← All news

Innovatieparadijs of bananenrepubliek?

, ,

Het was weer raak de afgelopen week. De media buitelden over elkaar heen om schande te spreken over de farmaceutische industrie naar aanleiding van een op zichzelf genuanceerde reconstructie in het NTvG door Lucien Hordijk over de ontwikkelingen rond lutetium-octreotaat en Lutathera. Ook Minister Bruins kwam superlatieven tekort en kondigde pas na zijn publiekelijke veroordeling van de farmaceut aan in gesprek te gaan over het hoe en wat. Het NRC bracht op haar beurt een lofzang aan een activistische apotheker die (nog steeds) belooft Orkambi na te maken, maar daar tot nu toe niet in slaagt.

Het gebeurt niet vaak, maar bij HollandBIO wisten we ook even niet meer waar we moesten beginnen. In dit debat is de nuance zoek en zijn de farmaceutische bedrijven vogelvrij verklaard.

Want zeg nou zelf, wie heeft er afgelopen week ook maar iets meegekregen van het fantastische nieuws dat een geneesmiddel door registratie nu wereldwijd beschikbaar is en voor meer indicaties geschikt lijkt? Dat we misschien wel meer ondernemende hoogleraren nodig hebben die het doorzettingsvermogen hebben om een baanbrekende therapie te ontwikkelen? Dat de technology transfer bij universiteiten tegenwoordig een stuk beter verloopt? Dat registratie-autoriteiten in andere landen het product in kwestie als kosteneffectief beoordelen? Dat een bedrijf ondanks deze registratie de grondstof voor magistrale bereiding in Nederland nog steeds blijft leveren en dat er in feite dus niets verandert? Het lijkt in ieder geval vrijwel onmogelijk voor bedrijven om in de ogen van de media nog iets goed te doen.

We zijn in Nederland dolblij met de komst van EMA. En terecht, want het maakt ons land nóg aantrekkelijker voor innovatieve geneesmiddelenontwikkelaars. Maar tegelijkertijd staan veel partijen juichend op de banken als een apotheker aankondigt gehakt te maken van intellectueel eigendom. Sterker nog, dit wordt zelfs beloond met een bezoekje van de Minister. Nederland zet zichzelf in toenemende mate internationaal op de kaart als een bananenrepubliek als het gaat om intellectueel eigendom. Dat staat in schril contrast met het ambitieuze innovatie- en acquisitiebeleid van onze overheid, waarin Nederland naar voren komt als vestigingsland bij uitstek voor life sciences bedrijven en waarin we intellectueel eigendom aanhalen als basis voor innovatie in de sector.

Is het dan alleen de schuld van anderen? En loopt volgens ons dan alles als een zonnetje? Nee, natuurlijk niet. Biotech maakt haar belofte waar, maar tegelijkertijd zien we bij HollandBIO ook dat het ontwikkelen van geneesmiddelen te duur, te risicovol en te tijdrovend is. Dat leidt tot een systeem dat steeds verder en vaker vastloopt. Dat vraagt echter niet om zogenaamde wonderoplossingen en makkelijke quotes die alleen tot nog meer vertraging en polarisatie leiden, maar juist om oplossingen die ervoor zorgen dat we geneesmiddelen sneller en beter van lab naar patiënt brengen! Waarom gaan we niet aan de slag met het beter inzetten van nieuwe technologie? En waarom zorgen we niet voor een betere aansluiting van de EMA-registratie van een geneesmiddel op de beoordeling en vergoeding ervan in Nederland? Dat zijn de oplossingen die we nodig hebben. Oplossingen waarbij gezondheidswinst, betaalbaarheid en innovatie hand in hand gaan.

Bronnen:

← All news

Kabinet maakt werk van ijzersterk innovatieklimaat

, ,

Het Nederlandse ecosysteem voor start‑ups en scale-ups moet van sterkste van Europa doorstoten naar een wereldwijde top 5 positie. Dit blijkt uit een brief van Staatssecretaris Mona Keijzer die op de valreep van 2018 is gepubliceerd. Het kabinet streeft ernaar dat Nederland haar concurrerende en innovatieve positie verder versterkt. Een mooie ambitie die helemaal in lijn is met de toekomstvisie uit HollandBIO’s Life Sciences 2030. De Nederlandse life sciences sector heeft alles in zich om het Boston van Europa te worden. Cruciaal daarbij is dat er voldoende kapitaal beschikbaar is om te groeien. In de brief komen een aantal suggesties naar voren om het innovatieklimaat verder te versterken.

Startende en groeiende bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Ze investeren veel in R&D en dragen bij aan werkgelegenheid. En daar blijft het niet bij. Start-ups en scale-ups uit de life sciences leveren keer op keer oplossingen op het gebied van maatschappelijke uitdagingen in de zorg. Denk aan de mogelijkheden die gentherapie biedt met een belangrijke rol voor uniQure of de opkomst van CAR-T met een prominente rol voor het Amsterdamse T-Cell Factory en later Kite Pharma. Maar willen ook in de toekomst de vruchten blijven plukken van innovatie, dan moet Nederland blijven investeren in de aanwas én doorgroei van Nederlandse life sciences bedrijven.

Overbrug de gaten in het financieringslandschap

De meest prangende uitdaging ligt in het overbruggen van de gaten in het financieringslandschap. Ten eerste is de huidige financiering in de vroege fase ontoereikend en onnodig complex te verkrijgen. Het is illustratief dat de Nederlandse wetenschappelijke kennispositie op diverse vakgebieden wereldwijd toonaangevend is, maar het aantal start-ups op de ranglijsten in vergelijking daarmee achterblijft. Ten tweede is daar de beruchte ‘Valley of Death’: de financieringskloof waarin life sciences scale-ups dreigen vast te lopen. In dit stadium zijn de benodigde bedragen doorgaans te groot voor publieke fondsen, en private financiers staan vanwege het nog hoge risicoprofiel en de lange tijdslijnen bepaald niet in de rij om te investeren. Het resultaat is dat de doorgroei van life sciences bedrijven stagneert, dat het bedrijf in financiële nood raakt, of dat het voor een appel en een ei opgekocht wordt door een internationale speler. Kortom, hoewel de Nederlandse life sciences sector blaakt van potentieel, laat de markt het afweten.

Een ijzersterk innovatieklimaat

Voor start-ups en scale-ups is het cruciaal dat er voldoende kapitaal beschikbaar is om te groeien. Op het gebied van risicokapitaal in die fases loopt Nederland nog ver achter. Ons land kent verschillende maatregelen om bedrijvigheid te stimuleren. Maar wil het kabinet werk maken van haar ambitie is er meer nodig. Staatssecretaris Keijzer stelt in haar brief dat Invest-NL vanaf 2019 een belangrijke rol kan spelen bij risicovolle investeringen voor bedrijven. HollandBIO ziet hierbij veel kansen om de gaten in het financieringslandschap voor biotech bedrijven te overbruggen en daarmee een vliegwiel te creëren voor innovatie. Door meer bedrijvigheid te stimuleren kan valorisatie van academische kennis een impuls krijgen, wordt de sector competitiever op de internationale kapitaalmarkt en neemt de bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid toe. Laten we in 2019 werk maken van een ijzersterk innovatieklimaat, zodat de Nederlandse life sciences sector tot de absolute wereldtop gaat behoren!

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de programmapagina of neem contact op met Fabian.

De brief van Staatssecretaris Mona Keijzer lees je hier.

 

← All news

Nog verder met vaccineren

, ,

Op maandag 21 januari spreekt de Tweede Kamer commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vaccineren. HollandBIO kijkt reikhalzend uit naar dit rondetafelgesprek. Door de toegenomen aandacht in het publieke debat, staan vaccins als de sterspelers van de preventieve gezondheidszorg in hun welverdiende spotlight. En er valt nog veel meer gezondheidswinst te behalen met vaccins. HollandBIO schreef een position paper over hoe Nederland nog beter kan profiteren van de preventieve kracht van vaccinatie en deelde deze met de Kamerleden.

HollandBIO position paper “nog verder met vaccineren”
De HollandBIO position paper kreeg de titel “nog verder met vaccineren”. Een knipoog naar de brief “Verder met vaccineren” die Blokhuis eerder dit jaar aan de Tweede Kamer stuurde. In aanvulling op de zes actielijnen van de Staatssecretaris, ziet HollandBIO kansen om de vaccinatiebereidheid en de met vaccins verzilverde gezondheidswinst nog verder te vergroten met een zevende actielijn: een meer proactief en anticiperend vaccinbeleid.

Het ideale vaccinbeleid is gericht op het maximaal verzilveren van gezondheidswinst door een optimale benutting van vaccins, zowel binnen als buiten de vaccinatieprogramma’s. Dat er op dit moment nog gezondheidswinst blijft liggen rond vaccinatie, concludeerde de Gezondheidsraad al in 2013. Onze position paper schetst allereerst de problemen rond de huidige beoordeling en inzet van vaccins, en komt met de volgende aanbevelingen om de bestrijding van infectieziekten met vaccins te perfectioneren:

 • Leg de Nederlandse vaccin-ambitie vast in een breed gedragen Infectiepreventieakkoord
 • Adviseer over alle geregistreerde vaccins
 • Zorg bij elk vaccin voor een toegangsroute op maat
 • Onderzoek hoe de OMT-BAO crisisstructuur de reguliere beoordeling van vaccins structureel kan verbeteren
 • Onderzoek en leer van internationale best practices

Een maximale bijdrage van vaccins aan onze gezondheid, daar streeft HollandBIO naar. Om dit doel te realiseren, hebben we iedereen nodig. Staatssecretaris Blokhuis is als eerste aan zet om het systeem rond de beoordeling en inzet van vaccins toekomst- en levensloopbestendig te maken. Op naar meer gezondheidswinst: dat is goed voor individu en maatschappij. Lang leve vaccinatie!

Lees de Position paper hier. Neem voor meer informatie contact op met Britt van de Ven. Reacties zijn meer dan welkom!

← All news

Lock in your discounted rate for bio 2019 before Friday

HollandBIO members can get a discount of $300 for the world’s most influential biotech conference: BIO International Convention. Lock in your discount before Friday January 18th by filling out this form. Registration for BIO 2019 is not required at this point. By completing the form, a discount code will be sent to you prior to the registration opening late January 2019.

HollandBIO members are also eligible for a € 300 discount for BIO-Europe Spring on March 25 – 27 in Vienna. In addition, you can save an extra € 200 through an early bird discount when you book before January 21.

← All news

HollandBIO terugkijktip: Robbert Dijkgraaf over biotech in DWDD University

,

Opkomen met een baby op de arm en vervolgens met behulp van Legostenen begrijpelijk uitleggen hoe dat leven ontstaat, dat kan alleen Robbert Dijkgraaf. In de eerste aflevering van de vernieuwde DWDD University zette hij de mogelijkheden van biotechnologie volop in de spotlights.

In zijn college laat hij met hulp van concrete voorbeelden zien wat biotechnologische ontwikkelingen ons allemaal al hebben opgeleverd. Ook blikt hij vooruit op de toekomst en wisselt hij van gedachten met biotech toppers als geneticus Hans Clevers, microbioloog John van der Oost en biochemicus Henne Holstege over de potentie van het vakgebied. Het antwoord van de wetenschappers laat zich raden. Zij zien enorme kansen voor verdere ontwikkeling en toepassing van immunotherapieën als CAR-T, en gentherapie voor het genezen en voorkomen van erfelijke en zeldzame ziekten waar nu nog geen medicijnen voor zijn. John van der Oost wijst terecht op het feit dat de kansen zich niet beperken tot mensen, maar dat er ook in dieren, planten en micro-organismen veel te behalen valt. De prominenten zijn het eens: biotechnologie kan de wereld een stuk duurzamer maken. De belemmeringen liggen wat hen betreft niet op wetenschappelijk gebied maar op het gebied van achterhaalde wet- en regelgeving. Ze pleiten dan ook voor modernisering.

Hoewel de uitzending hier en daar alsnog redelijk technisch is en daarmee soms uitdagend voor niet-biotech-experts, is het een mooie introductie van sectorontwikkelingen en maakt het college duidelijk hoe biotechnologie bijdraagt aan duurzaamheid en gezondheid. Al met al een dikke HollandBIO-terugkijktip, ook voor familie en vrienden!

De aflevering kan je hier terug kijken

← All news

Update geneesmiddelenbeleid naar Kamer

,

Op de valreep voor de kerstvakantie stuurde Minister Bruins van VWS een gedetailleerde update van het geneesmiddelenbeleid naar de Tweede Kamer. Naast een goeddeels bekend overzicht van de stand van zaken en recente activiteiten, bevat de lijvige voortgangsbrief ook nieuwe informatie.

Twee trajecten om oplossingen te vinden voor de verbeterde toegang van nieuwe weesgeneesmiddelen stemmen ons bijzonder hoopvol. Zowel de gezamenlijke beoordeling door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en Zorginstituut Nederland (paragraaf 4.1) als de nieuwe regeling voorwaardelijke toelating (paragraaf 1.8) hebben aandacht voor de specifieke uitdagingen van geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen. Volgende week is HollandBIO aanwezig bij de consultatiebijeenkomst over deze herziene regeling, die ons inziens volop kansen biedt om met name weesgeneesmiddelen sneller en beter bij patiënten te brengen.

Het huidige kabinet borduurt met het geneesmiddelenbeleid voort op de maatregelen die het vorige kabinet via de geneesmiddelenvisie in gang heeft gezet om (innovatieve) geneesmiddelen beschikbaar te houden voor de patiënt tegen aanvaardbare prijzen. HollandBIO’s oordeel over de visie van toenmalig minister Schippers was niet mals: we vonden het veeleer een pakket aan maatregelen met eenzijdige focus op kosten, zonder onderbouwing. Als reactie op het document pleitte HollandBIO voor een stimulerend geneesmiddelenbeleid waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. En ook in 2019 zetten we weer alles op alles om dat beleid te realiseren.

Hier lees je de Kamerbrief van Minister Bruins

← All news

Gezondheidsraad adviseert over meningokokken en maternale kinkhoest

, ,

Kort voor kerst publiceerde de Gezondheidsraad (GR) haar adviezen rond meningokokken- en kinkhoestvaccinatie. 2018 was een markant jaar voor het vaccinatiedossier. Een jaar waarin de vaccinatiegraad opnieuw daalde, de meningokokken en de griep om zich heen sloegen en de maatschappelijke discussie over het belang van vaccineren vol oplaaide. HollandBIO is blij met de grote aandacht voor vaccinatie. We maakten ons dag in, dag uit hard om de preventieve kracht van vaccinatie voor onze samenleving optimaal te benutten. Ook in 2019 zetten wij ons vol in om de met vaccins te boeken gezondheidswinst te verzilveren.

Meningokokken C en W vaccinatie in het rijksvaccinatieprogramma

In haar advies pleit de GR voor een structurele verankering van het meningokokken C en W vaccin in ons rijksvaccinatieprogramma (RVP). Zij bevestigt hiermee de besluiten van het outbreak management team en het bestuurlijk afstemmingsoverleg in reactie op de meningokokken W uitbraak eerder in 2017 en 2018. Voor collectieve invoer van het meningokokken B vaccin vindt de GR de bewijslast rond de vaccineffectiviteit nog te summier. Zij raadt aan dit dossier over drie jaar opnieuw te beoordelen.

Eén prik minder voor baby’s van gevaccineerde moeders

Voor kinkhoest adviseert de GR een wijziging in het prikkenschema. Bij een succesvolle in- en uitvoer van de kinkhoestvaccinatie voor zwangeren, kunnen de meeste zuigelingen met een prik minder af, aldus de GR.

HollandBIO op de bres voor de beoordeling en inzet van nieuwe vaccins

HollandBIO kijkt uit naar de beleidsreactie op de adviezen van de GR. Staatssecretaris Blokhuis is aan zet. Wat HollandBIO betreft is het hele systeem van registratie tot beoordeling en inzet van nieuwe vaccins aan een daadkrachtige update toe. Ook in 2019 zetten wij ons daarom vol in om het momentum rond vaccinatie te verzilveren. Een breed gedragen position paper die oproept tot een gezamenlijke ambitie op het vlak van vaccins is een mooie eerste stap.

Ben je benieuwd naar de adviezen van de GR? Lees ze hier:

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/12/19/vaccinatie-tegen-meningokokken

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/12/18/maternale-kinkhoestvaccinatie

← All news

Groene revolutie maakt 40% hogere oogst mogelijk

,

We staan aan de start van een nieuwe groene revolutie, dankzij een groep Amerikaanse wetenschappers. Door aanpassingen in het DNA van de plant lukte het hen om de groei van planten met 40% te laten toenemen. Dat is een belangrijke doorbraak voor de mondiale voedselproductie. De vraag naar voedsel zal de komende decennia namelijk fors toenemen door een groeiende wereldbevolking, terwijl het areaal landbouwgrond door de klimaatverandering juist afneemt.

Planten zijn in staat om via een ingenieus biologisch proces, de fotosynthese, uit zonlicht en koolstofdioxide (CO2) hun eigen voedingsstoffen (suikers) te maken. Tijdens de fotosynthese komen er naast de nuttige producten zoals suikers en zuurstof (O2), ook voor de plant schadelijke afvalstoffen vrij. Het opruimen van deze schadelijke producten kost de plant veel energie, die ze niet voor haar groei in kan zetten. Door met behulp van genetische modificatie een veel efficiëntere route voor de afbraak van deze afvalstoffen te maken, nam de groei van de plant tot wel 40% toe. De volgende stap is om die groeipotentie gericht te bevorderen in de ‘nuttige’ delen van de plant, bijvoorbeeld de vruchten, zaden, bladeren of stengels. Het bereiken van dit resultaat zal nog wel een aantal jaren duren, net als de toelating van de planten tot de markt. In Europa geldt namelijk een zeer streng, langdurig en onzeker traject voor genetisch gemodificeerde gewassen. HollandBIO pleit al jaren voor aanpassing van deze wetgeving. Deze doorbraak bevestigt maar weer eens hoe belangrijk de modernisering van het biotech beleid is, willen de EU en Nederland straks de vruchten van deze mooie vindingen kunnen plukken.

Bron: Science

← All news

Vacature: Management Assistent

32-40 uur, Den Haag

HollandBIO, de belangenvereniging voor biotech bedrijven in Nederland, heeft een duidelijke stip aan de horizon: een samenleving waarin biotech innovaties maximaal bijdragen aan onze gezondheid, een duurzame samenleving en een bloeiende economie.

HollandBIO draagt bij aan het succes van de Nederlandse life sciences sector door bedrijven te vertegenwoordigen en te ondersteunen. We zijn een snelgroeiende vereniging. Een ambitieus en enthousiast team (9 FTE) is verantwoordelijk voor de activiteiten van HollandBIO.

De functie

HollandBIO is op zoek naar een multi-tasker, die zorgt dat alles op rolletjes loopt. Je bent het eerste aanspreekpunt voor externen en de stabiele factor voor het team. Je bent de sparring-partner van de Managing Director en ondersteunt het hele team. Je rapporteert aan de Managing Director.

Secretariële ondersteuning

 • Je handelt inkomende telefoontjes en mailtjes zelfstandig af
 • Voor het teamoverleg maak je de agenda en houd je de actiepunten bij
 • Je beheert de agenda van de Managing Director
 • Je boekt (buitenlandse) reizen en overnachtingen

Administratie

 • Je houdt het CRM en de ledenadministratie up tot date
 • Je bewaakt de tijdslijnen van interne administratieve processen

 Evenementen

 •  Je plant, organiseert en coördineert de evenementen

Office management

 • Je houdt de voorraad kantoorbenodigdheden bij en bestelt wanneer nodig
 • Je bent contactpersoon voor leveranciers en onderhoud

Jouw profiel

Jij ziet het werk liggen en hebt de dingen al gedaan voordat ze worden gevraagd. Je kunt snel schakelen tussen uiteenlopende activiteiten, hebt een gezonde dosis lef en weet prioriteiten te stellen. Je maakt er een persoonlijke missie van om de perfecte locatie te vinden voor onze events en bijeenkomsten. Je gaat zelfstandig te werk en durft initiatief te tonen. Kortom: we zoeken iemand die alles kan en ook nog eens stressbestendig en gezellig is!

 • Een MBO+ / HBO werk- en denk niveau, minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
 • Een goede beheersing van het Nederlands en Engels
 • Uitstekende Microsoft Office skills
 • Organisatietalent, ervaring met de organisatie van evenementen is een pré
 • Discreet, zorgvuldig en organisatiesensitief
 • Representatief en je communiceert makkelijk en natuurlijk met iedereen

Ons aanbod

 • Positieve en energieke werkomgeving
 • Goed arbeidsvoorwaardenpakket
 • Werken in een klein, professioneel team

Geïnteresseerd?

Stuur voor 15 januari 2019 je motivatie en CV t.a.v. Annemiek Verkamman (Managing Director) naar info@hollandbio.nl. De eerste gesprekken zijn op dinsdag 22 januari en woensdag 23 januari. Voor meer informatie over de functie neem je contact op met Nicole Schönherr (Management Assistent), via telefoonnummer 070-8331333.

De volledige vacture is hier te downloaden

← All news

Lock in your discounted rate for leading life sciences conferences

With the start of the new year, planning for 2019’s conferences can begin. HollandBIO members can obtain a discount for industry leading biotech conferences. Take for example the € 300 discount for BIO-Europe Spring on March 25 – 27 in Vienna. In addition, you can save an extra € 200 through an early bird discount when you book before January 21. See the event page for all information on BIO-Europe Spring 2019.

HollandBIO members are also eligible for a $ 300 discount for the world’s most influential biotech conference: BIO International Convention, June 3-6 in Philadelphia. Lock in your discount before Friday January 18th by filling out this form. Registration for BIO 2019 is not required at this point. By completing the form, a discount code will be sent to you prior to the registration opening late January 2019. See the event page for all information on BIO 2019.

If you have any questions regarding BIO-Europe Spring of BIO International Convention, please do not hesitate to contact HollandBIO.