← All news

BIO 2019 in Philadelphia – One to remember

, , ,

Last week, a stunning number of 17,300 attendees joined the BIO International Convention in Philadelphia. Branded with the theme “It Starts With One”, BIO highlighted the game changing impact of the small, daily efforts of BIO attendees. One of the exhibition floor’s highlights was the Health~Holland Pavilion, a not-to-miss orange landmark in a sea of country pavilions. Together with a delegation of 120 Dutch biotech entrepreneurs, we look back on a successful edition.

The orange Health~Holland Pavilion was once again the eye-catcher of the exhibition floor. Dressed up with tulips, stroopwafels and a Dutch bike, the pavilion was an orange living room. But most importantly, it was the central information point for international visitors with questions regarding the Dutch business and innovation climate and the national life sciences & health sector.

Biotech hotspot

In a 13 minutes pitch as part of the Global Innovation Hub, HollandBIO’s Annemiek Verkamman zoomed in on today’s Dutch masters of biotech. She explained why the Netherlands has Europe’s most attractive business climate for biopharmaceutical companies. With this year’s relocation of the EMA, the Netherlands has what it takes to evolve into a true global biotech hotspot.

Dutch Strengths

During the Hospitality Reception, the pavilion transformed in one of BIO’s best-visited happy hours. In a powerful and hilarious quiz-style speech, Hans Schikan introduced the one Dutch Strength after another to the eager crowd. His take-home message: the Netherlands is the place to be for life sciences companies. After the traditional raffle of the Loyens & Loeff bike, everyone grabbed the opportunity to meet new business partners. For all disappointed participants of the raffle: rest assured, there will be a new bike to win at BIO 2020 in San Diego.

← All news

Oprichting Invest-NL stap dichterbij

, , ,

In de Tweede Kamer is op 21 mei de machtigingswet voor de oprichting Invest-NL met algemene stemmen aangenomen. Daarmee is de oprichting van de nieuwe investeringsinstelling een stap dichterbij. Het wetsvoorstel zal hierna in de Eerste Kamer aan de orde komen. Met een snelle behandeling kunnen bedrijven eerder profiteren van investeringen op gebieden waar Nederland voorop loopt in onderzoek en ontwikkeling zoals de life sciences. Daarmee houden we de aansluiting bij landen om ons heen die hun investeringen opschalen. Een uitgelezen kans voor Invest-NL om het teruglopende aantal investeringen in de sector een impuls te geven en zo een vliegwiel voor innovatie in de life sciences te vormen.

Focus op biotech

De focus van Invest-NL wordt breder dan alleen energie en klimaat. Zo pleitte VVD-Tweede Kamerlid Hayke Veldman voor een rol voor Invest-NL in het stimuleren van bedrijven in kansrijke gebieden als de biotechnologie. Hij benadrukte tijdens het plenaire debat vorige week de financieringskloof waarin biotech bedrijven dreigen vast te lopen. Tijdens het debat ging minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in op de investeringsmogelijkheden van Invest-NL. Zo moet het voor kleinere bedragen en een grotere hoeveelheid mogelijk zijn om via fondsen te investeren, eventueel samen met andere partijen. Dit maakt een uitgekiende financieringsmix voor zowel start-ups als scale-ups mogelijk.

Rendement en risico

Minister Wiebes benadrukte tijdens het debat verder dat Invest-NL bij hoge risicoprofielen gaat kijken naar een rendementseis op portfolioniveau. Alleen dan kan een revolverend instrument ontstaan waarbij winstgevende projecten corrigeren voor mislukte initiatieven. Een scenario dat goed aansluit bij de life sciences, waar de risico’s hoog zijn maar de potentiele rendementen net zo. En juist door het hoge risicoprofiel en de vaak lange tijdslijnen staan private financiers in deze fase bepaald niet in de rij om te investeren. Invest-NL kan dit marktfalen aanpakken.

Oprichting Invest-NL

Eerder drong minister Wiebes al aan op een snelle politieke behandeling zodat Nederland de aansluiting houdt bij landen om ons heen die hun investeringen opschalen in bijvoorbeeld de life sciences. De Tweede Kamer heeft daar gehoor aan gegeven, waardoor het nu aan de Eerste Kamer is om het wetsvoorstel te behandelen. Zodra Invest-NL is opgericht, kan het een brug slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Zo kan het als vliegwiel dienen voor innovatie en kunnen biotech bedrijven met nog meer slagkracht blijven werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg.

HollandBIO blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Mocht je vragen hebben, naam dan contact op met HollandBIO’s Fabian.

Het hele debat is terug te kijken via debat gemist van de Tweede Kamer: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/machtigingswet-oprichting-invest-nl

← All news

Aantal investeringen Nederlandse gezondheidszorg en biotech neemt af

,

Deze week publiceerde de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) de feiten en cijfers over het investeringslandschap anno 2018. Het was een uitstekend jaar voor een aantal toegewijde life sciences VC’s, die recordbedragen ophaalden op de markt. Tegelijkertijd tonen de cijfers een minder positieve trend: het aantal investeringen in gezondheidszorg en biotechnologie neemt al jaren op rij af in Nederland. Op dit moment werkt de overheid aan de oprichting van de nieuwe financieringsinstelling Invest-NL. Een uitgelezen kans om het teruglopende aantal investeringen een impuls te geven en zo een vliegwiel voor innovatie in de life sciences te vormen!

In totaal is er in 2018 € 6 miljard geïnvesteerd in 466 Nederlandse bedrijven. Dit omvat zowel investeringen in startende en snelgroeiende ondernemingen (venture capital) als investeringen in volwassen bedrijven (private equity). Met bijna € 5 miljard is de omvang van buyouts verreweg het grootst. Hierbij kopen private equity investeerders (een deel van) de aandelen van een onderneming op. Het in 2018 geïnvesteerde groeikapitaal nam licht af ten opzichte van 2017. Het totaal aantal investeringen door VC’s bereikte in 2018 wél een record: zij staken afgelopen jaar € 387 miljoen aan investeringen in 293 bedrijven. NVP-voorzitter Annemarie Jorritsma concludeert dan ook terecht: ”Het is zeer positief dat de fondsenwerving voor venture capital op zo’n hoog niveau ligt.”

Aantal investeringen in Nederlandse biotech neemt af

Waar de hele VC-markt record na record breekt, wijkt de biotech af van deze positieve trend. Voor het vierde jaar op rij neemt het aantal investeringen in de sector af. De omvang van de investeringen nam afgelopen jaren wel toe, een teken dat VC’s met grotere ticketomvang in een steeds later stadium van ontwikkeling investeren. Dat is ook niet verwonderlijk, want de kapitaalbehoefte in de life sciences is enorm. De ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel duurt lang, is risicovol en kostbaar. En waar normale bedrijven bij de bank aankloppen voor een lening, is een biotech bedrijf bijna volledig afhankelijk van start- en groeikapitaal vanuit VC fondsen. Des te schrijnender is de afname in het aantal investeringen in Nederlandse biotech bedrijven. Het toont eens te meer aan dat het huidige financieringslandschap in de life sciences nog flinke gaten vertoont en dat dit marktfalen aangepakt moet worden.

Invest-NL als vliegwiel voor innovatie

Een mogelijke oplossing ligt bij een nieuwe investeringsinstelling die in oprichting is, Invest-NL. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft meermaals aangegeven dat Invest-NL zich specifiek gaat richten op de financiering van start-ups en scale-ups. Op dit vlak identificeerde de NVP twee knelpunten die tot marktfalen leiden. Enerzijds komt dit door een gebrek aan kapitaal bestemd voor investeringen in hoog risicovolle seed- en start-up bedrijven, anderzijds door onvoldoende aanbod van kapitaal voor de snelle doorgroei van kapitaalintensieve scale-ups. De feiten en cijfers over 2018 van de NVP laten zien dat dit helaas ook voor de biotechnologie geldt. Invest-NL kan deze gaten in het financieringslandschap helpen overbruggen door een brug te slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Zo kan het als vliegwiel dienen voor innovatie en kunnen biotech bedrijven met nog meer slagkracht blijven werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Meer informatie

Het persbericht van de NVP lees je hier

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de website of neem contact op met Fabian.

← All news

Free booth spaces at BIO Asia-Taiwan

, ,

Via the formal representation of the Netherlands in Taiwan, HollandBIO can offer free booth spaces for Dutch companies at BIO Asia-Taiwan upcoming July. The 2019 BIO Asia-Taiwan will bring together biotechnology and pharmaceutical executives and investors from North America, Europe and Asia to meet and explore business opportunities with Taiwan’s emerging biotech sector. One of the largest gatherings of its kind in Asia, the BIO Asia-Taiwan is expected to attract more than 1,500 attendees from 25+ countries representing biomedical, pharmaceutical, genomics, biotech services, equipment and instruments, academic research, cosmetology products and bio-based healthcare. The five-day event from July 24-28 in Taipei will feature rich programming, company presentations from Asia and around the world, BIO One-on-One Partnering™ meetings, seminars and workshops, and an exhibition featuring more than 1,700 booths from 600+ companies.

On behalf of the formal representation of the government of The Netherlands in Taiwan, HollandBIO is delighted to provide some free booth spaces for Dutch companies. If you are interested in joining, please contact HollandBIO team via bs@hollandbio.nl for more information.

← All news

Nog voldoende budget technisch en klinisch Innovatiekrediet

, ,

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, is er nog voldoende budget beschikbaar voor zowel technische als klinische ontwikkelingsprojecten binnen het Innovatiekrediet. Werk je aan de technische ontwikkeling van een nieuw product of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? Dan is het nog mogelijk om te profiteren van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is bedoeld voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief.

Voor meer informatie, kijk op de website van het RVO

← All news

HollandBIO leestip – Gronings schoolvoorbeeld voor valorisatie

, ,

De Groningse professor Frijlink ontvangt dankzij royalties op poederinhalatoren tientallen miljoenen voor nieuw onderzoek. Doordat de Rijksuniversiteit Groningen een deal sloot met twee farmaceuten, nemen de pufjes bovendien een hoge vlucht. De opbrengst gaat voor een kwart naar het octrooifonds van de universiteit, een kwart naar de faculteit, een deel gaat naar de uitvinders zelf. Het overgebleven deel kunnen de onderzoekers onder leiding van Frijlink zelf inzetten voor nieuwe onderzoeken. Het is daarmee een schoolvoorbeeld voor valorisatie. Patiënten wereldwijd krijgen toegang tot vindingen van een Nederlandse universiteit. En zowel de kennisinstelling, de onderzoeksgroep als de uitvinder profiteert mee.

Het hele artikel over ‘Pufjes-prof uit Groningen’ lees je in het Dagblad van het Noorden (inlog verplicht).

← All news

Revolverende fondsen jagen innovatie aan

, , ,

Steeds vaker zet de overheid revolverende fondsen in om marktfalen aan te pakken. De Algemene Rekenkamer onderzocht 24 fondsen met een omvang van ruim € 3,6 miljard. De fondsen richten zich op projecten met een maatschappelijk doel. Doordat de opbrengsten terugvloeien naar het fonds, kan het geld meerdere keren worden ingezet. Bovendien hebben de fondsen vaak een katalyserende werking, waardoor de overheidsbijdrage de inzet van privaat geld stimuleert. Daarmee is het een perfect instrument om innovatie aan te jagen, ook – of misschien wel juist – in de life sciences. HollandBIO kijkt dan ook uit naar de mogelijkheden die de oprichting voor Invest-NL hierin kan bieden.

Een revolverend fonds is een financieel beleidsinstrument waarbij leningen of deelnemingen 1 maal kunnen worden uitgezet. Uitgangspunt is dat ten minste een gedeelte van de middelen moet terugvloeien zodat deze opnieuw uitgezet kunnen worden. Het uiteindelijke doel is om een maatschappelijke meerwaarde te bewerkstelligen die zonder het instrument zou zijn uitgebleven. Ook de life sciences profiteert van dergelijke fondsen, zoals het Innovatiekrediet en de Seed capital regeling.

Invest-NL

De fondsen zijn bedoeld om langjarig te investeren. De inbreng van overheidsgeld versterkt het vertrouwen van marktpartijen en verlaagt het risico, waardoor eenvoudiger privaat geld kan worden aangetrokken. Ondanks het groeiende aantal fondsen, bestaat er geen specifieke regelgeving. In 2017 bedroeg de rijksbijdrage ruim € 3,6 miljard. Met de oprichting van Invest-NL komt daar de komende jaren nog eens € 2,5 miljard bij.

Gaten in financieringslandschap

Invest-NL gaat zich richten op de financiering van start-ups en scale-ups. De overheid krijgt hiermee een instrument in handen om marktfalen in maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid en zorg en sleuteltechnologieën als biotechnologie aan te pakken. Deze aansluiting van Invest-NL bij het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid kwam recent al naar voren. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over Invest-NL. HollandBIO is blij dat de oprichting een stap dichterbij komt en ziet het als een mooie kans om de gaten in het financieringslandschap voor life sciences te overbruggen.

Meer informatie

Het hele rapport lees je op de website van de Algemene Rekenkamer: https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2019/04/16/miljarden-in-revolverende-fondsen-maar-verantwoording-nog-summier

← All news

WBSO versterkt innovatie en verstevigt vestigingsklimaat

, ,

De WBSO is kosteneffectief en wordt door gebruikers gewaardeerd, zo blijkt uit de pas verschenen evaluatie. Nederland kent al sinds 1994 de WBSO, een fiscale stimuleringsregeling voor R&D bij bedrijven. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat benadrukte bij het aanbieden van de evaluatie dat de regeling een aantoonbaar positief effect heeft op de R&D-inspanningen van bedrijven. De WBSO vormt daarmee niet alleen de basis van het Nederlandse innovatiebeleid, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat. Mooie conclusies voor een fiscale regeling die voor sectoren als de life sciences van levensbelang is.

De WBSO resulteert door middel van een verlaging van gebruikerskosten in een toename in aantal R&D uren. In de evaluatieperiode is naar schatting gemiddeld per jaar € 0,72 miljard extra R&D-loonsom gerealiseerd als gevolg van de WBSO. In 2017 haalden maar liefst 21.265 Nederlandse ondernemingen, waarvan 97% MKB, een voordeel van bijna 1,2 miljard euro via de WBSO. Het merendeel van de gebruikers vindt dat de regeling goed aansluit bij R&D activiteiten, maar vindt ook dat de administratieve lasten omlaag moeten.

Verstevigen vestigingsklimaat

De WBSO heeft een gunstig effect op het Nederlandse vestigingsklimaat. Hoewel fiscale regelingen als de WBSO niet tot de primaire locatiefactoren behoren voor bedrijven, spelen ze een belangrijke rol in de locatiekeuze van R&D-activiteiten. Nederland is hierin zeker niet uniek. Veel landen om ons heen kennen fiscale instrumenten voor het stimuleren van bedrijfs-R&D. Staatssecretaris Mona Keijzer geeft aan dat ze actief deel gaat nemen aan internationaal vergelijkend onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van R&D tax regelingen. Op deze manier kan Nederland het vestigingsklimaat verder versterken en blijven concurreren met de landen om ons heen.

Versterken innovatie

De WBSO vormt de basis van het Nederlandse innovatiebeleid. Doordat bedrijven het fiscale voordeel via de loonheffing krijgen, kunnen zij dit direct verrekenen en ook profiteren in het geval een bedrijf nog geen winst maakt. Dit maakt de regeling ook voor biotech toegankelijk. Naast deze generieke regeling moet Nederland gerichter innovatieve bedrijven stimuleren. De nieuw op te richten investeringsinstelling Invest-NL kan de brug slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Door de gaten in het financieringslandschap voor life sciences te overbruggen, kunnen we innovatieklimaat nog verder versterken. Daarmee komt ook de doelstelling van het kabinet om 2,5% van het BBP aan R&D uit te geven binnen handbereik.

Meer informatie

De Kamerbrief over de evaluatie en de evaluatie zelf lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/11/kamerbrief-over-de-evaluatie-wbso-2011-2017

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de programmapagina of neem contact op met Fabian.

← All news

Europese top binnen handbereik voor biomedische start-ups

, ,

Dat er verschillen zijn tussen het start-up landschap in Europa en de VS zal voor niemand een geheim zijn. Maar nooit eerder zijn de onderlinge verschillen tussen de Europese landen onderzocht. Een artikel in het april nummer van Nature Biotechnology illustreert de factoren die het succes van biomedische start-ups bepalen. Wat blijkt: lang niet alle landen zijn gelijkwaardig en Nederland schuurt op de verschillende factoren tegen Europese top aan. Het artikel geeft een aantal concrete aanknopingspunten om het innovatieklimaat verder te versterken en laat zien dat een plaats bij de Europese top haalbaar is.

Met het aantal biomedische start-up financieringsrondes als uitgangspunt, werd over een periode van vijf jaar gekeken naar de wetenschappelijke kwaliteit, biomedische patenten, aanwezigheid venture capital bedrijven en human capital. Met een vierde plaats voor wetenschappelijke output scoort Nederland ruim voldoende en ook voor het aantal VC-bedrijven doen we het met een derde plaats goed. Opvallend zijn de wat teleurstellende zesde plek als het gaat om biomedische patentaanvragen en de zesde plek op de Entrepreneurship Index. Overall staat Nederland in de middenmoot als het gaat om nieuwe biomedische start-ups.

Succesvol start-up ecosysteem

Uit de conclusies blijkt dat alle onderzochte factoren van significante invloed zijn op het aantal financieringsrondes. Wetenschappelijke output is daarbij doorslaggevend. Opvallend is dat Nederland ondanks de goede wetenschappelijke output achterblijft met het aantal start-ups deals. Gezien de huidige hoeveelheid start-ups, blijft ook het aantal VC in ons land achter. Willen we in Nederland een succesvol ecosysteem voor start-ups creëren, dan moeten we hier werk van maken.

Wat moet er beter?

Nederland weet biomedische kennis onvoldoende te verzilveren en om te zetten naar bedrijvigheid. De onderzoekers onderstrepen in het artikel het belang van een robuuste wetenschappelijke basis. Ze benadrukken dat beleidsmakers biomedisch onderzoek hoog op de agenda moeten blijven zetten. Maar voor een bloeiend start-up ecosysteem is er meer nodig, zoals toegang tot voldoende financiering. In Nederland kunnen initiatieven als Invest-NL het verschil maken. Door een brug te slaan tussen academische kennis en toegang tot financiering, kan Invest-NL mogelijk als vliegwiel dienen voor biomedische innovatie. Investeerders kunnen dan niet meer om Nederland heen, waarmee we het innovatieklimaat versterken en de Europese top binnen handbereik is. Het hele artikel lees je hier

← All news

Invest-NL zoekt aansluiting bij Missiegedreven Innovatiebeleid

, , ,

Afgelopen week werd bekend dat Invest-NL nadrukkelijk wil aansluiten bij het Missiegedreven Innovatiebeleid. Dat houdt in dat zij zich gaat richten op maatschappelijke domeinen en thema’s zoals gezondheid en zorg en op topsectoren en sleuteltechnologieën als Life Sciences & Health en biotechnologie. Deze conclusies komen uit de beantwoording door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op vragen van Kamerleden over het wetsvoorstel ter oprichting van Invest-NL. Wiebes dringt daarnaast aan op een snelle politieke behandeling zodat Nederland de aansluiting houdt bij landen om ons heen die hun investeringen opschalen in bijvoorbeeld de life sciences.

Verder gaan de antwoorden van de minister onder andere in op de rol die Invest-NL kan spelen bij het stimuleren van startende en doorgroeiende ondernemingen. Deze bedrijven ervaren vooral de risico’s die gepaard gaan met lange en onzekere ontwikkeltrajecten. De bewindspersoon geeft aan dat Nederland momenteel geen financieringsinstelling kent die risicokapitaal verstrekt voor de doorgroei van start- en scale-ups. Invest-NL krijgt als belangrijkste taak om vormen van marktfalen in de verschillende maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën aan te pakken en zal daarvoor een eigen investeringsbeleid en investeringsplan vaststellen. Er is bovendien besloten om in eerste instantie € 1,7 miljard beschikbaar te stellen voor Invest-NL en € 0,8 miljard voor de instelling voor internationale financieringsactiviteiten.

Samenwerking bestaande initiatieven

Uit de antwoorden komt daarnaast naar voren dat Invest-NL volop samenwerking gaat zoeken met bestaande initiatieven. Zo blijkt dat een goede samenwerking tussen Invest-NL en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen van groot belang is. Ook komen er samenwerkingsafspraken tussen Invest-NL en RVO.nl. De minister benadrukt nogmaals dat het co-investeringsfonds en de activiteiten voor het Dutch Venture Initiative worden ondergebracht in de organisatie van Invest-NL. Om ook geld los te krijgen uit het Europese Investeringsfonds, gaat Invest-NL modellen onderzoeken met een hefboomfunctie voor Europese geldstromen.

Gaten in het financieringslandschap

Uit een van de antwoorden blijkt dat de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) twee knelpunten identificeert die tot marktfalen leiden. Enerzijds is er volgens de NVP een gebrek aan kapitaal bestemd voor kapitaalintensieve, hoog risicovolle investeringen in de vroege fase (seed en start-ups). Anderzijds ontbreekt het aanbod van kapitaal bestemd voor kapitaalintensieve investeringen in de latere fase van venture capital (scale-ups). Deze knelpunten sluiten naadloos aan bij de gaten in het financieringslandschap in de life sciences die HollandBIO eerder al formuleerde.

Al met al geven de antwoorden over Invest-NL van minister Wiebes meerdere aanknopingspunten voor de life sciences sector. Op dinsdag 9 april staat het wetsvoorstel op de agenda van de procedurevergadering in de Tweede Kamercommissie EZK. De verwachting is dat de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel in een debat komende tijd ingepland wordt. HollandBIO blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Mocht je vragen hebben, naam dan contact op met HollandBIO’s Fabian.

Meer informatie

Alle antwoorden van minister Wiebes op vragen van Kamerleden over het wetsvoorstel ter oprichting van Invest-NL vind je hier