← All news

Stappenplan implementatie coronavaccins bekend: nu nog afstemmen

, ,

Met een inzichtelijke Kamerbrief en Routekaart Vaccinatie speelt de overheid open kaart over haar voorbereidingen op een succesvolle implementatie van veilige en effectieve coronavaccins. Ook hier vormt een parallelle aanpak, zoals we eerder zagen bij het ontwikkelproces van de vaccins, de sleutel tot een spoedige start. Nu “alleen nog” de werelden van beleid en productie samenbrengen. Tijdig afstemmen is geen overbodige luxe, gezien het enorme logistieke huzarenstuk rond de productie en de verdeling van vaccins. Laten we daarom de vaart erin houden met -hoe kan het ook anders- een parallel afstemmingtraject tussen alle betrokken stakeholders.

← All news

Prinsjesdag 2020 – Kabinet wil dat Nederland zich uit crisis investeert en innoveert

, , , , ,

In deze ongekende en onzekere tijden kiest het kabinet ondanks sterke economische krimp voor forse financiële ondersteuning. De regering wil Nederland uit de coronacrisis investeren en innoveren – of het nu gaat om gezondheidszorg, de circulaire economie of een duurzame landbouw. Daar is HollandBIO het roerend mee eens, want we zien dat biotechnologie Nederland bij uitstek de kans biedt om op een duurzame manier ons verdienvermogen te vergroten.

Die boodschap weerklonk dan ook uit de Troonrede die koning Willem-Alexander vanuit de Grote Kerk in Den Haag uitsprak. Zo sprak de koning over ‘de noodzaak van preventie en zorginnovaties’, ‘maatregelen om de circulaire economie, waarin afval weer grondstof wordt, te stimuleren’ en wees hij op de noodzaak ‘voor een gezonde en innovatieve toekomst van de Nederlandse landbouwsector, die ook in tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening.’ Natuurlijk werden er ook woorden gewijd aan de strijd tegen het coronavirus: ‘Zo werkt Nederland intensief samen met andere Europese landen om de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een vaccin te versnellen.’

Daarnaast komt de maatschappelijke strijd tegen het coronavirus ook naar voren in de Miljoenennota, zo blijkt uit de maatregelen die het kabinet heeft opgesomd. Zo erkent het kabinet het belang van startups en scale-ups voor een gezonde economische groei. Eerder al stelde het rijk in deze kamerbrief daarom €300 miljoen beschikbaar voor deze groep. Zo wordt er een nationale scale-up faciliteit ingericht, om het eigen vermogen van kleine bedrijven te vergroten door directe investeringen met behulp van Europese middelen en bijdragen van private investeerders. Daarvoor werd eerder een bedrag van €150 miljoen genoemd. Daarnaast worden de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) met €150 miljoen versterkt om investeringen in startups en scale-ups te vergroten.

Later deze week zullen we in een mailing naar onze leden de details van deze maatregelen nader uiteenzetten en duiden.

← All news

Life Sciences Verkiezingsmanifest: voor een gezonde, duurzame toekomst

, , , , ,

Den Haag, 30 juli 2020 – Vandaag lanceert HollandBIO, de belangenvereniging voor de Nederlandse biotechnologiesector, haar Life Sciences Verkiezingsmanifest in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. In het manifest geeft HollandBIO politici, beleidsmakers en ambtenaren een overzicht van waar onze sector voor staat, waaronder de hordes die we nog moeten nemen. Het belang om te kiezen voor een duurzame en gezonde toekomst is – zeker in het licht van de huidige coronacrisis – urgenter dan ooit. De Nederlandse life sciences sector is bij uitstek geschikt om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, mits we daar de juiste randvoorwaarden voor scheppen.

De Nederlandse life sciences sector maakt haar belofte waar. “Innovaties uit biotechnologie brengen ons baanbrekende geneesmiddelen en vaccins, gewassen die bijdragen aan een duurzamere landbouw, en biobased grondstoffen en materialen die de transitie naar een hernieuwbare economie mogelijk maken”, aldus HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman. Biotechnologie kan een rol spelen bij 11 van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en kan daarmee van doorslaggevend belang zijn voor het aangaan van maatschappelijke uitdagingen rond gezondheid en duurzaamheid en aan een innovatieve en welvarende samenleving – nu én in de toekomst.

‘The Bio Revolution’

De biotechnologische mogelijkheden groeien exponentieel. HollandBIO’s Annemiek Verkamman licht die ontwikkeling verder toe: “Het McKinsey Global Institute spreekt zelfs van een ware ‘Bio Revolution’. Met haar sterke, opkomende life sciences sector heeft Nederland een beloftevolle uitgangspositie om in te spelen op die revolutie”. Met het Life Sciences Verkiezingsmanifest doet HollandBIO beleidssuggesties om de kansen van de life sciences sector te verzilveren op verscheidene onderwerpen, namelijk:

  1. Ondernemerschap in de life sciences
  2. Verduurzaming van landbouw, veeteelt, visserij en chemie
  3. Preventie en gezondheid

Life Sciences Verkiezingsmanifest 2021

Benieuwd naar het volledige manifest? Belangstellenden kunnen het hier downloaden.

← All news

Hoopvolle stappen richting coronavaccin

, , ,

Het is een goede week in de zoektocht naar een coronavaccin, met positief nieuws uit de klinische onderzoeken van AstraZeneca & Oxford, Pfizer & BioNTech en CanSino. Ook Johnson & Johnson zet de eerste stappen richting de kliniek, met een door Janssen in Leiden ontwikkeld vaccin. Bovendien krijgt dit vaccin nog een extra Nederlands tintje…

Janssen haalt trials naar Nederland

Johnson & Johnson heeft een mooie opsteker voor Nederland: na België en de VS staan ook wij op de rol voor trials! Een prachtige resultaat voor iedereen die zich de afgelopen tijd heeft ingezet om de vergunningaanvraag voor klinisch onderzoek met cel- en gentherapie in Nederland te versnellen en te verbeteren.

Nederlandse bijdrage tegen corona in de spotlight

De multinationals zijn niet de enigen die zich wagen in de strijd tegen het coronavirus. Op de besloten website van het Financieele Dagblad schuilt een mooie tweeluik over de bijdrage van Nederlandse partijen in de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen. De vaccins komen aan bod in deel 1, waarbij de bijdragen van Intravacc, Halix, Mymetics, Janssen en Viroclinics toegelicht worden. In deel 2 ligt de focus op geneesmiddelen en staan ISA Pharmaceuticals, Protinhi Therapeutics en Pharming in de schijnwerpers.

Met zoveel inspanningen zowel binnen als buiten Nederland is de vraag niet of, maar wanneer biotech deze crisis weet te bezweren. We zien namelijk steeds vaker dat biotech de onmisbare schakel vormt voor oplossingen van vele maatschappelijke vraagstukken. De huidige situatie laat bovendien duidelijk zien dat we gebaat zijn bij een snelle en vooral ook betere route van lab naar praktijk. Daarom zijn we bij HollandBIO erg benieuwd welke lessen beklijven, zodat we de bijdrage van biotech aan onze samenleving duurzaam kunnen verbeteren!

← All news

Vaccinatiebeleid van Blokhuis werpt vruchten af

,

Mooi nieuws voor onze VWS-staatssecretaris, zijn vaccinatiealliantie en Nederland in het algemeen: het ingezette vaccinatiebeleid werpt zijn vruchten af, en nieuwe verbeteringen liggen in het verschiet.

De stijgende vaccinatiegraad vormt een mooie eerste stap in de ambitie om zoveel mogelijk gezondheidswinst met vaccinatie te verzilveren. Dit najaar volgt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bovendien op met een verkenning naar de toekomstbestendigheid van ons vaccinatiestelsel. HollandBIO heeft haar inspiratie voor een bij deze tijd passend systeem al met de Raad besproken. Wij kijken daarom reikhalzend uit naar het eindresultaat en de daaruit voortvloeiende vervolgstappen. En staatssecretaris Blokhuis? Die voelt zich gesterkt om zijn doortastend ingezette beleid voort te zetten, zo bericht hij de Tweede Kamer.

← All news

Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator publishes consolidated plans

,

No-one is safe until everyone is safe. To end the ongoing COVID-pandemic, a groundbreaking global response is required. By drawing on the experience of leading global health organizations, governments, businesses, civil society and philanthropists the Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator aims to accelerate the development, production, and equitable access to COVID-19 diagnostics, therapeutics, and vaccines. Set up in response to a call from G20 leaders in March, the ACT-Accelerator’s consolidated investment case was published last week. Read more

← All news

Samenwerking Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland in verwerven van vaccins voor Europese en andere landen

, , ,

Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland bundelen de krachten in de onderhandeling met ontwikkelaars en producenten van potentiele coronavaccins. De vier landen verkennen gezamenlijk diverse kansrijke initiatieven en zijn in gesprek met verschillende farmaceutische bedrijven. Het is de bedoeling de productie van vaccins waar mogelijk op Europese bodem plaats te laten vinden. Lees hier meer over deze samenwerking.

HollandBIO is in contact met het Ministerie over de vervolgstappen van het samenwerkingsverband en de bijdrage van Nederlandse bedrijven hieraan.

← All news

Leestip: De zoektocht naar een businessmodel voor infectieziektepreventie

,

Het coronavirus, maar ook de dreiging rond antimicrobiële resistentie, laten ons zien hoe essentieel het is om voorbereid te zijn op virussen en bacteriën die onze (volks)gezondheid in gevaar brengen. Als de coronacrisis één ding onderstreept, dan is het wel hoe onmisbaar biotech is. Immers, biotech levert de sleutel tot oplossingen: van diagnostiek, tot innovatieve medicijnen en vaccins.

Toch komt innovatie in reactie op een uitbraak of crisis vrijwel altijd te laat. Zo is het voor bedrijven lang niet altijd commercieel aantrekkelijk om producten te ontwikkelen, die op de plank belanden tot de nood aan de man komt. Het is daarom zaak om op zoek te gaan naar een haalbaar businessmodel.

In deze prachtige paper draagt RAND, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie, een aantal suggesties aan hoe de overheid en de farmaceutische industrie samen kunnen zorgen dat innovatie in het infectieziektendomein duurzaam en op schaal wordt gestimuleerd. Leestip!

← All news

Technologie: de innovatieve motor

, , ,

Steeds meer partijen werken aan technologie die de inzet en ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins kan verbeteren en versnellen. Met genoegen ziet HollandBIO dat de aandacht voor deze prachtige innovaties toeneemt. Zo kwam er afgelopen week mooi nieuws uit het UMC Utrecht, dat met een nieuwe bloedtest honderden zeldzame ziekten tegelijk aan kan tonen. Daarnaast bracht premier Rutte een bezoek aan TNO’s Accelerator Mass Spectrometer, een andere technologische innovatie, waarmee bedrijven geneesmiddelen sneller en veiliger kunnen ontwikkelen door middel van vroeg-stadium concentratie- en effectmetingen.

Wat ons betreft snijdt het mes voor dit soort innovatieve technologieën aan twee kanten. Het stelt ons in staat om patiënten beter van medicatie op maat te bedienen én het vergroot de kans dat een geneesmiddel met succes en optimale snelheid de eindstreep van het onderzoeks- en ontwikkelproces haalt. Investeren in deze innovaties is dan ook een ontzettende no-brainer.

Toch is de route van lab naar praktijk lang niet altijd een gelopen race. HollandBIO helpt daarom graag bruggen te slaan tussen de verschillende stakeholders die deze route kunnen effenen. Meer weten? Contact HollandBIO’s Marit of Britt.

← All news

Het oranjegevoel binnen de biotech

, , , ,

De afgelopen weken blikt de media regelmatig trots naar Leiden, waar Janssen Vaccines alle zeilen bijzet om zo snel mogelijk een coronavaccin te ontwikkelen. Janssen kan snel handelen, mede dankzij de eerdere aanschaf van Crucell’s AdVac en PER.C6 technologie. Technologie met Nederlandse wortels, zo lichten Dinko Valerio, Lex van der Eb en Ronald Brus in het Parool toe. Hoewel het geen geheim is dat de Nederlandse life sciences wetenschap van wereldklasse is, kunnen we de kennis daaruit volgens hen nog beter verzilveren.

Ook HollandBIO is ervan overtuigd dat Nederland met de juiste aanpak internationaal kan aansluiten bij de kopgroep op vaccin- en geneesmiddelenontwikkeling. Wij zetten daarom vol in op een vruchtbare voedingsbodem voor het Nederlandse bedrijfsleven. Zo komen we tot een ijzersterk innovatieklimaat waarin tech transfer soepel verloopt, waar voldoende financiering is voor de doorgroei van start- en scale-ups en waar de successen van de sector met oranjegevoel gevierd mogen worden. Want wie kennis zaait, zal bedrijvigheid oogsten.