← All news

Cruciale biotech sector vergt corona-steun op maat

, , ,

De COVID-19 crisis raakt heel Nederland hard. Dat is helaas niet anders voor de biotech sector. HollandBIO roept de overheid op om snel tegemoet te komen aan de specifieke noden van de Nederlandse biotech bedrijven die op dit moment onvoldoende geholpen zijn met het pakket aan maatregelen. Doordat veel start-ups en scale-ups geen omzet hebben, komen zij niet in aanmerking voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Diverse landen en staten erkennen de belangrijke rol van de life sciences sector en waarborgen dat bedrijven en onderzoeksinstellingen essentiële R&D programma’s draaiende kunnen houden. Zo wees Massachusetts biofarmaceutische bedrijven en instituten aan als essentieel, stuurde de Britse regering een brief waarin zij uiteenzette hoe de life sciences sector haar belangrijke werk voort kan zetten en heeft ook België de sector aangemerkt als cruciale sector die essentiële diensten levert voor de maatschappij en noodzakelijk is voor het socio-economisch functioneren van het land.

Onze Zuiderburen nemen meer maatregelen om de life sciences sector door deze moeilijke tijd heen te trekken. Zo zijn de Belgische steunmaatregelen toegankelijk voor álle bedrijven die “daadwerkelijk hinder ondervinden van corona,” in plaats van de veel strikter geformuleerde omzetdaling die Nederland hanteert. Daarbovenop introduceert de VLAIO, de Vlaamse RVO, een pakket aan maatregelen die verdere verlichting realiseren voor biotech bedrijven, zoals overbruggingskredieten, opschorting van terugbetaling van leningen en financiering, en financiële assistentie op maat.

HollandBIO roept Nederland op om net zo voortvarend te werk te gaan en de Nederlandse biotech bedrijven en instellingen zo snel mogelijk tegemoet te komen met een passend pakket aan maatregelen.

Loop je als biotech bedrijf als gevolg van COVID-19 tegen een bepaalde vraag aan of stuit je op een probleem waarvan je denkt dat HollandBIO daar ook iets mee kan of moet? Laat het ons weten, en stuur een bericht naar HollandBIO’s Wieteke.

Lees meer:

← All news

pi life sciences sluit zich aan bij HollandBIO

HollandBIO verwelkomt pi life sciences als kersvers lid. pi is de organisatie voor tijdelijke ondersteuning, projectwerk en advies op het gebied van GxP in de life sciences industrie in België en nu ook in Nederland. Met het lidmaatschap en wil pi bij dragen aan de productontwikkeling van de leden van HollandBIO.

Als organisatie waarin onze consultants én hun kennis centraal staan, laten wij graag onze collega’s aan het woord, onder meer tijdens onze gratis workshops (momenteel online trainingssessies), steeds op het gebied van kwaliteit binnen de life sciences industrie. Op deze manier laten wij graag vrijblijvend zien welke expertise wij precies in huis hebben. Bekijk het volledige overzicht van de huidige trainingen op www.3-14.com/workshop

De ondersteuning van pi life sciences loopt vanaf de vroege ontwikkeling tot het opschalen, productie en post-marketing compliance om ervoor te zorgen dat producten op de markt komen en daar blijven. Hierbij maakt het niet uit of het nu gaat om een biotech start-up, een lab, een gevestigd farmaceutisch bedrijf of producent van medische hulpmiddelen.

Als bedrijf onderscheidt pi life sciences zich op competenties die gericht zijn op onderzoek, productie en processen inclusief de daarbij horende kwaliteitssystemen en projectmanagement vaardigheden. Wanneer wij projecten opstarten, houden wij de blik op de horizon en is het eerste punt op de agenda wat het toekomstperspectief van het bedrijf is. Zo houden wij bijvoorbeeld bij het opzetten van nieuwe partnerships rekening met het voornaamste doel van HollandBIO’s achterban: producten op de markt brengen en houden.

Waarom kiezen mensen ervoor om met pi te werken?

“Bij pi draait het allemaal om dat derde woord in die vraag. Mensen. We zeggen niet zomaar dat wij constant verbeteren en constant blijven investeren.  Wij hebben een zeer sterke focus op het trainen van onze collega’s om er zeker van te zijn dat zij hun volledige potentieel bereiken en optimaal voorbereid zijn op de uitdagingen die onze klanten met ons willen delen.” aldus Nick Veringmeier – Business Director bij pi life sciences in Nederland (LinkedIn)

← All news

MIT COVID-19 Challenge

, ,

HollandBIO is proud supporter of the MIT COVID-19 Challenge virtual event ‘Beat the Pandemic’. MIT is hosting a series of challenges to empower the broader community and we invite you to join actors in Massachusetts to take action on the COVID-19 crisis. This could become a great example of joining forces between Netherlands and Massachusetts, like the Memorandum of Understanding signed in the Summer of 2019 between these two areas also tends to establish.

You can join the MIT COVID-19 Challenge virtual event that starts Friday, April 3 till Sunday, April 5. This challenge is part of a series of virtual hackathons with partners from across the MIT and healthcare ecosystems. In this event, participants will form teams to generate solutions for the most pressing technical, social, and financial issues caused by the COVID-19 outbreak.

The two topics that will be covered during the challenge:

  • Protecting Vulnerable Populations How to protect vulnerable populations from the effects of COVID-19?
  • Supporting the Health System How to support hospitals with shortage of staff, supplies, and resources?

If you are up for #MITCOVID19Challenge and you want to join the community in leaning into these issues, please sign up here. All participants are welcome!

← All news

Tweede Kamer: vergunningverlening klinisch onderzoek moet sneller

, , , ,

De vergunningverlening rond klinisch onderzoek met medische ggo-producten zoals vaccins, cel- en gentherapie, moet sneller. Daartoe riep de Tweede Kamer de Nederlandse overheid op tijdens het debat over het coronavirus op 26 maart. VVD-Kamerlid Hayke Veldman diende een motie in waarin de regering verzocht wordt om begin april meer duidelijkheid te geven over hoe zij kortere termijnen voor dergelijk klinisch onderzoek wil bewerkstelligen. De Kamer nam de motie breed aan. HollandBIO is blij dat de Tweede Kamer andermaal aangeeft dat Nederland meer werk moet maken van een internationaal toonaangevende positie op klinisch onderzoek met medische ggo-producten. Dit komt iedereen ten goede: van patiënten en artsen, tot onderzoeksinstellingen en bedrijven.

Intussen heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een Kamerbrief gepubliceerd waarin zij een spoedaanpassing van de Regeling GGO voorstelt. Dat is goed nieuws, want daarmee kunnen aanvragen voor klinisch onderzoek naar vaccins en curatieve behandelingen tegen Covid-19, die te boek staan als medische ggo-producten, binnen 28 dagen goedgekeurd worden. De reguliere termijn voor vergunningsverlening van dit type producten is 120 dagen.

Met het oog op de Covid-19 crisis, vindt HollandBIO de maatregel van de minister belangrijk, urgent en logisch. Wij, en met ons vele andere betrokken organisaties in Nederland, zijn echter pas echt tevreden wanneer de snelle procedures voor vergunningverlening zijn geïmplementeerd voor ál het klinisch onderzoek met medische ggo-producten, zoals ook cel- en gentherapie. Want alleen zo kunnen we de winst van deze nieuwe generatie therapieën ten volle verzilveren. Daar wordt iedereen beter van. Patiënten voorop.  

Benieuwd naar de volledige tekst van de motie Veldman? Kijk dan hier: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z05671&did=2020D11846

Meer weten over de Kamerbrief van minister Van Nieuwenhuizen? Lees dan hier verder: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05800&did=2020D12124

← All news

Van stuurlui aan wal naar alle hens aan dek

, , ,

Bij HollandBIO staat de telefoon roodgloeiend van biotech bedrijven die staan te trappelen om hun steentje bij te dragen door materiaal of kennis ter beschikking stellen in de strijd tegen corona. Vorige week stelde het Ministerie van VWS Feike Sijbesma aan als speciaal gezant om diverse uitdagingen rondom de corona-crisis te coördineren. De eerste taak van de voormalig DSM-CEO is het coördineren van voldoende testcapaciteit. HollandBIO en haar leden zullen hem hier waar mogelijk in bijstaan.

Die testcapaciteit houdt de gemoederen aardig bezig. Afgelopen vrijdag lichtte Sijbesma in het programma Op1 toe wat er allemaal komt kijken bij het vergroten van de testcapaciteit voor het coronavirus. Dat vergt wel wat meer dan het recept voor een lysisbuffer. Sijbesma onderstreept dat Roche haar verantwoordelijkheid neemt: niet alleen in het delen van het recept van de buffer, maar ook in het opschalen van alle benodigdheden voor corona-tests.

Roche viel de afgelopen week ongekend felle verwijten ten deel. Die woede was niet alleen onterecht, zoals nu blijkt, maar ook contraproductief, vindt HollandBIO. Of, zoals het Financieele Dagblad treffend kopte: “Woede en verwijten lossen de crisis niet op”. HollandBIO is het roerend eens met het redactioneel: “Het besef moet overheersen dat vrijwel iedereen zijn uiterste best doet om de problemen zo goed mogelijk op te lossen. Dat geldt niet alleen voor de medici en het verplegend personeel in de ziekenhuizen. Ook werknemers in de industrie, politici en ambtenaren doen wat in hun vermogen ligt.” Kortom: van de beste stuurlui aan wal naar alle hens aan dek om te komen tot oplossingen.

Want oplossingen zijn hard nodig. Voor het uitbreiden van testcapaciteit, het beschikbaar maken van  persoonlijke beschermingsmiddelen, het opschalen van IC-capaciteit én in de zoektocht naar een vaccin dat de ziekte voorkomt, waarbij biotech een hoofdrol vervult. Hanneke Schuitemaker (hoofd virale vaccin ontwikkeling bij Janssen Vaccins) gaf vorige week bij Nieuwsuur aan er alles aan te doen om zo snel mogelijk een werkend en veilig vaccin te hebben. Een kandidaatvaccin is inmiddels geselecteerd. “Wat we normaal in 2 jaar doen, hebben we onszelf nu 2 maanden voor gegeven”. Hanneke is blij dat er wereldwijd meerdere partijen werken aan een vaccin: “In dit geval is het echt met elkaar tegen het virus, want die oplossing moet er gewoon komen en het is echt alle hens aan dek”.

← All news

Nieuwe campagne over carrière in de life sciences

, ,

De nieuwste campagne van Mediaplanet promoot carrières in Science & Technology. In de campagne vertelt HollandBIO’s Annemiek over werken in de life sciences sector: “Het mooie aan een baan in de life sciences is dat je ermee kunt bijdragen aan een duurzamere en gezondere maatschappij.” En gelegenheden daartoe zijn er volop, want de sector is sterk in ontwikkeling, er zijn banen op alle niveaus en veel doorgroeimogelijkheden. Benieuwd naar deze en andere artikelen?

← All news

HollandBIO verwelkomt bluebird bio

,

HollandBIO, de belangenvereniging van biotech bedrijven in Nederland, is trots dat we bluebird bio als lid mogen verwelkomen. Met het lidmaatschap wil bluebird bio samen met andere koplopers op het gebied van gentherapie en andere baanbrekende behandelingen, werk maken van een zorgsysteem waarin gezondheid, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan.

bluebird bio is een pionier op het vlak van gentherapie voor ernstige erfelijke aandoeningen en kanker, vanuit de overtuiging dat mensen de kans moeten krijgen op een vol en goed leven, ongeacht wat er in hun DNA staat. Het doel van bluebird bio is het doorbreken van de status quo, of het nu gaat om de wetenschap, het systeem of het leven zelf. Dat doet zij door middel van het ontwikkelen van productplatformen op basis van gentherapie, celtherapie en gene editing.

Vanuit het hoofdkantoor in Cambridge (Mass.) in de Verenigde Staten, is bluebird bio inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 1.100 medewerkers in de Verenigde Staten en Europa. In aanloop naar 2022 werkt het bedrijf aan vier mogelijke productgoedkeuringen en een pijplijn die klaar is om een heel scala aan ernstige aandoeningen aan te pakken. 

Met het lidmaatschap van bluebird bio komt de teller van het aantal HollandBIO-leden inmiddels uit op 212 leden, van startups en MKB tot grote bedrijven, actief in de  gezondheid, voeding en biobased economy. Samen werken we een samenleving waarin biotechnologie bijdraagt aan gezondheid, duurzaamheid en economische groei.

← All news

COVID-19 raakt biotech hard

, , ,

De COVID-19 crisis raakt heel Nederland hard. Dat is helaas niet anders voor de biotech sector. Gelukkig zet het kabinet met een pakket aan noodmaatregelen alles op alles ondernemers door deze moeilijke tijd heen te helpen. Voor veel bedrijven kan vooral de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) verlichting brengen. Om aanspraak te maken op de regel, moet een onderneming echter een omzetverlies van 20% verwachten. Dit maakt de maatregel ongeschikt voor veel biotech bedrijven, simpelweg omdat deze nog geen omzet hebben. HollandBIO roept het kabinet op om de NOW ook toegankelijk te maken voor biotech bedrijven en andere bedrijven met een vergelijkbaar businessmodel die door het omzetcriterium voor deze groep te laten vallen.

Een uitvraag liet zien dat de huidige COVID-19 crisis grote impact heeft op de bedrijfsvoering van HollandBIO’s leden. R&D programma’s stagneren, lopende financieringsrondes vertragen en het aantrekken van nieuwe financiering wordt nog moeilijker. Tegelijkertijd blijven bedrijven kosten maken, zoals personeelskosten, huur van lab- en kantoorruimtes, en aflossing van leningen. Aangezien veel kleine biotech bedrijven opereren met een korte financieringshorizon, is running out of cash binnen slechts enkele maanden een reëel scenario.

HollandBIO roept het kabinet met klem op om aanvullende maatregelen te nemen die tegemoet komen aan het specifieke karakter van de Nederlandse biotech bedrijven, door:

  • Het openstellen van de NOW voor biotech bedrijven en andere bedrijven die vanwege hun businessmodel geen omzet maken, door het omzetcriterium voor deze bedrijven te laten vallen.
  • Te waarborgen dat de WBSO niet wegvalt, wanneer er door COVID-19 tijdelijk geen onderzoek wordt gedaan, alsmede het tijdelijk verhogen van de WBSO.
  • Uitstel, of liever kwijtschelding van terugbetaling rente over leningen en kredieten (Innovatiekrediet, provincie en BBMKB (Rabobank/RVO).
  • Aanbieden van brugfinanciering.
  • Versnelling toekenning aangevraagde subsidies en kredieten (bijv. Innovatiekrediet, H2020-SME)

Biotech bedrijven werken dag in dag uit aan de innovaties van morgen, producten waar de wereld om staat te springen voor onze gezondheid, voedselvoorziening en duurzaamheidstransitie. Covid-19 vormt een directe bedreiging voor de florerende Nederlandse life sciences sector. Vallen de bedrijven de komende maanden om, dan heeft dat langdurige gevolgen het verdienvermogen van Nederland, vandaag maar vooral ook in de toekomst. HollandBIO hoopt dan ook dat de overheid gehoor geeft aan de noodkreet van de sector.

Loop je als biotech bedrijf als gevolg van COVID-19 tegen een bepaalde vraag aan of stuit je op een probleem waarvan je denkt dat HollandBIO daar ook iets mee kan of moet? Laat het ons weten, en stuur een bericht naar HollandBIO’s Wieteke.

Lees meer:

← All news

HollandBIO verwelkomt BresMed als nieuw lid

,

HollandBIO verbindt, vertegenwoordigt en ondersteunt de Nederlandse life science sector. We zijn supertrots dat we al meer dan 200 bedrijven vertegenwoordigen: van start-ups, midden- en kleinbedrijven tot grote bedrijven, actief in gezondheid, voeding of biobased economy. Vandaag verwelkomen we ons nieuwste lid: BresMed.

In het centraal gelegen Utrecht staat het Nederlandse kantoor van BresMed. BresMed is een dynamisch adviesbureau op het gebied van gezondheidseconomie en uitkomstenonderzoek. Met ons hoofdkantoor in Sheffield (Verenigd Koninkrijk) hebben we meer dan 160 mensen in dienst die werken in onze lokale kantoren in het Verenigd Koninkrijk, India, Ierland, Nederland en de Verenigde Staten.

Het team varieert van gezondheidseconomen, statistici, systematische reviewers, (kwalitatieve en kwantitatieve) onderzoeksspecialisten en editors, tot ervaren experts op het gebied van insights & strategic consulting. Het is een plek waar ervaringen vanuit consultancy, de industrie en academische wereld samenkomen. Deze mix van expertise stelt ons in staat om de meest geavanceerde methodologieën te gebruiken en continue te blijven ontwikkelen.

BresMed werkt samen met farmaceutische bedrijven en fabrikanten van medische hulpmiddelen om de klinische en economische waarde van hun producten aan overheden en partijen in de gezondheidszorg aan te tonen. De kerndiensten van BresMed omvatten het ontwikkelen van gezondheidseconomische modellen en het ontwikkelen van materialen voor markttoegang, inclusief vergoedings- en waarde-dossiers.

www.bresmed.com

← All news

M&A deallijst 2019 plaatst Axon-advocaat Carine van de Brink op nr. 1

, ,

HollandBIO’s bestuurslid Carine van den Brink (Axon) sloot in 2019 de meeste deals in de farmaceutische industrie. Dat blijkt uit de ranglijst die MenA.nl heeft samengesteld na data-analyse. Lees meer