← All news

RVS fietst hem erin: rek uit hoofdlijnenakkoorden

,

“De zekerheid van kostenbeheersing is verleidelijk, maar staat op gespannen voet met noodzakelijke veranderingen in de zorg.”, zo staat te lezen in het persbericht dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) publiceert naar aanleiding van haar advies over passende inzet van bestuurlijke akkoorden in de zorg. HollandBIO is het hier roerend mee eens: de transitie naar gezondheid op maat dwingt ons de status quo ter discussie te stellen.

HollandBIO roept het al jaren: om nieuwe behandelingen sneller en beter van lab naar patiënt of praktijk te brengen, moeten we werk maken van oplossingen waarbij gezondheid, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. En als die niet binnen het huidige systeem passen, dan moet het op zijn minst bespreekbaar zijn om het systeem aan te passen. Door binnen het systeem eenzijdig op kostenbeheersing te focussen, dreigen innovatie en gezondheidswinst kind van de rekening te worden.

Door technologische innovaties zijn we steeds beter in staat om gezondheid op maat mogelijk te maken, ons langetermijnperspectief. Om deze ambitie werkelijkheid te zien worden, is het zaak dat innovatieve koplopers hun weg weten te vinden van lab naar praktijk. Hierbij gaan de kosten vaak voor de baten uit. HollandBIO kan zich dan ook helemaal vinden in de oproep van de RVS om “op korte termijn te komen tot een langetermijnperspectief op de houdbaarheid van de zorg in brede zin”. Al maken wij er dan nóg liever “op gezondheid in brede zin” van.

Samenvatting in Beeld uit advies “Opnieuw Akkoord?”, mei 2021 (RVS)

Het hele RVS rapport lees je hier: https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2021/06/21/stop-met-hoofdlijnenakkoorden-in-de-huidige-vorm

← All news

Minister van Ark: genetische informatie is de toekomst van de zorg

,

HollandBIO roept het wel vaker: onze ambitie is gezondheid op maat. Door innovaties uit de biotech sector maximaal te benutten kunnen we zorgen dat iedereen de beste behandeling op het juiste moment krijgt. Dit is van grote waarde voor patiënten, zo ziet ook minister voor Medische Zorg van Ark.

Goede diagnostiek is een belangrijke voorwaarde om te zorgen dat iemand de juiste behandeling ontvangt. Minister van Ark sluit zich hierbij aan, zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen van Joba van den Berg (CDA) over de noodzaak om Next Generation Sequencing (NGS) in te zetten voor longkanker. In de schriftelijke reactie noemt de minister de inzet van genetische informatie de toekomst van de zorg. Dat sluit perfect aan bij onze inzet op slimmer meten, waarbij wij pleiten voor de inzet van technologische innovaties -waaronder NGS- om de zorg beter te maken.

De beantwoording van deze Kamervragen maakt duidelijk dat de minister ziet wat biotech voor de patiënt kan betekenen. De ambitie is er, de technologie ook. Laten we er dan nu als de wiedeweerga voor zorgen dat we de benodigde (nieuwe) biotech innovaties sneller en beter van lab naar praktijk brengen, waar ze hard nodig zijn om patiënten van gezondheid op maat te voorzien. De rode loper moet uit!

← All news

Pilot Parallelle Procedures CBG-ZIN: en dat is zes

, ,

Nieuwe behandelingen komen sneller beschikbaar voor patiënten via de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’. Vorige week werd bekend dat Janssen-Cilag B.V. zich als zesde kandidaat heeft aangemeld voor de pilot. Het gaat om een aanvraag voor het geneesmiddel Ciltacabtagene Autoleucel, een CAR-T-cel-therapie voor de behandeling van multipel myeloom (ziekte van Kahler). Ciltacabtagene Autoleucel heeft voor deze indicatie een PRIME designation van het Europees Medicijnagentschap (EMA) ontvangen. Dit is het eerste intramurale geneesmiddel dat deze parallelle procedure gaat doorlopen.

In de pilot slaan CBG en ZIN de handen ineen om de tijd van lab naar patiënt te verkorten, door eerder te starten met het nationale vergoedingstraject en dit (deels) parallel te laten lopen met het Europese registratietraject. Met dit parallel registratie- en vergoedingstraject is Nederland koploper binnen Europa. Een dergelijke interactie tussen registratie- en vergoedingsautoriteiten lijkt nog nauwelijks van de grond te komen elders in de EU.

HollandBIO is erg enthousiast over de pilot, omdat deze naadloos aansluit bij het HollandBIO programma Sneller & beter van lab naar patiënt. Binnen dit programma werken wij aan oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. Deze pilot biedt mogelijkheden om een flexibel gezondheidsecosysteem een stap dichterbij te brengen, zodat Nederland klaar is om de volle potentie van de geneesmiddelen van morgen te verzilveren.

De eerste twee geneesmiddelen van Novo Nordisk en Insmed B.V. hebben dit proces ondertussen succesvol doorlopen. De doorlooptijd van registratie en vergoeding werd gemiddeld met 3 maanden verkort. Astellas Pharma B.V. doorloopt momenteel als derde kandidaat de parallelle procedure en ook Bayer B.V., Vifor Pharma en Janssen-Cilag B.V zijn aangemeld. Deze parallelle registratie- en vergoedingsprocedure starten in de tweede helft van 2021.

Het is de intentie van het CBG en ZIN om de parallelle procedure in te bedden als een optie voor vergoedingsaanvraag. Daarvoor is het zaak om vlieguren op te bouwen. Hiervoor staan het CBG en ZIN altijd open voor nieuwe pilot kandidaten die de uitdaging aandurven, dus wie o wie wordt nummer zeven?

Meer info:

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/parallelle-procedures-cbg-zin

https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/hv-pilot-parallelle-procedures-cbg-zin

← All news

Ruim baan voor biotech

,

Een mooie oproep van EuropaBio, Alliance for Regenerative Medicine en EFPIA: stel ATMP’s vrij van de wetgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) en borg hun veiligheid en effectiviteit in de geneesmiddelenwetgeving van de EU, die naar verwachting in 2022 vernieuwd wordt. Een aparte milieurisicobeoordeling voor het gebruik van ggo’s is dan niet meer nodig.

Hoewel HollandBIO dit voorstel natuurlijk alleen maar toejuicht, gaan wij het liefst nog een stap verder: begin helemaal met een schone lei. Want zoals de Europese Commissie eind april zelf ook al concludeerde is de ggo-wetgeving toe aan vernieuwing. HollandBIO stelt voor alle eindproducten vanuit een productwetgeving op hun veiligheid te beoordelen, onafhankelijk van hoe ze gemaakt zijn, voor alle mogelijke toepassingen. Zo zorgen we dat biotech op alle fronten het leven beter kan maken: gezondheid, voeding en duurzaamheid.

← All news

Advies over moleculaire diagnostiek in de oncologie legt eerste tegels op route naar gezondheid op maat

, , ,

Het Zorginstituut Nederland en demissionair VWS-minister van Ark leggen gezamenlijk de eerste tegels voor een route van lab naar praktijk voor moleculaire diagnostiek in de oncologie. Een mooie, zij het beperkte, eerste stap vindt HollandBIO, wiens achterban bulkt van innovaties die -net als de moleculaire diagnostiek- bijdragen aan gezondheid op maat. Hoe brengen we het tempo erin?

Hier draait het allemaal om: het advies van het Zorginstituut en de bijbehorende beleidsreactie van demissionair VWS-minister Van Ark. Vragen over ‘op maat gemaakte’ therapieën en moleculaire diagnostiek plus een Initiatiefnota van diverse Kamerleden gaven vorig jaar aanleiding tot dit advies. Een aanvraag naar ons hart, want personalised medicine, en liever nog, gezondheid op maat, staat ook bovenaan HollandBIO’s wensenlijst.

We bevinden ons midden in een biorevolutie, stellen ook VWS en het Zorginstituut vast. De ontwikkelingen op het vlak van technologie, diagnostica en ook geneesmiddelen gaan razendsnel. HollandBIO vertegenwoordigt inmiddels tal van bedrijven en organisaties die een veelheid aan innovatieve technologieën ontwikkelen die de transitie richting gezondheid op maat kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan DNA-profielen en Whole Genome Sequencing (WGS), 3D-celkweek, organoïden, organs-on-a-chip, single cell sequencing, imaging, bioinformatica en artificial intelligence.

HollandBIO is overtuigd van de grote potentie van deze technologieën om iedereen van de juiste behandeling op het juiste moment te voorzien, om maatwerk mogelijk te maken en over- of onderbehandeling te voorkomen. Bovendien kunnen inzichten opgedaan uit de data van de patiënten van vandaag, helpen bij het sneller en beter behandelen van de patiënten van morgen. Een belangrijk aspect dat we helaas niet teruglezen in het advies van het Zorginstituut. Ons nationale systeem van toelating, financiering en implementatie is ons inziens alleen nog niet fit for purpose om die potentie te verzilveren. Daarvoor zullen we eerst moeten investeren. En ja, investeren brengt risico’s met zich mee. Maar aan de rand van het ravijn bloeien de mooiste bloemen. In dit geval bloemen die gezondheid op maat symboliseren en die wij maar wat graag zouden plukken. HollandBIO ziet het advies en de beleidsreactie dan ook als een belangrijke eerste stap op weg naar heldere routes van lab naar praktijk voor alle innovatieve technologieën die kunnen bijdragen aan gezondheid op maat. Dit hebben we ook aangegeven in onze reactie op het met ons gedeelde conceptadvies voorafgaand aan de publicatie van het definitieve advies.

Ook na het lezen van het definitieve advies blijven we bezorgd over de scope van het advies en het tempo waarin we nu handelen. Met de specifieke toespitsing op moleculaire diagnostiek in de oncologie, vallen er een boel technologische innovaties en indicatiegebieden buiten de boot. Een raamwerk voor het vaststellen van klinische waarde en plaats in de behandeling zal nog tot 2023 op zich laten wachten. Dat houdt in dat ook patiënten in sommige gevallen onnodig zullen moeten wachten, terwijl de technologie nu al behandeling op maat mogelijk kan maken. En hoe gaan we er voor zorgen dat we alle patiënten met innovatieve diagnostiek van een maatwerkbehandeling voorzien? Met het tempo waarin we nu handelen, zijn de testen en technologieën – zeker als het geen companion diagnostics zijn – achterhaald tegen de tijd dat ze een patiënt mogen bereiken.

HollandBIO ziet het advies daarom ook als een breekijzer om diagnostiek de specialistische aandacht te geven die het domein verdient. Een inventarisatie onder onze achterban laat zien dat veel partijen dezelfde knelpunten ervaren. In het vervolg is het wat ons betreft dan ook essentieel om te onderzoeken hoe ontwikkelaars van diagnostica in den brede gebaat kunnen zijn bij de route die nu voor moleculaire diagnostiek geplaveid wordt. Door met ontwikkelaars om tafel te gaan, kan met hun ervaring, expertise en het zicht op wat komen gaat een breder toekomstbestendig en adaptief zorgstelsel vorm worden geven, waarbij we optimaal profiteren van continue innovatie en technologische vooruitgang. HollandBIO helpt daarom graag om in tranche 2 van het project de ontwikkelaars aan te haken en gedeelde knelpunten én oplossingen boven tafel te krijgen.

← All news

Brief aan informateur Hamer: biotech biedt een gezonder, duurzamer en welvarender Nederland

, , , , ,
HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft de brief af bij de Tweede Kamer
HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft de brief af bij de Tweede Kamer

Met de komst van Mariëtte Hamer heeft Nederland sinds vorige week een nieuwe informateur die aan de slag gaat met mogelijke coalitiepartners voor een nieuwe regering. HollandBIO ziet dat een nieuw kabinet voor grote maatschappelijke uitdagingen staat op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en economische welvaart. Vanuit de biotech sector zien we dat de sector op alle vlakken een bijdrage kan leveren als we daar met alle betrokken partijen werk van maken. In een brief aan informateur Hamer, die HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman heeft afgegeven bij de Tweede Kamer, lichten wij dit verder toe.

De huidige coronacrisis onderstreept de verschillende maatschappelijke uitdagingen waar we tegenaan lopen, maar laat met de razendsnelle ontwikkeling van vaccins ook zien waar we als samenleving toe in staat zijn. Nieuwe of meer efficiënte paden werden bewandeld: van snellere vergunningverlening voor innovatieve geneesmiddelen en vaccins, tot bredere uitwisseling van data en inzet van slimme meetmethoden, en van nieuwe samenwerkingsverbanden en gedeelde investeringen, tot opschaling en afspraken over brede toegankelijkheid. Het bewijst: waar een wil is, is een weg. HollandBIO wil dan ook dat het nieuwe kabinet werk maakt van een gezonde, duurzame samenleving die oog houdt voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Biotech maakt het leven beter. De sector put uit de potentie van de natuur om innovaties te ontwikkelen die mens, dier en planeet vooruit helpen. De Biorevolutie is in volle gang en in Nederland moeten we een stap bij zetten als we daarop willen inspelen. Wij richten ons dan ook op het wegnemen van drempels die het succes van koplopers remmen, en het verzilveren van kansen om bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen. Daarin staan we gelukkig niet alleen, zoals het recente Toekomstpact Biotechnologie van VNO-NCW aantoont. Wij zien vanuit onze sector ruimte om bij te dragen op de volgende vlakken:

  1. Gezondheid op maat: iedereen de beste behandeling op het juiste moment
  2. Verduurzaming van landbouw, veeteelt, visserij en chemie
  3. Vergroten van ons innovatie- en verdienvermogen

Benieuwd naar onze lobbybrief aan informateur Hamer? Lees de brief hier.

← All news

Beschikbaarheid weesgeneesmiddelen moet sneller en beter

,

Het Zorginstituut bracht afgelopen week advies uit over twee nieuwe weesgeneesmiddelen voor de zeldzame ziekten SMA en taaislijmziekte. Het advies luidt in beide gevallen: vergoed deze middelen alleen uit het basispakket onder diverse voorwaarden, zoals het langdurig verzamelen van data, afspraken over gepast gebruik en betalingsafspraken op basis van prestatie. Het zijn illustratieve voorbeelden van toekomstbestendig pakketbeheer – we schreven er vorige week al over. HollandBIO’s grootste zorg: hoe wordt de toegankelijkheid voor patiënten tijdens de steeds complexere beoordelingsprocedures gewaarborgd? De adviezen zijn immers pas deel één van het sluistraject. Deel twee start nu pas, de onderhandeling, die gemiddeld zes maanden duurt. Gezien de substantiële prijsverlagingen (50% – 75%) die het Zorginstituut adviseert, is het aannemelijk dat het niet eenvoudig zal worden om tot overeenstemming te komen. En al die tijd is er geen sprake van vergoede zorg voor patiënten. Dat moet toch sneller en beter kunnen?                    

Bronnen:

https://nos.nl/artikel/2379792-novartis-stemt-in-met-betaling-zolgensma-op-basis-van-behandelresultaten

https://nos.nl/artikel/2379337-nieuw-medicijn-taaislijmziekte-alleen-vergoeden-als-prijs-75-procent-zakt

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2021/05/04/zorginstituut-maak-eu-prijsafspraak-medicijnen-taaislijmziekte

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2021/05/07/medicijn-zolgensma-voor-zeldzame-spierziekte-sma-alleen-in-basispakket-na-prijsonderhandeling

← All news

Zorginstituut publiceert adviezen en aanbevelingen voor toekomstbestendig pakketbeheer

,

Het Zorginstituut heeft onderzocht of de manier waarop het pakketbeheer uitvoert klaar is voor de toekomst. Een toekomst waarin door technologische innovaties meer geavanceerde en persoonlijke behandelingen mogelijk zijn. De wijze van beoordelen moet ook met de tijd meegaan. Afgelopen week publiceerde het Zorginstituut zijn bevindingen.

De voorgestelde verbeteringen:

Het Zorginstituut denkt het pakketbeheer te kunnen verbeteren door:

  • Betaalbaarheid nadrukkelijker op de maatschappelijke agenda te zetten, zowel die van individuele zorgvormen als die van de zorg in het algemeen;
  • Zich actiever als pakketbeheerder op te stellen in sectoren als de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (ggz) en langdurige zorg;
  • Te zoeken naar manieren om beter om te gaan met onzekerheid in de beoordeling zodat meer maatwerk bij pakkettoelating mogelijk wordt.

Maatwerk voor zorg op maat

HollandBIO is blij met het voorstel om meer maatwerk bij pakkettoelating mogelijk te maken. Zeker voor de koplopers in de transitie richting gezondheid op maat, zoals weesgeneesmiddelen, ATMP’s en slimmer meten technologieën is dat nodig. De huidige status quo, waarin het effect van geneesmiddelen op populatieniveau bewezen dient te worden, is in die transitie niet meer passend. We moeten accepteren dat data op moment van beoordelen soms beperkt zal zijn, dat populaties klein en heterogeen zijn, en dat gangbare gouden standaarden als RCT’s en peer-reviewed publicaties niet altijd haalbaar of het best passend zijn.

Hoe?

De adviezen en aanbevelingen zijn vrij hoog over. Bij HollandBIO borrelen daardoor volop vragen op, die zich kernachtig laten samenvatten in het woordje “hoe”. Hoe wordt de werkwijze van beoordeling aangepast? Hoe zal cyclisch pakketbeheer er in de praktijk uit gaan zien? En hoe zorgen we ervoor dat de toegankelijkheid voor patiënten gewaarborgd is tijdens de steeds complexere beoordelingsprocessen? HollandBIO kijkt uit naar het vervolgtraject waarin de adviezen gerealiseerd worden. We begrijpen dat er geen pasklare antwoorden zijn. Juist daarom denken, praten én werken we graag mee aan oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. Zo werken we gezamenlijk toe naar een adaptief gezondheidsecosysteem met heldere en optimale routes om producten naar de patiënt of de markt te brengen.

Bronnen:

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/adviezen/2021/04/29/adviezen-en-aanbevelingen-voor-toekomstbestendig-pakketbeheer

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/magazine/2021/04/01/toekomstbestendig-pakketbeheer

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/toekomstbestendig-pakketbeheer

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/onderzoek-en-wetenschap/toekomstbestendig-pakketbeheer

← All news

Gezondheid op maat in een stroomversnelling dankzij slimmer meten innovaties

, , ,

Voor iedereen de beste behandeling op het juiste moment: het is HollandBIO’s ambitie om maximaal bij te dragen aan gezondheid op maat. Wanneer die behandeling er nog niet is, dan zetten onze leden zich in om deze behandelingen te ontwikkelen. Wanneer er al wel een behandeling is, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat deze de juiste personen bereiken. Deze hoogtepunten laten zien dat de ontwikkelingen op dit vlak de laatste tijd in een stroomversnelling zitten.

Gezondheid centraal in een visie op het zorglandschap
Niet alleen HollandBIO maakt zich hard voor gezondheid op maat, ook bestuursvoorzitter Karien van Gennip zet met VGZ in op betere gezondheid. En VGZ is niet de enige. Recent stuurde onder anderen CZ, OLVG, Zilveren Kruis en Menzis een manifest uit waarin zij oproepen in een gezonde samenleving te investeren. Zij zetten daarmee een stip op de horizon. En die visie, vinden ook van Gennip en HollandBIO, verdient verdere uitwerking.

Patiëntenrevolutie drijft precision medicine
Zonder breed gedragen visie op de toekomst van ons zorglandschap, zal de patiënt opstaan en een revolutie afdwingen, voorspelt van Gennip. En afgaande op de Volkskrant is die patiëntenrevolutie al gaande. Want mede dankzij de inspanningen van nabestaanden is voor kankerpatiënten waarvan de primaire tumor onbekend is de uitgebreide Whole Genome Sequencing (WGS) DNA-test vanaf nu beschikbaar. Een mooie ontwikkeling die wat HollandBIO betreft de weg bereidt voor een bredere implementatie van technologische innovaties die gezondheid op maat helpen realiseren. Naast WGS zijn er namelijk nog vele andere innovatieve technologieën die kunnen helpen ziekten beter in kaart te brengen zoals bijvoorbeeld deze ‘Expansion Hunter’ diagnostiek en daarmee op termijn ook te behandelen.

Data is het nieuwe goud
HollandBIO weet het zeker: innovatieve meetmethoden stellen ons in staat steeds meer en betere data te vergaren over gezondheid en ziekte. Daarmee kunnen we bepalen wat voor een individueel persoon de beste interventie is: niets doen, blijven monitoren, het inzetten van een preventieve interventie om ziekte te voorkomen, de start van een zo gericht mogelijke behandeling. Of, waar goede behandelingen ontbreken, het benutten van data om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen te versnellen en te verbeteren. Dat maakt data het nieuwe goud van de gezondheidszorg. De broodnodige eerste stap om de volle potentie van data te kunnen verzilveren is gezet door het akkoord van de ministerraad met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De volgende stap? Optimaal gebruik van de data met een nationale data infrastructuur.

Gezamenlijk uitdagingen beslechten
Een eerdere inventarisatie in de HollandBIO-achterban liet zien dat de route van lab naar praktijk voor technologische innovaties nog wel enkele hordes kent. Als de technologie niet meer de bottleneck vormt, er een passende data-infrastructuur en wetgeving aanwezig zijn, is het ook nog een kwestie van willen én doen. Ook op dat vlak kunnen veldpartijen – en volgens McKinsey niet in de laatste plaats de sector zelf – nog een verbeterslag maken. Een gedeelde ambitie is daarvoor wat HollandBIO betreft essentieel. Wanneer we het eens kunnen worden over waar we naar toe willen met zijn allen, dan zullen de routes makkelijker te vinden zijn. Wij worden in ieder geval enthousiast van deze stroomversnelling op weg naar gezondheid op maat.    

← All news

Leestip: kosteneffectiviteitsanalyse van behandeling voor SMA

, , ,

Zeldzame aandoeningen worden gelukkig steeds beter behandelbaar. Elke dag werken onderzoekers keihard aan het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. Een van de nieuwste toevoegingen aan het arsenaal is een gentherapie voor de behandeling van spinale musculaire atrofie (SMA), een erfelijke neurologische aandoening. Op het moment buigt het Zorginstituut zich over de vraag of deze gentherapie ook in Nederland vergoed zou moeten worden. Toen HollandBIO’s Thomas zijn master Epidemiologie aan het afronden was heeft hij een kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd over de behandeling van SMA met deze nieuwe gentherapie. Het wetenschappelijke artikel is vorige week gepubliceerd in Value in Health. Interesse? Lees hier het artikel