← All news

De koe in de kamer van de klimaatconferentie

Het verlagen van vlees- en zuivelconsumptie is goed voor het klimaat, want het landgebruik en impact op het klimaat van de veeteeltsector is enorm. Toch stond dit specifieke onderwerp niet op de agenda van klimaatconferentie COP27, maar wél op het menu. De koe is de olifant in de kamer en biotech de oplossing.

Precisiefermentatie ruim veertigduizend keer efficiënter dan (zoog)dieren 

RePlanet, de NGO die ecomodernisme voorstaat, actief in 13 landen waaronder Nederland, haalde tijdens hun COP27-persconferentie deze olifant in de kamer dan ook kritisch aan en presenteerde een oplossing: cellulaire landbouw. Via precisiefermentatie kan maar liefst de gehele wereldbevolking van eiwitten worden voorzien – met een landgebruik kleiner dan Londen, zo leggen ze uit in hun persbericht. Via deze al bewezen en schaalbare technologie – denk aan hedendaagse productie van insuline en stremsel – kunnen (dierlijke) eiwitten en vetten via genetisch gemodificeerde micro-organismen gebrouwen worden, vele malen efficiënter (ruim veertigduizend keer!) dan een dier dat zelf kan doen. George Monbiot legt deze technologie kort en krachtig uit in dit overtuigende filmpje, waar hij haar vergelijkt met de hedendaagse vlees- en zuivelproductie.    

Replanet roept overheden op om technologische innovaties zoals precisiefermentatie te steunen aan de hand van tien concrete gewenste beleidsacties om ons voedselsystem te kunnen “rebooten”, waaronder het vrij gebruiken van genetische modificatie en gene editing.  

Klimaatvriendelijk vlees geserveerd tijdens de klimaatconferentie 

Dan waren er ook nog gecultiveerd vleesbedrijven, een andere vorm van cellulaire landbouw, aanwezig tijdens COP27. Zie lieten – vrij letterlijk – zien dat er nóg een klimaatvriendelijke manier is om écht vlees te kunnen consumeren. Tijdens het Food Systems Pavilion droeg Mosa Meat bij aan en paneldiscussie rondom de noodzaak om via voedselinnovatie bij te dragen aan wereldwijde doelstellingen op het gebied van klimaat, voedselzekerheid, volksgezondheid en biodiversiteit. En terwijl wij in Nederland nog steeds met smart wachten om gecultiveerd vlees te kunnen proeven, werd GOOD Meat – momenteel op de markt in Singapore – al tijdens de klimaatconferentie in Egypte geserveerd.  

We zijn erg benieuwd naar de verdere ontwikkelingen binnen de cellulaire landbouw wereldwijd en de positieve impact hiervan op het klimaat. Ach, wij wisten het al lang, biotech maakt het leven en daarmee ook de aarde beter!  

https://amp.theguardian.com/environment/2022/nov/12/replace-animal-farms-micro-organism-rewilding-food-precision-fermentation-emissions

https://www.rebootfood.org/_files/ugd/dccfdc_322d6358c6e74d56ad5f679f88e18ca8.pdf

https://mosameat.com/blog/mosa-meat-at-cop-27

https://www.reuters.com/business/cop/meat-menu-not-agenda-cop27-climate-conference-2022-11-15/

← All news

Amerikaanse toezichthouder FDA: gecultiveerd vlees kan veilig de markt op

Het is zover: de U.S. Food and Drug Administration (FDA) heeft gecultiveerd (kippen)vlees van UPSIDE Foods veilig verklaard voor consumptie in de Verenigde Staten. Het product mag de Amerikaanse markt op zodra de U.S. Department of Agriculture (USDA) zijn inspectie heeft afgerond, wat niet lang meer zal duren. Meer aanvragen van andere gecultiveerd vleesbedrijven zullen snel volgen, zo is de verwachting. Toch zetten Nederlandse kweekvleesbedrijven hun eerste stappen in de Singaporese markt.

De Verenigde Staten zal na Singapore het tweede land zijn waar gecultiveerd vlees op de markt verschijnt. In Singapore is GOOD Meat nu ongeveer twee jaar beschikbaar en het Australische Vow verwacht eind dit jaar de restaurants in Singapore te betreden met een nieuw soort kwartelachtig vlees. Het wordt nog druk in Singapore, want naast het partnership van Mosa Meat met Esco Aster is Meatable een partnership aangegaan met Love Handle om vanuit het Future of Meat Innovation Center hybride producten (gecultiveerd vlees – plantaardig) te ontwikkelen.  

Wij volgen deze mondiale ontwikkelingen op de voet en zullen ons blijven inzetten voor Europese markttoelating van deze kansrijke biotechinnovaties, zodat wij deze Nederlandse uitvinding ook in eigen land kunnen proeven. 

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/lab-grown-meat-cleared-human-consumption-by-us-regulator-2022-11-16/

https://www.businesswire.com/news/home/20221031005922/en/Mosa-Meat-and-Esco-Aster-Announce-Partnership-to-Produce-Cultivated-Beef-in-Singapore

https://newfarms.io/#companies

https://www.foodlog.nl/artikel/van-eelen-eigenaar-octrooi-voor-kweekvlees/

https://meatable.com/worlds-first-future-of-meat-innovation-center/

https://techcrunch.com/2022/11/14/vow-cultured-meat-singapore/

← All news

European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB) in Rotterdam next year!

, , ,

Last week almost 300 attendees from all over the world gathered in Vilnius for the European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB). The Netherlands was present prominently with a striking booth and bike raffle. Various HollandBIO members shined on stage with inspiring talks and next year’s host was revealed…. The Netherlands!!!

We are the Netherlands 

This year’s edition of the premium partnering conference, HollandBIO and topsector ChemistryNL made sure to give the Netherlands a prominent presence. Prior to the conference, we had the pleasure of bringing together the Dutch delegation and the Dutch ambassador for drinks and snacks. During the conference, a striking orange NL booth served as a central information point for international visitors to show what the Netherlands has to offer with videos and brochures of the various Dutch biotech companies. A raffle of a circular bike at the second day of the conference generated lots of interest and attention. The booth also served as a living room for Dutch attendees. Before or after a partnering meeting or presentation, visitors gladly came by to chat with their compatriots while enjoying some Dutch treats (stroopwafels).  

Dutch sector on stage  

EFIB 2022 hosted inspiring speakers with a plenary opening and keynote by Trish Malarkey, Chief Science Officer at DSM to set the scene on the global challenges ahead. Anne Arink, Director Center for Food Innovation at DSM presented on innovations for food system transformation. Linda Dijkshoorn, CEO and founder of EV Biotech presented on bioprocesses and technologies. Cindy Gerhardt, Managing Director at Planet B.io chaired the start-up hour where various start-ups pitched their company in front of an advisory panel.  
On day 2 Harald Ruijssenaars, Corporate Scientist Industrial Microbiology at Corbion chaired the workshop Building Blocks of the Circular Economy and HollandBIO’s Annemiek Verkamman chaired the final panel debate on an outlook on biotechnology innovation and regulation. Just before the closing reception the host of Lithuania formally handed over to David Pappie, Director of Top Sectors and Industry Policy at the Ministry of Economic Affairs & Climate in the Netherlands, as ChemistryNL and HollandBIO are honoured to host EFIB 2023.  

EFIB 2023 in Rotterdam 

We were extremely pleased with all the amazing people we met, the information received and the fruitful partnerships we helped in creating and want to thank EuropaBio and K.I.T. Group GmbH for their amazing support in making this a great success. Curious how this all looked like, see this video for a nice impression of the conference. We are already looking forward to next year, mark your calendars, as we hope to see you all again next year in Rotterdam, October 24-25

← All news

Marktmeester maant minister tot fiscale prikkels voor duurzame én vervuilende producten

De ACM dringt er bij minister Adema op aan om de consument ‘de “echte prijs” [te laten] betalen’. Concreet stelt de mededingautoriteit onder meer voor om een heffing te introduceren op vervuilende producten en een btw-verlaging voor duurzame producten. En dat lijkt HollandBIO al langer een ontzettend goed idee. Daarom opperden we afgelopen formatie een btw-bonus voor producten zonder dierenleed of met een science-based beter duurzaamheidsprofiel.

Geen platte vleestaks 

De ACM noemt in deze Agro-Nutri Monitor overigens nergens een vleestaks. Dat is ook niet verwonderlijk, omdat die afgelopen voorjaar nog door de Tweede Kamer werd weggestemd. Een platte vleestaks lijkt ook HollandBIO geen goed idee. Het is immers van groot belang om bij zulke maatregelen oog te houden voor de aanstormende innovaties die ons landbouw- en voedselsysteem juist helpen verduurzamen, zoals gecultiveerd vlees (kweekvlees in de volksmond) en andere alternatieve eiwitten. Niet de oorsprong van het product, maar juist de mate van duurzaamheid en gezondheid van de productie zou namelijk leidend moeten zijn voor eventuele regelgeving en fiscale stimuli. Daarom is een slachttaks – met oog voor duurzame voedselproductie – eerder het onderzoeken waard dan een platte vleestaks die gecultiveerd vlees op dezelfde hoop gooit als slachtvlees. Zo’n fiscale prikkel moet juist bedoeld zijn om de echte prijs van vlees – inclusief klimaateffecten – te beprijzen. Ook moet een wildgroei aan allerlei ongetwijfeld goedbedoelde regels, zoals een verbod op vleesreclame, absoluut geen extra rem op broodnodige innovatie gaan vormen. Daarom moet de Rijksoverheid aan de bak. 

Overheid en sector moeten consumentenvertrouwen vergroten 

De marktmeester legt de bal nu dus op de stip voor de kersverse LNV-minister. Daarbij gaat het niet alleen om een prijsverschil tussen duurzame en vervuilende producten, maar nadrukkelijk ook om consumentenvertrouwen in het duurzame karakter van duurzamere producten. Overheid en sector kunnen dat vertrouwen vergroten, signaleert de ACM, en daar dragen we bij HollandBIO natuurlijk ook graag onze fair share aan bij. We hebben alle lof voor initiatieven die voedsel(productie) duurzamer en gezonder maken. HollandBIO zal biotech innovaties die hieraan bijdragen onder de aandacht blijven brengen bij de overheid. 

← All news

Nederland: benut het potentieel van nieuwe genomische technieken

, ,

“Een paradigmaverschuiving in de Europese wet- en regelgeving is nodig om de kansen van de biorevolutie voor een duurzaam en gezond Europa te verzilveren. We moeten stoppen met het discrimineren van technologie.” Deze boodschap van HollandBIO’s Annemiek kon op volop support van de zaal rekenen tijdens de door het ministerie van IenW georganiseerde stakeholderbijeenkomst over de toekomst van nieuwe genomische technieken afgelopen vrijdag in Utrecht.

Op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) kwamen op vrijdag 14 oktober ruim 100 stakeholders uit bedrijfsleven, wetenschap, beleid en maatschappij bij elkaar in het Spoorwegmuseum te Utrecht om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van nieuwe genomische technieken (NGTs), en in het bijzonder over de modernisering van de Europese regelgeving voor genetische modificatie (GGO). Irene Sacristán Sánchez, Head of Unit Biotechnology van de Europese Commissie, was speciaal afgereisd naar Utrecht om een update te geven over het lopende Europese wetgevingstraject. Ook HollandBIO mocht een bijdrage leveren: samen met Coenraad Krijger van natuurorganisatie IUCN NL en Susanne Sütterlin van het ministerie van LNV ging onze Annemiek onder leiding van dagvoorzitter Desiree Hoving in debat over het onderwerp.

Anderhalf jaar terug concludeerde de Europese Commissie dat de huidige GGO-wet- en regelgeving niet fit for purpose is en aangepast dient te worden aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Net als HollandBIO ziet de Commissie een rol voor biotech in het realiseren van de Europese doelstellingen voor een duurzaam agrifood-systeem, zoals vastgelegd in de Green Deal, de Boer-tot-Bord- en biodiversiteitstrategie, maar ook voor het verzilveren van gezondheidswinst, door het verbeteren en versnellen van de ontwikkeling van geneesmiddelen en therapieën. Helaas blokkeert de huidige buitenproportionele en gepolitiseerde regelgeving innovatie. Er is dan ook werk aan de winkel. HollandBIO pleit voor een complete paradigmaverschuiving, waarbij autoriteiten producten niet langer beoordelen op basis van de technologie waarmee ze gemaakt zijn, maar op basis van de eigenschappen van het eindresultaat. Een CRISPR-tomaat is dan bijvoorbeeld niet anders dan een ‘klassiek veredelde’ tomaat.

Hoewel het lastig manoeuvreren is voor de Europese Commissie, stond de intentie om de toepassing van NGTs makkelijker te maken als een paal boven water om het potentieel voor de Europese doelstellingen rond voedselzekerheid en verduurzaming te benutten. Daarbij breekt de Commissie zich wel het hoofd over wat duurzaamheid nu eigenlijk behelst – en of, en op welke manier, duurzaamheidscriteria een plek moeten krijgen binnen de nieuwe wetgeving voor het veredelen van planten. Moet je specifieke eigenschappen verbieden, en andere juist stimuleren?

HollandBIO is daar in ieder geval stellig in: hoewel verduurzaming de absolute topprioriteit van Europa moet zijn, en een plek kan hebben in overkoepelend, stimulerend beleid, is het een heel slecht idee om duurzaamheidscriteria op te nemen in de GGO-regelgeving. Allereerst staat de ambitie om de toepassing van NGTs te bevorderen haaks op het toevoegen van een extra laag in de wetgeving: hoe kan iets makkelijker worden door extra eisen te stellen? Bovendien voert het de discriminatie van technologie nog verder op. Waarom zouden we wél duurzaamheidseisen stellen aan producten van NGTs, maar niet aan producten die op een meer ouderwetse manier zijn geproduceerd? Tot slot realiseert de brede toepassing en beschikbaarheid van NGTs een aanzienlijke versnelling van de veredelingsprogramma’s van de hele sector, niet alleen voor de groten der aarde, maar ook voor startups en MKB, en net zo goed voor grootschalige gewassen als voor kleine, lokale variëteiten groente en fruit. Dat is dus sowieso duurzamer: het scheelt namelijk alleen al een boel water, energie en kosten in ontwikkeling – nog los van de mogelijke voordelen van het feit dat het nieuwe gewas jaren eerder in het veld staat.

De modernisering van de GGO-wetgeving vergt een lange adem, zeker als je bedenkt dat er ook nog een wereld te winnen valt buiten de beperkte scope van de huidige modernisering, NGTs in planten. Het geeft moed dat het Nederlandse veld het in ieder geval duidelijk eens is over het allerbelangrijkste punt: dat NGTs kunnen bijdragen aan de verduurzaming van onze landbouw en we ervoor moeten zorgen dat de toonaangevende veredelaars die Europa nu nog rijk is, deze effectieve tools ook kunnen benutten. We kunnen en mogen het ons simpelweg niet permitteren om pasklare oplossingen links te laten liggen in onze gezamenlijke strijd voor voedselzekerheid en duurzaamheid.

← All news

Meer en meer EU-lidstaten willen biotech benutten

, ,

De huidige Europese GGO-wetgeving belemmert de bijdrage van nieuwe veredelingstechnieken aan de broodnodige verduurzaming van onze landbouw. De regels zijn zwaar verouderd, niet passend en mogelijk buitenproportioneel, zo concludeerde ook de Europese Commissie vorig jaar. Hoog tijd voor een paradigmashift, vindt HollandBIO, waarin een product op zijn merites beoordeeld wordt, in plaats van te worden gediscrimineerd op basis van de technologie die gebruikt is om het te maken.

HollandBIO is dan ook heel blij voor de groeiende Europese steun voor de inzet van nieuwe genomische technieken om met klimaatverandering om te gaan en voedselzekerheid te garanderen. Ook Tsjechië, de huidige voorzitter van de EU, sluit zich nu bij die groeiende groep aan. In een persconferentie na afloop van een informele landbouwraad benadrukt de voorzitter, de Tsjechische landbouwminister, het belang van de inzet van deze technieken om gewassen weerbaarder te maken tegen droogte, vorst, ziekten en plagen en de noodzaak tot revisie van de wetgeving. Veel Europese landbouwministers, waaronder Nederland als NGT-voorvechter van het eerste uur, staan hem hierin bij.

De academie ziet misschien wel al het langst de vele voordelen die biotechnologische vooruitgang ons brengt. Dr. Bert Lotz van de WUR geeft in een opiniestuk in Trouw (link achter betaalmuur) een prachtig doorkijkje naar de toepassingen: snellere ontwikkeling van goedgewortelde granen en robuuste gewassen die bestand zijn tegen ziekte en klimaatverandering, maar ook duurzaam resistent gemaakte gewassen, waarvoor minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en bodembiodiversiteit een boost krijgt. En hoewel nieuwe veredelingstechnieken – als het aan HollandBIO ligt: nóg – niet gebruikt mogen worden in de biologische landbouw, kunnen biologische aardappelen en gene edited aardappelen respectvol naast elkaar bestaan.  

Kortom, in aanloop naar het aanstaande wetsvoorstel voor aanpassing van de GGO-regelgeving (Q2 2023) wordt ons optimisme steeds steviger geworteld.

← All news

HollandBIO’s feedback to public consultation NGTs

,

We are pleased to share HollandBIO’s feedback to the public consultation on plants produced by certain new genomic techniques (NGTs). So far more than 1300 respondents have delivered feedback to this public consultation. A targeted stakeholder consultation is still ongoing, to be finalized by the end of this month. We ask all biotech experts to express their opinion and provide input to this consultation before 21st of July via the European Commission website

Key messages HollandBIO

In line with our earlier input for the Inception Impact Assessment, HollandBIO stresses the need for a paradigm shift in order to realize the full potential of biotech innovation for health, sustainability and economy. Future-proof legislation should not discriminate against the technology used, but take into account the characteristics of the final product. A more thorough modernization of the GMO legislation is urgently needed by extending the modernisation’s scope to all genomic techniques and all organisms, including that of microorganisms.

There is no need for specific regulatory provisions on sustainability in this initiative. Sustainability should not create an additional hurdle during the product approval process, nor should it be an additional requirement for NGTs only. Allowing the application of NGTs will unlock a bigger potential to develop sustainable products. If any, sustainability criteria should be part of general (market) approval processes, regardless of the technique applied or product type.

Any regulation or addition to legislation should keep in mind startups, scaleups and SMEs. Given the great societal challenges of our time, the EU needs to embrace all solutions available.

Next steps European Commission

Input to this public consultation will be taken into account for further development and fine-tuning of a legal framework proposal for plants obtained by targeted mutagenesis and cisgenesis and for their food and feed products. The European Commission plans to present its proposal by the second quarter of 2023, followed by a legislative procedure with the European Council and European Parliament.

← All news

Biotechnologie levert bijdrage in Nationaal Milieuprogramma 

,

Staatssecretaris Heijnen (IenW) publiceerde afgelopen vrijdag haar plannen voor een Nationaal Milieuprogramma (NMP) waarin zij stelt dat het kabinet de regie moet pakken voor de lange termijn op het gezonder, schoner en veiliger maken van de leefomgeving vanuit een integrale benadering: een transitie naar een duurzame economie en een brede welvaart voor iedereen. Heijnen wil het komende jaar graag met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen, buurlanden en internationale organisaties het gesprek aan om de extra inzet en maatregelen te bepalen die nodig is om het streefbeeld te bereiken. 

In het NMP ziet staatssecretaris Heijnen onder andere een rol binnen de biobased en circulaire economie voor biotechnologie, waarbij innovaties kunnen bijdragen aan veilige en geaccepteerde oplossingen. Ook in de bijgevoegde rapporten van RIVM en Arcadis is regelmatig aandacht voor biotechnologie, met onder andere innovaties op plantenveredeling, kweekvlees, eiwitten uit fermentatie en duurzame materialen en grondstoffen. 

HollandBIO is blij met de plannen, ze bieden ruimte voor biotechnologie om een bijdrage te leveren aan een duurzamer Nederland en het NMP. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/01/nationaal-milieuprogramma

← All news

Stimulerend overheidsbeleid voor biotech oplossingen in de landbouw

,

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de landbouw de komende jaren flink verduurzamen, onder andere door boeren toegang te geven tot (bio)technologische oplossingen. Daarnaast zet LNV in op een hogere zelfvoorzieningsgraad van duurzame eiwitproductie in Nederland en Europa. Dit komt naar voren in twee Kamerbrieven, de één over  de Nationale Eiwitstrategie en de ander over het perspectief voor agrarische ondernemers, als onderdeel van de stikstofplannen.

Laten ook wij vooropstellen, de Nederlandse landbouwsector en agrotechnologische kennis en innovatie is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd lopen we ook tegen grote uitdagingen aan als het gaat om het verder verduurzamen van de landbouw en het stevig terugdringen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Gelukkig heeft Nederland ook de kennis en (bio)technologische oplossingen in huis voor een toekomstbestendig voedselsysteem. HollandBIO is blij dat het kabinet dit niet alleen inziet, maar ook werk wil maken om hier stimulerend beleid op te vormen.

Het kabinet zet onder andere in op nieuwe veredelingstechnieken door praktijkprogramma’s en experimenten in Nederland te faciliteren. Ook naar Europa toe zal de Nederlandse overheid doen wat in haar macht ligt om meer ruimte te creëren voor nieuwe veredelingstechnieken.

Daarnaast ziet het kabinet de potentie van alternatieve eiwitproductie met behulp van biotechnologie en de sterke kennisbasis die Nederland hierin heeft. De overheid wil een impuls geven aan de ontwikkeling van het gebruik van microalgen, schimmels en gisten, veredeling van suikerbieten en producten op basis van fermentatie voor hoogwaardige eiwitproductie op eigen bodem. Deze eiwitten zijn bestemd voor menselijke consumptie, productieketens of duurzamer veevoer.

Biotechnologische innovaties bieden concrete oplossingen voor een daadwerkelijk duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Het biedt boeren een toekomstperspectief waarmee ze niet de koplopers van gisteren blijven, maar juist de nummer één innovatieleider van morgen. Het is daarom heel belangrijk dat biotech innovaties echt de ruimte krijgen en hun plek vinden in de praktijk, op de velden en in het supermarktschap. Zowel de ontwikkeling als het gebruik ervan vergt een stimulerend overheidsbeleid. HollandBIO denkt graag mee met hoe we hierbij kunnen helpen en zet er op in dat de mooie ambities worden omgezet in concreet beleid.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/03/nationale-eiwit-strategie

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/06/10/perspectieven-voor-agrarische-ondernemers

← All news

Looking back: Biotech for a sustainable future

, , ,

Last week, HollandBIO organized an event Biotech for a Sustainable Future, bringing together the national network for agri-, food and industrial biotechnology for the very first time. De Moestuin in Utrecht set a beautiful scene for the inspirational speakers and discussions, followed by refreshing drinks, tasty vegetarian food and of course, networking.

The speakers

  • Peter Rowe, CEO and founder of the fast-growing biotechnology start-up Deep Branch set the scene by explaining what biotechnology is and why we should make food in a bioreactor. Peter explained techniques such as biomass and precision fermentation, cultured meat, microbial oils and mycoproteins, including their unique selling points, showcasing a clear overview of the sector.
  • Roald Lapperre, Director-General for the Environment and International Affairs within the Ministry of Infrastructure and Water Management stressed the challenges of exhausting the world’s natural resources. This year, the Netherlands reached Earth Overshoot Day on April 12, meaning that if everyone lived the same way as the Dutch we would need nearly four earths. Roald elaborated on the Dutch government’s conviction that biotechnology is and should be an integral part of overcoming these pressing societal challenges.
  • Natascha Kooiman, “Sustainability Rebel”, founder of Smaackmakers and one of the quartermasters of the Food transition Coalition used the transition theory to explain what is needed to accelerate the much needed system change based. A sustainable market transformation, such as the protein transition, has four phases in which all stakeholders have an important and distinct role to play, a message strongly appealing to the many stakeholders attending the event.

To close the meeting, speakers and audience were asked to vote agree or disagree to three statements and share their thoughts. The statements sparked a lively discussion among the audience, which was continued over drinks and tasteful bites.

The event was a great success, and if it’s up to HollandBIO (and it is!), many more agri, food and industrial biotech events will follow. We look forward to meeting you all again!  

© Jeroen Bouman (photography)