← All news

Oproep tot een internationaal pandemieverdrag: de bijdrage van biotech

, ,

Een pandemie tackel je niet in je eentje, moeten de World Health Organization (WHO) en de regeringsleiders van 23 landen – waaronder Mark Rutte – gedacht hebben. Daarom pleiten zij nu voor een internationaal pandemieverdrag. Een oproep die wat HollandBIO betreft bredere navolging verdient. Het wij-versus-infectieziekten-gevoel kan namelijk wel een boost gebruiken! Daarom vertellen wij graag wat de biotech op dit vlak kan betekenen.

Nu er in recordtempo een bescheiden wapenarsenaal tegen het coronavirus ontwikkeld is, is het zaak het virus zo goed en kwaad als het gaat de kop in te drukken. Dat kan alleen wanneer we wereldwijd zo snel mogelijk, zo veel mogelijk mensen van effectieve vaccins voorzien. Hiermee voorkomen we namelijk niet alleen ernstige ziekte en overlijden, ook blijkt inmiddels dat vaccins helpen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Een win-win dus!

Het is geen wonder dat iedereen om de schaarse vaccins zit te springen. Maar in de run op vaccins voert “eigen land eerst” in toenemende mate de boventoon, tot dreigementen met exportlicenties aan toe. En daarmee bewijzen we onszelf geen dienst, betogen special envoy vaccins Hans Schikan en Oxfam Novib. Het virus kent namelijk geen grenzen en kan ongebreideld doormuteren in gebieden waar geen vaccins beschikbaar zijn of waar de vaccinatiegraad achterblijft. “It ain’t over till it’s over”, zegt OMT-lid Koopmans. “Hoe meer circulatie er is in groepen die al deels immuniteit hebben, hoe groter de kans op een selectie van virussen die daaraan ontsnappen.” En dan zitten we wereldwijd wederom in de lappenmand.

Juist in de strijd tegen infectieziekten is internationale samenwerking essentieel. En de biotech sector heeft daarbij veel te bieden. De ontwikkeling van specifieke vaccins bijvoorbeeld, gaat van start zodra er een nieuwe, dominante virusvariant de kop opsteekt. Maar biotech kan ook zorgen voor een buffer van breedspectrum antibiotica en antivirale middelen, waarmee we uitbraken in een vroeg stadium kunnen remmen. En vergeet tenslotte de doeltreffende diagnostiek niet, waarmee we infectieziekten kunnen aantonen en monitoren zodat we daar beleidsmaatregelen op kunnen afstemmen. En biotech biedt nog zoveel meer. Zo zouden we met kweekvlees en andere alternatieve eiwitten de veestapel, de bron van 75% van alle ziekteverwekkers, kunnen reduceren. Wat HollandBIO betreft zijn al deze sporen de moeite waard om gezamenlijk en in internationale context te (v)erkennen!

Lees meer:

← All news

Wetenschappers gaan antiviraal!

,

In de strijd tegen het coronavirus, en infectieziekten in den brede, zijn alle behandelingen welkom: of ze nou preventief of meer curatief zijn. Met het oog op de toekomst zijn naast vaccins ook antivirale middelen onmisbaar voor een geïntegreerde strategie in de strijd tegen infectieziekten. Daarom roepen Godelieve de Bree en tien andere vooraanstaande wetenschappers de Europese Commissie op ook snel in te zetten op antivirale middelen. Een pleidooi naar HollandBIO’s hart. Lees meer (log in verplicht)

← All news

Vaccins van productie tot preparedness

, ,

Een ongekende prestatie, noemt en roemt vaccingezant Hans Schikan de beschikbaarheid van vier vaccins één jaar na het intreden van de coronacrisis. Nu is het zaak om de productiecapaciteit van coronavaccins op te schalen. In opdracht van de overheid onderzocht Schikan de mogelijkheden van Nederland om hier aan bij te dragen. Snel opschalen zit er helaas niet in, concludeert hij. Toch komt hij, ook met het oog op de toekomst, met een aantal veelbelovende aanbevelingen.

Op basis van onderstaande aanbevelingen van de vaccinatiegezant ziet HollandBIO een aantal aanknopingspunten en kansen. Als verbindende factor met de sector houden wij de life sciences en biotech community graag op de hoogte van de laatste match-making initiatieven en zetten we, in lijn met de eerste twee aanbevelingen, gerichte vragen uit in ons netwerk. Daarnaast zien we enorme kansen op het vlak van tech transfer (aanbeveling 5) en pandemic preparedness (aanbevelingen 6, 7, 10, 14 en 15).

Tech Transfer een nationale competentie
Om het systeem robuster te maken is tech transfer, de manier waarop kennis omgezet wordt in een te gebruiken product, van groot belang. Verschillende onderzoeken, van o.m. de AWTI , VNO-NCW in haar Toekomstpact Biotechnologie en Roland Berger, doen aanbevelingen tech transfer te versterken. Nu blijkt dat dit ook van groot belang is om ons te wapenen tegen een volgende pandemie. Wij stellen daarom voor om van tech transfer een nationale prioriteit te maken. Dat doen we door financiering te bieden die aansluit bij de behoefte van bedrijven, kennisvalorisatie vanaf het eerste moment te prioriteren en van ondernemerschap een erkend academisch carrièrepad te maken.

Beter voorbereid op een volgende pandemie
Alleen het opschalen van de productie is niet genoeg om een crisis het hoofd te bieden. Juist het ontwikkelen van nieuwe innovatieve behandelingen, preventief of curatief, is essentieel, zoals duidelijk werd in de strijd tegen corona. Eigenlijk kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Maar de ontwikkeling van innovatief infectieziekte-geschut kost geld en het ophalen van financiering binnen de biotech is bepaald geen sinecure. Al helemaal binnen de preventie, waar nieuwe antibiotica, antivirals en vaccins juist ontwikkeld worden voor en in noodscenario’s. De coronacrisis heeft als geen ander laten zien welke meerwaarde Advanced Purchasing Agreements (APA) bieden. Een vooraf gegarandeerde afzetmarkt vormt de motor achter een versnelde ontwikkeling van producten. Hier zou veel meer en breder op ingezet kunnen en mogen worden, juist in het kader van pandemic preparedness. En zo zijn en kennen we nog meer tools waarmee we betere bewapend een volgende disease X tegemoet kunnen zien, en wellicht zelfs te snel af kunnen zijn. Een rondetafelgesprek is wat ons betreft een prachtige eerste stap om lessen in kaart te brengen en wij helpen graag de brug te slaan naar meer informatie en oplossingen!

Lees meer:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinatiegezant-productie-in-nederland-kan-niet-snel-worden-opgeschroefd~bf3f3725/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/15/vaccins-van-productie-tot-preparedness

← All news

De voorzet voor een beter vaccinatiestelsel: wie prikt hem binnen?

, ,

Het huidige Nederlandse vaccinatiestelsel is eerder een lappendeken dan een doelmatig geheel, concludeert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). In opdracht van staatssecretaris Blokhuis bracht zij de toekomstbestendigheid van het stelsel in kaart. Daarbij legt de RVS de vinger precies op de zere plek én reikt zij – in lijn met en in aanvulling op eerdere moties – het nieuwe kabinet alvast een aantal mooie denkrichtingen aan voor oplossingen.

Staatssecretaris Blokhuis zette de afgelopen kabinetsperiode flinke stappen op het vaccinatiedossier met zijn plan “verder met vaccineren”. Zijn streven? Optimale gezondheidswinst met vaccinatie. Toch liep hij tegen de grenzen van het systeem aan: de invoer van nieuwe vaccins bleek erg tijdrovend en leidde regelmatig tot vragen over de uitvoering en de bestuurlijke, organisatorische en financiële vormgeving van het stelsel. Mede daarom vroeg Blokhuis de RVS het afgelopen jaar om een verkenning.

Versnippering van vaccinatie over de grenzen van de preventieve, curatieve, langdurige en arbeidgerelateerde zorg zorgt ervoor dat gezondheidswinst blijft liggen, laat de RVS nu weten. “Zo goed als het rijksvaccinatieprogramma erin slaagt om kinderen en jongeren te beschermen tegen infectieziekten, zo matig presteert het stelsel van vaccinatiezorg bij het beschermen van mensen op latere leeftijd”.

Volgens de RVS kan een overkoepelende visie en strategie voor de vaccinatiezorg uitkomst bieden tegen de versnippering: een oplossing in het straatje van HollandBIO. Wij zien graag dat elk vaccin tijdig beoordeeld wordt en een plek toegewezen krijgt binnen het zorgstelsel, met een passende toegangsroute op maat. De RVS ziet gelukkig ook heil in maatwerk en een verbeterde samenhang tussen het programmatisch aanbod, de vaccinaties binnen de collectief gefinancierde zorg en de vrije markt. Dat vraagt wel om een doelgerichte en proactieve benadering van de doelgroep – en daarmee om de systemen die dat mogelijk maken. Wat ons betreft ligt er dus een mooi takenlijstje klaar voor de opvolger van Blokhuis!

← All news

En dat is vier. Hoera voor Janssen!

, ,

Afgelopen week gaf het Europees Medicijn Agentschap groen licht voor het vaccin van de Leidse fabrikant Janssen: op de kop af een jaar nadat de Wereldgezondheidsorganisatie corona officieel uitriep tot een pandemie. HollandBIO springt een gat in de lucht dat we nu ook dit vaccin met een sterk staaltje Hollandse glorie kunnen inzetten in de strijd tegen het virus. Wie had dat verwacht? In één jaar vier goedgekeurde vaccins tegen corona!

Door wereldwijde inspanningen zijn er het afgelopen jaar maar liefst vier vaccins in recordtempo het lab uit en het land in gebracht. Een ongekende prestatie, waar ook de knappe koppen van Nederlandse bodem aan hebben bijgedragen. HollandBIO vindt het een prestatie van jewelste. Het is fantastisch om de trots te zien bij de diverse organisaties zoals het LUMC en het Leiden Bioscience Park, die een bijdrage leverden aan het succes van Janssen. En niet alleen in Nederland gaat de vlag uit, ook België omarmt ‘zijn’ nationale biotech topper. Succes heeft vele vaders, zoals ook Arjen Lubach laat zien.

De positieve aandacht voor ‘onze Leidse vaccinproducent’ is natuurlijk meer dan terecht. Net zoals voor de uitzonderlijke prestaties van Pfizer, Moderna en AstraZeneca. HollandBIO vindt het hoog tijd om ook eens heel lang en hard te klappen voor al die helden van de biotech. Maar wat we misschien nog wel belangrijker vinden, is dat we onze trots en support ook vasthouden op het moment dat het even tegen zit. Wanneer resultaten tegenvallen, productieproblemen de kop op steken of een levering vertraging oploopt. Of wanneer de vaccinproducent en zijn aandeelhouders ook financieel profiteren van het succes. Want waar Janssen nu alom geprezen wordt als ‘onze Leidse vaccinproducent’, is het zo weer de grote, boze Amerikaanse farmareus Johnson&Johnson als het even tegen zit. Vergis je niet: juist het internationale karakter, de schaalgrootte en de enorme samenwerkingsbereidheid stonden aan de basis van deze buitengewone prestatie. HollandBIO pleit dan ook voor support in voor- en tegenspoed. Opdat we zo snel mogelijk deze pandemie af kunnen sluiten met het ultieme einde: en ze leefden nog lang, gezond en gelukkig.

← All news

Op weg naar zorg op maat: Tweede Kamer stemt voor Whole genome sequencing bij kankerpatiënten

, , ,

Een mooie stap vooruit voor een selecte groep kankerpatiënten: voor hen komt whole genome sequencing (WGS) op korte termijn beschikbaar. Afgelopen week is hiervoor in de Tweede Kamer  een motie die dit mogelijk maakt unaniem aangenomen. Een geweldige ontwikkeling, die de weg bereidt richting HollandBIO’s ideale toekomstbeeld: zorg op maat.

Kamerleden roepen met Initiatiefnota op tot gepersonaliseerde kankerzorg
Natuurlijk kwam deze motie niet zomaar uit de lucht vallen. Begin dit jaar diende 50PLUS-Kamerlid Léonie Sazias samen met Joba van den Berg (CDA) en Hayke Veldman (VVD) een initiatiefnota in waarin zij aandacht vroegen voor het breder implementeren van gepast gebruik én voor de kansen die diagnostiek met behulp van DNA-profielen biedt voor verdere personalisering van de behandeling van kanker.

Een prachtige nota, vindt HollandBIO. Onze reactie, net als die van andere partijen kan je hier terugvinden. Gelukkig zien met ons steeds meer mensen de enorme toegevoegde waarde van innovatieve technologieën, zoals WGS. Technologisch kunnen we steeds meer om zorg op maat te faciliteren. Echter de route van lab naar de praktijk is niet zonder obstakels. HollandBIO roept Kamerleden en de Minister op om de rode loper uit te rollen voor de vele technologische innovaties. Hierbij kan WGS een uitstekende wegbereider zijn.

Minister: Zorginstituut is aan zet
In reactie op de initiatiefnota stelt minister van Ark dat er al heel veel gebeurt om de huidige innovatieve ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek effectief in te zetten. Zij ziet de initiatiefnota als een ondersteuning van het huidige beleid. Het Zorginstituut is in haar ogen de aangewezen partij voor een regierol op dit vlak en gaat de minister hier eind maart over adviseren.

Kamerleden roepen met moties op om een tandje bij te zetten
Ondertussen gaat het patiënten en Kamerleden niet snel genoeg. Daarom riepen Kamerleden Sazias en Van Brenk in het debat over de initiatiefnota afgelopen week op tot een tijdelijke betaaltitel en versnelde opname van de op WGS-gebaseerde DNA-test voor patiënten met de hoogste medische noodzaak: patiënten met uitgezaaide kanker waarbij de primaire tumor onbekend is én patiënten zonder standaard behandelopties met een goede medische conditie. Een motie die gelukkig op unanimiteit kon rekenen.

De voorlopige betaaltitel voor een uitgebreide WGS-gebaseerde DNA test is een tijdelijke – maar voor patiënten zeer gewenste tussenoplossing, in afwachting van het adviestraject van het Zorginstituut. HollandBIO heeft het Zorginstituut al van input voorzien voor de consultatie rond moleculaire diagnostiek en kijkt uit naar de vervolgstappen waarmee we gepast gebruik en zorg op maat kunnen faciliteren. Meer weten? Neem dan contact op met HollandBIO’s Marit of Britt.

Lees meer:

← All news

Terugblik webinar over versnelde vergunningsprocedure gentherapie

, , , ,

Sinds begin dit jaar kunnen bedrijven en wetenschappelijke instellingen sneller starten met klinisch onderzoek naar geneesmiddelen en vaccins met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). De doorlooptijd van de verplichte vergunningprocedure voor veel van dit type onderzoek is verkort.

Op 4 februari maakten minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, beleidsadviseur Marie-Louise Bilgin en coördinator van loket gentherapie Marco Gielkens tijd vrij voor een toelichting van de doorgevoerde procesverbeteringen en het belang daarvan. Gijsbert van Willigen, milieuveiligheidsfunctionaris bij het LUMC en Paul Korte, werkzaam bij Janssen, duidden vervolgens de impact van deze wijzigingen.

Alle partijen kondigden ook aan blijvend samen te werken aan verbeterde en versnelde procedures. Heb je nog suggesties en inbreng hiervoor? Deze zijn van harte welkom bij HollandBIO en Bureau GGO.

Wil je de hele sessie terugkijken? Dat kan hier. Of bekijk de presentatie van minister van Nieuwenhuizen, Marie-Louise Bilgin, Marco Gielkens, Gijsbert van Willigen of Paul Korte op eigen houtje.

Liever in één oogopslag weten waar je aan toe bent? Focus je dan op deze overzichtelijke infographic.

← All news

De coronavrije samenleving heeft een deltaplan infectieziekten nodig

,

Ook in de winter komt onze favoriete Zomergast Jaap Goudsmit met een pleidooi waar HollandBIO warm van wordt. In Buitenhof pleit hij opnieuw voor het opstellen van een Deltaplan Infectieziekten, al heeft het pleidooi na de vorige keer allerminst aan urgentie ingeboet. De huidige coronacrisis laat goed zien dat investeren in een goed uitgewerkte strategie rond preventie van infectieziekten de sleutel is om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Niet alleen voor corona, ook voor andere toekomstige gezondheidscrises is preventie de sleutel tot succes. Laten we lessen trekken uit de huidige pandemie, en zorgen dat we beter ingespeeld zijn op toekomstige uitbraken van infectieziekten. Ook wij blijven het zeggen: de biotechindustrie kan een cruciale bijdrage leveren met de ontwikkeling van tests, vaccins en behandelingen voor infectieziekten.

Verder lezen/kijken/luisteren:

https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_VPRO_16429111~jaap-goudsmit-vaccinatiebeleid~.html

https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10432253/we-kunnen-hier-in-vier-maanden-uit-zijn

https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/71739-2021-02-02-jaap-goudsmit-over-een-coronavrije-samenleving

https://www.parool.nl/nederland/viroloog-jaap-goudsmit-virussen-bestaan-al-langer-dan-de-mensheid~b26dcc22/

← All news

Vaccinatie-lichtpuntjes tijdens deze donkere, verlengde lockdown

, ,

Met deze verlengde lockdown kunnen we allemaal wel wat lichtpuntjes aan de horizon gebruiken. Daarom, vers van de pers, de fijnste vaccinatie-highlights van deze week!

Ondanks deze donkere tijden, was vaccinatie afgelopen week volop positief in het nieuws. Zo zijn sinds de Nederlandse V-day al 38.000 mensen gevaccineerd met het Pfizer/BioNTech-vaccin, en blijkt de vaccinatiebereidheid onder het ziekenhuispersoneel enorm hoog. Er waren nog even wat zorgen of het vaccin ook zou beschermen tegen de “nieuwe” varianten van het virus (ook wel Britse en Zuid-Afrikaanse varianten genoemd), maar gelukkig lijkt het ook deze te snel af. Wat zijn we daarom blij dat de EU haar contractafspraak met de ontwikkelaars weet te verdubbelen tot 600 miljoen doses. Nederland denkt daarbij niet alleen aan zichzelf en trekt een extra €25 miljoen uit voor de aanschaf en verspreiding van vaccins in arme landen.

Een tweede vaccin, dat van Moderna, kreeg ook groen licht van het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Dat is goed nieuws, want daarmee weet Nederland nog eens 6 miljoen vaccins veilig te stellen. Nu blijft het duimen draaien voor het Oxford/AstraZeneca-vaccin, waar het EMA nog voor het einde van deze maand ook een oordeel over hoopt te vellen.

Al deze mooie ontwikkelingen maken HollandBIO en ook Nature één ding pijnlijk duidelijk: waar een wereldwijde sociale en politieke wil is – en, vooruit, voldoende middelen – is een weg. De ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen kan dus wel degelijk sneller en beter. Laten we daarom zodra het weer kan letterlijk de koppen bij elkaar steken om lessen te trekken uit deze moeilijke en leerzame periode.

← All news

#HollandBIOwildieprik

, ,

Het zijn tumultueuze tijden in het debat over coronavaccinatie. Na groen licht van de EMA voor het eerste mRNA vaccin, buitelden de media over elkaar heen met adviezen van allerhande experts over de uitvoer. Hoe zorgen we voor een zo soepel mogelijk verloop van de vaccinaties?

De druk op de overheid neemt de afgelopen weken enorm toe. Hoe gaan we de vaccinaties uitvoeren? Beginnen we in lijn met het Gezondheidsraad advies bij ouderen? Of toch bij zorgpersoneel, dat zich al maandenlang uit de naad werkt? Wanneer gaan we überhaupt beginnen met vaccinatie? En kunnen we – zoals in andere EU-lidstaten het geval is – écht niet eerder van start?

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daar ligt ook een belangrijke taak voor het individu, volgens intensivist en part-time influencer Diederik Gommers. Op LinkedIn legt hij in begrijpelijke taal uit hoe dit vaccin werkt en waarom hij het wil laten zetten. Ook van de Universiteit van Nederland verscheen eerder een informatieve video. Bij HollandBIO weten we het in elk geval al zeker: #wijwillendieprik!