← All news

Unveiling the needs for a more impactful sector at Biotech for a Sustainable Future 2023 

, ,

Last Thursday we brought together the Dutch agri, food and industrial biotech network at HollandBIO’s Biotech for a Sustainable Future event. We look back on a very interactive and inspiring afternoon, during which the audience consolidated the top three needs for biotech to reach its full potential: stimulative policy & legislation, supporting entrepreneurship, and better biotech storytelling.

Moderator Tirsa With (known as TV-host of Dutch youth show Klokhuis) did a great job connecting everyone before the keynotes even started. During an interactive session all participants shared their personal dreams for the future with biotech, setting a creative scene to start the afternoon.

Filmmaker and microbiologist Hidde Boersma provided a new narrative on sustainable food production and explained the opportunities and advantages to be obtained via land sparing. This served as a convincing introduction to his trailer for his recently in cinemas released movie Paved Paradise.  

Lori Goff, Founder and CEO of Outlander Materials presented how waste is a choice and how we have got to rethink our relationship with plastic. It is Lori’s mission to make better materials for our future by converting low value side streams and wastes into UnPlastic, a functional, fully compostable, and completely non-plastic alternative for thin-film plastic.  

After the two presentations it was time for another interactive exercise where participants thought actively about what we need to create a better planet with biotechnology and together came up with a top three:  

  • Stimulative policy & legislation (incl. true pricing) 
  • Supporting biotech entrepreneurship (including risk financing and facilities)  
  • Public acceptance of biotech and better storytelling (we need a cool and science-based narrative to tell the public) 

After concluding the program with a summary of take-home messages, talks were continued while enjoying some delicious drinks and (vegetarian) snacks at the rooftop greenhouse of De Kas. We look forward to meeting you all again next year!

 

← All news

Investeerders laten kansen liggen in agro-, food- en industriële biotech

, , , ,

Financiering rondkrijgen is complex en duurt lang, als het überhaupt al lukt. Dat is niet anders voor agro-, food- en industriële biotech bedrijven, blijkt uit onderzoek van HollandBIO. Wel heeft medische biotech een duidelijke voorsprong in kennis en schaal. De ontwikkelingen op het gebied van agro-, food- en industriële biotech gaan snel, maar investeerders zien dat nog te weinig. Publieke én private investeerders, hier liggen financieringskansen!

HollandBIO’s Max heeft de afgelopen maanden academisch kwalitatief onderzoek verricht naar het financieringsecosysteem van agro-, food en industriële biotech bedrijven. Hiermee brengen we beter in kaart hoe dit specifieke financieringsecosysteem in elkaar zit en waar ruimte is voor HollandBIO om deze knelpunten weg te nemen. En dat hadden we niet kunnen doen zonder de waardevolle inbreng van bedrijven – bedankt!  

Publieke financiering #duurtlang 

Bedrijven in de agro-, food- en industriële biotech geven aan dat publieke financiering erg complex is en enorm tijdrovend in zowel de aanvraag als de afhandeling. Bovendien leidt het gebrek aan inhoudelijke kennis van de verstrekkers van publieke financiering nogal eens tot onwelkome vertragingen.  

Durfkapitaal durft nog niet genoeg 

Ook op het vlak van private financiering is ruimte voor verbetering. In Nederland worden biotech bedrijven geregeld geconfronteerd met een gebrek aan geld. Er is lang niet altijd voldoende aanbod van beschikbare financiële middelen. Daarnaast zijn Nederlandse investeerders meer risico-avers dan bijvoorbeeld hun Noord-Amerikaanse collega’s en kennen zij bedrijven bovendien een lagere waardering toe, waardoor veel Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen vallen of zich zelfs elders vestigen.  

Medische biotech heeft een voorsprong in kennis en schaal 

Verder ontbreekt het Nederlandse investeerders nog te vaak aan kennis van de snelle ontwikkelingen op het gebied van agro-, food- en industriële biotech om hier actief in te investeren. Dit in tegenstelling tot de medische biotech, waar investeerders de risico’s beter lijken te kunnen inschatten. Ook de benodigde schaal van producten zorgt voor financieringsuitdagingen voor agro-, food- en industriële biotech bedrijven. Die moet namelijk groot genoeg zijn om financieel rendabel te zijn, en dat vereist grote, moeilijk op te halen investeringen.    

Doorpraten? Neem contact op! 

HollandBIO gebruikt deze inzichten om het financieringsecosysteem voor biotech bedrijven verder te verbeteren. Mocht je vragen hebben, het onderzoek willen inzien of er graag over willen doorpraten, dan kun je contact opnemen met HollandBIO’s Max

← All news

CRISPRende krantenkoppen na CRISPR-rondetafel 

,

Het CRISPR-rondetafelgesprek in de Tweede Kamer van vorige week is niet onopgemerkt gebleven. In FoodAgribusiness staat een uitgebreid en lezenswaardig pleidooi van Hidde Boersma over de landbouw die de techniek omarmt in de strijd tegen klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en voedselonzekerheid en in Radio1-podcast De Dag praten Michelle Habets (Rathenau) en Niels Louwaars (Plantum) nog even na over de Nobelprijswinnende techniek. Ook een aanrader: Science publiceerde een review van mede uitvinder Doudna over successen, beperkingen en de toekomst van CRISPR.

https://debatdirect.tweedekamer.nl/2023-01-31/landbouw-natuur-voedselkwaliteit/troelstrazaal/crispr-cas-17-00/video

https://www.science.org/doi/10.1126/science.add8643

https://www.hollandbio.nl/wp-content/uploads/2023/01/HollandBIO-position-paper-rondetafelgesprek-CRISPR-Cas.pdf

https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/eb829372-b5f5-40f6-b603-b100fd3921d6/podcast-de-dag-crispr-cas-geknipt-en-ontrafeld

https://www.foodagribusiness.nl/het-wordt-tijd-dat-crisp-cas-in-de-landbouw-omarmd-wordt/

https://iambio.simplecast.com/episodes/breaking-barriers-in-science-featuring-dr-jennifer-doudna-nobel-laureate-and-crispr-pioneer

← All news

Tweede Kamer in gesprek over toepassingen CRISPR

, ,

Dinsdagavond spraken landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer met verschillende stakeholders over de toepassingen van CRISPR onder meer in planten. Bedrijven van de toekomst staan te popelen om CRISPR en andere Nieuwe Genomische Technieken (NGTs) te gebruiken en daarmee de wereld te verduurzamen, zo ziet HollandBIO. Met een helder besluit over het omarmen en stimuleren van innovaties uit biotechnologie, genetische modificatie en CRISPR, benutten we het volledige potentieel van wetenschappelijke vooruitgang. Waarom de Nobelprijswinnende techniek in Europa toegankelijk gemaakt moet worden, lichten we verder toe in onze zogeheten position paper.

← All news

GOOD Meat ontvangt goedkeuring voor serumvrij groeimedium

,

De Singapore Food Agency (SFA) gaf vorige week groen licht aan GOOD Meat voor serumvrij groeimedium. Vooralsnog is gecultiveerd vlees alleen in Singapore verkrijgbaar, waar GOOD meat (bijna) slachtvrije kipstukjes aanbiedt. Met de nieuwe goedkeuring wordt het productieproces volledig slachtvrij, makkelijker schaalbaar, goedkoper en nog duurzamer. Overigens: de Nederlandse koplopers Meatable en Mosa Meat hebben serum al jaren geleden uit hun groeimedia verbannen. Onlangs deelde Mosa Meat haar expertise over serumvrij kweken middels een nieuwe publicatie.

https://www.businesswire.com/news/home/20230117006210/en/GOOD-Meat-Receives-Approval-to-Commercialize-Serum-Free-Media

https://mosameat.com/blog/cultivating-fat-without-fetal-bovine-serum

← All news

Kamerleden vol lof over potentie innovaties uit biotechnologie 

,

Afgelopen week vond het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) plaats. HollandBIO hoorde dat verscheidene Tweede Kamerleden zich willen inzetten om de potentie van biotechnologie innovaties zoals kweekvlees, precisiefermentatie en nieuwe veredelingstechnieken zoals CRISPR te benutten voor een duurzaam landbouwsysteem.

Eerste termijn Kamer 

De meest opvallende punten uit het verslag van de eerste termijn Kamer: 

De heer Van Campen (VVD) gaat in op gecultiveerd vlees en vindt het onvoorstelbaar dat deze innovatie nog steeds geen vrij baan krijgt en dat onze wet- en regelgeving een proeverij niet eens toelaat en verwijst naar de eerder aangenomen motie-Tjeerd de Groot/Valstar. Eveneens verwijst de heer Van Campen naar de motie rondom CRISPR, wat kan helpen gewassen resistent te maken.  

De heer De Groot (D66) sluit zich aan bij de opmerkingen van de VVD rondom gecultiveerd vlees.  

De heer Boswijk (CDA) noemt Nederland in zijn betoog het Silicon Valley van de wereld op het gebied van voedselproductie. “De wereldwijde eiwittransitie waar we voor staan, kan niet zonder onze zaadveredelaars, onze pootaardappeltelers en de wetenschappers van de Wageningen Universiteit, die dag in, dag uit olympische prestaties leveren.” 

Mevrouw Gündoğan houdt een betoog van maar liefst 29 minuten en gaat uitgebreid in op de mogelijkheden rondom precisiefermentatie als bijdrage aan de huidige klimaatproblemen. Gündoğan wil dat boeren tijdig worden geholpen om de transitie te maken naar een rendabel bedrijfsmodel en benoemt als voorbeeldland Costa Rica, waar de wetenschappelijke benadering van land sparing wordt toegepast waar moderne veredelingstechnieken zoals CRISPR een belangrijke rol innemen en de wereld van fermentatie een oplossing bieden voor de grenzen van het huidige voedselsysteem. Een toekomst met gezonder, smakelijker en betaalbaarder eten met meer ademruimte voor de natuur en de mens, wij zijn er klaar voor!  

Motie over precisiefermentatie 

Tot slot valt uit de tweede termijn Kamer de motie op die de Kamerleden Gündoğan en Valstar indienden over het stimuleren van precisiefermentatie in Nederland in kaart brengen omdat het nog onduidelijk is op welke wijze de Nederlandse overheid zich momenteel inzet voor de bevordering van deze techniek. De regering wordt verzorgd de Tweede Kamer hierover in het eerste kwartaal van 2023 te informeren. Deze motie is aangenomen.  

HollandBIO is blij om te horen dat Kamerleden net zo enthousiast als wij zijn over de belangrijke bijdrage die deze biotech innovaties kunnen leveren. We denken graag mee met de overheid voor concrete vervolgstappen.   

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z04324&did=2022D08835

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2022-2023/31#45ed813d

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2022-2023/32#b87aebae

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D52663

← All news

European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB) in Rotterdam next year!

, , ,

Last week almost 300 attendees from all over the world gathered in Vilnius for the European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB). The Netherlands was present prominently with a striking booth and bike raffle. Various HollandBIO members shined on stage with inspiring talks and next year’s host was revealed…. The Netherlands!!!

We are the Netherlands 

This year’s edition of the premium partnering conference, HollandBIO and topsector ChemistryNL made sure to give the Netherlands a prominent presence. Prior to the conference, we had the pleasure of bringing together the Dutch delegation and the Dutch ambassador for drinks and snacks. During the conference, a striking orange NL booth served as a central information point for international visitors to show what the Netherlands has to offer with videos and brochures of the various Dutch biotech companies. A raffle of a circular bike at the second day of the conference generated lots of interest and attention. The booth also served as a living room for Dutch attendees. Before or after a partnering meeting or presentation, visitors gladly came by to chat with their compatriots while enjoying some Dutch treats (stroopwafels).  

Dutch sector on stage  

EFIB 2022 hosted inspiring speakers with a plenary opening and keynote by Trish Malarkey, Chief Science Officer at DSM to set the scene on the global challenges ahead. Anne Arink, Director Center for Food Innovation at DSM presented on innovations for food system transformation. Linda Dijkshoorn, CEO and founder of EV Biotech presented on bioprocesses and technologies. Cindy Gerhardt, Managing Director at Planet B.io chaired the start-up hour where various start-ups pitched their company in front of an advisory panel.  
On day 2 Harald Ruijssenaars, Corporate Scientist Industrial Microbiology at Corbion chaired the workshop Building Blocks of the Circular Economy and HollandBIO’s Annemiek Verkamman chaired the final panel debate on an outlook on biotechnology innovation and regulation. Just before the closing reception the host of Lithuania formally handed over to David Pappie, Director of Top Sectors and Industry Policy at the Ministry of Economic Affairs & Climate in the Netherlands, as ChemistryNL and HollandBIO are honoured to host EFIB 2023.  

EFIB 2023 in Rotterdam 

We were extremely pleased with all the amazing people we met, the information received and the fruitful partnerships we helped in creating and want to thank EuropaBio and K.I.T. Group GmbH for their amazing support in making this a great success. Curious how this all looked like, see this video for a nice impression of the conference. We are already looking forward to next year, mark your calendars, as we hope to see you all again next year in Rotterdam, October 24-25

← All news

Nederland: benut het potentieel van nieuwe genomische technieken

, ,

“Een paradigmaverschuiving in de Europese wet- en regelgeving is nodig om de kansen van de biorevolutie voor een duurzaam en gezond Europa te verzilveren. We moeten stoppen met het discrimineren van technologie.” Deze boodschap van HollandBIO’s Annemiek kon op volop support van de zaal rekenen tijdens de door het ministerie van IenW georganiseerde stakeholderbijeenkomst over de toekomst van nieuwe genomische technieken afgelopen vrijdag in Utrecht.

Op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) kwamen op vrijdag 14 oktober ruim 100 stakeholders uit bedrijfsleven, wetenschap, beleid en maatschappij bij elkaar in het Spoorwegmuseum te Utrecht om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van nieuwe genomische technieken (NGTs), en in het bijzonder over de modernisering van de Europese regelgeving voor genetische modificatie (GGO). Irene Sacristán Sánchez, Head of Unit Biotechnology van de Europese Commissie, was speciaal afgereisd naar Utrecht om een update te geven over het lopende Europese wetgevingstraject. Ook HollandBIO mocht een bijdrage leveren: samen met Coenraad Krijger van natuurorganisatie IUCN NL en Susanne Sütterlin van het ministerie van LNV ging onze Annemiek onder leiding van dagvoorzitter Desiree Hoving in debat over het onderwerp.

Anderhalf jaar terug concludeerde de Europese Commissie dat de huidige GGO-wet- en regelgeving niet fit for purpose is en aangepast dient te worden aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Net als HollandBIO ziet de Commissie een rol voor biotech in het realiseren van de Europese doelstellingen voor een duurzaam agrifood-systeem, zoals vastgelegd in de Green Deal, de Boer-tot-Bord- en biodiversiteitstrategie, maar ook voor het verzilveren van gezondheidswinst, door het verbeteren en versnellen van de ontwikkeling van geneesmiddelen en therapieën. Helaas blokkeert de huidige buitenproportionele en gepolitiseerde regelgeving innovatie. Er is dan ook werk aan de winkel. HollandBIO pleit voor een complete paradigmaverschuiving, waarbij autoriteiten producten niet langer beoordelen op basis van de technologie waarmee ze gemaakt zijn, maar op basis van de eigenschappen van het eindresultaat. Een CRISPR-tomaat is dan bijvoorbeeld niet anders dan een ‘klassiek veredelde’ tomaat.

Hoewel het lastig manoeuvreren is voor de Europese Commissie, stond de intentie om de toepassing van NGTs makkelijker te maken als een paal boven water om het potentieel voor de Europese doelstellingen rond voedselzekerheid en verduurzaming te benutten. Daarbij breekt de Commissie zich wel het hoofd over wat duurzaamheid nu eigenlijk behelst – en of, en op welke manier, duurzaamheidscriteria een plek moeten krijgen binnen de nieuwe wetgeving voor het veredelen van planten. Moet je specifieke eigenschappen verbieden, en andere juist stimuleren?

HollandBIO is daar in ieder geval stellig in: hoewel verduurzaming de absolute topprioriteit van Europa moet zijn, en een plek kan hebben in overkoepelend, stimulerend beleid, is het een heel slecht idee om duurzaamheidscriteria op te nemen in de GGO-regelgeving. Allereerst staat de ambitie om de toepassing van NGTs te bevorderen haaks op het toevoegen van een extra laag in de wetgeving: hoe kan iets makkelijker worden door extra eisen te stellen? Bovendien voert het de discriminatie van technologie nog verder op. Waarom zouden we wél duurzaamheidseisen stellen aan producten van NGTs, maar niet aan producten die op een meer ouderwetse manier zijn geproduceerd? Tot slot realiseert de brede toepassing en beschikbaarheid van NGTs een aanzienlijke versnelling van de veredelingsprogramma’s van de hele sector, niet alleen voor de groten der aarde, maar ook voor startups en MKB, en net zo goed voor grootschalige gewassen als voor kleine, lokale variëteiten groente en fruit. Dat is dus sowieso duurzamer: het scheelt namelijk alleen al een boel water, energie en kosten in ontwikkeling – nog los van de mogelijke voordelen van het feit dat het nieuwe gewas jaren eerder in het veld staat.

De modernisering van de GGO-wetgeving vergt een lange adem, zeker als je bedenkt dat er ook nog een wereld te winnen valt buiten de beperkte scope van de huidige modernisering, NGTs in planten. Het geeft moed dat het Nederlandse veld het in ieder geval duidelijk eens is over het allerbelangrijkste punt: dat NGTs kunnen bijdragen aan de verduurzaming van onze landbouw en we ervoor moeten zorgen dat de toonaangevende veredelaars die Europa nu nog rijk is, deze effectieve tools ook kunnen benutten. We kunnen en mogen het ons simpelweg niet permitteren om pasklare oplossingen links te laten liggen in onze gezamenlijke strijd voor voedselzekerheid en duurzaamheid.

← All news

Kabinet wil samenwerken om grote veranderingen landbouw, klimaat en zorg op te lossen – Prinsjesdag 2022

, , , , ,

We leven, zoals Koning Willem-Alexander in de Troonrede aanhaalde, in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid. Economische groei en lage werkloosheid staan tegenover uitdagingen rond de energiecrisis, stikstof, klimaat en de toekomst van de zorg. Het kabinet wil graag dat Nederland zelf koers bepaalt en stap voor stap en in nauwe samenwerking het hoofd biedt aan de grote veranderingen die op ons afkomen. HollandBIO is ervan overtuigd dat innovaties en ideeën uit de biotechnologie van doorslaggevend belang zijn: voor verduurzaming, zorg en ons verdienvermogen. Daarom maken wij graag, samen met de overheid, werk van de oplossingen van vandaag en morgen.

In de Troonrede, ditmaal uitgesproken in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, ging de Koning in op de vele grote veranderingen die ons tegemoet komen en hoe we daar in Nederland het beste mee om kunnen gaan. Vanuit het perspectief van de biotech sector viel vooral de aandacht voor klimaat, energie, landbouw, stikstof, zorg en het (toekomstige) Nederlandse verdienvermogen op. Daarbij ging de Koning ook in op de rol die nieuwe oplossingen, technologie en innovatieve start-ups spelen in het aangaan van deze uitdagingen.

Grote veranderingen en ingrijpende ontwikkelingen verlopen vaak stapsgewijs en in nauwe samenwerking. Zo benadrukte de Koning dat “[de wereld] anders zal zijn, want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen. Dat vergt een andere economie en arbeidsmarkt. Een andere omgang met ruimte en natuur. Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen. En andere vormen van samenleven.” Het is precies die boodschap die ook zijn weerklank vindt in de Biorevolutie, een vooruitblik op hoe biotechnologie en andere technologieën de samenleving gaan veranderen in de komende jaren. Ook daar blijkt immers dat niet minder dan 70% van de maatschappelijke impact zit in de mate waarin we als samenleving erin slagen om innovaties en oplossingen te omarmen.

Miljoenennota 2023: miljarden voor crisesbestrijding

In de Miljoenennota voor het jaar 2023 staan onzekerheden centraal, iets waar de Koning ook al ruimschoots op inging tijdens de Troonrede: de oorlog in Oekraïne en oplopende inflatie als gevolg van onder andere stijgende energie- en grondstofprijzen nopen het Kabinet tot actie. Daar trekt zij ook de knip voor, met een koopkrachtplan van bijna 18 miljard euro dat zich richt op mensen en huishoudens met lage- en middeninkomens. Omdat het Kabinet de staatsschuld stabiel en houdbaar wil laten blijven, houdt dit aan de andere kant in dat zij bezuinigingen en besparingen gaat doorvoeren: zo gaan het lage tarief van de vennootschapsbelasting en de belastingen op vermogen omhoog.

Op klimaat maakt de overheid verder werk van het Klimaatfonds van 35 miljard euro, waarbij zij daarnaast nog ambitieuzere doelstellingen gaat hanteren met een doel van 60% emissiereductie in 2030 en 100% in 2050. Om dit te bereiken, wil de overheid ook verdergaande normering en beprijzing gaan toepassen rond bijvoorbeeld CO2 en stimulering via duurzaamheidssubsidies als de SDE++.

Op het gebied van curatieve zorg staat het recent gelanceerde Integraal Zorgakkoord in de schijnwerpers, waarin het verder beperken van de uitgaven aan innovatieve geneesmiddelen, het beter gebruiken van data en uitwisselen van gegevens in de zorg en de manier waarop we met preventie omgaan aan bod komt. Daarnaast reserveert de overheid 200 miljoen euro voor de versterking van de publieke gezondheidszorg en pandemische paraatheid, om daarmee goed zicht te houden op (potentiële) pandemieën. Het kabinet maakt tevens bekend dat er 15,4 miljoen euro beschikbaar komt om vanaf 2024 de vaccinatie voor baby’s tegen het Rotavirus onderdeel te maken van het Rijksvaccinatieprogramma. Op zich goed nieuws natuurlijk, al blijft HollandBIO hameren op het preventief budgetteren voor bewezen effectieve vaccinatie.

Al met al is dit de eerste afdronk van Prinsjesdag. Nu alle documenten gepubliceerd zijn, duikt HollandBIO verder de begroting van de verschillende ministeries in. In aanloop naar de inhoudelijke behandeling blikken we verder vooruit op wat het komende jaar ons brengen zal.

← All news

Meer en meer EU-lidstaten willen biotech benutten

, ,

De huidige Europese GGO-wetgeving belemmert de bijdrage van nieuwe veredelingstechnieken aan de broodnodige verduurzaming van onze landbouw. De regels zijn zwaar verouderd, niet passend en mogelijk buitenproportioneel, zo concludeerde ook de Europese Commissie vorig jaar. Hoog tijd voor een paradigmashift, vindt HollandBIO, waarin een product op zijn merites beoordeeld wordt, in plaats van te worden gediscrimineerd op basis van de technologie die gebruikt is om het te maken.

HollandBIO is dan ook heel blij voor de groeiende Europese steun voor de inzet van nieuwe genomische technieken om met klimaatverandering om te gaan en voedselzekerheid te garanderen. Ook Tsjechië, de huidige voorzitter van de EU, sluit zich nu bij die groeiende groep aan. In een persconferentie na afloop van een informele landbouwraad benadrukt de voorzitter, de Tsjechische landbouwminister, het belang van de inzet van deze technieken om gewassen weerbaarder te maken tegen droogte, vorst, ziekten en plagen en de noodzaak tot revisie van de wetgeving. Veel Europese landbouwministers, waaronder Nederland als NGT-voorvechter van het eerste uur, staan hem hierin bij.

De academie ziet misschien wel al het langst de vele voordelen die biotechnologische vooruitgang ons brengt. Dr. Bert Lotz van de WUR geeft in een opiniestuk in Trouw (link achter betaalmuur) een prachtig doorkijkje naar de toepassingen: snellere ontwikkeling van goedgewortelde granen en robuuste gewassen die bestand zijn tegen ziekte en klimaatverandering, maar ook duurzaam resistent gemaakte gewassen, waarvoor minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en bodembiodiversiteit een boost krijgt. En hoewel nieuwe veredelingstechnieken – als het aan HollandBIO ligt: nóg – niet gebruikt mogen worden in de biologische landbouw, kunnen biologische aardappelen en gene edited aardappelen respectvol naast elkaar bestaan.  

Kortom, in aanloop naar het aanstaande wetsvoorstel voor aanpassing van de GGO-regelgeving (Q2 2023) wordt ons optimisme steeds steviger geworteld.