← All news

Van chemische industrie naar circulaire economie

,

Chemisch industriecomplex Chemelot in Geleen wil de eerste circulaire chemiehub van Europa worden. Het wil daarmee bijdragen aan de Nederlandse doelstelling dat we in 2050 een ‘groene economie’ zijn zonder afval.  Een consortium van bedrijven, kennisinstellingen zet in op het afstappen van fossiele grond- en brandstoffen door  innovaties die vergroening, elektrificering, en recycling bevorderen. Ook HollandBIO ziet toekomst in groene chemie en biotechnologie, iets waar Nederland alle benodigde ingrediënten voor in huis heeft. In het Financieele Dagblad  is uitgebreid aandacht voor de vraag hoe de aanjagers van dit plan hun ambities waar willen maken. Lees het hier (log in verplicht)

← All news

Terugblik webinar over versnelde vergunningsprocedure gentherapie

, , , ,

Sinds begin dit jaar kunnen bedrijven en wetenschappelijke instellingen sneller starten met klinisch onderzoek naar geneesmiddelen en vaccins met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). De doorlooptijd van de verplichte vergunningprocedure voor veel van dit type onderzoek is verkort.

Op 4 februari maakten minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, beleidsadviseur Marie-Louise Bilgin en coördinator van loket gentherapie Marco Gielkens tijd vrij voor een toelichting van de doorgevoerde procesverbeteringen en het belang daarvan. Gijsbert van Willigen, milieuveiligheidsfunctionaris bij het LUMC en Paul Korte, werkzaam bij Janssen, duidden vervolgens de impact van deze wijzigingen.

Alle partijen kondigden ook aan blijvend samen te werken aan verbeterde en versnelde procedures. Heb je nog suggesties en inbreng hiervoor? Deze zijn van harte welkom bij HollandBIO en Bureau GGO.

Wil je de hele sessie terugkijken? Dat kan hier. Of bekijk de presentatie van minister van Nieuwenhuizen, Marie-Louise Bilgin, Marco Gielkens, Gijsbert van Willigen of Paul Korte op eigen houtje.

Liever in één oogopslag weten waar je aan toe bent? Focus je dan op deze overzichtelijke infographic.

← All news

Gist en Delft blijkt wederom een gouden combinatie

,

Bij weinig wind ruik je in Delft de typische geur van gist. Al meer dan 150 jaar is Delft de stad waar gist geproduceerd wordt én waar biotechnologen onderzoeken hoe ze van gist steeds betere ‘celfabriekjes‘ kunnen maken. Door het genetisch materiaal van gist aan te passen kan je gist nuttige producten laten maken, zoals bio-ethanol, insuline of medicijnen tegen malaria. De manier waarop je deze aanpassingen doorvoert, blijkt telkens sneller en beter te kunnen met bijvoorbeeld CRISPR-Cas9. Onderzoekers van de TU Delft hebben nu echter met succes een kunstmatig chromosoom in gist gebouwd die aanpassingen nog makkelijker maakt. Ontketent deze doorbraak in gist een revolutie? De nieuwe mogelijkheden lijken eindeloos, bijvoorbeeld in duurzame productie van veel materialen en grondstoffen. HollandBIO is het dan ook volmondig eens met de woorden van professor Daran-Lapujade: “Wat biotechnologie betreft leven we echt in een fantastische tijd.”

Bronnen:

https://www.trouw.nl/wetenschap/een-doorbraak-in-gist-dankzij-delfts-onderzoek-het-kan-een-revolutie-worden~b47d274e/

https://www.tudelft.nl/2021/tnw/delftse-onderzoekers-bouwen-kunstmatig-chromosoom

https://academic.oup.com/nar/advance-article/doi/10.1093/nar/gkaa1167/6066629

← All news

Vacature: HollandBIO zoekt Programma Manager

, ,

Biotech fans opgelet: HollandBIO is op zoek naar een bevlogen en ervaren programma manager die zijn schouders zet onder het Programma ‘Technologie voor een duurzame toekomst’. De maatschappij staat te springen om baanbrekende innovaties ter verduurzaming van landbouw, veeteelt, visserij en chemie. Onze leden ontwikkelen weerbare gewassen, hoogwaardige voedingsstoffen, gecultiveerd vlees, en biobased materialen en grondstoffen. Samen met je collega’s en leden lever je een significante en zichtbare bijdrage aan het effenen van de weg die innovaties afleggen van lab naar maatschappij.

Benieuwd naar de volledige omschrijving? De vacaturetekst vind je hier.

← All news

Nationale Eiwitstrategie biedt volop ruimte voor bijdrage biotechnologie

, ,

Het nieuwe jaar start met een mooie opsteker, namelijk de publicatie van de Nationale Eiwitstrategie door Landbouwminister Carola Schouten. HollandBIO leverde een actieve bijdrage aan de consultatie over de Nationale Eiwitstrategie in het voorjaar van 2020 en is blij dat de definitieve strategie veel aanknopingspunten bevat voor bijdrages uit biotechnologische toepassingen.

De Nationale Eiwitstrategie wil de Nederlandse eiwitvoorziening verduurzamen. Zo wil de overheid onder andere minder afhankelijk worden van importstromen van eiwitrijke grondstoffen zoals soja van buiten de Europese Unie.

Het ministerie van LNV ziet vijf hoofdstromen, de zogenaamde “Big Five”, die de eiwittransitie mogelijk moeten maken in Nederland. Twee van de vijf lichten wij graag uit: microbiële eiwitbronnen voor mens en dier (waar gecultiveerd vlees en eiwitten uit micro-organismen onder vallen) en de veredeling van vlinderbloemigen (bv. veldbonen) en andere eiwitrijke gewassen.

De strategie bevat een aantal lopende acties, en acties die in 2021 plaatsvinden. De overheid wil in nauwe samenwerking met alle partners in de keten verder werk maken van maatregelen en suggesties voor de langere termijn. Daar haakt HollandBIO natuurlijk graag verder op in.

Lees hier verder voor de samenvatting, de bijbehorende Kamerbrief en de volledige Nationale Eiwitstrategie.

← All news

Diervriendelijk vlees bestaat, en in Singapore mag je het eten

, ,

Singapore heeft een wereldprimeur: als eerste land ter wereld heeft de stadstaat gecultiveerd (kippen)vlees tot de markt toegelaten. Wij vinden het fantastisch dat de wereldwijde erkenning voor dit diervriendelijke en duurzame alternatief voor slachtvlees toeneemt. Hoog tijd dat Nederland dit staaltje innovatie van eigen bodem de topstatus geeft die het verdient en de Europese markt laat veroveren.

Singapore wil voor zijn voedselvoorziening minder afhankelijk zijn van andere landen. Gecultiveerd vlees, ook wel kweekvlees genoemd, leent zich daar goed voor. Het vlees wordt namelijk onder gecontroleerde omstandigheden geheel gecultiveerd gekweekt in een bioreactor. Daardoor is gecultiveerd vlees ook gelijk het diervriendelijke en duurzame alternatief voor slachtvlees. Logisch dus dat de wereldwijde erkenning voor het hoogwaardige biotechnologische product razendsnel toeneemt.

Waar het nu nog het Amerikaanse bedrijf Eat Just is dat de Aziatische keuken verrijkt, zou Nederland de koppositie kunnen terugpakken. De eerste kweekburger werd immers in 2013 in een Nederlands laboratorium gepresenteerd. Hoogleraar Mark Post wordt internationaal erkend als drijvende kracht achter deze voedingsinnovatie. En ambitieuze Nederlandse bedrijven als Meatable en Mosa Meat hebben, na verschillende financieringsrondes, alle ingrediënten in huis om het gecultiveerde vlees op het bord te krijgen. Over vijf jaar zou gecultiveerd vlees zelfs in de Nederlandse schappen moeten liggen.

Zo ver is het nog niet. Nederland kent een rijke voedingsbodem voor gecultiveerd vlees, maar er is nog veel werk te verrichten voordat het op de menukaart staat. Na enig aandringen van de Tweede Kamer, is en blijft de Nederlandse overheid nu in gesprek met ontwikkelaars. HollandBIO is daar blij mee, want het waar mogelijk wegnemen van drempels en knelpunten betekent naast een stimulans voor dierenwelzijn en duurzaamheid ook krachtvoer voor de Nederlandse economie.

Voor meer informatie en achtergronden, zie ook:

← All news

Nobelprijs voor ontdekkers van CRISPR-cas

, , ,

De grondleggers van de gene-editing techniek CRISPR-cas, Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna, ontvangen dit jaar de Nobelprijs voor de Scheikunde. Zij ontdekten dat het in de natuur voorkomende CRISPR-cas kan worden ingezet om genetische informatie, van bacteriën en cellen tot planten en mensen, in stukjes te knippen en heel precies aan te passen. Het onderzoek van beide wetenschappers heeft volgens de voorzitter van het Nobelcomité, Göran Hansson, een revolutionaire invloed gehad op de life sciences.

Vanuit Nederland illustreert John van der Oost, microbioloog bij Wageningen University & Research en één van ’s werelds meest toonaangevende pioniers in de CRISPR-revolutie, de mogelijkheden van deze techniek: “Je kan er planten sneller mee laten groeien of ze bijvoorbeeld meer fruit laten produceren. Ook lopen er nu veelbelovende onderzoeken bij patiënten. Bijvoorbeeld naar bloedziekten. Je kunt bloedcellen afnemen van patiënten, daar genetische foutjes uit verwijderen met CRISPR-Cas en de gezonde cellen vervolgens weer teruggeven aan de patiënt.”

De kansen en mogelijkheden van deze fantastische techniek worden ook gezien door de Nederlandse plantenveredelaars. Zij staan te springen om met deze techniek betere plantenrassen te ontwikkelen, zegt Gerard Bakx, topman van de Nederlandse aardappelveredelaar HZPC. De strenge Europese wetgeving voor genetische modificatie, waar deze techniek in Europa onder valt weerhoudt de veredelaars om de techniek toe te passen. “Economisch missen we hierdoor de boot”, vult John van der Oost aan. In veel andere landen, waaronder de VS, China, en Japan, is dit geen issue en kunnen de producten gewoon de markt op. De roep om aanpassing van de Europese regels voor genetische modificatie wordt dan ook steeds luider. Hopelijk zo luidt dat de Europese Commissie in 2021 daar echt mee aan de slag gaat. HollandBIO zal tot die tijd op de trom blijven slaan, zodat we straks ook in Europa de vruchten ervan kunnen plukken .

HollandBIO feliciteert beide wetenschappers en is blij met de erkenning van het Nobelcomité voor deze, voor de gehele biotechnologie zo belangrijke en baanbrekende gene-editing techniek.

Lees hier het officiële persbericht: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/press-release/

Lees ook de volgende artikelen:

← All news

Prinsjesdag 2020 – Kabinet wil dat Nederland zich uit crisis investeert en innoveert

, , , , ,

In deze ongekende en onzekere tijden kiest het kabinet ondanks sterke economische krimp voor forse financiële ondersteuning. De regering wil Nederland uit de coronacrisis investeren en innoveren – of het nu gaat om gezondheidszorg, de circulaire economie of een duurzame landbouw. Daar is HollandBIO het roerend mee eens, want we zien dat biotechnologie Nederland bij uitstek de kans biedt om op een duurzame manier ons verdienvermogen te vergroten.

Die boodschap weerklonk dan ook uit de Troonrede die koning Willem-Alexander vanuit de Grote Kerk in Den Haag uitsprak. Zo sprak de koning over ‘de noodzaak van preventie en zorginnovaties’, ‘maatregelen om de circulaire economie, waarin afval weer grondstof wordt, te stimuleren’ en wees hij op de noodzaak ‘voor een gezonde en innovatieve toekomst van de Nederlandse landbouwsector, die ook in tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening.’ Natuurlijk werden er ook woorden gewijd aan de strijd tegen het coronavirus: ‘Zo werkt Nederland intensief samen met andere Europese landen om de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een vaccin te versnellen.’

Daarnaast komt de maatschappelijke strijd tegen het coronavirus ook naar voren in de Miljoenennota, zo blijkt uit de maatregelen die het kabinet heeft opgesomd. Zo erkent het kabinet het belang van startups en scale-ups voor een gezonde economische groei. Eerder al stelde het rijk in deze kamerbrief daarom €300 miljoen beschikbaar voor deze groep. Zo wordt er een nationale scale-up faciliteit ingericht, om het eigen vermogen van kleine bedrijven te vergroten door directe investeringen met behulp van Europese middelen en bijdragen van private investeerders. Daarvoor werd eerder een bedrag van €150 miljoen genoemd. Daarnaast worden de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) met €150 miljoen versterkt om investeringen in startups en scale-ups te vergroten.

Later deze week zullen we in een mailing naar onze leden de details van deze maatregelen nader uiteenzetten en duiden.

← All news

Life Sciences Verkiezingsmanifest: voor een gezonde, duurzame toekomst

, , , , ,

Den Haag, 30 juli 2020 – Vandaag lanceert HollandBIO, de belangenvereniging voor de Nederlandse biotechnologiesector, haar Life Sciences Verkiezingsmanifest in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. In het manifest geeft HollandBIO politici, beleidsmakers en ambtenaren een overzicht van waar onze sector voor staat, waaronder de hordes die we nog moeten nemen. Het belang om te kiezen voor een duurzame en gezonde toekomst is – zeker in het licht van de huidige coronacrisis – urgenter dan ooit. De Nederlandse life sciences sector is bij uitstek geschikt om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, mits we daar de juiste randvoorwaarden voor scheppen.

De Nederlandse life sciences sector maakt haar belofte waar. “Innovaties uit biotechnologie brengen ons baanbrekende geneesmiddelen en vaccins, gewassen die bijdragen aan een duurzamere landbouw, en biobased grondstoffen en materialen die de transitie naar een hernieuwbare economie mogelijk maken”, aldus HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman. Biotechnologie kan een rol spelen bij 11 van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en kan daarmee van doorslaggevend belang zijn voor het aangaan van maatschappelijke uitdagingen rond gezondheid en duurzaamheid en aan een innovatieve en welvarende samenleving – nu én in de toekomst.

‘The Bio Revolution’

De biotechnologische mogelijkheden groeien exponentieel. HollandBIO’s Annemiek Verkamman licht die ontwikkeling verder toe: “Het McKinsey Global Institute spreekt zelfs van een ware ‘Bio Revolution’. Met haar sterke, opkomende life sciences sector heeft Nederland een beloftevolle uitgangspositie om in te spelen op die revolutie”. Met het Life Sciences Verkiezingsmanifest doet HollandBIO beleidssuggesties om de kansen van de life sciences sector te verzilveren op verscheidene onderwerpen, namelijk:

  1. Ondernemerschap in de life sciences
  2. Verduurzaming van landbouw, veeteelt, visserij en chemie
  3. Preventie en gezondheid

Life Sciences Verkiezingsmanifest 2021

Benieuwd naar het volledige manifest? Belangstellenden kunnen het hier downloaden.

← All news

Groep Duitse Groenen ziet toekomst voor moderne veredeling

, ,

Een prominente groep parlementsleden binnen de Duitse Groenen roept de partij op om de huidige negatieve positie ten opzichte van de toepassing van moderne veredelingsmethoden te herzien. Volgens de groep kunnen deze methoden een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid. Ook roept de groep op tot aanpassing van de verouderde en strenge Europese wetgeving voor genetische modificatie. Deze belemmert met name innovatie door kleine bedrijven. HollandBIO is blij met deze ontwikkelingen bij onze oosterburen en hoopt dat die navolging krijgen in de rest van Europa!

Bron: EurActiv