← All news

Groep Duitse Groenen ziet toekomst voor moderne veredeling

, ,

Een prominente groep parlementsleden binnen de Duitse Groenen roept de partij op om de huidige negatieve positie ten opzichte van de toepassing van moderne veredelingsmethoden te herzien. Volgens de groep kunnen deze methoden een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid. Ook roept de groep op tot aanpassing van de verouderde en strenge Europese wetgeving voor genetische modificatie. Deze belemmert met name innovatie door kleine bedrijven. HollandBIO is blij met deze ontwikkelingen bij onze oosterburen en hoopt dat die navolging krijgen in de rest van Europa!

Bron: EurActiv

← All news

Minister Schouten zet tanden in gecultiveerd vlees

, , ,

Gecultiveerd vlees. HollandBIO was al fan. De Tweede Kamer ook, zo bleek uit het kweekvlees-debat en drie aangenomen moties. En nu spreekt ook Minister Schouten (LNV) haar volle steun uit voor deze interessante innovatie. In een Kamerbrief zet de minister uiteen hoe zij de ontwikkeling van gecultiveerd vlees wil ondersteunen. Allereerst is en blijft de minister in gesprek met de ontwikkelaars van gecultiveerd vlees in Nederland, om zo mogelijke drempels of knelpunten op weg naar de markt tijdig weg te nemen. HollandBIO is blij met de support en de erkenning voor de bijdrage die gecultiveerd vlees kan leveren aan een duurzamere, gezondere en diervriendelijke wereld.

Naast de dialoog geeft minister Schouten aan dat zij, vanwege de grote potentie van de ontwikkelingen in gecultiveerd vlees, met communicatie-uitingen het belang van deze innovatie gaat benadrukken en te gaan investeren in vervolgonderzoek. Zo gaat zij in overleg met onder meer de groene hogescholen om te bezien of zij komend jaar een onderzoekscall kunnen openen op het gebied van gecultiveerd vlees. Tot slot krijgt gecultiveerd vlees een plek krijgt in de Nationale Eiwitstrategie (NES) waar het ministerie van landbouw momenteel aan werkt. Met de NES wil Nederland werk maken van een verschuiving naar meer duurzame eiwitten. Gecultiveerd vlees past uitstekend binnen de pijler alternatieve en innovatieve eiwitbronnen.

Benieuwd naar de hele Kamerbrief? Lees dan hier verder

← All news

Gecultiveerd vlees en kippenei-eiwit uit micro-organismen op je bord

,

Altijd alles al willen weten over gecultiveerd vlees of kippenei-eiwit uit schimmels? Kijk en luister dan naar de twee meest recente afleveringen van de online serie Nieuw Voer. Daarin vertellen Daan Luining van Meatable en Wim de Laat van BioscienZ op een voor iedereen begrijpelijke manier hoe je vlees kweekt uit één dierlijke cel en eiwitten maakt met schimmels. Makkelijk is het niet, maar beiden hebben er een rotsvast vertrouwen in dat het gaat lukken en deze producten straks tegen een redelijke prijs in de supermarktschappen liggen.

Nieuw Voer is een serie netwerkborrels voor innovatieve food-ondernemers die bijdragen aan een duurzame voedselproductie. HollandBIO zet zich al jaren in voor de bijdrage die biotech kan leveren aan een duurzame voedselproductie en is dan ook trots dat deze twee innovatieve en baanbrekende ondernemers het woord krijgen. Een echte HollandBIO kijk- en luistertip!

  • Kijk hier de aflevering met Daan Luining van Meatable
  • Kijk hier de aflevering met Wim de Laat van BioscienZ  
← All news

Brits parlement wil toelating moderne veredelingsmethoden moderniseren

,

Pas de huidige, belemmerende wetgeving voor moderne veredelingsmethoden aan zodat boeren, wetenschappers, bedrijven en consumenten hier na Brexit de vruchten van kunnen plukken. Dat is de oproep die een coalitie van Britse parlementariërs van verschillende partijen aan de Britse regering doet. 

Kern van het voorstel is om de huidige, op de Europese wetgeving gebaseerde, definitie van een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) in de Britse wetgeving aan te passen naar de definitie van een ggo in het Cartagena Protocol. Op basis van de Cartagena-definitie zijn producten verkregen via moderne veredelingsmethoden waarbij geen nieuwe combinatie van genen is ontstaan, vrijgesteld van de ggo-wetgeving. Dat is veel meer in lijn met de wetgeving buiten Europa. Dit geeft Britse boeren en bedrijven naast een gelijk speelveld ook de kans om snel in te spelen op klimaatverandering en een duurzame productie van gezond voedsel. HollandBIO blijft  de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk dan ook op de voet volgen.

Bron: Farming UK

← All news

Europese Farm to Fork plan biedt biotech volop kansen

, ,

Een duurzame voedselketen met 50% minder pesticiden, 20% minder meststoffen en meer biodiversiteit.  Dat is de ambitie van de Europese Commissie voor de landbouw in 2030. De Commissie ziet daarin ook duidelijk mogelijkheden voor de moderne veredelingstechnieken en de bio-based economy.

Dat gaat van beter weerbare gewassen tegen ziekten en plagen, het gebruik van ‘groene’ in plaats van fossiele grondstoffen, tot alternatieve eiwitbronnen voor mens en dier, zoals kweekvlees en micro-algen. De Commissie stelt voor de ontwikkeling van deze prachtige innovaties de komende jaren dan ook een budget van 10 miljard Euro ter beschikking in haar Horizon Europe programma. 

HollandBIO steunt de groene ambities van Europa en zet zich ervoor in dat ook de biotech sector optimaal bij kan dragen aan de transitie naar een duurzame voedselketen en een klimaatneutrale economie.

Lees hier het Europese Farm to Fork plan

← All news

HollandBIO luistertip: Zo voeden we negen miljard monden in 2050

, ,

Over 30 jaar moeten wereldwijd ruim 9 miljard monden worden gevoed. Dat betekent dat we de productie van voedsel moeten verdubbelen. Dat is een enorme uitdaging. Hoe gaan we dat doen zonder de aarde volledig uit te putten? BNR gaat in een podcast met onder andere Arjen van Tunen van KeyGene, een innovatief veredelingsbedrijf in Wageningen, op zoek naar antwoorden.

Simpele oplossingen zijn er niet, maar Nederland kan als koploper op het gebied van kennis en kunde in de plantenveredeling en slimme teeltmethoden wel een belangrijke rol daarin spelen. Die kennis en kunde moet dan niet in Nederland blijven, maar gedeeld worden met de landen en regio’s waar de nood het hoogst is. Dat bereik je volgens Arjen vooral door goed samen te werken met lokale bedrijven en boeren. Dat we er daarmee nog niet zijn, is duidelijk. Daarvoor is ook een politiek en economisch stabiel klimaat, goede infrastructuur en een gelijk speelveld op het gebied van wet- en regelgeving nodig.

HollandBIO is trots om zo’n innovatief en vooruitstrevend bedrijf als KeyGene onder haar leden te hebben. Met de slimme inzet van de kennis en kunde van deze bedrijven kunnen we vanuit Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame voedselproductie wereldwijd.

Luister hier de BNR podcast

← All news

Leestip: Wagenings aardappelzaad voor de hele wereld

,

In een recent artikel van het Algemeen Dagblad staat een echte HollandBIO leestip. In het stuk komt namelijk Solynta, een Wagenings veredelingsbedrijf, aan bod met haar innovatie om aardappelen uit zaden te telen in plaats van uit pootaardappelen en de voordelen die dit heeft. Zaden kun je immers gewoon via de post versturen en ze zijn lang houdbaar. Ook kun je met zaden aardappelrassen sneller en beter veredelen. HollandBIO is trots om zo’n innovatief en vooruitstrevend bedrijf als Solynta onder haar leden te hebben en hoopt dat telers over de hele wereld deze innovatie snel en breed weten te vinden! 

De aardappelzaden die Solynta ontwikkelt, kennen veel voordelen ten opzichte van pootaardappelen die nu nog gemeengoed zijn. Deze aardappelen moet je immers in grote, gekoelde containers vervoeren en hebben een beperkte houdbaarheidsdatum, terwijl je zaden eenvoudig via de post verstuurt en ze lang houdbaar zijn. Bovendien kun je met zaden veel sneller aardappelrassen verdelen, zodat je aardappels bijvoorbeeld resistent kan maken tegen ziekten en plagen of beter geschikt voor lokale weersomstandigheden.

Omdat aardappelen als gewas voedzamer zijn dan rijst of graan, ziet Solynta in eerste instantie vooral veel toegevoegde waarde voor haar aardappelzaad in ontwikkelingslanden. Na de eerste succesvolle teelten in Afrika, zijn de zaden van Solynta daar al zeer gewild en liggen de aardappelen waarschijnlijk volgend jaar al op de markt.

Lees het hele artikel in het Algemeen Dagblad hier

← All news

Voorkeur regulering nieuwe planten verschuift naar meer productgebaseerde aanpak

, ,

Uit een recent onderzoek komt naar voren dat experts op gebied van plantbiotechnologie wereldwijd een voorkeur hebben voor meer productgebaseerde regels voor de markttoelating van nieuwe planten en gewassen. Dat houdt in dat overheden minder moeten kijken naar het onderliggende proces dat is gebruikt, of dat nu klassieke mutagenese is of CRISPR-Cas, maar meer naar de risico’s en baten van het eindproduct.

De Verenigde Staten nemen hierop alvast een voorschot met de officiële mededeling deze week dat zij in hun wet- en regelgeving voor toelating van nieuwe planten en gewassen vanaf nu een meer productgebaseerd systeem hanteren. Beide ontwikkelingen zijn interessant, zeker nu de Europese Commissie bezig is met een evaluatie en mogelijke aanpassing van haar huidige, volledig procesgebaseerde, wetgeving voor deze producten. HollandBIO zet zich ervoor in dat ook in Nederland en Europa wetgeving komt die toekomstbestendig is en minder technologie-afhankelijk. Zo kunnen we ook hier werk maken van plantinnovaties die bijdragen aan een duurzamere en gezondere landbouw en voedselproductie.

Meer informatie over de resultaten uit het onderzoek vind je hier.

De mededeling over de nieuwe wetgeving in de Verenigde Staten vind je hier.

← All news

Leestip: Op weg naar een bio-based toekomst!

,

Dat we in deze coronacrisis voor enorme uitdagingen staan op het gebied van gezondheid, is voor iedereen duidelijk. De uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzame voedselproductie en een welvarende samenleving zijn echter minstens zo belangrijk. BioFutures, een netwerkplatform voor onderzoekers en bedrijven in de bio-based economy, gaat in op de vraag hoe biotechnologie hieraan bij kan dragen en wat de obstakels zijn. Vier experts waaronder Cindy Gerhardt, directeur van de Biotech Campus Delft, delen hun visie. Zij geven aan dat een succesvolle transitie naar een bio-based toekomst vraagt om een goed functionerend ecosysteem, voldoende financieringsmogelijkheden voor startende en opschalende bedrijven en stimulerend beleid. HollandBIO zet zich in op deze thema’s om de bio-based samenleving werkelijkheid te maken.

Lees het artikel hier

← All news

Drastische versnelling vergunningaanvraag medische GGO’s, nu door voor de kopgroep

, , , ,

Een aanvraag voor klinisch onderzoek met bepaalde vormen van cel- en gentherapie duurt in Nederland straks nog maar 56 dagen. Daarnaast gaan de informatievereisten omlaag. Dit blijkt uit het voorstel van minister Van Nieuwenhuizen voor een wijziging van het besluit GGO. De wijziging geldt voor een aantal toepassingen, waarvoor de aanvraagperiode tot voor kort vaak langer dan een jaar in beslag nam. HollandBIO is blij dat de wensen van het veld ter harte worden genomen, maar pleit ook voor verdere verbeteringen. Alleen dan maken we Nederland ècht internationaal toonaangevend. 

In het voorstel is een snellere route van maximaal 56 dagen met verlaagde informatievereisten terug te vinden voor toepassingen die zijn gebaseerd op AAV-vectoren en ex vivo getransduceerde cellen vervaardigd met retrovirale of lentivirale vectoren. Ook biedt het voorstel de ruimte voor kopievergunningen, waarbij aanvragers een eerdere aanvraag als uitgangspunt kunnen nemen.

Hoewel dit een verbetering is, ziet HollandBIO mogelijkheden om Nederland bij de internationale kopgroep aan te laten sluiten. We zetten ons daarom in voor de volgende punten:

  1. Het toevoegen van een categorie voor kopievergunningen en toepassingen met een hoogstens verwaarloosbaar milieurisico waarin vergunningverlening voor klinisch onderzoek maximaal 28 dagen duurt;
  2. Het introduceren van een lerend systeem waarmee de overheid niet telkens de regelgeving aan moet passen maar eenvoudiger toepassingen aan een bepaalde categorie kan toewijzen.
  3. Verbetering van de aansluiting bij de Europese ‘Interplay’-afspraken.  Nederland heeft zich bijvoorbeeld niet gecommitteerd aan het automatisch afgeven van een milieuvergunning voor onderzoek met een geregistreerde ggo-toepassing naar een nieuwe indicatie. Terwijl deze afspraak al door 23 landen wordt onderschreven.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft het voorstel ter wijziging van Besluit GGO inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd, die tot 3 juni de tijd krijgt voor inspraak voordat zij overgaat tot de inhoudelijke behandeling. Het wijzigingsvoorstel is ook gepubliceerd in de Staatscourant, waarmee iedereen die dat wil binnen 4 weken een reactie kan geven.

Benieuwd naar het voorstel tot wijziging van Besluit GGO? Lees hier de Kamerbrief en hier het voorstel.