← All news

Doe mee, deel je expertise en inspireer jongeren!

Scholieren in aanraking brengen met actueel onderzoek rondom duurzaamheid?

Imagination at Work is een programma van C3 dat middelbare scholieren laat kennismaken met actueel onderzoek rondom duurzaamheid en ze laat reflecteren op mogelijkheden om hierin verder te leren. Een project waarin jongeren samen met experts uit het bedrijfsleven en wetenschap nadenken over en aan de slag gaan met vraagstukken rond bijvoorbeeld voedsel, klimaat, water of grondstoffen. C3 zorgt voor ondersteuning van de experts met een cursus, voor een gestroomlijnd proces en een spannende landelijke finale, waar de beste havo-, en vwo-leerlingen strijden om de hoofdprijs in hun categorie.

Doe mee en begeleid jongeren!
C3 is op zoek naar experts die zich hiervoor in willen zetten. Deelname biedt een unieke kans om jongeren te enthousiasmeren voor de sector en jouw bedrijf. Vanuit C3 bieden we je de ondersteuning die je nodig hebt om de leerlingen op de juiste manier te begeleiden. Op de website vind je een overzicht en de tijdsinvestering in de competitie.

Het project loopt van september 2020 – februari 2021. Leerlingen schrijven zich in op onderwerp vanaf 1 mei 2020, de inschrijving voor experts is open tot 3 april 2020.

Meer informatie en inschrijven via www.imaginationatwork.nl

← All news

Wat is er mis met genetische aanpassing van voedsel?

, ,

Dat is het onderwerp van een speciale avond op 15 januari in Enkhuizen. Op de avond is de film ‘Well Fed’ van Filmmaker Hidde Boersma te zien en reflecteert Peter van der Toorn van zaadveredelingsbedrijf Syngenta op de rol van genetische modificatie van voedsel. Met de bijeenkomst willen Boersma en Van der Toorn het bredere publiek meenemen in wat genetische modificatie inhoudt. Wat HollandBIO betreft een zeer prijzenswaardig initiatief!

Tijdens de bijeenkomst staat de vraag centraal wat genetische modificatie vandaag de dag precies betekent. Vrijwel alles wat wij eten is namelijk door de mens gemaakt. Zo legt Van der Toorn uit dat de kool die nu van het land komt, er heel anders uitziet en soms zelfs smaakt dan vroeger het geval was. Om tegemoet te komen aan klimaatverandering en de ambitie om tot een duurzame landbouw te komen, zou genetische modificatie van gewassen een deel van de oplossing kunnen bieden. Voor het lezen van het hele artikel is inloggen verplicht.

← All news

De biotech-media-oogst van de jaarwisseling

,

Niet alleen voor HollandBIO, ook voor de media is de periode rond de jaarwisseling hét moment om terug te blikken en vooruit te kijken. En dat leverde volop mooie biotech berichtgeving op. Een greep uit onze favoriete artikelen van afgelopen twee weken vind je hieronder.

Benieuwd naar wat er voor nodig is om een beginnend biotechbedrijf in 20 jaar te laten uitgroeien tot een beursgenoteerd miljardenbedrijf? Lees dan vooral NRC’s profiel over de grote dromen en het harde werken van Onno van der Stolpe (CEO Galapagos).

Beleggers in biotechaandelen werden in 2019 beloond. Het FD illustreerde het succes op de beurs afgelopen jaar van de Nederlandse biotechbedrijven door een in-huis ontwikkelde “Oranje-biotechindex”: de gezamenlijke index van zes Nederlandse beursgenoteerde biotechbedrijven Pharming, Galapagos, Kiadis, Uniqure, Merus en ProQR. De index presteerde dit jaar bijzonder goed: het jaar sloot af met een prachtige +48%.

Het FD interviewde de afgelopen weken zes topwetenschappers om stil te staan bij de vooruitgang van de medische wetenschap en wat de miljarden gespendeerd aan zorg de volksgezond en Nederland hebben opgeleverd. De conclusie: veel. Reuma is grotendeels verdwenen uit het straatbeeld, er zijn significant minder sterfgevallen door hartaanvallen, melanoom-patiënten hebben nu een serieuze overlevingskans en in veel gevallen kunnen we diabetes type 2 terugdraaien door verandering van leefstijl. De samenvattende terugblik op de interviewserie is een absolute leestip.

In de Volkskrant verscheen in de serie “Transition Twenties” een artikel over de komst van precisiegeneeskunde (personalized medicine). En ook de NRC voorspelt in 2020 steeds meer maatwerk in medicijnen. De ontwikkeling en implementatie van slimme meetmethoden, zoals bijvoorbeeld DNA-analyse en organoids (mini-orgaantjes gemaakt uit stamcellen van cellen van de patiënt), maken dit mogelijk. Dankzij dit soort slimme meetmethoden zijn we vaker in staat vooraf vast te stellen voor welke patiënt een medicijn effectief is en in welke dosering. 2020 zou ook zomaar de doorbraak kunnen betekenen voor de crispr-cas gentherapieën, de eerste klinische resultaten worden komend jaar verwacht zo bericht NRC.

Kortom, genoeg resultaten om met trots op terug te kijken én volop ontwikkelingen om reikhalzend naar uit te zien. Bij HollandBIO zijn we na de vakantie in ieder geval weer helemaal opgeladen en klaar om de hordes die onze innovatieve koplopers op hun pad tegenkomen te beslechten. En natuurlijk houden we jullie weer via de Weekly op de hoogte van onze inspanningen, het coolste biotech nieuws en must-attend events.

← All news

Nederlandse overheid rondt wijziging Wet geneesmiddelenprijzen af

, ,

Net voor de kerstvakantie liet het ministerie van Volksgezondheid weten dat de wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) vanaf 18 december 2019 van kracht is. Duitsland is als één van de vier referentielanden vervangen door Noorwegen, waar de gemiddelde geneesmiddelenprijzen lager zijn. Met de wijziging verwacht de overheid vanaf april 2020 lagere geneesmiddelenprijzen in Nederland, met name voor geneesmiddelen waar nog een patent op rust. De maatregel moet ongeveer 300 miljoen euro per jaar aan besparingen opleveren (4% van de uitgaven aan geneesmiddelen in Nederland). HollandBIO is teleurgesteld dat de gevolgen voor de toegankelijkheid van geneesmiddelen in Nederland in het traject in aanloop naar de wetswijziging nauwelijks zijn onderzocht. Een pleister op de wond is de toezegging van minister Bruins aan de Eerste en Tweede Kamer om de tijdige beschikbaarheid jaarlijks te evalueren.

Lees hier het volledige persbericht van het ministerie van VWS over de wetswijziging.

← All news

Start-ups are movers in ‘animal free testing’

, ,

26 Dutch start-ups and scale-ups shine in the booklet ‘26x better and faster without use of animals’ published by Transition Programme for Innovation without the use of animals (TPI). The booklet aims to give Dutch companies that are working on animal-free innovations an international stage and was presented during the TPI Pioneer-2-Policymaker Conference.

HollandBIO is convinced the development and implementation of smarter testing methods is one of the key solutions to bring innovations from bench to bedside faster and better. Therefore, we were pleased to contribute to the booklet (PDF page 80).

To further increase visibility and findability of Dutch innovations and innovators, companies active in the field of animal-free testing are encouraged to add the key words “animal free testing” to their profile in the Dutch Life Science Database. You can add or edit your profile by clicking on this link.

← All news

NRC: Wanneer milieuwetgeving de strijd tegen kanker hindert

, , , , ,

De Nederlandse milieuwetgeving belemmert onderzoek naar en de behandeling van kankerpatiënten, zo bericht het NRC Handelsblad. Vooraanstaande wetenschappers luiden de noodklok: de focus op de hypothetische milieurisico’s van cel- en gentherapieën door de overheid leidt tot lange doorlooptijden voor vergunningverlening voor klinisch onderzoek. Patiënten en artsen blijven hierdoor verstoken van nieuwe behandelmogelijkheden en bedrijven mijden Nederland bij het doen van klinisch onderzoek.

Dat het roer om moet, vindt ook HollandBIO. Om internationaal concurrerend te zijn op het gebied van cel- en gentherapie, is een maximale vergunningsverleningstermijn van 60 dagen en een significante verlichting van de informatievereisten cruciaal. Voor de hoopgevende nieuwe behandelmogelijkheden van vandaag én die van morgen.

Lees hier het hele artikel.

← All news

The greatest love story ever told. Must. Read.

, ,

Feeling blue these dark days before Christmas? A heart-warming love story written by biotech leaders John Maraganore (Alnylam) and Daniel de Boer (ProQR) will surely see you through. And rest assured, at HollandBIO we do everything within our power to make sure the story ends the way it is supposed to: … they lived happily ever after. Happy holidays to you all!

« Je t’aime, moi non plus » — how The Netherlands and the biotech industry are living the greatest love story ever told.

← All news

Uitbreiding vergoeding SMA-medicijn Spinraza

, , ,

Hoera! Minister Bruins voor Medische Zorg heeft besloten Spinraza (nusinersen) vanaf 1 januari 2020 voor een periode van zeven jaar voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket voor patiënten met spinale musculaire atrofie (SMA) die ouder zijn dan 9,5 jaar (bij start van de behandeling). Die periode wordt gebruikt om nader onderzoek te doen naar de effectiviteit van Spinraza. Het UMC Utrecht start begin 2020 met de behandeling van naar verwachting 290 SMA-patiënten.

Dorota Mazurkiewicz, Managing Director Biogen Nederland:

“Voor ons is dit een prachtig moment, want het maakt duidelijk waar we het als bedrijf voor doen. Biogen wil een verschil maken in het leven van patiënten door doorbraken te realiseren bij ernstige neurologische ziektes. Bij nusinersen wordt deze missie heel tastbaar. SMA is een verschrikkelijke ziekte die tot de komst van nusinersen niet te behandelen was. Ik ben ontzettend blij dat deze behandeling nu ook toegankelijk wordt voor oudere patiënten.”

Momenteel wordt Spinraza alleen vergoed voor jonge kinderen (tot 9,5 jaar) met spinale spieratrofie (SMA). Op basis van een advies van Zorginstituut Nederland kondigde minister Bruins in juni aan dat het middel ook voor oudere SMA-patiënten beschikbaar zou komen. Vervolgens is met fabrikant Biogen onderhandeld over de prijs van Spinraza en het UMC Utrecht heeft voorbereidingen getroffen voor de komst van de nieuwe groep patiënten. En omdat het om een voorwaardelijke toelating gaat, een onderzoekstraject van zeven jaar, hebben het UMC Utrecht, de patiëntenvereniging en Biogen in een convenant de specifieke afspraken en onderzoeksvragen vastgelegd.

Minister Bruno Bruins: “SMA is een vreselijke spierziekte. Eerder heeft het Zorginstituut geconcludeerd dat jonge kinderen baat kunnen hebben bij een behandeling met Spinraza. Nu het voor tieners en volwassenen voorwaardelijk in het pakket komt, kan de komende jaren nader onderzoek worden gedaan naar de werking van het geneesmiddel. Ik ben verheugd dat het UMC Utrecht begin volgend jaar een start kan maken met de behandeling van deze nieuwe groep patiënten.”

Naar verwachting zullen 290 SMA-patiënten gaan deelnemen aan het onderzoek. Zij krijgen de behandelingen met het middel Spinraza dus vergoed. Mochten meer patiënten zich aanmelden, dan komen ook zij in aanmerking voor vergoeding. Het UMC Utrecht maakt een planning voor alle patiënten en betrekt de patiëntenvereniging hierbij.

Dorota Mazurkiewicz : “Ik realiseer me dat deze patiënten en hun omgeving lang in onzekerheid hebben moeten leven. Toegang en vergoeding van nieuwe innovatieve geneesmiddelen leidt soms tot lastige discussies, maar dit besluit laat zien dat er oplossingen gevonden kunnen worden als alle partijen constructief samenwerken. In een tijd waarin het debat over geneesmiddelen steeds verder lijkt te polariseren vind ik dat een bemoedigend signaal. Ik wil dan ook mijn oprechte dank uitspreken richting Spierziekten Nederland, UMC Utrecht, Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS.”

← All news

Zorginstituut vraagt input voor horizonscan geneesmiddelen

, , ,

Terwijl de nieuwste Horizonscan Geneesmiddelen net is verschenen, start het Zorginstituut (ZIN) alweer met de voorbereiding van de volgende, halfjaarlijkse update. Met deze scan brengt ZIN patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen. Verwacht je de aankomende twee jaar geneesmiddelen op de markt te brengen? Of uitbreidingen van bestaande indicaties? Dan zoekt het ZIN jouw bijdrage voor de volgende scan.

Met de nieuwe uitvraag verzamelt ZIN gegevens voor de scan die in juni 2020 live gaat. De deadline voor het aanleveren van input is 17 januari 2020. Producten verschijnen overigens sowieso op de scan, ongeacht of de fabrikant informatie aanlevert. Het Zorginstituut gebruikt hiervoor informatie van “(Horizon)scanners” en werkgroepen van experts. Door zelf informatie aan te leveren, draag je als bedrijf bij aan de volledigheid en accuraatheid van de scan. HollandBIO juicht deze mogelijkheid dan ook toe.

Meer weten of bijdragen?

Vanaf 9 december licht het ZIN de uitvraag en werkwijze op haar eigen website verder toe. Voor vragen, nadere toelichting en het insturen van input neem je contact op met het Zorginstituut via horizonscan@zinl.nl. De laatste, spiksplinternieuwe editie van de Horizonscan is te raadplegen via www.horizonscangeneesmiddelen.nl.

← All news

Bruins: voorkeur voor geregistreerde geneesmiddelen

, ,

In reactie op vragen van Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) maakt VWS-minister Bruno Bruins heel duidelijk dat een geregistreerd product de voorkeur verdient boven een bereiding. Bij een geregistreerd geneesmiddel vindt namelijk een onafhankelijke toetsing plaats van de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid. HollandBIO is blij dat de minister dit standpunt nogmaals benadrukt. Daarnaast stelt Bruins dat het registreren van geneesmiddelen aanzienlijke kosten met zich meebrengt en dat een één-op-één vergelijking van deze prijs met die van een magistraal bereid product hierom niet opgaat.

Bruins geeft aan dat een geregistreerd geneesmiddel een hogere prijs kan hebben door de kosten voor het opstellen van een registratiedossier, het verkrijgen van de handelsvergunning en voor het garanderen van de kwaliteit en veiligheid bij het productieproces. De minister vindt het daarom begrijpelijk dat een fabrikant voor een geregistreerd geneesmiddel meer vraagt dan voor een magistrale bereiding.

Dit geldt volgens de minister zelfs in gevallen waarbij sprake is van ‘well-established use’. Dat wil zeggen dat de werkzame stof van het geneesmiddel langer dan 10 jaar wordt gebruikt, en dat de werkzaamheid en veiligheid vastgesteld zijn in de praktijk. Bij deze registratieprocedure zijn nieuwe klinische onderzoeken niet noodzakelijk en vindt beoordeling plaats op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur en de huidige Europese behandelrichtlijnen. Dat een fabrikant geen nieuwe klinische studies hoeft in te dienen, betekent volgens minister Bruins niet dat de registratieprocedure geen inspanningen vergt of geen kosten met zich meebrengt. Er is nog steeds een volledig registratiedossier nodig, waarvoor de fabrikant alle gepubliceerde non-klinische en klinische gegevens op een rij moet zetten en waarin de fabrikant een onderbouwing van de werkzaamheid en veiligheid moet geven.

Wel benadrukt de minister dat de prijs van het geregistreerde geneesmiddel in verhouding moet staan tot de geleverde inspanning. Bij opname in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) kunnen een verandering in de prijs of veranderde omstandigheden leiden tot herziening van het besluit tot plaatsing in het GVS.

Benieuwd naar de hele Kamerbrief? Lees hier de volledige versie.

Lees ook: Registreer snel en voorkom een rel