← All news

De Bretonse aanpak: een streepje voor op vaccinproductie

Net als HollandBIO rent ook Eurocommissaris Thierry Breton graag voor de troepen uit: “Als ze me proberen bij te houden, lopen ze allemaal in mijn richting”.

De afgelopen weken zet Thierry Breton zich onverminderd in om de Europese vaccinproductie op te voeren. In tegenstelling tot wat soms te kort door de bocht gedacht wordt, is dat geen kwestie van “het recept delen” en gaan met die banaan, zoals hoogleraar precisiegeneeskunde Willem Mulder in de Volkskrant betoogt. Door juist nadrukkelijk de samenwerking op te zoeken, Europese productielocaties in kaart te brengen, aan elkaar te koppelen en uitdagingen gezamenlijk het hoofd te bieden kan Brussel helpen plooien in de keten glad te strijken. En daar plukt (de E)U dan weer de vruchten van!

Meer lezen?

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/05/lukt-het-meneer-vaccin-thierry-breton-de-eu-van-genoeg-vaccins-te-voorzien-a4038546

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/flying-frenchman-zit-iedereen-dagelijks-achter-de-vodden-voor-3-miljard-vaccins~ba6deac4/

https://www.linkedin.com/pulse/beating-covid-19-scale-up-vaccine-production-europe-thierry-breton/

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-gommers-populistische-oproep-mrna-vaccins-vrij-te-geven-zit-ernaast~bb74c08d

← All news

Oproep tot een internationaal pandemieverdrag: de bijdrage van biotech

, ,

Een pandemie tackel je niet in je eentje, moeten de World Health Organization (WHO) en de regeringsleiders van 23 landen – waaronder Mark Rutte – gedacht hebben. Daarom pleiten zij nu voor een internationaal pandemieverdrag. Een oproep die wat HollandBIO betreft bredere navolging verdient. Het wij-versus-infectieziekten-gevoel kan namelijk wel een boost gebruiken! Daarom vertellen wij graag wat de biotech op dit vlak kan betekenen.

Nu er in recordtempo een bescheiden wapenarsenaal tegen het coronavirus ontwikkeld is, is het zaak het virus zo goed en kwaad als het gaat de kop in te drukken. Dat kan alleen wanneer we wereldwijd zo snel mogelijk, zo veel mogelijk mensen van effectieve vaccins voorzien. Hiermee voorkomen we namelijk niet alleen ernstige ziekte en overlijden, ook blijkt inmiddels dat vaccins helpen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Een win-win dus!

Het is geen wonder dat iedereen om de schaarse vaccins zit te springen. Maar in de run op vaccins voert “eigen land eerst” in toenemende mate de boventoon, tot dreigementen met exportlicenties aan toe. En daarmee bewijzen we onszelf geen dienst, betogen special envoy vaccins Hans Schikan en Oxfam Novib. Het virus kent namelijk geen grenzen en kan ongebreideld doormuteren in gebieden waar geen vaccins beschikbaar zijn of waar de vaccinatiegraad achterblijft. “It ain’t over till it’s over”, zegt OMT-lid Koopmans. “Hoe meer circulatie er is in groepen die al deels immuniteit hebben, hoe groter de kans op een selectie van virussen die daaraan ontsnappen.” En dan zitten we wereldwijd wederom in de lappenmand.

Juist in de strijd tegen infectieziekten is internationale samenwerking essentieel. En de biotech sector heeft daarbij veel te bieden. De ontwikkeling van specifieke vaccins bijvoorbeeld, gaat van start zodra er een nieuwe, dominante virusvariant de kop opsteekt. Maar biotech kan ook zorgen voor een buffer van breedspectrum antibiotica en antivirale middelen, waarmee we uitbraken in een vroeg stadium kunnen remmen. En vergeet tenslotte de doeltreffende diagnostiek niet, waarmee we infectieziekten kunnen aantonen en monitoren zodat we daar beleidsmaatregelen op kunnen afstemmen. En biotech biedt nog zoveel meer. Zo zouden we met kweekvlees en andere alternatieve eiwitten de veestapel, de bron van 75% van alle ziekteverwekkers, kunnen reduceren. Wat HollandBIO betreft zijn al deze sporen de moeite waard om gezamenlijk en in internationale context te (v)erkennen!

Lees meer:

← All news

Leestip: kosteneffectiviteitsanalyse van behandeling voor SMA

, , ,

Zeldzame aandoeningen worden gelukkig steeds beter behandelbaar. Elke dag werken onderzoekers keihard aan het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. Een van de nieuwste toevoegingen aan het arsenaal is een gentherapie voor de behandeling van spinale musculaire atrofie (SMA), een erfelijke neurologische aandoening. Op het moment buigt het Zorginstituut zich over de vraag of deze gentherapie ook in Nederland vergoed zou moeten worden. Toen HollandBIO’s Thomas zijn master Epidemiologie aan het afronden was heeft hij een kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd over de behandeling van SMA met deze nieuwe gentherapie. Het wetenschappelijke artikel is vorige week gepubliceerd in Value in Health. Interesse? Lees hier het artikel

← All news

Wetenschappers gaan antiviraal!

,

In de strijd tegen het coronavirus, en infectieziekten in den brede, zijn alle behandelingen welkom: of ze nou preventief of meer curatief zijn. Met het oog op de toekomst zijn naast vaccins ook antivirale middelen onmisbaar voor een geïntegreerde strategie in de strijd tegen infectieziekten. Daarom roepen Godelieve de Bree en tien andere vooraanstaande wetenschappers de Europese Commissie op ook snel in te zetten op antivirale middelen. Een pleidooi naar HollandBIO’s hart. Lees meer (log in verplicht)

← All news

ProQR haalt 100 miljoen op met aandelenuitgifte

,

In de afgelopen tijd presenteerde Nederlands biotechbedrijf ProQR bemoedigende onderzoeksresultaten over een nieuw medicijn tegen het Usher-syndroom, een aandoening waarbij patiënten geleidelijk blind en doof worden. ProQR maakt daarnaast bekend dat het dit jaar twee vervolgstudies gaat doen.

De berichten vormden volgens verschillende media de opmaat naar de uitgifte van bijna 14 miljoen nieuwe aandelen, waarmee ProQR ruim 100 miljoen dollar ophaalt.

Bronnen:

← All news

Leestip: uitleg over gentherapie tegen zeldzame oogaandoening

,

In de tijd dat berichten over het coronavirus het nieuws domineren, kwam positief virusnieuws als een welkome verademing. Een onschuldig gemaakt virus helpt patiënten met een zeldzame oogaandoening om beter te (blijven) zien door de aanmaak van een specifiek eiwit in het oog. De werking van deze gentherapie wordt in gewone mensentaal helder beschreven in het NRC van afgelopen weekend. Wat HollandBIO betreft zeker het lezen waard.

← All news

Meedoen aan tweede leergang EUPATI NL-opleiding? Meld je uiterlijk 14 mei aan

,

EUPATI-NL opent de deuren tot aanmelding voor haar tweede leergang: dé opleiding die patiëntenvertegenwoordigers op het juiste kennis- en vaardigheidsniveau brengt om volwaardig te participeren als gesprekspartner bij geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling. Interesse? Meld je uiterlijk 14 mei aan!

https://nl.eupati.eu/news/aanmelding-voor-eupati-nl-opleiding-geopend

← All news

Vaccins van productie tot preparedness

, ,

Een ongekende prestatie, noemt en roemt vaccingezant Hans Schikan de beschikbaarheid van vier vaccins één jaar na het intreden van de coronacrisis. Nu is het zaak om de productiecapaciteit van coronavaccins op te schalen. In opdracht van de overheid onderzocht Schikan de mogelijkheden van Nederland om hier aan bij te dragen. Snel opschalen zit er helaas niet in, concludeert hij. Toch komt hij, ook met het oog op de toekomst, met een aantal veelbelovende aanbevelingen.

Op basis van onderstaande aanbevelingen van de vaccinatiegezant ziet HollandBIO een aantal aanknopingspunten en kansen. Als verbindende factor met de sector houden wij de life sciences en biotech community graag op de hoogte van de laatste match-making initiatieven en zetten we, in lijn met de eerste twee aanbevelingen, gerichte vragen uit in ons netwerk. Daarnaast zien we enorme kansen op het vlak van tech transfer (aanbeveling 5) en pandemic preparedness (aanbevelingen 6, 7, 10, 14 en 15).

Tech Transfer een nationale competentie
Om het systeem robuster te maken is tech transfer, de manier waarop kennis omgezet wordt in een te gebruiken product, van groot belang. Verschillende onderzoeken, van o.m. de AWTI , VNO-NCW in haar Toekomstpact Biotechnologie en Roland Berger, doen aanbevelingen tech transfer te versterken. Nu blijkt dat dit ook van groot belang is om ons te wapenen tegen een volgende pandemie. Wij stellen daarom voor om van tech transfer een nationale prioriteit te maken. Dat doen we door financiering te bieden die aansluit bij de behoefte van bedrijven, kennisvalorisatie vanaf het eerste moment te prioriteren en van ondernemerschap een erkend academisch carrièrepad te maken.

Beter voorbereid op een volgende pandemie
Alleen het opschalen van de productie is niet genoeg om een crisis het hoofd te bieden. Juist het ontwikkelen van nieuwe innovatieve behandelingen, preventief of curatief, is essentieel, zoals duidelijk werd in de strijd tegen corona. Eigenlijk kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Maar de ontwikkeling van innovatief infectieziekte-geschut kost geld en het ophalen van financiering binnen de biotech is bepaald geen sinecure. Al helemaal binnen de preventie, waar nieuwe antibiotica, antivirals en vaccins juist ontwikkeld worden voor en in noodscenario’s. De coronacrisis heeft als geen ander laten zien welke meerwaarde Advanced Purchasing Agreements (APA) bieden. Een vooraf gegarandeerde afzetmarkt vormt de motor achter een versnelde ontwikkeling van producten. Hier zou veel meer en breder op ingezet kunnen en mogen worden, juist in het kader van pandemic preparedness. En zo zijn en kennen we nog meer tools waarmee we betere bewapend een volgende disease X tegemoet kunnen zien, en wellicht zelfs te snel af kunnen zijn. Een rondetafelgesprek is wat ons betreft een prachtige eerste stap om lessen in kaart te brengen en wij helpen graag de brug te slaan naar meer informatie en oplossingen!

Lees meer:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinatiegezant-productie-in-nederland-kan-niet-snel-worden-opgeschroefd~bf3f3725/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/15/vaccins-van-productie-tot-preparedness

← All news

De voorzet voor een beter vaccinatiestelsel: wie prikt hem binnen?

, ,

Het huidige Nederlandse vaccinatiestelsel is eerder een lappendeken dan een doelmatig geheel, concludeert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). In opdracht van staatssecretaris Blokhuis bracht zij de toekomstbestendigheid van het stelsel in kaart. Daarbij legt de RVS de vinger precies op de zere plek én reikt zij – in lijn met en in aanvulling op eerdere moties – het nieuwe kabinet alvast een aantal mooie denkrichtingen aan voor oplossingen.

Staatssecretaris Blokhuis zette de afgelopen kabinetsperiode flinke stappen op het vaccinatiedossier met zijn plan “verder met vaccineren”. Zijn streven? Optimale gezondheidswinst met vaccinatie. Toch liep hij tegen de grenzen van het systeem aan: de invoer van nieuwe vaccins bleek erg tijdrovend en leidde regelmatig tot vragen over de uitvoering en de bestuurlijke, organisatorische en financiële vormgeving van het stelsel. Mede daarom vroeg Blokhuis de RVS het afgelopen jaar om een verkenning.

Versnippering van vaccinatie over de grenzen van de preventieve, curatieve, langdurige en arbeidgerelateerde zorg zorgt ervoor dat gezondheidswinst blijft liggen, laat de RVS nu weten. “Zo goed als het rijksvaccinatieprogramma erin slaagt om kinderen en jongeren te beschermen tegen infectieziekten, zo matig presteert het stelsel van vaccinatiezorg bij het beschermen van mensen op latere leeftijd”.

Volgens de RVS kan een overkoepelende visie en strategie voor de vaccinatiezorg uitkomst bieden tegen de versnippering: een oplossing in het straatje van HollandBIO. Wij zien graag dat elk vaccin tijdig beoordeeld wordt en een plek toegewezen krijgt binnen het zorgstelsel, met een passende toegangsroute op maat. De RVS ziet gelukkig ook heil in maatwerk en een verbeterde samenhang tussen het programmatisch aanbod, de vaccinaties binnen de collectief gefinancierde zorg en de vrije markt. Dat vraagt wel om een doelgerichte en proactieve benadering van de doelgroep – en daarmee om de systemen die dat mogelijk maken. Wat ons betreft ligt er dus een mooi takenlijstje klaar voor de opvolger van Blokhuis!

← All news

Informatieve en interactieve online sessie Pilot Parallelle Procedures CBG-ZIN

,

Stel je eens voor: op het moment dat de handelsvergunning van de EMA binnen is, ligt kort daarna ook het advies over wel of niet vergoeden vanuit het basispakket op het bureau van de minister. Deze nieuwe parallelle werkwijze verkort de tijd vanaf registratie tot vergoeding, zodat geneesmiddelen eerder beschikbaar zijn voor patiënten. De eerste twee geneesmiddelen hebben dit proces ondertussen succesvol doorlopen. De doorlooptijd van registratie en vergoeding werd gemiddeld met 3 maanden verkort. Twee andere geneesmiddelen doorlopen momenteel de parallelle procedure.

De informatiesessie afgelopen donderdag werd druk bezocht. Kevin Liebrand (projectleider namens het CBG) en Ly Tran (projectleider namens het Zorginstituut) gaven een update over de pilot en deelden de reeds opgedane ervaringen met de geneesmiddelen die de procedure hebben doorlopen. Hoewel de parallelle procedures van alle deelnemende partijen extra inzet vraagt, zijn de ervaringen tot nu toe positief. Men is enthousiast over de samenwerking en werkwijze met onder andere de farmaceutische industrie, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en HollandBIO. Volgens het CBG en ZIN loopt Nederland met dit parallel registratie- en vergoedingstraject voorop binnen Europa. Een dergelijke interactie tussen registratie- en vergoedingsautoriteiten lijkt nog nauwelijks van de grond te komen elders in de EU.

Uiteindelijk is de intentie om de parallelle procedure in te bedden als een optie voor vergoedingsaanvraag. Nu is het zaak om vlieguren op te bouwen. Hiervoor staan het CBG en ZIN altijd open voor nieuwe pilot kandidaten die de uitdaging aandurven en zouden zij onder andere ook graag hands-on ervaring opdoen met intramurale geneesmiddelen.

De pilot sluit naadloos aan bij het HollandBIO programma Sneller & beter van lab naar patiënt, waarin wij werken aan oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. Deze pilot biedt mogelijkheden om een flexibel gezondheidsecosysteem een stap dichterbij te brengen, zodat Nederland klaar is om de volle potentie van de geneesmiddelen van morgen te verzilveren.

Meer informatie

Was je niet in de gelegenheid om de informatiesessie bij te wonen, wil je voorwaarden voor deelname nog eens rustig teruglezen of sta je te popelen om het interesseformulier in te vullen? De belangrijkste informatie over de pilot, inclusief de link naar het interesseformulier vind je hier.

Voor vragen kan je natuurlijk ook altijd contact om nemen met Marit.