← All news

EIC Accelerator maakt €1 miljard vrij voor innovatief MKB

, ,

Vorige week kondigde de Europese Commissie aan dat ze met de European Innovation Council (EIC) Accelerator €1 miljard vrijmaken om innovaties van startups, scale-ups en het MKB te helpen op te schalen en te versnellen. Bedrijven kunnen via de EIC Accelerator tot €2,5 miljoen aan subsidie aanvragen en deze subsidie combineren met aandeleninvesteringen uit het EIC-fonds oplopend tot €15 miljoen. HollandBIO is verheugd over het vrijkomen van deze subsidie. Deze draagt wat ons betreft bij aan het dichten van gaten in het Nederlandse financieringslandschap.

Subsidiebesteding EIC Accelerator

Van de €1 miljard die beschikbaar wordt gesteld via de EIC Accelerator, zal de helft worden aangewend voor innovaties die bijdragen aan de Europese Green Deal, digitalisering en gezondheid. De andere helft is niet geoormerkt.

Gaten dichten in het financieringslandschap

De subsidies die via de EIC Accelerator worden toegekend aan het innovatief MKB spelen in op de gaten van het huidige financieringslandschap in Nederland. Financiering is een belangrijk onderwerp voor HollandBIO omdat dit een belangrijke succesfactor is voor biotechbedrijven. De laatste jaren zien we dat er voornamelijk veel financiering beschikbaar is in de late fase van biotech bedrijven, maar dat er voornamelijk in de vroege fase van bedrijven niet of nauwelijks financiering beschikbaar is die aansluit op de behoeften van biotech bedrijven. Startende biotech bedrijven kennen lange doorlooptijden, kostbare onderzoekstrajecten en grote risico’s in de vroege fase en deze eigenschappen maken het niet gemakkelijk om de geringe financiering die er wel beschikbaar is aan te trekken. De subsidies die vanuit de EIC Accelerator beschikbaar komen, spelen in op dit probleem. Zo kunnen innovaties uit het lab sneller en beter ontwikkeld worden in bedrijven en omgezet worden in daadwerkelijke producten die patiënt en consument bereiken. HollandBIO hoopt dat er meer van dergelijke initiatieven volgen om de gaten in het financieringslandschap volledig te kunnen dichten.

Informatiesessie EU-fondsen

Op 29 juni organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland een informatiesessie over verschillende EU-fondsen, waar de EIC Accelerator ook onder valt, die gefocust zijn op innovatie. Houd daarvoor de VNO-NCW-agenda in de gaten.

Verder lezen

← All news

Graduate Entrepeneurprogramma biedt welkome impuls aan academisch ondernemerschap

,

Met de oprichting van Graduate Entrepeneur bieden de Erasmus universiteit en TU Delft ondersteuning aan start- en scale-ups in een verenigd innovatiecluster rondom Rotterdam en Delft. HollandBIO is blij met dit soort initiatieven want, zoals in een recente FD-publicatie aan bod kwam, moeten we ondernemerschap binnen de academie stimuleren om meer uit onze excellente kennispositie te halen.

Succesvolle alumni en ondernemende studenten zijn samen met de Rotterdamse Erasmus Universiteit en de TU Delft Graduate Entrepeneur begonnen. Dit is een structurele samenwerking om start- en scale-ups te ondersteunen. Onderdeel hiervan is een pre-seed fund van €3 miljoen, diverse trainingen op het gebied van ondernemerschap en een accelerator programma.

Focus op ondernemerschap is hard nodig om kennispositie te verzilveren

Dit soort initiatieven juicht HollandBIO van harte toe. Wij schreven eerder in lost in translation over het belang van academisch ondernemerschap om met Nederlandse topkennis naar een life science ecosysteem van wereldklasse te bewegen. Het FD publiceerde afgelopen weekend een aantal lessen die Nederland kan leren van Silicon Valley om valorisatie te versterken. Onder meer praktische ondersteuning bij het opstarten van bedrijven en focus op valorisatie vanuit de academie zijn hierbij van belang. Daarnaast wordt samenwerking tussen kennisinstellingen op het gebied van valorisatie en tech transfer als aandachtspunt benoemd.

In de meest recente aflevering van de podcast betrouwbare bronnen komt mooi naar voren hoe een gezond innovatie-ecosysteem ideeën uit de universiteit bij patiënten en consumenten kan brengen.

Wij zien in het Graduate Entrepeneur initiatief precies deze zaken terug komen. HollandBIO heeft dan ook hooggespannen verwachtingen bij dit initiatief en hoe het tech transfer kan versterken. Dat is hard nodig. Want alleen als we dat doen plukken verzilveren we de excellente kennispositie van Nederland.

← All news

Nederlandse R&D-investeringen ver onder OESO-gemiddelde

, ,

In een recent rapport van de OESO, een samenwerkingsverband van hoog inkomens landen, komt naar voren dat Nederland relatief weinig geld investeert in R&D. Dat is een slechte ontwikkeling, want dit gaat ten koste van kennis- en kapitaalintensieve groeisectoren in Nederland zoals de biotech. HollandBIO hoopt dat het bericht een wake-up call is voor de Nederlandse overheid en ziet veel kansen voor het kabinet om met publieke investeringen veel meer private R&D los te maken.

In het OESO-rapport worden de R&D-investeringen in 2019 onder de loep genomen. Voor Nederland zit daar een aantal zorgwekkende conclusies is. Zo komt naar voren dat de uitgaven aan R&D door OESO-landen gemiddeld 2,5% van het BBP bedragen, maar dat Nederland blijft steken op slechts 2,16% van het BBP. Verder maakt het rapport duidelijk dat de uitgaven aan hoger onderwijs, een belangrijke randvoorwaarde voor een kenniseconomie, met gemiddeld 2,4% groeiden in OESO-landen, terwijl deze uitgaven in Nederland al jaren niet groeien. Tenslotte blijkt dat OESO-breed publieke investeringen in R&D met 3,4% stegen, afgezet tegen de situatie in Nederland waar in 2012 een daling plaatsvond van 40% in publieke uitgaven aan R&D waarna de overheidsuitgaven tot en met 2019 vrijwel gelijk zijn gebleven.

Tegelijkertijd is er ook goed nieuws. Zo nemen bedrijven wel het voortouw in het verhogen van R&D-investeringen. De totale groei van R&D-uitgaven in OESO-landen komt voornamelijk op het conto van groeiende private investeringen. Ook in Nederland is een stijging van bijna 30% te zien van private investeringen in R&D sinds 2013. Vooruitlopend op de cijfers voor 2020 verwacht de OESO een flinke stijging van de gemiddelde R&D-uitgaven van 6,2% in verband met gezondheidsgerelateerde uitgaven voor vaccins en behandelingen voor Covid-19. Hierbij is  een hoofdrol weggelegd voor de life sciences.

Het OESO-rapport laat zien dat Nederland al jarenlang relatief weinig investeert in R&D en dat met name de Nederlandse overheid daar debet aan is. Willen we in Nederland echt werk maken van een toonaangevende biotech sector en ons toekomstige innovatie- en verdienvermogen, dan moeten onze overheidsuitgaven aan R&D meer in lijn komen met andere innovatieve koplopers. Zweden, België, Duitsland: al deze landen steken ruim 2,5% van hun BBP in R&D en maken daarmee ook relatief veel private R&D-investeringen vrij. HollandBIO zet zich er voor in dat het nieuwe kabinet hier ook werk van gaat maken!

Bron:

https://www.neth-er.eu/onderzoek/nederlandse-o-o-investeringen-ver-beneden-oeso-gemiddelde
← All news

Breed palet biotechbedrijven bij grootste R&D-investeerders van Nederland

, , ,

Biotech is rijk vertegenwoordigd in de nieuwste Technisch Weekblad R&D Top 30. Bedrijven actief in plantenveredeling, geneesmiddel- en vaccinontwikkeling en industriële biotechnologie behoren ook dit jaar weer tot de grootste R&D-investeerders van Nederland. De sector toont zich hiermee wederom een ware innovatiemotor.

Ook dit jaar brengt het Technisch Weekblad weer haar R&D Top 30 uit. Hierin geeft het vakblad een  overzicht van de grootste private en publieke investeerders in R&D in Nederland. HollandBIO is blij dat de Nederlandse biotech wederom goed vertegenwoordigd is. De hoogste notering is weggelegd voor Janssen op plaats 4 met een jaarlijks R&D budget van €413 miljoen. DSM volgt Janssen op plek 5 met €205 miljoen. Ook Byondis (#14, €60 miljoen) en Enza Zaden (#16, €46 miljoen) staan in de top 20.

Juist in deze tijd,  met een dreigende economische crisis, is het belangrijk dat Nederland blijft innoveren. Want door innovatie kunnen we maatschappelijke problemen oplossen terwijl we het verdienvermogen van Nederland versterken. De oververtegenwoordiging van biotechbedrijven in de R&D top 30 laat nog eens zien waarom de Nederlandse biotech perfect gepositioneerd is voor deze opgave: het is een kennis- én kapitaalintensieve sector. We zeggen het daarom nog maar een keer: investeer in biotech, innoveer je uit de crisis!

Bron: Technisch Weekblad

← All news

Praktijkervaring voor onderzoektalent

,

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Radboud universiteit spraken met elkaar tijdens de onderwijsdagen over een herijking van het onderwijs. Zo mist de verbinding tussen de verschillende opleidingsniveaus, maar zou voornamelijk het wetenschappelijk onderwijs (WO) op de schop moeten. Er worden veel onderzoekers opgeleid die praktijkervaring missen en voor het grootste deel (tenminste 90%) van deze afgestudeerden is geen plek als onderzoeker. Volgens de onderwijsinstellingen is daar zeker een mouw aan te passen. HollandBIO weet wel raad met die praktijkervaring: zoek de aansluiting op het bedrijfsleven.

Tekorten aan personeel

Vanuit de life sciences sector klinken steeds meer geluiden dat er tekorten aan personeel zijn. Zo kampt de farmaceutische industrie al met grote tekorten aan gespecialiseerd personeel. Denk bijvoorbeeld aan nieuw personeel voor uitbreidingen bij Janssen en MSD, maar ook de chemiesector ziet het aantal gepensioneerden stijgen en komt weldra talent tekort. Groeiende vraag naar nieuw gespecialiseerd talent dus.

Aansluiting bij bedrijfsleven 

Een groeiend aanbod van universitair talent en groeiende vraag naar talent bij life sciences bedrijven, dat klinkt als een match made in heaven. Universiteiten zouden er daarom goed aan doen om hun educatieprogramma’s aan te laten sluiten op de behoeftes van life sciences bedrijven. Wat HollandBIO betreft zou dat geen hogere wiskunde moeten zijn.

Bronnen  

← All news

Oranje boven: ondanks lichte daling nog steeds een top 10-classificering voor Nederlandse octrooiaanvragen

, ,

Ondanks dat het totaal aantal Nederlandse octrooiaanvragen afgelopen jaar is gedaald met 8,2%, staan we net als vorig jaar op de 8e plek in de ranglijst van octrooiaanvragers in Europa. Dit blijkt uit de vorige week gepubliceerde Patent Index van het Europees Octrooibureau. Biotechnologie (+6,3%) en farma (+10,2%) zijn de snelst groeiende sectoren in het aantal octrooiaanvragen. Deze cijfers laten duidelijk de grote waarde voor een innovatieve samenleving van onze sector zien.

Nederland nog steeds in wereldtop
Met 6375 octrooiaanvragen in 2020 daalt het totaal aantal Nederlandse aanvragen bij het Europees octrooibureau (EOB) met 8,2% ten opzichte van 2019. Deze daling is echter niet zo sterk dat deze effect heeft op onze positie op de ranglijst, deze blijft plaats 8. Een zeer sterke score die het innovatieve karakter van Nederland laat zien. Met deze notering staan we tussen Zwitserland (7) en het Verenigd Koninkrijk (9) in. Van de 27 EU-lidstaten zijn we zelfs de 3e grootste aanvrager van octrooien. Een mooie prestatie aangezien het hier om absolute aantallen gaat.

Het totaal aantal octrooiaanvragen bij het EOB stagneert op 180.250 octrooien in 2021. Dat is 0,7% lager dan in 2019.

Biotech en farma belangrijkste innovatiemotor blijkt uit octrooiaanvragen
De impact van de coronacrisis is zichtbaar in de octrooiaanvragen. Farma en de biotechsector zijn de grootste stijgers van alle sectoren. Medische technologie is de grootste sector in absolute aantallen. Hieruit blijkt wederom het non-cyclische karakter van de sector. Ondanks de daling bij andere sectoren stijgen farma en biotech al jaren sterk door. Investeren in deze sectoren biedt in deze tijden dan ook veel voordelen. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar ook voor een nieuw kabinet geldt: investeer in biotech, innoveer je uit de crisis!

← All news

First dates in de polder: verleid bedrijven meer te investeren in R&D

, ,

Een volgend kabinet moet R&D-investeringen door Nederlandse bedrijven aanjagen. Dat is een van de scenario’s die de onderzoeksafdeling van de Rabobank schetst in een vorige week verschenen onderzoek. Nederland loopt namelijk achter op het gebied van investeringen in R&D. Dat is zonde. Hoge investeringen in onderzoek en ontwikkeling betalen zich immers terug in onder meer een hogere economische groei. En dat is de komende jaren hard nodig, zo vinden ook wij bij HollandBIO.

R&D: economische groeimotor

R&D is een belangrijke determinant van economische groei aldus de Rabobank, omdat dit bijvoorbeeld bijdraagt aan een hogere arbeidsproductiviteit. Geen wonder dat politieke partijen als VVD, CDA en D66 oproepen om daar dan ook minstens 2,5% van ons bruto binnenlands product (BBP) in te steken. Alleen door de hoeveelheid geld die in innovatie wordt gestoken te vergroten, kan Nederland haar verdienvermogen blijven vergroten. Een volgend kabinet zou dus veel oog moeten hebben voor dit percentage.

Europese middenmoter

Nederland hangt in de Europese middenmoot als het aankomt op de hoeveelheid geld die we uitgeven aan R&D. De R&D investeringen in Nederland zijn op dit moment 2,1% van het BBP, de totale omvang van onze economie. Daarmee scoren we nipt beter dan het Europees gemiddelde, en ruim onder de doelstelling van 3% die de Europese Commissie voor ogen heeft.

De kenmerken van onze economie zijn mede debet aan dit relatief lage cijfer. Ons land kent een sterke dienstensector waarin R&D-investeringen relatief laag liggen. Maar dat is niet het hele antwoord. Rabobank becijferde ook de relatieve investeringen per sector. Daaruit blijkt dat de chemie- en farmasector in Nederland relatief weinig investeren in R&D in vergelijking met deze sectoren in andere landen. Dat kan beter, denken wij.

Publieke investeringen als vliegwiel voor private R&D

De Rabobank schetst verschillende wegen om het R&D-percentage te vergroten. HollandBIO is ervan overtuigd dat versterking van de inspanningen in bestaande, innovatieve sectoren in Nederland loont. In plaats van nieuwe sectoren opzetten die we in Nederland niet of nauwelijks kennen zoals automotive of computers, zouden we de chemie- en farmasector moeten verleiden meer in R&D te investeren in Nederland.

Veel van de ingrediënten voor een succesvolle versierpoging vanuit de overheid zijn aanwezig. Eerder schreven we al over de sterke kennisbasis die Nederland over de hele biotechbreedte kent. Meer investeringen losmaken, vraagt aan de ene kant om het beter benutten van deze kennis door soepeler kennis- en technologieoverdracht. Aan de andere kant zijn ook financieringsinstrumenten die aansluiten bij de behoefte van beloftevolle biotechbedrijven cruciaal. Dit blijkt ook uit het recente AWTI rapport en de Roland Berger studie die HollandBIO vorige week aan EZK-staatssecretaris Mona Keijzer overhandigde.

De Rabobank ziet legio mogelijkheden om R&D-investeringen door bedrijven op te krikken door middel van het Nationaal Groeifonds. Zo’n investeringspakket kan je volgens de Rabobank ook nog eens koppelen aan maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, de energietransitie, de vergrijzing en stijgende zorgkosten of de ontwikkeling van toekomstige sleuteltechnologieën (waar biotechnologie er één van is, naast bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie). Zoals jullie zullen begrijpen, past deze oproep tot het aanjagen van R&D-investeringen, het bijdragen aan duurzaamheid en gezondheid en het langdurig versterken van het Nederlandse innovatie- en verdienvermogen perfect bij biotech. Wij roepen het daarom nog maar een keer: investeer in biotech, innoveer je uit de crisis!

← All news

Staatssecretaris Keijzer neemt rapport ‘Kiezen voor biotech’ in ontvangst: “Deze informatie ligt op tafel bij een nieuw kabinet”

, ,

Amsterdam, 5 maart 2021 – Donderdagmiddag nam staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat (EZK) Mona Keijzer uit handen van HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman het rapport “Kiezen voor biotech” in ontvangst. Dit rapport identificeert zeven lessen om ons met biotech de crisis uit te innoveren. De Nederlandse biotechsector is volop in ontwikkeling, maar om door te groeien naar een koploperspositie moeten we nog stappen maken. Dit is niet alleen economisch van belang. Met biotechnologische uitvindingen kunnen we namelijk het hoofd bieden aan uitdagingen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Tegelijkertijd is de biotechnologie een economische groeimotor die, met een relatief geringe CO2-uitstoot, op alle opleidingsniveaus banen biedt. Zo kan biotech ons de crisis uit helpen.

Staatssecretaris Mona Keijzer roemde de Nederlandse biotechsector bij het in ontvangst nemen van het rapport: “Wij zijn innovatieleider in Europa.” Ook gaf ze aan dat een vergelijking met andere landen tot inzichten kan leiden: “Het instituut voor biotechnologie dat ze hebben in Vlaanderen, zo’n instituut hebben we niet, maar wij zijn juist sterk in samenwerkingen door instituten heen – tussen bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten.” Tot slot gaf ze aan alle plannen voor de life sciences sector, waaronder dit rapport, nauwkeurig te bestuderen: “Ik wil bezien welke stappen we hier kunnen zetten om innovatieleider te blijven en zal ervoor zorgen dat deze informatie bij een nieuw kabinet op tafel ligt, want dat is van belang voor onze toekomst.”

Ook HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft aan dat we in Nederland al veel ingrediënten in huis hebben om de toonaangevende life sciences hotspot van Europa te worden: “Nederland kent een bloeiend life sciences ecosysteem, onze universiteiten zijn van wereldniveau, en er is voor biotechbedrijven in latere stadia steeds meer kapitaal beschikbaar. Nederlandse koplopers leveren nu al baanbrekende biotech innovaties. Met de lessen uit dit rapport kan de sector zelfs doorgroeien tot internationale biotech hub en een koploperspositie innemen.”

Zeven lessen uit Vlaanderen

Om de Nederlandse biotechnologiesector uit te laten groeien tot internationale life sciences hotspot, wordt in het onderzoek gekeken naar de succesfactoren van de Vlaamse biotechnologie. In combinatie met de sterktes en ingrediënten die we in Nederland al hebben, wordt gekomen tot zeven concrete lessen uit Vlaanderen die helpen de Nederlandse biotechnologiesector te transformeren tot koploper:

  1. De samenwerking tussen technische universiteiten en universitaire academische centra moet versterkt worden.
  2. Kennis moet uit het lab en in de samenleving gebracht worden.
  3. Het belangrijk dat Nederlands beleid veel meer continuïteit krijgt voor effectievere instrumenten en stimulering van groei in de sector.
  4. De hele financieringsketen moet worden geoptimaliseerd.
  5. We hebben in Nederland meer grote biotech ondernemingen nodig.
  6. We kunnen nog veel winst behalen in het stroomlijnen van algemene regels voor klinisch onderzoek.
  7. De succesverhalen van de Nederlandse biotech sector mogen meer onder de aandacht gebracht worden.

Goede positie Nederlandse biotech

Er zijn mooie voorbeelden van biotechinnovaties dicht bij huis te vinden.  Zo is Janssen in Leiden bijna klaar met hun vaccin tegen het coronavirus, een onmisbare interventie voor de heropening van de samenleving.  In Delft kweekt Meatable vlees zonder tussenkomst van een dier, waarmee ze een duurzame bron van eiwit creëren. In Wageningen ontwikkelt KeyGene gewassen die beter tegen droogte kunnen waardoor we ook in een veranderend klimaat de wereld van voedsel kunnen voorzien. De Nederlandse biotech sector is bij uitstek goed gepositioneerd om onszelf de crisis uit te innoveren.

Kiezen voor biotech: 7 lessen uit het Vlaamse biotech succesverhaal

Benieuwd naar het volledige rapport? Belangstellenden kunnen het hier downloaden. De managementsamenvatting is hier terug te vinden.

← All news

‘Nederland kan koploper biotechnologie worden’

, , ,

‘We hebben in Nederland de kennis, de ervaring én de handelspositie om in Europa koploper biotechnologie te worden. Toch weten we onze excellente kennis op dit moment nog te weinig te benutten. Daarom zijn er extra investeringen en betere wet- en regelgeving nodig om van Nederland het ‘Boston van Europa’ te maken’. Dat staat in de visie ‘Toekomstpact Biotechnologie Nederland 2025’ van een coalitie van VNO-NCW, branches, topsectoren en bedrijven in de biotechnologie. Maandag overhandigde VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen namens het bedrijfsleven het pact aan demissionair minister van Infrastructuur & Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

30 miljard aan extra kansen

‘Biotechnologie is, samen met kunstmatige intelligentie, de motor van de vierde industriële revolutie. Zij is cruciaal voor het succes van onder andere de verduurzaming en de strijd tegen klimaatverandering. Daarnaast is zij belangrijk voor het toekomstig groeivermogen van onze economie. Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat Nederland jaarlijks 30 miljard euro extra kan verdienen door de mogelijkheden van biotechnologie beter te benutten’, aldus het rapport.

4 actielijnen

Concreet stelt het bedrijfsleven vier actielijnen voor die het de komende jaren – samen met kennisinstellingen en overheden – graag verder uitwerkt.  Dat zijn: meer investeren in onderzoek, biotechnologie als speerpunt van ons investeringsklimaat, betere financiële ondersteuning van startups en scale-ups, en het moderniseren van wet- en regelgeving. Dat laatste om biotechnologische innovaties en ontwikkelingen bij te kunnen benen en niet achter internationale concurrenten te lopen.

Nationale coördinatie onderzoek

‘Wij steken ook de hand in eigen boezem: we moeten immers niet alleen vragen maar ook oplossingen aanbieden.’ De private partijen onderzoeken de mogelijkheid om, naar succesvol Vlaams model, een Nederlands Instituut voor de Biotechnologie op te richten. Dat coördineert zowel nationaal onderzoek, met een focus op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten ten behoeve van consument en patiënt, als financiering van innovatieve projecten en jonge biotech-bedrijven.

Bron: VNO-NCW (Nieuwsbericht)

← All news

Biotech companies show to be resilient and see venture financing grow in 2020

, , ,

Biotechgate, the leading global biotech database, presents their annual Trend Analysis Report 2021 of the Dutch life sciences sector. The report shows the resilience of the Dutch biotech sector. Although the coronavirus had a negative impact on the amount of clinical trials, biotech companies attracted double the amount of venture financing compared to 2020. This growth in difficult economic times shows both the important societal and economic value of the sector.

A vibrant ecosystem
With many ground-breaking companies, world-class universities and an attractive business climate, the Netherlands is the perfect location for biopharmaceutical innovation in Europe. This is reflected in a vibrant ecosystem. Biotechgate currently lists 493 biotech companies, 140 medtech companies, 50 digital health companies and 42 pharma companies in the Netherlands. There are 160 products in preclinical phase and 116 products in the clinical phase.

Resilience in times of crisis
Dutch biotech companies have shown to be resilient in times of a crisis. The coronavirus had a negative impact on the amount of clinical trials, which dropped to 2013 levels. Even so, biotech businesses were still able to double the amount of venture financing. In total life science companies raised $620 million. Biotech companies accounted for the largest share of that number. $559,12 million was raised in 22 private equity rounds by biotech companies. The three biggest rounds were raised by Neogene Therapeutics ($110 million), Lava Therapeutics (83 million) and Mosa Meat ($74 million).

HollandBIO’s managing director Annemiek Verkamman is proud of the Dutch life sciences sector: “The life sciences sector really shows its strength during the corona crisis. The sector is able to produce vaccines against COVID-19 in an amazing short time period. It also shows its capability to attract an extensive amount of venture financing for R&D, due to its non-cyclic character. Investing in life sciences not only contributes to sustainability, health and economic growth, but also helps the to boost our economies out of the corona crisis.” 

Download full report here.