← All news

Ophef over Farm to Fork-strategie 

, ,

In het hart van de Europese Green Deal bevindt zich de Farm to Fork Strategie, erop gericht om voedselsystemen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken. De strategie deed afgelopen weken veel stof opwaaien. Tijdens een webinar van Euractiv presenteerden het Joint Research Centre (interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie), Wageningen Universiteit en USDA hun impactanalyse: de doorberekening van de impact van de Farm to Fork strategie op Europa en de rest van de wereld.   

De bevindingen zijn verontrustend. Het JRC becijferde dat de strategie zal leiden tot een flinke verlaging (tot 15%) van de voedselproductie in de EU, met forse economische gevolgen. Zo zou de Europese exportpositie op het vlak van varkensvlees nagenoeg instorten, met prijsstijgingen van maar liefs bijna 45% tot gevolg. Daarnaast is de verwachting dat de beoogde CO2-daling in praktijk tegenvalt, omdat de verminderde productie wordt gecompenseerd door verhoogde productie buiten de Europese lidstaten. Dat het rapport nu pas – ruim een half jaar na voltooiing – gepubliceerd is, deed de verhitte Brusselse gemoederen ook weinig goeds.  

Farm to Fork voorvechters merken op dat er wel wat af te dingen valt op de rapporten: verandering in consumentengedrag is niet meegenomen, net als acties van buiten Europa. Ook zijn de rapporten gebaseerd op basis van hedendaagse technologieën.   

HollandBIO ziet de ophef als een extra drijfveer om vaart te maken met de modernisering van de Europese wetgeving t.a.v. genetische modificatie, en aanpalende wetgeving. Daarmee maakt Europa de weg vrij voor de creativiteit van de biotech sector om met innovatieve oplossingen zoals gecultiveerd vlees en nieuwe veredelingsmethoden bij te dragen aan een duurzame en welvarende toekomst.  

← All news

A fruitful EFIB 2021 for the Dutch industrial biotech community

, ,

Last week over 350 attendees from all over the world gathered in Vienna for the European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB). The conference welcomed over 30 Dutch biotech entrepreneurs.  

This year’s edition of the premium partnering conference, HollandBIO, together with topsector ChemistryNL, made sure to give the Netherlands a prominent presence. Prior to the conference, we got the pleasure of bringing together the Dutch delegation and the Dutch embassy for drinks near the beautiful Danube river. During the conference, a striking NL booth served as a central information point for international visitors to show what the Netherlands has to offer:  as a place to do business, as an innovative business partner, as a top location for talent. The booth also served as a living room for Dutch attendees. Before or after a partnering meeting, visitors gladly came by to chat with their compatriots while enjoying a good cup of coffee & Dutch treats. 

EFIB 2021 hosted inspiring keynote speakers  and a large start-up village where start-ups had the opportunity to deliver a 5-minute pitch.  
 

Everybody clearly enjoyed being at a live event again, meeting each other face to face, listening to interesting speakers, networking and creating possible fruitful partnerships. We hope to see you all again next year in Vilnius, Lithuania!   

← All news

Dialoog NGT versus biologische landbouw

,

Onlangs mocht HollandBIO’s Leonie voor een klaslokaal MSc studenten Plant Biotechnology het dialoog aan gaan met prof.dr.ir. Edith Lammerts van Bueren over nieuwe genomische technieken (NGT) in plantenveredeling en de biologische landbouw. Dr. Bert Lotz was moderator tijdens deze goed bezochte vrijdagmiddag in het Forum op de WUR campus. Vele geïnteresseerde vragen werden gesteld door de studenten en ook de ethische fricties tussen de beide posities werd ruim belicht. Wij verwachten dat dit niet de laatste discussie zal zijn in deze opstelling!

← All news

Wereldprimeur: CRISPR-voedsel in supermarktschappen

,

Sanatech laat weten dat na positieve feedback van consumenten de GABA-tomaat vorige maand in de verkoop is gegaan in Japan! Deze tomaat is het eerste met CRISPR-Cas technologie aangepaste voedingsmiddel op de markt en vijf maal hoger in Gamma-aminoboterzuur dan een standaard tomaat, wat onder andere een hoge bloeddruk helpt tegengaan. Als onderdeel van een consumentencampagne verstrekte Sanatech eerder dit jaar kweeksets aan consumenten om deze tomaten thuis te kweken. Dit is niet het enige CRISPR nieuws uit Japan, want tegelijkertijd is ook de proefverkoop van een extra vlezige genome-edited zeebrasem gestart. Beide bedrijven laten weten dat dit slechts het begin is van hun innovaties, wij zijn benieuwd!

← All news

Europese Commissie vraagt jouw input over modernisering ggo-regelgeving

, ,

Met de publicatie van een inception impact assessment neemt de Europese Commissie de eerste stap in het moderniseren van de Europese regels voor genetische modificatie. Want, zo luidde het terechte oordeel van de commissie, de wetgeving is niet langer fit for purpose en moet aangepast worden om de grote biotechnologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia bij te benen. Hoewel de commissie in haar analyse de urgentie en noodzaak tot modernisering treffend beschrijft, lijkt ze bij het onderzoeken van de randvoorwaarden voor een oplossing toch vooral de status quo in stand te willen houden. Ook de zeer summiere scope – “toepassing van gerichte mutagenese en cisgenese bij planten” – geeft weinig hoop op de door ons bepleite paradigma shift, en daarmee voor het verzilveren van de grote kansen die de vele andere technieken, en het modificeren van bijvoorbeeld micro-organismen voor de duurzaamheidstransitie in petto heeft.

De commissie nodigt iedereen uit om voor 22 oktober zijn mening te geven over de gepubliceerde analyse, via deze link. Biotech experts, laat van je horen!

← All news

Schouten erkent toegevoegde waarde nieuwe veredelingstechnieken voor sterke en duurzame aardappelrassen

,

Nieuwe veredelingstechnieken kunnen bijdragen aan het sneller en beter ontwikkelen van sterke en duurzame aardappelrassen, aldus landbouwminister Carola Schouten. Deze uitspraak is onderdeel van het antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerlid Derk Boswijk over de mislukte aardappeloogsten van biologische telers, die het gebruik van deze technieken uitsluiten.

Afgelopen zomer was een dramatische zomer voor biologische aardappeltelers. De zeer besmettelijke schimmel Phytophthora verspreidde zich over het land. Biologische telers gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en hebben veel oogst verloren zien gaan.

Gelukkig zijn chemische bestrijdingsmiddelen niet de enige weg om aardappelen te beschermen. Veredelaars zijn hier de ware helden, zij hebben in de afgelopen jaren robuustere rassen veredeld die beter, maar niet volledig, bestand zijn tegen ziektes als Phytopthora. Dit doen zij door middel van het nieuwste vernuft aan hightechonderzoek naar resistentie, maar helaas niet met nieuwe veredelingstechnieken. Gedateerde Europese wet- en regelgeving maakt de drempel voor goedkeuring hoog: het is te duur, onzeker en langdurig.

De conventionele veredelingstechnieken waarmee ook biologische rassen zijn veredeld, bestaan onder andere uit mutagenese. Dat is een techniek die veredelaars al decennia gebruiken voor groenten, fruit en andere gewassen en die leidt tot genetisch gemodificeerde producten. Producten uit mutagenese hebben vanwege die historie van veilig gebruik echter een uitzonderingspositie in de Europese wet- en regelgeving rond genetische modificatie. Tegelijkertijd is mutagenese een willekeurig proces en daarmee een minder geschikte tool. Of, zoals minister Schouten het verwoordt: “Met nieuwe veredelingstechnieken als CRISPR-Cas en cisgenese kunnen de resistenties echter nog sneller worden opgenomen in bestaande succesvolle rassen en daarmee opbrengst en hun geschiktheid voor specifieke afzet behouden. Bovendien kunnen veredelaars met deze technieken meer en sneller resistentiegenen voor Phytophthora en andere aardappelziekten stapelen, waardoor de resistentie duurzamer wordt. Echter, de biologische landbouw sluit het gebruik van deze technieken uit, omdat dit leidt tot genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s).”

Wat HollandBIO betreft geven we veredelaars ruim baan voor het inzetten van de beste tools die er zijn,  zodat zij gewassen veredelen en naar de supermarktschappen brengen die gezond en lekker zijn, een hoge opbrengst hebben zonder daarbij de aarde uit te putten en die minder of geen bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Ook slaan we maar al te graag de handen ineen met de biologische sector om ons hier samen hard voor te maken. Want we hebben een paradigmaverschuiving nodig, in plaats van hier en daar een marginale aanpassing in de Europese wet- en regelgeving.

We moeten een einde maken aan de stigmatisering van ggo’s en ons concentreren op de vraag of een organisme of product veilig is voor het beoogde gebruik. HollandBIO pleit voor wetgeving die stimulerend werkt op de ontwikkeling en inzet van alle innovaties die bijdragen aan de Europese doelen op het vlak van gezondheid, duurzame voedselproductie en circulaire economie. Voor wetgeving die veiligheid borgt zonder te discrimineren op grond van technologie. HollandBIO ziet uit naar een ambitieuze, doortastende en voortvarende aanpak – waarmee Europa zich bij de innovatieve voorhoede van de wereld schaart.

Lees ook

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/06/antwoorden-op-kamervragen-over-schimmelziekte-in-biologische-aardappelen

https://nos.nl/artikel/2389216-aardappelziekte-bij-bioboeren-dit-gaat-om-enorm-veel-geld

← All news

Europese Commissie: Biotechnologie van strategisch belang voor Europese Unie

,

De positie van de Europese Unie staat onder druk door allerlei wereldwijde trends, zoals klimaatverandering, digitalisatie en een veranderende wereldorde. Daarom heeft de Europese Commissie tien uitdagingen gedefinieerd om een mondiale leiderschapsrol te pakken en strategisch autonoom te blijven. En wat blijkt? Innovaties uit biotechnologie staan centraal in het verwezenlijken van een duurzame en toekomstbestendige gezondheidszorg en voedselproductie. Hartstikke goed dus dat de Europese Commissie dit strategische belang erkent. Dat schept vertrouwen voor moderne regels die ruimte geven aan de ontwikkeling van nog meer biotech innovaties.

Natuurlijk hebben de lidstaten daar ook het nodige over te zeggen. En ook dat gebeurt al. Zo heeft de Franse president Macron al aangegeven dat ook zij de noodzaak inzien van nieuwe genetische technieken zoals CRISPR-Cas voor de verduurzaming van gewassen. Geen onbeduidend signaal, want over enkele maanden is Frankrijk voorzitter van de EU. Hoog tijd dus dat we nu ruim baan gaan geven aan dat wat in ons strategisch belang is.

← All news

Brexit brengt Britten veilige GE-toast

, ,

Bevrijd van regels die de EU zelf als achterhaald beschouwt, zijn de Britten naarstig op zoek gegaan naar voordelen van de Brexit. Begin dit jaar startte het Verenigd Koninkrijk dan ook een consultatie naar genome editing, om voordelen te ontgrendelen voor de volksgezondheid, de sector en het milieu. Ondanks scheve ogen van EU-stakeholders starten onze westerburen nu met een vijfjarig project, waarbij een gen in tarwe is uitgezet (knock-out) door middel van CRISPR-Cas-technologie. Deze aanpassing heeft als resultaat dat er veel minder asparagine wordt gesynthetiseerd. Dit van nature voorkomend aminozuur kan tijdens verhitting omgezet worden in acrylamide, hetgeen vermoedelijk kankerverwekkend is.

De veldproef kan als voorbeeld dienen voor hoe NGT’s consumenten gezondheidsvoordelen kunnen bezorgen en het zal interessant zijn wat hieruit voortkomt. Deze ontwikkeling veroorzaakt evenwel een afwijkend speelveld in Europa, in Brits voordeel, en dat zet de handelsrelatie tussen het VK en de EU verder op scherp. Ontwikkelingen zoals laten in elk geval de grote urgentie voor een passende EU-regels zien. Hoog tijd dus om die achterhaalde regels te moderniseren!

https://www.foodagribusiness.nl/realiteit-haalt-europees-beleid-gentechnologie-in/

← All news

De toekomst van slacht(vrij) vlees

,

Wat mag op een zomerse barbecue niet ontbreken? Vlees natuurlijk. Toch wordt er volop gespeculeerd over de houdbaarheidsdatum van de voedselindustrie en vooral de toekomst van de eiwitproductie. Gelukkig zit onze sector ook niet bepaald stil, getuige dit allesbehalve komkommernieuws. Bij HollandBIO bekeken en lazen we deze zomer met veel genoegen interessante mediaberichten over onder meer gecultiveerd vlees.

Zo werd bij Op1 gesproken over het voedsel van de toekomst, waar alternatieven zoals insecten en zeewier op tafel lagen en Mosa Meats Mark Post uitweidde over de efficiënte en veilige productie van schoon en slachtvrij vlees.

Vaak wordt het simpel uitgelegd, stamcellen uit een levend dier worden in een bioreactor met groeimedium gestopt en gevoerd met voedingstoffen. De wetenschapsredactie van de Volkskrant onderzocht de consumptie van vlees en de complexiteit van het creëren van iets anders dan een burgertje of gepaneerde kipnugget. En kunnen we trouwens nog wel eieren eten als we geen kippen meer eten? Zou teruggaan naar simpelere tijden – net zoals onze voorouders met een kleine hoeveelheid dierlijk voedsel – de oplossing zijn?

Dit vriendelijke beeld van een eventuele simpele toekomst steekt scherp af tegen de huidige Amerikaanse situatie van een massale voedselindustrie. Grootschalige productie van kunstmatig laag geprijsde kipnuggets, met verreikende gevolgen voor de natuur, dierenwelzijn en barre arbeidsomstandigheden, komen aan bod in een longread over gecultiveerd vlees in de Guardian. Mensen houden van vlees en gecultiveerd vlees wordt als een mogelijke oplossing gezien om onze honger naar vlees te stillen met minder kans op ziektes en pandemieën. Geld lijkt zowel de oorzaak als de oplossing te zijn voor de huidige problematiek. De prijsontwikkelingen gaan snel en ondanks de kosten voor het produceren van een gecultiveerde hamburger al enorm gedaald zijn, kan het voorlopig nog niet concurreren met een goedkope nugget. Ook in ons land is dit een relevante discussie en VVD-Statenlid Walter Manders ziet het wel zitten een goed nieuw verdienmodel voor onze boeren te creëren. Maar wie van zomerse barbecues houdt, zit ook in de toekomst nog wel gebakken!

Voor meer informatie en achtergronden:

https://www.npostart.nl/rebecca-wiering-jelte-pier-slump-en-mark-post-over-het-voedsel-van-de-toekomst/22-07-2021/POMS_WNL_16588293

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/zo-krijgen-we-alle-nederlanders-van-het-vlees-voor-2030~b375b875/

https://www.foodholland.nl/nieuws/bericht.php?id=233096

https://www.theguardian.com/news/2021/jul/29/lab-grown-meat-factory-farms-industrial-agriculture-animals

https://www.bd.nl/opinie/clean-meat-hoort-op-de-menu-kaart~abee9cd9/

← All news

Brief aan informateur Hamer: biotech biedt een gezonder, duurzamer en welvarender Nederland

, , , , ,
HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft de brief af bij de Tweede Kamer
HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft de brief af bij de Tweede Kamer

Met de komst van Mariëtte Hamer heeft Nederland sinds vorige week een nieuwe informateur die aan de slag gaat met mogelijke coalitiepartners voor een nieuwe regering. HollandBIO ziet dat een nieuw kabinet voor grote maatschappelijke uitdagingen staat op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en economische welvaart. Vanuit de biotech sector zien we dat de sector op alle vlakken een bijdrage kan leveren als we daar met alle betrokken partijen werk van maken. In een brief aan informateur Hamer, die HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman heeft afgegeven bij de Tweede Kamer, lichten wij dit verder toe.

De huidige coronacrisis onderstreept de verschillende maatschappelijke uitdagingen waar we tegenaan lopen, maar laat met de razendsnelle ontwikkeling van vaccins ook zien waar we als samenleving toe in staat zijn. Nieuwe of meer efficiënte paden werden bewandeld: van snellere vergunningverlening voor innovatieve geneesmiddelen en vaccins, tot bredere uitwisseling van data en inzet van slimme meetmethoden, en van nieuwe samenwerkingsverbanden en gedeelde investeringen, tot opschaling en afspraken over brede toegankelijkheid. Het bewijst: waar een wil is, is een weg. HollandBIO wil dan ook dat het nieuwe kabinet werk maakt van een gezonde, duurzame samenleving die oog houdt voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Biotech maakt het leven beter. De sector put uit de potentie van de natuur om innovaties te ontwikkelen die mens, dier en planeet vooruit helpen. De Biorevolutie is in volle gang en in Nederland moeten we een stap bij zetten als we daarop willen inspelen. Wij richten ons dan ook op het wegnemen van drempels die het succes van koplopers remmen, en het verzilveren van kansen om bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen. Daarin staan we gelukkig niet alleen, zoals het recente Toekomstpact Biotechnologie van VNO-NCW aantoont. Wij zien vanuit onze sector ruimte om bij te dragen op de volgende vlakken:

  1. Gezondheid op maat: iedereen de beste behandeling op het juiste moment
  2. Verduurzaming van landbouw, veeteelt, visserij en chemie
  3. Vergroten van ons innovatie- en verdienvermogen

Benieuwd naar onze lobbybrief aan informateur Hamer? Lees de brief hier.