← All news

HollandBIO welcomes Incyte Biosciences as a new member

HollandBIO connects and supports the Dutch biotech industry. We represent over 200 companies in the field of medical, agrifood and industrial biotech. And, HollandBIO is growing steadily. Today, we are proud to welcome Incyte Biosciences to the HollandBIO community!

Incyte Biosciences is a company founded on the premise that investment in good science and the rigorous pursuit of R&D excellence can translate into new medicines that can positively affect patients’ lives. Their therapeutic focus primarily is oncology. Incyte recognizes that they do not have a monopoly on good ideas and innovative approaches to therapy and enjoy working with like-minded partners who want to join forces to improve the lives of patients living with cancer and other diseases. Founded in 2002, Incyte Corporation’s global headquarters are located in Wilmington, Delaware, US, and today, the company employs more than 1,200 people worldwide. The Benelux office is located in Amsterdam.

← All news

HollandBIO Welcomes admedicum Business for Patients as new member

admedicum Business for Patients GmbH is a European expert group for patient engagement with industry with a focus on R&D. They design and implement programs for patient-orientation in the healthcare industry in Europe and internationally and have been assisting industry partners since 2015. admedicum believes in listening to patients, learning from patients and involving patients early on in new therapy development. 

admedicum brings patients and companies together to make sure products and services are both tailored to meet the needs of the patients and are economically sustainable. The expert team provides down-to-earth day-to-day patient-centric business solutions. admedicum collaborated with HollandBIO to create the Patient Engagement Guide, a free practical guide for companies in the pharmaceutical and biotech industry who want to start engaging patients or improve patient engagement.

Together with our clients from the industry, admedicum makes patient-industry collaboration happen by acting as advisors, designers, and enablers to build trustworthy and effective relationships between patients and the industry. admedicum helps to merge benefit for patients and value-for-money for the industry. Their staff has vast experience guiding companies to meet the expectations of regulatory and HTA authorities in regard to patient-relevant data. 

Read more about how admedicum aligns products and services of companies with the needs of patients on their website.

← All news

€116 miljoen voor AM-Pharma

, , ,

AM-Pharma haalt maar liefst €116 miljoen op om de behandeling die het ontwikkelt tegen acuut nierfalen naar de kliniek te brengen. De medische vraag naar een medicijn is groot. Jaarlijks overlijden wereldwijd ongeveer 700.000 mensen aan acuut nierfalen, en er is nog geen behandeling voorhanden. De financieringsronde is een van de grootste ooit van een zelfstandig Nederlands biotech bedrijf, en kwam tot stand door een consortium van bestaande en nieuwe investeerders. Voor AM-Pharma start hiermee een spannende nieuwe fase, waarvoor het bedrijf flink uit zal breiden. De deal onderstreept de potentie en innovatiekracht van de Nederlandse biotech sector, die eerder deze week al een enorme boost kreeg dankzij de versterkte samenwerking tussen Galapagos en Gilead.

De laatste stap die AM-Pharma moet zetten op de lange route van lab naar registratie is bepaald geen sinecure. AM-Pharma wil zijn kandidaat-geneesmiddel testen bij 1.400 patiënten, verspreid over honderd ziekenhuizen in twaalf landen. De studie moet voldoende data opleveren voor goedkeuring van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en de FDA in de VS.

Het succes van AM-Pharma betekent dat de Nederlandse biotech sector weer een groeidiamant rijker is. Het bedrijf is illustratief voor de kwaliteit en potentie van de sector, maar ook voor de moeilijke route die een biotech bedrijf van lab naar patiënt moet bewandelen. Vorig jaar publiceerde AM-Pharma veelbelovende resultaten van een eerdere klinische studie in het gezaghebbende Journal of American Medical Assocation (JAMA). Toch trok farmaceut Pfizer zich vanwege een strategische koerswijziging terug als partner van AM-Pharma, waarna het kleine bedrijf op zoek moest naar nieuwe financiers. De goede data, de grote medische noodzaak en de volharding van het AM-Pharma team onder leiding van CEO Erik van den Berg maakten dit succes mogelijk.

Het is uitzonderlijk dat een biotech bedrijf zelfstandig deze stap richting registratie zet. Meestal wordt voor zogenaamde fase III studies samenwerking gezocht met een grote farmaceut die de financiële middelen en de infrastructuur heeft om deze veeleisende fase te doorlopen. Een andere meer gebruikelijke route om kapitaal op te halen is een beursgang.

Het aantrekken van financiering is en blijft een van de grootste uitdagingen voor start-ups en scale-ups in de biotech. Het Nederlandse financieringslandschap vertoont fikse gaten. Een uitgekiende financieringsmix voor biotech bedrijven in alle fases van ontwikkeling moet het huidige marktfalen aanpakken. Invest-NL kan daar hopelijk aan bijdragen. De nationale investeringsinstelling in oprichting heeft alles in zich om de gaten te dichten en door te investeren in biotech start-ups en scale-ups een brug te slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Zo kan Invest-NL dienen als vliegwiel voor innovatie en de AM-Pharma’s van morgen het broodnodige steuntje in de rug geven.

Een greep uit de media

← All news

Drempels cel- en gentherapie in de media

, ,

De beslissing van het Nederlandse bedrijf Orca Therapeutics om uit te wijken naar Canada onderstreept de urgentie om de nationale drempels rondom klinisch onderzoek naar cel- en gentherapie weg te nemen. Afgelopen week besteedden het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio aandacht aan het probleem en de oproep van de Tweede Kamer aan het kabinet om met spoed knelpunten weg te nemen. Eerder deelden we al onze blijdschap over de politieke steun.

In de krant en op de radio vertelt Orca Therapeutics CEO Kees Groen dat het vergunningsverleningstraject voor klinisch onderzoek naar gentherapie tegen prostaatkanker in Canada slechts een maand duurde. Dit in schril contrast met het jaar dat Nederland gemiddeld uittrekt voor een dergelijk traject. Naast Kees geven ook VVD-Kamerlid Arne Weverling en HollandBIO’s Annemiek een toelichting op de problematiek en de hopelijk spoedige oplossing.

Het volledige FD-artikel lees je hier (inlog nodig).

De bijdrage op BNR van Kees Groen luister je hier terug, de bijdrage van Annemiek Verkamman hier.

Ons bericht van vorige week vind je hier.

← All news

Giga-Gilead-boost voor Galapagos

, , ,

Gilead steekt maar liefst €4,5 miljard in de innovatiekracht van biotech parel Galapagos. De twee bedrijven maakten zondagavond een even unieke als omvangrijke deal bekend: een win-win samenwerking tussen de innovatiekracht van Galapagos en de wereldwijde infrastructuur, expertise en sterke kaspositie  van Gilead. De drug discovery en R&D programma’s van Galapagos krijgen dankzij de investering een enorme boost. Gilead bemachtigt op zijn beurt een exclusieve plek op de eerste rij om de moleculen van Galapagos door te ontwikkelen en te verkopen buiten Europa. Een fantastische klapper, die niet alleen een grote impact heeft op de twee bedrijven, maar ook op de Nederlandse biotech sector als geheel.

Galapagos ontvangt een upfront betaling van Gilead van €3,5 miljard. Daarnaast vergroot de Amerikaanse farmaceut zijn aandeel in het Nederlands-Belgische bedrijf met €1 miljard tot 22%. De looptijd van de samenwerking is tien jaar, wat Galapagos de tijd geeft om zijn droom te realiseren: uitgroeien tot een onafhankelijk Europees farmaceutisch concern. Met de deal op zak gaat Galapagos zijn R&D programma’s versnellen en uitbreiden.

HollandBIO’s Annemiek Verkamman ziet het goede nieuws als een bevestiging van de innovatiekracht en potentie van de life sciences-sector:

Galapagos is een fantastisch rolmodel voor de vele kleinere biotech bedrijven in Nederland en daarbuiten. Het succes van Galapagos heeft een grote magneetwerking: op financiers, op talent en alle mogelijke toeleveranciers van biotech bedrijven. Daarmee is de samenwerking niet alleen goed nieuws voor Gilead en Galapagos, maar ook voor de groei en ontwikkeling van de hele Nederlandse life sciences sector.

De lange weg van Galapagos tot een van de sterspelers van Europa laat eens te meer zien dat succes in de biotech een lange adem vergt: dit jaar viert het bedrijf zijn 20ste verjaardag. Het vinden van kapitaal is voor de groei van biotech bedrijven – naast de wetenschappelijke complexiteit – met stip de grootste uitdaging. Het financieringslandschap vertoont fikse gaten. Een uitgekiende financieringsmix voor biotech bedrijven in alle fases van ontwikkeling moet het huidige marktfalen aanpakken. Invest-Nl kan daar hopelijk aan bijdragen. De nationale investeringsinstelling in oprichting heeft alles in zich om de gaten te dichten en door te investeren in biotech start-ups en scale-ups een brug te slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Zo kan Invest-NL dienen als vliegwiel voor innovatie. Het succes van Galapagos laat zien waar het investeren in innovatieve biotech start-ups en scale-ups toe kan leiden. Daar kan Nederland er nog wel een paar van gebruiken, toch?

Lees meer

De fantastische samenwerking tussen Galapagos en Gilead krijgt – terecht – volop aandacht in de media. Een greep uit de berichtgeving:

← All news

Tweede Kamer: vergunningverlening voor cel- en gentherapie moet sneller en beter

, ,

De Tweede Kamer roept Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op haast te maken om de vergunningverlening voor klinisch onderzoek met, en de toepassing van cel- en gentherapie sneller en beter te laten verlopen. Arne Weverling (VVD) diende hiertoe een motie in die op brede steun van de Kamer kon rekenen. Die verbetering is urgent en noodzakelijk, want de huidige procedure voor vergunningverlening is onnodig lang en veeleisend door een zware milieutoets. Doordat Nederland klinisch onderzoek met, en de toepassing van cel- en gentherapie standaard indeelt in de risicoklasse Introductie in het Milieu (IM), dreigt de winst van deze nieuwe generatie therapieën aan ons land voorbij te gaan. In reactie op de motie gaf de Minister aan het gevoel van urgentie met de Tweede Kamer te delen. HollandBIO is blij met de belofte van de minister om met gezwinde spoed werk te maken van een oplossing.

HollandBIO gaf eerder aan teleurgesteld te zijn in de terughoudende Kamerbrief van de minister om over te gaan tot aanpassing van de nationale wet- en regelgeving om de lichtere risicoklasse van Ingeperkt Gebruik (IG) als uitgangspunt te bewerkstelligen. De motie van Arne Weverling constateert echter dat de Minister van mening is dat de huidige regelgeving op het gebied van klinisch onderzoek naar gentherapie al mogelijkheden biedt voor aanvragen op basis van IG. Als dat zo is, is de door HollandBIO aangedragen aanpassing van Besluit ggo overbodig en is verbetering sneller een feit. Het is nu aan het ministerie om deze nu in de praktijk onbegaanbare route vrij te maken. De Kamer is in ieder geval duidelijk: de regering moet haast maken om alle mogelijke verbeteringen van beleid door te voeren en hiervoor met spoed extra capaciteit vrijmaken.

Aan het eind van de zomer vindt een overleg plaats tussen de betrokken ministeries en veldpartijen, onder wie HollandBIO, om de mogelijkheden voor het wegnemen van de huidige belemmeringen met elkaar te bespreken. IenW lijkt daarmee dus de daad bij het woord te voegen. Natuurlijk is HollandBIO pas tevreden als een oplossing daadwerkelijk gerealiseerd is. Want alleen dan kan Nederland op alle fronten profiteren van deze baanbrekende nieuwe therapieën.

Leestip!

Marc Kaptein, medisch directeur bij Pfizer Nederland en bestuurslid van HollandBIO, klom in de pen en schreef een uitstekende blog over de kansen om gen- en celtherapie te verzilveren. Je leest zijn blog hier!

← All news

Budget Klinisch Innovatiekrediet met €10 miljoen verhoogd

, , ,

Goed nieuws over het Innovatiekrediet: het budget voor 2019 voor klinische ontwikkelingsprojecten is met €10 miljoen verhoogd naar €40 miljoen. Het budget voor technische ontwikkelingsprojecten voor 2019 blijft €30 miljoen. De aankondiging verscheen op 7 juli in de Staatscourant, met de toelichting dat
hiermee wordt tegemoetgekomen aan de gestegen vraag naar innovatiekrediet voor klinische projecten. HollandBIO luidde meermaals de noodklok over het te krappe budget van dit voor de groei en ontwikkeling van life sciences-bedrijven cruciale krediet. Jaar in, jaar uit is het budget van het krediet al vroeg in het jaar overvraagd. Dankzij de verhoging is er nu voor zowel technische als klinische ontwikkelingsprojecten nog voldoende budget beschikbaar. Wil je dit jaar een aanvraag indienen? Kijk op de website van RVO voor meer informatie.

← All news

Now online: English information about CBG-ZIN Parallel Procedures Pilot

, , ,

As previously highlighted in our newsletter, the Dutch Medicines Evaluation Board (CBG-MEB) and the National Health Care Institute (Zorginstituut Nederland: ZIN) joined forces in a pilot to accelerate access to innovative medicines in the Netherlands. To inform your international colleagues and/or international affiliates about this opportunity, the information about the “CBG-ZIN Parallel Procedures pilot” is now available online.

Recently, HollandBIO and the Association of Innovative Medicines organized together with CBG-MEB and ZIN a well-attended information session about the pilot, during which Kevin Liebrand (project lead on behalf of CBG-MEB) and Pauline Pasman (project lead on behalf of ZIN) elaborated on the aim of the pilot and the prerequisites for participation. Companies were very enthusiastic about the pilot, based on the amount of questions that were asked during the session. Frequently asked questions will be combined and published online in the near future.

The pilot is a seamless fit with the HollandBIO program Faster & better from bench to bedside, where we work towards solutions that boost both health, innovation and affordability. This pilot is a first step towards a more flexible health ecosystem, where the Netherlands can achieve the full potential of tomorrow’s medicines. We are therefore very curious who will be the frontrunner of this faster & better opportunity.

More information:

The most important information about the pilot can be found here, including a link to the Interest Form – CBG-ZIN Parallel Procedures pilot. Explanation in English of the interest form can be found here. If you have any questions, you can also always contact Marit.

← All news

HollandBIO welcomes AGILeBiotics as a new member

HollandBIO connects and supports the Dutch biotech industry. We represent over 200 companies in the field of medical, agrifood and industrial biotech. And, HollandBIO is growing steadily. Today, we are proud to welcome AGILeBiotics to the HollandBIO community!

AGILeBiotics is a spin-off company of the University of Groningen founded by the CEO Dr. Andreas A. Bastian in March 2017. The start-up is committed to contribute to the fight against bacterial resistance by bringing new therapeutic solutions to hospitalized patients. The company’s vision is to accelerate the development of novel antibiotics by employing a proprietary technology named OxaSelect on existing complex natural product-based antibiotics, which have lower risk for drug resistance. The synthetic technology gives quick access to next generation drugs with broad-spectrum activity and improved safety profile.

AGILeBiotics is about to enter the pre-clinical stage. Their pre-clinical candidates overcome drug-class related bacterial resistance and have high potency against multidrug-resistant clinical isolates belonging to the top five pathogens of WHO’s priority list. AGILeBiotics’ goal is to develop novel antibiotics for the treatment of infections with high death rate, such as ventilator-associated pneumonia (VAP) and bloodstream infections (BSI), and neonatal sepsis.

Since 2017, AGILeBiotics has successfully enquired the pre-seed and seed investment round enabling the identification of their pre-clinical candidates. Currently, AGILeBiotics is reaching out for Series A investment round to develop the antibiotic candidate until clinical Phase II.

For more information please visit AGILeBiotics website.

← All news

Vacature: HollandBIO zoekt Programma Manager

, ,

Biotech fans opgelet: HollandBIO is op zoek naar een bevlogen en ervaren programma manager die zijn schouders zet onder het Programma IJzersterk Innovatieklimaat. Samen met je collega’s en leden lever je een significante en zichtbare bijdrage aan de verbetering van het innovatieklimaat in Nederland. Je zet in op verbetering van financieringsmogelijkheden, op doelgerichte en goedlopende valorisatieprocessen tussen academie en bedrijfsleven en op een innovatie-minnend vestigingsklimaat.

De volledige vacaturetekst vind je hier. Reageren kan tot 23 juli 2019.