← All news

A fruitful EFIB 2021 for the Dutch industrial biotech community

, ,

Last week over 350 attendees from all over the world gathered in Vienna for the European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB). The conference welcomed over 30 Dutch biotech entrepreneurs.  

This year’s edition of the premium partnering conference, HollandBIO, together with topsector ChemistryNL, made sure to give the Netherlands a prominent presence. Prior to the conference, we got the pleasure of bringing together the Dutch delegation and the Dutch embassy for drinks near the beautiful Danube river. During the conference, a striking NL booth served as a central information point for international visitors to show what the Netherlands has to offer:  as a place to do business, as an innovative business partner, as a top location for talent. The booth also served as a living room for Dutch attendees. Before or after a partnering meeting, visitors gladly came by to chat with their compatriots while enjoying a good cup of coffee & Dutch treats. 

EFIB 2021 hosted inspiring keynote speakers  and a large start-up village where start-ups had the opportunity to deliver a 5-minute pitch.  
 

Everybody clearly enjoyed being at a live event again, meeting each other face to face, listening to interesting speakers, networking and creating possible fruitful partnerships. We hope to see you all again next year in Vilnius, Lithuania!   

← All news

Steun team Leiden in de wereldwijde competitie iGEM

Genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) bieden kansrijke oplossingen voor milieuproblemen zoals stikstofophoping en plasticvervuiling. Helaas blijft die potentie nog onbenut, omdat het aantonen van 100% veiligheid, zoals de GMO wetgeving dat vraagt, praktisch onmogelijk is. Twaalf Leidse studenten bedachten DOPL LOCK, een briljant veiligheidssysteem dat horizontal gene transfer voorkomt. Hun uitvinding doet mee in de wereldwijde iGEM competitie. Steun het Leidse team of een van de andere Nederlandse teams 

← All news

Dialoog NGT versus biologische landbouw

,

Onlangs mocht HollandBIO’s Leonie voor een klaslokaal MSc studenten Plant Biotechnology het dialoog aan gaan met prof.dr.ir. Edith Lammerts van Bueren over nieuwe genomische technieken (NGT) in plantenveredeling en de biologische landbouw. Dr. Bert Lotz was moderator tijdens deze goed bezochte vrijdagmiddag in het Forum op de WUR campus. Vele geïnteresseerde vragen werden gesteld door de studenten en ook de ethische fricties tussen de beide posities werd ruim belicht. Wij verwachten dat dit niet de laatste discussie zal zijn in deze opstelling!

← All news

Koninklijke Onderscheiding voor Solynta oprichter Pim Lindhout

, ,

Pim Lindhout, een van de oprichters van het Wageningse bedrijf Solynta, is woensdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tijdens zijn afscheid vanwege zijn pensionering als hoofd R&D bij Solynta werd hij verrast met deze Koninklijke Onderscheiding. Van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding, Pim!  

Lees meer 

← All news

Wereldprimeur: CRISPR-voedsel in supermarktschappen

,

Sanatech laat weten dat na positieve feedback van consumenten de GABA-tomaat vorige maand in de verkoop is gegaan in Japan! Deze tomaat is het eerste met CRISPR-Cas technologie aangepaste voedingsmiddel op de markt en vijf maal hoger in Gamma-aminoboterzuur dan een standaard tomaat, wat onder andere een hoge bloeddruk helpt tegengaan. Als onderdeel van een consumentencampagne verstrekte Sanatech eerder dit jaar kweeksets aan consumenten om deze tomaten thuis te kweken. Dit is niet het enige CRISPR nieuws uit Japan, want tegelijkertijd is ook de proefverkoop van een extra vlezige genome-edited zeebrasem gestart. Beide bedrijven laten weten dat dit slechts het begin is van hun innovaties, wij zijn benieuwd!

← All news

Europese Commissie vraagt jouw input over modernisering ggo-regelgeving

, ,

Met de publicatie van een inception impact assessment neemt de Europese Commissie de eerste stap in het moderniseren van de Europese regels voor genetische modificatie. Want, zo luidde het terechte oordeel van de commissie, de wetgeving is niet langer fit for purpose en moet aangepast worden om de grote biotechnologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia bij te benen. Hoewel de commissie in haar analyse de urgentie en noodzaak tot modernisering treffend beschrijft, lijkt ze bij het onderzoeken van de randvoorwaarden voor een oplossing toch vooral de status quo in stand te willen houden. Ook de zeer summiere scope – “toepassing van gerichte mutagenese en cisgenese bij planten” – geeft weinig hoop op de door ons bepleite paradigma shift, en daarmee voor het verzilveren van de grote kansen die de vele andere technieken, en het modificeren van bijvoorbeeld micro-organismen voor de duurzaamheidstransitie in petto heeft.

De commissie nodigt iedereen uit om voor 22 oktober zijn mening te geven over de gepubliceerde analyse, via deze link. Biotech experts, laat van je horen!

← All news

You had my curiosity, but now you have my attention

, ,

Kon gecultiveerd vlees altijd al rekenen op nieuwsgierigheid, de laatste maanden wint de potentiële game changer de aandacht van een steeds groter en breder publiek. “Leonardo DiCaprio geeft Nederlands kweekvlees smoel”, zo zegt HollandBIO’s Annemiek met een knipoog tegen ANP over het bekende gezicht dat zich aan Mosa Meat verbindt. Dat DiCaprio de wereldwijde aandacht vestigt op deze Nederlandse innovatie, markeert de grote vorderingen die gecultiveerd vlees momenteel doormaakt.

Samenwerkende biotechbedrijven

Vorige week nog kondigde de Nederlandse multinational DSM een samenwerking aan met de andere vleespionier van eigen bodem, het Delftse Meatable. De bedrijven gaan samenwerken om de benodigde groeimedia verder te verbeteren. Nederlandse biotechbedrijven werken er hard aan om gecultiveerd vlees betaalbaar en op grote schaal toegankelijk te maken.

Betere wereld is meer dan alleen duurzame landbouw

Zodra dat lukt, dan kan de impact nog wel eens groter zijn dan gedacht. Met de juiste support van overheden, zou gecultiveerd voedsel namelijk aan veel meer kunnen bijdragen dan alleen duurzame landbouw, betogen twee Amerikaanse academici in het Financieel Dagblad (achter inlog). Daar zijn wij het helemaal mee eens. Niet voor niets is ons motto biotech maakt het leven beter. En een beter leven – daar zouden we niet alleen nieuwsgierig naar moeten zijn, daar zouden we alle aandacht voor moeten hebben.

← All news

Schouten erkent toegevoegde waarde nieuwe veredelingstechnieken voor sterke en duurzame aardappelrassen

,

Nieuwe veredelingstechnieken kunnen bijdragen aan het sneller en beter ontwikkelen van sterke en duurzame aardappelrassen, aldus landbouwminister Carola Schouten. Deze uitspraak is onderdeel van het antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerlid Derk Boswijk over de mislukte aardappeloogsten van biologische telers, die het gebruik van deze technieken uitsluiten.

Afgelopen zomer was een dramatische zomer voor biologische aardappeltelers. De zeer besmettelijke schimmel Phytophthora verspreidde zich over het land. Biologische telers gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en hebben veel oogst verloren zien gaan.

Gelukkig zijn chemische bestrijdingsmiddelen niet de enige weg om aardappelen te beschermen. Veredelaars zijn hier de ware helden, zij hebben in de afgelopen jaren robuustere rassen veredeld die beter, maar niet volledig, bestand zijn tegen ziektes als Phytopthora. Dit doen zij door middel van het nieuwste vernuft aan hightechonderzoek naar resistentie, maar helaas niet met nieuwe veredelingstechnieken. Gedateerde Europese wet- en regelgeving maakt de drempel voor goedkeuring hoog: het is te duur, onzeker en langdurig.

De conventionele veredelingstechnieken waarmee ook biologische rassen zijn veredeld, bestaan onder andere uit mutagenese. Dat is een techniek die veredelaars al decennia gebruiken voor groenten, fruit en andere gewassen en die leidt tot genetisch gemodificeerde producten. Producten uit mutagenese hebben vanwege die historie van veilig gebruik echter een uitzonderingspositie in de Europese wet- en regelgeving rond genetische modificatie. Tegelijkertijd is mutagenese een willekeurig proces en daarmee een minder geschikte tool. Of, zoals minister Schouten het verwoordt: “Met nieuwe veredelingstechnieken als CRISPR-Cas en cisgenese kunnen de resistenties echter nog sneller worden opgenomen in bestaande succesvolle rassen en daarmee opbrengst en hun geschiktheid voor specifieke afzet behouden. Bovendien kunnen veredelaars met deze technieken meer en sneller resistentiegenen voor Phytophthora en andere aardappelziekten stapelen, waardoor de resistentie duurzamer wordt. Echter, de biologische landbouw sluit het gebruik van deze technieken uit, omdat dit leidt tot genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s).”

Wat HollandBIO betreft geven we veredelaars ruim baan voor het inzetten van de beste tools die er zijn,  zodat zij gewassen veredelen en naar de supermarktschappen brengen die gezond en lekker zijn, een hoge opbrengst hebben zonder daarbij de aarde uit te putten en die minder of geen bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Ook slaan we maar al te graag de handen ineen met de biologische sector om ons hier samen hard voor te maken. Want we hebben een paradigmaverschuiving nodig, in plaats van hier en daar een marginale aanpassing in de Europese wet- en regelgeving.

We moeten een einde maken aan de stigmatisering van ggo’s en ons concentreren op de vraag of een organisme of product veilig is voor het beoogde gebruik. HollandBIO pleit voor wetgeving die stimulerend werkt op de ontwikkeling en inzet van alle innovaties die bijdragen aan de Europese doelen op het vlak van gezondheid, duurzame voedselproductie en circulaire economie. Voor wetgeving die veiligheid borgt zonder te discrimineren op grond van technologie. HollandBIO ziet uit naar een ambitieuze, doortastende en voortvarende aanpak – waarmee Europa zich bij de innovatieve voorhoede van de wereld schaart.

Lees ook

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/06/antwoorden-op-kamervragen-over-schimmelziekte-in-biologische-aardappelen

https://nos.nl/artikel/2389216-aardappelziekte-bij-bioboeren-dit-gaat-om-enorm-veel-geld

← All news

Europese Commissie: Biotechnologie van strategisch belang voor Europese Unie

,

De positie van de Europese Unie staat onder druk door allerlei wereldwijde trends, zoals klimaatverandering, digitalisatie en een veranderende wereldorde. Daarom heeft de Europese Commissie tien uitdagingen gedefinieerd om een mondiale leiderschapsrol te pakken en strategisch autonoom te blijven. En wat blijkt? Innovaties uit biotechnologie staan centraal in het verwezenlijken van een duurzame en toekomstbestendige gezondheidszorg en voedselproductie. Hartstikke goed dus dat de Europese Commissie dit strategische belang erkent. Dat schept vertrouwen voor moderne regels die ruimte geven aan de ontwikkeling van nog meer biotech innovaties.

Natuurlijk hebben de lidstaten daar ook het nodige over te zeggen. En ook dat gebeurt al. Zo heeft de Franse president Macron al aangegeven dat ook zij de noodzaak inzien van nieuwe genetische technieken zoals CRISPR-Cas voor de verduurzaming van gewassen. Geen onbeduidend signaal, want over enkele maanden is Frankrijk voorzitter van de EU. Hoog tijd dus dat we nu ruim baan gaan geven aan dat wat in ons strategisch belang is.

← All news

Brexit brengt Britten veilige GE-toast

, ,

Bevrijd van regels die de EU zelf als achterhaald beschouwt, zijn de Britten naarstig op zoek gegaan naar voordelen van de Brexit. Begin dit jaar startte het Verenigd Koninkrijk dan ook een consultatie naar genome editing, om voordelen te ontgrendelen voor de volksgezondheid, de sector en het milieu. Ondanks scheve ogen van EU-stakeholders starten onze westerburen nu met een vijfjarig project, waarbij een gen in tarwe is uitgezet (knock-out) door middel van CRISPR-Cas-technologie. Deze aanpassing heeft als resultaat dat er veel minder asparagine wordt gesynthetiseerd. Dit van nature voorkomend aminozuur kan tijdens verhitting omgezet worden in acrylamide, hetgeen vermoedelijk kankerverwekkend is.

De veldproef kan als voorbeeld dienen voor hoe NGT’s consumenten gezondheidsvoordelen kunnen bezorgen en het zal interessant zijn wat hieruit voortkomt. Deze ontwikkeling veroorzaakt evenwel een afwijkend speelveld in Europa, in Brits voordeel, en dat zet de handelsrelatie tussen het VK en de EU verder op scherp. Ontwikkelingen zoals laten in elk geval de grote urgentie voor een passende EU-regels zien. Hoog tijd dus om die achterhaalde regels te moderniseren!

https://www.foodagribusiness.nl/realiteit-haalt-europees-beleid-gentechnologie-in/