← All news

Europese steun voor nieuwe genomische technieken groeit

, ,

Vorige week zijn de liberale partijen in het Europees Parlement, verenigd binnen Renew Europe, het eens geworden over een gezamenlijk, positief standpunt rondom nieuwe genomische technieken zoals CRISPR-Cas. Renew Europe is de derde partij in het Europees Parlement en nu zij zich achter het gebruik van gentechniek voor veredeling scharen, lijkt een meerderheid voor modernisering van de wet- en regelgeving in het Europees Parlement een stuk dichterbij te komen.

De voorzitter van de werkgroep die tot het gezamenlijke standpunt kwam, is VVD-Europarlementariër Jan Huitema. Met de steun die onder zijn voorzitterschap binnen de werkgroep ontstond vanuit de gehele fractie, behoort nu een nieuw wetsvoorstel voor nieuwe veredelingstechnieken, waarschijnlijk begin 2023, tot de mogelijkheden.

Daarnaast stemmen recente ontwikkelingen bij onze invloedrijke oosterburen HollandBIO ook voorzichtig positief. De nieuw gevormde stoplichtcoalitie van SPD, De Groenen en FDP adresseert de potentie van biotechnologie in brede zin voor duurzaamheid en gezondheid. Met een innovatief regeerakkoord wil Duitsland een biotech koploper worden. En ondanks dat de partijen nieuwe genomische technieken niet letterlijk noemen in het akkoord, komt bijvoorbeeld wel de intentie naar voren om klimaatresistente gewassen te veredelen.

Ook vanuit de Europese Commissie voegen prominente namen als Frans Timmermans en Stella Kyriakides zich bij de groeiende lijst van medestanders die de potentie zien van nieuwe genomische technieken en de bijdragen van innovaties hieruit aan bijvoorbeeld de EU Green Deal. Met daarbij een positief gemutst Frankrijk als voorzitter van de EU in de eerste helft van volgend jaar zitten wij er vanuit HollandBIO helemaal klaar voor om door te pakken! 

https://www.reneweuropegroup.eu/policies/2021-12-08/new-genomic-techniques

https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/11/24/Koalitionsvertrag-2021-2025.pdf

← All news

Mooie resultaten en voortgang in Kamerbrief ‘Stand van zaken veiligheid biotechnologiebeleid’

, ,

Minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft 29 oktober de Tweede Kamer met een brief een update gestuurd van de ontwikkelingen rond beleid en wet- en regelgeving rond biotechnologie. In deze brief komen belangrijke stappen naar voren waar wij als HollandBIO heel blij van worden en die helpen de potentie van biotechnologie toepassingen te verzilveren, zoals verkorting van procedures en inzet op harmonisatie.

Ten eerste wordt de Nederlandse reactie op de aanvangseffectbeoordeling van de Europese Commissie genoemd voor wetgeving voor het verkrijgen van planten door cisgenese en gerichte mutagenese. De minister geeft aan dat Nederland zich hard maakt voor zowel verbeteringen op korte termijn als modernisering op langere termijn, en dat zij naast moderne regelgeving voor planten ook die voor industriële en medische toepassingen belangrijk vindt. Deze uitbreiding van scope is ook terug te vinden in de feedback van HollandBIO.

Daarnaast laat de minister weten dat per 1 oktober dit jaar de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 is gewijzigd. Hierbij voegt de minister weer twee nieuwe categorieën ggo’s, die worden ingezet voor klinisch onderzoek, toe aan de vereenvoudigde en versnelde vergunningverleningsprocedure onder vaste voorwaarden.

Een andere mooie opsteker is dat IenW, in samenwerking met HollandBIO, een onafhankelijke verkenning uit zal laten voeren naar de mogelijkheden voor verbetering rond de huidige regelgeving omtrent ingeperkt gebruik. Hierbij zal ook aandacht uitgaan naar mogelijke verbeteringen bij het grootschalig gebruik van ggo’s voor de productie van onder meer vaccins. Verdere communicatie over dit project zal spoedig volgen, en mocht je hier op voorhand al ideeën over hebben: trek dan aan de bel bij HollandBIO’s Leonie.    

Tenslotte komt naar voren dat de COGEM, samen met de Gezondheidsraad, medio 2022 een nieuwe Trendanalyse Biotechnologie oplevert. Deze Trendanalyse gaat op hoofdlijnen in op nieuwe biotechnologische ontwikkelingen en toepassingen, de maatschappelijke en economische kansen en de morele aspecten die hieraan verbonden zijn. Daarnaast is er afgesproken dat de COGEM en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) hun samenwerking zullen gaan versterken.

De gehele kamerbrief is hier terug te lezen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/10/29/bijlage-1-reactie-op-inception-impact-assessment

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques/F2722537_en

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/29/stand-van-zaken-veiligheid-biotechnologiebeleid

← All news

Ophef over Farm to Fork-strategie 

, ,

In het hart van de Europese Green Deal bevindt zich de Farm to Fork Strategie, erop gericht om voedselsystemen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken. De strategie deed afgelopen weken veel stof opwaaien. Tijdens een webinar van Euractiv presenteerden het Joint Research Centre (interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie), Wageningen Universiteit en USDA hun impactanalyse: de doorberekening van de impact van de Farm to Fork strategie op Europa en de rest van de wereld.   

De bevindingen zijn verontrustend. Het JRC becijferde dat de strategie zal leiden tot een flinke verlaging (tot 15%) van de voedselproductie in de EU, met forse economische gevolgen. Zo zou de Europese exportpositie op het vlak van varkensvlees nagenoeg instorten, met prijsstijgingen van maar liefs bijna 45% tot gevolg. Daarnaast is de verwachting dat de beoogde CO2-daling in praktijk tegenvalt, omdat de verminderde productie wordt gecompenseerd door verhoogde productie buiten de Europese lidstaten. Dat het rapport nu pas – ruim een half jaar na voltooiing – gepubliceerd is, deed de verhitte Brusselse gemoederen ook weinig goeds.  

Farm to Fork voorvechters merken op dat er wel wat af te dingen valt op de rapporten: verandering in consumentengedrag is niet meegenomen, net als acties van buiten Europa. Ook zijn de rapporten gebaseerd op basis van hedendaagse technologieën.   

HollandBIO ziet de ophef als een extra drijfveer om vaart te maken met de modernisering van de Europese wetgeving t.a.v. genetische modificatie, en aanpalende wetgeving. Daarmee maakt Europa de weg vrij voor de creativiteit van de biotech sector om met innovatieve oplossingen zoals gecultiveerd vlees en nieuwe veredelingsmethoden bij te dragen aan een duurzame en welvarende toekomst.  

← All news

A fruitful EFIB 2021 for the Dutch industrial biotech community

, ,

Last week over 350 attendees from all over the world gathered in Vienna for the European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB). The conference welcomed over 30 Dutch biotech entrepreneurs.  

This year’s edition of the premium partnering conference, HollandBIO, together with topsector ChemistryNL, made sure to give the Netherlands a prominent presence. Prior to the conference, we got the pleasure of bringing together the Dutch delegation and the Dutch embassy for drinks near the beautiful Danube river. During the conference, a striking NL booth served as a central information point for international visitors to show what the Netherlands has to offer:  as a place to do business, as an innovative business partner, as a top location for talent. The booth also served as a living room for Dutch attendees. Before or after a partnering meeting, visitors gladly came by to chat with their compatriots while enjoying a good cup of coffee & Dutch treats. 

EFIB 2021 hosted inspiring keynote speakers  and a large start-up village where start-ups had the opportunity to deliver a 5-minute pitch.  
 

Everybody clearly enjoyed being at a live event again, meeting each other face to face, listening to interesting speakers, networking and creating possible fruitful partnerships. We hope to see you all again next year in Vilnius, Lithuania!   

← All news

Steun team Leiden in de wereldwijde competitie iGEM

Genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) bieden kansrijke oplossingen voor milieuproblemen zoals stikstofophoping en plasticvervuiling. Helaas blijft die potentie nog onbenut, omdat het aantonen van 100% veiligheid, zoals de GMO wetgeving dat vraagt, praktisch onmogelijk is. Twaalf Leidse studenten bedachten DOPL LOCK, een briljant veiligheidssysteem dat horizontal gene transfer voorkomt. Hun uitvinding doet mee in de wereldwijde iGEM competitie. Steun het Leidse team of een van de andere Nederlandse teams 

← All news

Dialoog NGT versus biologische landbouw

,

Onlangs mocht HollandBIO’s Leonie voor een klaslokaal MSc studenten Plant Biotechnology het dialoog aan gaan met prof.dr.ir. Edith Lammerts van Bueren over nieuwe genomische technieken (NGT) in plantenveredeling en de biologische landbouw. Dr. Bert Lotz was moderator tijdens deze goed bezochte vrijdagmiddag in het Forum op de WUR campus. Vele geïnteresseerde vragen werden gesteld door de studenten en ook de ethische fricties tussen de beide posities werd ruim belicht. Wij verwachten dat dit niet de laatste discussie zal zijn in deze opstelling!

← All news

Koninklijke Onderscheiding voor Solynta oprichter Pim Lindhout

, ,

Pim Lindhout, een van de oprichters van het Wageningse bedrijf Solynta, is woensdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tijdens zijn afscheid vanwege zijn pensionering als hoofd R&D bij Solynta werd hij verrast met deze Koninklijke Onderscheiding. Van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding, Pim!  

Lees meer 

← All news

Wereldprimeur: CRISPR-voedsel in supermarktschappen

,

Sanatech laat weten dat na positieve feedback van consumenten de GABA-tomaat vorige maand in de verkoop is gegaan in Japan! Deze tomaat is het eerste met CRISPR-Cas technologie aangepaste voedingsmiddel op de markt en vijf maal hoger in Gamma-aminoboterzuur dan een standaard tomaat, wat onder andere een hoge bloeddruk helpt tegengaan. Als onderdeel van een consumentencampagne verstrekte Sanatech eerder dit jaar kweeksets aan consumenten om deze tomaten thuis te kweken. Dit is niet het enige CRISPR nieuws uit Japan, want tegelijkertijd is ook de proefverkoop van een extra vlezige genome-edited zeebrasem gestart. Beide bedrijven laten weten dat dit slechts het begin is van hun innovaties, wij zijn benieuwd!

← All news

Europese Commissie vraagt jouw input over modernisering ggo-regelgeving

, ,

Met de publicatie van een inception impact assessment neemt de Europese Commissie de eerste stap in het moderniseren van de Europese regels voor genetische modificatie. Want, zo luidde het terechte oordeel van de commissie, de wetgeving is niet langer fit for purpose en moet aangepast worden om de grote biotechnologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia bij te benen. Hoewel de commissie in haar analyse de urgentie en noodzaak tot modernisering treffend beschrijft, lijkt ze bij het onderzoeken van de randvoorwaarden voor een oplossing toch vooral de status quo in stand te willen houden. Ook de zeer summiere scope – “toepassing van gerichte mutagenese en cisgenese bij planten” – geeft weinig hoop op de door ons bepleite paradigma shift, en daarmee voor het verzilveren van de grote kansen die de vele andere technieken, en het modificeren van bijvoorbeeld micro-organismen voor de duurzaamheidstransitie in petto heeft.

De commissie nodigt iedereen uit om voor 22 oktober zijn mening te geven over de gepubliceerde analyse, via deze link. Biotech experts, laat van je horen!

← All news

You had my curiosity, but now you have my attention

, ,

Kon gecultiveerd vlees altijd al rekenen op nieuwsgierigheid, de laatste maanden wint de potentiële game changer de aandacht van een steeds groter en breder publiek. “Leonardo DiCaprio geeft Nederlands kweekvlees smoel”, zo zegt HollandBIO’s Annemiek met een knipoog tegen ANP over het bekende gezicht dat zich aan Mosa Meat verbindt. Dat DiCaprio de wereldwijde aandacht vestigt op deze Nederlandse innovatie, markeert de grote vorderingen die gecultiveerd vlees momenteel doormaakt.

Samenwerkende biotechbedrijven

Vorige week nog kondigde de Nederlandse multinational DSM een samenwerking aan met de andere vleespionier van eigen bodem, het Delftse Meatable. De bedrijven gaan samenwerken om de benodigde groeimedia verder te verbeteren. Nederlandse biotechbedrijven werken er hard aan om gecultiveerd vlees betaalbaar en op grote schaal toegankelijk te maken.

Betere wereld is meer dan alleen duurzame landbouw

Zodra dat lukt, dan kan de impact nog wel eens groter zijn dan gedacht. Met de juiste support van overheden, zou gecultiveerd voedsel namelijk aan veel meer kunnen bijdragen dan alleen duurzame landbouw, betogen twee Amerikaanse academici in het Financieel Dagblad (achter inlog). Daar zijn wij het helemaal mee eens. Niet voor niets is ons motto biotech maakt het leven beter. En een beter leven – daar zouden we niet alleen nieuwsgierig naar moeten zijn, daar zouden we alle aandacht voor moeten hebben.