← All news

Deltawerken of ieder zijn eigen terpje?

, ,

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Ons nationale topsectorenbeleid is volledig gestoeld op de kracht van publiek-private samenwerking. En daar zijn we terecht trots op in Nederland. Alleen in samenwerking verzilveren we onze rijke kennisbasis in gezondheid, verduurzaming en economische groei. Toch blijkt die nationale trots ver te zoeken wanneer één van onze meest vooraanstaande Alzheimer-artsen de daad bij het woord voegt.

Wellicht is het je ontgaan in het multimediale moddergooien van de afgelopen week: dementie is één van de meest ontwrichtende uitdagingen waar de maatschappij voor staat. Nu al krijgt 1 op de 5 mensen dementie. Dat aantal gaat in de nabije toekomst verdubbelen. Dementie is op alle fronten razend complex, een veelkoppig monster dat een zware wissel trekt op patiënten, hun naasten, op het zorgsysteem en op onze samenleving. Voor velen is dementie het meest gevreesde persoonlijke toekomstscenario. Een oplossing? Die is er nog niet. 

Het moge duidelijk zijn: een dergelijk groot en complex probleem kun je niet in je eentje oplossen, dat moet je samen doen. Gelukkig heeft Nederland een lange historie van samenwerking, met als lichtend voorbeeld onze strijd tegen het water. De watersnoodramp van 1953 deed alle neuzen dezelfde kant op staan: dit mag nooit weer gebeuren. Die echt gezamenlijke ambitie resulteerde in de Deltawerken, een technologisch en infrastructureel hoogstandje, dat tot op de dag van vandaag niet alleen onze voeten droog houdt, maar nog steeds het meest succesvolle visitekaartje van Nederland aan de wereld is. Polderen zit in ons DNA, samenwerking in ons bloed.  

Een aantal keer per jaar staat HollandBIO in opdracht van de overheid op internationale congressen om de sterktes van de Nederlandse Life Sciences & Health aan te prijzen. En ook daar weer is één van de kernboodschappen aan internationale bedrijven en investeerders: kom naar Nederland, het walhalla voor publiek-private samenwerking (PPS). Ons topsectorenbeleid is volledig op dat principe gestoeld. Alleen door samenwerking met de hele keten, verzilveren we onze rijke kennisbasis in maatschappelijke impact en economische groei.  

Nu is dementie weliswaar minder zichtbaar dan wassend water, haar maatschappelijke impact is zeker zo groot. Sinds 2004 zet het ministerie van VWS zich dan ook in op het gebied van dementie, met diverse opeenvolgende programma’s: het Landelijk Dementieprogramma, het Programma Ketenzorg Dementie, het Deltaplan Dementie, en sinds 2021 met een nationale dementiestrategie. De rode draad in al die programma’s: willen we een deuk in een pakje boter slaan, dan is nationale en internationale samenwerking cruciaal. So far so good, dachten we bij HollandBIO. Al mocht er van ons (zoals altijd) wel een tandje bij. 

Maar nu zijn we in de war. Eén van Nederlands meest vooraanstaande experts en onvermoeibaar ambassadeur van dementie en de ziekte van Alzheimer, Prof. Dr. Philip Scheltens, werd afgelopen week door Nieuwsuur wel heel stevig aan de tand gevoeld. En waarom? Omdat hij – zoals velen onder ons – zijn profiel niet volledig had bijgewerkt? Misschien. De verontwaardiging leek echter vooral te ontstaan door zijn velen petten, oftewel, doordat Scheltens zijn kennis waar mogelijk inzet en samenwerkt met íedereen die een bijdrage kan leveren aan onze dementiemissie. Oók voor en met het bedrijfsleven. Onder meer in cruciale coalities als het ABOARD-project: een prachtige PPS, waarin een consortium van 30 partners in vijf werkpakketten samenwerkt, gericht op gepersonaliseerde diagnostiek, predictie en preventie van Alzheimer, onder het motto “Samen Alzheimer stoppen voor het start”. 

Leg het ons maar uit. Hoe werkt publiek-private samenwerking in de praktijk, wanneer je motieven en geloofwaardigheid direct in twijfel worden getrokken, wanneer je als onderzoeker, arts óf patiëntvertegenwoordiger een samenwerking aangaat met de industrie? Wanneer je door samenwerking, of financiële support direct je onafhankelijkheid verliest? En wanneer de kans dat er een geneesmiddel op de markt komt zonder bedrijven, precies nul is?  

De kritiek die Scheltens ten deel viel, staat helaas niet op zich. Ze is illustratief voor het aanstekelijke nationale anti-farma sentiment. Het NTvG schreef recent een enquête uit met de vraag “hoe moeten we verder met de farmaceutische industrie?”, daarmee suggererend dat er op dit moment te veel ongezonde relaties zijn tussen arts en farma. Gezondheidseconoom Marcel Canoy ging zelfs nog een stapje verder. Noch het ontbreken van een medische bevoegdheid, noch de afwezigheid van een EMA-advies of dossier belette hem om uit naam van de Adviescommissie Pakket (ACP) van het Zorginstituut het medicijn aducanumab in dit NOS-artikel bij voorbaat totaal af te schrijven (uitspraken waar HollandBIO bezwaar op aantekende bij het Zorginstituut, lees de brief hier).  

In het medisch-wetenschappelijk veld, of misschien wel overal, zijn experts dun gezaaid. Je struikelt niet op elke straathoek over iemand met eenzelfde kennis en staat van dienst als Philip Scheltens, Bas Bloem, Hans Clevers, Sander van Deventer, of Feike Sijbesma, om er maar een paar te noemen. Aan ons de keus: of we verwijzen onze nationale competentie van publiek-private samenwerking naar het rijk der fabelen, of we accepteren – of liever nog, juichen toe – dat onze koplopers, uiteraard in volledige openheid, meerdere petten hebben, juist omdat zij samenwerken met iedereen die het gemeenschappelijke doel dichterbij kan brengen. Kortom: elke expert zijn eigen terpje, of gezamenlijk de Deltawerken?  

Bronnen: 

← All news

Tijd om het tij te keren: Nederlandse publieke R&D-investeringen stagneren

, ,

HollandBIO is teleurgesteld maar niet verrast over het nieuws dat de Nederlandse overheidsinvesteringen in onderzoek en innovatie stagneren. Teleurgesteld omdat keer op keer blijkt dat hogere publieke investeringen als vliegwiel werken voor private investeringen . Niet verrast omdat Nederland al jarenlang de eigen ambities rond investeringen in R&D niet haalt. Hoog tijd voor meer investeringen in onderzoek en innovatie!

Nederland middenmoter

Uit de meest recente Eurostat-cijfers blijkt dat publieke Nederlandse R&D-investeringen stagneren. In totaal geeft Nederland €314 per capita uit aan R&D, waarmee we een middenmoter in innovatieland zijn. Sinds 2010 stegen R&D-investeringen in Europa met gemiddeld 22%, terwijl dat in Nederland maar 16% was. Daarbij komt dat de Nederlandse publieke uitgaven aan R&D als percentage van het BNP, voor het eerst sinds 2004, onder het Europese gemiddelde (0,75%) zijn gezakt, naar 0,74% van het BNP.

Nederland bekleedt de 7e plek in de OESO-ranglijst van R&D-investeringen per hoofd van de bevolking. Dit is weliswaar net hoger dan het Europees gemiddelde, maar vergelijkbare innovatieve landen zoals Denemarken geven zo’n €180 per persoon meer uit. Nederland dreigt achterop te raken als we niet fors gaan investeren.

Geef gas bij!

Eerder schreven wij al dat Nederlandse R&D-investeringen blijven steken op 2,16% van het BBP en dat dit ver onder de gestelde 3%-norm is, en dat Nederland achterblijft bij het OESO-gemiddelde van 2,5%. Dit is zorgwekkend, want zoals het Centre for Economic Policy Research recent heeft aangetoond, wakkeren publieke investeringen in R&D private investeringen aan. Als kenniseconomie is innovatie van levensbelang voor ons land. Innovatie en onderzoek zijn de motor die Nederland vooruithelpt en het is zaak om die innovatiemotor op volle toeren te laten draaien. Daarom roept HollandBIO een volgend kabinet op om de OESO-norm te halen op het gebied van R&D en veel meer te investeren in publieke R&D. Kortom: gas erop!

Afbeelding: R&D-uitgaven per hoofd van de bevolking

Bron:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210915-1

https://www.neth-er.eu/onderzoek/eurostat-nederlandse-overheidsinvesteringen-in-onderzoek-en-innovatie-stagnerenhttps://www.hollandbio.nl/nieuws/publieke-investeringen-jagen-private-investeringen-aan

← All news

A fruitful EFIB 2021 for the Dutch industrial biotech community

, ,

Last week over 350 attendees from all over the world gathered in Vienna for the European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB). The conference welcomed over 30 Dutch biotech entrepreneurs.  

This year’s edition of the premium partnering conference, HollandBIO, together with topsector ChemistryNL, made sure to give the Netherlands a prominent presence. Prior to the conference, we got the pleasure of bringing together the Dutch delegation and the Dutch embassy for drinks near the beautiful Danube river. During the conference, a striking NL booth served as a central information point for international visitors to show what the Netherlands has to offer:  as a place to do business, as an innovative business partner, as a top location for talent. The booth also served as a living room for Dutch attendees. Before or after a partnering meeting, visitors gladly came by to chat with their compatriots while enjoying a good cup of coffee & Dutch treats. 

EFIB 2021 hosted inspiring keynote speakers  and a large start-up village where start-ups had the opportunity to deliver a 5-minute pitch.  
 

Everybody clearly enjoyed being at a live event again, meeting each other face to face, listening to interesting speakers, networking and creating possible fruitful partnerships. We hope to see you all again next year in Vilnius, Lithuania!   

← All news

HollandBIO welcomes Biocair as a new member

HollandBIO connects, represents and supports the Dutch life science sector. We are very proud that we already represent over 240 companies: from start-ups, small and medium-sized companies to large companies, active in health, food or biobased economy. Today we welcome Biocair!

Biocair is a global GDP logistics specialist with over 35 years of experience in the pharmaceutical, biotechnology, and life sciences sectors. Biocair understands the diverse logistics needs of the life sciences sector, so every solution is uniquely tailored to our customer’s requirements.

By assembling a team of best-in-class industry experts in quality, cold chain, and regulatory compliance, Biocair focuses on providing the most comprehensive time-sensitive and temperature-controlled solutions.

With the latest packaging and monitoring technologies, a growing global footprint, and trusted transport partners, Biocair has successfully operated throughout the pandemic. Their experts know that flexibility and communication is key to navigating supply chain disruptions and other uncertainties. To learn more, please visit www.biocair.com.

← All news

Biotech Wednesday: first session speakers announced

, , , ,

HollandBIO and Oncode Institute organize a Biotech Wednesday, with this years’ theme ‘Next frontiers in cancer vaccines’. We are thrilled to announce the speakers of the first session: Sjoerd van der Brug (Professor at the LUMC), Gerben Moolhuizen (CEO of ISA Pharmaceuticals) and Ronald Plasterk (CEO of Frame Therapeutics). Join us to hear these speakers talk about their innovations and challenges in the field of therapeutic cancer vaccines. This live event takes place on Wednesday 24th of November at Pakhuis de Zwijger in Amsterdam! click here to register

← All news

Join BIO-Europe Spring with discount and win a bike!

,

BIO-Europe Spring takes place at 22nd-25th march and HollandBIO members receive a 10% discount upon their registration. Furthermore, Health~Holland is proud sponsor of this year’s Strava Club at BIO-Europe Spring and encourages you to move in this digital environment. Join our Strava Club, enjoy doing exercises and make a chance to win a Dutch Loyens & Loeff bike! read more

← All news

Steun gevraagd voor Groeifondsvoorstel Biotech Booster

, , ,

Samen met de koepels van universiteiten, universitair medisch centra, hogescholen, Janssen en DSM zet HollandBIO deze weken de puntjes op de i van Biotech Booster, het biotechbrede plan dat we op 31 oktober indienen bij de commissie van het Nationaal Groeifonds. Met Biotech Booster lanceren HollandBIO, bedrijven en de Nederlandse kennisinstellingen een duurzame oplossing voor een hardnekkig knelpunt voor het succes van het Nederlandse biotech ecosysteem: tech transfer, of valorisatie. Hoe meer organisaties het voorstel onderschrijven, des te sterker we staan. Maakt jouw organisatie deel uit van het biotech ecosysteem, en zie je het belang van de unieke publiek-private aanpak van Biotech Booster? Steun dan het voorstel door middel van een steunbrief.

Biotech Booster voegt een extra schakel toe aan de valorisatieketen: ervaren biotech ondernemers selecteren de meest kansrijke proposities – hoofdzakelijk afkomstig uit de academie, waarna de uitvinders (wetenschappers en/of startende ondernemers) de juiste begeleiding krijgen van onder meer gevestigde ondernemers en experts (projectmanagement, expertise, team en geld) om hun idee efficiënt en effectief door te ontwikkelen tot een investeerbare propositie. Biotech Booster moet het rendement op het uitstekende Nederlandse biotechbrede wetenschappelijk onderzoek verhogen, en ondernemerschap, werkgelegenheid en innovatie een impuls geven. In de Executive Summary vind je een bondige weergave van het voorstel.

Maak jij deel uit van het Nederlandse biotech ecosysteem, en zie je het Biotech Booster voorstel net als wij als mogelijke oplossing voor de huidige knelpunten op het gebied van valorisatie en financiering? Dan nodigen we je van harte uit tot het schrijven van een steunbrief! Wil je een nadere toelichting, een voorbeeld of heb je andere vragen? Neem dan contact op met HollandBIO’s Timen.

← All news

Koninklijke Onderscheiding voor Solynta oprichter Pim Lindhout

, ,

Pim Lindhout, een van de oprichters van het Wageningse bedrijf Solynta, is woensdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tijdens zijn afscheid vanwege zijn pensionering als hoofd R&D bij Solynta werd hij verrast met deze Koninklijke Onderscheiding. Van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding, Pim!  

Lees meer 

← All news

Nationale griepprikdag

, , ,

Wist je dat werkgevers jaarlijks tussen de 500 tot 1300 miljoen verzuimkosten maken aan het griepvirus? Door huisartsbezoeken, ziekenhuisopnames en -zo nu en dan- volle IC’s stijgen de kosten voor de maatschappij vaak nog verder. Door de versoepelde coronamaatregelen verwachten virologen dit jaar een pittig griepseizoen. Daarom vraagt de Nederlandse Influenzastichting met een Nationale Griepprikdag op 11 oktober aandacht voor – jawel: de griepprik! 

← All news

You had my curiosity, but now you have my attention

, ,

Kon gecultiveerd vlees altijd al rekenen op nieuwsgierigheid, de laatste maanden wint de potentiële game changer de aandacht van een steeds groter en breder publiek. “Leonardo DiCaprio geeft Nederlands kweekvlees smoel”, zo zegt HollandBIO’s Annemiek met een knipoog tegen ANP over het bekende gezicht dat zich aan Mosa Meat verbindt. Dat DiCaprio de wereldwijde aandacht vestigt op deze Nederlandse innovatie, markeert de grote vorderingen die gecultiveerd vlees momenteel doormaakt.

Samenwerkende biotechbedrijven

Vorige week nog kondigde de Nederlandse multinational DSM een samenwerking aan met de andere vleespionier van eigen bodem, het Delftse Meatable. De bedrijven gaan samenwerken om de benodigde groeimedia verder te verbeteren. Nederlandse biotechbedrijven werken er hard aan om gecultiveerd vlees betaalbaar en op grote schaal toegankelijk te maken.

Betere wereld is meer dan alleen duurzame landbouw

Zodra dat lukt, dan kan de impact nog wel eens groter zijn dan gedacht. Met de juiste support van overheden, zou gecultiveerd voedsel namelijk aan veel meer kunnen bijdragen dan alleen duurzame landbouw, betogen twee Amerikaanse academici in het Financieel Dagblad (achter inlog). Daar zijn wij het helemaal mee eens. Niet voor niets is ons motto biotech maakt het leven beter. En een beter leven – daar zouden we niet alleen nieuwsgierig naar moeten zijn, daar zouden we alle aandacht voor moeten hebben.