← All news

GOOD Meat ontvangt goedkeuring voor serumvrij groeimedium

,

De Singapore Food Agency (SFA) gaf vorige week groen licht aan GOOD Meat voor serumvrij groeimedium. Vooralsnog is gecultiveerd vlees alleen in Singapore verkrijgbaar, waar GOOD meat (bijna) slachtvrije kipstukjes aanbiedt. Met de nieuwe goedkeuring wordt het productieproces volledig slachtvrij, makkelijker schaalbaar, goedkoper en nog duurzamer. Overigens: de Nederlandse koplopers Meatable en Mosa Meat hebben serum al jaren geleden uit hun groeimedia verbannen. Onlangs deelde Mosa Meat haar expertise over serumvrij kweken middels een nieuwe publicatie.

https://www.businesswire.com/news/home/20230117006210/en/GOOD-Meat-Receives-Approval-to-Commercialize-Serum-Free-Media

https://mosameat.com/blog/cultivating-fat-without-fetal-bovine-serum

← All news

Kamerleden vol lof over potentie innovaties uit biotechnologie 

,

Afgelopen week vond het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) plaats. HollandBIO hoorde dat verscheidene Tweede Kamerleden zich willen inzetten om de potentie van biotechnologie innovaties zoals kweekvlees, precisiefermentatie en nieuwe veredelingstechnieken zoals CRISPR te benutten voor een duurzaam landbouwsysteem.

Eerste termijn Kamer 

De meest opvallende punten uit het verslag van de eerste termijn Kamer: 

De heer Van Campen (VVD) gaat in op gecultiveerd vlees en vindt het onvoorstelbaar dat deze innovatie nog steeds geen vrij baan krijgt en dat onze wet- en regelgeving een proeverij niet eens toelaat en verwijst naar de eerder aangenomen motie-Tjeerd de Groot/Valstar. Eveneens verwijst de heer Van Campen naar de motie rondom CRISPR, wat kan helpen gewassen resistent te maken.  

De heer De Groot (D66) sluit zich aan bij de opmerkingen van de VVD rondom gecultiveerd vlees.  

De heer Boswijk (CDA) noemt Nederland in zijn betoog het Silicon Valley van de wereld op het gebied van voedselproductie. “De wereldwijde eiwittransitie waar we voor staan, kan niet zonder onze zaadveredelaars, onze pootaardappeltelers en de wetenschappers van de Wageningen Universiteit, die dag in, dag uit olympische prestaties leveren.” 

Mevrouw Gündoğan houdt een betoog van maar liefst 29 minuten en gaat uitgebreid in op de mogelijkheden rondom precisiefermentatie als bijdrage aan de huidige klimaatproblemen. Gündoğan wil dat boeren tijdig worden geholpen om de transitie te maken naar een rendabel bedrijfsmodel en benoemt als voorbeeldland Costa Rica, waar de wetenschappelijke benadering van land sparing wordt toegepast waar moderne veredelingstechnieken zoals CRISPR een belangrijke rol innemen en de wereld van fermentatie een oplossing bieden voor de grenzen van het huidige voedselsysteem. Een toekomst met gezonder, smakelijker en betaalbaarder eten met meer ademruimte voor de natuur en de mens, wij zijn er klaar voor!  

Motie over precisiefermentatie 

Tot slot valt uit de tweede termijn Kamer de motie op die de Kamerleden Gündoğan en Valstar indienden over het stimuleren van precisiefermentatie in Nederland in kaart brengen omdat het nog onduidelijk is op welke wijze de Nederlandse overheid zich momenteel inzet voor de bevordering van deze techniek. De regering wordt verzorgd de Tweede Kamer hierover in het eerste kwartaal van 2023 te informeren. Deze motie is aangenomen.  

HollandBIO is blij om te horen dat Kamerleden net zo enthousiast als wij zijn over de belangrijke bijdrage die deze biotech innovaties kunnen leveren. We denken graag mee met de overheid voor concrete vervolgstappen.   

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z04324&did=2022D08835

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2022-2023/31#45ed813d

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2022-2023/32#b87aebae

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D52663

← All news

European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB) in Rotterdam next year!

, , ,

Last week almost 300 attendees from all over the world gathered in Vilnius for the European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB). The Netherlands was present prominently with a striking booth and bike raffle. Various HollandBIO members shined on stage with inspiring talks and next year’s host was revealed…. The Netherlands!!!

We are the Netherlands 

This year’s edition of the premium partnering conference, HollandBIO and topsector ChemistryNL made sure to give the Netherlands a prominent presence. Prior to the conference, we had the pleasure of bringing together the Dutch delegation and the Dutch ambassador for drinks and snacks. During the conference, a striking orange NL booth served as a central information point for international visitors to show what the Netherlands has to offer with videos and brochures of the various Dutch biotech companies. A raffle of a circular bike at the second day of the conference generated lots of interest and attention. The booth also served as a living room for Dutch attendees. Before or after a partnering meeting or presentation, visitors gladly came by to chat with their compatriots while enjoying some Dutch treats (stroopwafels).  

Dutch sector on stage  

EFIB 2022 hosted inspiring speakers with a plenary opening and keynote by Trish Malarkey, Chief Science Officer at DSM to set the scene on the global challenges ahead. Anne Arink, Director Center for Food Innovation at DSM presented on innovations for food system transformation. Linda Dijkshoorn, CEO and founder of EV Biotech presented on bioprocesses and technologies. Cindy Gerhardt, Managing Director at Planet B.io chaired the start-up hour where various start-ups pitched their company in front of an advisory panel.  
On day 2 Harald Ruijssenaars, Corporate Scientist Industrial Microbiology at Corbion chaired the workshop Building Blocks of the Circular Economy and HollandBIO’s Annemiek Verkamman chaired the final panel debate on an outlook on biotechnology innovation and regulation. Just before the closing reception the host of Lithuania formally handed over to David Pappie, Director of Top Sectors and Industry Policy at the Ministry of Economic Affairs & Climate in the Netherlands, as ChemistryNL and HollandBIO are honoured to host EFIB 2023.  

EFIB 2023 in Rotterdam 

We were extremely pleased with all the amazing people we met, the information received and the fruitful partnerships we helped in creating and want to thank EuropaBio and K.I.T. Group GmbH for their amazing support in making this a great success. Curious how this all looked like, see this video for a nice impression of the conference. We are already looking forward to next year, mark your calendars, as we hope to see you all again next year in Rotterdam, October 24-25

← All news

Nederland: benut het potentieel van nieuwe genomische technieken

, ,

“Een paradigmaverschuiving in de Europese wet- en regelgeving is nodig om de kansen van de biorevolutie voor een duurzaam en gezond Europa te verzilveren. We moeten stoppen met het discrimineren van technologie.” Deze boodschap van HollandBIO’s Annemiek kon op volop support van de zaal rekenen tijdens de door het ministerie van IenW georganiseerde stakeholderbijeenkomst over de toekomst van nieuwe genomische technieken afgelopen vrijdag in Utrecht.

Op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) kwamen op vrijdag 14 oktober ruim 100 stakeholders uit bedrijfsleven, wetenschap, beleid en maatschappij bij elkaar in het Spoorwegmuseum te Utrecht om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van nieuwe genomische technieken (NGTs), en in het bijzonder over de modernisering van de Europese regelgeving voor genetische modificatie (GGO). Irene Sacristán Sánchez, Head of Unit Biotechnology van de Europese Commissie, was speciaal afgereisd naar Utrecht om een update te geven over het lopende Europese wetgevingstraject. Ook HollandBIO mocht een bijdrage leveren: samen met Coenraad Krijger van natuurorganisatie IUCN NL en Susanne Sütterlin van het ministerie van LNV ging onze Annemiek onder leiding van dagvoorzitter Desiree Hoving in debat over het onderwerp.

Anderhalf jaar terug concludeerde de Europese Commissie dat de huidige GGO-wet- en regelgeving niet fit for purpose is en aangepast dient te worden aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Net als HollandBIO ziet de Commissie een rol voor biotech in het realiseren van de Europese doelstellingen voor een duurzaam agrifood-systeem, zoals vastgelegd in de Green Deal, de Boer-tot-Bord- en biodiversiteitstrategie, maar ook voor het verzilveren van gezondheidswinst, door het verbeteren en versnellen van de ontwikkeling van geneesmiddelen en therapieën. Helaas blokkeert de huidige buitenproportionele en gepolitiseerde regelgeving innovatie. Er is dan ook werk aan de winkel. HollandBIO pleit voor een complete paradigmaverschuiving, waarbij autoriteiten producten niet langer beoordelen op basis van de technologie waarmee ze gemaakt zijn, maar op basis van de eigenschappen van het eindresultaat. Een CRISPR-tomaat is dan bijvoorbeeld niet anders dan een ‘klassiek veredelde’ tomaat.

Hoewel het lastig manoeuvreren is voor de Europese Commissie, stond de intentie om de toepassing van NGTs makkelijker te maken als een paal boven water om het potentieel voor de Europese doelstellingen rond voedselzekerheid en verduurzaming te benutten. Daarbij breekt de Commissie zich wel het hoofd over wat duurzaamheid nu eigenlijk behelst – en of, en op welke manier, duurzaamheidscriteria een plek moeten krijgen binnen de nieuwe wetgeving voor het veredelen van planten. Moet je specifieke eigenschappen verbieden, en andere juist stimuleren?

HollandBIO is daar in ieder geval stellig in: hoewel verduurzaming de absolute topprioriteit van Europa moet zijn, en een plek kan hebben in overkoepelend, stimulerend beleid, is het een heel slecht idee om duurzaamheidscriteria op te nemen in de GGO-regelgeving. Allereerst staat de ambitie om de toepassing van NGTs te bevorderen haaks op het toevoegen van een extra laag in de wetgeving: hoe kan iets makkelijker worden door extra eisen te stellen? Bovendien voert het de discriminatie van technologie nog verder op. Waarom zouden we wél duurzaamheidseisen stellen aan producten van NGTs, maar niet aan producten die op een meer ouderwetse manier zijn geproduceerd? Tot slot realiseert de brede toepassing en beschikbaarheid van NGTs een aanzienlijke versnelling van de veredelingsprogramma’s van de hele sector, niet alleen voor de groten der aarde, maar ook voor startups en MKB, en net zo goed voor grootschalige gewassen als voor kleine, lokale variëteiten groente en fruit. Dat is dus sowieso duurzamer: het scheelt namelijk alleen al een boel water, energie en kosten in ontwikkeling – nog los van de mogelijke voordelen van het feit dat het nieuwe gewas jaren eerder in het veld staat.

De modernisering van de GGO-wetgeving vergt een lange adem, zeker als je bedenkt dat er ook nog een wereld te winnen valt buiten de beperkte scope van de huidige modernisering, NGTs in planten. Het geeft moed dat het Nederlandse veld het in ieder geval duidelijk eens is over het allerbelangrijkste punt: dat NGTs kunnen bijdragen aan de verduurzaming van onze landbouw en we ervoor moeten zorgen dat de toonaangevende veredelaars die Europa nu nog rijk is, deze effectieve tools ook kunnen benutten. We kunnen en mogen het ons simpelweg niet permitteren om pasklare oplossingen links te laten liggen in onze gezamenlijke strijd voor voedselzekerheid en duurzaamheid.

← All news

Kabinet wil samenwerken om grote veranderingen landbouw, klimaat en zorg op te lossen – Prinsjesdag 2022

, , , , ,

We leven, zoals Koning Willem-Alexander in de Troonrede aanhaalde, in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid. Economische groei en lage werkloosheid staan tegenover uitdagingen rond de energiecrisis, stikstof, klimaat en de toekomst van de zorg. Het kabinet wil graag dat Nederland zelf koers bepaalt en stap voor stap en in nauwe samenwerking het hoofd biedt aan de grote veranderingen die op ons afkomen. HollandBIO is ervan overtuigd dat innovaties en ideeën uit de biotechnologie van doorslaggevend belang zijn: voor verduurzaming, zorg en ons verdienvermogen. Daarom maken wij graag, samen met de overheid, werk van de oplossingen van vandaag en morgen.

In de Troonrede, ditmaal uitgesproken in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, ging de Koning in op de vele grote veranderingen die ons tegemoet komen en hoe we daar in Nederland het beste mee om kunnen gaan. Vanuit het perspectief van de biotech sector viel vooral de aandacht voor klimaat, energie, landbouw, stikstof, zorg en het (toekomstige) Nederlandse verdienvermogen op. Daarbij ging de Koning ook in op de rol die nieuwe oplossingen, technologie en innovatieve start-ups spelen in het aangaan van deze uitdagingen.

Grote veranderingen en ingrijpende ontwikkelingen verlopen vaak stapsgewijs en in nauwe samenwerking. Zo benadrukte de Koning dat “[de wereld] anders zal zijn, want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen. Dat vergt een andere economie en arbeidsmarkt. Een andere omgang met ruimte en natuur. Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen. En andere vormen van samenleven.” Het is precies die boodschap die ook zijn weerklank vindt in de Biorevolutie, een vooruitblik op hoe biotechnologie en andere technologieën de samenleving gaan veranderen in de komende jaren. Ook daar blijkt immers dat niet minder dan 70% van de maatschappelijke impact zit in de mate waarin we als samenleving erin slagen om innovaties en oplossingen te omarmen.

Miljoenennota 2023: miljarden voor crisesbestrijding

In de Miljoenennota voor het jaar 2023 staan onzekerheden centraal, iets waar de Koning ook al ruimschoots op inging tijdens de Troonrede: de oorlog in Oekraïne en oplopende inflatie als gevolg van onder andere stijgende energie- en grondstofprijzen nopen het Kabinet tot actie. Daar trekt zij ook de knip voor, met een koopkrachtplan van bijna 18 miljard euro dat zich richt op mensen en huishoudens met lage- en middeninkomens. Omdat het Kabinet de staatsschuld stabiel en houdbaar wil laten blijven, houdt dit aan de andere kant in dat zij bezuinigingen en besparingen gaat doorvoeren: zo gaan het lage tarief van de vennootschapsbelasting en de belastingen op vermogen omhoog.

Op klimaat maakt de overheid verder werk van het Klimaatfonds van 35 miljard euro, waarbij zij daarnaast nog ambitieuzere doelstellingen gaat hanteren met een doel van 60% emissiereductie in 2030 en 100% in 2050. Om dit te bereiken, wil de overheid ook verdergaande normering en beprijzing gaan toepassen rond bijvoorbeeld CO2 en stimulering via duurzaamheidssubsidies als de SDE++.

Op het gebied van curatieve zorg staat het recent gelanceerde Integraal Zorgakkoord in de schijnwerpers, waarin het verder beperken van de uitgaven aan innovatieve geneesmiddelen, het beter gebruiken van data en uitwisselen van gegevens in de zorg en de manier waarop we met preventie omgaan aan bod komt. Daarnaast reserveert de overheid 200 miljoen euro voor de versterking van de publieke gezondheidszorg en pandemische paraatheid, om daarmee goed zicht te houden op (potentiële) pandemieën. Het kabinet maakt tevens bekend dat er 15,4 miljoen euro beschikbaar komt om vanaf 2024 de vaccinatie voor baby’s tegen het Rotavirus onderdeel te maken van het Rijksvaccinatieprogramma. Op zich goed nieuws natuurlijk, al blijft HollandBIO hameren op het preventief budgetteren voor bewezen effectieve vaccinatie.

Al met al is dit de eerste afdronk van Prinsjesdag. Nu alle documenten gepubliceerd zijn, duikt HollandBIO verder de begroting van de verschillende ministeries in. In aanloop naar de inhoudelijke behandeling blikken we verder vooruit op wat het komende jaar ons brengen zal.

← All news

Meer en meer EU-lidstaten willen biotech benutten

, ,

De huidige Europese GGO-wetgeving belemmert de bijdrage van nieuwe veredelingstechnieken aan de broodnodige verduurzaming van onze landbouw. De regels zijn zwaar verouderd, niet passend en mogelijk buitenproportioneel, zo concludeerde ook de Europese Commissie vorig jaar. Hoog tijd voor een paradigmashift, vindt HollandBIO, waarin een product op zijn merites beoordeeld wordt, in plaats van te worden gediscrimineerd op basis van de technologie die gebruikt is om het te maken.

HollandBIO is dan ook heel blij voor de groeiende Europese steun voor de inzet van nieuwe genomische technieken om met klimaatverandering om te gaan en voedselzekerheid te garanderen. Ook Tsjechië, de huidige voorzitter van de EU, sluit zich nu bij die groeiende groep aan. In een persconferentie na afloop van een informele landbouwraad benadrukt de voorzitter, de Tsjechische landbouwminister, het belang van de inzet van deze technieken om gewassen weerbaarder te maken tegen droogte, vorst, ziekten en plagen en de noodzaak tot revisie van de wetgeving. Veel Europese landbouwministers, waaronder Nederland als NGT-voorvechter van het eerste uur, staan hem hierin bij.

De academie ziet misschien wel al het langst de vele voordelen die biotechnologische vooruitgang ons brengt. Dr. Bert Lotz van de WUR geeft in een opiniestuk in Trouw (link achter betaalmuur) een prachtig doorkijkje naar de toepassingen: snellere ontwikkeling van goedgewortelde granen en robuuste gewassen die bestand zijn tegen ziekte en klimaatverandering, maar ook duurzaam resistent gemaakte gewassen, waarvoor minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en bodembiodiversiteit een boost krijgt. En hoewel nieuwe veredelingstechnieken – als het aan HollandBIO ligt: nóg – niet gebruikt mogen worden in de biologische landbouw, kunnen biologische aardappelen en gene edited aardappelen respectvol naast elkaar bestaan.  

Kortom, in aanloop naar het aanstaande wetsvoorstel voor aanpassing van de GGO-regelgeving (Q2 2023) wordt ons optimisme steeds steviger geworteld.

← All news

The power of biotech proves to be not only effective for the future – Throwback Dutch Biotech Event 2022

, , , , ,

I couldn’t have welcomed you any better, cheered HollandBIO’s Annemiek after the video message of Minister Robbert Dijkgraaf, Ministry of Education, Culture and Science at HollandBIO’s Dutch Biotech Event 2022. Robbert Dijkgraaf spoke full of promise about our Dutch biotech sector: ‘Worldwide biotech saved us these last few years.’

The Princeton professor and now Science Minister spoke about the past (‘the covid vaccines were more successful, effective and faster developed than we could have dreamt’), but also about the future (‘The power of biotech is also promising for the future. After all, the Netherlands has a unique position in terms of our strength in life sciences research and the collab between brightest minds, beautiful corporations and world class institutions’). And last but not least, he acknowledged the promise of Biotech Booster that was assigned €250 million out of the National Growth Fund to improve biotech valorization.

Speaking of the brightest minds, the winner of the Venture Challenge Spring 2022 was announced on stage. The Venture Challenge is a 10-week program to develop an initial idea in life sciences into a solid business case. Startup Iprotics, that develops specific proteasome inhibitors that potentially treat multiple myeloma without the side-effects known from traditional proteasome inhibitors, won this edition.

Jeroen Hugenholtz, expert in food fermentation and co-founder of startup company NoPalm Ingredients had this year’s honor to present his keynote to the Dutch biotech ecosystem. NoPalm Ingredients is an alternative fat company that first of all is producing a sustainable alternative for palm oil. Jeroen concluded that fermentation makes live better. HollandBIO agrees on the bigger picture that biotech makes live better.

After the plenary sessions, the attendees had the chance to visit several break-out sessions that have connections with biotech and entrepreneurship:   

National Growth Fund: Opportunities for biotech entrepreneurs

Four growth fund projects presented themselves and what they have to offer biotech entrepreneurs with the hundreds of millions in subsidies they will be receiving. Koen Daamen, Sector Lead Health & Care at National Growth Fund, was our moderator for this session. Cellular Agriculture, PharmaNL, Crop-XR and Biotech Booster took the stage for a short 5 minute pitch and questions. This carousel of growth fund proposals was a good conversation starter for the networking drinks.

Talent in turbulent times

Building a biotech company rarely is a linear uphill road. Promising results trigger exponential growth, whereas setbacks unavoidably lead to lay-offs. Adding the surging demand for, and scarcity of talent to the mix, and you’ll understand why your people strategy can make or break your company. How to navigate this inherent uncertainty from a human capital perspective? And how to attract and retain talent for a lifelong career in life sciences under these challenging circumstances? Lilian Hendrick (VP Human Capital at Agendia), Vera van Proosdij (Head of People at Mosa Meat) and Wiebe Teeuwen (Partner & BD director at QTC Recruitment) shared their insights on how a company’s purpose, communication and culture are key for people. Besides, in a lively discussion opportunities to join forces were explored, for instance via talent pools.

Early Stage Term Sheet Negotiation Game

Crawl across the table and put yourself in someone else’s skin – to increase the understanding of what it means to negotiate a term sheet in the early stage, Ruud Smits and Sybren de Beurs of NautaDutilh first showed us which fears and wishes both sides of the negotiation table have. They explained the possible elements of a early stage term sheet, before they put the group to work at the negotiation table themselves – encouraged by several skilled NautaDutilh’ colleagues. There, both the investors and founders experienced firsthand how hard it can be to get a handshake deal. Fortunately, at the end of the day, the negotiators were able to toast to a successful outcome – a bit wiser and more experienced than before.

How to survive & thrive in today’s bear biotech market

During this session Jan de Kerpel (Co-Head Corporate Finance at Kempen & Co) gave an insightful introduction on key trends in the life science sector regarding fundraising, mergers and acquisitions. Over the last 10 years companies are getting bigger, a parameter that our ecosystem is getting bigger. Jacquelien ten Dam (CFO at Mimetas) and Paul van der Horst (CBO at AgomAb Therapeutics) joined Jan de Kerpel on stage for a more detailed discussion on the current financial situation and conclude how “perseverance” is a beautiful take home message.

(Lab)space to grow your biotech startup

To grow as a biotech startup, you need adequate lab space to develop your products. With interesting talks by Janneke Meulenberg (MeiraGTx), Mauro Muraro (Single Cell Discoveries), Johan van Gerven (Kadans Science Partner) and Richard Rushby (Innolabs) led by Gonja van Hardeveld (Thermo Fisher Scientific) we discussed how biotech companies can find or realize adequate lab space. We found that cooperation and dialogue between all involved partners is key. By identifying upcoming demand for lab space before it’s urgently needed, developers can work to provide the best lab space possible.  

More than 200 participants joined us on Friday 9th of September and over networking drinks and a BBQ they had time to invest in meeting new potential partners for the future.

We want to thank all our attendees and speakers for creating again a beautiful event. We see you around at one of our other events!

©2022 Photo’s: Nils van Houts

← All news

HollandBIO’s feedback to public consultation NGTs

,

We are pleased to share HollandBIO’s feedback to the public consultation on plants produced by certain new genomic techniques (NGTs). So far more than 1300 respondents have delivered feedback to this public consultation. A targeted stakeholder consultation is still ongoing, to be finalized by the end of this month. We ask all biotech experts to express their opinion and provide input to this consultation before 21st of July via the European Commission website

Key messages HollandBIO

In line with our earlier input for the Inception Impact Assessment, HollandBIO stresses the need for a paradigm shift in order to realize the full potential of biotech innovation for health, sustainability and economy. Future-proof legislation should not discriminate against the technology used, but take into account the characteristics of the final product. A more thorough modernization of the GMO legislation is urgently needed by extending the modernisation’s scope to all genomic techniques and all organisms, including that of microorganisms.

There is no need for specific regulatory provisions on sustainability in this initiative. Sustainability should not create an additional hurdle during the product approval process, nor should it be an additional requirement for NGTs only. Allowing the application of NGTs will unlock a bigger potential to develop sustainable products. If any, sustainability criteria should be part of general (market) approval processes, regardless of the technique applied or product type.

Any regulation or addition to legislation should keep in mind startups, scaleups and SMEs. Given the great societal challenges of our time, the EU needs to embrace all solutions available.

Next steps European Commission

Input to this public consultation will be taken into account for further development and fine-tuning of a legal framework proposal for plants obtained by targeted mutagenesis and cisgenesis and for their food and feed products. The European Commission plans to present its proposal by the second quarter of 2023, followed by a legislative procedure with the European Council and European Parliament.

← All news

Biotechnologie levert bijdrage in Nationaal Milieuprogramma 

,

Staatssecretaris Heijnen (IenW) publiceerde afgelopen vrijdag haar plannen voor een Nationaal Milieuprogramma (NMP) waarin zij stelt dat het kabinet de regie moet pakken voor de lange termijn op het gezonder, schoner en veiliger maken van de leefomgeving vanuit een integrale benadering: een transitie naar een duurzame economie en een brede welvaart voor iedereen. Heijnen wil het komende jaar graag met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen, buurlanden en internationale organisaties het gesprek aan om de extra inzet en maatregelen te bepalen die nodig is om het streefbeeld te bereiken. 

In het NMP ziet staatssecretaris Heijnen onder andere een rol binnen de biobased en circulaire economie voor biotechnologie, waarbij innovaties kunnen bijdragen aan veilige en geaccepteerde oplossingen. Ook in de bijgevoegde rapporten van RIVM en Arcadis is regelmatig aandacht voor biotechnologie, met onder andere innovaties op plantenveredeling, kweekvlees, eiwitten uit fermentatie en duurzame materialen en grondstoffen. 

HollandBIO is blij met de plannen, ze bieden ruimte voor biotechnologie om een bijdrage te leveren aan een duurzamer Nederland en het NMP. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/01/nationaal-milieuprogramma

← All news

Stimulerend overheidsbeleid voor biotech oplossingen in de landbouw

,

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de landbouw de komende jaren flink verduurzamen, onder andere door boeren toegang te geven tot (bio)technologische oplossingen. Daarnaast zet LNV in op een hogere zelfvoorzieningsgraad van duurzame eiwitproductie in Nederland en Europa. Dit komt naar voren in twee Kamerbrieven, de één over  de Nationale Eiwitstrategie en de ander over het perspectief voor agrarische ondernemers, als onderdeel van de stikstofplannen.

Laten ook wij vooropstellen, de Nederlandse landbouwsector en agrotechnologische kennis en innovatie is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd lopen we ook tegen grote uitdagingen aan als het gaat om het verder verduurzamen van de landbouw en het stevig terugdringen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Gelukkig heeft Nederland ook de kennis en (bio)technologische oplossingen in huis voor een toekomstbestendig voedselsysteem. HollandBIO is blij dat het kabinet dit niet alleen inziet, maar ook werk wil maken om hier stimulerend beleid op te vormen.

Het kabinet zet onder andere in op nieuwe veredelingstechnieken door praktijkprogramma’s en experimenten in Nederland te faciliteren. Ook naar Europa toe zal de Nederlandse overheid doen wat in haar macht ligt om meer ruimte te creëren voor nieuwe veredelingstechnieken.

Daarnaast ziet het kabinet de potentie van alternatieve eiwitproductie met behulp van biotechnologie en de sterke kennisbasis die Nederland hierin heeft. De overheid wil een impuls geven aan de ontwikkeling van het gebruik van microalgen, schimmels en gisten, veredeling van suikerbieten en producten op basis van fermentatie voor hoogwaardige eiwitproductie op eigen bodem. Deze eiwitten zijn bestemd voor menselijke consumptie, productieketens of duurzamer veevoer.

Biotechnologische innovaties bieden concrete oplossingen voor een daadwerkelijk duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Het biedt boeren een toekomstperspectief waarmee ze niet de koplopers van gisteren blijven, maar juist de nummer één innovatieleider van morgen. Het is daarom heel belangrijk dat biotech innovaties echt de ruimte krijgen en hun plek vinden in de praktijk, op de velden en in het supermarktschap. Zowel de ontwikkeling als het gebruik ervan vergt een stimulerend overheidsbeleid. HollandBIO denkt graag mee met hoe we hierbij kunnen helpen en zet er op in dat de mooie ambities worden omgezet in concreet beleid.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/03/nationale-eiwit-strategie

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/06/10/perspectieven-voor-agrarische-ondernemers