← All news

Kabinet wil samenwerken om grote veranderingen landbouw, klimaat en zorg op te lossen – Prinsjesdag 2022

, , , , ,

We leven, zoals Koning Willem-Alexander in de Troonrede aanhaalde, in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid. Economische groei en lage werkloosheid staan tegenover uitdagingen rond de energiecrisis, stikstof, klimaat en de toekomst van de zorg. Het kabinet wil graag dat Nederland zelf koers bepaalt en stap voor stap en in nauwe samenwerking het hoofd biedt aan de grote veranderingen die op ons afkomen. HollandBIO is ervan overtuigd dat innovaties en ideeën uit de biotechnologie van doorslaggevend belang zijn: voor verduurzaming, zorg en ons verdienvermogen. Daarom maken wij graag, samen met de overheid, werk van de oplossingen van vandaag en morgen.

In de Troonrede, ditmaal uitgesproken in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, ging de Koning in op de vele grote veranderingen die ons tegemoet komen en hoe we daar in Nederland het beste mee om kunnen gaan. Vanuit het perspectief van de biotech sector viel vooral de aandacht voor klimaat, energie, landbouw, stikstof, zorg en het (toekomstige) Nederlandse verdienvermogen op. Daarbij ging de Koning ook in op de rol die nieuwe oplossingen, technologie en innovatieve start-ups spelen in het aangaan van deze uitdagingen.

Grote veranderingen en ingrijpende ontwikkelingen verlopen vaak stapsgewijs en in nauwe samenwerking. Zo benadrukte de Koning dat “[de wereld] anders zal zijn, want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen. Dat vergt een andere economie en arbeidsmarkt. Een andere omgang met ruimte en natuur. Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen. En andere vormen van samenleven.” Het is precies die boodschap die ook zijn weerklank vindt in de Biorevolutie, een vooruitblik op hoe biotechnologie en andere technologieën de samenleving gaan veranderen in de komende jaren. Ook daar blijkt immers dat niet minder dan 70% van de maatschappelijke impact zit in de mate waarin we als samenleving erin slagen om innovaties en oplossingen te omarmen.

Miljoenennota 2023: miljarden voor crisesbestrijding

In de Miljoenennota voor het jaar 2023 staan onzekerheden centraal, iets waar de Koning ook al ruimschoots op inging tijdens de Troonrede: de oorlog in Oekraïne en oplopende inflatie als gevolg van onder andere stijgende energie- en grondstofprijzen nopen het Kabinet tot actie. Daar trekt zij ook de knip voor, met een koopkrachtplan van bijna 18 miljard euro dat zich richt op mensen en huishoudens met lage- en middeninkomens. Omdat het Kabinet de staatsschuld stabiel en houdbaar wil laten blijven, houdt dit aan de andere kant in dat zij bezuinigingen en besparingen gaat doorvoeren: zo gaan het lage tarief van de vennootschapsbelasting en de belastingen op vermogen omhoog.

Op klimaat maakt de overheid verder werk van het Klimaatfonds van 35 miljard euro, waarbij zij daarnaast nog ambitieuzere doelstellingen gaat hanteren met een doel van 60% emissiereductie in 2030 en 100% in 2050. Om dit te bereiken, wil de overheid ook verdergaande normering en beprijzing gaan toepassen rond bijvoorbeeld CO2 en stimulering via duurzaamheidssubsidies als de SDE++.

Op het gebied van curatieve zorg staat het recent gelanceerde Integraal Zorgakkoord in de schijnwerpers, waarin het verder beperken van de uitgaven aan innovatieve geneesmiddelen, het beter gebruiken van data en uitwisselen van gegevens in de zorg en de manier waarop we met preventie omgaan aan bod komt. Daarnaast reserveert de overheid 200 miljoen euro voor de versterking van de publieke gezondheidszorg en pandemische paraatheid, om daarmee goed zicht te houden op (potentiële) pandemieën. Het kabinet maakt tevens bekend dat er 15,4 miljoen euro beschikbaar komt om vanaf 2024 de vaccinatie voor baby’s tegen het Rotavirus onderdeel te maken van het Rijksvaccinatieprogramma. Op zich goed nieuws natuurlijk, al blijft HollandBIO hameren op het preventief budgetteren voor bewezen effectieve vaccinatie.

Al met al is dit de eerste afdronk van Prinsjesdag. Nu alle documenten gepubliceerd zijn, duikt HollandBIO verder de begroting van de verschillende ministeries in. In aanloop naar de inhoudelijke behandeling blikken we verder vooruit op wat het komende jaar ons brengen zal.

← All news

Meer en meer EU-lidstaten willen biotech benutten

, ,

De huidige Europese GGO-wetgeving belemmert de bijdrage van nieuwe veredelingstechnieken aan de broodnodige verduurzaming van onze landbouw. De regels zijn zwaar verouderd, niet passend en mogelijk buitenproportioneel, zo concludeerde ook de Europese Commissie vorig jaar. Hoog tijd voor een paradigmashift, vindt HollandBIO, waarin een product op zijn merites beoordeeld wordt, in plaats van te worden gediscrimineerd op basis van de technologie die gebruikt is om het te maken.

HollandBIO is dan ook heel blij voor de groeiende Europese steun voor de inzet van nieuwe genomische technieken om met klimaatverandering om te gaan en voedselzekerheid te garanderen. Ook Tsjechië, de huidige voorzitter van de EU, sluit zich nu bij die groeiende groep aan. In een persconferentie na afloop van een informele landbouwraad benadrukt de voorzitter, de Tsjechische landbouwminister, het belang van de inzet van deze technieken om gewassen weerbaarder te maken tegen droogte, vorst, ziekten en plagen en de noodzaak tot revisie van de wetgeving. Veel Europese landbouwministers, waaronder Nederland als NGT-voorvechter van het eerste uur, staan hem hierin bij.

De academie ziet misschien wel al het langst de vele voordelen die biotechnologische vooruitgang ons brengt. Dr. Bert Lotz van de WUR geeft in een opiniestuk in Trouw (link achter betaalmuur) een prachtig doorkijkje naar de toepassingen: snellere ontwikkeling van goedgewortelde granen en robuuste gewassen die bestand zijn tegen ziekte en klimaatverandering, maar ook duurzaam resistent gemaakte gewassen, waarvoor minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en bodembiodiversiteit een boost krijgt. En hoewel nieuwe veredelingstechnieken – als het aan HollandBIO ligt: nóg – niet gebruikt mogen worden in de biologische landbouw, kunnen biologische aardappelen en gene edited aardappelen respectvol naast elkaar bestaan.  

Kortom, in aanloop naar het aanstaande wetsvoorstel voor aanpassing van de GGO-regelgeving (Q2 2023) wordt ons optimisme steeds steviger geworteld.

← All news

The power of biotech proves to be not only effective for the future – Throwback Dutch Biotech Event 2022

, , , , ,

I couldn’t have welcomed you any better, cheered HollandBIO’s Annemiek after the video message of Minister Robbert Dijkgraaf, Ministry of Education, Culture and Science at HollandBIO’s Dutch Biotech Event 2022. Robbert Dijkgraaf spoke full of promise about our Dutch biotech sector: ‘Worldwide biotech saved us these last few years.’

The Princeton professor and now Science Minister spoke about the past (‘the covid vaccines were more successful, effective and faster developed than we could have dreamt’), but also about the future (‘The power of biotech is also promising for the future. After all, the Netherlands has a unique position in terms of our strength in life sciences research and the collab between brightest minds, beautiful corporations and world class institutions’). And last but not least, he acknowledged the promise of Biotech Booster that was assigned €250 million out of the National Growth Fund to improve biotech valorization.

Speaking of the brightest minds, the winner of the Venture Challenge Spring 2022 was announced on stage. The Venture Challenge is a 10-week program to develop an initial idea in life sciences into a solid business case. Startup Iprotics, that develops specific proteasome inhibitors that potentially treat multiple myeloma without the side-effects known from traditional proteasome inhibitors, won this edition.

Jeroen Hugenholtz, expert in food fermentation and co-founder of startup company NoPalm Ingredients had this year’s honor to present his keynote to the Dutch biotech ecosystem. NoPalm Ingredients is an alternative fat company that first of all is producing a sustainable alternative for palm oil. Jeroen concluded that fermentation makes live better. HollandBIO agrees on the bigger picture that biotech makes live better.

After the plenary sessions, the attendees had the chance to visit several break-out sessions that have connections with biotech and entrepreneurship:   

National Growth Fund: Opportunities for biotech entrepreneurs

Four growth fund projects presented themselves and what they have to offer biotech entrepreneurs with the hundreds of millions in subsidies they will be receiving. Koen Daamen, Sector Lead Health & Care at National Growth Fund, was our moderator for this session. Cellular Agriculture, PharmaNL, Crop-XR and Biotech Booster took the stage for a short 5 minute pitch and questions. This carousel of growth fund proposals was a good conversation starter for the networking drinks.

Talent in turbulent times

Building a biotech company rarely is a linear uphill road. Promising results trigger exponential growth, whereas setbacks unavoidably lead to lay-offs. Adding the surging demand for, and scarcity of talent to the mix, and you’ll understand why your people strategy can make or break your company. How to navigate this inherent uncertainty from a human capital perspective? And how to attract and retain talent for a lifelong career in life sciences under these challenging circumstances? Lilian Hendrick (VP Human Capital at Agendia), Vera van Proosdij (Head of People at Mosa Meat) and Wiebe Teeuwen (Partner & BD director at QTC Recruitment) shared their insights on how a company’s purpose, communication and culture are key for people. Besides, in a lively discussion opportunities to join forces were explored, for instance via talent pools.

Early Stage Term Sheet Negotiation Game

Crawl across the table and put yourself in someone else’s skin – to increase the understanding of what it means to negotiate a term sheet in the early stage, Ruud Smits and Sybren de Beurs of NautaDutilh first showed us which fears and wishes both sides of the negotiation table have. They explained the possible elements of a early stage term sheet, before they put the group to work at the negotiation table themselves – encouraged by several skilled NautaDutilh’ colleagues. There, both the investors and founders experienced firsthand how hard it can be to get a handshake deal. Fortunately, at the end of the day, the negotiators were able to toast to a successful outcome – a bit wiser and more experienced than before.

How to survive & thrive in today’s bear biotech market

During this session Jan de Kerpel (Co-Head Corporate Finance at Kempen & Co) gave an insightful introduction on key trends in the life science sector regarding fundraising, mergers and acquisitions. Over the last 10 years companies are getting bigger, a parameter that our ecosystem is getting bigger. Jacquelien ten Dam (CFO at Mimetas) and Paul van der Horst (CBO at AgomAb Therapeutics) joined Jan de Kerpel on stage for a more detailed discussion on the current financial situation and conclude how “perseverance” is a beautiful take home message.

(Lab)space to grow your biotech startup

To grow as a biotech startup, you need adequate lab space to develop your products. With interesting talks by Janneke Meulenberg (MeiraGTx), Mauro Muraro (Single Cell Discoveries), Johan van Gerven (Kadans Science Partner) and Richard Rushby (Innolabs) led by Gonja van Hardeveld (Thermo Fisher Scientific) we discussed how biotech companies can find or realize adequate lab space. We found that cooperation and dialogue between all involved partners is key. By identifying upcoming demand for lab space before it’s urgently needed, developers can work to provide the best lab space possible.  

More than 200 participants joined us on Friday 9th of September and over networking drinks and a BBQ they had time to invest in meeting new potential partners for the future.

We want to thank all our attendees and speakers for creating again a beautiful event. We see you around at one of our other events!

©2022 Photo’s: Nils van Houts

← All news

HollandBIO’s feedback to public consultation NGTs

,

We are pleased to share HollandBIO’s feedback to the public consultation on plants produced by certain new genomic techniques (NGTs). So far more than 1300 respondents have delivered feedback to this public consultation. A targeted stakeholder consultation is still ongoing, to be finalized by the end of this month. We ask all biotech experts to express their opinion and provide input to this consultation before 21st of July via the European Commission website

Key messages HollandBIO

In line with our earlier input for the Inception Impact Assessment, HollandBIO stresses the need for a paradigm shift in order to realize the full potential of biotech innovation for health, sustainability and economy. Future-proof legislation should not discriminate against the technology used, but take into account the characteristics of the final product. A more thorough modernization of the GMO legislation is urgently needed by extending the modernisation’s scope to all genomic techniques and all organisms, including that of microorganisms.

There is no need for specific regulatory provisions on sustainability in this initiative. Sustainability should not create an additional hurdle during the product approval process, nor should it be an additional requirement for NGTs only. Allowing the application of NGTs will unlock a bigger potential to develop sustainable products. If any, sustainability criteria should be part of general (market) approval processes, regardless of the technique applied or product type.

Any regulation or addition to legislation should keep in mind startups, scaleups and SMEs. Given the great societal challenges of our time, the EU needs to embrace all solutions available.

Next steps European Commission

Input to this public consultation will be taken into account for further development and fine-tuning of a legal framework proposal for plants obtained by targeted mutagenesis and cisgenesis and for their food and feed products. The European Commission plans to present its proposal by the second quarter of 2023, followed by a legislative procedure with the European Council and European Parliament.

← All news

Biotechnologie levert bijdrage in Nationaal Milieuprogramma 

,

Staatssecretaris Heijnen (IenW) publiceerde afgelopen vrijdag haar plannen voor een Nationaal Milieuprogramma (NMP) waarin zij stelt dat het kabinet de regie moet pakken voor de lange termijn op het gezonder, schoner en veiliger maken van de leefomgeving vanuit een integrale benadering: een transitie naar een duurzame economie en een brede welvaart voor iedereen. Heijnen wil het komende jaar graag met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen, buurlanden en internationale organisaties het gesprek aan om de extra inzet en maatregelen te bepalen die nodig is om het streefbeeld te bereiken. 

In het NMP ziet staatssecretaris Heijnen onder andere een rol binnen de biobased en circulaire economie voor biotechnologie, waarbij innovaties kunnen bijdragen aan veilige en geaccepteerde oplossingen. Ook in de bijgevoegde rapporten van RIVM en Arcadis is regelmatig aandacht voor biotechnologie, met onder andere innovaties op plantenveredeling, kweekvlees, eiwitten uit fermentatie en duurzame materialen en grondstoffen. 

HollandBIO is blij met de plannen, ze bieden ruimte voor biotechnologie om een bijdrage te leveren aan een duurzamer Nederland en het NMP. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/01/nationaal-milieuprogramma

← All news

Stimulerend overheidsbeleid voor biotech oplossingen in de landbouw

,

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de landbouw de komende jaren flink verduurzamen, onder andere door boeren toegang te geven tot (bio)technologische oplossingen. Daarnaast zet LNV in op een hogere zelfvoorzieningsgraad van duurzame eiwitproductie in Nederland en Europa. Dit komt naar voren in twee Kamerbrieven, de één over  de Nationale Eiwitstrategie en de ander over het perspectief voor agrarische ondernemers, als onderdeel van de stikstofplannen.

Laten ook wij vooropstellen, de Nederlandse landbouwsector en agrotechnologische kennis en innovatie is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd lopen we ook tegen grote uitdagingen aan als het gaat om het verder verduurzamen van de landbouw en het stevig terugdringen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Gelukkig heeft Nederland ook de kennis en (bio)technologische oplossingen in huis voor een toekomstbestendig voedselsysteem. HollandBIO is blij dat het kabinet dit niet alleen inziet, maar ook werk wil maken om hier stimulerend beleid op te vormen.

Het kabinet zet onder andere in op nieuwe veredelingstechnieken door praktijkprogramma’s en experimenten in Nederland te faciliteren. Ook naar Europa toe zal de Nederlandse overheid doen wat in haar macht ligt om meer ruimte te creëren voor nieuwe veredelingstechnieken.

Daarnaast ziet het kabinet de potentie van alternatieve eiwitproductie met behulp van biotechnologie en de sterke kennisbasis die Nederland hierin heeft. De overheid wil een impuls geven aan de ontwikkeling van het gebruik van microalgen, schimmels en gisten, veredeling van suikerbieten en producten op basis van fermentatie voor hoogwaardige eiwitproductie op eigen bodem. Deze eiwitten zijn bestemd voor menselijke consumptie, productieketens of duurzamer veevoer.

Biotechnologische innovaties bieden concrete oplossingen voor een daadwerkelijk duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Het biedt boeren een toekomstperspectief waarmee ze niet de koplopers van gisteren blijven, maar juist de nummer één innovatieleider van morgen. Het is daarom heel belangrijk dat biotech innovaties echt de ruimte krijgen en hun plek vinden in de praktijk, op de velden en in het supermarktschap. Zowel de ontwikkeling als het gebruik ervan vergt een stimulerend overheidsbeleid. HollandBIO denkt graag mee met hoe we hierbij kunnen helpen en zet er op in dat de mooie ambities worden omgezet in concreet beleid.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/03/nationale-eiwit-strategie

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/06/10/perspectieven-voor-agrarische-ondernemers

← All news

Looking back: Biotech for a sustainable future

, , ,

Last week, HollandBIO organized an event Biotech for a Sustainable Future, bringing together the national network for agri-, food and industrial biotechnology for the very first time. De Moestuin in Utrecht set a beautiful scene for the inspirational speakers and discussions, followed by refreshing drinks, tasty vegetarian food and of course, networking.

The speakers

  • Peter Rowe, CEO and founder of the fast-growing biotechnology start-up Deep Branch set the scene by explaining what biotechnology is and why we should make food in a bioreactor. Peter explained techniques such as biomass and precision fermentation, cultured meat, microbial oils and mycoproteins, including their unique selling points, showcasing a clear overview of the sector.
  • Roald Lapperre, Director-General for the Environment and International Affairs within the Ministry of Infrastructure and Water Management stressed the challenges of exhausting the world’s natural resources. This year, the Netherlands reached Earth Overshoot Day on April 12, meaning that if everyone lived the same way as the Dutch we would need nearly four earths. Roald elaborated on the Dutch government’s conviction that biotechnology is and should be an integral part of overcoming these pressing societal challenges.
  • Natascha Kooiman, “Sustainability Rebel”, founder of Smaackmakers and one of the quartermasters of the Food transition Coalition used the transition theory to explain what is needed to accelerate the much needed system change based. A sustainable market transformation, such as the protein transition, has four phases in which all stakeholders have an important and distinct role to play, a message strongly appealing to the many stakeholders attending the event.

To close the meeting, speakers and audience were asked to vote agree or disagree to three statements and share their thoughts. The statements sparked a lively discussion among the audience, which was continued over drinks and tasteful bites.

The event was a great success, and if it’s up to HollandBIO (and it is!), many more agri, food and industrial biotech events will follow. We look forward to meeting you all again!  

© Jeroen Bouman (photography)

← All news

Boost voor biotechnologie

, , , , ,

Biotech-onderzoek in Nederland is van topniveau, maar toepassingen blijven nu relatief achter. Het programma Biotech Booster krijgt een bedrag van 250 miljoen euro toegekend uit het Groeifonds. Met deze investering moet onderzoek vaker, sneller en beter worden vertaald naar concrete producten – valorisatie dus. En dat heeft een enorme impact op onze maatschappij, verwachten HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman en Mirjam van Praag, bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Biotechnologie raakt alle facetten van de samenleving. Is het niet vanwege de rol die de sector speelt in de bestrijding en preventie van ziekten, dan wel in verduurzaming of de ontwikkeling van voedsel. En de mogelijkheden reiken nog verder, met een kennisniveau dat op veel terreinen als toonaangevend geldt. “Biotech kan in belangrijke mate bijdragen aan de aanpak van grote uitdagingen wereldwijd. In het behalen van 11 van de 17 sustainable development goals, bijvoorbeeld”, zegt Annemiek Verkamman, directeur van belangenvereniging HollandBIO. Met de biotechnologische kennis kan volgens onderzoeksbureau McKinsey jaarlijks een economische impact worden bereikt tussen de 27 en 37 miljard euro. Toch wordt dat potentieel niet optimaal benut. “Veel kansrijke ideeën en innovaties vinden om verschillende redenen niet hun weg naar concrete oplossingen en producten. Daar gaan we iets aan doen.”

Waarde

Met de subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds – een overheidsinjectie van in totaal 20 miljard voor initiatieven die de economie versterken – lijkt een toename van valorisatie in de biotechnologie nu dichterbij te komen. Het programma Biotech Booster moet kennis op basis van toponderzoek helpen omzetten in diensten, producten en bedrijven. Oftewel: meer waarde genereren met wetenschap, zoals Mirjam van Praag het omschrijft. Ze is voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt de landelijke impactagenda vanuit universiteiten. De VU is een van de partijen in de publiek-private coalitie achter de Groeifonds-aanvraag en onderhoudt hierin een nauwe samenwerking met HollandBIO.

“Onderzoekers en ondernemers weten elkaar van oudsher niet zo snel te vinden. Dat staat valorisatie in de weg. Bovendien gaat overheidsfinanciering binnen de universitaire wereld eerder naar onderzoek en onderwijs. Voor de aanpak van de huidige maatschappelijke opgaven is wetenschap onmisbaar. Maar de waarde moet er wel uitkomen. Gelukkig staan deze werelden steeds meer open voor elkaar. Er is momentum voor de Biotech Booster”, zegt Van Praag.

Tonen en toetsen

In het Booster-programma worden dan ook bruggen geslagen. Een belangrijke eerste schakel is het opzetten van zogenoemde trusted communities. Dit zijn thema-gedreven netwerken die bestaan uit verschillende partners uit relevante sectoren. Samen vormen ze een vertrouwde omgeving waarin kennis wordt uitgewisseld en een (gezamenlijk) idee al in een vroeg stadium kan worden ontwikkeld en uitgetest. Zo is het op laagdrempelige wijze mogelijk om te inventariseren voor wie een uitvinding interessant is, en: waar een toepassing eventueel aan moet voldoen.

“In de praktijk belanden veel start-ups met een goed idee aan een druppelinfuus waardoor ze moeten beknibbelen op studies en ander onderzoek”, zegt Verkamman. “In de trusted communities is er alle ruimte voor projecten, pilots en haalbaarheidsstudies. Per thema zien ze er anders uit. Bij een medisch biotechnologisch idee kan de community bestaan uit wetenschappers, patiënten, verzekeraars en business developers van grote bedrijven die de markt overzien.”

Projecten met potentie kunnen terechtkomen in de volgende fase: het biotech innovation programme. Hierin is er nog steeds sprake van een project, maar wordt er door ondernemers verder onderzocht of er in het idee moet worden geïnvesteerd. De wetenschappers blijven gedurende het hele proces betrokken.

Impact

De Biotech Booster heeft potentie om economische groei te stimuleren. Zo moet het programma in 2031 21 scale-outs opleveren, waarvan vijf met een succesvolle exit deal. Alle effecten samen van de Biotech Booster zijn goed voor een cumulatief bbp-effect van 440 miljoen euro in 2031. Dit loopt op tot 10 miljard euro in 2050 wanneer het model in werking blijft.

Maar de impact reikt nog veel verder, merkt Van Praag op. “De Booster brengt een beweging op gang waarin het ene initiatief of idee leidt tot het volgende. Valorisatie levert niet alleen directe baten op, maar ook besparingen. Daarnaast kunnen successen uit de Biotech Booster niet alleen leiden tot economische, maar ook maatschappelijke impact die zelfs tot ver buiten Nederland reikt. Tot in armere landen bijvoorbeeld.”

De Biotech Booster is geslaagd als verschillende projecten een vlucht krijgen en resulteren in ondernemingen en producten met toegevoegde waarde, vindt Verkamman. Al gaat het er volgens haar niet om hoe, maar dát een innovatie zijn weg vindt. “Er zal ook genoeg niet lukken. Dat mag juist. Als de manier van werken en hoe we omgaan met innovaties maar normaal wordt. En dus, dat ideeën vanuit de biotechnologie veel eerder worden getoetst en kunnen landen. Zo profiteren we allemaal van de aanwezige kennis.”

Mirjam van Praag (links) en Annemiek Verkamman (rechts)
Mirjam van Praag (VU) & Annemiek Verkamman (HollandBIO). Foto: Maartje Geels
← All news

Biotech zuivel in de schijnwerpers

,

Geïnspireerd tijdens het HollandBIO Year Event door Those Vegan Cowboys’ oprichter Jaap Korteweg? In deze longread van NRC legt biochemicus Kathleen Piens hoe het bedrijf via precisie fermentatie kaas in een bioreactor brouwt en wat er verder komt kijken in de zoektocht naar koeloze kaas.

Ook het Israëlische bedrijf Remilk herprogrammeert micro-organismen om koeieneiwitten te maken. Afgelopen week kondigden ze aan in Denemarken een fabriek te openen waar melk, kaas en yoghurt gemaakt worden met melkeiwitten uit precisiefermentatie. Remilk belooft per jaar evenveel melkeiwit te produceren als 50.000 koeien zouden doen.

Wanneer de melk van Remilk op de markt komt is overigens nog geen uitgemaakte zaak, volgens Korteweg in BNR. Ze zullen net als Those Vegan Cowboys eerst door een langdurig goedkeuringsproces heen moeten, voordat supermarkten deze producten mogen aanbieden.

Bronnen:

← All news

Kweekvleesontwikkelaars klaar, proeven maar!

,

Vorige maand werd de motie van Tweede Kamerleden De Groot (D66) en Valstar (VVD) aangenomen die het kabinet oproept, onder gecontroleerde en veilige omstandigheden, proeverijen van gecultiveerd vlees mogelijk te maken. Met deze proeverijen kan het bredere publiek kennismaken met een dier- en planeetvriendelijke burger of worst. Het moment dat we onze tanden in gecultiveerd vlees kunnen zetten komt steeds dichterbij: Mark Post van Mosa Meat geeft aan dat hij verwacht eind 2022 onder strikte condities een eerste proeverij te kunnen organiseren.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z04324&did=2022D08835

https://www.1limburg.nl/doorbraak-mosa-meat-mag-kweekvlees-eindelijk-laten-proeven