← All news

Meer friet per vierkante aardappel: HZPC wijkt uit naar Canada voor snellere en betere veredeling

, , ,

Het eerste bedrijf uit de innovatieve Nederlandse veredelingssector kiest voor de overstap naar Canada door de knellende en achterhaalde Europese wet- en regelgeving. Aardappelveredelaar HZPC kan buiten Europa sneller en beter nieuwe aardappelrassen ontwikkelen met hulp van moderne veredelingsmethodes zoals CRISPR-Cas. De maatschappelijke voordelen zijn groot: aardappelen die een hogere opbrengst hebben, tot minder verspilling leiden en verminderde inzet van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk maken.

In een uitgebreid interview in het Financieele Dagblad doen directeuren Robert Graveland en Gerard Backx hun verhaal. De aanleiding voor de oversteek naar Canada is de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zomer van 2018. Die bestempelde moderne veredelingsmethodes zoals gene editing als genetische modificatie, zonder de uitzonderingspositie die klassieke vormen van mutagenese hebben. Toepassingen op basis van deze methodes moeten daardoor een lang, zeer kostbaar en onzeker Europees goedkeurings- en toelatingstraject doorlopen.

HollandBIO en veel andere organisaties in Nederland en Europa zagen de uitspraak als grote domper. Want hoe gaan we tegemoetkomen aan de ambitieuze doelstellingen voor een duurzame landbouw en voedselproductie, als je de instrumenten voor het sneller en preciezer veredelen van gewassen onbereikbaar maakt? Bij HZPC is deze uitdaging nog groter dan bij andere veredelaars, omdat het ontwikkelen van een nieuw aardappelras zo’n 10 tot 15 jaar duurt terwijl dit bij tomaten in 5 jaar kan.

De keuze die HZPC maakt voor Canada is logisch verklaarbaar. Want waar de EU kijkt naar de techniek die je als veredelaar toepast, stelt Canada de eigenschappen van een nieuw ras centraal in haar beoordelingsprocedure. Dit stelt bedrijven als HZPC in staat om een relatief korte tijdsspanne van 8 jaar te hanteren voor de marktintroductie van een nieuwe fritesaardappel. Een nieuw ras dat niet te onderscheiden valt van een ‘traditioneel veredeld’ aardappelras en dat bovendien leidt tot een 10% hogere opbrengst, 40% minder verspilling en het terugbrengen van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

HollandBIO werkt samen met andere partijen aan het zo snel mogelijk agenderen van wijziging van de Europese wet- en regelgeving voor genetische modificatie zodat we alle veredelaars de ruimte geven voor verantwoorde, versnelde en verbeterde innovatie. Alleen op die manier geven we hen de instrumenten in handen om bij te dragen aan de grote uitdagingen op het gebied van landbouw, klimaat en duurzaamheid.

Benieuwd naar het hele artikel? Lees hier het artikel in het FD (log in verplicht).

← All news

Europa hekkensluiter klinisch onderzoek cel- en gentherapie

, , ,

Europa raakt op achterstand als het gaat om klinisch onderzoek naar cel- en gentherapie. Dat blijkt uit een rapport van de Alliance for Regenerative Medicine. Een paar opmerkelijke bevindingen:

  • In Noord-Amerika werden drie keer zo veel klinische onderzoeken naar cel- en gentherapie opgezet als in Europa. Tussen januari 2014 en januari 2019 werden wereldwijd 2.097 klinische onderzoeken gestart, waarvan 845 in Noord-Amerika, 736 in Azië en slechts 323 in Europa.
  • Het aantal nieuwe klinische onderzoeken met cel- en gentherapie steeg tussen 2014 en 2018 wereldwijd met 32%. Waar in Noord-Amerika een groei plaatsvond van 36% en in Azië van 28%, noteerde Europa een krimp van ruim 2%.
  • Waar in Noord-Amerika 47% van alle klinische onderzoeken ging om ‘nieuwe’ (Fase I) toepassingen, was dit in Europa 27%.
  • Nederland komt in het onderzoek expliciet uit de bus als land waar het lang, ongeveer een jaar, duurt voordat je een milieuvergunning krijgt voor klinisch onderzoek naar cel- en gentherapie. Dat is zorgelijk, omdat respondenten aangeven dat de snelheid van vergunningverlening op de tweede plek staat als het gaat om overwegingen voor bedrijven om ergens klinisch onderzoek uit te voeren.

HollandBIO wil dat de overheid deze achterstand niet alleen inlost, maar deze zo snel mogelijk omzet naar een voorsprong. Onze inzet: significant lagere informatievereisten en een milieuvergunning binnen 60 dagen. Alleen zo kunnen we de winst van deze nieuwe generatie therapieën voor Nederland verzilveren. Want daar wordt iedereen beter van. Patiënten voorop.

Bronnen:

← All news

Minister Van Nieuwenhuizen pleit voor toekomstbestendige regelgeving

, ,

IenW minister Cora van Nieuwenhuizen wil op verantwoorde wijze ruimte geven aan innovatieve toepassingen uit de biotech sector die bijdragen aan een duurzame en gezonde samenleving. In haar openingsspeech voor het recente internationale COGEM-symposium over het genetisch bewerken van planten, pleit Van Nieuwenhuizen gepassioneerd voor het grondig moderniseren van de achterhaalde Europese wet- en regelgeving rond genetische modificatie en het versimpelen en verkorten van de nationale procedures in Nederland. De minister is een groot voorstander van een toekomstig systeem met een juiste balans tussen het inschatten van risico’s en het toelaten van innovaties die de wereld een stukje beter maken. HollandBIO kan niet wachten tot het zover is en blijft in de tussentijd meehelpen aan het verwezenlijken van deze toekomst.

Benieuwd naar de hele speech? Lees ‘m hier (in het Engels) terug.

← All news

Toepassingen uit nieuwe technologie hebben het juiste verhaal nodig

,

Veelbelovende technologieën zoals CRISPR-Cas en kweekvlees kunnen in potentie de wereld veranderen. Alleen, hoe neem je daar de maatschappij in mee? In een artikel in het FD komt dit vraagstuk aan bod op basis van kweekvlees als centrale casus en de vraag welk verhaal het beste bij zo’n hightech innovatie past. Is dat het frame van technologische en wetenschappelijke vooruitgang, of toch het duurzaamheidsframe? Er is een heel dunne scheidslijn tussen aan de ene kant het door de sector veelgebruikte idyllische, wetenschappelijke verhaal met labjassen en DNA-strengen en aan de andere kant het door critici en NGO’s gecreëerde dystopische toekomstverhaal met ‘Frankenstein Foods’. Beter is het om het verhaal en de beeldvorming daaromheen op te bouwen vanuit de positieve bijdrage die een toepassing levert aan een betere maatschappij. Daarmee is dit ‘groene frame’ een essentieel instrument om in een vroege fase op een positieve wijze de dialoog aan te gaan met het bredere publiek.

Artikel FD (log in verplicht)

← All news

Welke brouwer wordt koploper?

, ,

“Nu staat de genetische revolutie voor de deur van de brouwerijen.” De NRC wetenschap bijlage van het afgelopen weekend stond in het teken van de ongekende toepassingen van genetische modificatie van gist en de maatschappelijke acceptatie.

Genetici kunnen sneller dan ooit biergisten met allerlei gewenste smaken en capaciteiten maken. Gisten kunnen bijvoorbeeld worden aangepast zodat ze gewenste fruitige aroma’s produceren, maar niet het daarmee gepaarde hogere alcoholpercentage. Ook wordt er onderzocht hoe gist bij een hogere temperatuur kan fermenteren. Nu moeten vele duizenden liters bier op koelkast temperatuur worden gebrouwen. Als dit op een hogere temperatuur kan zou dit niet alleen kosten besparen, maar ook winst zijn voor het milieu.

De grote biermerken investeren in wetenschappelijke onderzoek naar genetische modificatie van hun gisten, maar lopen op eieren als het gaat om de daadwerkelijke implementatie. De merken laten zich leiden door de acceptatie van genetische modificatie door de consument. Onderzoeker Gorter de Vries heeft zijn hoop daarom gevestigd op kleine brouwerijen om koploper te worden. “Ik denk dat er een producent zou kunnen opkomen die zich daarop profileert, en van de voordelen die genetische modificatie zou kunnen opleveren echt een selling point maakt”

Acceptatie van genetische modificatie is een kwestie die niet alleen de biersector bezighoudt, de hele levensmiddelenindustrie worstelt er mee. In 2016 deden Nobelprijswinnaars een krachtige oproep aan overheden om genetische modificatie te stimuleren. De oproep werd door 147 Nobelprijswinnaars en duizenden wetenschappers ondertekend. Ondanks deze outcry van de wetenschap werden vorig jaar de nieuwste veredelingsmethoden door het Europees hof onder strenge wetgeving geplaatst. De Europese wetgeving werpt een hoge drempel op voor plantenveredelaars en de levensmiddelen industrie. Daarop lanceerde HollandBIO Crisp.vision, een website die de onmisbare voordelen van genetische modificatie laat zien. Ons motto: ruim baan voor biotech! Want als het aan HollandBIO ligt is de toekomst is diervriendelijk, duurzaam en sensationeel.

Lees meer:

← All news

Franse agrofoodsector op de bres voor moderne veredelingsmethoden

, ,

Maar liefst 29 Franse agrarische organisaties roepen gezamenlijk de Franse overheid op om zich aan te sluiten bij het Europese initiatief om de wetgeving voor genetische modificatie aan te passen. Door de uitspraak van het Europese Hof van 25 juli 2018, waarin zij moderne veredelingsmethoden bestempelt als genetische modificatie, moeten daarmee verkregen producten een strenge, uitgebreide en langdurige Europese toelatingsprocedure doorlopen voordat ze op de markt mogen komen. De Franse organisaties stellen dat aanpassing nodig is om snel en efficiënt tot nieuwe gewassen te komen die bijdragen aan de vraag naar gezonde, veilige en duurzame voedselproducten. HollandBIO is dan ook superblij met de steun vanuit de, over het algemeen toch wat terughoudende, Franse agrarische sector.

Lees hier het hele artikel (in Frans)

← All news

KeyGene ontdekt ongevoelige paprikaplanten

,

KeyGene, een innovatief plantenbiotechnologie bedrijf in Wageningen, heeft als eerste een nieuwe vorm van bescherming in paprikaplanten gevonden tegen de gevreesde Geminivirussen. Die virussen worden verspreid door de witte vlieg en richten fikse schade aan in tal van gewassen. Om dat te voorkomen, zijn telers nu genoodzaakt om bestrijdingsmiddelen tegen de witte vlieg in te zetten.  Dankzij de vinding van Keygene is dat hopelijk op termijn niet meer nodig. KeyGenes paprikaplanten hebben een bepaalde eigenschap namelijk verloren die het virus nodig had om de plant te infecteren. Het resultaat: een naar verwachting duurzaam ongevoelige paprikaplant.

Samen met zijn partnerbedrijven wil KeyGene de vinding nu ook in gaan zetten voor de teelt van andere slachtoffers van de Geminivirussen: belangrijke gewassen, als pepers, cassave en katoen. Al met al een wetenschappelijke doorbraak van eigen bodem met potentieel grote impact. En daar zijn we bij HollandBIO reuzetrots op.

Hier lees je het volledige bericht van KeyGene.

← All news

Call to action: teken de Europese petitie voor moderne plantenveredeling

,

Een regelgeving die het gebruik van moderne veredelingsmethoden, zoals CRISPR-Cas, toegankelijk maakt voor een duurzame en gezonde voedselproductie. Dat is wat de studenten die het Europese Burgerinitiatief “Growing Scientific Progress – Crops Matter” zijn gestart willen bereiken. Wil jij dat ook? Teken dan de petitie.

Op dit moment is het door de strenge en strikte regelgeving in Europa praktisch onmogelijk om de moderne veredelingsmethoden te gebruiken voor het snel en doelgericht ontwikkelen van verbeterde landbouwgewassen voor een duurzame en gezonde voedselproductie. En dat terwijl we met zijn allen voor enorme maatschappelijke uitdagingen staan, zoals een groeiende wereldbevolking, een snel veranderend klimaat en een afname van het beschikbare landbouwareaal. Om daarop te kunnen inspelen en gewassen te kunnen ontwikkelen die én een hoge opbrengst hebben, én bestand zijn tegen ziekten en plagen, én tegen wisselende weersomstandigheden kunnen, zijn de moderne veredelingsmethoden van groot belang.

De studenten pleiten dan ook voor aanpassing van de huidige regelgeving om ruim baan te maken voor de toepassing van deze baanbrekende veredelingsmethoden. Om de Europese Commissie tot actie aan te zetten om de regelgeving te gaan aanpassen, hebben ze 1 miljoen handtekeningen nodig! Wil jij in de toekomst ook duurzaam geteelde, gezonde en lekkere groenten en fruit blijven eten? Help de studenten dan om die 1 miljoen handtekeningen te bereiken en teken met HollandBIO mee!

Bron: Grow Scientific Progress

← All news

Tweede Kamer: vergunningverlening voor cel- en gentherapie moet sneller en beter

, ,

De Tweede Kamer roept Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op haast te maken om de vergunningverlening voor klinisch onderzoek met, en de toepassing van cel- en gentherapie sneller en beter te laten verlopen. Arne Weverling (VVD) diende hiertoe een motie in die op brede steun van de Kamer kon rekenen. Die verbetering is urgent en noodzakelijk, want de huidige procedure voor vergunningverlening is onnodig lang en veeleisend door een zware milieutoets. Doordat Nederland klinisch onderzoek met, en de toepassing van cel- en gentherapie standaard indeelt in de risicoklasse Introductie in het Milieu (IM), dreigt de winst van deze nieuwe generatie therapieën aan ons land voorbij te gaan. In reactie op de motie gaf de Minister aan het gevoel van urgentie met de Tweede Kamer te delen. HollandBIO is blij met de belofte van de minister om met gezwinde spoed werk te maken van een oplossing.

HollandBIO gaf eerder aan teleurgesteld te zijn in de terughoudende Kamerbrief van de minister om over te gaan tot aanpassing van de nationale wet- en regelgeving om de lichtere risicoklasse van Ingeperkt Gebruik (IG) als uitgangspunt te bewerkstelligen. De motie van Arne Weverling constateert echter dat de Minister van mening is dat de huidige regelgeving op het gebied van klinisch onderzoek naar gentherapie al mogelijkheden biedt voor aanvragen op basis van IG. Als dat zo is, is de door HollandBIO aangedragen aanpassing van Besluit ggo overbodig en is verbetering sneller een feit. Het is nu aan het ministerie om deze nu in de praktijk onbegaanbare route vrij te maken. De Kamer is in ieder geval duidelijk: de regering moet haast maken om alle mogelijke verbeteringen van beleid door te voeren en hiervoor met spoed extra capaciteit vrijmaken.

Aan het eind van de zomer vindt een overleg plaats tussen de betrokken ministeries en veldpartijen, onder wie HollandBIO, om de mogelijkheden voor het wegnemen van de huidige belemmeringen met elkaar te bespreken. IenW lijkt daarmee dus de daad bij het woord te voegen. Natuurlijk is HollandBIO pas tevreden als een oplossing daadwerkelijk gerealiseerd is. Want alleen dan kan Nederland op alle fronten profiteren van deze baanbrekende nieuwe therapieën.

Leestip!

Marc Kaptein, medisch directeur bij Pfizer Nederland en bestuurslid van HollandBIO, klom in de pen en schreef een uitstekende blog over de kansen om gen- en celtherapie te verzilveren. Je leest zijn blog hier!

← All news

Diervrije hamburgers en zuivel hebben de toekomst

, ,

Een lekkere hamburger eten zonder schuldgevoel over dierenleed en milieuschade, dat willen we allemaal. Met de komst van kweekvlees komt deze toekomst steeds dichterbij. De analyse van AT Kearny, een consultancybureau, is dat in 2040 60% van de wereldwijde vleesproductie plantaardig of gekweekt zal zijn. De drijvende kracht daarachter zijn de ontwikkeling en toepassing van biotechnologie in de voedingsmiddelenindustrie. De start-ups voor de productie van veganistische en vegetarische alternatieven schieten als paddelstoelen uit de grond, ook in Nederland. Naast de productie van vlees richten deze bedrijven zich ook op andere producten zoals, zeevruchten, leer, melk, zijde, eiwit en gelatine.

Het Amerikaanse bedrijf Perfect Day Foods is het al gelukt om wei- en caseïne-eiwitten, beide bestanddelen van melk, met hulp van bacteriën te maken. De volgende uitdaging is nu om melkvet in micro-organismen te produceren. Melkvet geeft de melk namelijk smaak en structuur. Ondertussen richt Perfect Day zich op de opschaling en afzet van haar kunstmatige melkeiwitten in yoghurt, kaas en andere zuivelproducten. De hoop is dat deze producten binnen afzienbare tijd in de Amerikaanse supermarktschappen liggen.

Of we in Nederland en Europa ook volop in gaan spelen op deze fantastische toepassingen uit biotechnologie, is nog onduidelijk. Het blijft de vraag of, hoe en op welke termijn deze producten door de Europese Novel Foods wetgeving heen zullen komen. HollandBIO blijft zich in ieder geval inzetten om de drempels voor deze duurzame vindingen weg te nemen, zodat we ook in Nederland en Europa zo snel mogelijk duurzaam en diervriendelijk kunnen genieten van vlees en zuivel.

Bronnen: SingularityHub en AT Kearny