← All news

Tweede Kamer: vergunningverlening voor cel- en gentherapie moet sneller en beter

, ,

De Tweede Kamer roept Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op haast te maken om de vergunningverlening voor klinisch onderzoek met, en de toepassing van cel- en gentherapie sneller en beter te laten verlopen. Arne Weverling (VVD) diende hiertoe een motie in die op brede steun van de Kamer kon rekenen. Die verbetering is urgent en noodzakelijk, want de huidige procedure voor vergunningverlening is onnodig lang en veeleisend door een zware milieutoets. Doordat Nederland klinisch onderzoek met, en de toepassing van cel- en gentherapie standaard indeelt in de risicoklasse Introductie in het Milieu (IM), dreigt de winst van deze nieuwe generatie therapieën aan ons land voorbij te gaan. In reactie op de motie gaf de Minister aan het gevoel van urgentie met de Tweede Kamer te delen. HollandBIO is blij met de belofte van de minister om met gezwinde spoed werk te maken van een oplossing.

HollandBIO gaf eerder aan teleurgesteld te zijn in de terughoudende Kamerbrief van de minister om over te gaan tot aanpassing van de nationale wet- en regelgeving om de lichtere risicoklasse van Ingeperkt Gebruik (IG) als uitgangspunt te bewerkstelligen. De motie van Arne Weverling constateert echter dat de Minister van mening is dat de huidige regelgeving op het gebied van klinisch onderzoek naar gentherapie al mogelijkheden biedt voor aanvragen op basis van IG. Als dat zo is, is de door HollandBIO aangedragen aanpassing van Besluit ggo overbodig en is verbetering sneller een feit. Het is nu aan het ministerie om deze nu in de praktijk onbegaanbare route vrij te maken. De Kamer is in ieder geval duidelijk: de regering moet haast maken om alle mogelijke verbeteringen van beleid door te voeren en hiervoor met spoed extra capaciteit vrijmaken.

Aan het eind van de zomer vindt een overleg plaats tussen de betrokken ministeries en veldpartijen, onder wie HollandBIO, om de mogelijkheden voor het wegnemen van de huidige belemmeringen met elkaar te bespreken. IenW lijkt daarmee dus de daad bij het woord te voegen. Natuurlijk is HollandBIO pas tevreden als een oplossing daadwerkelijk gerealiseerd is. Want alleen dan kan Nederland op alle fronten profiteren van deze baanbrekende nieuwe therapieën.

Leestip!

Marc Kaptein, medisch directeur bij Pfizer Nederland en bestuurslid van HollandBIO, klom in de pen en schreef een uitstekende blog over de kansen om gen- en celtherapie te verzilveren. Je leest zijn blog hier!

← All news

Diervrije hamburgers en zuivel hebben de toekomst

, ,

Een lekkere hamburger eten zonder schuldgevoel over dierenleed en milieuschade, dat willen we allemaal. Met de komst van kweekvlees komt deze toekomst steeds dichterbij. De analyse van AT Kearny, een consultancybureau, is dat in 2040 60% van de wereldwijde vleesproductie plantaardig of gekweekt zal zijn. De drijvende kracht daarachter zijn de ontwikkeling en toepassing van biotechnologie in de voedingsmiddelenindustrie. De start-ups voor de productie van veganistische en vegetarische alternatieven schieten als paddelstoelen uit de grond, ook in Nederland. Naast de productie van vlees richten deze bedrijven zich ook op andere producten zoals, zeevruchten, leer, melk, zijde, eiwit en gelatine.

Het Amerikaanse bedrijf Perfect Day Foods is het al gelukt om wei- en caseïne-eiwitten, beide bestanddelen van melk, met hulp van bacteriën te maken. De volgende uitdaging is nu om melkvet in micro-organismen te produceren. Melkvet geeft de melk namelijk smaak en structuur. Ondertussen richt Perfect Day zich op de opschaling en afzet van haar kunstmatige melkeiwitten in yoghurt, kaas en andere zuivelproducten. De hoop is dat deze producten binnen afzienbare tijd in de Amerikaanse supermarktschappen liggen.

Of we in Nederland en Europa ook volop in gaan spelen op deze fantastische toepassingen uit biotechnologie, is nog onduidelijk. Het blijft de vraag of, hoe en op welke termijn deze producten door de Europese Novel Foods wetgeving heen zullen komen. HollandBIO blijft zich in ieder geval inzetten om de drempels voor deze duurzame vindingen weg te nemen, zodat we ook in Nederland en Europa zo snel mogelijk duurzaam en diervriendelijk kunnen genieten van vlees en zuivel.

Bronnen: SingularityHub en AT Kearny

← All news

Potentie van CRISPR-Cas voor duurzame landbouw volop in de belangstelling

,

De media blijven er bol van staan: de toepassingen waar we aan zouden kunnen werken met CRISPR-Cas, de veelbelovende techniek om genetische eigenschappen heel precies en snel aan te passen. Je kunt er van alles mee, van het produceren van gezondere en lekkere groenten en fruit tot het voorkomen van erfelijke ziekten. In Amerika liggen de eerste producten al in de schappen van de supermarkt, terwijl wij in Europa al jarenlang dubben over de vraag hoe we deze en andere moderne veredelingstechnieken precies beoordelen. John van der Oost, één van de grondleggers van CRISPR-Cas, pleit in de Gelderlander dan ook voor meer ruimte en innovatie in de plantenveredeling met CRISPR-Cas in Europa.

In de Nieuwe Oogst ziet Artemis, de belangenvereniging voor biologische gewasbeschermingsmiddelen, ook toekomst voor de toepassing van CRISPR-Cas om gewassen sneller weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen. Greenpeace daarentegen wil nog steeds het liefst alles bij het oude houden en is geen voorstander van de toepassing van CRISPR-Cas. Maar dan lopen we al die mooie producten, waarvan de Gelderlander er een aantal heeft uitgelicht, mis in Europa. Dat kunnen we met z’n allen toch niet laten gebeuren?

HollandBIO is het met Van der Oost en Artemis eens, CRISPR-Cas biedt de samenleving ongekende kansen in de vorm van duurzame en gezonde toepassingen. Wij zullen ons blijven inzetten om de ontwikkeling van deze toepassingen in Europa binnen handbereik te krijgen.

Bronnen: Gelderlander en Nieuwe Oogst.

← All news

Kennis maakt genetisch gemodificeerd eten appetijtelijk

, ,

Consumenten staan positiever tegenover het eten van genetisch gemodificeerd voedsel als ze weten hoe het is gemaakt. Dat blijkt uit een gezamenlijke studie van psychologen en biologen van de Universiteit van Rochester, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Cardiff. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Environmental Psychology.

Genetische modificatie biedt kansen voor duurzame productie van gezond en lekker voedsel. Terwijl wetenschappers overtuigd zijn van de veiligheid van genetisch gemodificeerd voedsel, staat de consument er soms nog sceptisch tegenover. De onderzoekers hebben in hun studie onderzocht hoe deze kloof overbrugd kan worden. Kennis blijkt daarin een bepalende factor. Zodra consumenten weten hoe het voedsel is geproduceerd maken ze een bewustere keuze of ze het wel of niet eten. Bovendien leidt deze kennis tot een positievere houding ten opzichte van genetisch gemodificeerd voedsel.

De resultaten uit deze internationale studie sluiten naadloos aan bij een aantal Nederlandse studies. Zo heeft de COGEM recent een onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat burgers bij planten alleen onderscheid maken tussen klassieke veredeling en genetische modificatie (inclusief mutagenese) en niet tussen verschillende methoden van genetische modificatie. Verder baseren ze hun mening over  genetische gemodificeerd voedsel op een gevoel, omdat ze er niet zoveel van weten. Zodra ze meer kennis hebben maken ze een afweging op basis van argumenten en zien ze vaker de kansen van genetische modificatie. Ook een in 2018 gepubliceerde studie uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Utrecht en Amsterdam en een in 2017 uitgevoerde studie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, lieten zien dat acceptatie van genetische modificatie groter is wanneer mensen meer weten over het hoe en waarom van de gebruikte genetische techniek.

Deze resultaten zijn een kolfje naar onze hand! HollandBIO zet zich al volop in om de mooie toepassingen uit biotechnologie in de spotlight te zetten en dat zullen we blijven doen. Maar we kunnen het niet alleen. Goede en duidelijke communicatie over biotechnologie en het hoe en waarom van het gebruik daarvan door wetenschappers, bedrijven, gebruikers en overheid zijn essentieel om het publiek mee te nemen in de ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen die biotechnologie ons allen biedt voor een duurzame en gezonde samenleving.

Bronnen: University of Rochester

← All news

Gezonde rode rijst met CRISPR-Cas

, ,

Meer dan de helft van de wereldbevolking heeft dagelijks rijst op het menu staan. De meest gangbare rijstvarianten met goede teelteigenschappen hebben witte korrels. Hun wilde voorouders hadden echter rode rijstkorrels. Die rijstkorrels bevatten veel proanthocyanen en anthocyanen. Deze kleurstoffen geven de rijstkorrels niet alleen een rode kleur, maar zijn ook gezond. Ze voeren afvalstoffen af uit het bloed en helpen hart- en vaatziekten voorkomen.

In rode rijst zijn twee genen verantwoordelijk voor de vorming van de proanthocyanen en anthocyanen. In de witte rijst zijn deze genen nog wel aanwezig, maar niet meer functioneel. Met CRISPR-Cas is het wetenschappers van Xiamen University en Fujian Academy of Agricultural Sciences gelukt om in de witte rijst één van deze genen te herstellen en de rijst weer zijn gezonde rode voedingsstoffen terug te geven. Daarbij zijn alle andere belangrijke teelteigenschappen behouden gebleven.

Het zal helaas nog wel even duren voordat deze rode CRISPR rijst op ons bord belandt. In Europa wordt CRISPR-Cas gezien als genetische modificatie en moeten de met CRISPR-Cas veranderde gewassen eerst door een langdurig, kostbaar en onzeker beoordelingstraject voordat ze op de markt mogen komen. Hoog tijd dat daar verandering in komt! HollandBIO maakt zich, samen met het ministerie van LNV, sterk om in Europa de weg vrij te maken voor de benutting van moderne veredelingsmethoden. Zodat die gezonde en duurzame producten zo snel mogelijk wél in onze supermarktschappen te vinden zijn.  

Bron: Crop Biotech Update en Plant Biotechnology Journal

← All news

Gene-editing congres CRISPRcon 20 & 21 juni in Wageningen

, , ,

Dit jaar vindt het toonaangevende congres over gene-editing, CRISPRcon, plaats in Wageningen. Bijna iedereen heeft al wel van CRISPR-Cas, een gene-editing techniek waarmee de genetische code heel precies kan worden aangepast, gehoord. De potentie ervan is enorm: van het genezen van erfelijke ziekten tot lekkerder en gezondere groenten en fruit. Het biedt de samenleving ongekende en onbekende mogelijkheden. De ontwikkelingen roepen echter ook vragen op. Is het wel veilig? En, hoe ver willen we met deze genetische aanpassingen gaan? Al deze onderwerpen komen tijdens het congres in Wageningen aan bod. Het is fantastisch dat onze vooraanstaande Wageningen Universiteit deze internationale conferentie host en zo de Nederlandse agrofood sector in de kijker speelt. Mis deze uitgelezen kans dus niet en kom op ook naar Wageningen op 20 en 21 juni.

Zie voor meer info en registratie: CRIPSRcon 2019

← All news

Australië: gene-editing niet onder GM-wetgeving

,

Goed nieuws, de Australische overheid heeft besloten dat het aanpassen van genetische eigenschappen met moderne gene-editing technieken (zoals CRISPR-Cas) niet onder de wetgeving voor genetische modificatie valt. Onderzoekers en bedrijven zijn blij met deze beslissing. Zij kunnen  met deze moderne technieken veel sneller en gerichter planten met gunstige eigenschappen en levensreddende therapieën ontwikkelen. Australië erkent met deze stap de toegevoegde waarde van deze toepassingen van gene-editing voor de samenleving en volgt met de vrijstelling andere belangrijke landen als Canada, de US en Argentinië. 

Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de gene-editing techniek alleen wordt gebruikt voor het knippen van het DNA en dat het natuurlijke herstelmechanisme van de cel de breuk repareert. De redenatie achter de beslissing van de Australische overheid is dat we al jaren planten en dieren genetisch veranderen. In dieren doen we dit heel gericht via speciale fokprogramma’s en planten bombarderen we met straling of behandelen we met chemicaliën. Deze methoden zijn op basis van hun historische veiligheid vrijgesteld van de wetgeving voor genetische modificatie. Het zou dan vreemd zijn om technieken die veel gerichter mutaties kunnen aanbrengen opeens wel onder die wetgeving te laten vallen.

HollandBIO vindt dit een logische en pragmatische redenatie. Hopelijk volgt Europa snel met het vrijstellen van gene-editing, zodat ook hier boeren, consumenten en patiënten snel kunnen profiteren van een duurzame landbouw, gezonde voeding en baanbrekende behandelingen.

Bron: ABC News

← All news

Noorse steun voor aanpassing GMO wetgeving

, ,

Na Denemarken roept nu ook Noorwegen op tot aanpassing van de wetgeving voor de moderne veredelingsmethoden. De huidige strenge wetgeving voor genetische modificatie staat toepassing in de weg, waardoor de samenleving kansen misloopt voor landbouw, milieu en gezondheid. De Noren stellen een nieuwe gedifferentieerde wetgeving voor gebaseerd op de toepassing van de techniek, het product. Dit moet regulatoire drempels verminderen en verlagen en innovatie stimuleren, zonder de veiligheid en maatschappelijke dialoog uit het oog te verliezen. HollandBIO ziet de Noorse oproep als een belangrijke steun in de rug.

Het Noorse model is gestoeld op drie klassen. Voor de laagste klasse, producten die ook via klassieke veredeling of spontaan in de natuur hadden kunnen ontstaan, volstaat een kennisgeving aan de autoriteiten. In de middelste klasse vallen producten met nieuwe genetische aanpassingen binnen de eigen soort, die niet via klassieke veredeling verkregen kunnen worden. Deze producten ondergaan een aangepaste (lichtere) beoordeling voor toelating. In de hoogste klasse vallen de ‘klassiek’ genetisch gemodificeerde organismen met soortvreemd of synthetisch DNA. Deze producten ondergaan de huidige uitgebreide beoordeling voor toelating.

Het Noorse voorstel volgt op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in juli 2018 dat moderne veredelingsmethoden onder de wetgeving voor genetische modificatie vallen en het gepolariseerde Europese debat. Noorwegen is van mening dat het voorgestelde drie-klassen model innovatie stimuleert en recht doet aan de veiligheidsbeoordeling en het publieke debat.

HollandBIO ziet de Deense en Noorse oproepen als een steun in de rug voor Nederland om in Europa de GM-wetgeving aan te passen om toepassing van de moderne veredelingsmethoden  mogelijk te maken. Op 14 mei brengt Minister Schouten het onderwerp in bij de vergadering van de Europese Landbouw en Visserijraad, met als doel dit op de werkagenda van de nieuwe Europese Commissie te krijgen. Steun van de Lidstaten is daarvoor essentieel. Noorwegen is weliswaar geen lid van de Europese Unie, het land volgt de Europese wetgeving wel. Hun steun is daarom van harte welkom.  

Bron: EMBO Reports

← All news

Tweede Kamer: Nederland mist de boot als biotech wetgeving niet snel wordt aangepast

, , , ,

Afgelopen week riepen Tweede Kamerleden tijdens het Algemeen Overleg Biotechnologie unaniem op tot het nemen van snelle maatregelen om de Nederlandse drempels voor onderzoek en ontwikkeling rond medische GGO-producten weg te nemen. Dit na een noodkreet van de medische sector, onder andere in dagblad Trouw. Nederland is namelijk een van de weinige landen in Europa die toepassing van deze therapieën ziet als introductie in het milieu, waardoor bijvoorbeeld een zware milieutoets verplicht is. Nederlandse patiënten wachten daardoor veel te lang op innovatieve en baanbrekende behandelingen zoals cel- en gentherapie, en soms gaan deze zelfs aan hen voorbij. De Tweede Kamer gaf IenW-minister Van Nieuwenhuizen, die het stokje op biotechnologie overneemt van staatssecretaris Van Veldhoven maar nog niet aanwezig kon zijn, dan ook een duidelijke boodschap mee: pas de Nederlandse wetgeving aan naar de lichtere standaard die in veel andere Europese landen geldt en schaf de zware milieutoets af.

Ook voor de moderne veredelingsmethoden pleitten Tweede Kamerleden bij LNV-minister Schouten voor een actieve Nederlandse aanpak in Europa om deze breder toegankelijk te maken. Net als HollandBIO zien zij namelijk een belangrijke rol weggelegd voor toepassingen uit moderne veredeling in de overgang naar een circulaire landbouw en duurzame voedselproductie. In Nederland en Europa liggen deze toepassingen buiten het bereik van veredelaars en telers omdat zij een lang, kostbaar en onzeker beoordelingstraject moeten doorlopen. Minister Schouten ziet dit gelukkig ook en doet haar uiterste best om aanpassing van de wetgeving voor de moderne veredelingsmethoden op de agenda van de nieuwe Europese Commissie te krijgen. Haar eerstvolgende stap daarin is het inbrengen van het onderwerp tijdens de Europese Landbouwraad op 14 mei. Instemming van een meerderheid van andere Lidstaten is dan nodig om het onderwerp op de agenda van de Europese Commissie te krijgen.

Een laatste relevante onderwerp dat Kamerleden aan bod brachten, was de modernisering van het Nederlandse biotechnologiebeleid. Met name de VVD miste ambitie en een duidelijk plan voor de aankomende tijd in de Kamerbrief van staatssecretaris Van Veldhoven. Ook pleitte zij voor een logischer onderverdeling van departementale verantwoordelijkheden in Nederland door het ministerie van LNV verantwoordelijk te maken voor biotechnologie in de landbouw en het ministerie van VWS voor medische biotechnologie. De vraag is vanuit die fractie dan ook of het ministerie van IenW hier meer opheldering over wil geven.

In de aankomende tijd gaat de nu verantwoordelijke bewindspersoon vanuit I&W, minister Van Nieuwenhuizen, aan de slag met een schriftelijke beantwoording van de diverse vragen over de drempels rond medische GGO-producten in Nederland en de modernisering van het biotechnologiebeleid. Nadat deze aan de Tweede Kamer is toegestuurd, zal het Verslag Algemeen Overleg (VAO) plaatsvinden. Dat is een overleg waarbij Tweede Kamerleden moties kunnen indienen die, als zij in een daaropvolgende stemming door een meerderheid aangenomen worden, kunnen leiden tot bijsturing van beleid. HollandBIO blijft zich de aankomende tijd tot het uiterste inzetten totdat het ministerie van I&W in haar beleid de door de hele sector vurig gewenste ruimte voor baanbrekende behandelingen omarmt. Patiënten mogen niet langer de dupe worden van achterhaalde wet- en regelgeving!

← All news

Leestip: Angst en onbegrip blokkeren biotech innovatie

, ,

De wetgeving voor genetische modificatie is gestoeld op angst en onbegrip en belemmert innovatie in Nederland, daarover zijn Bert Lotz, wetenschapper aan de Wageningen Universiteit, en Marcel Kenter, werkzaam bij het Paul Janssen FutureLab, het roerend met elkaar eens. In de Trouw van afgelopen zaterdag leggen ze uit hoe dit de transitie naar een duurzamere landbouw in de weg zit en hoe dit ertoe leidt dat de nieuwste gentherapieën te laat bij patiënten komen.

De Europese regelgeving op het gebied van genetische modificatie is verouderd en Nederland is daarin ook nog eens de strengste meester volgens Kenter. Gevolg daarvan is dat Nederland een van de weinige landen in Europa is die voor de toepassing van gentherapie een milieuvergunning  vereist. De procedure om die vergunning te verkrijgen duurt in Nederland een jaar, en die tijd hebben veel kankerpatiënten niet. Wetenschappers luidden dan ook afgelopen week de noodklok om hier verandering te brengen.

Bert Lotz ziet gemiste kansen voor de landbouw. Zo zijn aardappelplanten zeer gevoelig voor de schimmel die de desastreuze aardappelziekte veroorzaakt. Voor de bestrijding daarvan gebruikt de boer nu veel bestrijdingsmiddelen. Met de moderne veredelingstechnieken is het gelukt om aardappelplanten te maken die bestand zijn tegen de schimmel. De boer hoeft dan veel minder te spuiten. Helaas blijven deze aardappelplanten in Europa voorlopig nog op de plank liggen. Europa ziet, in tegenstelling tot veel landen buiten Europa, de moderne veredelingstechnieken als genetische modificatie. De planten moeten daardoor eerst een lang, duur en onzeker toelatingstraject in Europa doorlopen. Dit weerhoudt plantenveredelaars van het gebruik van de moderne veredelingstechnieken. Hierdoor blijven de boeren verstoken van nieuwe schimmelbestendige gewassen.

Hoog tijd dus voor verandering, want Nederland loopt al jaren achter de feiten aan. HollandBIO is het helemaal eens met de wetenschappers en blijft zich de komende tijd hard maken voor spoedige aanpassing van de wetgeving voor de toepassing van cel- en gentherapie en de moderne veredelingstechnieken!

Bron: Trouw