← All news

Vaccineren Ja!/Nee? – een prikkelende tentoonstelling

,

‘Vaccineren Ja!/Nee?’ is een prikkelende tentoonstelling over veelvoorkomende onderwerpen in het vaccinatiedebat. Samen met de afdeling Viroscience van het Erasmus MC injecteert het Natuurhistorisch Museum Rotterdam iedereen met wetenschappelijk onderbouwde, feitelijke informatie om daarmee een  goed  geïnformeerde  keuze  te maken. Bezoekers kiezen ‘ja – prima’ of ‘nee – liever niet’ en komen elkaar weer tegen bij het groepsimmuniteit-spel dat laat zien waar het bij vaccinatie om draait: de gezondheid van ons allemaal. De tentoonstelling duurt van l december 2019 t/m 7 juni 2020.

Sinds de eerste toepassing van vaccinatie tegen pokken door Edward Jenner  in  1796 zijn er vaccins voor infectieziekten zoals polio, mazelen, difterie, kinkhoest en tetanus ontwikkeld. Na de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 1957 is het aantal gevaccineerde kinderen in Nederland enorm gegroeid, en zijn vele duizenden ziekte- en sterfgevallen voorkomen. Maar in Europa is in de afgelopen jaren het vertrouwen in inentingen en daarmee ook de vaccinatiegraad gedaald. Er woedt een  verhit  vaccinatiedebat,  waarbij  vaak  vergeten  wordt  dat  iedereen eigenlijk hetzelfde doel voor ogen heeft, ongeacht of je nu wel of niet voor vaccinatie  kiest:  het beste voor je kinderen.

In de tentoonstelling ‘Vaccineren Ja!/Nee?’ gaat Het Natuurhistorisch samen met het Erasmus MC in op veelvoorkomende onderwerpen in het vaccinatiedebat om iedereen met wetenschappelijk onderbouwde informatie  te helpen  de fabels van de feiten  te scheiden  en een goed geïnformeerde keuze te maken. In de tentoonstelling kom je erachter hoe vaccinatie  werkt en welke rol groepsimmuniteit daarin speelt. Een tijdlijn met historische  en hedendaagse  attributen laat zien hoe de ontwikkeling van vaccins een vlucht heeft genomen, en hoe vaccineren er in de toekomst mogelijk uit ziet.

Meer informatie lees je hier: https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/agenda-overzicht/vaccineren-janee.html

← All news

Effectief vaccinbeleid centraal in Europees beleidsmagazine

,

Staatssecretaris Blokhuis is niet de enige die zoveel mogelijk gezondheidswinst met vaccinatie wil verzilveren. Ook elders in Europa houdt vaccinatie de gemoederen bezig.  Het magazine voor Europese instanties en beleidsmakers, “The European Files”,  wijdt daarom een special aan vaccinaties. Effectief beleid, zowel op nationaal als Europees niveau staat hierin centraal. Diverse partijen, waaronder Europese en nationale Ministers, EMA, ECDC, WHO, IMI, EPF, CPME, PGEU en industrie geven een kijkje in eigen keuken, of reflecteren op mogelijke verbeteringen op Europees niveau. Een absolute leestip als het vaccinatiedossier je na aan het hart gaat!

← All news

Blokhuis neemt functioneren Nederlandse vaccinatiestelsel onder de loep

, , ,

Staatssecretaris Blokhuis kondigt een verkenning aan naar het functioneren en de bestendigheid van het Nederlandse vaccinatiestelsel. De aanleiding? Een trage implementatie van nieuwe vaccins. Een probleem waar HollandBIO alles van weet én al sinds jaar en dag aandacht voor vraagt.

De afgelopen maanden bracht HollandBIO haarfijn in kaart hoe en waar het Nederlandse vaccinatiestelsel spaak loopt. Dit resulteerde in een mooie infographic. Daarnaast schreven wij een position paper, waarin we oplossingen aandragen voor een proactiever, meer anticiperend vaccinatiebeleid. Zo pleitten wij onder andere voor een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gecoördineerd Infectiepreventieakkoord, waarin alle betrokkenen samen werk maken van vaccinatiezorg in elke levensfase.

Met de verkenning maakt de Staatssecretaris werk van zijn ambitie om gezondheidswinst te verzilveren, waar dat met vaccinatie mogelijk is. Volgens hem vertragen vragen rond de bestuurlijke, organisatorische en financiële vormgeving van het huidige vaccinatiestelsel de in- en uitvoer van nieuwe vaccins.

HollandBIO roept de Staatssecretaris op om ook vaccinproducenten te betrekken bij de verkenning van het vaccinatiestelsel en de hieruit voortkomende vervolgstappen. Een integraal vaccinbeleid waarmee zoveel mogelijk gezondheidswinst wordt behaald kan namelijk alleen tot stand komen in samenwerking met alle belanghebbenden.

Lees meer

← All news

Betrokkenheid van apothekers bij vaccinatie stijgt

, ,

De verstrekking van vaccins via de apotheek steeg het afgelopen jaar flink, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Apothekers voldeden hiermee aan de toenemende vraag naar vaccins naast het programmatisch aanbod. De kennis van de apotheker is echter breder toepasbaar, bepleit de Pharmaceutical Group of the European Union. Zo zijn in het buitenland positieve resultaten behaald door de inzet van apothekers bij de voorlichting en toediening van vaccins. Een mooie ontwikkeling, vindt HollandBIO. Gelukkig staan wij niet alleen in onze ambitie om de preventieve kracht van vaccinatie optimaal te benutten: Staatssecretaris Blokhuis onderzoekt nu in opdracht van de Tweede Kamer hoe ook de Nederlandse apotheker beter betrokken kan worden in het vaccinatieproces.

← All news

Met tien acties naar vaccinatie voor iedereen

,

Ziekten voorkomen, dat kunnen vaccins als de besten. Daarom zien de Europese Commissie en de World Health Organization graag dat iedereen profiteert van de kracht van vaccins. Samen met deelnemers aan de wereldwijde vaccinatie top zetten zij afgelopen week tien acties op een rij om vaccineerbare aandoeningen terug te dringen. Een mooie extra steun in de rug voor iedereen in Nederland die werkt aan een optimale inzet van vaccins!

← All news

Wereldwijde Vaccinatie Top

, ,

Donderdag 12 september is Brussel het toneel van een mondiale vaccinatie top. Met dit event spreken de Europese Commissie en de World Health Organisation zich uit voor de belangrijke rol van vaccinatie in de strijd tegen infectieziekten in onze samenleving. Onder andere politiek leiders, VN-vertegenwoordigers, beleidsmakers in de gezondheidszorg, academici en zorgprofessionals laten hun mening horen over onderwerpen als vertrouwen in vaccins, de magie van wetenschap en het belangrijke beschermende vermogen van vaccinatie. Geen uitnodiging ontvangen voor dit exclusieve invitation-only event? Niet getreurd, via deze online stream ben je er toch een beetje bij.

← All news

Staatssecretaris Blokhuis op stoom

, ,

Staatssecretaris Blokhuis wil gezondheidswinst door vaccinaties maximaal verzilveren, zo liet hij de Tweede Kamer afgelopen week in een uitgebreide Kamerbrief weten. De Kamerbrief meldt dat de daling van de vaccinatiegraad tot staan is gebracht. Volgens Blokhuis geen reden om op zijn lauweren te rusten: “dit motiveert mij des te meer om onverminderd in te zetten op de maatregelen uit mijn brief Verder met vaccineren”. We roemden al eerder de doortastende aanpak van Blokhuis op het vaccinatiedossier. En ook nu weer is HollandBIO blij met de ambitie die uit de brief spreekt. We zetten de hoogtepunten uit de brief graag voor je op een rij.

Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen

Vanaf het najaar van 2020 gaat de overheid ouderen wapenen tegen de pneumokokken. De Staatssecretaris neemt nu definitief het advies van de Gezondheidsraad over om 60, 65, 70 en 75 jarigen een vaccinatie aan te bieden. In eerste instantie mogen gegadigden zich bij de huisarts melden voor deze prik. Of dit de best passende aanpak is, zal na twee jaar uit een evaluatie blijken.

Werkdruk bedreigt voorspoedige implementatie van nieuwe vaccins

De werkdruk bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is hoog, zo constateert Blokhuis. En dankzij de implementatie van diverse nieuwe vaccins, waarvoor de JGZ verantwoordelijk is, zal die niet snel afnemen. “De praktijk kan geen oneindige hoeveelheid wijzigingen tegelijkertijd aan”, concludeert Blokhuis. En dus liggen vertragingen bij invoer op de loer. Volgens HollandBIO is er maar één structurele oplossing: extra capaciteit en middelen. Op die manier kan de werkdruk worden verlicht en vinden al die vaccins snel hun weg naar de juiste arm.

Een verbeterde communicatiestrategie

Blokhuis wil zich nog duidelijker uitspreken vóór het belang van vaccinatie. Op verzoek van de Tweede Kamer gaat hierbij extra aandacht uit naar ervaringsverhalen. Die krijgen dan ook een prominente plek op een te ontwikkelen website, waar jong en oud terecht kunnen voor informatie en actualiteiten over vaccineren. Het RIVM werkt intussen aan een vergrote zichtbaarheid van de al bestaande website over vaccinatie. Tot slot zet de staatssecretaris extra middelen in voor aanvullende gesprekstrainingen van professionals.

Benieuwd naar de hele Kamerbrief? Lees hem hier.

← All news

Europa in actie voor vaccinatie

, ,

De Europese Commissie (EC) is de toename van het aantal infectieziekten in Europa beu. Met de publicatie van een ambitieuze roadmap maakt de Commissie wereldkundig hoe zij de aankomende jaren de strijd tegen vaccineerbare aandoeningen aanbindt. Een fijne steun in de rug voor Staatssecretaris Blokhuis, die al eerder in een Kamerbrief aankondigde werk te maken van vaccineren.

De roadmap vormt de praktische uitwerking van de vorig jaar unaniem ingestemde Council Recommendation, waarmee de EC en lidstaten zich committeerden tot een versterkte samenwerking rond vaccineerbare aandoeningen. In elk geval tot 2022 zetten deze partijen zich in voor een indrukwekkende en diverse lijst aan actiepunten, waaronder:

  • Verbeterde informatiesystemen;
  • Verbeterde communicatie;
  • Een overzicht van de verschillende kaders en criteria bij de besluitvorming over vaccinbeleid;
  • Een pilot voor technische samenwerking tussen “Gezondheidsraden” uit verschillende EU-landen;
  • Meer gelijkgetrokken vaccinatieschema’s voor de meeste gebruikte vaccins in de EU;
  • Eén Europese vaccinatiekaart/paspoort;
  • Eén agenda met R&D prioriteiten.

Een optimale inzet van vaccins, HollandBIO’s ultieme doel, lijkt met zoveel actiebereidheid op Europees en nationaal niveau binnen handbereik. Toch laten we op het moment in Nederland nog veel vaccins en gezondheidswinst op de plank liggen. In de position paper “nog verder met vaccineren” doen wij een vijftal aanbevelingen voor een meer proactief en anticiperend vaccinbeleid. Als we dan toch de handen uit de mouwen steken, kunnen we het maar beter goed doen. Op naar een hogere vaccinatiebereidheid en nog meer met vaccinatie verzilverde gezondheidswinst, ons hele leven lang: lange leve de vaccinatie!

← All news

KBO-PCOB op de bres voor vaccinatie van volwassenen

, , ,

De vaccinatiegraad onder volwassenen moet omhoog, vindt ouderenbond KBO-PCOB. De bond wil hiertoe samen met de veldpartijen in de Vaccinatiealliantie een plan van aanpak opstellen. Zij krijgt daarbij steun van o.a. Staatssecretaris Blokhuis. HollandBIO is enthousiast dat KBO-PCOB deze handschoen oppakt, omdat het initiatief burgers kan helpen een geïnformeerde keuze te maken over vaccinatie. Op naar betere voorlichting en meer verzilverde gezondheidswinst!

Lees het statement van KBO-PCOB hier.

← All news

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen feest der (h)erkenning

, , ,

De thema’s van de 7e editie van het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen: ‘Geneesmiddelen in de praktijk’ waren een opsteker voor de HollandBIO programma’s ‘Voorkomen is beter dan genezen’ en ‘Sneller & beter van lab naar patiënt’. Een kolfje naar onze hand was natuurlijk de plenaire ochtendsessie met als titel ‘Voorkomen beter dan genezen? De waarde van preventieve geneesmiddelen’ met presentaties van prof. dr. Ab Osterhaus (University of Veterinary Medicine Hannover), prof. dr. Hanneke Schuitemaker (Universiteit van Amsterdam & bij Janssen Vaccines) en prof. dr. Philip Scheltens (Amsterdam UMC).

Maar ook tijdens de subsessies passeerden verschillende relevante thema’s die raken aan ons programma “Sneller en Beter van lab naar Patiënt” de revue, zoals de (on)mogelijkheden van data-driven medicine; de belofte van voorspellende biomarkers en de kronkelige weg naar de patiënt van geavanceerde therapieën. Een kans om de hobbelige weg van lab naar patiënt wat te effenen kwam voorbij in de presentatie van Dr. Marleen Bink (ZonMw). Zij lichtte in haar presentatie de nieuwe subsidieregeling “Veelbelovende Zorg” toe. Deze regeling biedt o.a. kansen voor ATMP’s.  Meer informatie over deze subsidieregeling vind je hier.

Al met al was het gevarieerde programma een feest der (h)erkenning voor HollandBIO, met voor iedere zorgprofessional wat wils. Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest om het congres te bezoeken of was je er wel bij en wil je die ene interessante presentatie graag delen met je collega, dan is er goed nieuws: ZonMw heeft een uitgebreid verslag van het hele congres online gezet, inclusief links naar alle presentaties. Nieuwsgierig geworden? Lees het congresverslag hier terug.