← All news

Ophef over Farm to Fork-strategie 

, ,

In het hart van de Europese Green Deal bevindt zich de Farm to Fork Strategie, erop gericht om voedselsystemen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken. De strategie deed afgelopen weken veel stof opwaaien. Tijdens een webinar van Euractiv presenteerden het Joint Research Centre (interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie), Wageningen Universiteit en USDA hun impactanalyse: de doorberekening van de impact van de Farm to Fork strategie op Europa en de rest van de wereld.   

De bevindingen zijn verontrustend. Het JRC becijferde dat de strategie zal leiden tot een flinke verlaging (tot 15%) van de voedselproductie in de EU, met forse economische gevolgen. Zo zou de Europese exportpositie op het vlak van varkensvlees nagenoeg instorten, met prijsstijgingen van maar liefs bijna 45% tot gevolg. Daarnaast is de verwachting dat de beoogde CO2-daling in praktijk tegenvalt, omdat de verminderde productie wordt gecompenseerd door verhoogde productie buiten de Europese lidstaten. Dat het rapport nu pas – ruim een half jaar na voltooiing – gepubliceerd is, deed de verhitte Brusselse gemoederen ook weinig goeds.  

Farm to Fork voorvechters merken op dat er wel wat af te dingen valt op de rapporten: verandering in consumentengedrag is niet meegenomen, net als acties van buiten Europa. Ook zijn de rapporten gebaseerd op basis van hedendaagse technologieën.   

HollandBIO ziet de ophef als een extra drijfveer om vaart te maken met de modernisering van de Europese wetgeving t.a.v. genetische modificatie, en aanpalende wetgeving. Daarmee maakt Europa de weg vrij voor de creativiteit van de biotech sector om met innovatieve oplossingen zoals gecultiveerd vlees en nieuwe veredelingsmethoden bij te dragen aan een duurzame en welvarende toekomst.  

← All news

Meer dan 120 partijen luiden noodklok over vestigingsklimaat

, ,

Meer dan 120 partijen, waaronder tientallen burgemeesters en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland luidden de afgelopen week in verschillende media de noodklok over het Nederlandse vestigingsklimaat. Een goed vestigingsklimaat is essentieel voor brede welvaart, maar in Nederland staat dat klimaat onder druk. Bij HollandBIO streven we al jaren naar een ijzersterk innovatieklimaat en geven we graag nog een zwieperd aan de noodklok in de hoop dat een volgend kabinet die hoort. 

Zes zorgpunten  

Het manifest van de initiatiefnemers is inmiddels onderschreven door 120 verschillende gemeentes en kennisinstellingen. In het manifest komen zes zorgpunten naar voren: 

  1. een goede leefomgeving 
  1. een goed opgeleide beroepsbevolking 
  1. kennis en innovatie van wereldklasse 
  1. excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland 
  1. een strategisch industriebeleid 
  1. een betrouwbare en voorspelbare overheid 

VNO-NCW maakt zich zorgen omdat onder de motorkap er sprake is van verslechtering van het Nederlandse vestigingsklimaat op veel punten, terwijl andere landen er juist voor zorgden dat zij aantrekkelijker werden voor investeringen van bedrijven. 

Meer dan kennis alleen 

De verslechtering van de Nederlandse positie is zorgelijk omdat een goed vestigingsklimaat van cruciaal belang is voor het verzilveren van onze economische potentie en het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Ook vanuit HollandBIO zien we dit belang, want door meer biotech bedrijven in Nederland te krijgen en te houden, kunnen innovaties uit de sector van waarde zijn rond een veranderend klimaat, duurzamer consumeren en een gezondere samenleving, terwijl we ook ons verdienvermogen versterken. Daarom zet HollandBIO zich al jaren in voor een ijzersterk innovatieklimaat

Wat HollandBIO daarnaast wil benadrukken, is dat kennis en innovatie van wereldklasse alleen niet genoeg zijn. Die kennis en innovatie moet juist ook toepassing vinden in de maatschappij om de impact eruit te verzilveren. Met het ons voorstel voor het Nationaal Groeifonds, Biotech Booster willen we excellente, biotechbrede kennis meer laten leiden tot innovatie en impact.  

Voor het benutten van het volle potentieel van (biotech) innovatie is echter meer nodig. Zoals kiezen voor biotech en andere kansrijke sectoren. Wij denken dat een volgend kabinet invulling kan geven aan een strategisch industriebeleid door echt werk te maken van het Toekomstpact Biotechnologie dat VNO-NCW dit voorjaar aan de overheid overhandigde. Daarin zitten vier actielijnen voor de langere termijn die de Nederlandse biotech sector structureel zouden versterken, bijvoorbeeld door modernisering van  wet- en regelgeving en beleid dat eraan bijdraagt dat al die innovaties ook daadwerkelijk hun weg naar de maatschappij vinden. 

Het manifest over het vestigingsklimaat dat VNO-NCW mede ondertekende, samen met het Toekomstpact Biotechnologie biedt duidelijke aanknopingspunten om te komen tot meer impact vanuit de Nederlandse biotech. Tijd voor actie! 

Manifest vestigingsklimaat: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/toenemende-zorgen-over-nederlands-vestigingsklimaat  

Toekomstpact Biotechnologie: https://www.hollandbio.nl/nieuws/nederland-kan-koploper-biotechnologie-worden/ 

← All news

Tijd om het tij te keren: Nederlandse publieke R&D-investeringen stagneren

, ,

HollandBIO is teleurgesteld maar niet verrast over het nieuws dat de Nederlandse overheidsinvesteringen in onderzoek en innovatie stagneren. Teleurgesteld omdat keer op keer blijkt dat hogere publieke investeringen als vliegwiel werken voor private investeringen . Niet verrast omdat Nederland al jarenlang de eigen ambities rond investeringen in R&D niet haalt. Hoog tijd voor meer investeringen in onderzoek en innovatie!

Nederland middenmoter

Uit de meest recente Eurostat-cijfers blijkt dat publieke Nederlandse R&D-investeringen stagneren. In totaal geeft Nederland €314 per capita uit aan R&D, waarmee we een middenmoter in innovatieland zijn. Sinds 2010 stegen R&D-investeringen in Europa met gemiddeld 22%, terwijl dat in Nederland maar 16% was. Daarbij komt dat de Nederlandse publieke uitgaven aan R&D als percentage van het BNP, voor het eerst sinds 2004, onder het Europese gemiddelde (0,75%) zijn gezakt, naar 0,74% van het BNP.

Nederland bekleedt de 7e plek in de OESO-ranglijst van R&D-investeringen per hoofd van de bevolking. Dit is weliswaar net hoger dan het Europees gemiddelde, maar vergelijkbare innovatieve landen zoals Denemarken geven zo’n €180 per persoon meer uit. Nederland dreigt achterop te raken als we niet fors gaan investeren.

Geef gas bij!

Eerder schreven wij al dat Nederlandse R&D-investeringen blijven steken op 2,16% van het BBP en dat dit ver onder de gestelde 3%-norm is, en dat Nederland achterblijft bij het OESO-gemiddelde van 2,5%. Dit is zorgwekkend, want zoals het Centre for Economic Policy Research recent heeft aangetoond, wakkeren publieke investeringen in R&D private investeringen aan. Als kenniseconomie is innovatie van levensbelang voor ons land. Innovatie en onderzoek zijn de motor die Nederland vooruithelpt en het is zaak om die innovatiemotor op volle toeren te laten draaien. Daarom roept HollandBIO een volgend kabinet op om de OESO-norm te halen op het gebied van R&D en veel meer te investeren in publieke R&D. Kortom: gas erop!

Afbeelding: R&D-uitgaven per hoofd van de bevolking

Bron:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210915-1

https://www.neth-er.eu/onderzoek/eurostat-nederlandse-overheidsinvesteringen-in-onderzoek-en-innovatie-stagnerenhttps://www.hollandbio.nl/nieuws/publieke-investeringen-jagen-private-investeringen-aan

← All news

A fruitful EFIB 2021 for the Dutch industrial biotech community

, ,

Last week over 350 attendees from all over the world gathered in Vienna for the European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB). The conference welcomed over 30 Dutch biotech entrepreneurs.  

This year’s edition of the premium partnering conference, HollandBIO, together with topsector ChemistryNL, made sure to give the Netherlands a prominent presence. Prior to the conference, we got the pleasure of bringing together the Dutch delegation and the Dutch embassy for drinks near the beautiful Danube river. During the conference, a striking NL booth served as a central information point for international visitors to show what the Netherlands has to offer:  as a place to do business, as an innovative business partner, as a top location for talent. The booth also served as a living room for Dutch attendees. Before or after a partnering meeting, visitors gladly came by to chat with their compatriots while enjoying a good cup of coffee & Dutch treats. 

EFIB 2021 hosted inspiring keynote speakers  and a large start-up village where start-ups had the opportunity to deliver a 5-minute pitch.  
 

Everybody clearly enjoyed being at a live event again, meeting each other face to face, listening to interesting speakers, networking and creating possible fruitful partnerships. We hope to see you all again next year in Vilnius, Lithuania!   

← All news

Dialoog NGT versus biologische landbouw

,

Onlangs mocht HollandBIO’s Leonie voor een klaslokaal MSc studenten Plant Biotechnology het dialoog aan gaan met prof.dr.ir. Edith Lammerts van Bueren over nieuwe genomische technieken (NGT) in plantenveredeling en de biologische landbouw. Dr. Bert Lotz was moderator tijdens deze goed bezochte vrijdagmiddag in het Forum op de WUR campus. Vele geïnteresseerde vragen werden gesteld door de studenten en ook de ethische fricties tussen de beide posities werd ruim belicht. Wij verwachten dat dit niet de laatste discussie zal zijn in deze opstelling!

← All news

Versnel de vaccinontwikkeling

,

Vaccinontwikkeling binnen 100 dagen, zodat we toekomstige pandemieën snel en efficiënt de kop in kunnen drukken. Aan ambitie in elk geval geen gebrek bij de Coalition for Epidemic Prepareness. Hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen? Dat licht CEO Richard Hatchett bij McKinsey toe in de serie “Covid-19 vaccines: the road to recovery and beyond”

← All news

KNAW pleit voor snellere, betere geneesmiddelontwikkeling

, ,

Het proces van geneesmiddelontwikkeling is kostbaar, vol hindernissen en vergt een lange adem, concludeert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in haar nieuwste advies “meer efficiëntie door innovatie”. Dat het sneller en beter kan én moet, roept HollandBIO ook al jaren. Om geneesmiddelen sneller bij patiënten te krijgen, pleit de KNAW nu voor de komst van een coördinerend expertisecentrum, dat de dialoog tussen wetenschappers, de farmaceutische industrie en regelgevers moet aanwakkeren. Een mooi initiatief om ons innovatieklimaat verder mee te verbeteren. Lees meer 

← All news

De genetische revolutie

,

Vrijwel nergens in de zorg gaat het op het moment sneller en beter dan bij het uitlezen van DNA. Sterker nog, als we Illumina CEO Francis deSouza mogen geloven staat de 21e eeuw in het teken van een genetische revolutie. Waar het ontrafelen van het eerste menselijke genoom ruim 3 miljard kostte en jaren in beslag nam, zijn zowel de tijd als de kosten de afgelopen 20 jaar drastisch gereduceerd. En we zijn er nog niet: Illumina heeft zich er publiekelijk aan gecommitteerd ieders genoom in de toekomst tegen 100 dollar beschikbaar te maken. Dat biedt enorme kansen voor transformatie van de zorg, zien we ook bij HollandBIO: gezondheid op maat komt daarmee weer een stap dichterbij. 

← All news

Helder zicht op de toekomst met CRISPR-Cas

,

Een jaar nadat de Nobelprijs voor de Scheikunde is uitgereikt aan de uitvinders van CRISPR-Cas blijkt deze technologie een vruchtbare voedingsbodem te bieden voor legio toepassingen. In de vorige Weekly schreven we nog over tomaten die met CRISPR-Cas zijn bewerkt, maar ook voor de ontwikkeling van innovatieve behandelingen biedt deze technologie nieuwe mogelijkheden. In een eerste klinische studie ondergingen zeven patiënten met de zeldzame oogziekte congenitale amaurose van Leber (LCA) een in vivo CRISPR-Cas behandeling. Hierbij wordt de CRISPR-tool direct in de aangedane cellen geïnjecteerd, om zo de ziekte bij de bron aan te pakken. HollandBIO kijkt uit naar de toekomst waarin CRISPR-Cas het leven van nog veel meer mensen beter maakt.  

← All news

Verjaardagstaart voor gentherapie

,

Rhys Evans, de eerste baby die in het Verenigd Koninkrijk met gentherapie werd behandeld, mocht vorige week 21 kaarsjes uitblazen. Hij werd geboren met Severe Combined Immuno Deficiency (SCID), een zeer ernstige immuunstoornis, waardoor zelfs een onschuldige verkoudheid hem fataal kon worden. Dankzij innovaties uit de biotech kreeg hij een nieuwe kans. 

Zonder de gentherapie waren er eigenlijk maar twee opties voor Rhys: een erg risicovolle en belastende beenmergtransplantatie, of leven in een beschermende bubbel, zodat de kans op een infectie zo klein mogelijk zou zijn. Met gentherapie kreeg hij een derde optie, die hem na 21 jaar tot een gezonde jongeman heeft gemaakt.  

Niet alleen Rhys, ook gentherapie is volwassen geworden. Dat is op zich reden voor een feestje, maar helaas we zijn er nog lang niet. De weg die nieuwe gentherapieën, en andere ATMP’s, van lab naar patiënt afleggen is lang en hobbelig. Vele therapieën schoppen het nooit tot een goedkeuring van EMA. Lukt dit wel, dan is het verkrijgen van vergoeding op nationaal niveau de volgende horde. Zo maakten Novartis en het ministerie van VWS deze week bekend na lange onderhandelingen een overeenkomst te hebben bereikt over de vergoeding van gentherapie Zolgensma. HollandBIO is dolblij met dit resultaat, maar maakt zich tegelijkertijd ook zorgen over de steeds langere doorlooptijden voordat nieuwe behandelingen ook daadwerkelijk vanuit het verzekerde pakket beschikbaar zijn voor patiënten.  

Waar Novartis wel de tijd en middelen had om de lange en complexe procedures met succes te doorlopen, lukte dat andere, vaak kleinere bedrijven, niet. Recent zag gentherapie pionier Bluebird Bio zich gedwongen haar activiteiten terug te trekken uit Europa en haar focus te beperken tot de VS. Door aanhoudende “challenges of achieving appropriate value recognition and market access”, bleek het voor het kleine bedrijf simpelweg niet haalbaar om haar geregistreerde innovatieve gentherapieën in Europa vergoed bij patiënten te krijgen. Een desastreuze ontwikkeling die alarmbellen af moet doen gaan, vindt HollandBIO. Zo blijft onze ambitie, gezondheid op maat, slechts een visioen. 

Het is de hoogste tijd om samen werk te maken van een adaptief ecosysteem, dat in staat is de grote belofte van gen- en celtherapieën, allereerst voor patiënten, maar ook voor al die geneesmiddelenpioniers die zich al decennia lang toeleggen op onderzoek en ontwikkeling, te verzilveren. Je zou toch haast zeggen dat met het ontwikkelen, registreren en produceren van zo’n geavanceerde en complexe therapie het moeilijkste werk gedaan is?