← All news

Budget Corona-Overbruggingslening blijft achter bij de stijgende vraag

, ,

Bedrijven hebben al meer dan €665 miljoen aan Corona-Overbruggingslening (COL) aangevraagd, zo blijkt uit het nieuwe ‘live’ dashboard van Techleap. Helaas blijft het beschikbare budget al weken op €300 miljoen euro steken. Innovatieve startups, scale-ups en MKB wachten met smart op een goedkeuring of kregen reeds nul op het rekest. De vorige week aangekondigde procedurele wijziging maakt de kans dat biotech-bedrijven kunnen profiteren van het noodkrediet enkel kleiner.

De overheid komt Nederlandse ondernemingen zo goed mogelijk tegemoet met generieke noodmaatregelen, KLM, IHC en HEMA ontvangen miljarden aan staatsteun en diverse sectoren krijgen grote bedragen toegekend die worden toegekend als subsidies. Daarbij laat minister Wiebes weten dat Nederland zich uit de crisis wil investeren. Hoe kan het zo zijn dat biotech bedrijven moeten vechten om een overvraagde pot met €300 miljoen aan ‘nood’krediet onder een strikt eisen- en voorwaardenpakket?

ROM-Nederland laat weten dat het beoordelingsproces van de COL gewijzigd wordt waardoor biotech bedrijven, ook ten opzichte van andere start- en scale-ups, automatisch 10-0 achter staan. In een tendersysteem zal er in drie tijdsblokken om het resterende budget worden gestreden. Eerst wordt er gekeken naar een aantal formele criteria zoals de kans op terugbetaling van het krediet en de tijdslijnen van het bedrijf. Vanwege het risicoprofiel en lange tijdslijnen maken biotech bedrijven geen schijn van kans om geselecteerd te worden. Pas daarna wordt er gekeken naar de kwalitatieve criteria zoals belang van innovatie en aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, waar zij juist goed scoren. Ook lijkt het alsof er nogmaals €200 miljoen beschikbaar wordt gemaakt, maar ondernemers worden blij gemaakt met een dooie mus.

HollandBIO maakt zich zorgen dat biotech ondernemers over enkele maanden, in financiële problemen komen. Daarom is aanvullende noodfinanciering pure noodzaak. De biotech sector is immers allesbepalend voor het toekomstige innovatie- en verdienvermogen van Nederland en ons vermogen om maatschappelijke uitdagingen op gezondheid en duurzaamheid het hoofd te bieden.

← All news

Slimmer meten wint aan draagvlak

, ,

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gaat onderzoeken hoe veelbelovende ontwikkelingen in wetenschap en technologie kunnen bijdragen aan efficiëntere ontwikkeling van geneesmiddelen en maatwerk in de klinische praktijk. HollandBIO juicht dit onderzoek toe, omdat het naadloos aansluit bij ons Slimmer Meten project.

De toenemende zorgvraag zet onze gezondheidszorg onder druk. Tel daarbij op dat het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen lang duurt, kostbaar en risicovol is. Wanneer er uiteindelijk een geregistreerd en vergoed geneesmiddel beschikbaar is, is het nog maar de vraag of het middel ook werkt bij een specifieke patiënt. Dat kan sneller en beter.

Door in Nederland werk te maken van slimme zorg die leidt tot de juiste én beste behandeling voor de juiste patiënt op het juiste moment, komt maatwerk en personalised medicine in de zorg een stap dichterbij.

Gelukkig worden er wereldwijd én in onze achterban al vele innovatieve technologieën ontwikkeld en soms ook al toegepast. Denk aan modellen en testen gebaseerd op (stam-) cellen, biomarkers (DNA, RNA, eiwit, metabolieten), weefsels of computermodellen. Voorbeelden zijn: organoïden, organs-on-a-chip, de toxtracker, de MAT-test, de AMS microtracer of zelfs innovatieve productiemethoden, zoals het gebruik van mobiele RNA-molecuul printers.

De inzet van dit soort innovatieve technologieën en toepassingen biedt volop kansen bij het ontwikkelen van (high-throughput) screening systemen, als alternatief voor dierproeven, voor veiligheidstesten en voor diagnostische toepassingen (bv. companion diagnostics). Daarmee kunnen ze bijdragen aan snellere en betere ontwikkeling én inzet van nieuwe geneesmiddelen.

Ondanks het wenkend perspectief van personalised medicine blijkt de route van lab naar praktijk voor deze technologische innovaties hobbelig. Recent inventariseerden wij binnen ons Slimmer Meten project de uitdagingen op weg van lab naar praktijk. Om wat voorbeelden te noemen:

  • Gebrek aan financiering voor ontwikkeling, kwalificatie, validatie en commercialisatie;
  • In tegenstelling tot bij geneesmiddelen is er geen duidelijke route voor registratie en vergoeding voor deze innovaties en toepassingen;
  • Regelgeving tussen verschillende Europese landen loopt uiteen;
  • Onduidelijkheid en terughoudendheid bij verschillende stakeholders over wanneer en hoe een technologie of test, een dierpoef of fase I/II klinische trial kan vervangen;
  • Uiteenlopende belangen en gebrek aan de juiste kennis, procedures, processen en infrastructuur belemmeren toepassing in de klinische praktijk.

Werk aan de winkel dus! Daarom maakt HollandBIO zich hard voor een innovatieklimaat waarin biotechondernemers en bedrijven kunnen excelleren. We zetten in op verruiming en verbetering van de financieringsmogelijkheden en een heldere route lab naar praktijk. Wil je meer weten over ons “Slimmer meten” project? Neem contact op met HollandBIO’s Marit.

← All news

Dubbele versterking HollandBIO

, , ,

Vanaf vorige week is de mankracht van HollandBIO met niet één, maar zelfs met twee nieuwe krachten versterkt. Per 1 juli is Hugo van Rooijen aan de slag als kersverse Programmamanager IJzersterk innovatieklimaat en Casper Brack in de nieuwe functie van Communicatiemanager.

Hugo wil een lans breken voor de kennisrijke Life Sciences & Health sector, die beeldbepalend is voor het toekomstig innovatie- en verdienvermogen van Nederland. Voordat Hugo bij HollandBIO kwam, werkte hij als Governmental Affairs Manager bij Janssen. Hier heeft hij veel ervaring opgedaan met het overheidsbeleid op het gebied van geneesmiddelen. Hugo heeft politicologie in Leiden en politieke communicatie in Antwerpen gestudeerd. Gezien zijn energieke inzet voor de sector zijn we maar wat blij dat Hugo zich bij team van HollandBIO heeft gevoegd en zich blijmoedig zal beijveren voor het programma IJzersterk innovatieklimaat.

Casper heeft een voorliefde voor begrijpelijke taal en weet dat bij HollandBIO goed te verbinden aan een gezonde maatschappelijke interesse. Voorheen werkte hij als redacteur en beleidsanalist voor Axon Healthcare, kennisleverancier voor de Life Sciences & Health sector. Hij is van huis uit neerlandicus en heeft zich gespecialiseerd in taalbeheersing, met een bachelor argumentatietheorie in Amsterdam en een master retorica in Leiden. Met zijn scherpe pen weet hij de mooie verhalen van onze sector te beschrijven, in de opgewekte toon die inmiddels zo kenmerkend is voor het team van HollandBIO en onze innovatieve branche.

“Wij hebben onwijs veel zin om het team te versterken. De huidige omstandigheden van de pandemie en coronacrisis onderstrepen de urgentie en het belang van de doorbraken die biotech ons allemaal bieden. Deze sector heeft ons namelijk veel te bieden en daar willen wij ons graag voor inzetten. Bovenal komen we bij HollandBIO in een warm bad met een groep enthousiaste en gedreven collega’s die met durf er de schouders onder zetten. Samen met hen willen wij de Life Sciences & Health sector nog beter belichten en hen ondersteunen om nog innovatiever te worden!”

Kennismaken?

Onze kersverse krachten zijn bereikbaar via hugo.vanrooijen@hollandbio.nl en casper.brack@hollandbio.nl of 070-833 1333.

← All news

Dossier Dwanglicenties: de HollandBIO Weekly Leaks

, , ,

Oh, de ironie: op de dag dat De Volkskrant een heel katern aan complottheorieën wijdt, “onthult” diezelfde krant dat de commissie dwanglicenties uit elkaar is geklapt door de stiekeme bemoeienis van HollandBIO. Helaas is de naakte waarheid een stuk minder spannend dan de chocoladeletter-kop doet vermoeden, en zoals wel vaker lang niet zo zwart-wit. Hoogste tijd voor een paar “onthullingen” van onze kant.

Onthulling 1: HollandBIO is een belangenvereniging

Voor ons, en hopelijk voor jullie ook, is het geen nieuws dat dat HollandBIO al ruim 6 jaar lang een belangenvereniging is. Voor De Volkskrant wel, die ons opvoert als farmalobbyisten. Onze lange tenen vinden dat dat niet helemaal de lading dekt, aangezien wij àlle biotech bedrijven vertegenwoordigen. Dus niet alleen grote farmaceuten, ook heel veel startups, scaleups en MKB’ers. Bedrijven die geneesmiddelen en vaccins ontwikkelen, slimme diagnostische testen, proefdiervrije innovaties, nieuwe plantenzaden, gecultiveerd vlees, en alle mogelijke duurzame biobased grondstoffen en ingrediënten. Maar oké, platgeslagen zijn we een lobbyclub. Als belangenvereniging voorzien we mensen en organisaties binnen en buiten de sector gevraagd en ongevraagd van informatie, analyses of redeneerlijnen. Bij de commissie dwanglicenties is dit ook het geval geweest. Dat is geen geheim. Sterker nog, het is de kern van wat we doen. Steeds meer organisaties vertrouwen op de kwaliteit van onze inbreng en onze bereidheid om samen tot oplossingen te komen. Zijn we trots op.

Onthulling 2: commissieleden en andere experts informeren zich

De Volkskrant schildert het af als een doodzonde, maar in de ogen van HollandBIO doen experts, of zij nu zitting nemen in commissies of niet, er juist goed aan om zich te informeren. Niemand kan immers alles weten, dus het toetsen van aannames en het opvragen van informatie helpt alleen maar om je een beter beeld te kunnen vormen van complexe onderwerpen en vraagstukken.

Onthulling 3: de commissie dwanglicenties was gedoemd te mislukken

Doorgaans vinden we het niet erg als onze invloed overschat wordt, maar laten we eerlijk zijn. In tegenstelling tot het beeld dat De Volkskrant en andere media, zoals de NOS (‘farmalobby probeerde advies over dwanglicenties te saboteren’), schetsen, was HollandBIO’s rol niet de reden dat de commissie dwanglicenties op een mislukking uitliep. De door de ministeries van EZK en VWS ingestelde commissie was, zoals de persoonlijke beschouwing van de commissievoorzitter ook al duidelijk maakt, gedoemd te mislukken. Al in een vroeg stadium bleken meningen en overtuigingen van de commissieleden over de (on)mogelijkheid en (on)wenselijkheid van de inzet van dwanglicenties mijlenver uiteen te lopen. Het ‘procedurele probleem’, zoals de rol van HollandBIO genoemd wordt, creëerde het perfecte excuus om de opdracht terug te geven en in plaats van verder blijven ploeteren naar een breder gedragen advies, een ‘persoonlijke beschouwing’ te schrijven. Wel zo makkelijk.

Onthulling 4: een dwanglicentie is noch sinecure, noch wondermiddel

Afgelopen donderdag ging -niet toevallig- op de drukste parlementaire dag van het jaar de brief over de uitkomsten uit de commissie dwanglicenties naar de Tweede Kamer. Dat is een beproefde ambtelijke methode om snel van een dossier af te zijn. Dat snappen we vanuit HollandBIO wel. In zowel de ‘persoonlijke beschouwing’ van de commissievoorzitter als uit de Kamerbrief wordt duidelijk dat dwanglicenties in alle opzichten – mag het, kan het, moeten we het willen – enorm veel haken en ogen kennen. Ze vragen per mogelijk geval om een complexe, integrale afweging. Zoveel nuance is voor een aantal commissieleden blijkbaar reden genoeg geweest om zelf een lijntje uit te gooien naar De Volkskrant, of om het dagblad desgevraagd op dit spoor te zetten, in een poging een groter podium voor hun eigen denkbeelden te krijgen.

Als bonus: drie scoops om ‘grootste onthullingen’ in de toekomst voor te zijn

De eerste: HollandBIO is niet tegen dwanglicenties. Het is een noodknop, een wettelijk verankerd instrument in te zetten wanneer de volksgezondheid in het geding is. Daarbij moet je eerder denken aan een pandemie, dan aan de situatie waarbij iemand vermoedt dat de QALY van een weesgeneesmiddel ook na geheime onderhandeling toch nog wat aan de hoge kant zou kunnen zijn. En juist zo’n laatste situatie was de aanleiding voor het instellen van de commissie. COVID-19 kwam pas later, toen de commissieleden al in onmin waren.

De tweede: HollandBIO zet zich in voor een ijzersterk innovatieklimaat. Vertrouw er dus maar op dat we, ook in de toekomst, iedereen gevraagd en ongevraagd met onze ideeën blijven bestoken om van Nederland een internationaal toonaangevende life sciences hub te maken.

En tot slot: alleen juristen profiteren van papieren tijgers. Van een florerende life sciences sector in Nederland, profiteert iedereen. 

Toch nog benieuwd naar het artikel van De Volkskrant? Lees dan hier verder.

← All news

Vergunningverlening voor klinisch onderzoek cel- en gentherapie nog verder verbeterd

, ,

De vergunningaanvraag voor klinisch onderzoek met cel- en gentherapie wordt nog sneller en beter. Het RIVM en Bureau GGO zetten in op een lerend systeem waarmee zij in samenwerking met veldpartijen tot zo veel mogelijk nieuwe generieke milieurisicobeoordelingen (MRB’s) komen. Hierdoor kan de tijd die nodig is om een vergunning te verlenen niet alleen binnen de wettelijke termijn van maximaal 56 dagen plaatsvinden, maar in de praktijk zelfs binnen 28 dagen. Dit blijkt uit de nieuwste Kamerbrief hierover van IenW-minister Van Nieuwenhuizen. De standaardisering is gereed zodra de eerder aangekondigde regelgeving gewijzigd is. HollandBIO is blij dat de minister in haar brief aangeeft dat Nederland een prachtige, innovatieve biotech sector heeft en dat zij met deze maatregelen nog een schep bovenop eerdere verbeteringen doet!

Daarnaast gaat de minister in op het voorstel van de Europese Commissie voor een spoedverordening die klinisch onderzoek in heel Europa naar coronavaccins- en behandelingen makkelijker moet maken. Nederland blijft voorstander van een milieurisicobeoordeling, maar zal het voorstel steunen als blijkt dat het voorstel de enige mogelijkheid is. Wel neemt de minister de mogelijkheid in beraad die de voorgestelde noodverordening biedt aan overheden om eventuele negatieve effecten te minimaliseren voor de veiligheid van mens en milieu. Ook benadrukt ze dat het afwijken van de geldende regels voor milieuveiligheid enkel gerechtvaardigd is voor deze uitzonderlijke situatie en enkel voor een beperkte periode.

HollandBIO zet zich ervoor in dat deze verbeteringen spoedig doorgang vinden, liever vandaag dan morgen. De ontwikkelingen rond het coronavirus tonen hoe urgent en belangrijk het is om zo snel mogelijk met klinisch onderzoek te kunnen beginnen, maar er zijn meer medische toepassingen waarvoor de administratieve lasten verlaagd zouden moeten worden. Gelukkig blijkt uit de eerste ervaringen dat het verbeterplan voor medische ggo’s een verkorting van de doorlooptijden en vermindering van de uitvoeringslasten oplevert. Bovenal hebben er sindsdien geen termijnoverschrijdingen meer plaatsgevonden. Hieruit proeft HollandBIO dat Nederland op het juiste spoor zit en hopelijk de smaak te pakken heeft!

← All news

Dutch Life Sciences Trend Analysis: Record year of venture financing

, , ,

Biotechgate, the leading global biotech database, presents the annual Trend Analysis Report for the Dutch life sciences sector. The report shows a stable amount of life sciences companies and a sector which has grown in maturity. Biotech companies were successful in attracting venture capital; 2019 is a record year for venture financing.

Dutch biotech companies have shown to be successful in attracting new venture financing to their businesses. $293.65 million was raised in twelve private equity rounds. The biggest financing round, $130 million was raised by AM-Pharma.

Biotechgate currently lists 678 R&D life sciences companies in the Netherlands, 87% of the companies are small to medium sized enterprises (SMEs). Oncology remains the most prominent therapeutic area, followed by neurology and infectious diseases. With many ground-breaking companies and world-class universities, the Netherlands is the perfect location for biopharmaceutical innovation in Europe.

HollandBIO’s managing director Annemiek Verkamman is proud of the Dutch life sciences sector. “The life sciences sector is growing and getting more mature. Venture capitalists are getting more familiar with the specific business model of biotech companies and biotech companies are gaining experience in fund raising. This results in a record year for funding. By combining outstanding research, education and entrepreneurial spirit this sector trend can be successfully continued.”

Download full report.

Whether you are looking to partner with a Dutch company or looking for a specific service, you’ll find the most complete overview of the Dutch life sciences sector at www.dutchbiotech.com.

← All news

Successful first HollandBIO @Home Webinar

, , ,

On Friday 26th of June it was time for the first HollandBIO @Home Webinar. Daniel de Boer, (CEO of ProQR Therapeutics) interviewed Geraldine O’Keeffe (Partner at LSP), Arthur Franken (General Partner at Gilde Healthcare), Krijn de Nood (CEO of Meatable) and Jan De Kerpel (Managing Director at Kempen & Co) about the influence of COVID-19 on the biotech financing landscape.

The corona crisis has a huge impact on the public capital market. Initially, share prices dropped and investors got nervous. For two months, Europe did not see an IPO of European biotech companies. Markets dried out and investors had to support their portfolio companies, and managing their company’s cash runway was top of mind for any biotech CEO. In May the public capital market began to crawl back again to normal levels.

Both Gilde Healthcare and Meatable managed to secure funding during the crisis. How did they pull that off? For the new fund of Gilde Healthcare, it was all about fortunate timing and great preparation. The in house groundwork was done in 2019 and all in person meetings with LPs were handled before the lock-down. During lock-down, they were able to retain the interest, none of the investors backed out. In reaction to the pandemic, cultured meat company Meatable strengthened its outreach to investors, shifting focus from a more generalist venture space to new funds in the cellular agriculture niche, that weren’t affected by COVID-19. 

Raising capital has changed a lot over the last months. Investors and entrepreneurs had to adapt to a new reality of deal closing without meeting face-to-face, making it harder to get a feeling of the team and business model. But the market bounced back, and deals are being closed via digital platforms. The panelist see a bright future for biotech in Europe, investors are eager to close deals and have the money to do so. Geraldine O’Keeffe advices entrepreneurs to think big, and to benefit from the positive effects of today’s crisis. These digital times seem to make it easier to reach out to investors. Jan De Kerpel echoes her positive, can-do, mindset and stresses the importance to think ahead and be prepared. Because in biotech, there will always be a next crisis.

Webinar ‘Biotech financing during the pandemic’

← All news

Glasheldere procedures essentieel voor snelle toegang nieuwe geneesmiddelen

, ,

De herziene versie van de beoordelingsprocedure van de specialistische geneesmiddelen is gepubliceerd op de website van het Zorginstituut. De belangrijkste aanpassingen in de beoordelingsprocedure zijn de introductie van de sluisprocedure en de agendering van sluiskandidaten met behulp van de Horizonscan Geneesmiddelen. Voor een snelle toegankelijkheid van nieuwe geneesmiddelen zijn glasheldere procedures immers onmisbaar. HollandBIO is dan ook blij dat de beoordelingsprocedure weer helemaal up-to-date is en werkt graag mee om ook procedures voor open instroom te expliciteren.

Voor specialistische geneesmiddelen die op basis van de horizonscan niet in de sluis zijn geplaatst, zijn die glasheldere procedures nu helaas nog ver te zoeken. Die producten volgen de route van open instroom, een wat misleidende naam. Conform de Zorgverzekeringswet (Zvw) beoordelen Zorgverzekeraars of een geneesmiddel recht heeft op vergoeding, door de stand van wetenschap en praktijk (effectiviteit) te duiden. In de praktijk vraagt de zorgverzekeraar echter ook gegevens over kosteneffectiviteit en wordt de aanspraakstatus willekeurig op NEE gezet. Zonder formele procedures, tijdslijnen of bezwaarmogelijkheden, dreigt open instroom te verworden tot een vagevuur, met de patiënt als kind van de rekening. Hier is volop ruimte voor verbetering.

Hoewel open instroom niet binnen de scope van de herziening door het Zorginstituut viel, blijkt uit de consultatieronde dat HollandBIO niet de enige partij is die zich zorgen maakt over het open instroom proces. Wij herkennen de wens om duidelijkheid te verkrijgen in de rollen voor betrokken partijen bij de verschillende routes voor een geneesmiddel om in het verzekerde pakket te worden opgenomen. In het Landelijk Overleg Dure Geneesmiddelen (LODG), waar veel van de geconsulteerde partijen zitting in hebben, zijn in de verschillende actielijnen deze partijen aan zet om hier gezamenlijk duidelijkheid in te geven, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid”, aldus ZIN.

Helaas zit de industrie niet aan tafel bij het LODG, al staan we steevast op het menu. Het is hoogste tijd om écht met alle stakeholders die handschoen op te pakken, en werk te maken van een adaptief ecosysteem waarbij vergoeding naadloos aansluit op registratie. HollandBIO werkt daar maar wat graag aan mee!

Op de website van het Zorginstituut kan men de volgende documenten downloaden, klik hier:

  • Definitieve versie van de beoordelingsprocedure van de specialistische geneesmiddelen.
  • Reactiebrieven van de geconsulteerde partijen, waaronder die van HollandBIO.
  • Reactiebrief van het Zorginstituut, waarin zij ingaan op de binnengekomen reacties.
← All news

Key stakeholders Massachusetts and the Netherlands meet again in virtual session

, ,

Two weeks ago, key stakeholders from Massachusetts and the Netherlands came together in a digital session to discuss how the Life Sciences & Health ecosystems are responding to COVID-19, which lessons could be learned from the reaction to the pandemic, and how to stimulate closer international collaboration.

The same organisations also signed a MoU in 2019 to advance ongoing collaboration in life sciences and included Mark Sullivan (Massachusetts Office of International Trade and Investment, MOITI), Elizabeth Steele (MassBio), and Jennifer Griffin (Massachusetts Life Sciences Center) from Massachusetts and Focco Vijselaar (Ministry of Economic Affairs and Climate Policy), Clémence Ross-van Dorp (Ministry of Economic Affairs and Climate Policy), Annemiek Verkamman (HollandBIO) and Carmen van Vilsteren (Health~Holland) from the Netherlands. Akshay Vaishnaw (Alnylam Pharmaceuticals) and Freddy Nguyen (MIT COVID-19 Challenge) were invited as speakers to share their activities in light of COVID-19. The session was moderated by Hans Schikan (Top Sector Life Sciences & Health). 

Biotech companies have proven to be dynamic and are pivoting to focus their work on therapies and vaccines. Even more so, participants observe an increased level of cooperation between different companies, researchers and governments to find solutions. For instance, the extent with which data has been shared across the sector has largely increased. This doesn’t stop at the private sector, as public and semi-public organizations have informed each other across borders to support each other in handling the situation. Also when looking at formal procedures, agencies have shown great efficiency in shortening approval procedures to speed up the development of vaccines and therapies.

A paradox can be observed regarding the supply of PPE and other vital medical equipment that companies have sourced internationally. The pandemic has shown the limits of international supply chains, therefore, will governments require that vital manufacturing be maintained within their geographical reach? On the other hand, participants in this virtual session agree that there will always be a need to collaborate internationally and make use of each other’s strengths. According to the Airbus model, if all strengths from different countries or ecosystems could be brought together, this will create a stronger value chain where collaboration between partners is needed and truly adds value.

When looking ahead, participants recognize that in a post-COVID world, we should be better prepared for a possible outbreak of a pandemic. That we need to be ready to think and act together, internationally, so we can organize the supply chain and share data and expertise when needed.

← All news

Groep Duitse Groenen ziet toekomst voor moderne veredeling

, ,

Een prominente groep parlementsleden binnen de Duitse Groenen roept de partij op om de huidige negatieve positie ten opzichte van de toepassing van moderne veredelingsmethoden te herzien. Volgens de groep kunnen deze methoden een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid. Ook roept de groep op tot aanpassing van de verouderde en strenge Europese wetgeving voor genetische modificatie. Deze belemmert met name innovatie door kleine bedrijven. HollandBIO is blij met deze ontwikkelingen bij onze oosterburen en hoopt dat die navolging krijgen in de rest van Europa!

Bron: EurActiv