← All news

HollandBIO verwelkomt Robbert Wever

, ,

Bij HollandBIO zijn we heel blij dat Robbert Wever per 24 september aansluit bij ons team. Robbert komt vers van de universiteit en zal aan de slag gaan als project manager voor een IJzersterk Innovatieklimaat. Hij heeft zijn master in Bio-Pharmaceutical Sciences behaald aan de Universiteit Leiden. In zijn laatste studiejaar heeft hij gekozen voor de specialisatie Business Studies (voorheen Science Based Business) om de biofarmacie vanuit de commerciële kant te benaderen. Daarom heeft hij zijn studie afgerond als Junior Business Analyst bij InnovationQuarter, waar hij heeft meegedraaid in het investeringsteam. Gedurende zijn studie heeft hij niet stilgezeten. Naast zich te hebben ingezet voor de opleiding, het onderzoeksinstituut en zijn studievereniging, was hij twee jaar lang regiomanager van SpelenderGrijs. Zijn nieuwe avontuur zal bij HollandBIO gaan plaatsvinden en wij zijn ervan overtuigd dat hij met zijn gedrevenheid, enthousiasme en ambities zich volledig gaat inzetten voor de versterking en verbetering van het innovatieklimaat.

“Ik heb enorm genoten van alle vakken die in mijn wetenschappelijke studie voorbijkwamen, maar ben nog meer getriggerd door het veld van innovatie. Ik ben er niet voor gemaakt om stil te zitten en houd van continue uitdagingen. Toen bij HollandBIO de functie als project manager voorbijkwam, aarzelde ik geen moment. De combinatie van life sciences en innovatie sluit perfect bij mij aan. Ik ga voor een ijzersterk Nederlands innovatieklimaat!”

Wil jij kennismaken met Robbert?    

Robbert is bereikbaar via robbert.wever@hollandbio.nl of 070-833 1333.

← All news

Kabinet licht tipje van sluier op over investeringsfonds

, , ,

Tijdens Prinsjesdag werd duidelijk dat de overheid aan de slag gaat met een stevig, nieuw investeringsfonds. In de Miljoenennota staat dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat nog dit jaar met een plan komt om het duurzame verdienvermogen van Nederland op de lange termijn te versterken. In interviews in aanloop naar Prinsjesdag noemt Wiebes biotech als één van de gebieden waar Nederland in uitblinkt en verder in moet investeren. HollandBIO is het hier van harte mee eens en houdt de vinger aan de pols.

Hoewel de toelichting op het investeringsfonds in de Miljoenennota nog wat abstract blijft, lichtten EZK-minister Wiebes en minister van Financiën Hoekstra in de afgelopen tijd al voorzichtig een tipje van de sluier op tijdens interviews en lezingen. Wat hen betreft gaat de Nederlandse overheid actiever werk maken van investeringen in innovatieve sectoren. Zo bestempelde minister Hoekstra tijdens de HJ Schoo-lezing, de biotech bijvoorbeeld als sector waar Nederland nog te weinig in investeert en minister Wiebes noemde in diverse interviews gentechnologie als eerste bij de gebieden waarin Nederland uitblinkt qua vindingen maar nog te weinig van meeprofiteert.

Bronnen:

← All news

Erik, Jan en Onno gaan voor goud

, , ,

Maar liefst drie Nederlandse CEO’s zijn genomineerd voor de Lifestars European CEO of the year award. Erik van den Berg (AM-Pharma), Jan van de Winkel (Genmab) en Onno van de Stolpe (Galapagos) zijn in de race voor de felbegeerde titel. Deze prijs reikt men uit aan de CEO van zowel een beursgenoteerd als een niet-beursgenoteerd bedrijf. We gaan dus voor twee keer goud.

De 2019 European Lifestars Awards vinden dit jaar plaats op 19 november in Londen aan de vooravond van Jefferies Annual Healthcare Conference in Londen. Tijdens dit jaarlijkse event komen life science leiders, investeerders, partners en dealmakers samen. Het is een viering van de succesverhalen, doorbraken, transacties en baanbrekende deals en de mensen, teams en organisaties die een cruciale rol hebben gespeeld in de vooruitgang van de industrie in het afgelopen jaar. Een jury bestaande uit 75 life sciences professionals reikt achttien gewilde Lifestars awards uit, waaronder die van CEO van het jaar. Deze prestigieuze prijs is een blijk van erkenning voor uitstekend leiderschap.

De Nederlandse nominaties zijn een bevestiging van de innovatiekracht en potentie van onze life sciences-sector. Dat de leiders van AM-Pharma, Genmab en Galapagos geselecteerd zijn, is volgens HollandBIO geen verrassing. Het succes van AM-Pharma, de indrukwekkende pijplijn die Genmab in 20 jaar heeft opgebouwd en de recente giga-Gilead-boost voor Galapagos, vragen om krachtig leiderschap. HollandBIO is benieuwd wie de awards van CEO van het jaar uiteindelijk in de wacht gaan slepen en zal zeker duimen voor Erik, Jan en Onno!

← All news

Innovatiekrediet budget beschikbaar

, , ,

Innovatieve bedrijven opgelet! Het Innovatiekrediet heeft nog budget, voor zowel technische als klinische ontwikkelingsprojecten. Werk je aan de technische ontwikkeling van een nieuw product, of aan de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? Dan is het nog mogelijk om te profiteren van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is bedoeld voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Grijp die kans en dien je aanvraag in bij RVO. Voor meer informatie, kijk je op de website van RVO.

← All news

Invest-NL blijft ook bij laatste politieke stappen open blik houden

,

Na veel eerdere stappen was het nu aan Eerste Kamerleden om schriftelijke vragen over het wetsvoorstel ter oprichting van Invest-NL in te dienen. In zijn beantwoording blijft Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dicht bij zijn eerdere toelichtingen aan de Tweede Kamer. Naast de focus op startups en scaleups houdt hij zijn open blik wat betreft de brede investeringsmogelijkheden van Invest-NL. Daar is HollandBIO heel blij mee, want daarmee blijft Invest-NL potentieel een vliegwiel voor innovatie in de Nederlandse biotech door de gaten in het financieringslandschap te dichten. Op 10 september plant de Eerste Kamer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in, waarmee de laatste politieke stappen voor daadwerkelijke oprichting in zicht komen.

De beantwoording van minister Wiebes (mede namens minister van Financiën Hoekstra) van de vragen van Eerste Kamerleden lag in het verlengde van eerdere reacties die hij gaf in de Tweede Kamer. Een paar relevante elementen:

  • De focus van Invest-NL blijft ongewijzigd: het moet zich richten op het tegengaan van marktfalen (in diverse vormen) op maatschappelijke transities en op de doorgroei van startups en scaleups. Omdat veel vragen zich richten op klimaat en de energietransitie gaat daar veel aandacht naar uit, maar tegelijkertijd benadrukt de minister dat dit uitdrukkelijk niet het enige investeringsdomein is. Bovendien roept de aangenomen motie Veldman ook op tot specifieke aandacht voor het stimuleren van de doorgroei startups en scaleups
  • Veel vragen gaan in op de investeringscriteria die Invest-NL gaat hanteren. Minister Wiebes geeft aan dat zaken als additionaliteit, risico/rendement, maatschappelijke meerwaarde en de internationaal gangbare vereisten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen daarin een rol spelen. Daarnaast gaat Invest-NL van tevoren bepaalde KPI’s opstellen, bijvoorbeeld over vermeden CO2 uitstoot. Ook KPI’s over additionele werkgelegenheid of bijdrage aan R&D zijn mogelijk.
  • Op vragen over intellectueel eigendom geeft Wiebes een uitgebreid antwoord. Als er sprake is van octrooien die mede mogelijk zijn gemaakt door de activiteiten van Invest-NL en van de deelnemingen die Invest-NL houdt, hangt het van de contractuele afspraken af waar de daaruit voortvloeiende rechten komen te liggen. Wanneer de opbrengsten ten gunste komen van een vennootschap waarvan InvestNL op dat moment aandeelhouder is, zullen de opbrengsten van de octrooien bijdragen aan de waarde van de aandelen waarvan Invest-NL eigenaar is.

HollandBIO is blij dat minister Wiebes aangeeft dat Invest-NL de ruimte blijft houden om op verschillende domeinen in te zetten, van klimaat en energie tot gezondheid en zorg en het stimuleren van startups en scaleups in veelbelovende sectoren. Dit betekent dat de uitgangspunten en focus van Invest-NL nog steeds goed aansluiten op de mogelijkheden en uitdagingen in de biotech sector. Onze inzet is dat Invest-NL een brug gaat slaan tussen publieke regelingen en private investeerders. Zo kan het als vliegwiel dienen voor innovatie en kunnen Nederlandse biotech bedrijven met nog meer slagkracht werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Benieuwd naar alle vragen van Eerste Kamerleden over het wetsvoorstel ter oprichting van Invest-NL en de beantwoording daarvan door ministers Wiebes en Hoekstra? Lees dan hier verder.

← All news

Europese Commissie en OESO pleiten voor overbruggen gaten financieringslandschap

,

Hoe kunnen we als maatschappij innovatie en R&D stimuleren? Over die vraag bogen zowel de Europese Commissie als de OESO zich de afgelopen tijd. In antwoord op die belangrijke vraag, omarmt de Europese Commissie een advies van Maria Mazzucato, waarin zij stelt dat het dichten van de gaten in het financieringslandschap voor startups en scaleups een belangrijke voorwaarde is voor het aangaan van maatschappelijke uitdagingen. Daarbij noemt Mazzucato onder meer de biotech sector als voorbeeld. De OESO neemt op haar beurt de aanpak van Nederland onder de loep. De gerenommeerde organisatie komt tot de aanbeveling dat de Nederlandse overheid er goed aan zou doen om, naast bestaande generieke instrumenten, meer in te zetten op directe financieringsvormen om private investeringen aan te jagen. HollandBIO is het van harte eens met de aanbevelingen van zowel de Commissie als de OESO. De Nederlandse overheid kan, bijvoorbeeld via Invest-NL, direct werk maken van de aanbevelingen en de gaten in het financieringslandschap in de life sciences dichten.

Europees missiegedreven innovatiebeleid

Net als de Nederlandse overheid is ook de Europese Commissie op dit moment bezig met het vormgeven van een missiegedreven innovatiebeleid. Voorlopige Europese missies zijn bijvoorbeeld het vinden van een behandeling tegen kanker, innovaties die helpen om te gaan met klimaatverandering en het werken aan bodemgezondheid en voedsel. De Commissie schakelde de hulp in van de wereldberoemde econoom Maria Mazzucato. In haar advies aan Europese en nationale overheden over missiegedreven innovatiebeleid geeft zij aan dat het dichten van de gaten in het financieringslandschap voor startups en scaleups een belangrijke voorwaarde is voor het verwezenlijken van de ambities. Hierbij noemt ze de biotech sector als voorbeeld.

OESO: Nederlandse overheid moet meer inzetten op directe stimuleringsmaatregelen

Ook de OESO heeft een advies uitgebracht waarin zij de maatregelen van overheden om innovatie en R&D aan te jagen, per land op een rij zet. Het tweejaarlijkse ‘The Going for Growth report’ roemt het Nederlandse innovatieklimaat om zijn uitstekende indirecte maatregelen om R&D-bedrijvigheid te stimuleren, zoals de WBSO. Tegelijkertijd blijven private investeringen in R&D in Nederland flink achter bij andere Europese landen. De OESO wijt dit vooral aan de vrij beperkte vormen van directe ondersteuning van bedrijven door de Nederlandse overheid, in de vorm van subsidies en leningen. Het advies is om meer van dit soort instrumenten in het leven te roepen die toegespitst zijn op de uitdagingen en de vraag naar kapitaal per sector.

Invest-NL als mogelijk vliegwiel voor innovatie

HollandBIO maakt werk van een ijzersterk innovatieklimaat voor de Nederlandse life sciences en gaat de komende tijd dan ook aan de slag om de aanbevelingen uit beide adviezen voor het voetlicht te krijgen bij politici en beleidsmedewerkers. Een van de manieren om het beste tegemoet te komen aan deze aanbevelingen, is wat HollandBIO betreft de nog op te richten financieringsinstelling Invest-NL. Met de opdracht die Invest-NL heeft meegekregen, kan zij een brug slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Zo kan Invest-NL als vliegwiel dienen voor innovatie en kunnen biotech bedrijven met nog meer slagkracht blijven werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Europees missiegedreven innovatiebeleid: https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-work-major-research-and-innovation-missions-cancer-climate-oceans-and-soil-2019-jul-04_en

Rapport Maria Mazzucato: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_mazzucato-report-issue2_072019.pdf

OESO-rapport The Going for Growth: https://read.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2019_aec5b059-en

← All news

TEMPLE THERAPEUTICS B.V. WINS EUROSTARS GRANT FOR NOVEL ONCOLOGY PROGRAM

,

Temple Therapeutics, B.V. (the “Company” or “Temple”), a clinical stage biotechnology company engaged in the development of first-in-class therapeutics for post-surgical adhesion prevention, endometriosis, and oncology, announced today that the Company and its consortium partners will be receiving non-dilutive funding of $3 million to develop a novel therapeutic based on the discovery of a novel target found in a range of solid tumors. The funding is committed by the Eurostars program that is backed by Eureka (35 participating countries) and the European Commission. The consortium partners in the project are Inspherso(Switzerland), University of Gothenburg, The Sahlgrenska Academy, Sahlgrenska Cancer Center (Sweden), and Xenopat (Spain).  The Company’s team consists of leading clinicians and researchers across Europe, UK and USA.

Key partners outside the Eurostars consortium for Temple are Associate Professor and inventor Ghassan Saed, PhD. of Wayne State University and Karmanos Cancer Center in Michigan, USA, Professor Ahuva Nissim, PhD. of Queen Mary University and William Harvey Research Institute (London, UK) and principal investigator Dr. Rebecca Kristeleit Associate Professor at UCL and Honorary Consultant Medical Oncologist UCLH (London, UK). Internally, Temple has a strong development team lead by CSO Lynne Robertson, PhD. and CMO and Medical Lead, Neil Sankar, MD. Additionally, the team is supported by former Pfizer’s VP of Early Stage Oncology, Pamela Garzone,PhD., who now is the CMO of Calibr at the Scripps Research Institute in La Jolla, USA.

GAINING FURTHER MARKET CREDIBILITY

“Eurostar’s non dilutive grant is a validation of our team, novel science, novel target and commercial potential,” remarks Sanj Singh, CEO of Temple. “As a result, we are currently doing a $45M raise to advance our lead through to registration and bring our exciting pipeline in oncology to the clinic within the next three years. Data and team drives value and we have both. Early interactions with pharma have suggested the best positioning for this program maybe in combination therapy or potentially as a monotherapy for patients who do not respond to immunotherapy or have failed other courses of treatment. We believe the data suggests, that TTX33 may be a potent targeted therapy across a broad range of resistant solid tumors, such as ovarian.”

TTX334ag, the novel target was identified by the scientific lead, Dr. Saed, and has no known molecules in development. However, TTX334ag’s role in cell proliferation and cell survival in cancer are published and established; particularly in resistant cancers such as breast, thyroid, and colo-rectal which shows high correlation of the presence of the target. Early in-vivo data in resistant, cisplatin and chemoresistant ovarian cancers demonstrate high expression of the target and selective killing of cancer cells by over 80%. At the same time, healthy primary cells were minimally or not affected in the same studies. Developing a highly selective and targeted antibody or small molecule could prove valuable for cancer patients who otherwise have no other options.    

Temple is a private clinical stage biotechnology company and is developing first in class therapeutics across three franchises: pharmacosurgical (i.e. novel approach using a drug for adhesion prevention), fibrosis (endometriosis) and oncology. The company is headquartered in Geleen/Maastricht (The Netherlands) and has research affiliations across leading academic centers across the globe. Temple’s focus on interconnectedness and power of the human biology has uncovered novel pathways and potential therapeutics to solve some of today’s largest unmet medical needs.

Source: http://www.templerx.com/blog/details/temple_therapeutics_bv_wins_eurostars_grant_for_novel_oncology_program.html

← All news

20MED THERAPEUTICS AND PARTNERS RECEIVE EUROSTARS GRANT FOR THE DEVELOPMENT OF NEW MRNA THERAPEUTICS FOR OSTEOARTHRITIS

,

20Med Therapeutics announced with its partners Ethris GmbHthe AO Research Institute Davos and Paracelsus Medical University the receipt of a Eurostars grant to be used to further the development of a novel approach to treating osteoarthritis (OA) by the consortium of companies and institutions. The Eurostars program is managed by the EUREKA organization, which supports highly innovative technologies to bring them closer to the market and is supported by the European Union under the Horizon 2020 Framework Program.

Osteoarthritis, which affects 130 million people worldwide, is characterized by chronic joint pain and functional impairment. OA imposes a huge burden on the individual patient and European health care system. No treatments for OA are available to counteract disease progression. Often total joint replacement is the only therapeutic option.

“With osteoarthritis predicted to be the fourth leading cause of disability worldwide by 2020 and no approved treatments to counteract disease progression, there is an urgent need for new treatment options,” said Dr. Michiel Lodder, CEO of 20Med Therapeutics. “The Eurostar grant will support the development of a novel approach to treating osteoarthritis using bioresponsive polymer-based nanoparticle delivery of stabilized mRNA factors into the joint.”

The consortium’s novel approach to developing new mRNA therapeutics for OA utilizes 20Med’s unique patented nanotechnology combined with Ethris’ proprietary stabilized non-immunogenic mRNA technology – SNIM®. The new therapeutics will be tested in different preclinical models by the consortium partners from Paracelsus Medical University, Salzburg, Austria, and the AO Research Institute Davos (ARI), Switzerland.

Source: https://20medtx.com/news/joint-approach-pressrelease/

← All news

Massachusetts and the Netherlands kickoff international partnership in life sciences

, ,

Public and private sectors from Massachusetts and the Netherlands want to boost investment and innovation opportunities across both sides of the Atlantic.

Cambridge (MA), 23 July 2019 – During an official economic mission from the Netherlands to Boston led by Prime Minister Rutte, representatives from public investment agencies, the biotech industry and other organizations convened to discuss a broad-based partnership to advance ongoing collaboration in life sciences between the Netherlands and the Commonwealth of Massachusetts. TheMassachusetts Office of International Trade and Investment and the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy signed a Memorandum of Understanding laying the basis for a Massachusetts – the Netherlands Transatlantic Life Sciences Partnership.

The signature of the Memorandum of Understanding (MOU) is a testimony to the strategic importance of life sciences as well as a mutual recognition of Massachusetts and the Netherlands as two international biotech hubs. Indeed, Massachusetts counts nearly 70,000 people working in life sciences, with Boston-Cambridge alone boasting more than 500 biotech companies, 5 of the top 6 hospitals in the U.S., and 48 colleges. The Netherlands is a younger yet rapidly growing biotechnology hub at the heart of the EU, with more than 420 biopharmaceutical companies, 12 research universities, 85 hospitals, around 200 public-private partnerships and is the home to the European Medicines Agency (EMA). The Netherlands is also one of the most concentrated life sciences and health clusters worldwide, featuring 2,900 companies within a 200km radius. 

In addition to the signatories, Health-Holland, MassBio, HollandBIO and the Henri A. Termeer Tribute Committee will provide support for accelerating the growth of their life sciences hubs and the global opportunities for their respective domestic research organizations and companies. The partnership entails regular dialogues to promote a mutual understanding of the environment for life sciences in Europe, in the U.S. and worldwide, and facilitate global expansion. Collectively, these organizations will set-up various activities to foster collaboration and partnership across the Atlantic such as exchange of scientific results, pitches of research projects and generally fostering the flow of talent, ideas and people between the two ecosystems.

Focco Vijselaar, Director-General Enterprise and Innovation at Ministry of Economic Affairs and Climate Policy: “The Netherlands and Massachusetts have successful life sciences communities. By joining forces in this partnership they can both be strengthened.”

Mark Sullivan, Executive Director of Massachusetts Office of International Trade and Investment: “By signing this MoU we underline the great opportunities that lie ahead of two formidable life sciences ecosystems, here in Massachusetts as well as in the Netherlands. This international partnership will help create economic development and investment in the sector.”

John Maraganore, co-chair of The Henri A. Termeer Tribute Committee, Board Member of BIO and CEO of Alnylam Pharmaceuticals, Inc.: “This MOU is a great demonstration of the international leadership of Massachusetts in life sciences, as well as the fast-growing development of the Netherlands as an environment that champions a vibrant ecosystem for life sciences and healthcare innovation. As a company headquartered in Cambridge, MA and with strategic and growing European operations in the Netherlands, we are strongly convinced that the collaboration potential between innovators in these two leading life sciences hubs is immense, and patients are waiting for the fruits of our work.”

Hans Schikan, Top Team member of Health-Holland: “Working together is part of the Dutch DNA. By collaborating with the best we can identify innovative solutions that matter.”

Robert K. Coughlin, President and CEO, MassBio: “Disease has no borders, and neither should the research and development necessary to create new therapies and cures. We’re looking forward to embarking on this international partnership with the Netherlands and sharing the talent, resources, and capabilities of Massachusetts’ innovation ecosystem so we can all more efficiently bring new tomorrows to patients around the globe.”

Annemiek Verkamman, Managing Director at HollandBIO, the Dutch biotech industry association: “This transatlantic partnership provides a solid basis for increased collaboration between both our vibrant life sciences communities. We are looking forward to helping create opportunities for innovation and investments and fostering mutual understanding of our life sciences ecosystems.”

Mark Sullivan (Massachusetts Office of International Trade and Investment) and Focco Vijselaar (Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy) sign the MoU laying the basis for a Massachusetts – the Netherlands Transatlantic Life Sciences Partnership. Standing, the Dutch Minister for Medical Care Bruno Bruins.
The representation of the supporting organizations of the MoU and the trade mission to Boston. From left to right: Hans Schikan (Health-Holland), Henne Schuwer (Dutch Ambassador in the United States), John Maraganore (Henri A. Termeer Tribute Committee, Alnylam Pharmaceuticals), Charlie Baker (Governor of Massachusetts), Belinda Termeer (Henri A. Termeer Tribute Committee), Mark Rutte (Prime Minister of the Netherlands), Robert Coughlin (MassBio), Bruno Bruins (Dutch Minister for Medical Care and Sport), Annemiek Verkamman (HollandBIO), Hans de Boer (VNO-NCW), Travis McCready (Massachusetts Life Sciences Center).
 
Photography by © Kyle Klein and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in the USA
← All news

€116 miljoen voor AM-Pharma

, , ,

AM-Pharma haalt maar liefst €116 miljoen op om de behandeling die het ontwikkelt tegen acuut nierfalen naar de kliniek te brengen. De medische vraag naar een medicijn is groot. Jaarlijks overlijden wereldwijd ongeveer 700.000 mensen aan acuut nierfalen, en er is nog geen behandeling voorhanden. De financieringsronde is een van de grootste ooit van een zelfstandig Nederlands biotech bedrijf, en kwam tot stand door een consortium van bestaande en nieuwe investeerders. Voor AM-Pharma start hiermee een spannende nieuwe fase, waarvoor het bedrijf flink uit zal breiden. De deal onderstreept de potentie en innovatiekracht van de Nederlandse biotech sector, die eerder deze week al een enorme boost kreeg dankzij de versterkte samenwerking tussen Galapagos en Gilead.

De laatste stap die AM-Pharma moet zetten op de lange route van lab naar registratie is bepaald geen sinecure. AM-Pharma wil zijn kandidaat-geneesmiddel testen bij 1.400 patiënten, verspreid over honderd ziekenhuizen in twaalf landen. De studie moet voldoende data opleveren voor goedkeuring van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en de FDA in de VS.

Het succes van AM-Pharma betekent dat de Nederlandse biotech sector weer een groeidiamant rijker is. Het bedrijf is illustratief voor de kwaliteit en potentie van de sector, maar ook voor de moeilijke route die een biotech bedrijf van lab naar patiënt moet bewandelen. Vorig jaar publiceerde AM-Pharma veelbelovende resultaten van een eerdere klinische studie in het gezaghebbende Journal of American Medical Assocation (JAMA). Toch trok farmaceut Pfizer zich vanwege een strategische koerswijziging terug als partner van AM-Pharma, waarna het kleine bedrijf op zoek moest naar nieuwe financiers. De goede data, de grote medische noodzaak en de volharding van het AM-Pharma team onder leiding van CEO Erik van den Berg maakten dit succes mogelijk.

Het is uitzonderlijk dat een biotech bedrijf zelfstandig deze stap richting registratie zet. Meestal wordt voor zogenaamde fase III studies samenwerking gezocht met een grote farmaceut die de financiële middelen en de infrastructuur heeft om deze veeleisende fase te doorlopen. Een andere meer gebruikelijke route om kapitaal op te halen is een beursgang.

Het aantrekken van financiering is en blijft een van de grootste uitdagingen voor start-ups en scale-ups in de biotech. Het Nederlandse financieringslandschap vertoont fikse gaten. Een uitgekiende financieringsmix voor biotech bedrijven in alle fases van ontwikkeling moet het huidige marktfalen aanpakken. Invest-NL kan daar hopelijk aan bijdragen. De nationale investeringsinstelling in oprichting heeft alles in zich om de gaten te dichten en door te investeren in biotech start-ups en scale-ups een brug te slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Zo kan Invest-NL dienen als vliegwiel voor innovatie en de AM-Pharma’s van morgen het broodnodige steuntje in de rug geven.

Een greep uit de media