← All news

Toegankelijkheid van nieuwe behandelingen: kan het beter?

, , ,

Vintura, IQVIA, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en HollandBIO deelden afgelopen donderdag inzichten uit drie recente onderzoeken over de toegankelijkheid van nieuwe geneesmiddelen in Nederland. Tijdens het interactieve webinar identificeerden we samen met een breed scala aan stakeholders de uitdagingen in de periode na vergoeding. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, en concluderen voorzichtig dat toegang tot nieuwe geneesmiddelen nog sneller en beter kan. Wel ontbreekt een helder en gedeeld beeld van de onderliggende oorzaken. Voordat we aan de slag kunnen met oplossingen, is eensgezindheid over de uitdagingen en een open discussie met alle betrokkenen essentieel.  

Geneesmiddelen zijn pas van waarde wanneer zij de patiënt ook daadwerkelijk bereiken. De route van lab naar patiënt is hobbelig. Hoewel registratie van een nieuw geneesmiddel soms als finishlijn voor toegang gepresenteerd wordt, is dat niet het geval. Na registratie volgt op nationaal niveau het proces van vergoeding en inkoop. Tenslotte moet een nieuw middel ook worden voorgeschreven door een arts, voordat de patiënt toegang heeft. Drie recente studies onderzochten de toegankelijkheid van nieuwe behandelingen in Nederland.

Vergoeding van add-on geneesmiddelen

Thomas Broekhoff (HollandBIO) legde uit hoe vergoeding voor intramurale geneesmiddelen in Nederland werkt. Hij zoomde in zijn onderzoek in op één van de indicatoren van toegankelijkheid, namelijk de doorlooptijden tussen het moment van registratie en de toekenning van een add-onprestatie. Met een add-on kan een ziekenhuis een geneesmiddel dat meer dan €1.000,- per patiënt per jaar kost, los van de geldende diagnose-behandelcombinatie declareren bij een zorgverzekeraar. Uit het onderzoek komt naar voren dat deze doorlooptijden om verschillende redenen sterk uiteenlopen en niet van tevoren te voorspellen zijn. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een infographic, inclusief vijf aanbevelingen om het open instroom proces te verbeteren.

Toegang tot nieuwe add-on geneesmiddelen in de oncologie na vergoeding

Renaud Heine (ESHPM) en Christel Jansen (Vintura) deelden de belangrijkste inzichten uit twee recent gepubliceerde studies. Beiden onderzochten hoe snel patiënten na een positief vergoedingsbesluit ook daadwerkelijk toegang hebben tot verschillende nieuw geregistreerde kankermedicijnen in Europa. Uit het onderzoek van IQVIA en ESHPM blijkt dat vertraagde toegang tot innovatieve kankergeneesmiddelen een gemiste kans kan zijn voor patiënten en een potentieel verlies van levensjaren oplevert. Een vergelijkbare conclusie volgde uit het rapport van Vintura. Nederland heeft in verhouding tot andere Europese landen tamelijk snel toegang tot innovatieve kankergeneesmiddelen na registratie. De uptake van innovatieve kankergeneesmiddelen in de klinische praktijk lijkt in verhouding tot onze buurlanden echter traag te zijn.

Toegankelijkheid add-on geneesmiddelen na vergoeding: kan het beter?

Waarom is de uptake van nieuwe kankergeneesmiddelen in Nederland vertraagd? Op basis van informatie uit de theorie deelden aanwezigen ervaringen uit de praktijk via Mentimeter. Vele uiteenlopende verklaringen passeerden de revue, waaronder neerwaartse budgetdruk op voorschrijvers, langzame opname in richtlijnen en een conservatieve houding van voorschrijvers. Na afloop concluderen we voorzichtig dat toegang tot nieuwe geneesmiddelen nog sneller en beter kan, maar dat we niet precies weten waardoor suboptimale toegang veroorzaakt wordt. Eensgezindheid over het probleem en de onderliggende oorzaken is een eerste cruciale stap op weg naar het realiseren van verbeteringen. Een open discussie met alle betrokkenen is daarbij essentieel. Dit webinar gaf een mooie eerste aanzet tot een onderlinge dialoog, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en een gedeelde feitelijke basis.

← All news

Biotech Wednesday: Joining forces to outsmart cancer – Guiding cancer treatments in the 21st century

, ,

When life gives you lemons you make lemonade, and perhaps there is opportunity in that. The second edition of Biotech Wednesday switched from Pakhuis de Zwijger into a digital experience. What seemed at first a limitation turned out to be an opportunity. With a line-up of top speakers from both research and industry and participants joining the event from fourteen countries spread on three continents, this year’s digital edition of Biotech Wednesday was a success.

The state of the art and the future

The goal of Biotech Wednesday was to bring together researchers, clinicians and industry that are developing and utilizing next generation diagnostics for precision medicine – from early stages to the market. In the current context of cancer treatments moving away from the ‘one biomarker-one drug’ scenario towards a more integrated approach with multiple biomarkers and drugs, the underlying thread of this second edition was to take a close look at this ‘new paradigm’ that will most likely pave the way for the introduction of multiplexing strategies in the clinic using companion diagnostics and patient stratification methodologies.

Industry and academy together

The lectures spread over a whole afternoon, were divided into two sections. The first one focused on research – looking into the fast changing landscape of Molecular Diagnostics and how whole genome sequencing is suitable for this (Edwin Cuppen, Hartig Medical Foundation), the importance of molecular surveillance of cancer for finding novel target therapies and how Learning Health Care systems can drive medical and scientific progress (Emile Voest, NKI-AVL) followed by a look into the need for highly sensitive detection methods (Jeroen de Ridder, Cyclomics).

The second section gave the stage to the industry, looking into how the Mammaprint test identifies patients with low risk versus high risk of distant metastases, detecting active metastatic process before clinically detectable metastasis (Caroline van der Meijden, Agendia) and the Hi-NL initiative built to support innovators in developing medical technology – affordably and with a proven patient benefit (Maroeska Rovers, Hi-NL). It  also offered a deep dive into Organoplates, which can mimic the complex nature of cancer (Jos Joore, Mimetas). And last, looking into how foundation medicine and Roche oncology meet for a comprehensive approach in transforming medical knowledge to improve treatments (Sophie Dusoswa, Roche Foundation Medicine).

The chance to connect

Through more than 130 one-on-one conversations and 55 separate meeting sessions spread over the course of the afternoon, the event was successful at bringing researchers, clinicians and industry together to connect and discuss state of the art issues in the field.

Impressions of the event

Photography: © Nils van Houts

← All news

The Termeer Foundation Launches Henri Termeer Transatlantic Connections Award

,

The Termeer Foundation, a nonprofit organization focused on connecting life science innovators and catalyzing the creation of new medicines, announced the creation of The Henri Termeer Transatlantic Connections Award. The Award is part of an agreement signed in July 2019 between the Massachusetts Office of International Trade and Investment and the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, which created and signed a Memorandum of Understanding laying the basis for a Massachusetts – Netherlands Transatlantic Life Sciences Partnership. The signatories included Top Sector Life Sciences & Health (Health~Holland), MassBio, HollandBIO and the Henri A. Termeer Tribute Committee; all of whom agreed to provide support and organize activities to promote trans-Atlantic collaboration between the two biotechnology ecosystems.

“The establishment of the Henri Termeer Transatlantic Connections Award is the first of many partnerships this group plans to create that will help foster a strong relationship between life science communities in the Netherlands and Massachusetts,” said Belinda Termeer, President, Co-Founder and Member of the Board of Directors, The Termeer Foundation. “As a native of Holland, Henri was always interested in establishing working relationships with his homeland and his new business home in Cambridge. We are delighted at the creation of this award and feel that it will provide an excellent platform for identifying future industry ambassadors and the opportunity for collaborations between these two important life science sectors.”

The Henri Termeer Transatlantic Connections Award will be an annual award competition for life science entrepreneurs in the Netherlands and Massachusetts. Each year the Termeer Foundation and Health-Holland will select two young life science entrepreneurs, one in Massachusetts and one in the Netherlands, who are leading innovative biomedical research activities, and whose programs have the potential to strengthen transatlantic relations between the two life science regions. Candidates should have already established themselves within the life science industry leading an early-stage company, with a concrete business plan and initial funding in place. Additionally, the recipient will be someone interested in becoming actively involved in mentorship and who agrees to be involved in Termeer Foundation programs. Awardees receive Fellowship status within The Termeer Foundation, which includes access to experienced healthcare mentors, networking with fellow peer entrepreneurs, and recognition at The Termeer Foundation Annual Dinner. Recipients will also have the opportunity to spend a week visiting their fellow awardee’s company, and to participate in additional learning, networking and cultural events.

The winners of the 2021 Henri Termeer Transatlantic Connections Award will be announced at the end of April, 2021. Nominations should be submitted here.

“Life science research is increasingly developing into a global experience with partnerships between companies in diverse global locations becoming part of our industry’s DNA,” said Hans Schikan, board member of Health-Holland and a member of the Henri Termeer Transatlantic Connections Award Steering Committee. “One of the many important elements of the biotechnology business I learned from Henri Termeer during my time at Genzyme and as CEO of Prosensa, with Henri as an inspiring mentor, was the notion of understanding the needs of patients everywhere and applying our research in the development of treatments to address those needs no matter the location.” Members of the Massachusetts – Netherlands Transatlantic Life Sciences Partnership Steering Committee include: Belinda Termeer (Co-Founder and Member of the Board of Directors, The Termeer Foundation), Alan Walts (Treasurer, Secretary, Mentor, Co-Founder and Member of the Board of Directors, The Termeer Foundation), Hans Schikan (Member Board of Directors, Health-Holland), Bob Coughlin (President/CEO, Massachusetts Biotechnology Council), Clémence Ross-van Dorp (Ambassador Life Sciences & Health Sector), Annemiek Verkamman (Managing Director, HollandBIO), John Maraganore (CEO and Director, Alnylam Pharmaceuticals), and Daniel de Boer (Founder and Chief Executive Officer, ProQR Therapeutics).

“I am delighted to support this award that will provide an incredible opportunity each year for two deserving life science entrepreneurs,” said Daniel de Boer, Founder and Chief Executive Officer of ProQR Therapeutics. “Reflecting on my personal experience, Henri’s influence has been invaluable and he was instrumental in helping me to navigate my entrance into the biotechnology industry as a CEO. We co-founded ProQR together, which is now based in the Netherlands and Massachusetts, embodying the spirit of this initiative and his legacy.”

Source: The Termeer Foundation (Press release)

← All news

HollandBIO welcomes Eurofins Genomics as a new member

,

HollandBIO connects, represents and supports the Dutch life science sector. We are very proud that we already represent 225 companies: from start-ups, small and medium-sized companies to large companies, active in health, food or biobased economy. Today we welcome Eurofins Genomics! Eurofins Genomics is a member of the Eurofins Scientific Group with facilities established in Europe, USA and Asia. Eurofins likes to address a word to our readers:

‘At Eurofins Genomics “it is our mission to provide fast, complete and reliable analyses and production of DNA and RNA products”. This year our company was happily celebrating its 30th anniversary. With our team of over 400 employees we operate 4 main production sites throughout Germany and Denmark.  We are also proud to be one of the #1 suppliers of routine genomic services for European academia and industry. One of our hallmarks is having the largest commercial Sanger sequencing facility in Europe.

Besides routine Sanger sequencing, Eurofins Genomics is an internationally leading provider of NGS sequencing and genotyping services, DNA synthesis (genes and oligo’s), and bioinformatics analysis.  Our customer base extends from pharma, diagnostics, food, agriculture and academia to the biotech industry and various other research markets. Our products and services adhere to virtually all relevant QM/QA certificates. We are constantly innovating and looking for new exiting solutions to better serve our clients. The most recent example has been the record-speed development of a comprehensive SARS-CoV-2 testing portfolio that makes Eurofins Genomics the leading supplier of (testing) materials during the SARS-CoV2 crisis.

Our company’s strength is an extensive customer base and high quality services in industrial scale for the life science industries and academic research institutions around the world. With the help of HollandBIO, we are now eager to expand our network also in the Netherlands where the Biotech sector is currently growing rapidly. For more information, please contact our local account manager or support team. For further information, you can visit us at “www.eurofinsgenomics.com”.  We are looking forward to meet you!’

HollandBIO is pleased that Eurofins Genomics joined us as a member and we wish them a warm welcome!

← All news

Reconstructie testcapaciteit illustreert expertise en toegevoegde waarde private partijen

De uitgebreide reconstructie in het NRC Handelsblad van het opschalen van de COVID-19 testcapaciteit door de Nederlandse overheid dit voorjaar maakt één ding duidelijk: het was een hectische en onzekere tijd, waarin onder hoge druk en met beperkte kennis grote beslissingen genomen moesten worden. Ook HollandBIO speelde een bescheiden rol, met een inventarisatie en aanbod voor mogelijke testcapaciteit bij biotechbedrijven. Waar de overheid in eerste instantie koos voor andere opties, ziet HollandBIO inmiddels steeds meer ruimte voor en erkenning van de expertise en toegevoegde waarde die private partijen bieden: of het nu gaat om de recente uitbreiding van de testcapaciteit of het toewerken naar een ‘testsamenleving’ in samenwerking met onder andere VNO-NCW.

In de afgelopen jaren is een voelbare terughoudendheid vanuit de overheid merkbaar om met bedrijven of een sector om tafel te gaan. Het erkennen van bedrijven als onderdeel van het ecosysteem, en hun rol in het realiseren van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zou business as usual moeten zijn: of we het nu hebben over de pandemie, de transitie naar personalised medicine, preventie, verduurzaming of een ijzersterk innovatieklimaat.

Als vertegenwoordiger van private partijen staat HollandBIO te trappelen om een bijdrage te leveren aan de uitdagingen die ons op korte en langere termijn te wachten staan in Nederland. We zijn er sterk van overtuigd dat de beste antwoorden en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen ontstaan door openlijke en gelijkwaardige samenwerking tussen publieke en private partijen.

Lees hier het hele artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/30/te-laat-te-weinig-te-traag-en-niet-goed-doordacht-a4022042

← All news

Op naar de arm (deel II): kabinet publiceert Nederlandse COVID-vaccinatiestrategie

, , , ,

Langzaam maar zeker wordt hopen vertrouwen: na de jaarwisseling hebben we misschien wel de beschikking over de eerste coronavaccins. Hoera! Die vaccins moeten vervolgens zo snel mogelijk de juiste arm in. Dat is geen sinecure, dat vergt een nationaal vaccinatieplan, zo merkten we vorige week al op. We waren dan ook blij verrast toen minister De Jonge vrijdagmiddag de Nederlandse COVID-vaccinatiestrategie de ether in slingerde. We legden het plan langs de meetlat: is dit het felbegeerde integrale plan om de giga vaccinatie-uitdaging in goede banen te leiden? Spoiler alert: HollandBIO is er nog niet helemaal gerust op.

In zijn COVID-vaccinatiestrategie pleit het kabinet voor een wendbare Nederlandse aanpak en strategie. Er zijn, in samenwerking met verschillende partijen, meerdere scenario’s in voorbereiding. Check tot zover. Het kabinet wil waar mogelijk gebruik maken van bestaande structuren, én via kleinschalige distributie prioritaire groepen voorzien van een vaccin. Dat klinkt in eerste instantie handig en veilig. Maar is het wel realistisch? Een pandemie en bestaande structuren staan op gespannen voet, leerden we van het contactonderzoek, het inkoop-, en het testbeleid. Maar corona en kleinschalig, dat is helemaal een contradictio in terminis.

Reken maar even met ons mee. De door de Gezondheidsraad aangewezen prioritaire doelgroep bestaat in totaal uit maar liefst 6,5 miljoen mensen, die, afhankelijk van welke vaccins als eerste beschikbaar zijn, waarschijnlijk tweemaal een prik moeten krijgen. Dat maakt 13 miljoen vaccinaties.Ter vergelijking, in 2019 ontvingen zo’n 3,1 miljoen mensen uit diezelfde doelgroep de griepvaccinatie. Dat is één prik, met één vaccin, en ook dat is elk jaar weer een fikse opgave. Het getal 13 miljoen zou dus al voldoende moeten zijn om deze deelvaccinatiecampagne als grootschalig te bestempelen. Tel daar een paar pandemie-eigen complicerende factoren bij op. Het moet namelijk wel een beetje snel, want we willen liever vandaag dan morgen terug naar normaal of op z’n minst normaler. Met het oog op de schaarste, komen de vaccins daarbij zeker het eerste jaar van verschillende leveranciers, in verschillendedeelleveringen van verschillende omvang. Die vaccins hebben een verschillend, nog onbekend, profiel voor verschillende (deel)doelgroepen, en moeten, al dan niet via distributiecentra, vervoerd worden naar uiteenlopende (zorg)locaties, onder verschillende condities. Dat levert al met al een duizelingwekkend logistiek plaatje op, met een schier oneindig aantal mogelijke scenario’s, combinaties en leveringen. En last but not least, één persoon moet hetzelfde vaccin twee keer krijgen, en mogelijke bijwerkingen en liefst effectiviteit moeten nauwgezet geregistreerd worden. Ga er maar aan staan, kleinschalig binnen je reguliere structuren, naast je reguliere takenpakket.

We geven toe, het is onrealistisch om te verwachten dat de vaccinatiestrategie pasklaar zou zijn. We begrijpen dat cruciale gegevens – en de vaccins zelf – nog ontbreken, wat maakt dat we varen in dichte mist. Maar inzetten op kleinschalig en regulier is dat zeer zeker ook. Hoeveel en welke menskracht, hoeveel en welke middelen en hoeveel en welke distributiecentra maakt het kabinet vrij om dit huzarenstuk in goede banen te leiden? En hoe? De vaccinatiestrategie licht een tipje van de sluier op hoe het kabinet in de wedstrijd zit, maar veel van onze vragen blijven vooralsnog onbeantwoord.

Met een kleine steek van jaloezie kijken we naar de plannen van Duitsland, waar centraal aangestuurde distributiecentra worden klaargestoomd, benodigdheden worden ingekocht en mobiele teams worden ingesteld om de vaccinaties naar de arm van bestemming te begeleiden. Om pas later, als er vaccins in overvloed zijn en de coronavaccinatie daadwerkelijk business as usual is, ingebed te worden in de reguliere – zo je wil kleinschalige – infrastructuur. Deutsche Gründlichkeit, kortom.

← All news

Op naar de arm: waar blijft dat nationale corona-vaccinatieplan?

, , ,

Al bijna een jaar zijn we in de weer om het coronavirus te beteugelen: met de dans en de hamer, met testen, met zorg, hulp- en geneesmiddelen. Maar nu, nu gloort er hoop aan de horizon, licht aan het eind van de tunnel. Want als alles goed gaat, voegen we binnenkort een essentieel wapen aan ons arsenaal toe: vaccinatie. Het spreekt voor zich dat die vaccins na het passeren van de finishlijn zo snel mogelijk de juiste arm in moeten. Wat niet wil zeggen dat dit eenvoudig is: het vergt een uitgekookt nationaal vaccinatieplan waarin onder meer advisering, logistiek, uitvoering en communicatie in nauw samenspel met de rest van het corona-wapenarsenaal samenkomen. Dat vergt wel een ambitieuze, gezamenlijk te realiseren doelstelling. Bij voldoende vaccins heel Nederland voor de zomer van 2021 gevaccineerd, bijvoorbeeld. Hoe klinkt dat?

Minister De Jonge geeft aan alles op alles te willen zetten om zo snel mogelijk aan het vaccineren te slaan. Zijn routekaart moet duidelijk maken hoe Nederland zich hierop voorbereidt, maar de kaart mist resolutie en ademt vrijblijvendheid. Waar zijn de urgentie, de daadkracht, mankracht en middelen die passen bij de totaal ontwrichtende crisis waarin we verkeren? Het is alsof we de grootste les van het afgelopen jaar nog steeds niet hebben geleerd: een pandemie bezweer je niet “even” naast je reguliere werkzaamheden, noch met business as usual.

Na de positieve fase 3 interim resultaten van Pfizer en Moderna (hulde, hoera!) haastten partijen zich om de verwachtingen te temperen. Het RIVM liet optekenen dat het nog wel een jaar kon duren voor alle Nederlanders gevaccineerd zijn, de GGDen vonden -80 vriezers en droogijs ingewikkeld. De Gezondheidsraad, die moet adviseren over prioritering van doelgroepen, hult zich in stilzwijgen, waarschijnlijk in geduldige afwachting van officiële registratiedata. En onderwijl meldt de NOS dat de bereidheid van de bevolking om zich te vaccineren daalt. Kom op allemaal! Wat gaan we doen, hoe gaan we het regelen? En vooral ook wanneer?

Met vereende krachten wisten vaccinproducenten erin te slagen de ontwikkeling van een veilig en effectief vaccin van tien naar één jaar te reduceren. Onderzoek van HollandBIO liet zien dat een vaccin na registratie in Nederland mediaan 5,2 jaar op de plank blijft liggen. Dat is, voor alle duidelijkheid, de eerder benoemde business as usual. Het valt te hopen dat de bij implementatie betrokken organisaties het voorbeeld van de farmaceuten volgen en ook hier een navenante versnelling inzetten. De enige acceptabele bottleneck van dit moment is een tekort aan vaccins, omdat de wereldwijde vraag het aanbod verreweg overstijgt. Elke andere uitdaging is oplosbaar. Want wij, en met ons iedereen, zijn die anderhalvemetersamenleving inmiddels wel goed zat.

Misschien hebben we het helemaal mis. Laten we het hopen. Misschien is het vaccinatieplan al veel verder gevorderd dan ons bekend. Vooralsnog zit HollandBIO in elk geval met een hele batterij aan onbeantwoorde vragen. Vragen over de ambitie van VWS, over de samenhang tussen verschillende maatregelen, waaronder het testbeleid. Vragen over advisering, over tijdslijnen, over logistiek en uitvoer. En over communicatie. We beseffen ons terdege dat vragen stellen makkelijker is dan vragen beantwoorden, maar we stellen ze toch. We zouden overigens ook maar wat graag bijdragen aan de beantwoording, aan de totstandkoming van het nationale vaccinatieplan. Als leveranciers van een toch wel cruciaal onderdeel van de oplossing, de vaccins, zouden we dat zelfs best logisch vinden. Maar dan wel op basis van een ambitieuze, gezamenlijk te realiseren doelstelling. Bij voldoende vaccins heel Nederland voor de zomer van 2021 gevaccineerd, bijvoorbeeld. Hoe klinkt dat?

Meer lezen? Rosanne Hertzberger roept de overheid ook op haar rode loper uit te rollen: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/14/het-vaccin-gaat-werken-nu-nog-de-overheid-a4020014

← All news

HollandBIO verwelkomt Orchard Therapeutics!

,

HollandBIO verbindt, vertegenwoordigt en ondersteunt de Nederlandse life sciences sector. We zijn erg trots dat we al 225 bedrijven vertegenwoordigen: van start-ups, kleine en middelgrote bedrijven tot grote bedrijven, actief in gezondheid, voeding of biobased economy. Vandaag verwelkomen we Orchard Therapeutics in ons midden! Orchard is een voorloper in het toepassen van gentherapie voor erfelijke ziekten. Het bedrijf is opgericht in 2015 in London, en bouwt voort op een lange onderzoekshistorie.

Orchard richt ook graag een woord tot de lezer: “Wij maken gebruik van de eigen hemapoetische stamcellen (HSC) van patiënten. De stamcellen worden bij de patiënt afgenomen, genetisch aangepast en daarna weer aan dezelfde patiënt toegediend. De stamcellen zullen zich weer hechten in het beenmerg, om zich vervolgens blijvend te vermenigvuldigen en differentiëren in alle typen bloed en immuuncellen. Deze genetisch aangepaste cellen komen overall in het lichaam en passeren bijvoorbeeld ook de bloed hersenbarrière.

Wij richten ons op de behandeling van immunologische, neurometabole en neurodegeneratieve ziekten, waarbij we verwachten dat een eenmalige behandeling volstaat. Deze methode is succesvol toegepast bij een vorm van ernstig gecombineerde immuundeficiëntie als gevolg van adenosinedeaminasedeficiëntie (ADA-SCID). Eind 2019 is het registratiedossier ingediend bij de EMA voor de behandeling van Metachtromatische Leukodystrofie. Een zeer zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte, waarbij onder andere de hersenfunctie ernstig wordt aangetast. Orchard heeft behandelingen voor meerdere andere ziekten in klinisch en preklinisch onderzoek. In de verschillende programma’s zijn inmiddels meer dan 170 patiënten behandeld met HSC gentherapie. Kijk voor meer informatie op www.orchard-tx.com.”

HollandBIO is maar wat blij dat we Orchard Therapeutics als lid mogen rekenen en we heten hen van harte welkom!

← All news

HollandBIO welcomes Starfish Innovations as a new member!

,

HollandBIO connects, represents and supports the Dutch life science sector. We are very proud that we already represent 225 companies: from start-ups, small and medium-sized companies to large companies, active in health, food or biobased economy. Today we welcome Starfish Innovations! Starfish Innovations is an investment fund and commercialization hub that seeks to accelerate breakthroughs in regenerative medicine.

Starfish likes to address a word to the reader: ‘It is our mission to maximize societal and commercial impact of new technologies in the regenerative medicine field by scouting for transformative science, establishing powerful partnerships and providing strategic funding to enable the translation of scientific innovations to life-changing health solutions.

Founded in 2016 by the Leiden University Medical Centre (LUMC), we have been able to build a strong early-stage pipeline of regenerative medicine technologies through our direct access to the promising science at LUMC and our global network with academic institutions and industry alike.

We are always looking for opportunities to further broaden our pipeline and strengthen our network, so please do not hesitate to get in contact with us if you are interested to learn more about our activities.’

HollandBIO is pleased that Starfish Innovations joins us as a member and we wish them a warm welcome! 

← All news

Kabinet presenteert toekomstvisie industrie en ecosystemenstrategie

, ,

Net voor het weekend was het zover: het kabinet publiceerde de langverwachte toekomstvisie op de Nederlandse industrie, en in het kielzog daarvan de strategie om onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te stimuleren. Beide plannen zijn voor de Life Sciences sector van belang, en de inhoud biedt wat HollandBIO betreft veel aanknopingspunten waarmee we werk kunnen maken van een ijzersterk innovatieklimaat en een bloeiende biotech sector.

Toekomstvisie Nederlandse industrie

In deze brief schetst het kabinet hoe het de toekomst van de industrie ziet en wat de bijdrage van de industrie kan zijn aan een hoger groeivermogen van de economie, een duurzame samenleving en aan een weerbaar en krachtig Europa. Dat is geen gegeven, want onze industrie moet meegaan in trends als digitalisering en verduurzaming en concurreren op een toenemend protectionistische wereldmarkt. Daar bovenop komt natuurlijk nog de coronacrisis, die naast economische schade ook leidt tot verstoring van productie en een haperende levering van onder andere medicijnen.

Het komen tot een groter groeivermogen en het hoofd bieden aan bovenstaande trends en uitdagingen, vereist volgens het kabinet een internationaal concurrerend investeringsklimaat, waardoor Nederland een aantrekkelijke locatie is om te innoveren én om te produceren, voor het mkb en voor grote bedrijven.

HollandBIO is blij met deze stevige inzet van de Nederlandse overheid, omdat resultaten op dit vlak bijdragen aan een ijzersterk innovatieklimaat in ons land. Ook goed is de specifieke aandacht in de Kamerbrief voor de Life Sciences sector, als een van de drie meest relevante domeinen in onze industrie. Zo wil het kabinet nagaan welke kansen we in de sector kunnen benutten en werk maken van intensievere samenwerking in waardeketens en op sleuteltechnologieën (waar biotechnologie ook onderdeel van uitmaakt).

Een ander aspect waar het kabinet oog voor heeft, is de rol van het regelgevend kader voor de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. Ook daar komen Life Sciences en biotechnologie prominent in terug: de verbeterstappen die de overheid in samenwerking met veldpartijen aan het nemen is op klinisch onderzoek met cel- en gentherapieën, en de positieve effecten die dat gaat hebben op de aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeks- en innovatieland, komen daar als voorbeeld in aan bod.

Ecosystemenstrategie

In de Kamerbrief over de ecosystemenstrategie die het Kabinet gelijktijdig met de toekomstvisie op de Nederlandse industrie presenteerde, komt naar voren dat florerende onderzoeks- en innovatie-ecosystemen helpen bij het vergroten van het langetermijnverdienvermogen en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Het belang van gezonde ecosystemen en de uitdagingen daarin zijn wat de overheid betreft een belangrijk aangrijpingspunt voor het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland. Het Groeifonds kan een belangrijke impuls geven aan ecosystemen. Daarnaast is een pallet aan bestaande instrumenten relevant, binnen het innovatiebeleid, het wetenschapsbeleid, onderwijsbeleid en de beleidsterreinen die zich richten op de brede welvaart.

HollandBIO herkent zich in het belang van gezonde onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. De Nederlandse Life Sciences sector in brede zin – van geneesmiddelen en vaccins, tot zaadveredeling en gecultiveerd vlees, andere innovatieve eiwitbronnen of biobased materialen – is goed gepositioneerd om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het Nederlandse verdienvermogen en maatschappelijke uitdagingen op duurzaamheid en gezondheid. Ook de tien uitdagingen die het kabinet schetst, komen sterk overeen met de thema’s, onderwerpen en knelpunten die we vanuit HollandBIO in de bredere biotech sector zien:

1. Langetermijnblik en samenhang bij investeringen in onderzoek en innovatie

2. Investeringen in onderzoeks- en testfaciliteiten

3. Financiering voor startups en scale-ups: vroege fase financiering en doorgroei

4. Betrekken van gebruikers bij onderzoek en innovatie en marktcreatie

5. Vaardigheden en absorptiecapaciteit in het mkb

6. Ontwikkelen, aantrekken en behoud van toptalent

7. Versterken van kennisoverdracht en het valorisatieproces voor meer impact

8. Organiserend vermogen van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen

9. Verbindingen tussen ecosystemen

10. Eerder in het proces aandacht besteden aan wet- en regelgeving

Vanuit HollandBIO maken we dan ook samen met de overheid en andere stakeholders graag verder werk van de toekomstvisie op de Nederlandse industrie en de ecosystemenstrategie!

Lees hier verder voor de Kamerbrief over de visie op de toekomst van de industrie in Nederland en diverse bijlagen.

Ook benieuwd naar de Kamerbrief over de ecosystemenstrategie van het Kabinet of de bijlage met de volledige strategie? Neem dan hier een kijkje.