← All news

Minister Schouten: Moderne veredeling belangrijk voor duurzame voedselproductie

,

Een duurzame voedselproductie met weerbare planten en teeltsystemen en minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zo formuleert Minister Schouten haar ambitie in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Om deze ambitie te realiseren, zijn naast de inzet van nieuwe teeltsystemen, zoals precisielandbouw, moderne plantenveredelingsmethoden essentieel. Deze technieken stellen plantenveredelaars in staat veel sneller en preciezer nieuwe weerbare plantenrassen te maken, die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen.  

De moderne veredelingsmethoden vallen in Europa onder de strenge wetgeving voor genetische modificatie. Dit betekent een duur, langdurig en onzeker toelatingstraject voor de met deze technieken gemaakte gewassen. De Nederlandse boeren zullen daarom voorlopig verstoken blijven van deze weerbare planten.

Gelukkig ziet Minister Schouten dat ook en zet ze zich in Brussel in om de wetgeving voor genetische modificatie te moderniseren, zodat de nieuwe gewassen ook binnen handbereik van de Nederlandse boeren komen.

HollandBIO is blij met deze inzet van de Minister en helpt graag mee om haar ambitie voor een duurzame voedselproductie te realiseren.

Lees de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 hier

← All news

Louise Fresco in Raad van Bestuur van Syngenta

,

Na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op vrijdag 12 april werd aangekondigd dat Louise O. Fresco als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder toetreedt tot de Raad van Bestuur, met ingang van april 12 2019 .

Fresco is momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research in Nederland. Ze combineert een lange academische carrière als hoogleraar aan zowel universiteiten in Wageningen als Amsterdam met een uitgebreide betrokkenheid bij beleid en ontwikkeling in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

“We zijn zeer verheugd dat Louise lid is geworden van het Syngenta-bestuur”, aldus Frank Ning, voorzitter van Syngenta. “Haar ervaring en expertise in duurzame, gezonde voedselproductie, samen met haar vermogen om mensen te betrekken bij de voordelen van de wetenschap en landbouw worden zeer gewaardeerd. “

Deze benoeming komt slechts enkele dagen nadat Syngenta aangekondigde dat het innovatie gaat versnellen om de toenemende uitdagingen voor boeren over de hele wereld, waaronder de klimaatverandering, bodemerosie en biodiversiteitsverlies aan te pakken, en in te spelen op veranderende verwachtingen van consumenten en opvattingen over landbouwtechnologie. Syngenta heeft deze toezegging gedaan in reactie op luistersessies eind 2018. Hieruit kwam een duidelijke oproep voor innovatie en meer actie om deze uitdagingen aan te gaan.

“Deelnemen aan het bestuur geeft mij de kans om te werken aan het verduurzamen van de voedselproductie en het verminderen van de impact op het milieu op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten”, aldus Fresco. “Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe de beste wetenschap kleine boeren kan helpen hun opbrengsten duurzaam te verhogen.”

Fresco bracht 10 jaar van haar carrière door als adjunct-directeur-generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. Ze is lid van acht wetenschappelijke academies en heeft in de raden van bestuur van de Rabobank en Unilever gediend. Haar boek “Hamburgers in het paradijs, voedsel in tijden van schaarste en overvloed,” is in 13 talen vertaald. Ze publiceerde meerdere boeken en schrijft een tweewekelijkse column in NRC. Ze heeft ook een 6-delige documentaire over voedsel en ontwikkeling voor de Nederlandse publieke omroep gepresenteerd en in 2009 was ze spreker op de TED-conferentie in Palm Springs, California.

Bron: Syngenta

← All news

New Plant Breeding Technologies Designed to Help Attain Food Security

In a perspective article published in Science, an international team of researchers argues that new plant breeding technologies – such as genome editing – can contribute significantly to food security and sustainable development. Also in the past, plant breeding and other agricultural technologies played an important role for food security, but the resulting high intensity in the use of agrochemicals has caused serious environmental problems as well. Future technologies need to reduce the environmental footprint and make agriculture more resilient to climate stress.

Predictions suggest that small farms in Africa and Asia will suffer especially from the effects of climate change. Genome editing can be used to make crop plants more resistant to pests and diseases and more tolerant to drought and heat. This can help to reduce crop losses and chemical pesticide sprays. Methods such as CRISPR-Cas9 can be used to make precise point mutations without introducing foreign genes. Due to their low costs, these methods can also be employed in previously neglected crops, such as pulses and local vegetables.

In the article, the authors show which concrete genome-edited crops could become available within the next five years. But they stress that international cooperation, public support, and efficient science-based regulation will be important to ensure that the poorest countries and the poorest farmers can also benefit.

Read the article in Science.

Source: ISAAA

← All news

Update Modernisering Biotechnologiebeleid naar de Tweede Kamer

, , , , ,

Afgelopen week stuurde Staatssecretaris Van Veldhoven een update van de Modernisering van het Biotechnologiebeleid naar de Tweede Kamer. Naast een algemene update geeft de brief ook inzicht in de vervolgstappen om tot een modern biotechnologiebeleid te komen.

De Staatssecretaris geeft aan dat ze toe wil naar een beleid dat ruimte biedt aan de kansen van de biotechnologie voor een gezonde en duurzame samenleving. Uiteraard zonder daarbij de veiligheid uit het oog te verliezen. In 2018 zijn in samenwerking met stakeholders de bouwstenen voor een modern biotech beleid aangeleverd. De komende twee jaar wil de staatssecretaris deze samen met het veld verder concretiseren. Daarbij is er zowel aandacht voor korte termijn doelen, zoals optimalisatie van de uitvoeringspraktijk van de vergunningverlening in Nederland, als voor de langere termijn gericht op aanpassing van het Europees biotechnologiebeleid.

Daarnaast blijft Nederland zich in Brussel inzetten om de moderne veredelingsmethoden binnen handbereik van de Europese Agri-Food sector te krijgen. Modernisering van het huidige biotechnologiebeleid kan HollandBIO niet snel genoeg gaan. Als we in Nederland de vruchten willen plukken van de baanbrekende ontwikkelingen in de biotechnologie, zoals van cel- en gentherapie en plantenveredeling, is aanpassing van het nationale en Europese biotechnologiebeleid essentieel. HollandBIO is dan ook blij met het commitment van de Staatssecretaris en werkt graag mee om de mooie woorden in daden om te zetten.

← All news

Boer op de bres voor genetische modificatie

,

Boeren die duurzame landbouw willen bedrijven krijgen het steeds moeilijker. Het aantal toegestane bestrijdingsmiddelen neemt snel af, terwijl er niet altijd een duurzaam alternatief voorhanden is. De boer staat dan voor dilemma. Hij kan terugvallen op minder duurzame middelen, of de oogst zien verpieteren door ziekten en plagen. Akkerbouwer Michiel van Andel pleit in De Groene Amsterdammer voor realisatie van de meest duurzame oplossing: met moderne veredelingsmethoden ontwikkelde resistente gewassen.

Veel akkerbouwers zien de voordelen van genetische modificatie voor verduurzaming van de landbouw. Zij vinden het onterecht en jammer dat er in Europa zo moeilijk over wordt gedaan. Zo ook boer Michiel van Andel. In De Groene Amsterdammer uit hij zijn onbegrip over de regulering van veredelingsmethoden. Waarom mag je wel nieuwe resistente biologische uienrassen maken met een bombardement van straling, met duizenden onbekende mutaties tot gevolg, maar niet met precieze en gerichte genetische modificatie? Een gemiste kans.

HollandBIO is het met Van Andel eens. Gelukkig blijft Nederland zich in Europa inzetten voor het benutten van moderne veredelingsmethoden. Hopelijk komen die duurzame gewassen dan snel binnen handbereik van de Nederlandse akkerbouwers.

Lees hier het hele interview.

Bron: Groene Amsterdammer

← All news

Nederland blijft in Europa inzetten op vrijstelling moderne veredelingsmethoden

,

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zet vol in op circulaire landbouw. De beschikbaarheid van robuuste gewassen die tegen een stootje kunnen, is daarvoor essentieel. Met moderne veredelingsmethoden kunnen deze gewassen veel sneller worden ontwikkeld, maar de strenge wet- en regelgeving staat het benutten van innovatieve technologie in de weg. Nederland pleit daarom al jaren in Europa voor vrijstelling van deze methoden van de regelgeving voor genetische modificatie.

Het Europese Hof van Justitie bestempelde de moderne vormen van mutagenese als genetische modificatie, en strooide daarmee zand in de raderen van de Europese beleidsmachine. Nederland laat het er echter niet bij zitten. Samen met andere Europese landen probeert zij de impasse te doorbreken en het onderwerp weer op de agenda van de nieuwe Europese Commissie te krijgen. Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Watermanagement heeft de COGEM één van de mogelijke oplossingen geanalyseerd, de zogenaamde aanpassing van Annex 1B. Het adviesorgaan constateerde dat deze mogelijkheid, op een kleine aanpassing na, voldoet aan de intentie om de moderne veredelingsmethoden binnen handbereik van de agri-food sector te brengen.

HollandBIO is blij met de inzet van Nederland in Brussel om ruim baan voor de moderne veredelingsmethoden voor een duurzame voedselproductie weer op de Brusselse agenda te krijgen.

Lees hier de COGEM analyse

← All news

Genetische modificatie redt sinaasappel en citroen

Een verwoestende bacterieziekte, citrusgreening, bedreigt de sinaasappel- en citroenbomen in de zuidelijke Amerikaanse Staten. Als gevolg van deze ziekte blijven de vruchten groen en rijpen ze niet af. Het gevolg is een decimering of zelfs verlies van de oogst. De duurzame oplossing? Genetische modificatie.

Op dit moment houden boeren de oogst op peil door het spuiten van grote hoeveelheden pesticiden en antibiotica. Met alle gevolgen van dien voor de gezondheid van mens, dier en het milieu. De wetenschappers van de Universiteit van Florida bedachten een betere oplossing. Door genen van de zandraket in de citrusbomen te zetten, werden zij resistent tegen de gevreesde ziekte.

Het zal nog jaren duren voordat de weerbare sinaasappels en citroenen in de winkel liggen. Allereerst neemt het vermeerderen van de bomen en de productie van voldoende fruit een aantal jaren in beslag. Ook de wet- en regelgeving werkt belemmerend en vertragend. Tot slot is het de vraag of de consument aan genetisch gemodificeerde citrusfruit wil. HollandBIO gaat voor duurzaam, dus is die laatste vraag voor ons een no-brainer. Kom maar op met die sappige citrusvruchten!

Bron: Newsweek

← All news

BerryWorld Plus wint de ‘gratis genoom’ wedstrijd van KeyGene

BerryWorld Plus heeft de ‘gratis genoom’ wedstrijd gewonnen die het Wageningse onderzoekbedrijf KeyGene georganiseerd heeft. KeyGene zal alle ongeveer 300.000.000 bouwstenen van een BerryWold Plus frambozenplant op een rijtje zetten. Dat levert BerryWorld Plus hele nieuwe inzichten in het framboos-DNA. Daardoor zal het bedrijf de veredeling verder kunnen verbeteren en versnellen. De winnaar en de eerste resultaten werden vandaag in Wageningen bekend gemaakt.

Onderzoekers van KeyGene verwachten veel van de nieuwe mogelijkheden van DNA-sequencing, technieken, waarbij de bouwstenen van DNA in kaart worden gebracht. De nieuwste technieken, met name die van het bedrijf Oxford Nanopore Technology, het DNA-onderzoek veel sneller en goedkoper en de resultaten accurater dan voorheen. Daardoor wordt het voor meer plantenveredelingsbedrijven en kleinere veredelingsprogramma’s rendabel om het DNA van het gewas in kaart te brengen. Dat geeft nieuwe inzichten in het DNA, waardoor plantenveredelaars sneller betere rassen kunnen ontwikkelen.

KeyGene is zo overtuigd van de meerwaarde van de DNA-inzichten voor plantenveredelaars, dat het bedrijf deze winter een wedstrijd uitschreef waarin zo’n analyse van het hele planten-DNA gewonnen kon worden.

En de winnaar is….

Berry World Plus werd als winnaar geselecteerd. BerryWorld Plus is een internationale smaakmaker in zachtfruit zoals braam, framboos en aardbei. Het bedrijf neemt heel actief nieuwe technieken in ogenschouw voor het verbeteren en versnellen van de veredeling. Berry World Plus is daarmee een goed voorbeeld van een bedrijf dat enorm geholpen is met kennis van het DNA van hun gewas en van het feit dat de nieuwe technieken dit nu voor deze bedrijven binnen bereik liggen.

Alexander Wittenberg, sequencing-expert bij KeyGene, legt uit waarom vanuit technisch oogpunt juist framboos is gekozen: “Het frambozengenoom is diploïde: elke chromosoom is in tweevoud aanwezig.  Daarbij is het DNA heel ‘heterozygoot’. Dat betekent dat de frambozenplant voor bijna ieder gen twee verschillende versies in het DNA heeft. Dat maakt framboos extra uitdagend. We willen voor veredelaars van BerryWorld Plus zichtbaar maken welke versie van welk gen waar en op welk van de twee chromosomen ligt. De nieuwe ontwikkeling in de technologie maken dat nu mogelijk. En dat is zeer waardevol in de veredeling van deze gewassen.”

Genieten van DNA-inzicht BerryWorld Plus ziet de nieuwe inzichten als een belangrijke aanvulling op hun veredelingsgereedschap.  Guillaume Daverdin, specialist moleculaire biologie bij BerryWorld Plus: “Plantenveredeling is een getallenspel. Door gebruik te maken van moleculaire hulpmiddelen en het inzicht in het frambozen-DNA, zullen we het aantal planten dat jaarlijks wordt gescreend aanzienlijk kunnen verhogen. Zo vergroten we de kans planten te vinden met een hele goede combinatie van kenmerken. Andersom geldt het ook. We kunnen nu namelijk veel makkelijker de honderden tot duizenden minst belovende planten verwijderen voordat onze veredelaars beginnen met de uitgebreide screening van de planten”.

Bron: Keygene

← All news

Denktank Europees Parlement onderstreept noodzaak moderne veredeling

,

Afgelopen maand publiceerde de denktank van het Europees Parlement, de European Parliamentary Research Service, een rapport over de mogelijkheden om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de Europese landbouw terug te dringen. Daarin komt ook naar voren dat moderne veredeling een belangrijk instrument is om te voldoen aan de vraag naar voldoende en gezond voedsel vanuit een duurzaam landbouwsysteem. Moderne veredeling maakt immers toepassingen mogelijk die minder gewasbeschermingsmiddelen vereisen omdat zij beter bestand zijn tegen ziektes en plagen, terwijl de gewassen voldoende op blijven brengen. Ook spreekt het rapport teleurstelling uit over de gemiste kans in Europa als gevolg van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor moeten producten uit moderne veredeling het langdurige, kostbare en onzekere traject voor genetisch gemodificeerde toepassingen blijven doorlopen.

HollandBIO blijft zich in Nederland en Europa inzetten om hier verandering in te brengen.

Lees hier het volledige Engelstalige rapport van de European Parliamentary Research Service: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/634416/EPRS_IDA(2019)634416_EN.pdf

← All news

Hoe kweekvlees ons bord en de wereld zal veranderen

In een interview met het NRC Handelsblad gaat kweekvleesambassadeur Paul Shapiro op basis van het boek dat hij recent publiceerde in op de grootste uitdagingen die nog in de weg staan van het succes van kweekvlees. Dat alternatieven voor de veehouderij nodig zijn is duidelijk. Met straks 10 miljard mensen die bijna allemaal vlees willen eten terwijl de aarde de vraag nu al niet aankan, zijn het consumeren van minder vlees, meer plantaardige vervangers en kweekvlees onontbeerlijk. De uitdagingen zitten op dit moment vooral in de opschaling van de productie van kweekvlees, maar ook in belemmerende wet- en regelgeving. Zo is kweekvlees in Europa nog niet toegestaan voor consumptie. Shapiro vindt dat Nederland hierin een voortrekkersrol moet nemen, omdat Nederlands onderzoek aan de basis stond van de eerste kweekvleesdoorbraken. Een ambitie waar HollandBIO zich helemaal in kan vinden!

Lees hier het volledige artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/15/kweekvlees-de-planeet-kan-niet-wachten-maar-het-gaat-nog-lang-duren-a3953397