← All news

Diervriendelijk vlees bestaat, en in Singapore mag je het eten

, ,

Singapore heeft een wereldprimeur: als eerste land ter wereld heeft de stadstaat gecultiveerd (kippen)vlees tot de markt toegelaten. Wij vinden het fantastisch dat de wereldwijde erkenning voor dit diervriendelijke en duurzame alternatief voor slachtvlees toeneemt. Hoog tijd dat Nederland dit staaltje innovatie van eigen bodem de topstatus geeft die het verdient en de Europese markt laat veroveren.

Singapore wil voor zijn voedselvoorziening minder afhankelijk zijn van andere landen. Gecultiveerd vlees, ook wel kweekvlees genoemd, leent zich daar goed voor. Het vlees wordt namelijk onder gecontroleerde omstandigheden geheel gecultiveerd gekweekt in een bioreactor. Daardoor is gecultiveerd vlees ook gelijk het diervriendelijke en duurzame alternatief voor slachtvlees. Logisch dus dat de wereldwijde erkenning voor het hoogwaardige biotechnologische product razendsnel toeneemt.

Waar het nu nog het Amerikaanse bedrijf Eat Just is dat de Aziatische keuken verrijkt, zou Nederland de koppositie kunnen terugpakken. De eerste kweekburger werd immers in 2013 in een Nederlands laboratorium gepresenteerd. Hoogleraar Mark Post wordt internationaal erkend als drijvende kracht achter deze voedingsinnovatie. En ambitieuze Nederlandse bedrijven als Meatable en Mosa Meat hebben, na verschillende financieringsrondes, alle ingrediënten in huis om het gecultiveerde vlees op het bord te krijgen. Over vijf jaar zou gecultiveerd vlees zelfs in de Nederlandse schappen moeten liggen.

Zo ver is het nog niet. Nederland kent een rijke voedingsbodem voor gecultiveerd vlees, maar er is nog veel werk te verrichten voordat het op de menukaart staat. Na enig aandringen van de Tweede Kamer, is en blijft de Nederlandse overheid nu in gesprek met ontwikkelaars. HollandBIO is daar blij mee, want het waar mogelijk wegnemen van drempels en knelpunten betekent naast een stimulans voor dierenwelzijn en duurzaamheid ook krachtvoer voor de Nederlandse economie.

Voor meer informatie en achtergronden, zie ook:

← All news

Nobelprijs voor ontdekkers van CRISPR-cas

, , ,

De grondleggers van de gene-editing techniek CRISPR-cas, Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna, ontvangen dit jaar de Nobelprijs voor de Scheikunde. Zij ontdekten dat het in de natuur voorkomende CRISPR-cas kan worden ingezet om genetische informatie, van bacteriën en cellen tot planten en mensen, in stukjes te knippen en heel precies aan te passen. Het onderzoek van beide wetenschappers heeft volgens de voorzitter van het Nobelcomité, Göran Hansson, een revolutionaire invloed gehad op de life sciences.

Vanuit Nederland illustreert John van der Oost, microbioloog bij Wageningen University & Research en één van ’s werelds meest toonaangevende pioniers in de CRISPR-revolutie, de mogelijkheden van deze techniek: “Je kan er planten sneller mee laten groeien of ze bijvoorbeeld meer fruit laten produceren. Ook lopen er nu veelbelovende onderzoeken bij patiënten. Bijvoorbeeld naar bloedziekten. Je kunt bloedcellen afnemen van patiënten, daar genetische foutjes uit verwijderen met CRISPR-Cas en de gezonde cellen vervolgens weer teruggeven aan de patiënt.”

De kansen en mogelijkheden van deze fantastische techniek worden ook gezien door de Nederlandse plantenveredelaars. Zij staan te springen om met deze techniek betere plantenrassen te ontwikkelen, zegt Gerard Bakx, topman van de Nederlandse aardappelveredelaar HZPC. De strenge Europese wetgeving voor genetische modificatie, waar deze techniek in Europa onder valt weerhoudt de veredelaars om de techniek toe te passen. “Economisch missen we hierdoor de boot”, vult John van der Oost aan. In veel andere landen, waaronder de VS, China, en Japan, is dit geen issue en kunnen de producten gewoon de markt op. De roep om aanpassing van de Europese regels voor genetische modificatie wordt dan ook steeds luider. Hopelijk zo luidt dat de Europese Commissie in 2021 daar echt mee aan de slag gaat. HollandBIO zal tot die tijd op de trom blijven slaan, zodat we straks ook in Europa de vruchten ervan kunnen plukken .

HollandBIO feliciteert beide wetenschappers en is blij met de erkenning van het Nobelcomité voor deze, voor de gehele biotechnologie zo belangrijke en baanbrekende gene-editing techniek.

Lees hier het officiële persbericht: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/press-release/

Lees ook de volgende artikelen:

← All news

Prinsjesdag 2020 – Kabinet wil dat Nederland zich uit crisis investeert en innoveert

, , , , ,

In deze ongekende en onzekere tijden kiest het kabinet ondanks sterke economische krimp voor forse financiële ondersteuning. De regering wil Nederland uit de coronacrisis investeren en innoveren – of het nu gaat om gezondheidszorg, de circulaire economie of een duurzame landbouw. Daar is HollandBIO het roerend mee eens, want we zien dat biotechnologie Nederland bij uitstek de kans biedt om op een duurzame manier ons verdienvermogen te vergroten.

Die boodschap weerklonk dan ook uit de Troonrede die koning Willem-Alexander vanuit de Grote Kerk in Den Haag uitsprak. Zo sprak de koning over ‘de noodzaak van preventie en zorginnovaties’, ‘maatregelen om de circulaire economie, waarin afval weer grondstof wordt, te stimuleren’ en wees hij op de noodzaak ‘voor een gezonde en innovatieve toekomst van de Nederlandse landbouwsector, die ook in tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening.’ Natuurlijk werden er ook woorden gewijd aan de strijd tegen het coronavirus: ‘Zo werkt Nederland intensief samen met andere Europese landen om de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een vaccin te versnellen.’

Daarnaast komt de maatschappelijke strijd tegen het coronavirus ook naar voren in de Miljoenennota, zo blijkt uit de maatregelen die het kabinet heeft opgesomd. Zo erkent het kabinet het belang van startups en scale-ups voor een gezonde economische groei. Eerder al stelde het rijk in deze kamerbrief daarom €300 miljoen beschikbaar voor deze groep. Zo wordt er een nationale scale-up faciliteit ingericht, om het eigen vermogen van kleine bedrijven te vergroten door directe investeringen met behulp van Europese middelen en bijdragen van private investeerders. Daarvoor werd eerder een bedrag van €150 miljoen genoemd. Daarnaast worden de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) met €150 miljoen versterkt om investeringen in startups en scale-ups te vergroten.

Later deze week zullen we in een mailing naar onze leden de details van deze maatregelen nader uiteenzetten en duiden.

← All news

Life Sciences Verkiezingsmanifest: voor een gezonde, duurzame toekomst

, , , , ,

Den Haag, 30 juli 2020 – Vandaag lanceert HollandBIO, de belangenvereniging voor de Nederlandse biotechnologiesector, haar Life Sciences Verkiezingsmanifest in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. In het manifest geeft HollandBIO politici, beleidsmakers en ambtenaren een overzicht van waar onze sector voor staat, waaronder de hordes die we nog moeten nemen. Het belang om te kiezen voor een duurzame en gezonde toekomst is – zeker in het licht van de huidige coronacrisis – urgenter dan ooit. De Nederlandse life sciences sector is bij uitstek geschikt om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, mits we daar de juiste randvoorwaarden voor scheppen.

De Nederlandse life sciences sector maakt haar belofte waar. “Innovaties uit biotechnologie brengen ons baanbrekende geneesmiddelen en vaccins, gewassen die bijdragen aan een duurzamere landbouw, en biobased grondstoffen en materialen die de transitie naar een hernieuwbare economie mogelijk maken”, aldus HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman. Biotechnologie kan een rol spelen bij 11 van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en kan daarmee van doorslaggevend belang zijn voor het aangaan van maatschappelijke uitdagingen rond gezondheid en duurzaamheid en aan een innovatieve en welvarende samenleving – nu én in de toekomst.

‘The Bio Revolution’

De biotechnologische mogelijkheden groeien exponentieel. HollandBIO’s Annemiek Verkamman licht die ontwikkeling verder toe: “Het McKinsey Global Institute spreekt zelfs van een ware ‘Bio Revolution’. Met haar sterke, opkomende life sciences sector heeft Nederland een beloftevolle uitgangspositie om in te spelen op die revolutie”. Met het Life Sciences Verkiezingsmanifest doet HollandBIO beleidssuggesties om de kansen van de life sciences sector te verzilveren op verscheidene onderwerpen, namelijk:

  1. Ondernemerschap in de life sciences
  2. Verduurzaming van landbouw, veeteelt, visserij en chemie
  3. Preventie en gezondheid

Life Sciences Verkiezingsmanifest 2021

Benieuwd naar het volledige manifest? Belangstellenden kunnen het hier downloaden.

← All news

Groep Duitse Groenen ziet toekomst voor moderne veredeling

, ,

Een prominente groep parlementsleden binnen de Duitse Groenen roept de partij op om de huidige negatieve positie ten opzichte van de toepassing van moderne veredelingsmethoden te herzien. Volgens de groep kunnen deze methoden een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid. Ook roept de groep op tot aanpassing van de verouderde en strenge Europese wetgeving voor genetische modificatie. Deze belemmert met name innovatie door kleine bedrijven. HollandBIO is blij met deze ontwikkelingen bij onze oosterburen en hoopt dat die navolging krijgen in de rest van Europa!

Bron: EurActiv

← All news

Minister Schouten zet tanden in gecultiveerd vlees

, , ,

Gecultiveerd vlees. HollandBIO was al fan. De Tweede Kamer ook, zo bleek uit het kweekvlees-debat en drie aangenomen moties. En nu spreekt ook Minister Schouten (LNV) haar volle steun uit voor deze interessante innovatie. In een Kamerbrief zet de minister uiteen hoe zij de ontwikkeling van gecultiveerd vlees wil ondersteunen. Allereerst is en blijft de minister in gesprek met de ontwikkelaars van gecultiveerd vlees in Nederland, om zo mogelijke drempels of knelpunten op weg naar de markt tijdig weg te nemen. HollandBIO is blij met de support en de erkenning voor de bijdrage die gecultiveerd vlees kan leveren aan een duurzamere, gezondere en diervriendelijke wereld.

Naast de dialoog geeft minister Schouten aan dat zij, vanwege de grote potentie van de ontwikkelingen in gecultiveerd vlees, met communicatie-uitingen het belang van deze innovatie gaat benadrukken en te gaan investeren in vervolgonderzoek. Zo gaat zij in overleg met onder meer de groene hogescholen om te bezien of zij komend jaar een onderzoekscall kunnen openen op het gebied van gecultiveerd vlees. Tot slot krijgt gecultiveerd vlees een plek krijgt in de Nationale Eiwitstrategie (NES) waar het ministerie van landbouw momenteel aan werkt. Met de NES wil Nederland werk maken van een verschuiving naar meer duurzame eiwitten. Gecultiveerd vlees past uitstekend binnen de pijler alternatieve en innovatieve eiwitbronnen.

Benieuwd naar de hele Kamerbrief? Lees dan hier verder

← All news

Gecultiveerd vlees en kippenei-eiwit uit micro-organismen op je bord

,

Altijd alles al willen weten over gecultiveerd vlees of kippenei-eiwit uit schimmels? Kijk en luister dan naar de twee meest recente afleveringen van de online serie Nieuw Voer. Daarin vertellen Daan Luining van Meatable en Wim de Laat van BioscienZ op een voor iedereen begrijpelijke manier hoe je vlees kweekt uit één dierlijke cel en eiwitten maakt met schimmels. Makkelijk is het niet, maar beiden hebben er een rotsvast vertrouwen in dat het gaat lukken en deze producten straks tegen een redelijke prijs in de supermarktschappen liggen.

Nieuw Voer is een serie netwerkborrels voor innovatieve food-ondernemers die bijdragen aan een duurzame voedselproductie. HollandBIO zet zich al jaren in voor de bijdrage die biotech kan leveren aan een duurzame voedselproductie en is dan ook trots dat deze twee innovatieve en baanbrekende ondernemers het woord krijgen. Een echte HollandBIO kijk- en luistertip!

  • Kijk hier de aflevering met Daan Luining van Meatable
  • Kijk hier de aflevering met Wim de Laat van BioscienZ  
← All news

Brits parlement wil toelating moderne veredelingsmethoden moderniseren

,

Pas de huidige, belemmerende wetgeving voor moderne veredelingsmethoden aan zodat boeren, wetenschappers, bedrijven en consumenten hier na Brexit de vruchten van kunnen plukken. Dat is de oproep die een coalitie van Britse parlementariërs van verschillende partijen aan de Britse regering doet. 

Kern van het voorstel is om de huidige, op de Europese wetgeving gebaseerde, definitie van een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) in de Britse wetgeving aan te passen naar de definitie van een ggo in het Cartagena Protocol. Op basis van de Cartagena-definitie zijn producten verkregen via moderne veredelingsmethoden waarbij geen nieuwe combinatie van genen is ontstaan, vrijgesteld van de ggo-wetgeving. Dat is veel meer in lijn met de wetgeving buiten Europa. Dit geeft Britse boeren en bedrijven naast een gelijk speelveld ook de kans om snel in te spelen op klimaatverandering en een duurzame productie van gezond voedsel. HollandBIO blijft  de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk dan ook op de voet volgen.

Bron: Farming UK

← All news

Europese Farm to Fork plan biedt biotech volop kansen

, ,

Een duurzame voedselketen met 50% minder pesticiden, 20% minder meststoffen en meer biodiversiteit.  Dat is de ambitie van de Europese Commissie voor de landbouw in 2030. De Commissie ziet daarin ook duidelijk mogelijkheden voor de moderne veredelingstechnieken en de bio-based economy.

Dat gaat van beter weerbare gewassen tegen ziekten en plagen, het gebruik van ‘groene’ in plaats van fossiele grondstoffen, tot alternatieve eiwitbronnen voor mens en dier, zoals kweekvlees en micro-algen. De Commissie stelt voor de ontwikkeling van deze prachtige innovaties de komende jaren dan ook een budget van 10 miljard Euro ter beschikking in haar Horizon Europe programma. 

HollandBIO steunt de groene ambities van Europa en zet zich ervoor in dat ook de biotech sector optimaal bij kan dragen aan de transitie naar een duurzame voedselketen en een klimaatneutrale economie.

Lees hier het Europese Farm to Fork plan

← All news

HollandBIO luistertip: Zo voeden we negen miljard monden in 2050

, ,

Over 30 jaar moeten wereldwijd ruim 9 miljard monden worden gevoed. Dat betekent dat we de productie van voedsel moeten verdubbelen. Dat is een enorme uitdaging. Hoe gaan we dat doen zonder de aarde volledig uit te putten? BNR gaat in een podcast met onder andere Arjen van Tunen van KeyGene, een innovatief veredelingsbedrijf in Wageningen, op zoek naar antwoorden.

Simpele oplossingen zijn er niet, maar Nederland kan als koploper op het gebied van kennis en kunde in de plantenveredeling en slimme teeltmethoden wel een belangrijke rol daarin spelen. Die kennis en kunde moet dan niet in Nederland blijven, maar gedeeld worden met de landen en regio’s waar de nood het hoogst is. Dat bereik je volgens Arjen vooral door goed samen te werken met lokale bedrijven en boeren. Dat we er daarmee nog niet zijn, is duidelijk. Daarvoor is ook een politiek en economisch stabiel klimaat, goede infrastructuur en een gelijk speelveld op het gebied van wet- en regelgeving nodig.

HollandBIO is trots om zo’n innovatief en vooruitstrevend bedrijf als KeyGene onder haar leden te hebben. Met de slimme inzet van de kennis en kunde van deze bedrijven kunnen we vanuit Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame voedselproductie wereldwijd.

Luister hier de BNR podcast