← All news

Plenair debat vaccinatie in Nederland

,

Nog geen maand na het rondetafelgesprek over vaccineren, debatteert de Tweede Kamer aanstaande donderdag 14 februari in een plenaire setting over vaccinatie in Nederland. Het momentum dat zich het afgelopen jaar rond vaccineren heeft opgebouwd, bereikt daarmee op Valentijnsdag een absolute climax. De verwachtingen bij HollandBIO zijn hooggespannen.

HollandBIO is benieuwd welk Kamerlid als eerste doorpakt op de onomwonden oproep van de genodigde experts tijdens het Rondetafelgesprek. Volgens deze experts zijn snellere advisering door de Gezondheidsraad én betere voorlichting en communicatie over vaccins binnen en buiten de vaccinatieprogramma’s cruciaal voor een optimale inzet van vaccins in de strijd tegen infectieziekten. Punten die perfect aansluiten bij HollandBIO’s position paper “nog verder met vaccineren”.

De vervolgvraag is of de Staatssecretaris bereid is met deze punten aan de slag te gaan. Bereidheid tot actie lijkt hem op dit dossier gelukkig niet vreemd. Zo presenteerde hij eind vorig jaar zes actielijnen om de vaccinatiebereidheid in Nederland te verhogen.

Wat HollandBIO betreft is de tijd rijp voor een zevende actielijn: een meer proactief en anticiperend vaccinbeleid, waarin alle vaccins – zowel binnen als buiten de programma’s – optimaal ingezet worden om gezondheidswinst in de strijd tegen infectieziekten te verzilveren. Viva la vaccinatie!

Meer informatie

  • Lees ons verslag van de eerdere Ronde Tafel hier
  • Lees de HollandBIO position paper met probleemschets en oplossingen op het vlak van vaccins hier
  • Lees meer over de actielijnen van Staatssecretaris Blokhuis in de Kamerbrief “verder met vaccineren
← All news

HollandBIO leestip: Weet u wát riskant is? Difterie en polio zelf

, ,

De afgelopen tijd voerden serieuze media onbedoeld een grote communicatiecampagne vóór vaccinatietwijfel, aldus psycholoog en communicatiestrateeg Daan Remarque in de Volkskrant. Omdat alles wat aandacht krijgt groeit, werd ook “De dalende vaccinatiegraad” een self-fulfilling prophecy. Volgens Daan kan en moet het frame anders. Door niet in steriele acroniemen te communiceren, maar het beestje bij de naam te noemen. Anti-kankervaccin, in plaats van HPV-vaccin dus. Door het te hebben over de echte risico’s: de schrijnende gevolgen van baarmoederhalskanker, of een andere verschrikkelijke infectieziekte. HollandBIO kan zich hier voor de volle honderd procent in vinden. Een absolute must-read!

Lees het artikel hier: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/weet-u-wat-riskant-is-difterie-en-polio-zelf~bad2742a5/

← All news

Ronde Tafel Vaccineren: sneller adviseren en beter informeren

, ,

Afgelopen maandag liet de Tweede Kamer Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich uitgebreid informeren over vaccineren. Het unanieme oordeel van de experts die deelnamen aan de Ronde Tafel: om de preventieve kracht van vaccins in de bestrijding van infectieziekten optimaal te benutten, zijn snellere advisering door de Gezondheidsraad (GR) én betere voorlichting over vaccins cruciaal. Precies de punten waar ook HollandBIO aandacht voor vroeg in haar position paper “nog verder met vaccineren”. Voor HollandBIO was het dan ook bepaald geen Blue Monday!

Snelle advisering voor elk geregistreerd vaccin
De doorlooptijden van de GR zijn een belangrijke bottleneck in het huidige adviseringstraject rond vaccins. Verschillende experts drongen daarom tijdens het rondetafelgesprek aan op een snellere advisering van de GR. Zonder een advies kent een vaccin immers geen plaats in het zorgstelsel, en dus geen toepassing. Het artikel van de NOS vat dit mooi samen. HollandBIO’s oplossing gaat nog een stap verder: een tijdig advies over elk geregistreerd vaccin, met open vizier voor alle mogelijke toegangsroutes.

Betere voorlichting binnen en buiten vaccinatieprogramma’s
Voorlichting over vaccins is één van de actielijnen van het plan van Staatssecretaris Blokhuis om de vaccinatiebereidheid te verhogen. Experts vinden het minstens zo belangrijk dat elke Nederlander op de hoogte is van vaccins tegen infectieziekten die niet onder het programmatisch aanbod vallen. Op individueel niveau kunnen deze vaccins immers gezondheidsvoordeel opleveren en nare infectieziekten voorkomen. Een gebrek aan communicatie richting burgers staat de individuele inzet van vaccins in de weg. Nederland laat hiermee al jaren gezondheidswinst liggen. Hoog tijd om daar verandering in te brengen, met communicatie op maat.

Het vervolg: debatteren over vaccineren
Het rondetafelgesprek is de opmaat naar een te plannen plenair Tweede Kamer debat over vaccinatie in Nederland. Tijdens dit debat krijgen Kamerleden de kans om vragen te stellen over het vaccinatiebeleid van Staatssecretaris Blokhuis. Nu de vaccinatiegraad lijkt te stabiliseren, is de tijd rijp om de uitdagingen in de strijd tegen infectieziekten bij de bron te tackelen. Met zoveel eensgezindheid over de te bewandelen routes, moet het voor het kabinet een no-brainer zijn om door te pakken. Op naar een optimale inzet van vaccins in de strijd tegen infectieziekten!

← All news

Nog verder met vaccineren

, , ,

Op maandag 21 januari spreekt de Tweede Kamer commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vaccineren. HollandBIO kijkt reikhalzend uit naar dit rondetafelgesprek. Door de toegenomen aandacht in het publieke debat, staan vaccins als de sterspelers van de preventieve gezondheidszorg in hun welverdiende spotlight. En er valt nog veel meer gezondheidswinst te behalen met vaccins. HollandBIO schreef een position paper over hoe Nederland nog beter kan profiteren van de preventieve kracht van vaccinatie en deelde deze met de Kamerleden.

HollandBIO position paper “nog verder met vaccineren”
De HollandBIO position paper kreeg de titel “nog verder met vaccineren”. Een knipoog naar de brief “Verder met vaccineren” die Blokhuis eerder dit jaar aan de Tweede Kamer stuurde. In aanvulling op de zes actielijnen van de Staatssecretaris, ziet HollandBIO kansen om de vaccinatiebereidheid en de met vaccins verzilverde gezondheidswinst nog verder te vergroten met een zevende actielijn: een meer proactief en anticiperend vaccinbeleid.

Het ideale vaccinbeleid is gericht op het maximaal verzilveren van gezondheidswinst door een optimale benutting van vaccins, zowel binnen als buiten de vaccinatieprogramma’s. Dat er op dit moment nog gezondheidswinst blijft liggen rond vaccinatie, concludeerde de Gezondheidsraad al in 2013. Onze position paper schetst allereerst de problemen rond de huidige beoordeling en inzet van vaccins, en komt met de volgende aanbevelingen om de bestrijding van infectieziekten met vaccins te perfectioneren:

  • Leg de Nederlandse vaccin-ambitie vast in een breed gedragen Infectiepreventieakkoord
  • Adviseer over alle geregistreerde vaccins
  • Zorg bij elk vaccin voor een toegangsroute op maat
  • Onderzoek hoe de OMT-BAO crisisstructuur de reguliere beoordeling van vaccins structureel kan verbeteren
  • Onderzoek en leer van internationale best practices

Een maximale bijdrage van vaccins aan onze gezondheid, daar streeft HollandBIO naar. Om dit doel te realiseren, hebben we iedereen nodig. Staatssecretaris Blokhuis is als eerste aan zet om het systeem rond de beoordeling en inzet van vaccins toekomst- en levensloopbestendig te maken. Op naar meer gezondheidswinst: dat is goed voor individu en maatschappij. Lang leve vaccinatie!

Lees de Position paper hier. Neem voor meer informatie contact op met Britt van de Ven. Reacties zijn meer dan welkom!

← All news

Gezondheidsraad adviseert over meningokokken en maternale kinkhoest

, ,

Kort voor kerst publiceerde de Gezondheidsraad (GR) haar adviezen rond meningokokken- en kinkhoestvaccinatie. 2018 was een markant jaar voor het vaccinatiedossier. Een jaar waarin de vaccinatiegraad opnieuw daalde, de meningokokken en de griep om zich heen sloegen en de maatschappelijke discussie over het belang van vaccineren vol oplaaide. HollandBIO is blij met de grote aandacht voor vaccinatie. We maakten ons dag in, dag uit hard om de preventieve kracht van vaccinatie voor onze samenleving optimaal te benutten. Ook in 2019 zetten wij ons vol in om de met vaccins te boeken gezondheidswinst te verzilveren.

Meningokokken C en W vaccinatie in het rijksvaccinatieprogramma

In haar advies pleit de GR voor een structurele verankering van het meningokokken C en W vaccin in ons rijksvaccinatieprogramma (RVP). Zij bevestigt hiermee de besluiten van het outbreak management team en het bestuurlijk afstemmingsoverleg in reactie op de meningokokken W uitbraak eerder in 2017 en 2018. Voor collectieve invoer van het meningokokken B vaccin vindt de GR de bewijslast rond de vaccineffectiviteit nog te summier. Zij raadt aan dit dossier over drie jaar opnieuw te beoordelen.

Eén prik minder voor baby’s van gevaccineerde moeders

Voor kinkhoest adviseert de GR een wijziging in het prikkenschema. Bij een succesvolle in- en uitvoer van de kinkhoestvaccinatie voor zwangeren, kunnen de meeste zuigelingen met een prik minder af, aldus de GR.

HollandBIO op de bres voor de beoordeling en inzet van nieuwe vaccins

HollandBIO kijkt uit naar de beleidsreactie op de adviezen van de GR. Staatssecretaris Blokhuis is aan zet. Wat HollandBIO betreft is het hele systeem van registratie tot beoordeling en inzet van nieuwe vaccins aan een daadkrachtige update toe. Ook in 2019 zetten wij ons daarom vol in om het momentum rond vaccinatie te verzilveren. Een breed gedragen position paper die oproept tot een gezamenlijke ambitie op het vlak van vaccins is een mooie eerste stap.

Ben je benieuwd naar de adviezen van de GR? Lees ze hier:

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/12/19/vaccinatie-tegen-meningokokken

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/12/18/maternale-kinkhoestvaccinatie

← All news

Advies Gezondheidsraad Meningokokken B voor kerst verwacht

,

Nog voor de kerst adviseert de Gezondheidsraad (GR) over vaccinatie tegen meningokokken van het subtype B. Want naast de vaccinatie tegen subtype A, C, W en Y, bestaat er gelukkig inmiddels ook een vaccin tegen deze variant van de ernstige meningokokkenziekte. HollandBIO zet actief in op een pro-actief beleid, waarin optimale benutting van vaccins centraal staat. Een passende toegangsroute voor en heldere communicatie over elk vaccin zijn hiervoor essentieel. We wachten het advies van de GR dan ook vol spanning af.

Bron: Nieuwsuur

 

← All news

Ondergeschoven vaccins voor het voetlicht

,

Met een dijk van een artikel zet Elseviers Marieke ten Katen de naast het Rijksvaccinatieprogramma beschikbare vaccinaties in de spotlight. Met deze vaccinaties valt op individueel niveau gezondheidswinst te verzilveren, maar voor vergoeding uit het publieke potje komen ze (vooralsnog) niet in aanmerking. Dé HollandBIO leestip voor iedereen die optimaal gevaccineerd denkt te zijn tegen infectieziekten, maar zich nog nooit buiten het RVP en de reizigersvaccinaties georiënteerd heeft.

Aanleiding voor het artikel is de ogenschijnlijk wrange tegenstelling dat de vaccinatiegraad daalt, terwijl de vraag naar vaccins naast het landelijk programma stijgt. Zowel het Nederlands Huisarts Genootschap als de Landelijke Huisartsenvereniging registreren deze trend. Niet elke huisarts lijkt echter klaar voor deze stijgende zorgvraag, of vanuit persoonlijke overwegingen bereid deze vaccins voor te schrijven, zo concludeert Ten Katen. Een gemiste kans, vindt HollandBIO. Wij blijven daarom fervent voorstander voor een betere communicatie, beoordelings-, vergoedings- en implementatieregeling voor deze ondergeschoven kindjes!

Lees het hele artikel hier

 

← All news

Staatssecretaris Blokhuis in actie voor het belang van vaccineren

, ,

Het is Staatssecretaris Blokhuis menens: om de dalende vaccinatiegraad een halt toe te roepen zet hij in op meer zichtbaarheid voor het belang van vaccins en een vergroot draagvlak en vaccinatiebereidheid onder de bevolking. In een brief aan de Tweede Kamer, “Verder met vaccineren”, licht hij zijn aanpak nader toe. De doortastendheid van Blokhuis weten we bij HollandBIO te waarderen. Sterker nog, die smaakt naar meer. Want niet alleen de teruglopende vaccinatiegraad baart ons zorgen, ook het vastgelopen systeem rond de beoordeling en inzet van nieuwe vaccins schreeuwt om daadkracht.

Al in 2007, 2013 en 2014 concludeerden de Gezondheidsraad en toenmalig minister Schippers dat Nederland op het vlak van vaccinatie gezondheidswinst laat liggen. Om het tij te keren deed de oud-minister een voorstel voor een vaccinatiezorgmodel. Totdat dat model realiteit is, blijft HollandBIO  pleiten voor structurele maatregelen om gezondheidswinst waar mogelijk te verzilveren met vaccinatie – zowel binnen als buiten de vaccinatieprogramma’s. Een infectiepreventieakkoord, met afspraken over zowel de beoordeling, vergoeding en implementatie van nieuwe vaccins als de communicatie hierover, is volgens HollandBIO een essentiële eerste stap.

Meer informatie

← All news

Vaccineren is vooruitzien

,

Met twee Kamerbrieven laat staatssecretaris Blokhuis afgelopen week weer zien dat hij werk maakt van vaccinatie. Dat zien we graag bij HollandBIO! De jarenlange besluitvormingstrajecten rondom de beoordeling en implementatie van vaccins zijn ons een doorn in het oog. De doortastende besluitvorming rondom de griepvaccinatie laat zien dat het ook sneller kan: een lichtend voorbeeld voor de vele vaccins die soms al een decennium onbenut op de plank liggen. Een breed gedragen, integrale visie op de bestrijding van infectieziekten, met een glansrol voor vaccinatie, moet zorgen voor structurele verbetering van deze verspilling. Zodat Nederland in de toekomst optimaal profiteert van de preventieve kracht van vaccins.

Bliksembesluit rond quadrivalente griepvaccinatie
Waar een wil is, is een (snel)weg, zo toont de reeks aan besluiten rondom de griepvaccinatie. Het grote aantal extra sterfgevallen het afgelopen griepseizoen gaf aanleiding tot een bliksembesluit rond de griepvaccinatie in Nederland. Afgelopen maand kwamen zowel het Outbreak Management Team (OMT) als het Bestuurlijk Afstemmingoverleg (BAO) bijeen om de staatssecretaris te adviseren. En ook Blokhuis pakt door: hij neemt de adviezen van het OMT en BAO over. Door over te stappen van een trivalent naar een quadrivalent griepvaccin, beschermen we vanaf seizoen 2019-2020 onze ouderen extra goed tegen de griep. Bovendien zegt Blokhuis onderzoek toe naar de vaccinatiegraad onder zorgverleners – en hoe deze te verhogen.

Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen: een kwestie van een lange adem
En er was meer vaccinnieuws afgelopen week. Ruim zeven maanden na het advies van de Gezondheidsraad (GR) en het Zorginstituut (ZIN), stuurt staatssecretaris Blokhuis besluitvorming over de pneumokokkenvaccinatie naar de Kamer. Hoewel de staatsecretaris zich positief uitlaat over de collectieve inzet van pneumokokkenvaccinatie bij ouderen, is de kogel nog niet definitief door de kerk. Blokhuis geeft het RIVM de opdracht om de aankomende zes maanden de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van dit scenario te onderzoeken. Dit betekent dat implementatie nog wel even op zich laat wachten.

Van reactief naar proactief: een visie op infectieziektenbestrijding
Zonder dreiging van een epidemie of dodelijke slachtoffers, zijn jarenlange besluitvormingsprocessen helaas eerder regel dan uitzondering wanneer het over nieuwe vaccins gaat. Een kwalijke zaak, vindt HollandBIO. Om de preventieve kracht van vaccinatie ten volste te benutten, pleit HollandBIO voor een breed gedragen, integrale visie op infectieziekten, met daarin een glansrol voor vaccinatie. Die visie gaat in op essentiële elementen als beoordeling, vergoeding, toepassing en communicatie van vaccinaties. We roepen het ministerie van VWS op hier in samenwerking met andere betrokkenen werk van te maken. HollandBIO is pas tevreden zodra alle vaccineerbare aandoeningen voorkomen worden. Want voorkomen, dat is beter dan genezen.

 

Meer lezen over de besluiten van de Staatssecretaris?

Het besluit over het griepvaccin lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/10/kamerbrief-over-maatregelen-griep

Het besluit over pneumokokkenvaccinatie lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/09/kamerbrief-met-beleidsreactie-pneumokokkenvaccinatie-bij-ouderen

← All news

Wetenschappers roepen op tot herwaardering van vaccins

,

Meer budget, maar ook meer waardering voor het bewezen effect van vaccins: daar roept een groep wetenschappers in de Volkskrant toe op. Als het aan deze deskundigen ligt, versoepelen we de normen voor inzet van vaccins, zodat we bij een uitbraak eerder in kunnen grijpen.

Deze oproep in de Volkskrant sluit mooi aan bij HollandBIO’s ambitie om vaccins optimaal in te zetten in de strijd tegen infectieziekten. De dalende vaccinatiegraad en de run op het meningokokkenvaccin nopen tot actie. Naast expliciete erkenning van het belang van vaccinaties, spelen ook afspraken over de communicatie en implementatie van nieuwe vaccins een belangrijke rol. HollandBIO zet daarom in op een breed gedragen, proactieve, integrale visie en beleid op preventie.

Het Volkskrant-artikel lees je hier.