← All news

Stimulerend overheidsbeleid voor biotech oplossingen in de landbouw

,

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de landbouw de komende jaren flink verduurzamen, onder andere door boeren toegang te geven tot (bio)technologische oplossingen. Daarnaast zet LNV in op een hogere zelfvoorzieningsgraad van duurzame eiwitproductie in Nederland en Europa. Dit komt naar voren in twee Kamerbrieven, de één over  de Nationale Eiwitstrategie en de ander over het perspectief voor agrarische ondernemers, als onderdeel van de stikstofplannen.

Laten ook wij vooropstellen, de Nederlandse landbouwsector en agrotechnologische kennis en innovatie is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd lopen we ook tegen grote uitdagingen aan als het gaat om het verder verduurzamen van de landbouw en het stevig terugdringen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Gelukkig heeft Nederland ook de kennis en (bio)technologische oplossingen in huis voor een toekomstbestendig voedselsysteem. HollandBIO is blij dat het kabinet dit niet alleen inziet, maar ook werk wil maken om hier stimulerend beleid op te vormen.

Het kabinet zet onder andere in op nieuwe veredelingstechnieken door praktijkprogramma’s en experimenten in Nederland te faciliteren. Ook naar Europa toe zal de Nederlandse overheid doen wat in haar macht ligt om meer ruimte te creëren voor nieuwe veredelingstechnieken.

Daarnaast ziet het kabinet de potentie van alternatieve eiwitproductie met behulp van biotechnologie en de sterke kennisbasis die Nederland hierin heeft. De overheid wil een impuls geven aan de ontwikkeling van het gebruik van microalgen, schimmels en gisten, veredeling van suikerbieten en producten op basis van fermentatie voor hoogwaardige eiwitproductie op eigen bodem. Deze eiwitten zijn bestemd voor menselijke consumptie, productieketens of duurzamer veevoer.

Biotechnologische innovaties bieden concrete oplossingen voor een daadwerkelijk duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Het biedt boeren een toekomstperspectief waarmee ze niet de koplopers van gisteren blijven, maar juist de nummer één innovatieleider van morgen. Het is daarom heel belangrijk dat biotech innovaties echt de ruimte krijgen en hun plek vinden in de praktijk, op de velden en in het supermarktschap. Zowel de ontwikkeling als het gebruik ervan vergt een stimulerend overheidsbeleid. HollandBIO denkt graag mee met hoe we hierbij kunnen helpen en zet er op in dat de mooie ambities worden omgezet in concreet beleid.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/03/nationale-eiwit-strategie

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/06/10/perspectieven-voor-agrarische-ondernemers

← All news

Looking back: Biotech for a sustainable future

, , ,

Last week, HollandBIO organized an event Biotech for a Sustainable Future, bringing together the national network for agri-, food and industrial biotechnology for the very first time. De Moestuin in Utrecht set a beautiful scene for the inspirational speakers and discussions, followed by refreshing drinks, tasty vegetarian food and of course, networking.

The speakers

  • Peter Rowe, CEO and founder of the fast-growing biotechnology start-up Deep Branch set the scene by explaining what biotechnology is and why we should make food in a bioreactor. Peter explained techniques such as biomass and precision fermentation, cultured meat, microbial oils and mycoproteins, including their unique selling points, showcasing a clear overview of the sector.
  • Roald Lapperre, Director-General for the Environment and International Affairs within the Ministry of Infrastructure and Water Management stressed the challenges of exhausting the world’s natural resources. This year, the Netherlands reached Earth Overshoot Day on April 12, meaning that if everyone lived the same way as the Dutch we would need nearly four earths. Roald elaborated on the Dutch government’s conviction that biotechnology is and should be an integral part of overcoming these pressing societal challenges.
  • Natascha Kooiman, “Sustainability Rebel”, founder of Smaackmakers and one of the quartermasters of the Food transition Coalition used the transition theory to explain what is needed to accelerate the much needed system change based. A sustainable market transformation, such as the protein transition, has four phases in which all stakeholders have an important and distinct role to play, a message strongly appealing to the many stakeholders attending the event.

To close the meeting, speakers and audience were asked to vote agree or disagree to three statements and share their thoughts. The statements sparked a lively discussion among the audience, which was continued over drinks and tasteful bites.

The event was a great success, and if it’s up to HollandBIO (and it is!), many more agri, food and industrial biotech events will follow. We look forward to meeting you all again!  

© Jeroen Bouman (photography)

← All news

CRISPR-producten richting Britse schappen

Terwijl we in de EU nog in de consultatieperiode zitten voor mogelijke herziening van wet- en regelgeving voor bepaalde nieuwe genomische technieken, is het VK hard aan het doorpakken met het in de supermarktschappen krijgen van gene edited voedsel.  

CRISPR bill  

Gene-editing (bijvoorbeeld door middel van CRISPR) kan bijdragen aan voedselzekerheid, verlaging van gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen en kan voedingswaarden verhogen. In Engeland zien ze het belang en de noodzaak hiervan in en is een “Genetic Technology (Precision Breeding) Bill” ingediend, die pleit voor een snellere goedkeuringsprocedure die genbewerking groen licht geeft. Deze wetswijziging zal dit jaar nog in werking treden voor gewassen, een versnelde authorisatie voor genbewerking van dieren volgt mogelijk later. Deze wijziging is de grootste verandering sinds de Brexit.  

Gepimpte tomaat 

Door middel van genbewerking kunnen gewassen sneller en preciezer aangepast worden. De eerste commercialisatie van een genbewerkt gewas lijkt al in aantocht te zijn, een tomaat met extra vitamine D, ontwikkeld door wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. Van deze vitamine krijgen miljarden aardbewoners niet genoeg binnen en het is daarom een goed voorbeeld van een relevant gezondheidsvoordeel. Of zoals  plantenonderzoeker Jan Schaart (Wageningen Universitieit het verwoordt in de Volkskrant:  “Altijd weer smullen hoe zo’n zeer precies aangebrachte, eenvoudige genetische verandering toch tot zo’n belangrijke verandering in eigenschappen leidt.”  

Gene-editing geaccepteerd in grote delen van de wereld 

Genbewerking wordt in grote delen van de wereld al toegelaten. De overige landen van het Verenigd Koninkrijk zijn echter, net als de EU, nog niet zover. Traceerbaarheid van bewerkte gewassen binnen de voedselketen van het Verenigd Koninkrijk lijkt van belang en de ontwikkelingen hiervan blijven wij op de voet volgen. HollandBIO pleit voor een paradigmaverschuiving en roept alle biotech experts op om van zich te laten horen via de publieke consultatie vanuit de Europese Commissie waar gene editing van gewassen in de EU en de traceerbaarheid ervan ter discussie staan.  

https://www.theguardian.com/science/2022/may/25/gene-editing-could-increase-food-security-uk-adviser-says

https://www.gov.uk/government/news/genetic-technology-bill-enabling-innovation-to-boost-food-security

https://www.bbc.com/news/science-environment-61537610

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/opgevoerde-tomaat-maakt-vitamine-d-en-wordt-ooit-misschien-vleesvervanger~bcac51cb/

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques/public-consultation_nl

← All news

Biotech zuivel in de schijnwerpers

,

Geïnspireerd tijdens het HollandBIO Year Event door Those Vegan Cowboys’ oprichter Jaap Korteweg? In deze longread van NRC legt biochemicus Kathleen Piens hoe het bedrijf via precisie fermentatie kaas in een bioreactor brouwt en wat er verder komt kijken in de zoektocht naar koeloze kaas.

Ook het Israëlische bedrijf Remilk herprogrammeert micro-organismen om koeieneiwitten te maken. Afgelopen week kondigden ze aan in Denemarken een fabriek te openen waar melk, kaas en yoghurt gemaakt worden met melkeiwitten uit precisiefermentatie. Remilk belooft per jaar evenveel melkeiwit te produceren als 50.000 koeien zouden doen.

Wanneer de melk van Remilk op de markt komt is overigens nog geen uitgemaakte zaak, volgens Korteweg in BNR. Ze zullen net als Those Vegan Cowboys eerst door een langdurig goedkeuringsproces heen moeten, voordat supermarkten deze producten mogen aanbieden.

Bronnen:

← All news

Kweekvleesontwikkelaars klaar, proeven maar!

,

Vorige maand werd de motie van Tweede Kamerleden De Groot (D66) en Valstar (VVD) aangenomen die het kabinet oproept, onder gecontroleerde en veilige omstandigheden, proeverijen van gecultiveerd vlees mogelijk te maken. Met deze proeverijen kan het bredere publiek kennismaken met een dier- en planeetvriendelijke burger of worst. Het moment dat we onze tanden in gecultiveerd vlees kunnen zetten komt steeds dichterbij: Mark Post van Mosa Meat geeft aan dat hij verwacht eind 2022 onder strikte condities een eerste proeverij te kunnen organiseren.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z04324&did=2022D08835

https://www.1limburg.nl/doorbraak-mosa-meat-mag-kweekvlees-eindelijk-laten-proeven

← All news

Wereldwijd stijgende investeringen in cellulaire agricultuur

, , , ,

De alternatieve eiwitmarkt is nog relatief jong en hartstikke booming en wordt momenteel gedomineerd door plantaardige eiwitbronnen. Nieuwe eiwitbronnen zoals gecultiveerd vlees, gefermenteerde eiwitten en insecten gaan de concurrentie gretig aan. Roland Berger schreef hier vorig jaar al uitgebreid over in The Protein Revolution waarin zij dit onder andere duiden aan de hand van de oplopende investeringen in innovatieve eiwitbronnen. 

Gecultiveerd vlees als Nederlandse trots 

Eerder deze maand feliciteerde HollandBIO nog het Cellulaire Agricultuur Consortium met de honorering vanuit het Nationaal Groeifonds van maar liefst 60 miljoen euro ter ondersteuning van de vorming van een ecosysteem rond cellulaire agricultuur, de technologie om dierlijke producten zoals melk en vlees rechtstreeks uit cellen te produceren. Deze publieke investering is een voorbeeld van de toewijding van de Nederlandse overheid maar meer financiering is noodzakelijk voor opschaling en maatschappelijke integratie. Maar de nationale fanbase groeit, ook het koninklijk paar gelooft in de potentie van gecultiveerd vlees. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima drongen zelf aan op de aanwezigheid van het Maastrichtse Mosa Meat tijdens koningsdag op het Onze Lieve Vrouweplein.  

Internationale ontwikkelingen 

Achter komen te liggen is geen optie maar in de Verenigde Staten gaan de vorderingen gestaag verder nu UPSIDE Foods vorige week een serie C-investering van maar liefst 400 miljoen dollar heeft opgehaald. Zij zijn zich aan het klaarstomen om nog voor het einde van het jaar de markt toe te treden met hun gecultiveerde kippenvlees.  

De grote aandacht voor en publieke en private investeringen in innovatieve eiwitbronnen maken duidelijk dat cellulaire agricultuur een steeds grotere rol speelt in transities op eiwit, duurzaamheid en klimaat.  Nederland heeft een sterke geschiedenis als het gaat over innovatie in voedselproductie en kent goede uitgangspunten voor een koplopersrol op cellulaire landbouw. HollandBIO kan niet wachten om deze positie te helpen verzilveren! 

Lees meer:

← All news

De Biorevolutie: Nederlandse innovaties voor een duurzame en gezonde samenleving

, , , , , , , ,

Vermindering van CO₂-uitstoot, de strijd tegen het coronavirus, nieuw perspectief voor patiënten, voldoende voedsel voor iedereen. Noem een mondiale uitdaging van deze tijd en biotechnologie draagt bij aan de oplossing. Niet voor niets investeren overheden, kennisinstellingen en bedrijven wereldwijd enorm in zowel de wetenschappelijke als de commerciële ontwikkeling van deze sector. Reden voor HollandBIO om de maatschappelijke meerwaarde van de Nederlandse biotech op een rij te zetten, te illustreren met acht klinkende praktijkvoorbeelden en een to-do-lijst te destilleren.

Wereldwijd wordt er vol interesse gekeken naar Nederlandse innovaties voor een duurzame en gezonde samenleving. Toch moet er meer gebeuren om het volledige potentieel van de Biorevolutie te benutten. Wat is de maatschappelijke meerwaarde van Nederlandse biotech en hoe bereiken we het toekomstideaal? Bekijk de publicatie:

Bekijk het document door op de afbeelding of de link hieronder (hollandbio.nl/biorevolutie) te klikken
← All news

HollandBIO feliciteert andere investeringsaanvragen met succesvolle toekenning Nationaal Groeifonds

, , , ,

Behalve groen licht voor Biotech Booster, kwam afgelopen donderdag ook het verlossende woord voor tal van andere voorstellen die bijdragen aan economische groei, het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en de internationale kennis- en concurrentiepositie van Nederland. Veel daarvan vergroten net als Biotech Booster de innovatie gericht op verduurzaming en gezondheid. HollandBIO feliciteert de indieners met hun succes en geeft hen natuurlijk graag een podium.

Enkele voorstellen hebben in meer of mindere mate raakvlakken met biotechnologie. Zo wordt er €60 miljoen uitgetrokken ter ondersteuning van de vorming van een ecosysteem rond cellulaire agricultuur, de technologie om dierlijke producten zoals melk en vlees rechtstreeks uit cellen te produceren. Oncode-PACT (€325 miljoen) richt zich vooral op het effectiever inrichten van de preklinische fase van kankeronderzoek, door de concrete toepassing van kunstmatige intelligentie, goed afgebakende patiëntengroepen en mini-orgaantjes in preklinisch onderzoek. Daarnaast is de investering van €80 miljoen via Pharma-NL vooral gericht op de technische faciliteiten voor startups in de farmaceutische industrie en medicijnproductietechnologie. Met €43 miljoen wordt via CROP-XR geïnvesteerd in een veelbelovende, nieuwe veredelingstechniek waarmee veel sneller en efficiënter klimaatresistente gewassen kunnen worden ontwikkeld.

Alle gehonoreerde voorstellen zijn hier terug te lezen, evenals alle informatie rondom het Nationaal Groeifonds.

Verschillende indieners op het HollandBIO Year Event
← All news

Hoe gaan we de wereldwijde klimaatverandering verzachten?

, ,

Het derde deel en laatste deel van het zesde IPCC-rapport is gepubliceerd en, geheel terecht, onderschrijven klimaatwetenschappers cellulaire landbouw en gentechnologie als oplossingen voor de klimaatcrisis. In het bijna 3000 pagina’s tellende rapport komen allerlei aanpakken en innovaties aan bod die bij kunnen dragen om de druk op de landbouw en natuurlijke hulpbronnen te verlichten.

Biotech innovaties als transformatieve veranderingen

Het IPCC-rapport gaat in op verschillende mogelijkheden die helpen de druk op het wereldwijde voedselsysteem te verlichten. Daarbij lichten de auteurs per oplossing en innovatie toe of deze hun basis vinden in bestaande technologieën, of zij bekend zijn bij het grote publiek en in hoeverre zij grote veranderingen veroorzaken in de manier waarop we voedsel produceren. Een oplossing kan een kleine stap zijn en incrementeel werken, maar sommige veranderingen zijn transformatief. Transformatieve oplossingen nopen tot extra innovatie-inspanningen, maar kunnen – indien toegepast op grote schaal – een aanzienlijk positief effect hebben op het voedselsysteem en het klimaat. Cellulaire landbouw, waar bijvoorbeeld gecultiveerd vlees en gefermenteerde eiwitten onder vallen, is één van die transformatieve opties.

Bijkomende voordelen

Het IPCC gaat in op zowel de directe als de indirecte impact op broeikasgasuitstoot van de verschillende voorgestelde oplossingen en innovaties en andere bijkomende voor- en/of nadelen. Voor de toepassing van (reeds bestaande) gentechnologie bij gewassen is er een direct effect te zien op productiviteit en efficiëntie, met bijkomende voordelen als verbetering in voedingskwaliteit en verlaging van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast ziet het rapport bij cellulaire landbouw, waaronder gecultiveerd vlees en gefermenteerde eiwitten, een positief effect op het verminderen van directe uitstoot van broeikasgassen maar staat daar ook enig energieverbruik tegenover. Verder kan cellulaire landbouw bijdragen aan minder voedselverliezen en heeft het bijkomende voordelen zoals verbetering van dierenwelzijn, verlaging van stikstofemissie en mogelijke verlaging van het risico op zoönotische ziekten, gewasbeschermingsmiddelen en antibioticagebruik.

Beleidsmaatregelen versnellen en versterken

Om de benodigde klimaatverzachting de komende jaren te bereiken, is er gecoördineerde actie nodig vanuit meerdere hoeken. Zo is gedragsverandering bij de consument van belang en zijn aanpassingen in de voedselketen noodzakelijk, maar is bovenal passend overheidsbeleid nodig om verder te komen. Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, geeft daarom in een brief aan de Tweede Kamer aan dat Nederland beleidsmaatregelen moet gaan versnellen en versterken. HollandBIO kan niet wachten om de overheid van inzichten en handvatten te voorzien als het gaat om de vraag hoe innovaties en oplossingen uit biotechnologie zo optimaal mogelijk bijdragen aan het verlichten van de druk op de landbouw en het klimaat.

← All news

Slacht kweekvlees niet door vleestaks

, ,

Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedsel (LNV) wil onderzoeken hoe een vleestaks duurzame en gezondere keuzes kan stimuleren, terwijl de opbrengst van de belasting terugvloeit naar de producerende sector, zo schrijft hij in een Kamerbrief. HollandBIO heeft alle lof voor initiatieven die voedsel(productie) duurzamer en gezonder maken, maar begrijpt ook dat sommige Kamerleden nog vraagtekens bij het aangekondigde onderzoek hebben. Duurzame voedselproductie, zoals kweekvlees, moet namelijk juist vrijgesteld blijven van fiscale drempels.

Gecultiveerd vlees goedkoper dan de echte prijs van slachtvlees?

Daarom is slachttaks – met oog voor duurzame voedselproductie – eerder het onderzoeken waard dan een platte vleestaks die gecultiveerd vlees op dezelfde hoop gooit als slachtvlees. Zo’n fiscale prikkel moet juist bedoeld zijn om de echte prijs van vlees – inclusief klimaateffecten – te beprijzen. Onderzoeksbureau CE Delft becijferde hoeveel slachtvlees echt kost, en die cijfers liegen er niet om. De echte prijs van vlees zou tot 53% duurder uitkomen. Gerekend met huidige consumptieniveau in Nederland leidt dit tot 4,5 miljard euro extra schade, om nog maar te zwijgen over de schade van al het vlees dat wij voor het buitenland produceren en het niet in geld uit te drukken dierenleed. Zo bekeken komt het omslagpunt razendsnel dichterbij dat het steeds goedkoper wordende kweekvlees (in 2019 nog €9 per burger) de echte prijs van slachtvlees achter zich laat.

Consument wil wel

HollandBIO blijft beleidsmakers dan ook aansporen om de weg te bereiden voor gecultiveerd vlees. Niet voor niets riepen we een jaar geleden al op om een eventuele vleestaks alleen in te voeren voor slachtvlees, want gecultiveerd vlees is een diervriendelijk en duurzaam alternatief dat past in de duurzame eiwittransitie om onze klimaatambities te behalen. En de consument, die wil wel – zo laten experts desgevraagd aan de NOS weten in reactie op het alarmerende laatste rapport van VN-klimaatpanel IPCC. Ook het gezaghebbende instituut ziet biotech innovaties als kweekvlees en andere innovatieve eiwitbronnen als belangrijk instrument tegen klimaatverandering. Alle lof dus voor het lef van minister Staghouwer, mits hij oog houdt voor duurzame vleesproductie en andere innovatieve eiwitbronnen.

Bronnen: