← All news

Kersverse pilot MKB R&D Call geopend 

,

Health~Holland, de Topsector Life Sciences & Health, opende vorige week een nieuwe subsidie MKB R&D Call. Deze subsidie verschilt t.o.v. de reeds bestaande Match Call, door het mkb in de lead te brengen en zich volledig te richten op industriële publiek-private samenwerkings (PPS)-projecten. Daarmee laat Health~Holland de PPS-middelen beter aansluiten op de behoeften van het innovatief mkb, en dat is wat HollandBIO betreft een mooie mijlpaal!  

Binnen de pilot is €3,3 miljoen beschikbaar, waarvan €2,4 miljoen voor het mkb. De subsidie behelst een maximum van 50% van de totale kosten van het mkb tot een bedrag van €150.000 aan PPS-toeslag per jaar. De deadline voor het indienen van een korte vooraanmelding is maandag 15 mei, 17:00 uur CET. De voorwaarden, documenten en het indienproces vind je hier. Succes met indienen! 

← All news

Politiek en polder hebben nadrukkelijk aandacht voor biotech ondernemingsklimaat

,

Het Nederlandse vestigingsklimaat is hot topic in politiek Den Haag. Innovatieaftrek ligt onder de loep, terwijl de daarvoor aangewezen belastingambtenaar afnemend vertrouwen in de stabiliteit van Nederland signaleert. Tegen die achtergrond hebben politiek en polder nadrukkelijk aandacht voor de Nederlandse biotech.

Zo wees VNO-NCW’s Ingrid Thijssen in aanloop naar het Kamerdebat in een opiniestuk in de Volkskrant op de “zeer strikte nationale interpretatie van EU-regels voor de biotech”. En dat “terwijl het hier juist gaat om bedrijven die je met het oog op de vernieuwing van onze economie zou willen behouden.” De inbreng van VNO-NCW bleek op weerklank te kunnen rekenen in de Tweede Kamer. 

Tijdens het Kamerdebat liet EZK-minister Adriaansens weten te bezien of meer experimenteerruimte voor maatschappelijk relevante innovaties moet worden gecreëerd, na vragen hierover van de VVD. Daarnaast zegde Adriaansens toe te willen kijken naar hoe Nederlandse regelgeving ons innovatieve verdienvermogen hindert, bijvoorbeeld omdat die verder gaat dan EU-regels voorschrijven. Verder kwamen tijdens het debat diverse relevante discussies op tafel, bijvoorbeeld rond innovatiegericht inkopen en de doelmatigheid van innovatieregelingen als de innovatiebox. 

Voorts namen VVD-Kamerleden Sophie Hermans en Pim van Strien het op voor de belangrijke rol die bedrijven hebben en pleitten ze er in het AD voor om ondernemers de ruimte te geven. Daarbij haalden ze ook biotech bedrijf Meatable aan: “Een Nederlands bedrijf dat bezig is met de ontwikkeling van kweekvlees, lanceert dat nu eerst in Singapore. Want volgens onze regels mogen hun nieuwe producten hier niet zomaar worden geproefd.” De VVD’ers pleiten daarom voor één wet “die ruimte voor dit soort experimenten in één keer regelt. Iedere ondernemer die een plan heeft dat van toegevoegde waarde is voor Nederland, moet de volle ruimte krijgen.” 

HollandBIO wil dat biotech ondernemers gauw die ruimte krijgen. Allemaal zijn we het erover eens dat biotech innovaties die bijdragen aan gezondheid en duurzaamheid belangrijk zijn voor de Nederlandse maatschappij. Hoog tijd voor regels die daar naadloos op aansluiten! 

← All news

Investeerders laten kansen liggen in agro-, food- en industriële biotech

, , , ,

Financiering rondkrijgen is complex en duurt lang, als het überhaupt al lukt. Dat is niet anders voor agro-, food- en industriële biotech bedrijven, blijkt uit onderzoek van HollandBIO. Wel heeft medische biotech een duidelijke voorsprong in kennis en schaal. De ontwikkelingen op het gebied van agro-, food- en industriële biotech gaan snel, maar investeerders zien dat nog te weinig. Publieke én private investeerders, hier liggen financieringskansen!

HollandBIO’s Max heeft de afgelopen maanden academisch kwalitatief onderzoek verricht naar het financieringsecosysteem van agro-, food en industriële biotech bedrijven. Hiermee brengen we beter in kaart hoe dit specifieke financieringsecosysteem in elkaar zit en waar ruimte is voor HollandBIO om deze knelpunten weg te nemen. En dat hadden we niet kunnen doen zonder de waardevolle inbreng van bedrijven – bedankt!  

Publieke financiering #duurtlang 

Bedrijven in de agro-, food- en industriële biotech geven aan dat publieke financiering erg complex is en enorm tijdrovend in zowel de aanvraag als de afhandeling. Bovendien leidt het gebrek aan inhoudelijke kennis van de verstrekkers van publieke financiering nogal eens tot onwelkome vertragingen.  

Durfkapitaal durft nog niet genoeg 

Ook op het vlak van private financiering is ruimte voor verbetering. In Nederland worden biotech bedrijven geregeld geconfronteerd met een gebrek aan geld. Er is lang niet altijd voldoende aanbod van beschikbare financiële middelen. Daarnaast zijn Nederlandse investeerders meer risico-avers dan bijvoorbeeld hun Noord-Amerikaanse collega’s en kennen zij bedrijven bovendien een lagere waardering toe, waardoor veel Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen vallen of zich zelfs elders vestigen.  

Medische biotech heeft een voorsprong in kennis en schaal 

Verder ontbreekt het Nederlandse investeerders nog te vaak aan kennis van de snelle ontwikkelingen op het gebied van agro-, food- en industriële biotech om hier actief in te investeren. Dit in tegenstelling tot de medische biotech, waar investeerders de risico’s beter lijken te kunnen inschatten. Ook de benodigde schaal van producten zorgt voor financieringsuitdagingen voor agro-, food- en industriële biotech bedrijven. Die moet namelijk groot genoeg zijn om financieel rendabel te zijn, en dat vereist grote, moeilijk op te halen investeringen.    

Doorpraten? Neem contact op! 

HollandBIO gebruikt deze inzichten om het financieringsecosysteem voor biotech bedrijven verder te verbeteren. Mocht je vragen hebben, het onderzoek willen inzien of er graag over willen doorpraten, dan kun je contact opnemen met HollandBIO’s Max

← All news

Biotech is innovatiever dan ooit, maar implementeren duurt steeds langer 

, ,

Is alles al uitgevonden? Onderzoekers van de Amerikaanse Carlson School of Management insinueren achter de betaalmuur van het Financieel Dagblad van wel. Echt radicale innovatie, zoals de ontdekking van de evolutie, van DNA of zwaartekracht blijven volgens de onderzoekers al een tijdje uit. We borduren nog altijd voort op de fundamentele ontdekkingen uit de “gouden kwarteeuw” van 1950-1975. HollandBIO neemt het de onderzoekers niet kwalijk: het is altijd moeilijk om een revolutie te herkennen als je er middenin zit. Want er valt nog altijd enorme maatschappelijke impact te realiseren met de implementatie en acceptatie van oplossingen uit de biotech.

De ontwikkelingen in de biotech gaan ongekend hard. Van diagnostiek tot behandeling: we weten steeds beter wat er in en tussen allerlei (micro-)organismen gebeurt. Daarbij was het in kaart brengen van het menselijk genoom in 2003 een belangrijke mijlpaal, omdat daarmee een bron van nieuwe mogelijkheden in de medische wereld werd aangeboord. Een andere relatief recente doorbraak is de Nobelprijswinnende ontdekking van CRISPR-Cas, waarmee we DNA snel en heel precies kunnen aanpassen. Dit maakt bijvoorbeeld dat het ontwikkelen van planten die beter tegen klimaatverandering bestand zijn, binnen handbereik komt. 

De doorbraken in de biologie vallen samen met de razendsnel voortschrijdende automatisering en de opkomst van artificial intelligence: een combinatie van ontwikkelingen die elkaar versterken en in een stroomversnelling brengen. Zij gaan ons leven dusdanig veranderen (en doen dat al) dat de onderzoekers van het McKinsey Global Institute er de term biorevolutie voor bedachten. We kunnen organismen bewerken op een schaal en een manier die tot voor kort onmogelijk was en die vooral in de gezondheidszorg, de voedselproductie en de chemie een schat aan nieuwe en duurzame mogelijkheden biedt. 

Bovendien komen deze veranderingen als geroepen. Vermindering van CO₂-uitstoot, de strijd tegen het coronavirus, nieuw perspectief voor patiënten, voldoende voedsel voor iedereen. Noem een mondiale uitdaging van deze tijd en biotechnologie draagt bij aan de oplossing. Niet voor niets investeren overheden, kennisinstellingen en bedrijven wereldwijd enorm in zowel de wetenschappelijke als de commerciële ontwikkeling van deze sector. Omdat ze duurzame, betere en gezondere alternatieven bieden. Die zijn hard nodig, aangezien natuurlijke bronnen opraken en veelgebruikte producten en technieken vervuilend en verspillend zijn. Terwijl ondertussen de wereldbevolking verder groeit: naar 10 miljard mensen in 2050, die allemaal een leven zonder honger en in optimale gezondheid willen. 

De grootste uitdaging als het op innoveren aankomt, is niet enkel een wetenschappelijke doorbraak. HollandBIO is pas tevreden als we erin slagen ervoor te zorgen dat biotech innovaties het leven beter maken. Maar juist daar, laat McKinsey ook zien, ligt nog een enorme uitdaging. Want hoewel we allemaal zien dat onze huidige manier van leven een bedreiging vormt voor mens, dier en planeet, staat bijna niemand te springen om zelf te veranderen. Meer dan 2/3 van de totale impact van innovaties op de samenleving hangt af van acceptatie: van wettelijke acceptatie tot die van consumenten en van de maatschappij in bredere zin. In ons kennisrijke Nederland hebben we zelf – de sector, beleidsmakers, politiek en burgers – de sleutel in handen om de biorevolutie tot een klinkend succes te maken. Samen maken we dit waar. 

https://fd.nl/tech-en-innovatie/1465674/innovatie-alles-is-al-uitgevonden-icb3cajwMRLm

← All news

Health~Holland lanceert pilot MKB R&D subsidiecall 

,

Biotech mkb’ers opgelet: 2023 gaat van start met fantastisch financieringsnieuws! Health~Holland, de Topsector Life Sciences & Health, heeft aangekondigd dat zij de huidige publiek-private samenwerkingsregeling (PPS) beter wil laten aansluiten op de behoeften van het innovatief mkb. Dat gaat zij doen middels een pilot call in 2023 met een beschikbaar budget van €3,3 miljoen, waarvan €2,4 miljoen bedoeld is voor het mkb. De subsidie behelst een maximum van 50% van de totale kosten van het mkb tot een bedrag van €150.000 aan PPS-toeslag per jaar. En als kers op de taart is de ondernemer in de lead.

Verschuiving van kennisontwikkeling naar kennisbenutting 

Het mkb kan binnen deze nieuwe MKB R&D-call onder voorwaarden subsidie ontvangen voor het aanstellen van één bestaande of nieuwe R&D-medewerker op een industrieel PPS-project. Hierdoor komen meer middelen en menskracht vrij om life sciences innovaties verder door te ontwikkelen en dichter bij de patiënt te brengen. 

Nieuwe pilot subsidiecall sluit beter aan bij behoeften mkb 

Tot op de dag van vandaag wordt een groot deel van de PPS-gelden vanuit de Topsector Life Sciences & Health toegekend aan kennisinstellingen die voornamelijk in samenwerking met grote bedrijven aan fundamenteel onderzoek werken. De focus ligt dus met name op kennisontwikkeling en minder op kennistoepassing. Met de nieuwe pilot gaat daar nu dus verandering in komen. De regeling sluit direct aan op de behoeften van het mkb en plaatst hen in de lead, wat de doorontwikkeling van nieuwe innovaties bevordert.  

Aanpassing PPS-toeslag is een mijlpaal 
  
HollandBIO is ontzettend blij dat Health~Holland de uitdagingen voor het innovatief mkb rondom de PPS-regeling ziet en met een concrete oplossing komt. Een stap in de goede richting, want deze oplossing draagt haar steentje bij aan een juiste publieke en private financieringsmix voor biotech bedrijven. 

Misschien kunnen we na deze goede stap wel meer stappen zetten om de PPS-middelen, die bijdragen aan industrieel onderzoek en aansluiten op de behoeften van het mkb, te vergroten? Hoe zouden andere topsectoren bijvoorbeeld naar zo’n pilot kijken? Food for thought – wij zien de potentie in ieder geval en blijven graag in gesprek met alle topsectoren!  
  
Uitgebreide informatie over deze pilot subsidie vind je hier.

← All news

Input gevraagd: enquête R&D-investeringen bedrijven 

,

Vanuit HollandBIO vragen we graag input van R&D-intensieve bedrijven, waar biotech ook toe behoort, voor het invullen van een enquête vanuit VNO-NCW met als deadline 3 februari. Met deze enquête wil VNO-NCW de uitgaven aan R&D in Nederland per technologie meer inzichtelijk maken. De geaggregeerde en geanonimiseerde uitkomsten dienen als belangrijke basis voor de Nationale Technologiestrategie die het ministerie van Economische Zaken aan het ontwikkelen is voor het stimuleren van (sleutel)technologieën. HollandBIO vindt het belangrijk dat biotechnologie een plekt krijgt binnen deze nieuwe strategie, dus zijn we al eens betrokken geweest bij één van de expertconsultaties. We stellen het enorm op prijs als bedrijven de enquête in willen vullen voor 3 februari.

← All news

WBSO-budget blijft gewaarborgd 

,

Het Kabinet heeft vorige week laten weten dat het WBSO-budget gewaarborgd blijft. Dat is fantastisch nieuws voor biotech bedrijven die R&D-activiteiten uitvoeren, want de WBSO is één van de meest waardevolle fiscale regelingen voor hen. Eerder dit jaar was de toekomst van de WBSO onduidelijk. Zo zou er wel voldoende budget zijn in 2023 om R&D innovaties te stimuleren, maar zou er geen verdere (inflatie)correctie plaatsvinden voor de organische groei in R&D-activiteit. HollandBIO heeft zich hard gemaakt voor een indexatie bij onder meer VNO-NCW, MKB-Nederland en via de politiek, daarmee bijdragend aan dit fantastische fiscale nieuws!

Ontwikkelingen binnen de WBSO 

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een belangrijke fiscale regeling om onderzoek naar innovatie te bevorderen. De regeling vergoedt een deel van de gemaakte R&D-kosten. Eerder dit jaar bleek uit de begroting van het ministerie van EZK dat het WBSO-budget niet toereikend zou zijn vanaf 2024 en verder, mede dankzij de toenemende inflatie. Een WBSO die niet meegroeit met de organische groei van R&D-activiteiten in Nederland, zou onderzoek naar nieuwe innovaties belemmeren. 

Inzet HollandBIO 

Wij begrijpen dat de WBSO ontzettend belangrijk is voor onze achterban. Daarom heeft HollandBIO via verschillende routes zoals de politiek en stakeholders opgeroepen tot een indexatie van de WBSO. En met succes, want op 3 november 2022 bracht EZK een nieuwsbericht naar buiten dat de WBSO daadwerkelijk geïndexeerd gaat worden. Het uitvoeren van R&D innovaties wordt op deze manier blijvend gestimuleerd en het budget groeit mee met de groei van R&D-activiteiten. Wij zijn enorm blij met dit succes en hopen dat alle R&D-biotech bedrijven in Nederland hier de aankomende jaren wederom volop gebruik van kunnen maken.  

← All news

Great to be back at BIO-Europe

, , ,

After three very long digital years, colleagues of HollandBIO and Health~Holland were finally able to organize the Health~Holland pavilion again at BIO-Europe Leipzig! Not only did we facilitate introductions to foreign delegates about the strengths of the Dutch life sciences ecosystem, but we also created a home feeling and partnering place to the big Dutch delegation and organized a hospitality reception including our tradition to raffle a Dutch bike sponsored by Loyens & Loeff. We thank all who attended and are already looking forward to BIO-Europe Spring 2023 in Basel, Switzerland! 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6990224558096015361

← All news

Nederland koploper in patentaanvragen, tijd om te valoriseren

,

Nederland zit volgens cijfers van het Europees Octrooi Bureau (EOB) in bijna elke bedrijfssector boven het Europees gemiddelde als het gaat om aantal aanvragen van intellectueel eigendomsrecht (IER), zo schrijft het FD (artikel achter betaalmuur). Dat er in Nederland zo veel IER-aanvragen worden gedaan betekent dat er veel innovatief werk wordt gedaan waar men toekomst in ziet. Maar een IER-aanvraag is slechts één van de stappen om een innovatie daadwerkelijk naar de maatschappij te brengen.

Als we bijvoorbeeld kijken naar de biotech sector, dan loopt het aantal bedrijven en aantal producten in ontwikkeling ver achter in vergelijking met andere EU Life Science hubs, zo bleek al eerder uit onderzoek van HollandBIO. Ook loopt het aantal productontwikkelingen nog steeds ver achter bij de rest van de Europese top. Het begin is er, maar er is nog genoeg werk te verrichten voor we kunnen zeggen dat Nederland de Europese innovatiekoploper is.

De IER-cijfers van het OEB stemmen optimistisch. Nederland behoort tot de Europese top als het gaat om het aantal IER-aanvragen, vooral in de biotech. Het aantal IER-aanvragen van de Nederlandse chemische producten, medische apparatuur, voedingsindustrie en gewasregistratie zijn bovengemiddeld, met de gewasregistratie als uitschieter. Het aantal IER-aanvragen daar is namelijk 10x het gemiddelde van Europa!

De hoge hoeveelheid IER-aanvragen staat echter in schril contrast met het aantal biotech bedrijven en het aantal producten in commerciële ontwikkeling. De Infographic van HollandBIO laat zien dat er nog ruimte genoeg is om het investeringsklimaat in Nederland te versterken, te beginnen bij de valorisatie. HollandBIO is dan ook blij dat de overheid inziet dat er rondom valorisatie nog veel te winnen valt en daar met de goedkeuring van Biotech Booster ook naar handelt. Dit initiatief van waar onder andere HollandBIO aan meewerkt, zal zich richten op het verder te versterken van de valorisatie bij Nederlandse biotech innovaties. Met het dichten van het valorisatie-gat kan Nederland zijn Europese toppositie verzilveren. Werk aan de winkel dus, en daar blijft HollandBIO zich dan ook voor inzetten!

https://fd.nl/bedrijfsleven/1454162/nederland-blijft-europese-innovatiekoploper

https://www.hollandbio.nl/wp-content/uploads/2020/10/Lost-in-translation-Infographic-HollandBIO.pdf?x17662

← All news

The next frontiers in cancer vaccines: when academia’s and industry’s bright minds get together

, , , ,

During the 3rd edition of the Biotech Wednesday Event, co-organized by HollandBIO and Oncode Institute, academia and industry came together to discuss the past, present and future of therapeutic cancer vaccines. In a packed Pakhuis de Zwijger, the brightest scientists and industry leaders in the cancer vaccine development shared their research and new developments including an outlook on the future.

HollandBIO’s Wieteke Wouters and Oncode’s Valorization Director Chris De Jonghe welcomed everybody and stressed the importance of collaboration. We have the power to reach over 270 biotech companies and more than 900 excellent cancer researchers. They established the goal of this event: to connect both the academic and industrial worlds.

The past, present and future of therapeutic cancer vaccines

Oncode Investigator Sjoerd van der Burg, (Leiden University Medical Center) kicked off with setting the scene about the past, present and future of cancer vaccines. Cancer vaccines know an exciting as well as frustratingly long history since the 1900’s, with lots of setbacks due to a lack of strong efficacy during trials. In order to improve therapeutic outcomes, more focus on CD4+ T-cells, T-cell infiltration and the selection of the appropriate neoantigens is needed.

Next up was Gerben Moolhuizen (CEO of ISA Pharmaceuticals). Gerben discussed the challenging pivoting decisions a biotech company has to make in (pre)clinical development and the development of ISA as a company itself. One of the big challenges for a biotech company is; how should you divide your limited resources in the complex landscape of oncology drug development? He zoomed in on the Target Product Profile, which answers questions like the type of patients to include in your trials, how your product will compete with current Standard of Care and the manufacturing scale for approval.

Katka Franke, (Associate Director at CureVac Netherlands) worked at pre-clinical biotech startup Frame Therapeutics, before it was acquired in 2022 by CureVac. Frame discovered unique and shared neoantigens of different tumors that are the result of frameshift mutations that can be used to develop therapeutic cancer vaccines. This unique approach attracted CureVac. Katka shared the insights of being part of an acquisition by another company and the latest data on neoantigens research. She concluded that the combination of WGS with short- and long-RNA sequencing provides a complete tumor neoantigen landscape.

After the break,  Oncode Investigator Carl Figdor (Radboud University Medical Center) discussed the limitations of cellular immunotherapies and posed the question whether we can design synthetic ‘off-the-shelf’ solutions for immunotherapy. Food for thought from Carl’s side: Is it possible to skip dendritic cells and immediately activate T-cells?

Erik Manting (CEO of Mendus AB) became CEO of DCPrime in 2018 which was merged with Immunicum AB in 2021 and is now renamed to Mendus AB. Quite a journey for Erik and his team. He addressed the key challenge in today’s cancer therapy landscape. Tumor recurrence is responsible for the vast majority of cancer-related deaths. To prevent or delay tumor recurrence will therefore have a large impact on the treatment of cancer. According to Erik, cancer vaccination has the potential to provide for durable responses combined with a benign safety profile.

Cross border collaboration

Helen Lavender (Translational Scientist at Cancer Research UK) was the last speaker to join the stage. Oncode Institute recently announced a strategic alliance with Cancer Research UK’s new innovation organisation, Cancer Research Horizons. The alliance aims to foster innovation and collaboration between world-leading cancer researchers. Helen shared key preclinical data on CDD CHADOX1/MVA vaccination results in tumor growth inhibition and increased survival by combination therapy. This is a great example of an academic/industry collaboration crossboarders: the Ludwig Maximillian University and Vaccitech worked together to develop MAGE/NY-ESO1.

The session ended with a lively and intense panel discussions. Where does the sweet spot of treatment for cancer vaccines lies? Is it prophylactic or recurrence targeting? Among diverse modality of vaccine platforms, would there be a winner of all? There was a lot of interaction with the audience and it was interesting to see how the brightest minds had their own thoughts on the ongoing research. Because of the panel discussion, our speakers received more questions than they could answer during the networking drink.

Above all, one thing stood out: we need to work collaboratively and exchange knowledge to bring the most innovative therapies to the market for the benefits of cancer patients. We hope this Biotech Wednesday Event was the start of many new collaborations and we can’t wait to meet you for the next edition.

©2022 Photo’s: Nils van Houts.