← All news

Elektrische neus kijkt verder dan neus van patiënt lang is

, , ,

Slimme meetmethoden maken het steeds vaker mogelijk elke patiënt de juiste én beste behandeling op het juiste moment te bieden. Een schoolvoorbeeld van zo’n technologische ontwikkeling kwam onlangs voorbij in de nieuwsberichten van het Antonie van Leeuwenhoek: een elektrische neus die eenvoudig kan voorspellen of een longkankerpatiënt baat heeft bij kostbare immuuntherapie. Door verschillende stoffen in de uitgeademde lucht van een patiënt te meten, kan een persoonlijk geurprofiel worden vastgesteld. Patiënten bij wie immuuntherapie niet werkt, bleken een over specifiek geurprofiel te beschikken. Hoogleraar longziekten Michel van den Heuvel (RadboudUMC): “Het is een uitstekend voorbeeld van precision medicine, waarbij de behandeling helemaal op de individuele patiënt is gericht. We gebruiken de moleculaire vingerafdruk van de uitademingsgassen om een essentieel kenmerk van de tumor vast te stellen en op basis daarvan wel of geen immuuntherapie te starten. De adem kan belangrijk worden voor de diagnostiek, niet alleen in de oncologie maar ook daarbuiten.”

Bij HollandBIO maken we werk van  oplossingen die het pad van lab naar patiënt effenen en waarbij gezondheidswinst, betaalbaarheid en innovatie hand in hand gaan. Slimmer meten is wat ons betreft één van die oplossingen. De snelle ontwikkelingen van technologie om biologische processen in kaart te brengen en in silico of in vitro na te bootsen, plus de brede inzet van verschillende ‘omics’-technologieën bieden immers een enorme potentie om zowel therapieontwikkeling als -toediening flink te versnellen en verbeteren.

Als het aan HollandBIO ligt, wordt Nederland toonaangevend in het implementeren van dit soort hoogtechnologische “slimmer meten” oplossingen. Innovaties stuiten echter vaak op barrières, waardoor de potentie van slimme meetmethoden nog onvoldoende wordt benut. Recent is HollandBIO daarom gestart met een reeks interviews waarin we inventariseren welke technologieën en producten in ontwikkeling of al beschikbaar zijn binnen onze achterban, en tegen welke knelpunten men aanloopt. Om vervolgens werk te maken van oplossingen die deze innovaties optimaal tot hun recht laat komen! Meer weten over ons “Slimmer meten” project? Neem contact op met HollandBIO’s Marit.

Bron: https://www.avl.nl/nieuwsberichten/2019/elektronische-neus-kan-eenvoudig-voorspellen-of-longkankerpati%C3%ABnt-baat-heeft-bij-dure-immuuntherapie/

← All news

Opleiding tot Nederlandse patiëntenvertegenwoordiger van start

, ,

Patiëntenparticipatie draagt bij aan een snellere en betere ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Het is dan ook geen wonder dat de vraag naar goede patiëntenvertegenwoordigers stijgt. Om te voldoen aan de toegenomen vraag sloegen diverse partijen, waaronder PGOsupport en HollandBIO, het afgelopen jaar de handen ineen voor een Nederlandse variant op de EUPATI opleiding tot patiëntenvertegenwoordiger. Vorige week was de feestelijke start van het eerste cohort. HollandBIO wenst alle geselecteerde studenten veel succes en plezier met de opleiding en kijkt uit naar een succesvolle toekomstige samenwerking!

Lees meer

← All news

Volop lees en luistertips na brief van Bruins

, , ,

Niet alleen de open brief van minister Bruins in de Volkskrant, ook onze reactie Bruno #doeslief maakte veel los. Uit de vele steunbetuigingen blijkt dat we met onze open brief het gevoel van veel mensen in de biotech sector verwoordden: van onderzoeker tot marketeer, werkzaam bij start-ups, scale-ups en multinationals. En HollandBIO was zeker niet de enige die zich uitsprak. Zo gaf Pharming CEO Sijmen de Vries bij BNR aan dat het verhaal toch wel veel groter is dan dat van de bewindsman doet voorkomen. Bart van Zijll Langhout, hoofd Janssen Campus Nederland, vertelt in het radioprogramma Met het Oog Op Morgen dat de gevraagde openheid moeilijker is dan het lijkt. Ook de VIG reageert middels een open brief. In het radioprogramma 1 op 1 voelt Sven Kockelman minister Bruins tot slot stevig aan de tand over zijn brief en geneesmiddelenbeleid.

Zowel Bart van Zijll Langhout als Sijmen de Vries schetsen de complexe realiteit van geneesmiddelenontwikkeling. De Vries, die bij Pharming aan den lijve heeft ondervonden hoe lang en weerbarstig de weg van lab naar patiënt kan zijn, legt uit: “Als je zulke lange ontwikkelingstrajecten hebt, die zo kapitaalintensief zijn, waarbij zoveel misgaat, dan moet je op een gegeven moment als bedrijf ook iets kunnen verdienen aan producten die wel op de markt komen, want anders heb je geen bedrijf meer.”

Het is precies die uitleg waarop Sven Kockelman doelt wanneer hij stelt dat de farmaceutische industrie wel degelijk een antwoord heeft op de vraag van de minister waarom de prijs van geneesmiddelen zo hoog moet zijn. Dat slechts een fractie van de R&D programma’s uiteindelijk een medicijn oplevert. Dat dat grote investeringen vergt. Dat het benodigde geld uit de markt gehaald moet worden, dat investeerders alleen bereid zijn te geld te geven wanneer dit ook iets oplevert. Kortom: dat het ene geneesmiddel dat slaagt en na veel onderzoek de patiënt bereikt, winst moet opleveren. Zo niet, dan krijgen bedrijven geen investeringen meer. Het antwoord van minister Bruins stemt hoopvol: “Dat zou ook best een goed antwoord kunnen zijn”. Zouden we stiekem dan toch veel meer op één lijn zetten dan dat het gepolariseerde debat doet vermoeden?

Lees & luister meer:

← All news

Bruno #doeslief

, ,

De open brief aan farmaceuten die Minister Bruins in de Volkskrant plaatste, smeekt om een openhartig en transparant antwoord. Hierbij.

Beste minister Bruins,

Dank voor uw cri de coeur, gisteren in de Volkskrant. Wat fijn om te lezen dat u de waardevolle bijdrage van de farmaceutische industrie aan de gezondheidszorg erkent. De wens die spreekt uit uw brief, ligt ook ons na aan het hart. Betaalbare geneesmiddelen en betaalbare gezondheidszorg zijn net zo zeer in ons belang, als in het uwe. Van een behandeling die de patiënt niet bereikt, is nog nooit iemand beter geworden.

Kostenstijgingen
In uw brief vertelt u dat de kostenstijging in de zorg niet alleen aan onze medicijnen te wijten is. En toch krijgt de farmaceutische sector als enige de zwarte piet toegespeeld. Dat doet pijn, dat mag u best weten. Binnen onze mogelijkheden doen we namelijk ons stinkende best om het goede te doen. Om de partner te zijn die u zoekt. Om oplossingen te vinden waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. En hoe graag we het ook zouden willen, daar is geen quick fix voor, geen silver bullet.

Staat u ons toe, als reactie op uw appel aan ons, u enkele wedervragen te stellen. Wat behelst die transparantie precies, waar u om vraagt? Hoeveel detail zoekt u? Wanneer bent u tevreden? En wanneer vindt u een verhaal van een farmaceut eigenlijk plausibel? Kortom: aan welke voorwaarden en criteria moet onze prijsstelling precies voldoen om van u het fel begeerde stempel ‘maatschappelijk verantwoord’ te krijgen? Want soms bekruipt ons het gevoel dat de Nederlandse cultuur van ‘het kan altijd goedkoper’ het uitgangspunt is.

Soms gaan kosten voor de baten uit. Dankzij geneesmiddelen kunnen mensen weer aan het werk, weer meedoen. Dodelijke ziektes worden chronisch, en de ontwikkelingen in de biotech sector doen ons erop vertrouwen dat ook genezing steeds vaker binnen handbereik zal liggen. Dat daar in een kabinet, dat nota bene onderschrijding op onderschrijding van het geneesmiddelenbudget rapporteert, geen geld voor is, vinden wij wrang.

Status quo
U insinueert dat wij, als enigen, niet over onze schaduw willen springen. Aangezien HollandBIO’s motto Challenging the status quo is, komt ook die insinuatie hard aan. Al jaren maken wij ons hard voor oplossingen waarmee we het trage, risicovolle en kostbare proces van geneesmiddelontwikkeling kunnen verbeteren en versnellen. Ons inziens zijn dat namelijk de knoppen om aan te draaien voor een “gezond” gezondheidsecosysteem.

Vervolgstappen zonder maatschappelijke druk
Wij geloven dat je vliegen vangt met stroop, niet met azijn. Met het opstoken van het toch al zo gepolariseerde debat, of het verder demoniseren van de farmaceutische industrie, komen we echt geen stap verder. Zullen we, in plaats van via de media, ‘live’ verder praten, liefst met alle stakeholders aan tafel? Wij werken daar echt heel graag aan mee.

Niet omdat het moet. Maar omdat het kan. #doeslief.

← All news

Drempels cel- en gentherapie in de media

, ,

De beslissing van het Nederlandse bedrijf Orca Therapeutics om uit te wijken naar Canada onderstreept de urgentie om de nationale drempels rondom klinisch onderzoek naar cel- en gentherapie weg te nemen. Afgelopen week besteedden het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio aandacht aan het probleem en de oproep van de Tweede Kamer aan het kabinet om met spoed knelpunten weg te nemen. Eerder deelden we al onze blijdschap over de politieke steun.

In de krant en op de radio vertelt Orca Therapeutics CEO Kees Groen dat het vergunningsverleningstraject voor klinisch onderzoek naar gentherapie tegen prostaatkanker in Canada slechts een maand duurde. Dit in schril contrast met het jaar dat Nederland gemiddeld uittrekt voor een dergelijk traject. Naast Kees geven ook VVD-Kamerlid Arne Weverling en HollandBIO’s Annemiek een toelichting op de problematiek en de hopelijk spoedige oplossing.

Het volledige FD-artikel lees je hier (inlog nodig).

De bijdrage op BNR van Kees Groen luister je hier terug, de bijdrage van Annemiek Verkamman hier.

Ons bericht van vorige week vind je hier.

← All news

Now online: English information about CBG-ZIN Parallel Procedures Pilot

, , ,

As previously highlighted in our newsletter, the Dutch Medicines Evaluation Board (CBG-MEB) and the National Health Care Institute (Zorginstituut Nederland: ZIN) joined forces in a pilot to accelerate access to innovative medicines in the Netherlands. To inform your international colleagues and/or international affiliates about this opportunity, the information about the “CBG-ZIN Parallel Procedures pilot” is now available online.

Recently, HollandBIO and the Association of Innovative Medicines organized together with CBG-MEB and ZIN a well-attended information session about the pilot, during which Kevin Liebrand (project lead on behalf of CBG-MEB) and Pauline Pasman (project lead on behalf of ZIN) elaborated on the aim of the pilot and the prerequisites for participation. Companies were very enthusiastic about the pilot, based on the amount of questions that were asked during the session. Frequently asked questions will be combined and published online in the near future.

The pilot is a seamless fit with the HollandBIO program Faster & better from bench to bedside, where we work towards solutions that boost both health, innovation and affordability. This pilot is a first step towards a more flexible health ecosystem, where the Netherlands can achieve the full potential of tomorrow’s medicines. We are therefore very curious who will be the frontrunner of this faster & better opportunity.

More information:

The most important information about the pilot can be found here, including a link to the Interest Form – CBG-ZIN Parallel Procedures pilot. Explanation in English of the interest form can be found here. If you have any questions, you can also always contact Marit.

← All news

Infomiddag Pilot Parallelle Procedures groot succes

, , ,

Stel je eens voor: op het moment dat de handelsvergunning van de EMA binnen is, ligt kort daarna ook het advies over wel of niet vergoeden vanuit het basispakket op het bureau van de minister. Of deze nieuwe werkwijze, waarbij geneesmiddelen sneller voor de patiënt beschikbaar zijn, de toekomst is, moet blijken uit de pilot Parallelle Procedures van het CBG en het Zorginstituut.

De informatiemiddag afgelopen donderdag werd druk bezocht. Kevin Liebrand (projectleider namens het CBG) en Pauline Pasman (projectleider namens het Zorginstituut) lichtten de doelstelling en opzet van de pilot verder toe. De vele vragen die gesteld werden, toonden blijk van grote interesse. CBG en ZIN zullen alle informatie over de pilot, inclusief FAQs, op korte termijn ook in het Engels online beschikbaar stellen, zodat bedrijven ook hun hoofdkantoor kunnen informeren over deze mooie kans voor versnelde toegang.

De pilot sluit naadloos aan bij het HollandBIO programma Sneller & beter van lab naar patiënt, waarin wij werken aan oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. Deze pilot biedt mogelijkheden om een flexibel gezondheidsecosysteem een stap dichterbij te brengen, zodat Nederland klaar is om de volle potentie van de geneesmiddelen van morgen te verzilveren. We zijn dan ook heel benieuwd wie de kopploeg gaan vormen van deze Sneller & beter oplossing.

Meer informatie

Was je niet in de gelegenheid om de informatiemiddag bij te wonen, wil je voorwaarden voor deelname nog eens rustig teruglezen of sta je te popelen om het interesseformulier in te vullen? De belangrijkste informatie over de pilot, inclusief de link naar het interesseformulier vind je hier.

Voor vragen kan je natuurlijk ook altijd contact om nemen met Marit

← All news

Minister Bruins: Spinraza voorwaardelijk toelaten voor álle patiënten

, ,

Afgelopen week kondigde minister Bruins voorafgaand aan het Algemeen Overleg geneesmiddelenbeleid in de Tweede Kamer aan alles op alles te zetten om álle patiënten met de spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA) zo snel mogelijk van Spinraza te voorzien. Fantastisch nieuws voor patiënten boven de 9,5 jaar, die dit medicijn vanwege gebrek aan bewijslast vorig jaar aan hun neus voorbij zagen gaan. HollandBIO is blij dat er zicht is op een pragmatische oplossing voor oudere SMA patiënten. Vanwege de ernstige en progressieve aard van deze aandoening, is elke dag wachten op behandeling er immers één teveel.

Bruins verwacht groen licht te kunnen geven voor de opname van Spinraza in een voorwaardelijke toegangsregeling (VT-regeling). Hij loopt hiermee vooruit op het advies van het Zorginstituut (ZIN), dat deze week verschijnt. Binnen de VT-regeling wordt het geneesmiddel tijdelijk vergoed, op voorwaarde dat extra onderzoek wordt uitgevoerd naar de effectiviteit in deze oudere patiëntengroep.

Adaptive ecosystems

Hoewel HollandBIO heel blij is met de pragmatische oplossing, legt de casus feilloos bloot dat het beoordelingssysteem van weesgeneesmiddelen kraakt in haar voegen. Want waar de behandelde groepen klein zijn en het ziektebeeld variabel, is het aanleveren van “robuuste” data volgens de door ZIN gehanteerde GRADE beoordelingssystematiek vrijwel onmogelijk.

In plaats van patiënten toegang te weigeren op basis van een gebrek aan data, pleit HollandBIO ervoor om Nederland dé innovatieve proeftuin voor weesgeneesmiddelen, conditionals en ATMPs te maken. De nieuwe Regeling Voorwaardelijke Toelating, die in het vierde kwartaal van 2019 gepresenteerd wordt, biedt hier een mooie kans toe. Zeker wanneer die ons in staat stelt om op eigen bodem te experimenteren met het vergaren van Real-World-Evidence in registers, innovatieve concepten als personalised entry programs, en adaptive pricing. Laten we daarom nu met elkaar uitwerken hoe we met een adaptief systeem en maatwerk de toegang voor de patiënt veilig kunnen stellen. Want van een behandeling die de patiënt niet bereikt, is nog nooit iemand beter geworden.

← All news

Zorginstituut vraagt input voor Horizonscan Geneesmiddelen

, ,

Terwijl de nieuwste Horizonscan Geneesmiddelen vandaag live gaat, is het Zorginstituut (ZIN) alweer druk met de voorbereiding van de volgende, halfjaarlijkse update. Met deze scan brengt ZIN patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen. Verwacht je de aankomende twee jaar geneesmiddelen op de markt te brengen? Of uitbreidingen van bestaande indicaties? Dan nodigt ZIN je vanaf 17 juni weer uit om bij te dragen aan de volgende scan.

Met de nieuwe uitvraag verzamelt ZIN gegevens voor de scan die in december 2019 live gaat. De deadline voor aanlevering is 5 augustus 2019. Producten verschijnen overigens sowieso op de scan, ongeacht of de fabrikant informatie aanlevert. Het Zorginstituut gebruikt hiervoor informatie van “(Horizon)scanners” en werkgroepen van experts. Door zelf informatie aan te leveren, draag je als bedrijf bij aan de volledigheid en accuraatheid van de scan. HollandBIO juicht deze mogelijkheid dan ook toe.

Meer weten of bijdragen?
Vanaf 17 juni licht het ZIN de uitvraag en werkwijze op haar eigen website verder toe. Voor vragen, nadere toelichting en het insturen van input neem je contact op met het Zorginstituut via horizonscan@zinl.nl. De laatste, spiksplinternieuwe editie van de Horizonscan is te raadplegen via www.horizonscangeneesmiddelen.nl.

← All news

Slimmer meten goed voor mens en proefdier

, ,

Goed nieuws: de regering gaat aan de slag met een opvolger voor het verminderen, vervangen en verfijnen beleid (3V-beleid) rond dierproeven. Dit doet zij in opdracht van de Tweede Kamer, die 15 mei jl. unaniem vóór de motie van kamerlid Tjeerd de Groot (D66) stemde. HollandBIO is in haar nopjes met deze motie, omdat ook wij van mening zijn dat slimmer meten uiteindelijk goed is voor mens en proefdier. Wij denken daarom graag mee hoe we door inzet van slimme technologie dierproeven kunnen verminderen.

Binnen het programma ‘Sneller & Beter van lab naar patiënt’ werkt HollandBIO aan oplossingen die het pad van lab naar patiënt effenen. Slimmer meten is wat ons betreft één van die oplossingen. De snelle ontwikkelingen van technologie om biologische processen in silico of in vitro na te bootsen en de brede inzet van verschillende ‘omics’-technologieën bieden immers een enorme potentie om zowel therapieontwikkeling als -toediening flink te versnellen en verbeteren.

Gelukkig zijn bedrijven in onze achterban volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technologieën en producten, die ingezet kunnen worden voor een efficiëntere ontwikkeling en/of inzet van geneesmiddelen. Denk aan biomarkers, 3D-celculturen, organoids, sequencing technologies, gene signatures, artificial intelligence, etc. Als het aan ons -en Tjeerd- ligt, wordt Nederland toonaangevend in het faciliteren van deze trend en het implementeren van deze hoogtechnologische oplossingen.

Innovaties stuiten echter vaak op barrières, waardoor de potentie van slimme meetmethoden binnen geneesmiddelonderzoek nog onvoldoende wordt benut. Recent is HollandBIO daarom gestart met een reeks interviews waarin we inventariseren welke technologieën en producten in ontwikkeling of al beschikbaar zijn, en tegen welke knelpunten onze achterban aanloopt. Om vervolgens werk te maken van oplossingen die deze innovaties optimaal tot hun recht laat komen!

Meer weten over ons “Slimmer meten” project? Neem contact op met HollandBIO’s Marit.