← All news

Welke brouwer wordt koploper?

, ,

“Nu staat de genetische revolutie voor de deur van de brouwerijen.” De NRC wetenschap bijlage van het afgelopen weekend stond in het teken van de ongekende toepassingen van genetische modificatie van gist en de maatschappelijke acceptatie.

Genetici kunnen sneller dan ooit biergisten met allerlei gewenste smaken en capaciteiten maken. Gisten kunnen bijvoorbeeld worden aangepast zodat ze gewenste fruitige aroma’s produceren, maar niet het daarmee gepaarde hogere alcoholpercentage. Ook wordt er onderzocht hoe gist bij een hogere temperatuur kan fermenteren. Nu moeten vele duizenden liters bier op koelkast temperatuur worden gebrouwen. Als dit op een hogere temperatuur kan zou dit niet alleen kosten besparen, maar ook winst zijn voor het milieu.

De grote biermerken investeren in wetenschappelijke onderzoek naar genetische modificatie van hun gisten, maar lopen op eieren als het gaat om de daadwerkelijke implementatie. De merken laten zich leiden door de acceptatie van genetische modificatie door de consument. Onderzoeker Gorter de Vries heeft zijn hoop daarom gevestigd op kleine brouwerijen om koploper te worden. “Ik denk dat er een producent zou kunnen opkomen die zich daarop profileert, en van de voordelen die genetische modificatie zou kunnen opleveren echt een selling point maakt”

Acceptatie van genetische modificatie is een kwestie die niet alleen de biersector bezighoudt, de hele levensmiddelenindustrie worstelt er mee. In 2016 deden Nobelprijswinnaars een krachtige oproep aan overheden om genetische modificatie te stimuleren. De oproep werd door 147 Nobelprijswinnaars en duizenden wetenschappers ondertekend. Ondanks deze outcry van de wetenschap werden vorig jaar de nieuwste veredelingsmethoden door het Europees hof onder strenge wetgeving geplaatst. De Europese wetgeving werpt een hoge drempel op voor plantenveredelaars en de levensmiddelen industrie. Daarop lanceerde HollandBIO Crisp.vision, een website die de onmisbare voordelen van genetische modificatie laat zien. Ons motto: ruim baan voor biotech! Want als het aan HollandBIO ligt is de toekomst is diervriendelijk, duurzaam en sensationeel.

Lees meer:

← All news

Franse agrofoodsector op de bres voor moderne veredelingsmethoden

, ,

Maar liefst 29 Franse agrarische organisaties roepen gezamenlijk de Franse overheid op om zich aan te sluiten bij het Europese initiatief om de wetgeving voor genetische modificatie aan te passen. Door de uitspraak van het Europese Hof van 25 juli 2018, waarin zij moderne veredelingsmethoden bestempelt als genetische modificatie, moeten daarmee verkregen producten een strenge, uitgebreide en langdurige Europese toelatingsprocedure doorlopen voordat ze op de markt mogen komen. De Franse organisaties stellen dat aanpassing nodig is om snel en efficiënt tot nieuwe gewassen te komen die bijdragen aan de vraag naar gezonde, veilige en duurzame voedselproducten. HollandBIO is dan ook superblij met de steun vanuit de, over het algemeen toch wat terughoudende, Franse agrarische sector.

Lees hier het hele artikel (in Frans)

← All news

KeyGene ontdekt ongevoelige paprikaplanten

,

KeyGene, een innovatief plantenbiotechnologie bedrijf in Wageningen, heeft als eerste een nieuwe vorm van bescherming in paprikaplanten gevonden tegen de gevreesde Geminivirussen. Die virussen worden verspreid door de witte vlieg en richten fikse schade aan in tal van gewassen. Om dat te voorkomen, zijn telers nu genoodzaakt om bestrijdingsmiddelen tegen de witte vlieg in te zetten.  Dankzij de vinding van Keygene is dat hopelijk op termijn niet meer nodig. KeyGenes paprikaplanten hebben een bepaalde eigenschap namelijk verloren die het virus nodig had om de plant te infecteren. Het resultaat: een naar verwachting duurzaam ongevoelige paprikaplant.

Samen met zijn partnerbedrijven wil KeyGene de vinding nu ook in gaan zetten voor de teelt van andere slachtoffers van de Geminivirussen: belangrijke gewassen, als pepers, cassave en katoen. Al met al een wetenschappelijke doorbraak van eigen bodem met potentieel grote impact. En daar zijn we bij HollandBIO reuzetrots op.

Hier lees je het volledige bericht van KeyGene.

← All news

Call to action: teken de Europese petitie voor moderne plantenveredeling

,

Een regelgeving die het gebruik van moderne veredelingsmethoden, zoals CRISPR-Cas, toegankelijk maakt voor een duurzame en gezonde voedselproductie. Dat is wat de studenten die het Europese Burgerinitiatief “Growing Scientific Progress – Crops Matter” zijn gestart willen bereiken. Wil jij dat ook? Teken dan de petitie.

Op dit moment is het door de strenge en strikte regelgeving in Europa praktisch onmogelijk om de moderne veredelingsmethoden te gebruiken voor het snel en doelgericht ontwikkelen van verbeterde landbouwgewassen voor een duurzame en gezonde voedselproductie. En dat terwijl we met zijn allen voor enorme maatschappelijke uitdagingen staan, zoals een groeiende wereldbevolking, een snel veranderend klimaat en een afname van het beschikbare landbouwareaal. Om daarop te kunnen inspelen en gewassen te kunnen ontwikkelen die én een hoge opbrengst hebben, én bestand zijn tegen ziekten en plagen, én tegen wisselende weersomstandigheden kunnen, zijn de moderne veredelingsmethoden van groot belang.

De studenten pleiten dan ook voor aanpassing van de huidige regelgeving om ruim baan te maken voor de toepassing van deze baanbrekende veredelingsmethoden. Om de Europese Commissie tot actie aan te zetten om de regelgeving te gaan aanpassen, hebben ze 1 miljoen handtekeningen nodig! Wil jij in de toekomst ook duurzaam geteelde, gezonde en lekkere groenten en fruit blijven eten? Help de studenten dan om die 1 miljoen handtekeningen te bereiken en teken met HollandBIO mee!

Bron: Grow Scientific Progress

← All news

Tweede Kamer: vergunningverlening voor cel- en gentherapie moet sneller en beter

, ,

De Tweede Kamer roept Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op haast te maken om de vergunningverlening voor klinisch onderzoek met, en de toepassing van cel- en gentherapie sneller en beter te laten verlopen. Arne Weverling (VVD) diende hiertoe een motie in die op brede steun van de Kamer kon rekenen. Die verbetering is urgent en noodzakelijk, want de huidige procedure voor vergunningverlening is onnodig lang en veeleisend door een zware milieutoets. Doordat Nederland klinisch onderzoek met, en de toepassing van cel- en gentherapie standaard indeelt in de risicoklasse Introductie in het Milieu (IM), dreigt de winst van deze nieuwe generatie therapieën aan ons land voorbij te gaan. In reactie op de motie gaf de Minister aan het gevoel van urgentie met de Tweede Kamer te delen. HollandBIO is blij met de belofte van de minister om met gezwinde spoed werk te maken van een oplossing.

HollandBIO gaf eerder aan teleurgesteld te zijn in de terughoudende Kamerbrief van de minister om over te gaan tot aanpassing van de nationale wet- en regelgeving om de lichtere risicoklasse van Ingeperkt Gebruik (IG) als uitgangspunt te bewerkstelligen. De motie van Arne Weverling constateert echter dat de Minister van mening is dat de huidige regelgeving op het gebied van klinisch onderzoek naar gentherapie al mogelijkheden biedt voor aanvragen op basis van IG. Als dat zo is, is de door HollandBIO aangedragen aanpassing van Besluit ggo overbodig en is verbetering sneller een feit. Het is nu aan het ministerie om deze nu in de praktijk onbegaanbare route vrij te maken. De Kamer is in ieder geval duidelijk: de regering moet haast maken om alle mogelijke verbeteringen van beleid door te voeren en hiervoor met spoed extra capaciteit vrijmaken.

Aan het eind van de zomer vindt een overleg plaats tussen de betrokken ministeries en veldpartijen, onder wie HollandBIO, om de mogelijkheden voor het wegnemen van de huidige belemmeringen met elkaar te bespreken. IenW lijkt daarmee dus de daad bij het woord te voegen. Natuurlijk is HollandBIO pas tevreden als een oplossing daadwerkelijk gerealiseerd is. Want alleen dan kan Nederland op alle fronten profiteren van deze baanbrekende nieuwe therapieën.

Leestip!

Marc Kaptein, medisch directeur bij Pfizer Nederland en bestuurslid van HollandBIO, klom in de pen en schreef een uitstekende blog over de kansen om gen- en celtherapie te verzilveren. Je leest zijn blog hier!

← All news

Diervrije hamburgers en zuivel hebben de toekomst

, ,

Een lekkere hamburger eten zonder schuldgevoel over dierenleed en milieuschade, dat willen we allemaal. Met de komst van kweekvlees komt deze toekomst steeds dichterbij. De analyse van AT Kearny, een consultancybureau, is dat in 2040 60% van de wereldwijde vleesproductie plantaardig of gekweekt zal zijn. De drijvende kracht daarachter zijn de ontwikkeling en toepassing van biotechnologie in de voedingsmiddelenindustrie. De start-ups voor de productie van veganistische en vegetarische alternatieven schieten als paddelstoelen uit de grond, ook in Nederland. Naast de productie van vlees richten deze bedrijven zich ook op andere producten zoals, zeevruchten, leer, melk, zijde, eiwit en gelatine.

Het Amerikaanse bedrijf Perfect Day Foods is het al gelukt om wei- en caseïne-eiwitten, beide bestanddelen van melk, met hulp van bacteriën te maken. De volgende uitdaging is nu om melkvet in micro-organismen te produceren. Melkvet geeft de melk namelijk smaak en structuur. Ondertussen richt Perfect Day zich op de opschaling en afzet van haar kunstmatige melkeiwitten in yoghurt, kaas en andere zuivelproducten. De hoop is dat deze producten binnen afzienbare tijd in de Amerikaanse supermarktschappen liggen.

Of we in Nederland en Europa ook volop in gaan spelen op deze fantastische toepassingen uit biotechnologie, is nog onduidelijk. Het blijft de vraag of, hoe en op welke termijn deze producten door de Europese Novel Foods wetgeving heen zullen komen. HollandBIO blijft zich in ieder geval inzetten om de drempels voor deze duurzame vindingen weg te nemen, zodat we ook in Nederland en Europa zo snel mogelijk duurzaam en diervriendelijk kunnen genieten van vlees en zuivel.

Bronnen: SingularityHub en AT Kearny

← All news

Potentie van CRISPR-Cas voor duurzame landbouw volop in de belangstelling

,

De media blijven er bol van staan: de toepassingen waar we aan zouden kunnen werken met CRISPR-Cas, de veelbelovende techniek om genetische eigenschappen heel precies en snel aan te passen. Je kunt er van alles mee, van het produceren van gezondere en lekkere groenten en fruit tot het voorkomen van erfelijke ziekten. In Amerika liggen de eerste producten al in de schappen van de supermarkt, terwijl wij in Europa al jarenlang dubben over de vraag hoe we deze en andere moderne veredelingstechnieken precies beoordelen. John van der Oost, één van de grondleggers van CRISPR-Cas, pleit in de Gelderlander dan ook voor meer ruimte en innovatie in de plantenveredeling met CRISPR-Cas in Europa.

In de Nieuwe Oogst ziet Artemis, de belangenvereniging voor biologische gewasbeschermingsmiddelen, ook toekomst voor de toepassing van CRISPR-Cas om gewassen sneller weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen. Greenpeace daarentegen wil nog steeds het liefst alles bij het oude houden en is geen voorstander van de toepassing van CRISPR-Cas. Maar dan lopen we al die mooie producten, waarvan de Gelderlander er een aantal heeft uitgelicht, mis in Europa. Dat kunnen we met z’n allen toch niet laten gebeuren?

HollandBIO is het met Van der Oost en Artemis eens, CRISPR-Cas biedt de samenleving ongekende kansen in de vorm van duurzame en gezonde toepassingen. Wij zullen ons blijven inzetten om de ontwikkeling van deze toepassingen in Europa binnen handbereik te krijgen.

Bronnen: Gelderlander en Nieuwe Oogst.

← All news

Kennis maakt genetisch gemodificeerd eten appetijtelijk

, ,

Consumenten staan positiever tegenover het eten van genetisch gemodificeerd voedsel als ze weten hoe het is gemaakt. Dat blijkt uit een gezamenlijke studie van psychologen en biologen van de Universiteit van Rochester, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Cardiff. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Environmental Psychology.

Genetische modificatie biedt kansen voor duurzame productie van gezond en lekker voedsel. Terwijl wetenschappers overtuigd zijn van de veiligheid van genetisch gemodificeerd voedsel, staat de consument er soms nog sceptisch tegenover. De onderzoekers hebben in hun studie onderzocht hoe deze kloof overbrugd kan worden. Kennis blijkt daarin een bepalende factor. Zodra consumenten weten hoe het voedsel is geproduceerd maken ze een bewustere keuze of ze het wel of niet eten. Bovendien leidt deze kennis tot een positievere houding ten opzichte van genetisch gemodificeerd voedsel.

De resultaten uit deze internationale studie sluiten naadloos aan bij een aantal Nederlandse studies. Zo heeft de COGEM recent een onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat burgers bij planten alleen onderscheid maken tussen klassieke veredeling en genetische modificatie (inclusief mutagenese) en niet tussen verschillende methoden van genetische modificatie. Verder baseren ze hun mening over  genetische gemodificeerd voedsel op een gevoel, omdat ze er niet zoveel van weten. Zodra ze meer kennis hebben maken ze een afweging op basis van argumenten en zien ze vaker de kansen van genetische modificatie. Ook een in 2018 gepubliceerde studie uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Utrecht en Amsterdam en een in 2017 uitgevoerde studie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, lieten zien dat acceptatie van genetische modificatie groter is wanneer mensen meer weten over het hoe en waarom van de gebruikte genetische techniek.

Deze resultaten zijn een kolfje naar onze hand! HollandBIO zet zich al volop in om de mooie toepassingen uit biotechnologie in de spotlight te zetten en dat zullen we blijven doen. Maar we kunnen het niet alleen. Goede en duidelijke communicatie over biotechnologie en het hoe en waarom van het gebruik daarvan door wetenschappers, bedrijven, gebruikers en overheid zijn essentieel om het publiek mee te nemen in de ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen die biotechnologie ons allen biedt voor een duurzame en gezonde samenleving.

Bronnen: University of Rochester

← All news

Gezonde rode rijst met CRISPR-Cas

, ,

Meer dan de helft van de wereldbevolking heeft dagelijks rijst op het menu staan. De meest gangbare rijstvarianten met goede teelteigenschappen hebben witte korrels. Hun wilde voorouders hadden echter rode rijstkorrels. Die rijstkorrels bevatten veel proanthocyanen en anthocyanen. Deze kleurstoffen geven de rijstkorrels niet alleen een rode kleur, maar zijn ook gezond. Ze voeren afvalstoffen af uit het bloed en helpen hart- en vaatziekten voorkomen.

In rode rijst zijn twee genen verantwoordelijk voor de vorming van de proanthocyanen en anthocyanen. In de witte rijst zijn deze genen nog wel aanwezig, maar niet meer functioneel. Met CRISPR-Cas is het wetenschappers van Xiamen University en Fujian Academy of Agricultural Sciences gelukt om in de witte rijst één van deze genen te herstellen en de rijst weer zijn gezonde rode voedingsstoffen terug te geven. Daarbij zijn alle andere belangrijke teelteigenschappen behouden gebleven.

Het zal helaas nog wel even duren voordat deze rode CRISPR rijst op ons bord belandt. In Europa wordt CRISPR-Cas gezien als genetische modificatie en moeten de met CRISPR-Cas veranderde gewassen eerst door een langdurig, kostbaar en onzeker beoordelingstraject voordat ze op de markt mogen komen. Hoog tijd dat daar verandering in komt! HollandBIO maakt zich, samen met het ministerie van LNV, sterk om in Europa de weg vrij te maken voor de benutting van moderne veredelingsmethoden. Zodat die gezonde en duurzame producten zo snel mogelijk wél in onze supermarktschappen te vinden zijn.  

Bron: Crop Biotech Update en Plant Biotechnology Journal

← All news

Gene-editing congres CRISPRcon 20 & 21 juni in Wageningen

, , ,

Dit jaar vindt het toonaangevende congres over gene-editing, CRISPRcon, plaats in Wageningen. Bijna iedereen heeft al wel van CRISPR-Cas, een gene-editing techniek waarmee de genetische code heel precies kan worden aangepast, gehoord. De potentie ervan is enorm: van het genezen van erfelijke ziekten tot lekkerder en gezondere groenten en fruit. Het biedt de samenleving ongekende en onbekende mogelijkheden. De ontwikkelingen roepen echter ook vragen op. Is het wel veilig? En, hoe ver willen we met deze genetische aanpassingen gaan? Al deze onderwerpen komen tijdens het congres in Wageningen aan bod. Het is fantastisch dat onze vooraanstaande Wageningen Universiteit deze internationale conferentie host en zo de Nederlandse agrofood sector in de kijker speelt. Mis deze uitgelezen kans dus niet en kom op ook naar Wageningen op 20 en 21 juni.

Zie voor meer info en registratie: CRIPSRcon 2019