← All news

Leestip: De Volkskrant over gentherapie

, , , ,

Het gaat hard met gentherapie, zo opent een lezenswaardig artikel in de Volkskrant van afgelopen weekend. Aan de hand van de verhalen van vier patiënten schetst Ellen de Visser de snelle opmars van genetische behandelingen. Op dit moment brengen de koplopers onder de biotech bedrijven die eerste generatie gentherapieën bij patiënten. De wereldwijd goed gevulde biotech pijplijnen geven hoop op nog veel meer gezondheidswinst. HollandBIO kan haast niet wachten.

We zeiden het al eerder: willen we in Nederland de vruchten van gentherapie plukken, dan is er werk aan de winkel. Er zijn legio vragen te beantwoorden en oplossingen te implementeren. Dat kan eenvoudig en vandaag al, denk aan het aanpakken van de buitenproportioneel zware en trage vergunningsverlening voor klinisch onderzoek naar gentherapie in Nederland. Sommige vraagstukken vergen meer tijd en vertrouwen: denk aan onzekerheden rondom de bestendigheid van klinische effecten en eventuele bijwerkingen. Gentherapie zet ook het regulatoir kader op scherp. De noodzaak om tot nieuwe modellen en routes te komen wordt steeds evidenter. Dat stelt ons misschien nog wel voor de moeilijkste uitdaging: de bereidheid van alle betrokkenen om niet alleen de status quo ter discussie te stellen, maar deze ook, gezamenlijk, te doorbreken.

De vier patiënten die in de Volkskrant aan het woord komen maken in ieder geval duidelijk waar we het allemaal voor doen: het genezen van ’s werelds meest ernstige, vaak zeldzame, ziektes. Het maakt HollandBIO alleen nog maar gemotiveerder om, samen met de biotech bedrijven in onze achterban, een steentje bij te dragen aan de realisatie van dit wenkend perspectief.

Je leest het artikel hier.

← All news

NRC: Wanneer milieuwetgeving de strijd tegen kanker hindert

, , , , ,

De Nederlandse milieuwetgeving belemmert onderzoek naar en de behandeling van kankerpatiënten, zo bericht het NRC Handelsblad. Vooraanstaande wetenschappers luiden de noodklok: de focus op de hypothetische milieurisico’s van cel- en gentherapieën door de overheid leidt tot lange doorlooptijden voor vergunningverlening voor klinisch onderzoek. Patiënten en artsen blijven hierdoor verstoken van nieuwe behandelmogelijkheden en bedrijven mijden Nederland bij het doen van klinisch onderzoek.

Dat het roer om moet, vindt ook HollandBIO. Om internationaal concurrerend te zijn op het gebied van cel- en gentherapie, is een maximale vergunningsverleningstermijn van 60 dagen en een significante verlichting van de informatievereisten cruciaal. Voor de hoopgevende nieuwe behandelmogelijkheden van vandaag én die van morgen.

Lees hier het hele artikel.

← All news

Meer friet per vierkante aardappel: HZPC wijkt uit naar Canada voor snellere en betere veredeling

, , ,

Het eerste bedrijf uit de innovatieve Nederlandse veredelingssector kiest voor de overstap naar Canada door de knellende en achterhaalde Europese wet- en regelgeving. Aardappelveredelaar HZPC kan buiten Europa sneller en beter nieuwe aardappelrassen ontwikkelen met hulp van moderne veredelingsmethodes zoals CRISPR-Cas. De maatschappelijke voordelen zijn groot: aardappelen die een hogere opbrengst hebben, tot minder verspilling leiden en verminderde inzet van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk maken.

In een uitgebreid interview in het Financieele Dagblad doen directeuren Robert Graveland en Gerard Backx hun verhaal. De aanleiding voor de oversteek naar Canada is de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zomer van 2018. Die bestempelde moderne veredelingsmethodes zoals gene editing als genetische modificatie, zonder de uitzonderingspositie die klassieke vormen van mutagenese hebben. Toepassingen op basis van deze methodes moeten daardoor een lang, zeer kostbaar en onzeker Europees goedkeurings- en toelatingstraject doorlopen.

HollandBIO en veel andere organisaties in Nederland en Europa zagen de uitspraak als grote domper. Want hoe gaan we tegemoetkomen aan de ambitieuze doelstellingen voor een duurzame landbouw en voedselproductie, als je de instrumenten voor het sneller en preciezer veredelen van gewassen onbereikbaar maakt? Bij HZPC is deze uitdaging nog groter dan bij andere veredelaars, omdat het ontwikkelen van een nieuw aardappelras zo’n 10 tot 15 jaar duurt terwijl dit bij tomaten in 5 jaar kan.

De keuze die HZPC maakt voor Canada is logisch verklaarbaar. Want waar de EU kijkt naar de techniek die je als veredelaar toepast, stelt Canada de eigenschappen van een nieuw ras centraal in haar beoordelingsprocedure. Dit stelt bedrijven als HZPC in staat om een relatief korte tijdsspanne van 8 jaar te hanteren voor de marktintroductie van een nieuwe fritesaardappel. Een nieuw ras dat niet te onderscheiden valt van een ‘traditioneel veredeld’ aardappelras en dat bovendien leidt tot een 10% hogere opbrengst, 40% minder verspilling en het terugbrengen van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

HollandBIO werkt samen met andere partijen aan het zo snel mogelijk agenderen van wijziging van de Europese wet- en regelgeving voor genetische modificatie zodat we alle veredelaars de ruimte geven voor verantwoorde, versnelde en verbeterde innovatie. Alleen op die manier geven we hen de instrumenten in handen om bij te dragen aan de grote uitdagingen op het gebied van landbouw, klimaat en duurzaamheid.

Benieuwd naar het hele artikel? Lees hier het artikel in het FD (log in verplicht).

← All news

Europa hekkensluiter klinisch onderzoek cel- en gentherapie

, , ,

Europa raakt op achterstand als het gaat om klinisch onderzoek naar cel- en gentherapie. Dat blijkt uit een rapport van de Alliance for Regenerative Medicine. Een paar opmerkelijke bevindingen:

  • In Noord-Amerika werden drie keer zo veel klinische onderzoeken naar cel- en gentherapie opgezet als in Europa. Tussen januari 2014 en januari 2019 werden wereldwijd 2.097 klinische onderzoeken gestart, waarvan 845 in Noord-Amerika, 736 in Azië en slechts 323 in Europa.
  • Het aantal nieuwe klinische onderzoeken met cel- en gentherapie steeg tussen 2014 en 2018 wereldwijd met 32%. Waar in Noord-Amerika een groei plaatsvond van 36% en in Azië van 28%, noteerde Europa een krimp van ruim 2%.
  • Waar in Noord-Amerika 47% van alle klinische onderzoeken ging om ‘nieuwe’ (Fase I) toepassingen, was dit in Europa 27%.
  • Nederland komt in het onderzoek expliciet uit de bus als land waar het lang, ongeveer een jaar, duurt voordat je een milieuvergunning krijgt voor klinisch onderzoek naar cel- en gentherapie. Dat is zorgelijk, omdat respondenten aangeven dat de snelheid van vergunningverlening op de tweede plek staat als het gaat om overwegingen voor bedrijven om ergens klinisch onderzoek uit te voeren.

HollandBIO wil dat de overheid deze achterstand niet alleen inlost, maar deze zo snel mogelijk omzet naar een voorsprong. Onze inzet: significant lagere informatievereisten en een milieuvergunning binnen 60 dagen. Alleen zo kunnen we de winst van deze nieuwe generatie therapieën voor Nederland verzilveren. Want daar wordt iedereen beter van. Patiënten voorop.

Bronnen:

← All news

Minister Van Nieuwenhuizen pleit voor toekomstbestendige regelgeving

, ,

IenW minister Cora van Nieuwenhuizen wil op verantwoorde wijze ruimte geven aan innovatieve toepassingen uit de biotech sector die bijdragen aan een duurzame en gezonde samenleving. In haar openingsspeech voor het recente internationale COGEM-symposium over het genetisch bewerken van planten, pleit Van Nieuwenhuizen gepassioneerd voor het grondig moderniseren van de achterhaalde Europese wet- en regelgeving rond genetische modificatie en het versimpelen en verkorten van de nationale procedures in Nederland. De minister is een groot voorstander van een toekomstig systeem met een juiste balans tussen het inschatten van risico’s en het toelaten van innovaties die de wereld een stukje beter maken. HollandBIO kan niet wachten tot het zover is en blijft in de tussentijd meehelpen aan het verwezenlijken van deze toekomst.

Benieuwd naar de hele speech? Lees ‘m hier (in het Engels) terug.

← All news

Toepassingen uit nieuwe technologie hebben het juiste verhaal nodig

,

Veelbelovende technologieën zoals CRISPR-Cas en kweekvlees kunnen in potentie de wereld veranderen. Alleen, hoe neem je daar de maatschappij in mee? In een artikel in het FD komt dit vraagstuk aan bod op basis van kweekvlees als centrale casus en de vraag welk verhaal het beste bij zo’n hightech innovatie past. Is dat het frame van technologische en wetenschappelijke vooruitgang, of toch het duurzaamheidsframe? Er is een heel dunne scheidslijn tussen aan de ene kant het door de sector veelgebruikte idyllische, wetenschappelijke verhaal met labjassen en DNA-strengen en aan de andere kant het door critici en NGO’s gecreëerde dystopische toekomstverhaal met ‘Frankenstein Foods’. Beter is het om het verhaal en de beeldvorming daaromheen op te bouwen vanuit de positieve bijdrage die een toepassing levert aan een betere maatschappij. Daarmee is dit ‘groene frame’ een essentieel instrument om in een vroege fase op een positieve wijze de dialoog aan te gaan met het bredere publiek.

Artikel FD (log in verplicht)

← All news

Welke brouwer wordt koploper?

, ,

“Nu staat de genetische revolutie voor de deur van de brouwerijen.” De NRC wetenschap bijlage van het afgelopen weekend stond in het teken van de ongekende toepassingen van genetische modificatie van gist en de maatschappelijke acceptatie.

Genetici kunnen sneller dan ooit biergisten met allerlei gewenste smaken en capaciteiten maken. Gisten kunnen bijvoorbeeld worden aangepast zodat ze gewenste fruitige aroma’s produceren, maar niet het daarmee gepaarde hogere alcoholpercentage. Ook wordt er onderzocht hoe gist bij een hogere temperatuur kan fermenteren. Nu moeten vele duizenden liters bier op koelkast temperatuur worden gebrouwen. Als dit op een hogere temperatuur kan zou dit niet alleen kosten besparen, maar ook winst zijn voor het milieu.

De grote biermerken investeren in wetenschappelijke onderzoek naar genetische modificatie van hun gisten, maar lopen op eieren als het gaat om de daadwerkelijke implementatie. De merken laten zich leiden door de acceptatie van genetische modificatie door de consument. Onderzoeker Gorter de Vries heeft zijn hoop daarom gevestigd op kleine brouwerijen om koploper te worden. “Ik denk dat er een producent zou kunnen opkomen die zich daarop profileert, en van de voordelen die genetische modificatie zou kunnen opleveren echt een selling point maakt”

Acceptatie van genetische modificatie is een kwestie die niet alleen de biersector bezighoudt, de hele levensmiddelenindustrie worstelt er mee. In 2016 deden Nobelprijswinnaars een krachtige oproep aan overheden om genetische modificatie te stimuleren. De oproep werd door 147 Nobelprijswinnaars en duizenden wetenschappers ondertekend. Ondanks deze outcry van de wetenschap werden vorig jaar de nieuwste veredelingsmethoden door het Europees hof onder strenge wetgeving geplaatst. De Europese wetgeving werpt een hoge drempel op voor plantenveredelaars en de levensmiddelen industrie. Daarop lanceerde HollandBIO Crisp.vision, een website die de onmisbare voordelen van genetische modificatie laat zien. Ons motto: ruim baan voor biotech! Want als het aan HollandBIO ligt is de toekomst is diervriendelijk, duurzaam en sensationeel.

Lees meer:

← All news

Franse agrofoodsector op de bres voor moderne veredelingsmethoden

, ,

Maar liefst 29 Franse agrarische organisaties roepen gezamenlijk de Franse overheid op om zich aan te sluiten bij het Europese initiatief om de wetgeving voor genetische modificatie aan te passen. Door de uitspraak van het Europese Hof van 25 juli 2018, waarin zij moderne veredelingsmethoden bestempelt als genetische modificatie, moeten daarmee verkregen producten een strenge, uitgebreide en langdurige Europese toelatingsprocedure doorlopen voordat ze op de markt mogen komen. De Franse organisaties stellen dat aanpassing nodig is om snel en efficiënt tot nieuwe gewassen te komen die bijdragen aan de vraag naar gezonde, veilige en duurzame voedselproducten. HollandBIO is dan ook superblij met de steun vanuit de, over het algemeen toch wat terughoudende, Franse agrarische sector.

Lees hier het hele artikel (in Frans)

← All news

KeyGene ontdekt ongevoelige paprikaplanten

,

KeyGene, een innovatief plantenbiotechnologie bedrijf in Wageningen, heeft als eerste een nieuwe vorm van bescherming in paprikaplanten gevonden tegen de gevreesde Geminivirussen. Die virussen worden verspreid door de witte vlieg en richten fikse schade aan in tal van gewassen. Om dat te voorkomen, zijn telers nu genoodzaakt om bestrijdingsmiddelen tegen de witte vlieg in te zetten.  Dankzij de vinding van Keygene is dat hopelijk op termijn niet meer nodig. KeyGenes paprikaplanten hebben een bepaalde eigenschap namelijk verloren die het virus nodig had om de plant te infecteren. Het resultaat: een naar verwachting duurzaam ongevoelige paprikaplant.

Samen met zijn partnerbedrijven wil KeyGene de vinding nu ook in gaan zetten voor de teelt van andere slachtoffers van de Geminivirussen: belangrijke gewassen, als pepers, cassave en katoen. Al met al een wetenschappelijke doorbraak van eigen bodem met potentieel grote impact. En daar zijn we bij HollandBIO reuzetrots op.

Hier lees je het volledige bericht van KeyGene.

← All news

Call to action: teken de Europese petitie voor moderne plantenveredeling

,

Een regelgeving die het gebruik van moderne veredelingsmethoden, zoals CRISPR-Cas, toegankelijk maakt voor een duurzame en gezonde voedselproductie. Dat is wat de studenten die het Europese Burgerinitiatief “Growing Scientific Progress – Crops Matter” zijn gestart willen bereiken. Wil jij dat ook? Teken dan de petitie.

Op dit moment is het door de strenge en strikte regelgeving in Europa praktisch onmogelijk om de moderne veredelingsmethoden te gebruiken voor het snel en doelgericht ontwikkelen van verbeterde landbouwgewassen voor een duurzame en gezonde voedselproductie. En dat terwijl we met zijn allen voor enorme maatschappelijke uitdagingen staan, zoals een groeiende wereldbevolking, een snel veranderend klimaat en een afname van het beschikbare landbouwareaal. Om daarop te kunnen inspelen en gewassen te kunnen ontwikkelen die én een hoge opbrengst hebben, én bestand zijn tegen ziekten en plagen, én tegen wisselende weersomstandigheden kunnen, zijn de moderne veredelingsmethoden van groot belang.

De studenten pleiten dan ook voor aanpassing van de huidige regelgeving om ruim baan te maken voor de toepassing van deze baanbrekende veredelingsmethoden. Om de Europese Commissie tot actie aan te zetten om de regelgeving te gaan aanpassen, hebben ze 1 miljoen handtekeningen nodig! Wil jij in de toekomst ook duurzaam geteelde, gezonde en lekkere groenten en fruit blijven eten? Help de studenten dan om die 1 miljoen handtekeningen te bereiken en teken met HollandBIO mee!

Bron: Grow Scientific Progress