← All news

Investeringen in Nederlandse startups blijven achter

,

Investeerders staken de eerste 3 kwartalen van 2018 aanzienlijk minder geld in Nederlandse startups. Dat maakte StartupDelta bekend bij BNR. Terwijl de landen om ons heen juist meer investeren, blijft Nederland achter qua steun voor startende bedrijven. Ook het financieringslandschap in de life sciences sector vertoont gaten. HollandBIO zet zich daarom in voor een ijzersterk innovatieklimaat, met een uitgekiende financieringsmix voor zowel start-ups als scale-ups. Bij BNR noemde StartupDelta een aantal mogelijke oplossingen waaronder stimulering van angel investeerders en de oprichting van Invest-NL bieden. Beiden kunnen ook voor de life sciences sector helpen om de gaten in het financieringslandschap te overbruggen. Meer weten over HollandBIO’s programma een ijzersterk innovatieklimaat? Kijk op deze pagina

Luister het interview hier terug

← All news

Overbrug de gaten in het financieringslandschap voor biotech

,

Wie het nieuws vanuit de biotech sector een beetje volgt kan het niet ontgaan zijn, 2018 is een succesvol jaar. Met succesvolle IPO’s, record brekende investeringsfondsen en riante financieringsrondes zou je verwachten dat het beschikbare kapitaal voor biotech bedrijven tegen plinten klotst. Helaas is de situatie nog verre van ideaal. Een van de meest prangende verbeterpunten is dat het financieringslandschap flinke gaten vertoont. HollandBIO maakt zich daarom hard voor betere beschikbaarheid van kapitaal voor start-ups en scale-ups. Zo zetten wij ons in voor uitbreiding van het Innovatiekrediet en zien we kansen voor de life sciences binnen de nieuw op te richten financieringsinstelling Invest-NL.

 

Het ontwikkeltraject van geneesmiddelen duurt lang, is risicovol en kostbaar. De innovaties gaan het alleen redden wanneer we de route van lab naar patiënt weten te versnellen en verbeteren. Lukt ons dat, dan ligt een mooie toekomst in het verschiet, waarin de Nederlandse life sciences sector meer gezondheidswinst levert. Maar bovenal realiseert zij economische groei door hoogwaardige werkgelegenheid, een magneetwerking op internationale bedrijven en toenemende private investeringen. Door via investeringen de aanwas én doorgroei van Nederlandse life sciences bedrijven te stimuleren, komt dit toekomstideaal binnen handbereik.

 

Start-ups

We kennen in Nederland wetenschap van wereldformaat, maar weten die kennis onvoldoende te verzilveren in start-ups en bedrijvigheid. De bestaande financiering en ondersteuning vanuit de overheid voor startende bedrijven, of voor het starten van een bedrijf vanuit de academie, is ontoereikend om competitief te zijn in het internationale life sciences speelveld. De lange ontwikkeltijden en het beperkte risicoappetijt van private investeerders maakt het aantrekken van kapitaal uit de private markt in deze vroege fase lastig. Starters zijn daardoor onnodig veel tijd kwijt aan het verkrijgen van financiering en hoogwaardige Nederlandse academische kennis blijft op de plank liggen.

 

Scale-ups

Na de preklinische proof of principle, is het zaak om klinische proof of concept aan te tonen. Maar juist in deze scale-up fase stranden bedrijven vaak in de Valley of Death. Het verkrijgen van vervolgfinanciering loopt vertraging op of mislukt, waardoor de productontwikkeling lange tijd stil staat of het bedrijf zelfs omvalt. Andere bedrijven vertrekken naar het buitenland, omdat het daar makkelijker is om financiering te verkrijgen. Hiermee lekt Nederlandse kennis weg, verliezen we werkgelegenheid en bereiken innovatieve producten niet de maatschappij.

 

Gaten overbruggen

Met een nieuw op te zetten investeringsplatform mede gefinancierd door Invest-NL moeten we een de brug slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Met een elegante tweetrapsraket kan het investeringsplatform dit marktfalen aanpakken en de financieringsgaten voor zowel start-ups als scale-ups dichten. Zo kan de sector blijven werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg. Bovendien krijgt daarmee valorisatie van academische kennis een impuls, wordt de Nederlandse life sciences sector competitiever op de internationale kapitaalmarkt en neemt de bijdrage van life sciences aan economische groei en werkgelegenheid toe.

 

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de website of neem contact op met Fabian.

 

Zie ook:

Europese biotech op weg naar record jaar

← All news

Volop kansen voor Nederlandse life sciences om het Boston van Europe te worden

, ,

Tijdens een speciale bijeenkomst in Nieuwspoort presenteerde Health~Holland het bidbook voor de Nederlandse life sciences sector. Tweede Kamerleden Leendert de Lange en Jessica van Eijs namen het nieuwe exemplaar in ontvangst. Dagvoorzitter Hans Schikan vatte de ambitie van de sector mooi samen: ‘We hebben alles in huis om net zo toonaangevend te worden als Boston op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling.’

De bijeenkomst stond in het teken van de kansen voor Nederland in het aantrekken van meer investeringen in de geneesmiddelensector. Markwin Velders (Kite Pharma) vertelde waarom zijn bedrijf besloot om juist in Nederland de nieuwe fabriek te bouwen voor innovatieve kankerbehandelingen. Jurgen Kwik (Janssen Prevention & Vaccines) deelde hoe Janssen uitgroeide tot een wereldspeler op het gebied van vaccinontwikkeling én wat Nederland zo aantrekkelijk maakt voor een buitenlands bedrijf.

Boston van Europa
Hans Schikan, interim boegbeeld Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health en tevens dagvoorzitter, stak zijn ambitie niet onder stoelen of banken. ‘Met 420 innovatieve bedrijven, 8 academische ziekenhuizen en 13 universiteiten die zich op geneesmiddelenontwikkeling richten in een klein gebied, heeft Nederland alles in zich om het Boston van Europa te worden. Daarbij zorgt de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Nederland in 2019 ervoor dat we extra op de kaart staan bij geneesmiddelenontwikkelaars. Het is zaak dat de overheid en het bedrijfsleven de kansen die de komst van de EMA biedt, krachtig oppakken.’

Oproep tot wederzijds vertrouwen

Leendert de Lange (VVD) deed een oproep tot meer vertrouwen tussen de biofarmaceutische sector en de overheid: ‘Ik ben trots als ik zie hoe bedrijven op onze scienceparken als paddenstoelen uit de grond schieten. Om de volgende stap te maken, is het nodig dat de wisselwerking tussen overheid en bedrijfsleven verder verbetert. Dat kan alleen als we gezamenlijk werken aan voorspelbaar en consistent beleid en onderling vertrouwen.’

Impact indrukwekkend

Jessica van Eijs (D66) noemde de impact van de innovatie door geneesmiddelenbedrijven indrukwekkend. Om deze impact maximaal te maken, is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk: ‘Vanuit overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en burgers moeten we samen zorgen dat het balletje gaat rollen en dat we met elkaar lokale ecosystemen creëren. De komst van de EMA kan dit gunstige effect nog eens versterken.’

De Tweede Kamerleden namen tijdens de bijeenkomst het nieuwe exemplaar van het bidbook in ontvangst uit handen van Annemiek Verkamman (HollandBIO) en Gerard Schouw (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen). De sector heeft nu een prachtig middel om te laten zien wat Nederland te bieden heeft. Klik hier voor een actuele link naar het bidbook.

Lees hier het officiële persbericht van Health~Holland.

← All news

Facio therapies haalt 8 miljoen euro op in financieringsronde

,

Vorige week maakte Facio Therapies bekend een succesvolle financieringsronde afgesloten te hebben. Hiermee heeft het bedrijf 8 miljoen euro opgehaald om de al eerder aangekondigde in vivo proof of principle studies verder uit te breiden. Het ultieme doel is om zo uiteindelijk een FSHD-therapie te ontwikkelen. Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

Het rondkrijgen van financiering vormt dé grote uitdaging voor start-ups en MKB’ers in de life sciences. Voor een sterk innovatieklimaat zijn voldoende financieringsmogelijkheden in de verschillende fases van ontwikkeling onontbeerlijk. HollandBIO maakt zich hard voor de betere beschikbaarheid van financiering voor start-ups en scale-ups, bijvoorbeeld door ons in te blijven zetten voor uitbreiding van het Innovatiekrediet en een rol voor de life sciences in Invest-NL. Door via aanvullende investeringen de aanwas én doorgroei van Nederlandse life sciences bedrijven te stimuleren, kan Nederland uitgroeien tot het Boston van Europa als het gaat om biotech. Meer informatie over het HollandBIO programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’.

← All news

10 jaar Innovatiekrediet: innovaties met impact

,

Veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief, die ondernemers niet helemaal zelf kunnen financieren: daarvoor kan het Innovatiekrediet uitkomst bieden. Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan licht RVO een paar mooie voorbeelden uit. Neem een kijkje op de website en laat je inspireren!

← All news

Nieuwe investeringsinstelling Invest-NL eerste helft 2019 operationeel

,

Tijdens een Algemeen Overleg afgelopen donderdag in de Tweede Kamer over Invest-NL maakte minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekend dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Eind dit jaar moet het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Zo kan de nieuwe financieringsinstelling in de eerste helft van 2019 een vliegende start maken. Wiebes noemde verder uitdrukkelijk maatschappelijke uitdagingen als klimaat, energie en zorg als aandachtsgebieden. Ook herhaalde hij dat Invest-NL zich gaat richten op het (mee-)financieren en realiseren van innovaties met maatschappelijke impact waar de markt nu niet in voorziet, zoals bij langlopende en risicovolle activiteiten het geval is.

HollandBIO benadrukt bij Invest-NL in oprichting en andere stakeholders het belang van extra investeringen in de life sciences sector. Voor een ijzersterk innovatieklimaat zijn voldoende financieringsmogelijkheden in de verschillende fases van ontwikkeling onontbeerlijk. Met Invest-NL krijgt de overheid een instrument om bij te dragen aan de doorgroei van biotech bedrijven waar de markt nu niet in voorziet. Zo kan het als vliegwiel dienen voor de sector en kunnen de bedrijven met extra slagkracht werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.

Programmabijeenkomst 20 september

Vanuit HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’ zetten we alles op alles om van Invest-NL een succes te maken voor de life sciences. Tijdens de programmabijeenkomst op donderdag 20 september praten we alle leden bij over de meest recente ontwikkelingen. Dit is ook de uitgelezen kans om te laten weten wat je van onze huidige aanpak vindt. Praat en discussieer mee, kijk voor meer informatie op de event pagina.

← All news

MKB-Actieplan mooie opsteker voor biotech sector

, ,

Vorige week presenteerde staatssecretaris Mona Keijzer de plannen van de overheid om het MKB te stimuleren. Het kabinet maakt daar tot en met 2021 in totaal 200 miljoen euro extra voor beschikbaar. Eén van de belangrijkste onderdelen van dit MKB-Actieplan is de verruiming van het budget van het Innovatiekrediet van 2019 tot en met 2021. HollandBIO is blij dat er na onze jarenlange en intensieve inspanningen eindelijk sprake is van een structurele toename. Het is na de verhoging van 2018 opnieuw een mooi resultaat voor de biotech sector, en een goede stap in de richting van een ijzersterk innovatieklimaat.

 

In het eerste jaar als staatssecretaris bezocht Mona Keijzer diverse MKB-ondernemingen tijdens de MKB-tour, waaronder biotech bedrijven op het Pivot Park en Leiden Bioscience Park. Hierbij besprak zij de drie grootste uitdagingen voor het MKB: personeel, digitalisering en financiering. Met name voor financiering pakken de aankondigingen erg positief uit. Het actieplan maakt ruim 120 miljoen euro vrij voor het behouden én intensiveren van de huidige regelingen. Naast uitbreiding van innovatie-instrumenten als het Innovatiekrediet, de MIT-regeling en het SBIR-programma, gaat er ook meer geld naar de SEED-regeling en komt er meer aandacht voor human capital. Verder komt er een regeling voor Thematische Technology Transfer om kennisinstellingen die excellent onderzoek verrichten op bepaalde thema’s met elkaar te verbinden voor een betere kennisbenutting.

 

Een ijzersterk innovatieklimaat

De plannen zijn aanvullend aan de nieuw op te zetten financieringsinstelling Invest-NL. Met Invest-NL komt er een platform dat kan dienen als vliegwiel voor de doorgroei van biotech bedrijven in verschillende fases van ontwikkeling. Het MKB-Actieplan waarborgt én versterkt de bestaande stimuleringsmaatregelen voor het MKB. Samen dragen zij bij aan een uitgekiende financieringsmix voor bedrijven in de life sciences. HollandBIO blijft zich inzetten voor een ijzersterk innovatieklimaat in Nederland. Zo blijven wij ook in de toekomst genieten van oplossingen uit de biotech die bijdragen aan een duurzame en gezonde samenleving.

 

Meer informatie over het MKB-Actieplan vind je in de officiële bekendmaking: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/29/200-miljoen-euro-voor-het-mkb

← All news

Trend analysis: Great year for Dutch biotech R&D

,

Today, the leading global business development database Biotechgate presents its 2018 trend report for the Dutch life sciences market. The annual trend report confirms the top position of the Netherlands in the life sciences industry.

For the Dutch biotech research and development efforts, 2017 proved to be remarkably fruitful. The development pipeline contains more products than previous years. Currently, 42 phase I, 47 phase II and 11 phase III studies are registered, which is almost twice as much as the total number of studies reported two years ago. And the preclinical studies are impressive, too. In total, 97 products are in preclinical development, holding promise for a bright future.

The total number of biotech companies is relatively stable: 455. The analysis reflects a well-established Dutch biotech sector. The data confirms the status of The Netherlands as Europe’s most attractive and innovative biopharmaceutical industry environment.

According to HollandBIO’s managing director Annemiek Verkamman, the Dutch Life Sciences sector is rewarding like no other. ‘In terms of scientific excellence and technological innovation the Netherlands is on top of Europe’s list. In our joint vision Life Sciences 2030, we show that our sector has what it takes to evolve into one of world’s leading clusters in 2030. The data of the trend analysis show we are on the right track!’

Download full report.

Biotechgate is a global business development database containing over 50,000 high-quality company profiles including company descriptions, contact information, product pipeline information, financing rounds and more. Biotechgate is owned and operated by Venture Valuation AG, a Zurich-based company specializing in independent assessment and valuation of technology-driven companies in high-growth industries.

Whether you are looking to partner with a Dutch company or looking for a specific service, you’ll find the most complete overview of the Dutch life sciences sector at www.dutchbiotech.com.

← All news

Invest-NL als vliegwiel voor innovatie

, ,

Op donderdag 31 mei organiseert de vaste Kamercommissie EZK een rondetafelgesprek over de nieuwe investeringsinstelling Invest-NL. Hierbij komen verschillende stakeholders aan het woord. HollandBIO’s Annemiek Verkamman zal namens de biotech sector pleiten voor een ijzersterk innovatieklimaat met een uitgekiende financieringsmix voor life sciences bedrijven. Op deze manier hebben bedrijven in alle fases van ontwikkeling toegang tot voldoende financiering. Daarmee kunnen zij werken aan innovatieve oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan.

 

Investeren in de life sciences sector loont. In Nederland zetten we wetenschappelijke excellentie, technologie en ondernemerschap succesvol om in maatschappelijke en economische waarde. De Nederlandse life sciences sector zit stevig in de lift. De afgelopen tien jaar verdubbelde de sector in omvang. En, zoals we voor ogen hebben in onze toekomstvisie Life Sciences 2030, stoot de sector van een Europese topvijfpositie door naar de absolute wereldtop. Dat betekent dat er werk aan de winkel is.

 

Valley of death

Voor een sterk innovatieklimaat zijn voldoende financieringsmogelijkheden in de verschillende fases van ontwikkeling onontbeerlijk. Dit voorkomt dat bedrijven na hun eerste stappen in de beruchte valley of death belanden: de financieringskloof die doorgroei van startups naar scale-ups in de weg staat. Hier moeten zowel publieke als private partijen op inspelen. Invest-NL kan volgens HollandBIO helpen de kloof te dichten.

 

Rol van Invest-NL

Invest-NL gaat zich richten op het financieren en realiseren van innovatie met maatschappelijke impact waar de markt nu niet in voorziet, zoals bij langlopende, risicovolle activiteiten het geval is. Om de investeringsinstelling tot een succes te maken voor bedrijven in de life sciences, is er volgens HollandBIO actie vereist. Zo moet er een mandaat en uitvoeringstaak komen gericht op het financieren van risicovolle ondernemingen die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen, aanvullend aan de markt. Daarnaast zijn er openbare, objectieve en meetbare toetsingscriteria voor investeringen nodig om voorspelbaarheid voor bedrijven te garanderen en vertraging of mislukking van aanvragen te voorkomen. Als laatste is een goede samenwerking met andere investeerders en initiatieven vereist.

 

Invest-NL geeft de overheid een instrument om bij te dragen aan de doorgroei van biotech bedrijven in verschillende fases van ontwikkeling. Zo kan het als vliegwiel dienen voor de sector en kunnen de bedrijven met nog meer slagkracht blijven werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en zorg.

 

Lees de volledige inbreng van HollandBIO voor het rondetafelgesprek hier.

← All news

Biotech Thursday bruist van de ideeën voor een uitgekiende financieringsmix

, ,

Voor veel ondernemers in de life sciences is het aantrekken van financiering de grootste uitdaging. Een uitgekiende financieringsmix is dan ook niet voor niets één van de doelstellingen van het HollandBIO programma “Een ijzersterk innovatieklimaat”. Toch blijkt de kloof tussen vroege fase financiering en VC-geld voor velen onoverbrugbaar, zo blijkt tijdens de Biotech Thursday van 26 april.  Vier sprekers gaven een introductie, als voer voor de levendige discussie.

Shelley Margetson is als CEO van Gadeta, zoals veel biotech ondernemers, op zoek naar financiering. Maar ze komt beslagen ten ijs: voordat ze startte bij Gadeta, was ze als CFO van Merus betrokken bij verschillende financieringsrondes en de beursgang. Cruciaal voor het succes van Merus was de financieringsmix: van grote farmaceuten met know-how en ervaring tot aan subsidies. Voor Gadeta zijn op dit moment generieke overheidsinstrumenten als de WBSO van groot belang. Een IPO is voor  Gadeta nog niet aan de orde, voorlopig blijft Shelley op zoek naar private financiering.

De KWF Kankerbestrijding investeert jaarlijks € 90 miljoen in onderzoek. Gezondheidsfondsen zijn meer en meer bezig met de valorisatie van de resultaten, in het belang van de patiënt. Martijn de Jager richt zich als projectleider valorisatie bij het KWF op de oprichting van het SUCCES Fonds. Met dit fonds wil het KWF samen met de Hartstichting en co-investeerders € 35 miljoen ophalen. Het SUCCES Fonds moet gaan investeren in ontwikkelingen die nu niet in aanmerking komen voor financiering, omdat ze tussen de wal en het schip vallen. De stap van de gezondheidsfondsen om een rol te spelen in het financiering van startups werd door de zaal met enthousiasme verwelkomd.

Patrick de Boer, partner en co-founder van ttopstart, benadrukt op zijn beurt het belang van een juiste financieringsmix. Afgaand op de groeiend aantal fondsen en de vele overnames, zou je zeggen dat er voldoende geld beschikbaar is voor de financiering van de sector. Toch zien startende en kleine bedrijven hier weinig van terug. Alternatieve financiering, bijvoorbeeld vanuit gezondheidsfondsen, wordt dan ook steeds belangrijker in de life sciences sector. Patricks belangrijkste advies voor starters: succesvolle financiering is bijna altijd een mix van timing, balans, relatie met de onderzoeksinstelling en capital costs.

Tot slot komt Marco Boonstra, general partner bij Forbion, aan het woord. Met ruim € 800 miljoen aan investeringen in life sciences bedrijven, is Forbion een van de grotere venture capitalists van Europa. Hoewel Forbion wereldwijd opereert, moet het fonds een deel van zijn geld, afkomstig van het DVI, in Nederlandse bedrijven investeren. De concurrentie is gigantisch. Slechts 1% van de ontvangen aanvragen kan uiteindelijk rekenen op financiering. Een trend van de laatste jaren is dat VC’s met steeds grotere tickets in bedrijven stappen. De grootste financieringskloof is volgens Marco dan ook tussen de startupfase en het moment dat VC’s het interessant vinden om in een bedrijf te stappen. Er is dan ook zeker ook een rol voor de overheid weggelegd om in dat gat te springen.

Na deze prikkelende introducties konden de aanwezigen niet wachten om verder te discussiëren, deels aan de hand van stellingen. De belangrijkste conclusies:

– Investeren in Nederlandse life sciences loont. Er is echter een groot verschil tussen Europese en Amerikaanse investeerders. In Amerika zijn de investeringen en daarmee de financieringsrondes groter. In Europe zien we deze trend inmiddels ook ontstaan.
– De overheid moet meer investeren in life sciences en in het gat tussen vroege fase financiering en VC’s springen. Investeringen vanuit de overheid betalen zich dubbel en dwars uit, zowel door het verder stimuleren van innovatie en banengroei, als de maatschappelijke impact die innovaties in de life sciences sector met zich meebrengen. De inzet van generieke middelen is van belang voor de hele sector, waarbij aandacht moet zijn op de aansluiting met het MKB.
– Hoewel de meningen uiteen lopen over de stelling dat Nederland het beste vestigingsklimaat heeft van Europa, is iedereen het erover eens dat de juiste prikkels aanwezig zijn. Om grote innovatieve bedrijven aan te trekken moet Nederland nog wel een tandje bijschakelen.

Uiteraard sloot ook deze Biotech Thursday af met een borrel, waarbij de aanwezigen nog lang doorpraatten over de verschillende ingrediënten voor een uitgekiende financieringsmix. HollandBIO heeft dankzij deze energieke Biotech Thursday weer meer dan genoeg munitie voor haar strijd om een ijzersterk innovatieklimaat te realiseren!