← All news

Zorginstituut vliegt uit de bocht

, ,

In een artikel in het Financieele Dagblad van 19 februari stelt bestuursvoorzitter van het Zorginstituut Nederland (ZIN), Arnold Moerkamp, dat zijn organisatie ‘gewoon wordt gechanteerd over de ruggen van patiënten’ door geneesmiddelenontwikkelaars. Met deze uitspraak vliegt de voorzitter van het adviesorgaan van de overheid flink uit de bocht. Ten eerste omdat een dergelijke politieke uitspraak niet past bij een instituut dat zich beroept op zijn onafhankelijkheid en objectiviteit. Ten tweede omdat de prijsopbouw niet tot de pakketcriteria behoort, en dus niet tot het beoordelingskader van het Zorginstituut. En ten derde omdat transparantie weliswaar aaibaar klinkt, maar niet leidt tot lagere prijzen, laat staan tot meer gezondheidswinst.

Met zijn uitspraken gooit Moerkamp olie op het vuur van het toch al totaal gepolariseerde politieke en maatschappelijke geneesmiddelendebat. Een debat waarin de feiten het helaas al lang hebben afgelegd tegen emotie. Want waar bij de nieuwste generatie geneesmiddelen een kostenstijging evident is, toont het totaalplaatje het perspectief: het percentage van geneesmiddelen in het zorgbudget is al jarenlang stabiel op ongeveer 7%. De uitgaven aan nieuwe geneesmiddelen gaan hand in hand met besparingen door het verlopen van het patent van oudere geneesmiddelen.

Is er dan niets aan de hand? Jazeker wel. De toegang tot effectieve weesgeneesmiddelen, geneesmiddelen voor zeldzame ziektes, stagneert. Van de vijf weesgeneesmiddelen die het Zorginstituut de afgelopen twee jaar voor zes indicaties beoordeelde, was het advies zonder uitzondering negatief. Slechts in drie gevallen kon na onderhandelingen met de fabrikant en de beroepsgroep toch tot vergoeding over worden gegaan. Bij elk te introduceren weesgeneesmiddel lijkt het raak en laait het debat weer op, zonder bevredigende uitkomst.

Het Zorginstituut houdt bij het beoordelen van weesgeneesmiddelen dezelfde ‘one-size-fits-all’ benadering en methodiek aan als bij reguliere geneesmiddelen. En daar passen weesgeneesmiddelen simpelweg niet in. Door de (zeer) kleine patiëntengroepen, de ernst en vaak progressieve aard van het ziektebeeld is er minder data beschikbaar over de effectiviteit van de geneesmiddelen dan bij geneesmiddelen voor grotere indicaties. Het halsstarrig vasthouden aan een beoordelingssystematiek waarvan alle betrokkenen weten dat deze niet werkt, leidt tot wanhopige patiënten en hun naasten. De schrijnende situaties raken ons allemaal in het hart.

Is er nog meer aan de hand? Ja, dat ook. Geneesmiddelenontwikkeling duurt lang, is risicovol en kostbaar. Het vaak forse prijskaartje van nieuwe geneesmiddelen is het gevolg van deze uitdagende innovatieroute. Helaas is dit niet op korte termijn op te lossen, er is geen ‘quick fix’, niet één magische oplossing. Maar er zijn mogelijkheden te over om het sneller en beter te doen: door het patiëntenperspectief centraal te stellen in elke fase van geneesmiddelenontwikkeling, door de inzet van betere modellen en slimme diagnostica en door een flexibel ecosysteem waarin registratie, vergoeding en toegang naadloos op elkaar aansluiten. Wij zijn ervan overtuigd dat betaalbaarheid, gezondheidswinst en innovatie hand in hand moeten gaan om tot structurele oplossingen te komen. En dat zijn dan ook de onderwerpen waar alle partijen in de sector, inclusief het Zorginstituut, mee aan de slag zouden moeten.

Lees meer:

← All news

Annemieks zorgdroom: Sneller & beter van lab naar patiënt

, , ,

Als je de krantenkoppen mag geloven, staan we in Nederland aan de vooravond van een zorgnachtmerrie. Het initiatief van BeBright en Nieuwe Zorg en gesteund door partners AbbVie, Novo Nordisk en Promedico biedt een welkom tegengeluid: de Zorgdromen. In deze publicatie delen 100 mensen uit de zorg met visie, lef en doorzettingsvermogen om het verschil te maken, hun droom met het grote publiek.

Denk aan Arno Rutte, voormalig woordvoerder curatieve zorg voor de VVD in de Tweede Kamer, Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland en vele andere prominenten uit de zorg. Ook HollandBIO’s Annemiek deelt haar zorgdroom: ‘Sneller en beter van lab naar patiënt’. Daarin gaat zij in op de cruciale rol van weesgeneesmiddelen als koplopers voor de rest van de sector. Koplopers in mogelijkheden en kansen, dankzij baanbrekende nieuwe behandelingen zoals gentherapie. Maar ook koplopers in drempels en uitdagingen: het lange, kostbare en risicovolle ontwikkelingstraject en de steeds moeizamer verlopende vergoedingsprocedure van geneesmiddelen voor patiënten met een zeldzame ziekte.

In de zorgdroom van Annemiek is er geen ‘quick fix’, maar werken we als sector samen aan oplossingen waarmee we geneesmiddelen sneller en beter van lab naar patiënt brengen. Door hier op in te zetten, kunnen we vandaag nog werk maken van oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan.

Alle 100 zorgdromen zijn gebundeld in een boek en ook op het gelijknamige online platform terug te lezen.

← All news

Adviesrapport Sneller, Beter en Goedkoper slaat de plank mis

, ,

Vandaag publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) haar adviesrapport “Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen: Beter, sneller, goedkoper”. HollandBIO heeft reikhalzend uitgekeken naar het rapport. In de totaal gepolariseerde discussie rondom geneesmiddelenprijzen, legde de adviesvraag die ten grondslag aan het rapport lag namelijk de vinger op de zere plek. Want hoewel biotech haar belofte waarmaakt en steeds meer baanbrekende behandelingen het licht zien, is de route van lab naar patiënt te lang, te kostbaar en te risicovol. Het systeem kraakt in zijn voegen. Het moet sneller en beter.

Het adviesrapport stelt echter teleur. Veel van de oplossingen raken kant noch wal: ze zijn gedateerd, onuitvoerbaar en soms zelfs ronduit gevaarlijk. Zo is de suggestie om geneesmiddelen via de digitale marktplaats Alibaba te bestellen een voorstel voor Russische roulette, het magistraal bereiden van biologische geneesmiddelen of gentherapie in een apotheek absoluut onhaalbaar en het pleiten voor ‘natuurlijke’ diermodellen in tijden van revolutionaire proefdiervrije in vitro en in silico mogelijkheden een gepasseerd station.

Het rapport maakt het nog bonter. Zowel het probleem van de stijgende uitgaven aan geneesmiddelen als de meest verstrekkende oplossingsrichtingen, zoals het afschaffen van octrooien en het benutten van dwanglicenties, zijn op geen enkele manier onderbouwd. Academische onderzoekers worden weggezet als incapabel door en passant te stellen dat 85% van het biomedisch onderzoek zinloos is. Bedrijven zouden expres de hoge faalkans in stand houden, omdat dit hun macht vergroot. Dit zijn beweringen die een hele sector schofferen – een van de nationale topsectoren nota bene. Het is ondenkbaar dat de sector zo zou opereren: bedenk alleen al eens hoe succesvol je kan zijn als je niet faalt?

De Raad stelt dat er volop kansen zijn om van Nederland een gidsland te maken. In die ambitie kunnen wij ons goed vinden, maar helaas niet in de voorgestelde route. Nederland heeft met zijn toonaangevende life sciences-sector, uitstekende zorg en cultuur van (publiek-private) samenwerking alle ingrediënten in huis om internationaal een proeftuin te zijn voor initiatieven die de route van lab naar patiënt versnellen. In het HollandBIO programma Sneller, Beter! stelt HollandBIO oplossingen voor waarmee we echt een verschil maken: oplossingen waarbij innovatie, gezondheidswinst en betaalbaarheid hand in hand gaan. Laten we vandaag nog aan de slag gaan om die kansen te verzilveren. Daar plukken we allemaal de vruchten van.  Lees hier over het HollandBIO Programma Sneller, Beter!

← All news

HollandBIO reactie op Visie Geneesmiddelenbeleid

, ,

HollandBIO heeft een brief naar Minister Schippers van VWS gestuurd in reactie op de recent gepubliceerde Visie Geneesmiddelenbeleid. Hoewel er een aantal goede maatregelen en initiatieven instaan, zet de visie voornamelijk in op directe kostenbeheersing. De ontwikkelingen in de biotech vragen echter meer dan dat. Het zorgsysteem kraakt in zijn voegen en is toe aan een update. Hoe gaan we ervoor zorgen dat patiënten optimale toegang hebben en houden tot baanbrekende geneesmiddelen, en stimuleren we tegelijkertijd het innovatief vermogen van de biotech sector? HollandBIO had gehoopt dat de visie deze vragen centraal zou stellen. In aanloop naar de Visie Geneesmiddelenbeleid wees HollandBIO het ministerie reeds op het ontbreken van een cijfermatige onderbouwing van de huidige en verwachte uitgaven aan geneesmiddelen (die brief lees je hier).

De Nederlandse biotech sector floreert: onze biomedische wetenschap en innovatieve bedrijvigheid zijn toonaangevend. Dankzij technologische vooruitgang zijn waardevolle concepten als precision therapies en value based healthcare dichterbij dan ooit. Om te komen tot een echt toekomstbestendig zorgsysteem, moeten we ons innovatieve vermogen koesteren, successen vieren en plaats maken voor deze disruptieve ontwikkelingen.  Een duurzame zorg waarin de best mogelijke behandeling, voor de juiste patiënt op het juiste moment het uitgangspunt is, is in ons aller belang. HollandBIO nodigt het ministerie uit om met deze gedeelde ambitie voor ogen, en met respect voor ieders expertise, samen op te trekken om tot effectieve oplossingen te komen.

Meer lezen?