← All news

Wereldwijde Vaccinatie Top

, ,

Donderdag 12 september is Brussel het toneel van een mondiale vaccinatie top. Met dit event spreken de Europese Commissie en de World Health Organisation zich uit voor de belangrijke rol van vaccinatie in de strijd tegen infectieziekten in onze samenleving. Onder andere politiek leiders, VN-vertegenwoordigers, beleidsmakers in de gezondheidszorg, academici en zorgprofessionals laten hun mening horen over onderwerpen als vertrouwen in vaccins, de magie van wetenschap en het belangrijke beschermende vermogen van vaccinatie. Geen uitnodiging ontvangen voor dit exclusieve invitation-only event? Niet getreurd, via deze online stream ben je er toch een beetje bij.

← All news

Staatssecretaris Blokhuis op stoom

, ,

Staatssecretaris Blokhuis wil gezondheidswinst door vaccinaties maximaal verzilveren, zo liet hij de Tweede Kamer afgelopen week in een uitgebreide Kamerbrief weten. De Kamerbrief meldt dat de daling van de vaccinatiegraad tot staan is gebracht. Volgens Blokhuis geen reden om op zijn lauweren te rusten: “dit motiveert mij des te meer om onverminderd in te zetten op de maatregelen uit mijn brief Verder met vaccineren”. We roemden al eerder de doortastende aanpak van Blokhuis op het vaccinatiedossier. En ook nu weer is HollandBIO blij met de ambitie die uit de brief spreekt. We zetten de hoogtepunten uit de brief graag voor je op een rij.

Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen

Vanaf het najaar van 2020 gaat de overheid ouderen wapenen tegen de pneumokokken. De Staatssecretaris neemt nu definitief het advies van de Gezondheidsraad over om 60, 65, 70 en 75 jarigen een vaccinatie aan te bieden. In eerste instantie mogen gegadigden zich bij de huisarts melden voor deze prik. Of dit de best passende aanpak is, zal na twee jaar uit een evaluatie blijken.

Werkdruk bedreigt voorspoedige implementatie van nieuwe vaccins

De werkdruk bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is hoog, zo constateert Blokhuis. En dankzij de implementatie van diverse nieuwe vaccins, waarvoor de JGZ verantwoordelijk is, zal die niet snel afnemen. “De praktijk kan geen oneindige hoeveelheid wijzigingen tegelijkertijd aan”, concludeert Blokhuis. En dus liggen vertragingen bij invoer op de loer. Volgens HollandBIO is er maar één structurele oplossing: extra capaciteit en middelen. Op die manier kan de werkdruk worden verlicht en vinden al die vaccins snel hun weg naar de juiste arm.

Een verbeterde communicatiestrategie

Blokhuis wil zich nog duidelijker uitspreken vóór het belang van vaccinatie. Op verzoek van de Tweede Kamer gaat hierbij extra aandacht uit naar ervaringsverhalen. Die krijgen dan ook een prominente plek op een te ontwikkelen website, waar jong en oud terecht kunnen voor informatie en actualiteiten over vaccineren. Het RIVM werkt intussen aan een vergrote zichtbaarheid van de al bestaande website over vaccinatie. Tot slot zet de staatssecretaris extra middelen in voor aanvullende gesprekstrainingen van professionals.

Benieuwd naar de hele Kamerbrief? Lees hem hier.

← All news

Europa in actie voor vaccinatie

, ,

De Europese Commissie (EC) is de toename van het aantal infectieziekten in Europa beu. Met de publicatie van een ambitieuze roadmap maakt de Commissie wereldkundig hoe zij de aankomende jaren de strijd tegen vaccineerbare aandoeningen aanbindt. Een fijne steun in de rug voor Staatssecretaris Blokhuis, die al eerder in een Kamerbrief aankondigde werk te maken van vaccineren.

De roadmap vormt de praktische uitwerking van de vorig jaar unaniem ingestemde Council Recommendation, waarmee de EC en lidstaten zich committeerden tot een versterkte samenwerking rond vaccineerbare aandoeningen. In elk geval tot 2022 zetten deze partijen zich in voor een indrukwekkende en diverse lijst aan actiepunten, waaronder:

  • Verbeterde informatiesystemen;
  • Verbeterde communicatie;
  • Een overzicht van de verschillende kaders en criteria bij de besluitvorming over vaccinbeleid;
  • Een pilot voor technische samenwerking tussen “Gezondheidsraden” uit verschillende EU-landen;
  • Meer gelijkgetrokken vaccinatieschema’s voor de meeste gebruikte vaccins in de EU;
  • Eén Europese vaccinatiekaart/paspoort;
  • Eén agenda met R&D prioriteiten.

Een optimale inzet van vaccins, HollandBIO’s ultieme doel, lijkt met zoveel actiebereidheid op Europees en nationaal niveau binnen handbereik. Toch laten we op het moment in Nederland nog veel vaccins en gezondheidswinst op de plank liggen. In de position paper “nog verder met vaccineren” doen wij een vijftal aanbevelingen voor een meer proactief en anticiperend vaccinbeleid. Als we dan toch de handen uit de mouwen steken, kunnen we het maar beter goed doen. Op naar een hogere vaccinatiebereidheid en nog meer met vaccinatie verzilverde gezondheidswinst, ons hele leven lang: lange leve de vaccinatie!

← All news

KBO-PCOB op de bres voor vaccinatie van volwassenen

, , ,

De vaccinatiegraad onder volwassenen moet omhoog, vindt ouderenbond KBO-PCOB. De bond wil hiertoe samen met de veldpartijen in de Vaccinatiealliantie een plan van aanpak opstellen. Zij krijgt daarbij steun van o.a. Staatssecretaris Blokhuis. HollandBIO is enthousiast dat KBO-PCOB deze handschoen oppakt, omdat het initiatief burgers kan helpen een geïnformeerde keuze te maken over vaccinatie. Op naar betere voorlichting en meer verzilverde gezondheidswinst!

Lees het statement van KBO-PCOB hier.

← All news

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen feest der (h)erkenning

, , ,

De thema’s van de 7e editie van het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen: ‘Geneesmiddelen in de praktijk’ waren een opsteker voor de HollandBIO programma’s ‘Voorkomen is beter dan genezen’ en ‘Sneller & beter van lab naar patiënt’. Een kolfje naar onze hand was natuurlijk de plenaire ochtendsessie met als titel ‘Voorkomen beter dan genezen? De waarde van preventieve geneesmiddelen’ met presentaties van prof. dr. Ab Osterhaus (University of Veterinary Medicine Hannover), prof. dr. Hanneke Schuitemaker (Universiteit van Amsterdam & bij Janssen Vaccines) en prof. dr. Philip Scheltens (Amsterdam UMC).

Maar ook tijdens de subsessies passeerden verschillende relevante thema’s die raken aan ons programma “Sneller en Beter van lab naar Patiënt” de revue, zoals de (on)mogelijkheden van data-driven medicine; de belofte van voorspellende biomarkers en de kronkelige weg naar de patiënt van geavanceerde therapieën. Een kans om de hobbelige weg van lab naar patiënt wat te effenen kwam voorbij in de presentatie van Dr. Marleen Bink (ZonMw). Zij lichtte in haar presentatie de nieuwe subsidieregeling “Veelbelovende Zorg” toe. Deze regeling biedt o.a. kansen voor ATMP’s.  Meer informatie over deze subsidieregeling vind je hier.

Al met al was het gevarieerde programma een feest der (h)erkenning voor HollandBIO, met voor iedere zorgprofessional wat wils. Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest om het congres te bezoeken of was je er wel bij en wil je die ene interessante presentatie graag delen met je collega, dan is er goed nieuws: ZonMw heeft een uitgebreid verslag van het hele congres online gezet, inclusief links naar alle presentaties. Nieuwsgierig geworden? Lees het congresverslag hier terug.

← All news

Europese Immunisatie Week: lang leve de vaccinhelden, ons hele leven lang!

, ,

In het kader van de Europese Immunisatie Week (EIW) zet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze week alle vaccinhelden in Europa in het zonnetje. Van vaccinonderzoekers tot beleidsmakers, van betrokken medewerkers in de gezondheidszorg tot ouders die besluiten hun kinderen te laten vaccineren. Of zichzelf natuurlijk. Want om optimaal te profiteren van de preventieve kracht van vaccins in de strijd tegen infectieziekten, is een leven lang vaccineren een must. HollandBIO is dan ook blij dat ook vaccinatie van volwassenen de afgelopen week volop aandacht kreeg, tijdens een RIVM symposium over dit thema en in het Algemeen Overleg (AO) Medische Preventie in de Tweede Kamer.

EIW

Tijdens de jaarlijkse EIW staan we stil bij het belang en succes van immunisatie in de strijd tegen infectieziekten. Dit jaar is het thema de vaccinhelden van Europa. De EIW maakt deel uit van de Wereld Immunisatie Week van de WHO, met als thema “Samen beschermd: vaccins werken”. Houd aankomende week de hashtag #VaccinesWork in de gaten en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en acties.

RIVM symposium vaccinatie voor volwassenen

Afgelopen week organiseerde het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM een symposium over volwassenenvaccinatie. Centraal stond de vraag wat en wie nodig zijn om volwassenen optimaal te beschermen tegen infectieziekten. HollandBIO is blij met deze eerste stap van het RIVM richting een verbeterde indicatiestelling, informatievoorziening, uitvoer en vergoeding van vaccins voor volwassenen. We kijken uit naar het vervolg!

AO Medische Preventie

Ook de Tweede Kamer besteedde tijdens het AO Medische Preventie van 18 april opnieuw veel aandacht aan vaccinatie. De Kamer is het eens: voor een hogere vaccinatiegraad kan en moet de uitvoer en communicatie over vaccins beter. Staatssecretaris Blokhuis zegde eerder al toe hulp in te schakelen van een vaccinatiealliantie. Nu beloofde hij nadrukkelijk dat de alliantie zich naast kindervaccinatie ook over volwassenen- en ouderenvaccinatie gaat buigen.

Infectiepreventieakkoord

Met zoveel urgentie op maatschappelijk, politiek, beleidsmatig en uitvoerend vlak, lijkt een optimale inzet van vaccins in de strijd tegen infectieziekten binnen handbereik. Om het ijzer te smeden nu het heet is, pleit HollandBIO voor een breed gedragen Infectiepreventieakkoord, tot stand te komen onder leiding van het Ministerie van VWS. In dit akkoord committeren alle betrokken partijen in Nederland zich tot het realiseren van een optimale en tijdige toegang tot vaccins, en leggen we de kaders voor toegang, communicatie en vergoeding helder vast. Op naar nog meer verzilverde gezondheidswinst met vaccinatie: lang leve de vaccinhelden, ons hele leven lang!

← All news

Extra levens redden met een vaccinatieprogramma-plus

,

Als het aan Hoogleraar Infectieziekten Annemarie van Rossum ligt, kent Nederland straks naast het befaamde Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ook een vaccinatieprogramma-plus. Een aanvullend vaccinatieprogramma dat zich richt op vaccins die niet voldoen aan alle criteria voor opname in het RVP, maar op individueel niveau wel waarde toe kunnen voegen. “Zodat ouders zelf een keuze kunnen maken om hun kind extra in te laten enten”, aldus Annemarie in de Volkskrant. Een oproep die HollandBIO volledig steunt. Gelukkig blijkt ook Blokhuis niet immuun voor de groeiende vraag naar informatie over vaccins buiten het RVP. In reactie op het interview geeft hij aan met het RIVM te onderzoeken hoe deze “vaccinaties-op-maat”, beter onder de aandacht gebracht kunnen worden. Op naar nog meer gezondheidswinst met vaccinatie!

← All news

Blokhuis geeft beleidsreactie op meningokokkenvaccinaties

,

Hoera! Vanaf 2020 beschermt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) kinderen structureel tegen meningokokken van het subtype A, C, W en Y. Bovendien gaat staatssecretaris Blokhuis met het RIVM in gesprek over betere voorlichting over de meningokokken B vaccinatie. Recent liet de staatssecretaris weten dit vaccin niet op te nemen in het RVP. Ook zonder opname in het programma blijven vaccins voor eigen rekening en op eigen initiatief beschikbaar, een belangrijk gegeven dat vaak onbekend is bij het grote publiek. Het doet HollandBIO goed dat Blokhuis een voorzichtige eerste stap zet om de communicatie over vaccins buiten het RVP te verbeteren.

De beleidsreactie van Blokhuis op meningokokken is in lijn met het eerdere advies van de Gezondheidsraad (GR). De staatssecretaris geeft het RIVM groen licht voor de structurele uitbreiding naar een meningokokken ACWY-prik. En ondanks de felle kritiek van diverse medici op het advies van de GR, gaat Blokhuis niet over tot programmatische opname van een vaccin tegen meningokokken B.

Wel benadrukt Blokhuis dat zijn besluit gaat over het collectieve aanbod van vaccins. “Gezien de ernst van de ziekte begrijp ik tegelijkertijd goed wanneer mensen op individueel niveau een andere afweging maken over het vaccineren van zichzelf of hun kinderen.”, zegt hij. Informatie hierover moet makkelijk vindbaar zijn. Blokhuis gaat daarom in overleg met het RIVM om de informatievoorziening rondom meningokokken B vaccinatie te verbeteren. Een mooie eerste stap, vindt HollandBIO.

Wat HollandBIO betreft blijft de communicatie niet beperkt tot meningokokken B. Er zijn namelijk nog meer vaccins die op individueel niveau waarde kunnen toevoegen. Elsevier-redacteur Marieke ten Katen bracht recent een aantal van deze ondergeschoven kindjes voor het voetlicht. HollandBIO blijft zich hard maken voor een optimale inzet van vaccins in de strijd tegen infectieziekten. Een waterdichte beoordelings-, implementatie- en communicatiemachine is hiervoor absoluut onmisbaar – zowel voor vaccins binnen als buiten de collectieve vaccinatieprogramma’s!

← All news

Leestip: Groene Amsterdammer fileert Nederlands vaccinatiebeleid

, ,

HollandBIO viel er stil van: het indrukwekkende artikel van wetenschapsjournalist Jop de Vrieze in de Groene Amsterdammer. Jop analyseert het terughoudende Nederlandse vaccinatiebeleid en illustreert de gevolgen daarvan aan de hand van het hartverscheurende verhaal van Maurits, die op 17-jarige leeftijd overleed aan meningokokkenziekte. Het artikel legt de vinger op de zere plek: een vaccin werkt alleen wanneer deze ook daadwerkelijk en op tijd gebruikt wordt. Het voorkomen van ernstige infectieziekten vergt een proactief vaccinatiebeleid, met snelle doorlooptijden, heldere procedures en goede communicatie. Binnen én buiten de vaccinatieprogramma’s. Precies waar HollandBIO al sinds jaar en dag voor pleit.

Lees Jops artikel hier.

← All news

Vaccines Europe: vaccinatie als hoeksteen Europese gezondheidszorg

, ,

In een recent verschenen manifest maant Vaccines Europe, de Europese koepel voor vaccinbedrijven, Europese beleidsmakers tot actie. De boodschap: om burgers optimaal te beschermen tegen vaccineerbare aandoeningen, moeten we het positieve momentum rond vaccinatie nú benutten. Een oproep die HollandBIO uit het hart gegrepen is. Nederland zette tijdens de Ronde Tafel en het recente Plenair Debat over vaccineren al zijn beste beentje voor op weg naar een optimale inzet van vaccins in de strijd tegen infectieziekten.

Het manifest van Vaccines Europe vat de visie en aanbevelingen samen van de innovatieve vaccin industrie in Europa. Het document gaat onder andere in op de noodzaak tot een levensloopbestendig vaccinatieprogramma, betere communicatie via zorgprofessionals, het R&D klimaat en de samenwerking tussen (internationale) stakeholders. Om de samenwerking rond vaccineerbare aandoeningen te verbeteren nam de Europese Commissie in december vorig jaar ook al het voortouw. Zij nam met unanieme steun deze Raadsaanbeveling aan.

Ook uit de Nederlandse activiteiten rondom vaccinatie spreekt urgentie. In januari vond in de Tweede Kamer een ronde tafel over vaccineren plaats. Nog geen maand later was er tijd voor een plenair debat, waarin Kamerleden staatssecretaris Blokhuis bevroegen over zijn vaccinatiebeleid. Uit de diverse toezeggingen van de Staatssecretaris en ingestemde moties blijkt een absolute bereidheid om werk te maken van vaccinatie in Nederland.

De Europese en Nederlandse ontwikkelingen stemmen hoopvol. HollandBIO blijft pleiten voor een optimale benutting van vaccins – zowel binnen als buiten de vaccinatieprogramma’s. Want wij zijn pas tevreden als de aanbevelingen uit onze position paper “nog verder met vaccineren” gerealiseerd zijn.