← All news

Europese aanpak nodig voor verdere investeringen in sleuteltechnologieën

, , ,

Europa moet gezamenlijk de concurrentie aangaan met Amerika en China op innovatieve sleuteltechnologieën. Dat is de boodschap van Maarten Camps, secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in zijn nieuwjaarsartikel voor ESB, een vakblad voor economen. Camps stelt dat Nederland niet alleen moet blijven handelen, omdat Europa een veel breder en sterker platform biedt om in te spelen op sleuteltechnologieën zoals biotechnologie. Met een Europese aanpak kan Nederland samen met andere lidstaten meer werk maken van ons toekomstige innovatie- en verdienvermogen.

Landen hebben op lange termijn veel baat bij investeringen in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën. Helaas raakt Europa achterop ten opzichte van andere continenten en zijn we vaak geen koploper meer. Veel lidstaten voeren een eigen innovatiebeleid, wat leidt tot versplintering en inefficiëntie. Deze fragmentatie zit grotere investeringen in sleuteltechnologieën in de weg en verlaagt de kans op baanbrekende innovaties.

Toch is Camps optimistisch over de toekomst. Hij geeft aan dat Nederland en Europa alles in huis hebben om de uitdaging aan te gaan en weer concurrerend te worden op sleuteltechnologieën. Dan moeten we wel drie oude reflexen laten varen:

  1. De zorg om nationale beleidsvrijheid te verliezen
  2. De focus op nationale baten op korte termijn
  3. De angst om fouten te maken

Camps eindigt met de conclusie dat Nederland en Europa het heft in eigen handen hebben. Dat vraagt wel om moed vanuit overheden in Europa. Onder andere door het loslaten van de drie oude reflexen, maar ook in de vorm van assertiviteit, coördinatie en keuzes durven maken. Alleen dan kan Europa daadwerkelijk betekenisvol inspelen op die technologieën en groeimarkten van de toekomst.

Klik hier voor het hele artikel.

← All news

Europese Commissie presenteert plannen voor miljardenfonds tech startups

,

De Europese Commissie heeft plannen aangekondigd voor een investeringsfonds dat zich richt op start-ups die met ‘deep tech’ bezig zijn. HollandBIO is blij dat biotechnologie ook voorbijkomt in de groep veelbelovende technologieën die daarvoor in aanmerking zou komen. De plannen voorzien in een lancering in 2021 en een startkapitaal van €3,5 miljard euro, maar moeten nog wel verder vorm krijgen tijdens onderhandelingen met lidstaten over het nieuwe budget van de Europese Unie. Het fonds zou onderdeel worden van de European Innovation Council (EIC) en krijgt een mandaat voor investeringen in kostbare en risicovolle technologieën.

Momenteel verschaft de Europese Unie al grants aan techbedrijven via het European Investment Fund (EIF), maar die gaan vaak voorbij aan risicovolle ondernemingen. Jean-Eric Paquet, General Director for Research & Innovation van de Europese Commissie, geeft aan dat traditionele venture capital fondsen meestal ook niet instappen in de vroegere fases bij deze risicovolle en kostbare ondernemingen, terwijl zulke bedrijven juist dan ook kapitaal nodig hebben om te bewijzen dat hun technologie werkt. Het investeringsfonds beoogt hierop in te spelen en bij te dragen aan het dichten van de ‘valley of death’ via equity en grants.

Bron: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-23/eu-plans-3-9-billion-fund-for-startups-in-valley-of-death

← All news

Nederlandse biotech valt in de prijzen

, ,

Het regende prijzen voor de Nederlandse biotech, vorige week tijdens de uitreiking van de European Lifestars Awards. Tijdens de jaarlijkse ceremonie staan de mooiste successen, doorbraken en baanbrekende deals van Europese life sciences prominenten centraal. Biotech toppers van eigen bodem beklommen het podium (Onno! Jan! Erik!), en zelfs meer dan eens.

Galapagos sleepte maar liefst drie awards in de wacht: voor ‘Deal of the Year’, samen met Gilead, voor ‘Clinical Trial of the Year’, en voor CEO Onno van de Stolpe, die gekroond werd tot ‘CEO of the Year’. Erik van den Berg, CEO van AM-Pharma en Jan van de Winkel, CEO van Genmab scoorden als runners-up een mooie “Highly Commended’. Genmab nam daarnaast de award voor ‘IPO of the Year’ in ontvangst. Tot slot bemachtigde Forbion de award voor ‘Venture Capital Firm of the Year’.

Een mooie bevestiging van wat we bij HollandBIO al lang wisten: Nederland is dé hotspot voor life sciences. Alle winnaars: van harte gefeliciteerd, en keep up the good work!

Klik hier om naar de website van de European Lifestars Award te gaan.

← All news

Invest-NL is een feit

, , ,

De kogel is door de kerk: de Nederlandse overheid mag investeringsfonds Invest-NL oprichten. De Eerste Kamer stemde vorige week in met het wetsvoorstel. Het fonds gaat investeren in risicovolle activiteiten van ondernemingen die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen, aan economische vooruitgang, en/of de doorgroei van start-ups en scale-ups. HollandBIO zet zich in voor een plek voor de life sciences binnen Invest-NL. De activiteiten van biotech bedrijven sluiten immers naadloos aan op deze doelstellingen.

Bovendien is er ook een duidelijke noodzaak: hoewel de Nederlandse life sciences sector overloopt van potentieel, laat de markt het op een aantal punten afweten. Zo is er gebrek aan kapitaal in de start-up fase en zoeken biotech bedrijven in de scale-up fase vaak tevergeefs naar grotere financieringsrondes. Het resultaat is dat de ontwikkeling van een life sciences bedrijf stagneert, dat een onderneming in financiële nood raakt, of dat het voor een appel en een ei opgekocht wordt door een internationale speler. Met extra investeringen voor start-ups en scale-ups kunnen we deze gaten in het financieringslandschap overbruggen om onze sterke kennispositie te verzilveren in maatschappelijke én economische waarde.

De inzet van HollandBIO is dat Invest-NL een brug gaat slaan tussen publieke regelingen en private investeerders in de Nederlandse life sciences. Zo kan het fonds als vliegwiel dienen voor innovatie. Het resultaat: Nederlandse biotech bedrijven kunnen met nog meer slagkracht werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en bijdragen aan economische vooruitgang.

Lees hier meer over het debat in de Eerste Kamer over Invest-NL

Lees hier meer over het marktfalen in het Nederlandse life sciences financieringslandschap

← All news

MSD verdubbelt biotechproductie in Oss

, , ,

MSD, het grootste geneesmiddelenbedrijf in Nederland, verdubbelt de komende jaren haar capaciteit voor biotechproductie in Oss. De uitbreiding is nodig vanwege de wereldwijd groeiende vraag naar behandelingen tegen diverse soorten kanker. Met de vergroting van de capaciteit en de nieuwe faciliteiten kan MSD vanuit Oss geneesmiddelen leveren aan de rest van de wereld.

Nederlands tintje aan wereldwijde kankerbestrijding

Kanker is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 116.000 mensen kanker (1). Wereldwijd overlijden ongeveer 1 op de 6 mensen aan de ziekte (2). Er zijn verschillende soorten behandelingen voor verschillende vormen van kanker, zoals doelgerichte therapie, chemotherapie en immuuntherapie. MSD richt zich vooral op immuuntherapie. MSD Nederland is – vooral in Oss – nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van immuuntherapie en speelt daar dus nog steeds een belangrijke rol in met biotechnologische productie.

16 miljard dollar

De investeringen in Oss maken deel uit van een meerjarenprogramma waarmee MSD 16 miljard dollar investeert om productiecapaciteit en -faciliteiten over de hele wereld uit te breiden. Binnen Nederland wordt op dit moment op de locaties van MSD in Haarlem, in Oss en in Boxmeer (diergezondheid) volop gebouwd.

Passie en trots

“Met nieuwe high tech faciliteiten en meer productiecapaciteit gaat Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van kanker. Met deze uitbreiding tonen we onze betrokkenheid bij de behandeling van kanker en dat doen we uiteindelijk voor al die patiënten”, vertelt John Glavas, directeur van MSD Oss Biotech. “Ik ben trots op onze medewerkers die elke dag met passie en trots aan deze behandelingen werken.” De uitbreiding is daarnaast goed voor de BV Nederland. MSD heeft momenteel 6.000 medewerkers in Nederland en is actief op het gebied van ontwikkeling, klinisch onderzoek, productie, verpakking en distributie.

1) KWF Kankerbestrijding https://www.kwf.nl/kanker In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 116.000 mensen kanker.
2) WHO, factsheets, key facts cancer, 12 september 2018 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer Cancer is the second leading cause of death globally, and is responsible for an estimated 9.6 million deaths in 2018. Globally, about 1 in 6 deaths is due to cancer.

Bron: https://msd.nl/msd-verdubbelt-biotechproductie-in-oss/ 

← All news

Verhelpen van marktfalen onthult ware potentie Nederlandse life sciences

, , ,

KPMG heeft een rapport over de life sciences uitgebracht genaamd ‘Unlocking the life sciences potential’. Deze publicatie stelt dat Nederland alle mogelijkheden in huis heeft om de groeiambitie voor de sector die HollandBIO formuleerde, Life Sciences 2030, te verwezenlijken. Voordat we daar zijn, moeten we nog wel verschillende aspecten van het Nederlandse life sciences ecosysteem verder verbeteren. HollandBIO ziet met name het adresseren van het marktfalen in het financieringslandschap voor de life sciences, als factor die het succes of falen van deze ambitie bepaalt.

‘Unlocking the life sciences potential’ beschrijft het Nederlandse life sciences ecosysteem. Nederland doet het goed op vlakken zoals werksfeer, educatie en infrastructuur. Toch zijn er ook gebieden waarin we nog achterlopen op andere landen.

KPMG benoemt 6 factoren die Nederland moet verbeteren:

1. Een complex en gefragmenteerd financieringslandschap

In de vroege, startup fase kent Nederland relatief weinig aanbod van privaat kapitaal, omdat investeerders minder bereid zijn risico’s te nemen. Wel zijn er enkele publieke financieringsinstrumenten, maar het nadeel is dat deze niet tegemoet komen aan de totale vraag naar kapitaal en vooral bestaan uit leningen. Deze financieringsvorm maakt beginnende ondernemingen minder aantrekkelijk voor investeerders. Het rapport ziet in deze fase dus een vorm van marktfalen.

In de latere, scaleup fase en daarna stelt het rapport vast dat Nederland verschillende private life sciences investeringsfondsen kent, maar dat ook hier sprake is van een vorm van marktfalen. Bedrijven in deze fases lijken Nederland te verlaten om hogere financieringsrondes in het buitenland op te halen zodat zij sneller kunnen doorgroeien. De gemiddelde jaarlijkse totale investering van €134 miljoen euro van Nederlandse investeringsfondsen in de life sciences tussen 2015 en 2019 is te weinig als je in ogenschouw neemt dat de investeringsomvang in deze fase vaak meer dan €50 miljoen per bedrijf is.

Daarbovenop maakt de strenge Nederlandse wet- en regelgeving, bijvoorbeeld als het gaat om de vergunningverlening voor klinisch onderzoek naar cel- en gentherapie, Nederland minder aantrekkelijk voor investeerders.

2. Te sterke regionale competitie

Regionale life sciences hubs houden zich te veel bezig met onderlinge competitie. De regio’s zouden juist met elkaar moeten samenwerken en zich op globaal niveau als nationaal collectief moeten positioneren. 

3. Beperkte aanwezigheid van grote life sciences-bedrijven

Nederland huisvest geen hoofdkantoren van grote life sciences-bedrijven. Dat betekent dat we niet kunnen profiteren van het aanzuigende effect van zulke vestigingen op het ecosysteem. 

4. Beperkte mate van ondernemerschap onder life sciences academici

Een nationale strategie voor het versterken van ondernemersvaardigheden ontbreekt. Universiteiten en instituten focussen te veel op wetenschappelijke publicaties in plaats van valorisatie en ondernemerschap.

5. Problemen rondom het uitwisselen en gebruik van data

Denk hierbij aan de problematiek rondom het inzetten en uitwisselen van patiëntendata, dat in Nederland maar niet van de grond lijkt te komen. De nieuwe regelgeving rond privacy en de beperkte onderlinge uitwisselbaarheid van data via de verschillende systemen die zorgverleners- en aanbieders hanteren zijn ook drempels die nog weggenomen moeten worden. 

6. Suboptimale samenwerking tussen overheid en industrie

Het huidige debat rondom de juiste prijs voor geneesmiddelen brengt onrealistische verwachtingen met zich mee. Maatregelen als magistrale bereidingen lossen het probleem niet op. Het heeft zelfs een averechts effect omdat het onduidelijkheid schept onder bedrijven over de waarde die Nederland toekent aan intellectueel eigendom. Logischerwijs zullen bedrijven wel twee keer nadenken bij nieuwe investeringsbeslissingen en de vraag of zij dat al dan niet voor Nederland kiezen.

Om in 2030 tot een bloeiend Nederlands life sciences ecosysteem te komen, moeten we het marktfalen in het financieringslandschap en de andere factoren de aankomende jaren aanpakken. Dat vraagt om stevige samenwerking tussen alle betrokken partijen, van overheid tot bedrijven, en van investeerders tot onderzoeksinstellingen. Het Nationaal actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor topsector Life Sciences & Health’ is alvast een goed begin.

Bronnen

← All news

Overheid bouwt Actieprogramma Nederlandse life sciences verder uit

, , , ,

Het Nationale Actieprogramma van de Nederlandse overheid dat beoogt de Life Sciences & Health sector een verdere impuls te geven, krijgt steeds meer vorm. Na de gezamenlijke aankondiging begin 2019 door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van dit actieprogramma, volgt nu een Kamerbrief van EZK-staatssecretaris Keijzer met daarin de plannen om van Nederland een internationale life sciences hub te maken. HollandBIO is blij dat daarin het verder versterken van het vestigingsklimaat voor de life sciences en het versnellen en verbeteren van de route van lab naar patiënt centraal staan. Wij helpen de komende tijd dan ook graag mee hier nog meer werk van te maken.

In de Kamerbrief komt onder andere het nieuws aan bod dat Clémence Ross-van Dorp is benoemd als ambassadeur van het actieprogramma. Zij benut haar tijd nu voor gesprekken met alle partijen om zo in de zomer van 2020 samen tot één nationaal actieprogramma te komen. Aandachtspunt daarbij is een aantrekkelijk vestigingsklimaat zodat bedrijven op de lange termijn in de Nederlandse LSH-sector blijven investeren. Ook innovatieve ontwikkelingen op het terrein van nieuwe geneesmiddelen en medische interventies zoals cel- en gentherapie, regeneratieve geneeskunde en personalised medicine vragen om meer samenhang.

Versterking vestigingsklimaat

Hoewel Nederland al verschillende ingrediënten kent die ons tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor life sciences bedrijven maken, leiden (internationale) ontwikkelingen en de grote ambitie die Nederland heeft tot extra inspanningen om ons vestigingsklimaat voor de life sciences verder te versterken.  Zo zorgt de komst van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) naar Nederland, en in het kielzog daarvan de Amerikaanse evenknie Food and Drug Administration (FDA), voor economische kansen. Datzelfde geldt voor life sciences bedrijven die een vertrek uit het Verenigd Koninkrijk overwegen in verband met de onrust over de Brexit. De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) heeft daarom de krachten gebundeld met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en een aantal grote steden om Nederland verder op de kaart te zetten als LSH-land onder de noemer ‘Invest in Holland Life Sciences & Health’.

Naast het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, wil de overheid ook aandacht houden voor andere aspecten die bijdragen aan een ijzersterk innovatie- en vestigingsklimaat. In de gesprekken tot nu toe komen drie aandachtspunten naar voren:

  1. De steeds lastiger zoektocht naar geschikt personeel, van laboranten op mbo-niveau tot universitair afgestudeerde farmaceuten. Daarnaast hebben bedrijven moeite met het aantrekken van geschikt senior management uit andere landen binnen de Europese Unie.
  2. De op dit moment zeer beperkt beschikbare lab- en onderzoeksruimte voor onderzoekers en innovatieve bedrijven in de sector.
  3. De strenge Nederlandse regelgeving en de lange doorlooptijden van vergunningverlening voor klinisch onderzoek naar cel- en gentherapie, waar Nederland sterk achterloopt in vergelijking met andere landen.

Massachusetts – the Netherlands Transatlantic Life Sciences Partnership

Een volgend aanknopingspunt dat staatssecretaris Keijzer aanhaalt in de Kamerbrief is de Memorandum of Understanding (MoU) die het Massachusetts Office of International Trade and Investment (MOITI) en het Nederlandse ministerie van EZK hebben ondertekend tijdens de economische missie naar Boston afgelopen juli onder leiding van minister-president Rutte. Publieke en private sectoren uit Massachusetts en Nederland willen investeringen en innovatiekansen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan stimuleren. Naast de ondertekenaars zullen Health~Holland, MassBio, HollandBIO, het Massachusetts Life Sciences Center en het Henri A. Termeer Tribute Committee ondersteuning bieden voor het versnellen van de groei van de hubs voor life sciences in Nederland en Massachusetts en de kansen voor onderzoeksorganisaties en bedrijven.

Snellere en betere geneesmiddelenontwikkeling

Naast het versterken van het vestigingsklimaat wil de overheid met het actieprogramma ook een verschil maken in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, omdat zij op dit moment een aantal innovatieve ontwikkelingen ziet die samenkomen op het terrein van nieuwe geneesmiddelen en medische interventies. Om hierop in te spelen, is de inzet op sleuteltechnologieën als life sciences technologies/biotechnologie en daaraan gelieerde technologieën essentieel volgens de Kamerbrief. Die kunnen zowel een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen maar dragen ook bij in economisch opzicht in de vorm van nieuwe bedrijvigheid, het vergroten van de concurrentiekracht of het versterken van de banengroei.

Om toekomstige therapieën sneller en beter van het laboratorium naar de individuele patiënt te brengen, is het volgens de staatssecretaris cruciaal om meer samenhang te creëren in alle bestaande en nieuwe initiatieven in het gehele proces van therapieontwikkeling. ZonMw doet een voorstel de activiteiten te bundelen en de kansen daaruit te verzilveren door de vorming van Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST): een nationaal programma voor therapieontwikkeling. De contouren daarvan wil ZonMw de komende tijd uitwerken tot een samenhangend, breed gedragen programmavoorstel. VWS-minister Bruno Bruins gaat de Tweede Kamer daar in een aparte brief verder over informeren. HollandBIO hoopt dat het sneller en beter van lab naar patiënt brengen van nieuwe behandelingen daarin centraal staat, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan oplossingen die gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid verenigen.

Lees hier de volledige Kamerbrief terug.

← All news

HollandBIO trotse kennispartner van de Zorgambassade

, ,

Sinds kort maakt HollandBIO onderdeel uit van het Kennisnetwerk van de Zorgambassade, de nieuwe denk- en doetank voor de zorg. Binnen de Zorgambassade buigen elk jaar zestien zorgprofessionals zich over de belangrijkste problemen uit de zorg. Deze professionals komen uit verschillende hoeken van de sector en  combineren hun aandacht en kennis tot concrete, schaalbare oplossingen.

Als onderdeel van het Zorgambassade Kennisnetwerk helpt HollandBIO met het verspreiden van het verhaal van de Zorgambassade en zijn wij beschikbaar voor een inhoudelijke bijdrage of implementatie van oplossingen.

Ben jij werkzaam in de zorg en wil jij een verschil maken? Meld je dan aan bij de Zorgambassade via www.zorgambassade.nl en pak één jaar lang samen met andere professionals hardnekkige zorgproblemen aan.

← All news

Iedereen wordt beter van komst medicijnagentschap

, , ,

In het Parool geeft onze eigen Annemiek Verkamman uitleg over de voordelen die de vestiging van het Europees Medicijn Agentschap, EMA, in Nederland heeft voor het nationale life sciences-cluster. Hoewel de VS voorloopt op het gebied van geneesmiddelontwikkeling, is het Nederlandse gezondheidssysteem beter toegerust om ervoor te zorgen dat die geneesmiddelen de patiënt daadwerkelijk bereiken. “Dat biedt kansen voor ons,” aldus Annemiek, “want in het Nederlandse model weten we elkaar goed te vinden, zodat we tot oplossingen komen waarbij gezondheid, innovatie en betaalbaarheid samengaan.” In het kielzog van EMA zullen ook meer gespecialiseerde dienstverleners hun weg naar Nederland vinden om biotechbedrijven te ondersteunen. “Dat kan ertoe leiden dat de ontwikkeling minder lang hoeft te duren en er minder mislukkingen zijn.”

Lees hier het hele artikel (inloggen verplicht).

← All news

Bruins bepleit balans

, , , , ,

Afgelopen week reageerde VWS minister Bruno Bruins, mede namens de minister van EZK, op de visie van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra “Voor één gezonde Europese geneesmiddelenmarkt”, die zij vlak voor de Europese verkiezingen de ether in slingerde. En dat doet Bruins verdienstelijk. In zijn Kamerbrief legt de minister uit hoe de vork in de steel zit als het gaat om transparantie, intellectueel eigendom en andere stimuleringsmaatregelen, marktmacht, maximumprijzen en Europese samenwerking. De inzet van zijn beleid: innovatie stimuleren en belonen, misbruik gericht aanpakken.

Je leest de Kamerbrief hier.