← All news

Miljarden extra voor onderwijs gaan o.m. naar verbetering valorisatie

, , ,

Minister Dijkgraaf (OCW) heeft zijn concrete plannen voor het hoger onderwijs en onderzoek gepresenteerd. De minister reserveert miljarden euro’s extra voor het onderwijs, waarin ook kennisbenutting en valorisatie een belangrijke plek innemen. Dijkgraaf ziet de honorering van Groeifondsproject Biotech Booster op 14 april 2022 als een belangrijk moment in het versterken van valorisatie in Nederland.  

HollandBIO is blij dat ook de minister Biotech Booster ziet als breekijzer voor betere kennisbenutting. Daarnaast is de aandacht die dit kabinet heeft voor het verbeteren van valorisatie, waarbij OCW en EZK nadrukkelijk samen optrekken, in bredere zin een positieve ontwikkeling waar we na de zomer hopelijk meer over gaan horen. De hele brief van de minister lees je hier.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/17/aan-de-tweede-kamer-beleidsbrief-hoger-onderwijs-en-wetenschap

← All news

Throwback to HollandBIO’s knowledge transfer event

, ,

Last week more than 100 stakeholders came together at Naturalis, the national research institute for biodiversity, to discuss how knowledge transfer can be improved in the Netherlands. Together with Johnson & Johnson Innovation and Planet-B.io, HollandBIO invited several speakers that highlighted best practices on improving the way for science from bench to business. The most important message: all stakeholders need to do their part in improving knowledge transfer.

Eppo Bruins, chairman of the AWTI , kicked off the day by providing a theoretical framework based on the AWTI-advice ‘A better start: The key to growth of knowledge-intensive startups’. If we put more emphasis and focus on entrepreneurship, knowledge transfer, financing and support for startups, more startups can accelerate to become successful scale-ups. Eppo highlighted that we should start seeing the Netherlands as one big biotech hub instead of talking about small and competitive regions to fully harness the power of innovation.

The Netherlands is viewed as top of the class life sciences hub, but startups themselves experience a different reality. Daan Luining, CTO and co-founder of Meatable, put some meat on the bones of the theoretical framework and gave a fiery speech about the difficulties for a biotech startup to attract Dutch investors with the right expertise. Foreign investors are ready to take bigger risks and start investing in early stages. This results in the risk that companies leave the Netherlands to scale up abroad. There’s still a lot to improve, and we can get inspiration from our European neighbors.

Carla Snoeck, Manager New Ventures at the Flemish Institute for Biotechnology (VIB) showed how Flanders stimulates academic entrepreneurship with several incentives and programs to inform students about their entrepreneurial opportunities. Stine Kruse, Head of research-based innovation at the Technical University of Denmark (DTU) told the audience that they help spinning off new ventures without focusing on financial returns. Creating benefit for society is their mission. And most importantly, the university doesn’t regard their knowledge transfer office as a cash cow. Financing, however, is an important pillar in an other respect. Namely to let biotech companies grow. Fiona MacLaughlin, Investor at J&J Innovation and Bram Ledeboer, partner at SHIFT Invest gave their views on the financing landscape. Their ideas: de-risking as early as possible and join forces with pension funds to drastically increase available capital. Our final best-practice came from France, Johanna Michielin, Head of Biolabs in France, talked about the support startups get at Biolabs. They offer services to rent benches including the right people and materials to boost R&D, proving there is a place for commercial accelerators in the biotech ecosystem.

These best practices were the basis for our panel discussion spanning different stakeholders in knowledge transfer. Pim van Strien, Member of Parliament for the VVD, Rinke Zonneveld, Director at InnovationQuarter, Corina Prent, Director at RUG Ventures and Lisanne Blauw, Investment Analyst at Thuja Capital, with HollandBIO’s Annemiek Verkamman as moderator, discussed which best practices hold value for the Netherlands and what we can do to improve knowledge transfer. The audience was filled with ideas, suggestions and comments bringing it to a lively discussion.

Eppo Bruins closed the day with some solid advice: we all have a role to play in solving the knowledge transfer paradox and it starts with stepping over your own shadow. Good advice which was mulled over during the traditional HollandBIO networking-drinks.

← All news

Boost voor biotechnologie

, , , , ,

Biotech-onderzoek in Nederland is van topniveau, maar toepassingen blijven nu relatief achter. Het programma Biotech Booster krijgt een bedrag van 250 miljoen euro toegekend uit het Groeifonds. Met deze investering moet onderzoek vaker, sneller en beter worden vertaald naar concrete producten – valorisatie dus. En dat heeft een enorme impact op onze maatschappij, verwachten HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman en Mirjam van Praag, bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Biotechnologie raakt alle facetten van de samenleving. Is het niet vanwege de rol die de sector speelt in de bestrijding en preventie van ziekten, dan wel in verduurzaming of de ontwikkeling van voedsel. En de mogelijkheden reiken nog verder, met een kennisniveau dat op veel terreinen als toonaangevend geldt. “Biotech kan in belangrijke mate bijdragen aan de aanpak van grote uitdagingen wereldwijd. In het behalen van 11 van de 17 sustainable development goals, bijvoorbeeld”, zegt Annemiek Verkamman, directeur van belangenvereniging HollandBIO. Met de biotechnologische kennis kan volgens onderzoeksbureau McKinsey jaarlijks een economische impact worden bereikt tussen de 27 en 37 miljard euro. Toch wordt dat potentieel niet optimaal benut. “Veel kansrijke ideeën en innovaties vinden om verschillende redenen niet hun weg naar concrete oplossingen en producten. Daar gaan we iets aan doen.”

Waarde

Met de subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds – een overheidsinjectie van in totaal 20 miljard voor initiatieven die de economie versterken – lijkt een toename van valorisatie in de biotechnologie nu dichterbij te komen. Het programma Biotech Booster moet kennis op basis van toponderzoek helpen omzetten in diensten, producten en bedrijven. Oftewel: meer waarde genereren met wetenschap, zoals Mirjam van Praag het omschrijft. Ze is voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt de landelijke impactagenda vanuit universiteiten. De VU is een van de partijen in de publiek-private coalitie achter de Groeifonds-aanvraag en onderhoudt hierin een nauwe samenwerking met HollandBIO.

“Onderzoekers en ondernemers weten elkaar van oudsher niet zo snel te vinden. Dat staat valorisatie in de weg. Bovendien gaat overheidsfinanciering binnen de universitaire wereld eerder naar onderzoek en onderwijs. Voor de aanpak van de huidige maatschappelijke opgaven is wetenschap onmisbaar. Maar de waarde moet er wel uitkomen. Gelukkig staan deze werelden steeds meer open voor elkaar. Er is momentum voor de Biotech Booster”, zegt Van Praag.

Tonen en toetsen

In het Booster-programma worden dan ook bruggen geslagen. Een belangrijke eerste schakel is het opzetten van zogenoemde trusted communities. Dit zijn thema-gedreven netwerken die bestaan uit verschillende partners uit relevante sectoren. Samen vormen ze een vertrouwde omgeving waarin kennis wordt uitgewisseld en een (gezamenlijk) idee al in een vroeg stadium kan worden ontwikkeld en uitgetest. Zo is het op laagdrempelige wijze mogelijk om te inventariseren voor wie een uitvinding interessant is, en: waar een toepassing eventueel aan moet voldoen.

“In de praktijk belanden veel start-ups met een goed idee aan een druppelinfuus waardoor ze moeten beknibbelen op studies en ander onderzoek”, zegt Verkamman. “In de trusted communities is er alle ruimte voor projecten, pilots en haalbaarheidsstudies. Per thema zien ze er anders uit. Bij een medisch biotechnologisch idee kan de community bestaan uit wetenschappers, patiënten, verzekeraars en business developers van grote bedrijven die de markt overzien.”

Projecten met potentie kunnen terechtkomen in de volgende fase: het biotech innovation programme. Hierin is er nog steeds sprake van een project, maar wordt er door ondernemers verder onderzocht of er in het idee moet worden geïnvesteerd. De wetenschappers blijven gedurende het hele proces betrokken.

Impact

De Biotech Booster heeft potentie om economische groei te stimuleren. Zo moet het programma in 2031 21 scale-outs opleveren, waarvan vijf met een succesvolle exit deal. Alle effecten samen van de Biotech Booster zijn goed voor een cumulatief bbp-effect van 440 miljoen euro in 2031. Dit loopt op tot 10 miljard euro in 2050 wanneer het model in werking blijft.

Maar de impact reikt nog veel verder, merkt Van Praag op. “De Booster brengt een beweging op gang waarin het ene initiatief of idee leidt tot het volgende. Valorisatie levert niet alleen directe baten op, maar ook besparingen. Daarnaast kunnen successen uit de Biotech Booster niet alleen leiden tot economische, maar ook maatschappelijke impact die zelfs tot ver buiten Nederland reikt. Tot in armere landen bijvoorbeeld.”

De Biotech Booster is geslaagd als verschillende projecten een vlucht krijgen en resulteren in ondernemingen en producten met toegevoegde waarde, vindt Verkamman. Al gaat het er volgens haar niet om hoe, maar dát een innovatie zijn weg vindt. “Er zal ook genoeg niet lukken. Dat mag juist. Als de manier van werken en hoe we omgaan met innovaties maar normaal wordt. En dus, dat ideeën vanuit de biotechnologie veel eerder worden getoetst en kunnen landen. Zo profiteren we allemaal van de aanwezige kennis.”

Mirjam van Praag (links) en Annemiek Verkamman (rechts)
Mirjam van Praag (VU) & Annemiek Verkamman (HollandBIO). Foto: Maartje Geels
← All news

Kapers op de kust voor Boston aan de Noordzee

,

Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), waarschuwt in de Telegraaf voor een braindrain. Omdat met name buitenlandse bedrijven in Nederlandse start-ups investeren, is de kans dat die bedrijven naar het buitenland vertrekken. Een duidelijk pleidooi voor een gezond Nederlands investeringsklimaat!

Samen met PwC doet de NVP periodiek onderzoek. In 2021 is er een grote toename te zien van buitenlandse investeringen in Nederlandse start- en scale-ups. Vorig jaar waren er 144 buitenlandse investeringen in Nederlandse start- en scale-ups.

Hoe meer geld, hoe beter zou je zeggen. Voorzitter Annemarie Jorritsma is er echter niet gerust op: “Ik maak me er wel zorgen over dat Nederlandse venture capitalists niet altijd mee kunnen doen in die grote investeringsrondes. Dat is niet alleen jammer voor onze leden, maar ook voor Nederland. Deze bedrijven brengen de broodnodige innovatie die ons helpt de klimaat-, veiligheids-, energie en nog een paar crisissen het hoofd te bieden. Als er alleen maar buitenlandse, niet-Europese investeerders in die bedrijven zitten, verliezen we op den duur deze bedrijven“. Ze wijst onder meer op biotechbedrijven die hun heil in de VS zoeken.

HollandBIO leest dit onderzoek met name als een luid pleidooi voor een vitaal financieringslandschap. Om onze uitstekende biotech kennis ook te gelde te maken voor Nederland is het belangrijk dat uit die kennis ook nieuwe bedrijven ontstaan die nieuwe producten ontwikkelen. En dat is al jaren een punt van zorg. Naast goede infrastructuur en kennisoverdracht is een gezond financieringslandschap daarom van groot belang. In ons programma een ijzersterk innovatieklimaat streven we er naar om al die randfactoren zo optimaal mogelijk te maken en de kapers de pas af te snijden.

← All news

Investeren in deep tech startups loont

,

Eén van de belangrijkste uitdagingen van biotech ondernemers uit de HollandBIO-achterban is financiering. Biotech bedrijven zijn kennis- en kapitaalintensief, kennen lange ontwikkeltijden en hebben een hoog risicoprofiel. Juist die combinatie maakt dat generieke financieringsmogelijkheden doorgaans niet aansluiten bij de behoefte en specialistische fondsen hard nodig zijn. Recente cijfers van UNIIQ, het vroege fase fonds van InnovationQuarter, laten zien dat het investeren in risicovolle deep tech startups, waaronder biotech, loont.

Financiering als bottleneck

Hoewel de combinatie van kennis, kapitaal, lange doorlooptijden en hoog risico business as usual is voor biotech ondernemers, is dat voor de gemiddelde geldschieter bepaald niet het geval. Startende CEO’s besteden het leeuwendeel van hun tijd aan het aantrekken van financiering. De continue zoektocht naar voldoende geld staat de voortgang van het onderzoek en ontwikkeling in de weg, met vertraging en niet zelden een faillissement tot gevolg. Biotech innovaties krijgen daardoor geen kans om hun potentie op het gebied van gezondheid en duurzaamheid te verzilveren. En dat is zonde.

 Investeren in vroege fase loont

Investeerders, publiek of privaat, zouden er juist goed aan doen om hun kapitaal te investeren in biotech bedrijven met risico. Immers, het voorbeeld van UNIIQ laat zien dat investeren in deep tech startups weldegelijk kan lonen. Investeringen vanuit dit fonds leverden onder meer 7 volledige exits en 418 banen op. Als kers op de taart bestaat 96% van de bedrijven waar zij in investeerden nog steeds.

Wat HollandBIO betreft, doet dit goede voorbeeld goed volgen en stappen fondsen en masse over op biotech.  Want investeren in biotech start ups loont niet alleen op financieel vlak, maar draagt ook nog eens bij aan een gezonde en duurzame maatschappij.

← All news

De Biorevolutie: Nederlandse innovaties voor een duurzame en gezonde samenleving

, , , , , , , ,

Vermindering van CO₂-uitstoot, de strijd tegen het coronavirus, nieuw perspectief voor patiënten, voldoende voedsel voor iedereen. Noem een mondiale uitdaging van deze tijd en biotechnologie draagt bij aan de oplossing. Niet voor niets investeren overheden, kennisinstellingen en bedrijven wereldwijd enorm in zowel de wetenschappelijke als de commerciële ontwikkeling van deze sector. Reden voor HollandBIO om de maatschappelijke meerwaarde van de Nederlandse biotech op een rij te zetten, te illustreren met acht klinkende praktijkvoorbeelden en een to-do-lijst te destilleren.

Wereldwijd wordt er vol interesse gekeken naar Nederlandse innovaties voor een duurzame en gezonde samenleving. Toch moet er meer gebeuren om het volledige potentieel van de Biorevolutie te benutten. Wat is de maatschappelijke meerwaarde van Nederlandse biotech en hoe bereiken we het toekomstideaal? Bekijk de publicatie:

Bekijk het document door op de afbeelding of de link hieronder (hollandbio.nl/biorevolutie) te klikken
← All news

HollandBIO feliciteert andere investeringsaanvragen met succesvolle toekenning Nationaal Groeifonds

, , , ,

Behalve groen licht voor Biotech Booster, kwam afgelopen donderdag ook het verlossende woord voor tal van andere voorstellen die bijdragen aan economische groei, het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en de internationale kennis- en concurrentiepositie van Nederland. Veel daarvan vergroten net als Biotech Booster de innovatie gericht op verduurzaming en gezondheid. HollandBIO feliciteert de indieners met hun succes en geeft hen natuurlijk graag een podium.

Enkele voorstellen hebben in meer of mindere mate raakvlakken met biotechnologie. Zo wordt er €60 miljoen uitgetrokken ter ondersteuning van de vorming van een ecosysteem rond cellulaire agricultuur, de technologie om dierlijke producten zoals melk en vlees rechtstreeks uit cellen te produceren. Oncode-PACT (€325 miljoen) richt zich vooral op het effectiever inrichten van de preklinische fase van kankeronderzoek, door de concrete toepassing van kunstmatige intelligentie, goed afgebakende patiëntengroepen en mini-orgaantjes in preklinisch onderzoek. Daarnaast is de investering van €80 miljoen via Pharma-NL vooral gericht op de technische faciliteiten voor startups in de farmaceutische industrie en medicijnproductietechnologie. Met €43 miljoen wordt via CROP-XR geïnvesteerd in een veelbelovende, nieuwe veredelingstechniek waarmee veel sneller en efficiënter klimaatresistente gewassen kunnen worden ontwikkeld.

Alle gehonoreerde voorstellen zijn hier terug te lezen, evenals alle informatie rondom het Nationaal Groeifonds.

Verschillende indieners op het HollandBIO Year Event
← All news

Biotech Booster blij met grote Groeifondsinvestering in biotechnologie

, , , , ,

Den Haag, 14 april 2022 – Groeifondsvoorstel Biotech Booster krijgt 250 miljoen euro. Het advies van de commissie Nationaal Groeifonds is vandaag overgenomen door het kabinet. Dit betekent dat Biotech Booster aan de slag kan met de grote uitdaging rond maatschappelijke toepassing van goede Nederlandse kennis op het gebied van biotechnologie. Biotech Booster gaat veelbelovende ideeën – met behulp van ervaren topondernemers, expertise en middelen – uit laten groeien tot projecten die het startpunt vormen voor startups of verdere ontwikkeling door bestaande biotechnologiebedrijven. Met de investeringsimpuls uit het Nationaal Groeifonds verhoogt Biotech Booster niet alleen het rendement op excellente wetenschappelijke kennis, maar draagt het voorstel ook concreet bij aan maatschappelijke impact en biotechnologische innovaties die het leven beter maken.

Biotech Booster is een unieke publiek-private coalitie die bestaat uit de Universiteiten van Nederland, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Vereniging Hogescholen, onderzoeksinstituut TNO, HollandBIO als belangenvereniging voor de Nederlandse biotech sector en toonaangevende biotechnologiebedrijven DSM en Janssen. Hun gezamenlijke ambitie is om van Nederland een wereldwijde hotspot in de biotechnologie te maken door de ontbrekende schakel in de valorisatieketen te vormen. Het voorstel is door het ministerie van OCW in nauw contact met andere departementen ingediend bij de Groeifondscommissie.

Mirjam van Praag (voorzitter College van Bestuur bij de Vrije Universiteit Amsterdam): “Bedrijven en kennisinstellingen hebben binnen Biotech Booster de handen ineengeslagen om de uitstekende Nederlandse kennispositie op het gebied van biotechnologie te vertalen naar bedrijvigheid en producten die de maatschappij bereiken. Biotech Booster voegt ondernemend vermogen toe aan excellent onderzoek en helpt zo uitvinders in teams en via projecten kansrijke ideeën te verzilveren. Met deze unieke coalitie vergroten we de maatschappelijke impact van ons onderzoek.”

Annemiek Verkamman (Directeur HollandBIO): “Nederland kiest voor biotechnologie en zet daarmee een grote stap op weg naar een positie als wereldwijde hotspot van biotech innovatie. Ervaren ondernemers begeleiden teams op bedrijfsmatige wijze om wetenschap te vertalen in kansrijke projecten. Door Biotech Booster gaan  consumenten, patiënten en burgers op termijn meer profiteren van Nederlandse topkennis.”

Maatschappelijke en economische opbrengsten van Biotech Booster

Met Biotech Booster kunnen uitvinders en ondernemers, kennisinstellingen en bedrijven biotechnologische kennis sneller en efficiënter omzetten in waardevolle innovaties. Voorbeelden zijn biosensoren die helpen ziektes op te sporen, gewassen die bestand zijn tegen klimaatverandering en algen die we als biobrandstof kunnen inzetten. Biotech Booster voegt naar verwachting in de komende negen jaar 440 miljoen euro toe aan de Nederlandse economie (structureel bbp-effect). Dit loopt op tot ruim 10 miljard euro in 2050. Daarmee versterkt Biotech Booster het innovatie- en verdienvermogen van Nederland. Bovendien stelt Biotech Booster nieuwe ondernemers in staat om te werken aan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en transities.

Volgende stappen

De komende periode gaan de betrokken partijen binnen Biotech Booster aan de slag met de volgende stappen. Zo wordt de organisatie van Biotech Booster verder opgezet en gaan de betrokken partijen goede afspraken maken over onderwerpen als intellectueel eigendom, bemensing en de verdeling van mogelijke baten. Daarna kan het programma snel van start. Vijftig veelbelovende ideeën per jaar starten in één van de verschillende zwaartepunten in het Nederlandse biotech ecosysteem. Per jaar worden vijf daarvan opgewerkt naar een investeerbaar eindresultaat. Een eindresultaat dat als startpunt dient voor een startup of een nieuw product binnen een bestaand bedrijf.

← All news

Waarom Europa minder goed biotech kennis te gelde maakt

,

Geld, cultuur en talent: volgens Financial Times (FT) de redenen waarom we er in Europa minder goed in slagen om onze biotech topkennis te gelde te maken. Maar er is ook goed nieuws: met onze sterke kennisbasis is het fundament op orde. Deze conclusies sluiten aan bij wat wij al jaren roepen: maak werk van een ijzersterk innovatieklimaat!

Het medium schrijft over de toenemende concurrentie om een biotech hotspot te worden: naast Nederland hebben ook Zwitserland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk ambitieuze plannen. Maar hierin concurreren we met landen als China, India en niet in de laatste plaats de Verenigde Staten.

Met name in vergelijking met de VS slagen wij in Europa er minder goed in om kennis om te zetten in bedrijven. FT geeft daarvoor een viervoud aan redenen: een gebrek aan financiering voor kleine bedrijven en de lagere waardering op de beurs voor grotere bedrijven, een minder ondernemende cultuur, tekort aan talent en een gefragmenteerde markt.

Laat dit nu precies de problemen zijn die wij adresseren in ons programma een ijzersterk innovatieklimaat. Om de sector tot volle bloei te laten komen richt HollandBIO zich binnen dit programma op drie hoofonderwerpen die van groot belang zijn voor biotech ondernemers:

  • financiering die aansluit op hun behoefte;
  • effectieve knowledge transfer;
  • aantrekkelijk investeringsklimaat.

Wij beschouwen deze analyse dan ook als een opdracht, het is tijd om werk te maken van een ijzersterk innovatieklimaat!

← All news

Rapport AIV pleit voor slimme industriepolitiek

, ,

De Nederlandse overheid moet kiezen voor slimme industriepolitiek, zo stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) – het adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid – in een recent advies. In het licht van de oorlog in Oekraïne, de pandemie en de klimaatcrisis is herbezinning nodig. De AIV formuleert tien aanbevelingen die ertoe bijdragen dat Nederland durft te kiezen en daarmee zijn strategische kwetsbaarheid vermindert, investeert in nieuwe (sleutel)technologie en zijn welvaart en werkgelegenheid behoudt. HollandBIO voegt daar graag nog aan toe: kies voor biotech

Van horizontaal naar verticaal industriebeleid 

Het Europese industriebeleid verandert van aard. Het is niet langer alleen ‘horizontaal’, oftewel generiek en voorwaardenscheppend, maar krijgt in toenemende mate een ‘verticaal’ karakter, waarbij overheden ingrijpen met stimulansen en investeringen voor specifieke bedrijfstakken of ecosystemen. Deze omslag is blijvend. 

De veranderende internationale context en andere ingrijpende uitdagingen leiden tot grote risico’s: het verlies van toegang tot grondstoffen, technologie of afzetmarkten; overnames van Europese bedrijven door niet-Europese rivalen in strategische sectoren; onoverbrugbare achterstand op technologieën van de toekomst met als gevolg een ernstige belemmering van transities op bijvoorbeeld verduurzaming en het klimaat; het onvermogen om weerstand te bieden aan geopolitieke druk op industriepolitiek terrein vanuit China of de VS. Dit betekent volgens de AIV dat een verandering nodig is in de Nederlandse industriepolitiek, we moeten het slimmer aan gaan pakken. Van voorwaardenscheppend, naar keuzes maken. 

Tien aanbevelingen voor ‘slimme’ Nederlandse industriepolitiek 

In het coalitieakkoord staat dat het kabinet meer vorm wil geven aan ‘slimme industriepolitiek’, zowel nationaal als Europees. De AIV heeft vanuit dat perspectief en de veranderende internationale context tien aanbevelingen geformuleerd voor het kabinet om tot deze meer proactieve en zelfbewuste houding te komen. Met name aanbeveling drie en acht vinden wij belangrijk.  

In aanbeveling drie stelt de AIV voor dat Nederland zich hard maakt voor een Europees afwegingskader dat uiteenlopende belangen inzichtelijk maakt als uitgangspunt voor het al dan niet maken van keuzes voor ingrijpen in bepaalde sectoren. Dit zorgt voor betere besluitvorming en maakt tegelijk duidelijk dat het kabinet de industriepolitieke wending niet langer beziet vanuit een terughoudend ‘Nee, mits’, maar vanuit een constructief ‘Ja, tenzij’. 

Bij aanbeveling acht zet de AIV uiteen dat Nederland recente voorstellen voor ‘defensief’ nieuw handels- en industriebeleid ondersteunt of actief mee vormgeeft, maar dat het in EU-verband vooralsnog terughoudend blijft met de ondersteuning van specifieke ecosystemen. De AIV vindt dat van Nederland als vijfde EU-economie en een sterke positie in diverse strategische sectoren, meer verwacht mag worden. Die inspanning dient de strategische weerbaarheid van de Europese Unie als geheel en van welvaart en werkgelegenheid in Nederland zelf. Kortom, Nederland: durf te kiezen! 

Kiezen voor biotech als strategische sector 

HollandBIO ziet het AIV-advies als een aansporing aan het adres van de Nederlandse overheid om keuzes te maken voor strategisch belangrijke sectoren en (sleutel)technologieën. Biotechnologie en het Nederlandse biotech ecosysteem voldoen bij uitstek aan die criteria: Nederland heeft een sterke en groeiende biofarmaceutische sector, is wereldwijd toonaangevend op zaadveredeling en kent diverse koplopers die werken aan het verduurzamen en klimaatneutraal maken van de landbouw en chemie. Ook de AIV ziet deze mogelijkheden en sterktes op biotechnologie en schetst daarbij ook een belangrijke uitdaging, namelijk het toekomstbestendig maken van het regelgevende Europese kader voor moderne technieken als CRISPR-Cas.  

De Nederlandse regering hoeft daarnaast niet lang te zoeken naar mogelijke acties in Nederland en daarbuiten voor het direct versterken van biotech als strategische sector. In het Toekomstpact Biotechnologie van VNO-NCW staan immers als vier actielijnen die duidelijk maken hoe we de biotech sector in Nederland verder kunnen versterken: 

  1. Meer investeren in onderzoek; 
  1. Biotechnologie als speerpunt van het investeringsklimaat; 
  1. Betere financiële ondersteuning van start-ups en scale-ups; 
  1. En het moderniseren van wet- en regelgeving voor moderne biotechnologie, biotechnologische innovaties en ontwikkelingen. 

Kiezen voor ‘slimme industriepolitiek’ in Nederland is kiezen voor biotech!