← All news

CAR-T soep wordt niet zo heet gegeten als opgediend

,

Terwijl fabrikant Gilead de laatste voorbereidingen treft voor de feestelijke opening van haar state-of-the art productiefaciliteit voor een hagelnieuwe geavanceerde kankerbehandeling (“CAR-T”) in Hoofddorp, kopt De Volkskrant “Gronings ziekenhuis gaat prijzig kankermedicijn zelf maken met miljoenensubsidie”. De verwarring, en oké, eerlijk is eerlijk, de verbijstering bij HollandBIO was groot. Want trekt de overheid nu echt 30 miljoen euro subsidie uit voor het namaken van een recent in het basispakket opgenomen, geregistreerde behandeling? Waarvan de fabrikant nota bene fors investeert in Nederland? Dat is niet stank voor dank, dat is een trap na! En, nog belangrijker, sinds wanneer is het ethisch verantwoord om omwille van kosten doodzieke patiënten aan extra risico’s bloot te stellen wanneer er een geregistreerd en vergoed alternatief is? #DoetNederlandDanEchtNietMeerMee?

Na het inwinnen van tekst en uitleg bij het Zorginstituut (@De Volkskrant: Tip!), bleek de soep minder heet gegeten dan opgediend. De subsidie is bedoeld om een door het UMCG ontwikkelde, maar nog niet geregistreerde, noch vergoede, behandeling te vergelijken met de celtherapie die al in het basispakket zit. Dat bracht de oververhitte HollandBIO-gemoederen enigszins tot bedaren. Maar vragen zijn er nog steeds. Waarom is juist hier sprake van marktfalen, terwijl internationaal de commerciële pijplijnen bulken van de nieuwe celtherapieën en het financieren van latere fases, zoals deze fase III, doorgaans niet de bottle neck is? En werkt het UMCG met deze subsidie eigenlijk toe naar een EMA-registratie, de geijkte route voor geneesmiddelen in Europa? Hoe laat het ziekenhuis internationale patiënten te zijner tijd ook profiteren van een eventueel nieuwe behandeling?

We herhalen het nog maar eens: de ontwikkeling van een geneesmiddel duurt lang, is kostbaar en bijzonder risicovol. Dat moet én kan sneller en beter. En dat kan ons inziens ook door implementatie van oplossingen waarbij innovatie, betaalbaarheid en gezondheidswinst hand in hand gaan. HollandBIO maakt zich hard voor een adaptief ecosysteem, waarin registratie van nieuwe innovaties naadloos aansluit op (nationale) vergoeding. Dat is vooral hard nodig voor de nieuwste generatie geneesmiddelen en therapieën, die voor steeds kleinere patiëntengroepen worden ontwikkeld. De nieuwe generatie celtherapieën, zoals die van Gilead en het UMCG, spannen de kroon: hierbij worden de eigen afweercellen van de patiënt zo bewerkt dat zij de tumorcellen beter te lijf kunnen gaan. Een ware innovatieve revolutie! Maar zoals wel vaker, lopen de koplopers van zo’n revolutie als eerste tegen de grenzen van de huidige systemen op. Voor celtherapie is dat niet anders.

Het is hoogste tijd om het huidige systeem eens goed tegen het licht te houden: zijn de geijkte routes nog wel de juiste voor de trend richting personalised medicine? Hoe vinden we balans in het stimuleren van medische innovaties, in het waarborgen van patiëntveiligheid, kwaliteit, effectiviteit en betaalbaarheid? Dit zijn grote thema’s, met een grote internationale context. De Nederlandse overheid toont met de verstrekking van deze “monstersubsidie” de bereidheid zelf skin in the game te stoppen. Dat is an sich winst. Mocht het UMCG echter niet voor registratie gaan, betekent dat dan dat ministerie dat niet nodig acht voor alle ATMPs? Ook lijkt het ons niet aannemelijk dat de overheid voor elke beloftevolle therapie de portemonnee zal trekken om deze gesubsidieerd klaar te stomen voor het basispakket. Een paar mislukkingen zou de beoogde besparing volledig teniet doen. En tot slot, wellicht is het wat naïef om te denken dat Nederland de ontwikkeling van innovatieve therapieën in splendid isolation sneller, beter en goedkoper kan doen dan de hele internationale biotech goegemeente bij elkaar.

Kortom: het moge duidelijk zijn dat dit onderwerp vraagt om een vervolg. Laten we dan ook gauw aan tafel gaan om gebruikmakend van ieders expertise, te bepalen hoe wij de toekomst van personalised medicine voor ons zien, welke routes daarbij horen en hoe we dat financieel gaan organiseren. Want alleen in samenwerking zijn we het best in staat om nieuwe innovatieve therapieën zo snel, goed en betaalbaar mogelijk van lab naar patiënt te brengen.

PS: @Gilead: Gefeliciteerd met de aanstaande opening van jullie CAR-T productiefaciliteit! Een fantastische aanwinst voor Nederland en Europa.

PSII: @UMCG: Gefeliciteerd met het binnenslepen van deze mooie subsidie.

PSIII: @EZK en @VWS: een mooie actielijn in het kader van het Nationaal Actieprogramma Kansen voor EMA?

Bronnen:

← All news

Tientallen stakeholders in dialoog over cel- en gentherapieën in Nederland

, ,

Afgelopen woensdag kwamen ruim 60 aanwezigen en 30 digitale deelnemers op 1,5 meter samen in het Louwman Museum in Den Haag voor een bijeenkomst over de mogelijkheden en uitdagingen waar we in Nederland tegenaan lopen bij de introductie van cel- en gentherapieën – bijvoorbeeld rond klinisch onderzoek, registratie en vergoeding of de praktische inbedding in ons zorgsysteem. De aanwezigen vormden een dwarsdoorsnede van de sector: er waren vertegenwoordigers vanuit academische ziekenhuizen, farmaceuten, patiëntenverenigingen, onderzoek, biotechbedrijven, medisch specialisten en ambtenaren. De discussies over deze nieuwe klasse behandelingen lieten zien dat er, naast de vele vraagstukken die cel- en gentherapieën met zich meebrengen, ook veel bereidheid is om na te denken over elkaars perspectieven en belangen en in sommige gevallen zelfs oplossingen. Wordt vervolgd!

← All news

Prinsjesdag 2020 – Kabinet wil dat Nederland zich uit crisis investeert en innoveert

, , , , ,

In deze ongekende en onzekere tijden kiest het kabinet ondanks sterke economische krimp voor forse financiële ondersteuning. De regering wil Nederland uit de coronacrisis investeren en innoveren – of het nu gaat om gezondheidszorg, de circulaire economie of een duurzame landbouw. Daar is HollandBIO het roerend mee eens, want we zien dat biotechnologie Nederland bij uitstek de kans biedt om op een duurzame manier ons verdienvermogen te vergroten.

Die boodschap weerklonk dan ook uit de Troonrede die koning Willem-Alexander vanuit de Grote Kerk in Den Haag uitsprak. Zo sprak de koning over ‘de noodzaak van preventie en zorginnovaties’, ‘maatregelen om de circulaire economie, waarin afval weer grondstof wordt, te stimuleren’ en wees hij op de noodzaak ‘voor een gezonde en innovatieve toekomst van de Nederlandse landbouwsector, die ook in tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening.’ Natuurlijk werden er ook woorden gewijd aan de strijd tegen het coronavirus: ‘Zo werkt Nederland intensief samen met andere Europese landen om de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een vaccin te versnellen.’

Daarnaast komt de maatschappelijke strijd tegen het coronavirus ook naar voren in de Miljoenennota, zo blijkt uit de maatregelen die het kabinet heeft opgesomd. Zo erkent het kabinet het belang van startups en scale-ups voor een gezonde economische groei. Eerder al stelde het rijk in deze kamerbrief daarom €300 miljoen beschikbaar voor deze groep. Zo wordt er een nationale scale-up faciliteit ingericht, om het eigen vermogen van kleine bedrijven te vergroten door directe investeringen met behulp van Europese middelen en bijdragen van private investeerders. Daarvoor werd eerder een bedrag van €150 miljoen genoemd. Daarnaast worden de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) met €150 miljoen versterkt om investeringen in startups en scale-ups te vergroten.

Later deze week zullen we in een mailing naar onze leden de details van deze maatregelen nader uiteenzetten en duiden.

← All news

HollandBIO verwelkomt Vico Therapeutics

Als HollandBIO zijn we trots Vico Therapeutics BV als lid te mogen verwelkomen. Met het lidmaatschap wil Vico samen met andere koplopers op het gebied van weesgeneesmiddelen en andere baanbrekende behandelingen, werk maken van een innovatie gedreven en een duurzaam en kosten efficiënt zorgsysteem.

Vico Therapeutics, opgericht in 2019 en met kantoor en labs gevestigd in het Leiden BioScience Park, is een pionier op het gebied van RNA modulerende therapieën voor zeldzame neurologische aandoeningen zoals Spinocerebellar Ataxia (SCA), de ziekte van Huntington en het RETT syndroom en bouwt voort op eerder onderzoek van LUMC/Prosensa/Biomarin.

Onlangs haalde Vico 27 miljoen euro op in een Series A financieringsronde. De onderneming heeft een vergevorderd antisense oligoneucleotide (AON) technologieplatform voor polyQ ziektes ontwikkeld. Daarnaast heeft Vico een RNA editing platform in de ontwikkelingsfase voor toepassing in RETT syndroom.

Kenmerk van polyQ ziektes zoals de ziekte van Huntington, is dat ze worden veroorzaakt door een erfelijke mutatie die zorgt voor een toename van het aantal glutamines (polyQ) in specifieke eiwitten die een belangrijke rol spelen in de hersenen. Deze mutante polyQ eiwitten worden slecht verdragen door zenuwcellen, die daardoor geleidelijk aangetast worden en uiteindelijk zullen afsterven en zorgen voor een steeds verdergaande (progressieve) hersenaandoening. Mensen met huntington krijgen te maken met ernstige motorische symptomen, met verstandelijke achteruitgang en met psychiatrische problemen. Mensen met SCA hebben moeite met de coördinatie van bewegingen, een onzeker looppatroon en verstoord evenwicht en onduidelijke spraak.

Vico verwacht de eerste klinische studies te kunnen starten tegen het einde van 2021.

← All news

HollandBIO verwelkomt Cergentis

Met blijdschap kondigen we aan dat Cergentis lid is geworden van HollandBIO. Cergentis, gericht op genetische analyses, is opgericht in 2012 als spin-off van KNAW en het Hubrecht Instituut en heeft de gepatenteerde Targeted Locus Amplification (TLA) technologie ontwikkeld. TLA is een veelgepubliceerde Next Generation Sequencing (NGS) technologie die unieke voordelen biedt in de implementatie van precision medicine en geavanceerde genetic engineering.

Inmiddels heeft Cergentis zich gevestigd als de go-to partner voor het karakteriseren van genetisch gemodificeerde pharmaceutische cellijnen en diermodellen voor onderzoek naar allerhande aandoeningen voor toonaangevende onderzoeksinstituten en biopharmaceutische bedrijven wereldwijd. Cergentis ontwikkelt en verkoopt diagnostische kits voor gericht en volledig sequencen van (trans)genen en gene editing events en levert services voor ondersteuning van R&D op dit gebied.

Onze meest recente ontwikkeling is de FFPE-TLC technologie, waarmee wij alle relevante mutaties in FFPE tumor biopsies in slechts één test kunnen detecteren. Hiermee trachten we beperkingen van conventionele technieken zoals FISH te ondervangen en artsen in staat te stellen kleinere, minimaal invasieve biopten te nemen.

Het is onze missie om de kwaliteit van genetisch onderzoek te verbeteren: de juist behandeling op het juiste moment voor een betere prognose voor kanker patiënten.

Voor meer informatie, kijk op cergentis.com of contacteer ons via info@cergentis.com.

← All news

Evaluation Find-a-Fund database

,

It’s time to evaluate one of our HollandBIO Business Solutions: the Find-a-Fund database. We invite you to fill out the survey which will help us to give you a better tool to find relevant funding opportunities. To continue to the survey, please click here!

The Find-a-Fund database is a joint initiative by HollandBIO and ttopstart in order to identify the right funding opportunities for research and development activities in the biotech and life sciences sector.

← All news

Apply now for the Health Impact Accelerator

The Health Impact Accelerator (HIA) is a programme that prepares participants to become social entrepreneurs. During the HIA they are introduced to the added value – and the challenges – of social entrepreneurship. Moreover, they translate their idea into a solid business case.  Throughout this process, coaches and support are available.

In ten weeks you will become acquainted with various aspects and parties of social entrepreneurship. The programme consists of a series of five events with different themes.

How it works

A team of highly experienced and motivating coaches will guide you in this. In the meantime, you will receive weekly coaching from this team, so that you can make rapid progress. The programme concludes with a closing event, during which you present the end result to a group of social investors, fund managers and experienced SME entrepreneurs with innovative ideas.

During the HIA you will become acquainted with the added value – and the challenges – of social entrepreneurship in the field of health. In this way you meet interesting experts by experience, where their idea has succeeded – or not. You will meet other inspiring social startups that are working on ‘health’ and ‘liveability’ in an innovative way. In addition, you in turn inspire them and countless other SMEs who are present during the workshops and the closing event.

Important data

Pitch event | September 15, 2020
Workshop 1 | October 7-9, 2020 | problem definition and solutions
Innovation Café | 2nd half of October 2020 | Q&A with organisations from the system world
Workshop 2 | November 11-13, 2020 | how do I make my business sustainable?
Closing event | December 15, 2020 | get to know funds and investors

Apply now

Are you a doer with an innovative idea to deal with ‘health and care’ as a society and can you do this on the dates below? Sign up for our Health Impact Accelerator today! Apply now! Applications can be submitted via GROZ@health-holland.com. You can register for the second Health Impact Accelerator until September 10, 2020, 5:00 PM.

Criteria for application

 • Your solution will contribute to one of the following missions
  • By 2040, all Dutch citizens will live at least five years longer in good health, while the health inequalities between the lowest and highest socioeconomic groups will have decreased by 30%.
  • By 2040, the burden of disease resulting from an unhealthy lifestyle and living environment will have decreased by 30%.
  • By 2030, the extent of care will be organised and provided to people 50% more (or more often) than present in one’s own living environment (instead of in healthcare institutions), together with the network around people.
  • By 2030, the proportion of people with a chronic disease or lifelong disability who can participate in society according to their wishes and capabilities will have increased by 25%.
  • By 2030, quality of life of people with dementia will have improved by 25%.
 • You have a team of at least two people who work hard on your proposition.
 • Your concept has been validated but needs further elaboration.
 • You think measuring impact is important and (in the long term) like to involve lecturers / practitioners / professors to help with this.
 • As a team you can make time on all mentioned dates.
 • You have the ambition to get at least 75% of the income from the market (definition “social entrepreneurship”, Social Enterprise NL) – and are open to be guided in the way here.

Source: Health~Holland

← All news

Van overbruggen naar investeren

, , ,

Met de Corona-Overbruggingslening (COL) is tot nu toe €217 miljoen verstrekt aan 600 innovatieve bedrijven, zo bericht Techleap in een tussentijds rapport. Aangezien 1.766 bedrijven een COL-aanvraag indienden, vielen maar liefst 1.166 innovatieve start-ups, scale-ups en MKB buiten de boot waaronder veel biotechbedrijven. HollandBIO vindt dat een zorgelijke situatie. We hebben immers alle innovatiekracht nodig om uit deze crisis te komen en de Nederlandse economie duurzaam te versterken. Na het enkel overbruggen van de crisis is het ons inziens dan ook hoogste tijd om Nederland uit de crisis te investeren en innoveren.      

Techleap heeft een tussentijds rapport over de Corona-Overbruggingslening (COL) gepubliceerd. Slechts 34% van de 1.766 innovatieve bedrijven, die samen €635 miljoen aanvroegen, kreeg de lening. HollandBIO vindt het daarbij zorgelijk dat met name de gehonoreerde aanvragen van scale-ups en het innovatief MKB zijn goedgekeurd, terwijl aanvragen van start-ups massaal werden afgewezen (62%). Hoewel we het belang van ondersteuning van scale-ups en innovatief MKB natuurlijk volledig onderschrijven, hebben start-ups in de regel minder vet op de botten, waardoor zij in deze tijden van nood sneller omvallen. Juist start-ups zouden baat hebben bij de COL, zo hoopten wij.

Biotechstart-ups kennen vaak langere ontwikkeltijden dan andere start-ups om diagnostica, vaccins, geneesmiddelen of andere producten tot een proof-of-concept te brengen. De combinatie van weinig beschikbare financiële middelen en een grote kans op faillissement zorgt ervoor dat biotechondernemers grote risico’s moeten nemen om hun innovatie door te ontwikkelen. Bovengenoemde redenen maken de kans om in aanmerking te komen voor de COL – en dus te overleven – kleiner. Terwijl juist de biotechsector innovaties als vaccins, therapieën en diagnostica ontwikkelt om het coronavirus te lijf te kunnen gaan. Daarnaast maken biotechnologiebedrijven een belangrijk deel uit van de vruchtbare voedingsbodem die bijdraagt aan een innovatieve economie. Deze bedrijven in crisistijd steun ontzeggen schaadt niet alleen in inhoudelijke, maar ook in economische zin ons vermogen om te reageren op dit soort crisissen.

Dat er ook (financiële) steun nodig is na de overbruggingsperiode, wordt bevestigd in het Techleap-rapport. Bedrijven geven aan dat er €1,3 miljard aan structurele investeringen nodig is om uit de crisis te komen. Op basis van een uitvraag onder onze HollandBIO-leden zouden de volgende maatregelen uitkomst bieden voor biotechondernemers om uit de crisis te komen: het verruimen van de COL, het mogelijk maken van co-investeringen, huidige getroffen maatregelen openstellen voor niet-omzetbedrijven en een versoepeling van de regels om studies te herstarten.

Nederland moet de crisis niet slechts willen overbruggen, maar zich uit de crisis willen investeren, en biotechnologie biedt daar alle kans toe. Zo houden we de motor van ons innovatie- en verdienvermogen draaiende en zijn we – in innovatief en economisch opzicht – nog beter voorbereid op een volgende crisis.

Lees verder

← All news

Input gevraagd voor de toekomstige Europese geneesmiddelenstrategie

, ,

De Europese Commissie werkt aan een nieuwe Europese geneesmiddelenstrategie om het geneesmiddelenbeleid toekomstbestendig te maken. Middels een publieke consultatie vraagt ze om input. Een mooi moment voor HollandBIO en de sector om haar visie voor het voetlicht te brengen. Wij vulden de consultatie reeds in, en moedigen onze leden aan hetzelfde te doen. Je vindt hem hier. De deadline voor reacties is 15 september.

HollandBIO ziet volop kansen om nieuwe geneesmiddelen sneller en beter van lab naar de patiënt te brengen. Technologieën die helpen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, zoals big data en kunstmatige intelligentie, openen nieuwe deuren voor mogelijkheden om patiënten te helpen. De Europese strategie moet helpen om goed met deze ontwikkelingen om te gaan, en om komende uitdagingen in de gezondheidszorg het hoofd te bieden, veroorzaakt door onder andere de coronapandemie en een vergrijzende bevolking.

De Commissie gebruikt de resultaten uit deze consultatie bij het opstellen van de nieuwe geneesmiddelenstrategie, gepland voor het einde van dit jaar. Wij hebben zelf deze consultatie al ingevuld en om de stem van de biotechsector zo goed mogelijk naar voren te laten komen willen wij onze leden uitnodigen hetzelfde te doen. De deadline staat op 15 september en je vindt hem hier!

← All news

Eenvoudig en uniform systeem voor intellectueel eigendom vergroot de maatschappelijke impact van kennis

, ,

Deze week hebben wij vanuit HollandBIO onze inbreng geleverd op de zogeheten roadmap voor Intellectual property action plan (actieplan voor intellectueel eigendom) van de Europese Commissie. Als dé belangenbehartiger voor de biotechnologiesector streven wij naar een omgeving waarin biotechnologiebedrijven een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een gezonde en duurzame samenleving. Een sterke basis voor intellectueel eigendom is daarvoor essentieel.

De Europese commissie deelt deze opvatting en is zich aan het oriënteren hoe intellectueel eigendom beter en breder ingezet en beschermd kan worden. Vandaar dit actieplan, waarvoor de Europese Commissie de mogelijkheid aan veldpartijen biedt om hun visie op het actieplan te geven.

HollandBIO maakt zich sterk voor adequate bescherming van intellectueel eigendom, omdat bedrijven zo in staat zijn om van een idee naar een concreet product te bewegen. Op deze manier faciliteert intellectueel eigendom een snelle en kostenefficiënte doorontwikkeling van academische kennis naar vernieuwende producten en technologieën.

Wij pleiten in onze inbreng daarom voor een systeem voor intellectueel eigendom:

 • Waar MKB-bedrijven eenvoudiger toegang toe hebben
 • Dat uniform is
 • Waarin het delen van data op vrijwillige basis gebeurt

Onze volledige inbreng is hier terug te lezen.