← All news

WBSO versterkt innovatie en verstevigt vestigingsklimaat

, ,

De WBSO is kosteneffectief en wordt door gebruikers gewaardeerd, zo blijkt uit de pas verschenen evaluatie. Nederland kent al sinds 1994 de WBSO, een fiscale stimuleringsregeling voor R&D bij bedrijven. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat benadrukte bij het aanbieden van de evaluatie dat de regeling een aantoonbaar positief effect heeft op de R&D-inspanningen van bedrijven. De WBSO vormt daarmee niet alleen de basis van het Nederlandse innovatiebeleid, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat. Mooie conclusies voor een fiscale regeling die voor sectoren als de life sciences van levensbelang is.

De WBSO resulteert door middel van een verlaging van gebruikerskosten in een toename in aantal R&D uren. In de evaluatieperiode is naar schatting gemiddeld per jaar € 0,72 miljard extra R&D-loonsom gerealiseerd als gevolg van de WBSO. In 2017 haalden maar liefst 21.265 Nederlandse ondernemingen, waarvan 97% MKB, een voordeel van bijna 1,2 miljard euro via de WBSO. Het merendeel van de gebruikers vindt dat de regeling goed aansluit bij R&D activiteiten, maar vindt ook dat de administratieve lasten omlaag moeten.

Verstevigen vestigingsklimaat

De WBSO heeft een gunstig effect op het Nederlandse vestigingsklimaat. Hoewel fiscale regelingen als de WBSO niet tot de primaire locatiefactoren behoren voor bedrijven, spelen ze een belangrijke rol in de locatiekeuze van R&D-activiteiten. Nederland is hierin zeker niet uniek. Veel landen om ons heen kennen fiscale instrumenten voor het stimuleren van bedrijfs-R&D. Staatssecretaris Mona Keijzer geeft aan dat ze actief deel gaat nemen aan internationaal vergelijkend onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van R&D tax regelingen. Op deze manier kan Nederland het vestigingsklimaat verder versterken en blijven concurreren met de landen om ons heen.

Versterken innovatie

De WBSO vormt de basis van het Nederlandse innovatiebeleid. Doordat bedrijven het fiscale voordeel via de loonheffing krijgen, kunnen zij dit direct verrekenen en ook profiteren in het geval een bedrijf nog geen winst maakt. Dit maakt de regeling ook voor biotech toegankelijk. Naast deze generieke regeling moet Nederland gerichter innovatieve bedrijven stimuleren. De nieuw op te richten investeringsinstelling Invest-NL kan de brug slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Door de gaten in het financieringslandschap voor life sciences te overbruggen, kunnen we innovatieklimaat nog verder versterken. Daarmee komt ook de doelstelling van het kabinet om 2,5% van het BBP aan R&D uit te geven binnen handbereik.

Meer informatie

De Kamerbrief over de evaluatie en de evaluatie zelf lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/11/kamerbrief-over-de-evaluatie-wbso-2011-2017

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de programmapagina of neem contact op met Fabian.

← All news

Europese top binnen handbereik voor biomedische start-ups

, ,

Dat er verschillen zijn tussen het start-up landschap in Europa en de VS zal voor niemand een geheim zijn. Maar nooit eerder zijn de onderlinge verschillen tussen de Europese landen onderzocht. Een artikel in het april nummer van Nature Biotechnology illustreert de factoren die het succes van biomedische start-ups bepalen. Wat blijkt: lang niet alle landen zijn gelijkwaardig en Nederland schuurt op de verschillende factoren tegen Europese top aan. Het artikel geeft een aantal concrete aanknopingspunten om het innovatieklimaat verder te versterken en laat zien dat een plaats bij de Europese top haalbaar is.

Met het aantal biomedische start-up financieringsrondes als uitgangspunt, werd over een periode van vijf jaar gekeken naar de wetenschappelijke kwaliteit, biomedische patenten, aanwezigheid venture capital bedrijven en human capital. Met een vierde plaats voor wetenschappelijke output scoort Nederland ruim voldoende en ook voor het aantal VC-bedrijven doen we het met een derde plaats goed. Opvallend zijn de wat teleurstellende zesde plek als het gaat om biomedische patentaanvragen en de zesde plek op de Entrepreneurship Index. Overall staat Nederland in de middenmoot als het gaat om nieuwe biomedische start-ups.

Succesvol start-up ecosysteem

Uit de conclusies blijkt dat alle onderzochte factoren van significante invloed zijn op het aantal financieringsrondes. Wetenschappelijke output is daarbij doorslaggevend. Opvallend is dat Nederland ondanks de goede wetenschappelijke output achterblijft met het aantal start-ups deals. Gezien de huidige hoeveelheid start-ups, blijft ook het aantal VC in ons land achter. Willen we in Nederland een succesvol ecosysteem voor start-ups creëren, dan moeten we hier werk van maken.

Wat moet er beter?

Nederland weet biomedische kennis onvoldoende te verzilveren en om te zetten naar bedrijvigheid. De onderzoekers onderstrepen in het artikel het belang van een robuuste wetenschappelijke basis. Ze benadrukken dat beleidsmakers biomedisch onderzoek hoog op de agenda moeten blijven zetten. Maar voor een bloeiend start-up ecosysteem is er meer nodig, zoals toegang tot voldoende financiering. In Nederland kunnen initiatieven als Invest-NL het verschil maken. Door een brug te slaan tussen academische kennis en toegang tot financiering, kan Invest-NL mogelijk als vliegwiel dienen voor biomedische innovatie. Investeerders kunnen dan niet meer om Nederland heen, waarmee we het innovatieklimaat versterken en de Europese top binnen handbereik is. Het hele artikel lees je hier

← All news

Invest-NL zoekt aansluiting bij Missiegedreven Innovatiebeleid

, , ,

Afgelopen week werd bekend dat Invest-NL nadrukkelijk wil aansluiten bij het Missiegedreven Innovatiebeleid. Dat houdt in dat zij zich gaat richten op maatschappelijke domeinen en thema’s zoals gezondheid en zorg en op topsectoren en sleuteltechnologieën als Life Sciences & Health en biotechnologie. Deze conclusies komen uit de beantwoording door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op vragen van Kamerleden over het wetsvoorstel ter oprichting van Invest-NL. Wiebes dringt daarnaast aan op een snelle politieke behandeling zodat Nederland de aansluiting houdt bij landen om ons heen die hun investeringen opschalen in bijvoorbeeld de life sciences.

Verder gaan de antwoorden van de minister onder andere in op de rol die Invest-NL kan spelen bij het stimuleren van startende en doorgroeiende ondernemingen. Deze bedrijven ervaren vooral de risico’s die gepaard gaan met lange en onzekere ontwikkeltrajecten. De bewindspersoon geeft aan dat Nederland momenteel geen financieringsinstelling kent die risicokapitaal verstrekt voor de doorgroei van start- en scale-ups. Invest-NL krijgt als belangrijkste taak om vormen van marktfalen in de verschillende maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën aan te pakken en zal daarvoor een eigen investeringsbeleid en investeringsplan vaststellen. Er is bovendien besloten om in eerste instantie € 1,7 miljard beschikbaar te stellen voor Invest-NL en € 0,8 miljard voor de instelling voor internationale financieringsactiviteiten.

Samenwerking bestaande initiatieven

Uit de antwoorden komt daarnaast naar voren dat Invest-NL volop samenwerking gaat zoeken met bestaande initiatieven. Zo blijkt dat een goede samenwerking tussen Invest-NL en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen van groot belang is. Ook komen er samenwerkingsafspraken tussen Invest-NL en RVO.nl. De minister benadrukt nogmaals dat het co-investeringsfonds en de activiteiten voor het Dutch Venture Initiative worden ondergebracht in de organisatie van Invest-NL. Om ook geld los te krijgen uit het Europese Investeringsfonds, gaat Invest-NL modellen onderzoeken met een hefboomfunctie voor Europese geldstromen.

Gaten in het financieringslandschap

Uit een van de antwoorden blijkt dat de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) twee knelpunten identificeert die tot marktfalen leiden. Enerzijds is er volgens de NVP een gebrek aan kapitaal bestemd voor kapitaalintensieve, hoog risicovolle investeringen in de vroege fase (seed en start-ups). Anderzijds ontbreekt het aanbod van kapitaal bestemd voor kapitaalintensieve investeringen in de latere fase van venture capital (scale-ups). Deze knelpunten sluiten naadloos aan bij de gaten in het financieringslandschap in de life sciences die HollandBIO eerder al formuleerde.

Al met al geven de antwoorden over Invest-NL van minister Wiebes meerdere aanknopingspunten voor de life sciences sector. Op dinsdag 9 april staat het wetsvoorstel op de agenda van de procedurevergadering in de Tweede Kamercommissie EZK. De verwachting is dat de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel in een debat komende tijd ingepland wordt. HollandBIO blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Mocht je vragen hebben, naam dan contact op met HollandBIO’s Fabian.

Meer informatie

Alle antwoorden van minister Wiebes op vragen van Kamerleden over het wetsvoorstel ter oprichting van Invest-NL vind je hier

← All news

Well-attended BIO-Europe Spring in Vienna

, ,

Last week over 2500 attendees from all over the world visited BIO-Europe Spring. This year’s edition of the premier springtime partnering conference for the biotech industry took place in Vienna. The conference welcomed a strong delegation of almost 120 Dutch biotech entrepreneurs. The well-attended Health~Holland Pavilion represented the Netherlands as Europe’s most attractive and innovative biopharmaceutical environment.

The Health~Holland Pavilion was one of the eye-catchers of the exhibition floor – a not-to-miss landmark featuring the Dutch life sciences strengths. The Pavilion served as the central information point for international visitors with questions regarding the Dutch business and innovation climate and life sciences & health sector. At the Hospitality Reception on Tuesday, the Health~Holland Pavilion formed the exhibition’s epicenter. During the best-visited happy hour of the conference, the Dutch Loyens & Loeff bike was raffled.

We are already looking forward to BIO-Europe in Hamburg, November 11 – 13 2019. HollandBIO members are eligible to a €300 discount per person on the regular registration fee. For more information see our event page here.

← All news

Galapagos evolueert van biotech start-up tot wereldspeler

, , ,

Met de publicatie van positieve klinische data, maakte Galapagos de hooggespannen verwachtingen rondom hun leadproduct filgotinib meer dan waar. In drie studies toont het biotech bedrijf samen met partner Gilead aan dat het reumamedicijn effectief en veilig is. Met de positieve resultaten kan het bedrijf goedkeuring aanvragen bij de medicijn-toezichthouders. Een even knap als uitzonderlijk resultaat, voor een bedrijf dat zelfs voor biotech-begrippen een bewogen aanlooproute kende. HollandBIO is beretrots op Galapagos. Het bedrijf ontwikkelde zich in 20 jaar van start-up tot biotech parel met meer dan 700 medewerkers, een beurswaarde van ruim € 5 miljard en een dijk van een klinische pijplijn. Vele nationale en internationale media berichtten over het succesverhaal met meer dan terechte juichende koppen. HollandBIO heeft ter ere van dit fantastische resultaat een aantal leestips samengevoegd die de uitdagingen en resultaten van Galapagos als geen ander illustreren.

Pieken en dalen

Galapagos kent een geschiedenis met pieken en dalen (https://www.glpg.com/history). Het bedrijf werd in 1999 opgericht als joint venture tussen het Nederlandse Crucell en Vlaamse Tibotec. In de jaren die volgden stond het aantrekken van financiering centraal. Grootste uitdaging daarbij was het vinden van risicokapitaal om als start-up door te groeien naar scale-up. In 2002 haalde het bedrijf € 23,4 miljoen op via een private placement. Op 6 mei 2005 volgde een beursgang op Euronext. Het leverde het bedrijf nog eens € 22,4 miljoen op. Sinds 2015 heeft het bedrijf ook een notering aan de NASDAQ, waarmee honderden miljoenen werden opgehaald die nodig waren voor de ontwikkeling van de pijplijn. Galapagos bouwde over de jaren een solide platformtechnologie uit tot een gerenommeerd biotechbedrijf, en trok daarmee de aandacht van grote farmaceuten. Vele deals volgden, maar ze hielden lang niet allemaal stand. De in 2015 gesloten deal met Gilead was cruciaal en maakte de nu gepresenteerde klinische resultaten mogelijk.

Unieke prestatie

Jaar in jaar uit bleef Galapagos werken aan de ontwikkeling van nieuwe targets en bracht deze ook naar de kliniek. Kenmerkend is de drang om te blijven investeren: de R&D kosten bedroegen maar liefst € 322,8 miljoen in 2018. Het motto van het jaarverslag 2018 is dan ook terecht ‘Think Big’. Wat Galapagos heeft klaargespeeld afgelopen 20 jaar is een unieke prestatie, wat slechts een handvol bedrijven wereldwijd is gelukt. Het nieuwste huzarenstuk is het bouwen van een eigen marketing- en salesorganisatie, waarmee het bedrijf echt zal realiseren wat het al zoveel jaren ambieert: een geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf. Dat vergt kennis, lef, inzet en bovenal doorzettingsvermogen. Een absolute wereldprestatie, die het biotech innovatieklimaat in Nederland en België verder versterkt.

Een aantal HollandBIO-leestips:

Reumamedicijn Galapagos doorstaat laatste test – FD, 28 maart (inlog verplicht): https://fd.nl/ondernemen/1295083/reumamedicijn-galapagos-doorstaat-laatste-test – Over de meest recente resultaten van de filgotinib studies

De drie levenswerken van Onno van de Stolpe – De Tijd (te lezen via FD), 30 maart (inlog verplicht): https://fd.nl/weekend/1295078/de-drie-levenswerken-van-onno-van-de-stolpe – Inkijkje in het leven van Galapagos’ CEO Onno van de Stolpe

De oorspronkelijke press releases over de filgotinib lees je terug op de Galapagos website: https://www.glpg.com/press-releases

← All news

Antwoorden op Kamervragen over budget Innovatiekrediet

, ,

Vorige week meldden we dat het budget voor klinische projecten binnen het Innovatiekrediet voor 2019 ruim is overvraagd. VVD-kamerlid Hayke Veldman stelde eerder deze maand al Kamervragen over de vaststelling van het budget van het Innovatiekrediet in 2019. Hierin kaartte hij het verschil in het begrote bedrag aan van € 70 miljoen ten opzichte van het eind 2018 vastgestelde bedrag van € 60 miljoen. Ook vraagt hij aan staatssecretaris Mona Keijzer of zij een verhoging van het budget van het Innovatiekrediet voor klinische ontwikkeltrajecten nodig acht, gezien de flinke overvraging van dat deel van het budget in 2018 en de jaren daarvoor. Helaas blijkt dat laatste nu ook weer voor 2019 te gelden, met ruim € 60 miljoen aan aanvragen voor het klinische deel.

In een reactie laat de staatssecretaris weten dat het budget voor het Innovatiekrediet € 60 miljoen bedraagt. Hierbij krijgen zowel de klinische als de technische ontwikkelingsprojecten € 30 miljoen toegewezen. Later dit jaar zal in principe een aanvullend bedrag van € 10 miljoen vrijkomen, waarover de staatssecretaris halverwege 2019 een beslissing zal nemen naar welke categorie dit gaat.

Gaten in het financieringslandschap

De vroege uitputting van het budget voor klinische ontwikkeltrajecten binnen het Innovatiekrediet maakt pijnlijk duidelijk dat het huidige financieringslandschap in de life sciences gaten vertoont. Hoewel de Nederlandse life sciences sector overloopt van de mogelijkheden, laat de markt het afweten. HollandBIO is ervan overtuigd dat nieuwe initiatieven als de oprichting van Invest-NL hierin verschil kunnen brengen. Door als vliegwiel te dienen voor innovatie kan Invest-NL helpen de gaten in het financieringslandschap te overbruggen en daarmee het marktfalen in de life sciences sector tegen te gaan.

Boston van Europa

HollandBIO stelt alles in het werk om de gaten in het financieringslandschap te overbruggen. We maken ons hard voor de betere beschikbaarheid van financiering voor start-ups en scale-ups, bijvoorbeeld door ons in te blijven zetten voor uitbreiding van het Innovatiekrediet. De reactie op de Kamervragen leert dat er later in 2019 nog € 10 miljoen is te verdelen. Daarnaast zien we een rol voor de life sciences weggelegd binnen Invest-NL. Door via aanvullende investeringen de aanwas én doorgroei van Nederlandse life sciences bedrijven te stimuleren, kan Nederland uitgroeien tot het Boston van Europa als het gaat om biotech.

De schriftelijke Kamervragen van Hayke Veldman en de reactie van Mona Keijzer lees je hier: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019D06489

← All news

Naderende Brexit zet Nederlandse vestigingsklimaat nog verder in de spotlights

,

Nu de Brexit nog maar zes weken weg is, duiken steeds meer internationale media op de positieve en negatieve gevolgen daarvan in verschillende Europese landen. Afgelopen dagen kwam de New York Times met een uitgebreid stuk, waarin naast de risico’s ook de kansen vanuit de Brexit voor Nederland aan bod komen. De komst van EMA en in haar kielzog verschillende biofarmaceutische bedrijven, mede als gevolg van een subtiele maar overtuigende aanpak van Nederlandse overheden en instellingen, komt daarin prominent naar voren. Datzelfde geldt voor een item van Franse radiozender Europe 1 waarin Alnylam Pharmaceuticals bij monde van Anant Murthy, één van de sprekers tijdens het HollandBIO Year Event, uitlegt waarom het bedrijf juist voor Nederland koos en wat hen daarbij over de streep hielp.

Lees hier het volledige artikel van de New York Times: https://www.nytimes.com/2019/02/11/business/brexit-economy-europe-britain-netherlands.html

Lees hier het (Franstalige) artikel bij het item van Franse radiozender Europe 1: https://www.europe1.fr/international/enquete-comment-amsterdam-et-paris-se-demenent-pour-attirer-les-entreprises-apres-le-brexit-3854102

← All news

Budget Innovatiekrediet 2019 flink overvraagd

,

Schreven we vorige week nog over de positieve evaluatie van het Innovatiekrediet, deze week is er minder leuk nieuws. De RVO.nl website meldt dat sinds 1 januari 2019 het beschikbare budget voor klinische projecten flink is overvraagd. De budgetuitputting betekent dat veelbelovende initiatieven in 2019 niet meer in aanmerking komen voor financiering vanuit het Innovatiekrediet. RVO.nl adviseert om vóór het indienen van een aanvraag voor een klinisch ontwikkelingsproject eerst contact op te nemen. HollandBIO zet ondertussen alle zeilen bij om de gaten in het financieringslandschap te overbruggen, onder andere door te blijven inzetten op verruiming van het Innovatiekrediet.

Marktfalen in de life sciences

Hoewel de Nederlandse life sciences sector overloopt van de mogelijkheden, laat de markt het afweten. De huidige financieringsmogelijkheden zijn vaak ontoereikend of onnodig complex te verkrijgen. De vroege uitputting van het budget voor klinische ontwikkeltrajecten binnen het Innovatiekrediet toont dit marktfalen maar eens te meer aan. HollandBIO is er van overtuigd dat nieuwe initiatieven als de oprichting van Invest-NL hierin verschil kunnen brengen. Door als vliegwiel te dienen voor innovatie kan Invest-NL helpen de gaten in het financieringslandschap te overbruggen en daarmee het marktfalen in de life sciences sector tegen te gaan.

Heb je vragen over het Innovatiekrediet of over financiering in het algemeen? Neem dan contact op met HollandBIO’s Fabian.

← All news

Positieve evaluatie Innovatiekrediet: regeling met 5 jaar verlengd

,

Afgelopen maanden liet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een aantal financieringsinstrumenten evalueren. Uit de evaluatie van onder andere het Innovatiekrediet, de VroegeFaseFinanciering en de Seed Capital-regeling blijkt dat sinds de start ongeveer duizend ondernemingen zijn geholpen. Staatssecretaris Mona Keijzer concludeert dat de regelingen ondernemers verder helpt en heeft besloten de regelingen met nog eens vijf jaar te verlengen. Een mooie eerste stap voor de innovatieve MKB’ers uit de life sciences sector, waar de financieringsvraag uitdaging nummer één is en blijft. In de reactie op de aanbevelingen bij de evaluatie van het Innovatiekrediet stelt de staatssecretaris verder dat de nieuw op te richten financieringsinstelling Invest-NL naar verwachting ook een rol kan hebben bij het bieden van vervolgfinanciering.

 

Uit de evaluaties blijkt dat de regelingen het aanbod van risicokapitaal voor ondernemingen  versterken en additioneel zijn aan de markt. Start-ups en scale-ups kunnen hiermee aan financiering komen die zij anders niet hadden kunnen krijgen. HollandBIO droeg als gesprekspartner voor de interviews en de expertsessies bij aan de evaluatie van het Innovatiekrediet en is blij met de positieve evaluatie. Mede door het Innovatiekrediet weten bedrijven hun financiering rond te krijgen, gaan zij meer investeren in R&D en wordt de werkgelegenheid vergroot. Hiermee sluit de regeling aan bij maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Gaten in financieringslandschap

Toch is er niet alleen goed nieuws. Al jaren staat het budget voor klinische ontwikkeltrajecten binnen het Innovatiekrediet onder druk. Uit de recente Financieringsmonitor van het CBS blijkt dat er een knelpunt zit in de financiering van innovatieve start-ups en scale-ups. Voor de financiering van bedrijven in de life sciences zijn investeerders nodig die bereid zijn risico’s te nemen. Die staan in deze fases niet in de rij, waardoor er gaten vallen in het financieringslandschap.

 

Tweetrapsraket

Dit marktfalen kunnen we aanpakken door de financieringsgaten voor zowel start-ups als scale-ups te dichten met een elegante tweetrapsraket. Met een uitgekiende financieringsmix voor alle fases van ontwikkeling ligt een mooie toekomst in het verschiet. Het verlengen van een regeling als het Innovatiekrediet is een mooie stap om het innovatieklimaat te blijven versterken in de life sciences. Maar de oprichting van Invest-NL geeft pas echt de mogelijkheden om als life sciences sector valorisatie van academische kennis een impuls te geven, de sector competitiever op de internationale kapitaalmarkt te maken, de bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid toe te laten nemen en tegelijkertijd een verschil te maken op maatschappelijke uitdagingen rond gezondheid en zorg.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de programmapagina of neem contact op met Fabian.

← All news

Subsidieoproep ‘Hart voor Duurzame zorg’

,

Medische technologie voor het eerder opsporen, monitoren en beter behandelen van hart- en vaatziekten is hard nodig. Technologische innovatie levert een belangrijke bijdrage aan een betere gezondheid. Deze innovaties zorgen voor kosteneffectiviteit en maken een persoonlijkere zorg mogelijk. Een zorg die is toegespitst op de wensen en mogelijkheden van het individu. Daarom investeren de Hartstichting, ZonMw en NWO in ‘Hart voor duurzame zorg’, een gezamenlijke subsidieoproep met een totale omvang van vijf miljoen euro. Heb je een briljant idee voor een nieuwe medische technologie? Of brengt je bestaande experimentele technologie naar de kliniek? Dien dan uiterlijk 9 april een voorstel in.

Lees hier verder voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/hart-voor-duurzame-zorg/