dichterbij te komen. Het programma Biotech Booster moet kennis op basis van toponderzoek helpen omzetten in diensten, producten en bedrijven. Oftewel: meer waarde genereren met wetenschap, zoals Mirjam van Praag het omschrijft. Ze is voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt de landelijke impactagenda vanuit universiteiten. De VU is een van de partijen in de publiek-private coalitie achter de Groeifonds-aanvraag en onderhoudt hierin een nauwe samenwerking met HollandBIO.

“Onderzoekers en ondernemers weten elkaar van oudsher niet zo snel te vinden. Dat staat valorisatie in de weg. Bovendien gaat overheidsfinanciering binnen de universitaire wereld eerder naar onderzoek en onderwijs. Voor de aanpak van de huidige maatschappelijke opgaven is wetenschap onmisbaar. Maar de waarde moet er wel uitkomen. Gelukkig staan deze werelden steeds meer open voor elkaar. Er is momentum voor de Biotech Booster”, zegt Van Praag.

Tonen en toetsen

In het Booster-programma worden dan ook bruggen geslagen. Een belangrijke eerste schakel is het opzetten van zogenoemde trusted communities. Dit zijn thema-gedreven netwerken die bestaan uit verschillende partners uit relevante sectoren. Samen vormen ze een vertrouwde omgeving waarin kennis wordt uitgewisseld en een (gezamenlijk) idee al in een vroeg stadium kan worden ontwikkeld en uitgetest. Zo is het op laagdrempelige wijze mogelijk om te inventariseren voor wie een uitvinding interessant is, en: waar een toepassing eventueel aan moet voldoen.

“In de praktijk belanden veel start-ups met een goed idee aan een druppelinfuus waardoor ze moeten beknibbelen op studies en ander onderzoek”, zegt Verkamman. “In de trusted communities is er alle ruimte voor projecten, pilots en haalbaarheidsstudies. Per thema zien ze er anders uit. Bij een medisch biotechnologisch idee kan de community bestaan uit wetenschappers, patiënten, verzekeraars en business developers van grote bedrijven die de markt overzien.”

Projecten met potentie kunnen terechtkomen in de volgende fase: het biotech innovation programme. Hierin is er nog steeds sprake van een project, maar wordt er door ondernemers verder onderzocht of er in het idee moet worden geïnvesteerd. De wetenschappers blijven gedurende het hele proces betrokken.

Impact

De Biotech Booster heeft potentie om economische groei te stimuleren. Zo moet het programma in 2031 21 scale-outs opleveren, waarvan vijf met een succesvolle exit deal. Alle effecten samen van de Biotech Booster zijn goed voor een cumulatief bbp-effect van 440 miljoen euro in 2031. Dit loopt op tot 10 miljard euro in 2050 wanneer het model in werking blijft.

Maar de impact reikt nog veel verder, merkt Van Praag op. “De Booster brengt een beweging op gang waarin het ene initiatief of idee leidt tot het volgende. Valorisatie levert niet alleen directe baten op, maar ook besparingen. Daarnaast kunnen successen uit de Biotech Booster niet alleen leiden tot economische, maar ook maatschappelijke impact die zelfs tot ver buiten Nederland reikt. Tot in armere landen bijvoorbeeld.”

De Biotech Booster is geslaagd als verschillende projecten een vlucht krijgen en resulteren in ondernemingen en producten met toegevoegde waarde, vindt Verkamman. Al gaat het er volgens haar niet om hoe, maar dát een innovatie zijn weg vindt. “Er zal ook genoeg niet lukken. Dat mag juist. Als de manier van werken en hoe we omgaan met innovaties maar normaal wordt. En dus, dat ideeën vanuit de biotechnologie veel eerder worden getoetst en kunnen landen. Zo profiteren we allemaal van de aanwezige kennis.”

Mirjam van Praag (links) en Annemiek Verkamman (rechts)
Mirjam van Praag (VU) & Annemiek Verkamman (HollandBIO). Foto: Maartje Geels
← All news

Terugblik: Macht van de Media: communicatie in crisistijd

, ,

De coronapandemie bracht onderwerpen als innovatie, productontwikkeling, testen en vaccinatie naar ieders keuken- en (digitale) borreltafel. Niemand had twee jaar geleden kunnen voorspellen dat biotech jargon als mRNA-technologie, OMT, EMA en PCR gemeengoed zou zijn. Maar heeft  twee jaar intensieve (crisis)communicatie ook impact gehad op het aanzien van de biotech sector en de innovaties daaruit, of op het publieke vertrouwen in de wetenschap?

Tijdens HollandBIO’s Macht van de Media event van 11 mei maakten we met de aanwezigen de balans op van de golf aan publiciteit over de biotech sector en haar innovaties tijdens de pandemie en gingen we in op de vraag hoe nu verder: duiken we gewoon onze labs weer in en stopt de communicatie, of zetten we de lijn door? 

De introducties

Het event opende met drie korte presentaties: Marc Kaptein en Jan-Willem de Heer (Pfizer) beten het spits af, gevolgd door hoogleraar Risicocommunicatie en Volksgezondheid Daniëlle Timmermans (AmsterdamUMC) en onafhankelijk wetenschaps- en onderzoeksjournalist Jop de Vrieze. Zij dienden als warming up voor het Lagerhuisdebat dat later volgde.

Marc Kaptein en Jan-Willem de Heer reflecteerden op communicatie vanuit bedrijven tijdens de pandemie. Communicatie, of misschien betere gezegd educatie, was een belangrijk instrument in het vergroten van de acceptatie van vaccins en iets waar je als ontwikkelaar wel mee bezig moest: zo waren mRNA-vaccins nieuw en onbekend bij zowel het bredere publiek als bij veel artsen, waren er vragen over de veiligheid en de snelheid van het ontwikkeltraject en werd de dynamiek in de media vooral gedreven door controverse. Pfizer heeft gekozen voor een actieve rol in het debat en een open houding rond inkomende verzoeken, bijvoorbeeld met deelnames aan talkshows en andere media-optredens, maar dat vroeg wel een grote gezamenlijke inspanning van een heel team als het ging om de voorbereiding en uitvoering. De les van de coronacrisis was dat een educatieve rol onderdeel moet zijn van de verantwoordelijkheid die de geneesmiddelensector heeft, en dat daar bijvoorbeeld binnen de Code Geneesmiddelenreclame (CGR) meer ruimte voor zou kunnen komen.

Daniëlle Timmermans ging in op de vraag hoe burgers en het bredere publiek naar risico’s kijken op gezondheidsvlak. Eén van de observaties uit de coronapandemie en uit eerdere uitbraken van infectieziekten is dat argumenten van experts lang niet altijd het (hele) publiek overtuigen, bijvoorbeeld als het gaat om het nut en de noodzaak van vaccinatie en de ernst van mogelijke bijwerkingen. Dat heeft er mee te maken dat burgers anders naar risico’s kijken dan experts, dat gevoelens als onzekerheid bepaalde beelden met zich meebrengen bij burgers en dat bij gezondheidsissues ook bepaalde waarden als wantrouwen mee gaan spelen bij burgers in hun afwegingen. Burgers kijken kortom fundamenteel anders naar risico’s dan experts en wetenschappers. Dat geldt ook voor vaccins, vaccinatie en bijwerkingen: dat blijft hoe dan ook een gevoelig onderwerp bij delen van het publiek, dus dat gaat niet zomaar weg. De les van deze en eerdere crises, is dat we in communicatie over deze onderwerpen uit moeten gaan van het perspectief van de burger in plaats van het technische perspectief van experts.

Jop de Vrieze opende zijn inleiding met een overweging over de rol van de media tijdens een crisis. Tijdens de podcast Mediaforum riepen de aanwezigen op om als experts met één mond te praten tijdens de coronacrisis. Jop ging hier op Twitter openlijk de discussie over aan. Dat werd hem niet bepaald overal in dank afgenomen, maar het tekent wel zijn opvatting over hoe je een crisis als deze duidt: door je te verdiepen in de literatuur, gesprekken aan te gaan met experts en op basis daarvan de bakken met informatie te onderscheiden en duiden die we over ons heen kregen. Alleen factchecken is niet genoeg, als journalist mag je best kleur bekennen en schrijven vanuit de kennis en inzichten die je opdoet om zo het debat naar een hoger plan te trekken. De coronacrisis was daar het uitgelezen voorbeeld van, bijvoorbeeld met allerlei persberichten en updates over de effectiviteit van vaccins die in ontwikkeling waren, verhalen over mogelijke bijwerkingen die enige balans vergen tussen het duiden van de ernst en de gevolgen daarvan op de vaccinatiebereidheid. Het is de verantwoordelijkheid van journalisten om niet alleen de feiten na te gaan, maar ook om kritisch en constructief te zijn door het scheppen van orden in de chaos, het wegen van wat daaruit komt en wat het effect daarvan is op de maatschappij.

De stellingen

Onder leiding van Roderik van den Bos van de Debatacademie gingen de 50 aanwezigen het debat aan in Lagerhuisformat. Vele goede argumenten vlogen over en weer, en de debaters waren gelukkig ook niet bang om zich te laten overtuigen hun standpunten aan te passen. Een bloemlezing uit de levendige discussie:

Nederland had de beste aanpak van de pandemie

2% EENS                                                     98% ONEENS

+ “Ik heb een veilig gevoel gekregen door de overheidsmaatregelen.”
– “We hebben het op diverse momenten, ook in vergelijking met andere landen, laten liggen.”

De maatschappij is sinds corona positiever tegenover biotech en de innovaties daaruit gaan staan

60% EENS                                                     40% ONEENS

+ “De sector heeft veel meer positieve aandacht gekregen vanuit media en maatschappij, zelfs in mijn persoonlijke omgeving!”
– “De flinke piek in positieve aandacht tijdens het begin van de coronacrisis en de komst van de vaccins is inmiddels wel weer weggeëbd en als sneeuw voor de zon verdwenen.”

We moeten de CGR aanpassen zodat producenten onbelemmerd kunnen praten over medicijnen in media

20% EENS                                                     80% ONEENS

+ “Reclames draaien op TV is niet de bedoeling, maar de grens mag wel ruimer dan nu: de sector muilkorft zichzelf nu teveel.”
– “Onbelemmerd praten gaat te ver, er is een fijne lijn tussen reclame, communicatie en educatie.”

Bedrijven moeten altijd “JA” zeggen tegen RADAR en Nieuwsuur

50% EENS                                                     50% ONEENS

+ “Je hebt als fabrikant een verantwoordelijkheid om proactief te communiceren, ook als het gaat om kritische vragen.”
– “Bij sommige media en verzoeken weet je al van tevoren dat er geknipt en geplakt gaat worden, dus daarom zou ik zeker niet altijd ja zeggen.”

Het zou goed zijn als media critici van de farmaceutische sector minder aandacht geven

20% EENS                                                     80% ONEENS

+ “Je kan bij het RIVM werken en een echte expert zijn, maar je wordt gelijkgesteld aan Doutzen Kroes die een uurtje op Google zit.”
– “Het negeren van critici gaat niet helpen om onvrede weg te nemen bij delen van het bredere publiek, dus laat ze daarom tot inzicht komen tijdens media-optredens.”

Elke grote redactie zou een medisch-wetenschappelijke journalist in de gelederen moeten hebben

90% EENS                                                     10% ONEENS

+ “Er is zoveel informatie voorhanden dat je als redactie eigenlijk niet zonder iemand kan die dat voor je analyseert en duidt.”
– “Waar houdt het dan op? Er zijn zoveel sectoren en dringende issues die een eigen specialist kunnen gebruiken, dan is het einde zoek.”

Met de juiste feiten win je het debat

2% EENS                                                     98% ONEENS

+ “Als je het goed brengt en de juiste feiten hebt, kun je altijd het debat winnen.”
– “Gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen, je wint debatten alleen als je het vertrouwen wint van je publiek en dan maken feiten niet altijd het verschil.”

← All news

HollandBIO welcomes ShanX Medtech as a new member

HollandBIO connects, represents, and supports companies and initiatives within the Dutch life science sector. We are very proud that we already represent over 260 companies: from start-ups to large companies and everything in-between, active in the health, food or biobased economy. Late last year we welcomed ShanX Medtech! ShanX Medtech is an Eindhoven-based startup developing antibiotic efficiency testing diagnostic devices aiming to help doctors prescribe the correct antibiotic, with Urinary Tract Infections (UTIs) forming their first indication.

In the Netherlands alone, over two million people visit their family doctors with symptoms of a Urinary Tract Infections every year. Providing correct antibiotic care is crucial for achieving the best patient outcome, yet antibiotic efficacy testing still remains a challenge today.

ShanX Medtech is developing a first-of-its kind antibiotic efficiency testing device that can deliver results within 4 hours. ShanX’s innovation enables, same-day, evidence-based, and personalized antibiotic care whilst combatting the public global health issue of antibiotic resistance which is partially caused by injudicious antibiotic administration.

ShanX Medtech was established in April 2019 and has received several regional, national, and European Grants as well as equity-based investment.

ShanX Medtech is open to partnerships. For more information visit: https://shanxmedtech.com/ or send an email to: info@shanxmedtech.nl

← All news

HollandBIO welcomes MeiraGTx as a new member

HollandBIO connects, represents and supports the Dutch life science sector. We are very proud that we already represent over 260 companies: from start-ups, small and medium-sized companies to large companies, active in health, food or biobased economy. Today we welcome MeiraGTx Netherlands, an Amsterdam based biopharmaceutical company developing local gene therapy for different indications. The company specializes in the development of viral gene therapy vectors, in particular adeno-associated virus (AAV) based therapeutics.

“Our mission is to develop potentially curative treatments for patients living with serious diseases. Several product candidates are in the discovery and development phase. In 2021 we have moved to our brand new facility at Paalbergweg 2 in Amsterdam, with tailor made laboratories to execute our R&D and vector production activities. Meira GTx Netherlands B.V. is a wholly-owned subsidiary of MeiraGTx Holdings plc. With sites in New York, London, Shannon, and Amsterdam, our global footprint provides us the opportunity to partner with leading institutions around the world, allowing us to deepen our understanding of diseases and their progression.”

← All news

HollandBIO verwelkomt BeiGene

HollandBIO is blij om BeiGene als lid te mogen verwelkomen. BeiGene is een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat zich richt op het verbeteren van de resultaten van de behandeling tegen kanker en wil patiënten overal ter wereld toegang bieden tot deze behandelingen. BeiGene biedt innovatieve behandelingen, van het laboratorium tot aan het bed van de patiënt.

BeiGene streeft ernaar de farmaceutische industrie te transformeren door effectieve medicijnen te ontwikkelen die wereldwijd voor veel meer mensen betaalbaar en toegankelijk zijn. BeiGene heeft alle benodigde faciliteiten in huis en hoopt daarmee op het gebied van klinische ontwikkelingen wereldwijd toonaangevend te worden. BeiGene zet zich ervoor in om wetenschappelijke innovatie te vertalen naar betere geneesmiddelen voor patiënten.

“Mensen met kanker staan centraal bij alles wat wij doen. Onze aanpak om mensen met kanker wereldwijd te helpen, is uniek: wij concentreren ons op gebieden met een ’unmet need’ en gaan daarbij van meet af aan wereldwijd te werk. Het maakt voor kanker niet uit of patiënten uit de de VS, China, Europa of waar dan ook ter wereld komen. Kanker kent geen grenzen, en wij ook niet.”

← All news

HollandBIO welcomes NoPalm Ingredients as a new member

HollandBIO connects, represents and supports the Dutch life science sector. We are very proud that we already represent over 260 companies: from start-ups, small and medium-sized companies to large companies, active in health, food or biobased economy. Today we welcome NoPalm Ingredients! NoPalm Ingredients likes to address a word to the reader:

At NoPalm Ingredients we are on a mission to replace palm oil in the over 60% of products we use daily, present in everything from our food products to our cosmetics. Palm oil has serious environmental and human costs, from its harmful effects on deforestation, biodiversity and the C02 emissions associated with its production and trade. With our revolutionary microbial oil we provide an alternative ingredient to palm oil in food, cosmetics and detergents.

At NoPalm Ingredients we can achieve a significant reduction in C02 emissions by offering a sustainable, local, circular alternative. Our microbial oil is fermented through the use of side streams like leftover vegetable tops and potato peels. Not only does this reduce waste, our leftover biomass can be repurposed and put back into the value chain, creating a circular product that is better for the planet. As such, NoPalm stands out from competitors because we are using side streams, making ours a novel concept and more sustainable. By cultivating special strains of yeasts, we have developed our microbial oil with the ability to adapt the contents of the oil for different applications. Thus, NoPalm Ingredients can save the rainforest and its animals, cut down waste and C02 emissions and make a valuable product that can be widely used in many different applications.

NoPalm Ingredients was founded in 2021 and we are making rapid progress. In January, we raised our first round of 1 million and opened up our lab. In March NoPalm Ingredients was nominated for the final of the Rabobank Sustainability Award 2022! At YES!Delft our pitch got us nominated for the Floriade Expo 2022.

By April, our first 100L fermentation is already underway. Right now we are in the process of creating samples to send to some of our interested customers. We are looking forward to having our oil be certified as food grade within the year.

We are also getting ready for our next funding round that we plan to start end of this year. We are already speaking to some exciting potential investors to join.

Come and meet us at exciting upcoming events! May 12-13th we will attend the FoodHack Summit in Switzerland and on May 18th we will at F&A Next in Wageningen. May 19th we have the finals of the Rabo Duurzame Innovatieprijs and later this year we will have a booth at Food Ingredients Europe in Paris.

Come along for our journey by following us on our Website or LinkedIn!

← All news

HollandBIO welcomes Necstgen as a new member

,

HollandBIO connects, represents and supports the Dutch life science sector. We are very proud that we already represent over 260 companies: from start-ups, small and medium-sized companies to large companies, active in health, food or biobased economy. Today we welcome Necstgen. NecstGen is a new centre of excellence for cell and gene therapy development and manufacturing. Necstgen likes to address a word to the reader:

Cell and Gene Therapies have great potential to treat and cure some of the world’s most devastating diseases. Due to their complexities, this new generation of therapies faces challenges to reach patients including access to knowledge and facilities. NecstGen provides critical contract development, manufacturing and rental services to innovative organisations in the field of Cell and Gene therapy. Successful completion of such services helps to accelerate the delivery a new generation of therapies to patients.

NecstGen has an expert team ready to deliver your therapy to patients. Our purpose-built 4,000+ m2 facility, located on the Leiden Bio Science Park, encompasses development labs and GMP suites to accommodate the manufacturing of therapies. NecstGen’s dedicated Viral Vector suites offer segregated inoculum, upstream and downstream processing capability to maximize batch throughput. The multi-use Grade B and C cleanrooms are available for manufacturing of therapies including Cell Therapies, ex vivo Gene Therapies and Gene Therapies. NecstGen offers full contract manufacturing for Cell Therapy and Viral Vector, as well as cleanroom rental for any mammalian-based therapy type.

NecstGen offers:

  • Full contract manufacturing services for Cell Therapy and Viral Vector
  • Process design, scale-up, optimization and automation for Cell Therapy and Viral Vector
  • Process Development
  • Assay development for in-process, release, and potency
  • Cleanroom rental including services for QA, QC, and QP

For more information visit our website, check out our brochure or watch our introduction video.

← All news

Wereldwijd stijgende investeringen in cellulaire agricultuur

, , , ,

De alternatieve eiwitmarkt is nog relatief jong en hartstikke booming en wordt momenteel gedomineerd door plantaardige eiwitbronnen. Nieuwe eiwitbronnen zoals gecultiveerd vlees, gefermenteerde eiwitten en insecten gaan de concurrentie gretig aan. Roland Berger schreef hier vorig jaar al uitgebreid over in The Protein Revolution waarin zij dit onder andere duiden aan de hand van de oplopende investeringen in innovatieve eiwitbronnen. 

Gecultiveerd vlees als Nederlandse trots 

Eerder deze maand feliciteerde HollandBIO nog het Cellulaire Agricultuur Consortium met de honorering vanuit het Nationaal Groeifonds van maar liefst 60 miljoen euro ter ondersteuning van de vorming van een ecosysteem rond cellulaire agricultuur, de technologie om dierlijke producten zoals melk en vlees rechtstreeks uit cellen te produceren. Deze publieke investering is een voorbeeld van de toewijding van de Nederlandse overheid maar meer financiering is noodzakelijk voor opschaling en maatschappelijke integratie. Maar de nationale fanbase groeit, ook het koninklijk paar gelooft in de potentie van gecultiveerd vlees. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima drongen zelf aan op de aanwezigheid van het Maastrichtse Mosa Meat tijdens koningsdag op het Onze Lieve Vrouweplein.  

Internationale ontwikkelingen 

Achter komen te liggen is geen optie maar in de Verenigde Staten gaan de vorderingen gestaag verder nu UPSIDE Foods vorige week een serie C-investering van maar liefst 400 miljoen dollar heeft opgehaald. Zij zijn zich aan het klaarstomen om nog voor het einde van het jaar de markt toe te treden met hun gecultiveerde kippenvlees.  

De grote aandacht voor en publieke en private investeringen in innovatieve eiwitbronnen maken duidelijk dat cellulaire agricultuur een steeds grotere rol speelt in transities op eiwit, duurzaamheid en klimaat.  Nederland heeft een sterke geschiedenis als het gaat over innovatie in voedselproductie en kent goede uitgangspunten voor een koplopersrol op cellulaire landbouw. HollandBIO kan niet wachten om deze positie te helpen verzilveren! 

Lees meer:

← All news

De circle of (product)life onder de loep genomen door corona

,

HollandBIO brengt jullie graag goed biotech-nieuws. Toch is het helaas niet altijd Hakuna Matata wat de klok slaat in de sector. Het ene moment word je met warm gejuich onthaald omdat je een prachtig product ontwikkeld hebt, het volgende moment kun je de verkoopvooruitzichten bijstellen vanwege overaanbod, al dan niet door flinke concurrentie. Want gedreven door de wens om de (toekomstige) patiënt zo goed mogelijk te bedienen, is er altijd wel een wetenschapper of ondernemer die het beter wil doen.  

Binnen de biotech krijgen ontwikkelaars regelmatig de nodige tegenslagen voor hun kiezen. Een product blijkt toch niet het verwachte effect te sorteren. Er treden (zeldzame) bijwerkingen op. Een concurrent ontwikkelt een vergelijkbaar product dat sneller of beter werkt, makkelijker is in gebruik of beter aansluit bij de wensen van de doelgroep. Een tegenvaller in een -of meerdere- van deze processen is eerder regel dan uitzondering.  

Een crisis als de coronapandemie legt een vergrootglas op de ontwikkelingen in deze circle of product life. Het recordtempo waarmee de biotech sector meerdere veilige en effectieve producten tegen het coronavirus voortbracht, is ongekend en in eerste instantie reden tot grote lof. Maar rap daarna begon het grote vergelijken… Ineens wilden mensen kiezen welk vaccin ze in hun arm kregen. Omdat ze zeldzame bijwerkingen wilden voorkomen of het “meest effectieve” vaccin wilden ontvangen. Maar al gauw ook omdat politieke keuzes “schansen met Janssen” onmogelijk maakten, of omdat ze liever wachtten op een oud-en-vertrouwd eiwitvaccin.  

Hoewel vervelend, ligt aan deze keuzestress voor de rest van de wereld een gunstigere boodschap ten grondslag. Het zijn immers tekenen dat de kop van crisis eraf is en we richting een meer “normale” marktdynamiek bewegen. Nu zelfs ontwikkelingslanden kampen met een overaanbod aan vaccins, en onze eigen overheid recent miljoenen doses aan overbodige eiwitvaccins af kon schrijven, zien verschillende vaccinfabrikanten, waaronder AstraZeneca en Janssen, zichzelf genoodzaakt de vaccinverkoopvooruitzichten bij te stellen en zich weer op andere zaken en aandoeningen te richten. Wellicht een bittere pil voor hen, maar binnen het huidige systeem onderdeel van het beroepsrisico voor de sector.   

Hoewel de crisisfase dus langzaam bezworen lijkt, zijn er volgens de World Health Organisation nog altijd bijna 350 vaccins in (pre-)klinische ontwikkeling. De doorgewinterde wetenschappers en ondernemers in onze sector laten zich immers niet van de wijs brengen door een enkele tegenslag: zij zijn rotsvast overtuigd van de meerwaarde van hun eigen product. En maar goed ook. Want net zoals we deze crisis konden varen op onze voorkennis van SARS en MERS, gaat ook de corona-kennis die we in deze crisis en rond deze producten opdoen in de toekomst vast nog van pas komen. Al hopen we ongetwijfeld allemaal dat de volgende grote mutatie -laat staan crisis- nog geruime tijd op zich laat wachten.    

← All news

Partnering BIO International Convention geopend

,

Het partnering systeem van de BIO International Convention is open! Deelnemers aan de BIO 2022 in San Diego kunnen hun bedrijfsprofiel invullen en partnergesprekken aanvragen via het BIO One-on-One Partnering ™ systeem. BIO organiseert op 11 mei 2022 om 19:00 uur een webinar, zodat je je als een echte pro door het systeem heen kan bewegen. Aanmelden kan hier. De 1-op-1 partner gesprekken tussen bedrijven zijn een essentieel onderdeel van de BIO Convention. Zulke partnermeetings vormen de basis voor een groot deel van de succesvolle deals in life science & health.

Ook dit jaar zal er tijdens de BIO, die van 13 tot 16 juni plaatsvindt, een Holland Paviljoen aanwezig zijn op de Exhibition Floor. Het Holland Paviljoen promoot Nederland als zakenpartner, vestigingsland en als aantrekkelijke optie voor kenniswerkers in de sector. Het is de perfecte ontmoetingsplek om tussen het partneren door elkaar te ontmoeten en om partnermeetings van een informeel karakter te plannen. Voor vragen over de BIO US international convention of over het Holland paviljoen op de BIO kan je contact opnemen met HollandBIO’s Marit