← All news

Boost voor biotechnologie

, , , , ,

Biotech-onderzoek in Nederland is van topniveau, maar toepassingen blijven nu relatief achter. Het programma Biotech Booster krijgt een bedrag van 250 miljoen euro toegekend uit het Groeifonds. Met deze investering moet onderzoek vaker, sneller en beter worden vertaald naar concrete producten – valorisatie dus. En dat heeft een enorme impact op onze maatschappij, verwachten HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman en Mirjam van Praag, bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Biotechnologie raakt alle facetten van de samenleving. Is het niet vanwege de rol die de sector speelt in de bestrijding en preventie van ziekten, dan wel in verduurzaming of de ontwikkeling van voedsel. En de mogelijkheden reiken nog verder, met een kennisniveau dat op veel terreinen als toonaangevend geldt. “Biotech kan in belangrijke mate bijdragen aan de aanpak van grote uitdagingen wereldwijd. In het behalen van 11 van de 17 sustainable development goals, bijvoorbeeld”, zegt Annemiek Verkamman, directeur van belangenvereniging HollandBIO. Met de biotechnologische kennis kan volgens onderzoeksbureau McKinsey jaarlijks een economische impact worden bereikt tussen de 27 en 37 miljard euro. Toch wordt dat potentieel niet optimaal benut. “Veel kansrijke ideeën en innovaties vinden om verschillende redenen niet hun weg naar concrete oplossingen en producten. Daar gaan we iets aan doen.”

Waarde

Met de subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds – een overheidsinjectie van in totaal 20 miljard voor initiatieven die de economie versterken – lijkt een toename van valorisatie in de biotechnologie nu dichterbij te komen. Het programma Biotech Booster moet kennis op basis van toponderzoek helpen omzetten in diensten, producten en bedrijven. Oftewel: meer waarde genereren met wetenschap, zoals Mirjam van Praag het omschrijft. Ze is voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt de landelijke impactagenda vanuit universiteiten. De VU is een van de partijen in de publiek-private coalitie achter de Groeifonds-aanvraag en onderhoudt hierin een nauwe samenwerking met HollandBIO.

“Onderzoekers en ondernemers weten elkaar van oudsher niet zo snel te vinden. Dat staat valorisatie in de weg. Bovendien gaat overheidsfinanciering binnen de universitaire wereld eerder naar onderzoek en onderwijs. Voor de aanpak van de huidige maatschappelijke opgaven is wetenschap onmisbaar. Maar de waarde moet er wel uitkomen. Gelukkig staan deze werelden steeds meer open voor elkaar. Er is momentum voor de Biotech Booster”, zegt Van Praag.

Tonen en toetsen

In het Booster-programma worden dan ook bruggen geslagen. Een belangrijke eerste schakel is het opzetten van zogenoemde trusted communities. Dit zijn thema-gedreven netwerken die bestaan uit verschillende partners uit relevante sectoren. Samen vormen ze een vertrouwde omgeving waarin kennis wordt uitgewisseld en een (gezamenlijk) idee al in een vroeg stadium kan worden ontwikkeld en uitgetest. Zo is het op laagdrempelige wijze mogelijk om te inventariseren voor wie een uitvinding interessant is, en: waar een toepassing eventueel aan moet voldoen.

“In de praktijk belanden veel start-ups met een goed idee aan een druppelinfuus waardoor ze moeten beknibbelen op studies en ander onderzoek”, zegt Verkamman. “In de trusted communities is er alle ruimte voor projecten, pilots en haalbaarheidsstudies. Per thema zien ze er anders uit. Bij een medisch biotechnologisch idee kan de community bestaan uit wetenschappers, patiënten, verzekeraars en business developers van grote bedrijven die de markt overzien.”

Projecten met potentie kunnen terechtkomen in de volgende fase: het biotech innovation programme. Hierin is er nog steeds sprake van een project, maar wordt er door ondernemers verder onderzocht of er in het idee moet worden geïnvesteerd. De wetenschappers blijven gedurende het hele proces betrokken.

Impact

De Biotech Booster heeft potentie om economische groei te stimuleren. Zo moet het programma in 2031 21 scale-outs opleveren, waarvan vijf met een succesvolle exit deal. Alle effecten samen van de Biotech Booster zijn goed voor een cumulatief bbp-effect van 440 miljoen euro in 2031. Dit loopt op tot 10 miljard euro in 2050 wanneer het model in werking blijft.

Maar de impact reikt nog veel verder, merkt Van Praag op. “De Booster brengt een beweging op gang waarin het ene initiatief of idee leidt tot het volgende. Valorisatie levert niet alleen directe baten op, maar ook besparingen. Daarnaast kunnen successen uit de Biotech Booster niet alleen leiden tot economische, maar ook maatschappelijke impact die zelfs tot ver buiten Nederland reikt. Tot in armere landen bijvoorbeeld.”

De Biotech Booster is geslaagd als verschillende projecten een vlucht krijgen en resulteren in ondernemingen en producten met toegevoegde waarde, vindt Verkamman. Al gaat het er volgens haar niet om hoe, maar dát een innovatie zijn weg vindt. “Er zal ook genoeg niet lukken. Dat mag juist. Als de manier van werken en hoe we omgaan met innovaties maar normaal wordt. En dus, dat ideeën vanuit de biotechnologie veel eerder worden getoetst en kunnen landen. Zo profiteren we allemaal van de aanwezige kennis.”

Mirjam van Praag (links) en Annemiek Verkamman (rechts)
Mirjam van Praag (VU) & Annemiek Verkamman (HollandBIO). Foto: Maartje Geels
← All news

Biotech zuivel in de schijnwerpers

,

Geïnspireerd tijdens het HollandBIO Year Event door Those Vegan Cowboys’ oprichter Jaap Korteweg? In deze longread van NRC legt biochemicus Kathleen Piens hoe het bedrijf via precisie fermentatie kaas in een bioreactor brouwt en wat er verder komt kijken in de zoektocht naar koeloze kaas.

Ook het Israëlische bedrijf Remilk herprogrammeert micro-organismen om koeieneiwitten te maken. Afgelopen week kondigden ze aan in Denemarken een fabriek te openen waar melk, kaas en yoghurt gemaakt worden met melkeiwitten uit precisiefermentatie. Remilk belooft per jaar evenveel melkeiwit te produceren als 50.000 koeien zouden doen.

Wanneer de melk van Remilk op de markt komt is overigens nog geen uitgemaakte zaak, volgens Korteweg in BNR. Ze zullen net als Those Vegan Cowboys eerst door een langdurig goedkeuringsproces heen moeten, voordat supermarkten deze producten mogen aanbieden.

Bronnen:

← All news

Kweekvleesontwikkelaars klaar, proeven maar!

,

Vorige maand werd de motie van Tweede Kamerleden De Groot (D66) en Valstar (VVD) aangenomen die het kabinet oproept, onder gecontroleerde en veilige omstandigheden, proeverijen van gecultiveerd vlees mogelijk te maken. Met deze proeverijen kan het bredere publiek kennismaken met een dier- en planeetvriendelijke burger of worst. Het moment dat we onze tanden in gecultiveerd vlees kunnen zetten komt steeds dichterbij: Mark Post van Mosa Meat geeft aan dat hij verwacht eind 2022 onder strikte condities een eerste proeverij te kunnen organiseren.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z04324&did=2022D08835

https://www.1limburg.nl/doorbraak-mosa-meat-mag-kweekvlees-eindelijk-laten-proeven

← All news

Wereldwijd stijgende investeringen in cellulaire agricultuur

, , , ,

De alternatieve eiwitmarkt is nog relatief jong en hartstikke booming en wordt momenteel gedomineerd door plantaardige eiwitbronnen. Nieuwe eiwitbronnen zoals gecultiveerd vlees, gefermenteerde eiwitten en insecten gaan de concurrentie gretig aan. Roland Berger schreef hier vorig jaar al uitgebreid over in The Protein Revolution waarin zij dit onder andere duiden aan de hand van de oplopende investeringen in innovatieve eiwitbronnen. 

Gecultiveerd vlees als Nederlandse trots 

Eerder deze maand feliciteerde HollandBIO nog het Cellulaire Agricultuur Consortium met de honorering vanuit het Nationaal Groeifonds van maar liefst 60 miljoen euro ter ondersteuning van de vorming van een ecosysteem rond cellulaire agricultuur, de technologie om dierlijke producten zoals melk en vlees rechtstreeks uit cellen te produceren. Deze publieke investering is een voorbeeld van de toewijding van de Nederlandse overheid maar meer financiering is noodzakelijk voor opschaling en maatschappelijke integratie. Maar de nationale fanbase groeit, ook het koninklijk paar gelooft in de potentie van gecultiveerd vlees. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima drongen zelf aan op de aanwezigheid van het Maastrichtse Mosa Meat tijdens koningsdag op het Onze Lieve Vrouweplein.  

Internationale ontwikkelingen 

Achter komen te liggen is geen optie maar in de Verenigde Staten gaan de vorderingen gestaag verder nu UPSIDE Foods vorige week een serie C-investering van maar liefst 400 miljoen dollar heeft opgehaald. Zij zijn zich aan het klaarstomen om nog voor het einde van het jaar de markt toe te treden met hun gecultiveerde kippenvlees.  

De grote aandacht voor en publieke en private investeringen in innovatieve eiwitbronnen maken duidelijk dat cellulaire agricultuur een steeds grotere rol speelt in transities op eiwit, duurzaamheid en klimaat.  Nederland heeft een sterke geschiedenis als het gaat over innovatie in voedselproductie en kent goede uitgangspunten voor een koplopersrol op cellulaire landbouw. HollandBIO kan niet wachten om deze positie te helpen verzilveren! 

Lees meer:

← All news

De Biorevolutie: Nederlandse innovaties voor een duurzame en gezonde samenleving

, , , , , , , ,

Vermindering van CO₂-uitstoot, de strijd tegen het coronavirus, nieuw perspectief voor patiënten, voldoende voedsel voor iedereen. Noem een mondiale uitdaging van deze tijd en biotechnologie draagt bij aan de oplossing. Niet voor niets investeren overheden, kennisinstellingen en bedrijven wereldwijd enorm in zowel de wetenschappelijke als de commerciële ontwikkeling van deze sector. Reden voor HollandBIO om de maatschappelijke meerwaarde van de Nederlandse biotech op een rij te zetten, te illustreren met acht klinkende praktijkvoorbeelden en een to-do-lijst te destilleren.

Wereldwijd wordt er vol interesse gekeken naar Nederlandse innovaties voor een duurzame en gezonde samenleving. Toch moet er meer gebeuren om het volledige potentieel van de Biorevolutie te benutten. Wat is de maatschappelijke meerwaarde van Nederlandse biotech en hoe bereiken we het toekomstideaal? Bekijk de publicatie:

Bekijk het document door op de afbeelding of de link hieronder (hollandbio.nl/biorevolutie) te klikken
← All news

Biotech Booster blij met grote Groeifondsinvestering in biotechnologie

, , , , ,

Den Haag, 14 april 2022 – Groeifondsvoorstel Biotech Booster krijgt 250 miljoen euro. Het advies van de commissie Nationaal Groeifonds is vandaag overgenomen door het kabinet. Dit betekent dat Biotech Booster aan de slag kan met de grote uitdaging rond maatschappelijke toepassing van goede Nederlandse kennis op het gebied van biotechnologie. Biotech Booster gaat veelbelovende ideeën – met behulp van ervaren topondernemers, expertise en middelen – uit laten groeien tot projecten die het startpunt vormen voor startups of verdere ontwikkeling door bestaande biotechnologiebedrijven. Met de investeringsimpuls uit het Nationaal Groeifonds verhoogt Biotech Booster niet alleen het rendement op excellente wetenschappelijke kennis, maar draagt het voorstel ook concreet bij aan maatschappelijke impact en biotechnologische innovaties die het leven beter maken.

Biotech Booster is een unieke publiek-private coalitie die bestaat uit de Universiteiten van Nederland, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Vereniging Hogescholen, onderzoeksinstituut TNO, HollandBIO als belangenvereniging voor de Nederlandse biotech sector en toonaangevende biotechnologiebedrijven DSM en Janssen. Hun gezamenlijke ambitie is om van Nederland een wereldwijde hotspot in de biotechnologie te maken door de ontbrekende schakel in de valorisatieketen te vormen. Het voorstel is door het ministerie van OCW in nauw contact met andere departementen ingediend bij de Groeifondscommissie.

Mirjam van Praag (voorzitter College van Bestuur bij de Vrije Universiteit Amsterdam): “Bedrijven en kennisinstellingen hebben binnen Biotech Booster de handen ineengeslagen om de uitstekende Nederlandse kennispositie op het gebied van biotechnologie te vertalen naar bedrijvigheid en producten die de maatschappij bereiken. Biotech Booster voegt ondernemend vermogen toe aan excellent onderzoek en helpt zo uitvinders in teams en via projecten kansrijke ideeën te verzilveren. Met deze unieke coalitie vergroten we de maatschappelijke impact van ons onderzoek.”

Annemiek Verkamman (Directeur HollandBIO): “Nederland kiest voor biotechnologie en zet daarmee een grote stap op weg naar een positie als wereldwijde hotspot van biotech innovatie. Ervaren ondernemers begeleiden teams op bedrijfsmatige wijze om wetenschap te vertalen in kansrijke projecten. Door Biotech Booster gaan  consumenten, patiënten en burgers op termijn meer profiteren van Nederlandse topkennis.”

Maatschappelijke en economische opbrengsten van Biotech Booster

Met Biotech Booster kunnen uitvinders en ondernemers, kennisinstellingen en bedrijven biotechnologische kennis sneller en efficiënter omzetten in waardevolle innovaties. Voorbeelden zijn biosensoren die helpen ziektes op te sporen, gewassen die bestand zijn tegen klimaatverandering en algen die we als biobrandstof kunnen inzetten. Biotech Booster voegt naar verwachting in de komende negen jaar 440 miljoen euro toe aan de Nederlandse economie (structureel bbp-effect). Dit loopt op tot ruim 10 miljard euro in 2050. Daarmee versterkt Biotech Booster het innovatie- en verdienvermogen van Nederland. Bovendien stelt Biotech Booster nieuwe ondernemers in staat om te werken aan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en transities.

Volgende stappen

De komende periode gaan de betrokken partijen binnen Biotech Booster aan de slag met de volgende stappen. Zo wordt de organisatie van Biotech Booster verder opgezet en gaan de betrokken partijen goede afspraken maken over onderwerpen als intellectueel eigendom, bemensing en de verdeling van mogelijke baten. Daarna kan het programma snel van start. Vijftig veelbelovende ideeën per jaar starten in één van de verschillende zwaartepunten in het Nederlandse biotech ecosysteem. Per jaar worden vijf daarvan opgewerkt naar een investeerbaar eindresultaat. Een eindresultaat dat als startpunt dient voor een startup of een nieuw product binnen een bestaand bedrijf.

← All news

Hoe gaan we de wereldwijde klimaatverandering verzachten?

, ,

Het derde deel en laatste deel van het zesde IPCC-rapport is gepubliceerd en, geheel terecht, onderschrijven klimaatwetenschappers cellulaire landbouw en gentechnologie als oplossingen voor de klimaatcrisis. In het bijna 3000 pagina’s tellende rapport komen allerlei aanpakken en innovaties aan bod die bij kunnen dragen om de druk op de landbouw en natuurlijke hulpbronnen te verlichten.

Biotech innovaties als transformatieve veranderingen

Het IPCC-rapport gaat in op verschillende mogelijkheden die helpen de druk op het wereldwijde voedselsysteem te verlichten. Daarbij lichten de auteurs per oplossing en innovatie toe of deze hun basis vinden in bestaande technologieën, of zij bekend zijn bij het grote publiek en in hoeverre zij grote veranderingen veroorzaken in de manier waarop we voedsel produceren. Een oplossing kan een kleine stap zijn en incrementeel werken, maar sommige veranderingen zijn transformatief. Transformatieve oplossingen nopen tot extra innovatie-inspanningen, maar kunnen – indien toegepast op grote schaal – een aanzienlijk positief effect hebben op het voedselsysteem en het klimaat. Cellulaire landbouw, waar bijvoorbeeld gecultiveerd vlees en gefermenteerde eiwitten onder vallen, is één van die transformatieve opties.

Bijkomende voordelen

Het IPCC gaat in op zowel de directe als de indirecte impact op broeikasgasuitstoot van de verschillende voorgestelde oplossingen en innovaties en andere bijkomende voor- en/of nadelen. Voor de toepassing van (reeds bestaande) gentechnologie bij gewassen is er een direct effect te zien op productiviteit en efficiëntie, met bijkomende voordelen als verbetering in voedingskwaliteit en verlaging van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast ziet het rapport bij cellulaire landbouw, waaronder gecultiveerd vlees en gefermenteerde eiwitten, een positief effect op het verminderen van directe uitstoot van broeikasgassen maar staat daar ook enig energieverbruik tegenover. Verder kan cellulaire landbouw bijdragen aan minder voedselverliezen en heeft het bijkomende voordelen zoals verbetering van dierenwelzijn, verlaging van stikstofemissie en mogelijke verlaging van het risico op zoönotische ziekten, gewasbeschermingsmiddelen en antibioticagebruik.

Beleidsmaatregelen versnellen en versterken

Om de benodigde klimaatverzachting de komende jaren te bereiken, is er gecoördineerde actie nodig vanuit meerdere hoeken. Zo is gedragsverandering bij de consument van belang en zijn aanpassingen in de voedselketen noodzakelijk, maar is bovenal passend overheidsbeleid nodig om verder te komen. Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, geeft daarom in een brief aan de Tweede Kamer aan dat Nederland beleidsmaatregelen moet gaan versnellen en versterken. HollandBIO kan niet wachten om de overheid van inzichten en handvatten te voorzien als het gaat om de vraag hoe innovaties en oplossingen uit biotechnologie zo optimaal mogelijk bijdragen aan het verlichten van de druk op de landbouw en het klimaat.

← All news

Slacht kweekvlees niet door vleestaks

, ,

Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedsel (LNV) wil onderzoeken hoe een vleestaks duurzame en gezondere keuzes kan stimuleren, terwijl de opbrengst van de belasting terugvloeit naar de producerende sector, zo schrijft hij in een Kamerbrief. HollandBIO heeft alle lof voor initiatieven die voedsel(productie) duurzamer en gezonder maken, maar begrijpt ook dat sommige Kamerleden nog vraagtekens bij het aangekondigde onderzoek hebben. Duurzame voedselproductie, zoals kweekvlees, moet namelijk juist vrijgesteld blijven van fiscale drempels.

Gecultiveerd vlees goedkoper dan de echte prijs van slachtvlees?

Daarom is slachttaks – met oog voor duurzame voedselproductie – eerder het onderzoeken waard dan een platte vleestaks die gecultiveerd vlees op dezelfde hoop gooit als slachtvlees. Zo’n fiscale prikkel moet juist bedoeld zijn om de echte prijs van vlees – inclusief klimaateffecten – te beprijzen. Onderzoeksbureau CE Delft becijferde hoeveel slachtvlees echt kost, en die cijfers liegen er niet om. De echte prijs van vlees zou tot 53% duurder uitkomen. Gerekend met huidige consumptieniveau in Nederland leidt dit tot 4,5 miljard euro extra schade, om nog maar te zwijgen over de schade van al het vlees dat wij voor het buitenland produceren en het niet in geld uit te drukken dierenleed. Zo bekeken komt het omslagpunt razendsnel dichterbij dat het steeds goedkoper wordende kweekvlees (in 2019 nog €9 per burger) de echte prijs van slachtvlees achter zich laat.

Consument wil wel

HollandBIO blijft beleidsmakers dan ook aansporen om de weg te bereiden voor gecultiveerd vlees. Niet voor niets riepen we een jaar geleden al op om een eventuele vleestaks alleen in te voeren voor slachtvlees, want gecultiveerd vlees is een diervriendelijk en duurzaam alternatief dat past in de duurzame eiwittransitie om onze klimaatambities te behalen. En de consument, die wil wel – zo laten experts desgevraagd aan de NOS weten in reactie op het alarmerende laatste rapport van VN-klimaatpanel IPCC. Ook het gezaghebbende instituut ziet biotech innovaties als kweekvlees en andere innovatieve eiwitbronnen als belangrijk instrument tegen klimaatverandering. Alle lof dus voor het lef van minister Staghouwer, mits hij oog houdt voor duurzame vleesproductie en andere innovatieve eiwitbronnen.

Bronnen:

← All news

VN-klimaatpanel IPCC ziet biotech innovaties als instrument tegen klimaatverandering

, ,

In een nieuw evaluatierapport van VN-klimaatpanel IPCC over de laatste, alarmerende kennis rond klimaatverandering komen de mogelijkheden om deze uitdagende strijd aan te gaan met biotech toepassingen aan bod. Zo ziet het IPCC een rol voor kweekvlees en andere innovatieve eiwitbronnen.

Razendsnel aan de slag

De IPCC-rapporten vormen een belangrijke basis voor het klimaatbeleid van regeringen wereldwijd. Vorig jaar kwam het eerste van drie delen uit van het inmiddels al zesde IPCC-rapport met de alarmerende kop “Code Red for Humanity”. Het is gelukkig (nog) niet te laat voor het beperken van  klimaatverandering, mits we de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen sterk verlagen. Afgelopen week publiceerde het IPCC het tweede deel van het rapport waarin zij de gevolgen en risico’s van de opwarming van de aarde op de mens uitlichten. Conclusie: de gevolgen van klimaatverandering worden steeds erger en we moeten nu razendsnel aan de slag!

Biotech om druk op natuur te verlichten

Mogelijke maatregelen om de uitstoot snel te laten dalen volgen in het derde en laatste deel van het zesde IPCC-rapport, dat april dit jaar verwacht wordt. Bij HollandBIO weten dit natuurlijk al lang, maar we zijn blij om te lezen dat biotech innovaties zoals kweekvlees en andere innovatieve eiwitbronnen al in dit tweede deel door de IPCC-wetenschappers op het podium worden gehesen als instrument om de druk op de landbouw en natuurlijke hulpbronnen te verlichten.

Nieuwe techniek hard nodig

Ook in Nederland is deze en afgelopen week veel aandacht voor het verminderen van de impact van landbouw en veeteelt op klimaatverandering. Zo bracht een uitgebreid rapport, gemaakt in aanloop naar de Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel 2022, in kaart wat het niet consumeren van vlees en zuivel oplevert in termen van CO2-uitstoot, land- en watergebruik. De bevindingen maken duidelijk dat plantaardige vervangers, andere innovatieve eiwitbronnen en nieuwe technieken hard nodig zijn voor de benodigde eiwittransitie.

Prominente plek voor biotechnologie in eiwitstrategie

Die mogelijke oplossingen kwamen vorige week dan ook uitgebreid aan bod tijdens het Eiwittransitie Congres in Nieuwegein. Het congres nam een klein voorschot op de verdere uitwerking die het nieuwe kabinet hopelijk in de loop van dit jaar geeft aan de Nederlandse Eiwitstrategie. HollandBIO blijft zich ervoor inspannen dat plantenveredeling, kweekvlees en andere innovatieve eiwitbronnen uit bijvoorbeeld fermentatie, daar een prominente plek in krijgen.

← All news

Biotech eten maakt het leven beter

, , ,

Terwijl we nog worstelen met het coronavirus, slaan de volgende infectieziekten alweer toe: zowel een nieuw vogelgriepvirus als de Afrikaanse varkenspest vinden hun weg al in Europa. Met de hoogste veedichtheid ter wereld lijkt het – om de veelbekeken tv-presentator Lubach te recapituleren – niet de vraag of er een volgende pandemie komt, maar of Nederland hem mag organiseren. Tenzij we op tijd ingrijpen. En laat juist daar een enorm potentieel liggen voor (bio)technologische innovaties, zoals kweekvlees en andere alternatieve eiwitten.

Moeders pittige gehaktbal

Een onlangs verschenen artikel schetst de problemen waar de intensieve veehouderij worstelt: zoönose, dierenleed, antibioticaresistentie etc. “En dat allemaal omdat we niet zonder ons speklapje, onze oer-Hollandse kaas en moeders pittige gehaktbal kunnen”, aldus het artikel. Een transformatie is nodig, en laat dat nu precies zijn wat de snelle vooruitgang in de biotech ons kan bieden.

Biotechnologische innovaties in de Nationale Eiwitstrategie

Een jaar geleden heeft Nederland een Nationale Eiwitstrategie gepresenteerd, met als doel het  verduurzamen van de Nederlandse eiwitvoorziening op zo’n manier dat het bijdraagt aan de gezondheid van mens, dier en de natuurlijke omgeving. Door vol in te zetten op de eiwittransitie kunnen we de veestapel en het antibioticagebruik van deze sector reduceren, dierenleed voorkomen en onze toekomstige voedselzekerheid vergroten. Biotech innovaties zoals gecultiveerd vlees, gefermenteerde eiwitten uit reststromen of zelfs direct uit CO2, en veredeling van eiwitrijke gewassen spelen een belangrijke rol in de Nationale Eiwitstrategie. HollandBIO denkt graag mee met de overheid hoe we verder uitwerking kunnen geven aan de Nationale Eiwistrategie zodat we deze innovaties kunnen stimuleren.

Lees ook: