← All news

Erik, Jan en Onno gaan voor goud

, , ,

Maar liefst drie Nederlandse CEO’s zijn genomineerd voor de Lifestars European CEO of the year award. Erik van den Berg (AM-Pharma), Jan van de Winkel (Genmab) en Onno van de Stolpe (Galapagos) zijn in de race voor de felbegeerde titel. Deze prijs reikt men uit aan de CEO van zowel een beursgenoteerd als een niet-beursgenoteerd bedrijf. We gaan dus voor twee keer goud.

De 2019 European Lifestars Awards vinden dit jaar plaats op 19 november in Londen aan de vooravond van Jefferies Annual Healthcare Conference in Londen. Tijdens dit jaarlijkse event komen life science leiders, investeerders, partners en dealmakers samen. Het is een viering van de succesverhalen, doorbraken, transacties en baanbrekende deals en de mensen, teams en organisaties die een cruciale rol hebben gespeeld in de vooruitgang van de industrie in het afgelopen jaar. Een jury bestaande uit 75 life sciences professionals reikt achttien gewilde Lifestars awards uit, waaronder die van CEO van het jaar. Deze prestigieuze prijs is een blijk van erkenning voor uitstekend leiderschap.

De Nederlandse nominaties zijn een bevestiging van de innovatiekracht en potentie van onze life sciences-sector. Dat de leiders van AM-Pharma, Genmab en Galapagos geselecteerd zijn, is volgens HollandBIO geen verrassing. Het succes van AM-Pharma, de indrukwekkende pijplijn die Genmab in 20 jaar heeft opgebouwd en de recente giga-Gilead-boost voor Galapagos, vragen om krachtig leiderschap. HollandBIO is benieuwd wie de awards van CEO van het jaar uiteindelijk in de wacht gaan slepen en zal zeker duimen voor Erik, Jan en Onno!

← All news

Wereldwijde Vaccinatie Top

, ,

Donderdag 12 september is Brussel het toneel van een mondiale vaccinatie top. Met dit event spreken de Europese Commissie en de World Health Organisation zich uit voor de belangrijke rol van vaccinatie in de strijd tegen infectieziekten in onze samenleving. Onder andere politiek leiders, VN-vertegenwoordigers, beleidsmakers in de gezondheidszorg, academici en zorgprofessionals laten hun mening horen over onderwerpen als vertrouwen in vaccins, de magie van wetenschap en het belangrijke beschermende vermogen van vaccinatie. Geen uitnodiging ontvangen voor dit exclusieve invitation-only event? Niet getreurd, via deze online stream ben je er toch een beetje bij.

← All news

Innovatiekrediet budget beschikbaar

, , ,

Innovatieve bedrijven opgelet! Het Innovatiekrediet heeft nog budget, voor zowel technische als klinische ontwikkelingsprojecten. Werk je aan de technische ontwikkeling van een nieuw product, of aan de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? Dan is het nog mogelijk om te profiteren van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is bedoeld voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Grijp die kans en dien je aanvraag in bij RVO. Voor meer informatie, kijk je op de website van RVO.

← All news

Invest-NL blijft ook bij laatste politieke stappen open blik houden

,

Na veel eerdere stappen was het nu aan Eerste Kamerleden om schriftelijke vragen over het wetsvoorstel ter oprichting van Invest-NL in te dienen. In zijn beantwoording blijft Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dicht bij zijn eerdere toelichtingen aan de Tweede Kamer. Naast de focus op startups en scaleups houdt hij zijn open blik wat betreft de brede investeringsmogelijkheden van Invest-NL. Daar is HollandBIO heel blij mee, want daarmee blijft Invest-NL potentieel een vliegwiel voor innovatie in de Nederlandse biotech door de gaten in het financieringslandschap te dichten. Op 10 september plant de Eerste Kamer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in, waarmee de laatste politieke stappen voor daadwerkelijke oprichting in zicht komen.

De beantwoording van minister Wiebes (mede namens minister van Financiën Hoekstra) van de vragen van Eerste Kamerleden lag in het verlengde van eerdere reacties die hij gaf in de Tweede Kamer. Een paar relevante elementen:

  • De focus van Invest-NL blijft ongewijzigd: het moet zich richten op het tegengaan van marktfalen (in diverse vormen) op maatschappelijke transities en op de doorgroei van startups en scaleups. Omdat veel vragen zich richten op klimaat en de energietransitie gaat daar veel aandacht naar uit, maar tegelijkertijd benadrukt de minister dat dit uitdrukkelijk niet het enige investeringsdomein is. Bovendien roept de aangenomen motie Veldman ook op tot specifieke aandacht voor het stimuleren van de doorgroei startups en scaleups
  • Veel vragen gaan in op de investeringscriteria die Invest-NL gaat hanteren. Minister Wiebes geeft aan dat zaken als additionaliteit, risico/rendement, maatschappelijke meerwaarde en de internationaal gangbare vereisten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen daarin een rol spelen. Daarnaast gaat Invest-NL van tevoren bepaalde KPI’s opstellen, bijvoorbeeld over vermeden CO2 uitstoot. Ook KPI’s over additionele werkgelegenheid of bijdrage aan R&D zijn mogelijk.
  • Op vragen over intellectueel eigendom geeft Wiebes een uitgebreid antwoord. Als er sprake is van octrooien die mede mogelijk zijn gemaakt door de activiteiten van Invest-NL en van de deelnemingen die Invest-NL houdt, hangt het van de contractuele afspraken af waar de daaruit voortvloeiende rechten komen te liggen. Wanneer de opbrengsten ten gunste komen van een vennootschap waarvan InvestNL op dat moment aandeelhouder is, zullen de opbrengsten van de octrooien bijdragen aan de waarde van de aandelen waarvan Invest-NL eigenaar is.

HollandBIO is blij dat minister Wiebes aangeeft dat Invest-NL de ruimte blijft houden om op verschillende domeinen in te zetten, van klimaat en energie tot gezondheid en zorg en het stimuleren van startups en scaleups in veelbelovende sectoren. Dit betekent dat de uitgangspunten en focus van Invest-NL nog steeds goed aansluiten op de mogelijkheden en uitdagingen in de biotech sector. Onze inzet is dat Invest-NL een brug gaat slaan tussen publieke regelingen en private investeerders. Zo kan het als vliegwiel dienen voor innovatie en kunnen Nederlandse biotech bedrijven met nog meer slagkracht werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Benieuwd naar alle vragen van Eerste Kamerleden over het wetsvoorstel ter oprichting van Invest-NL en de beantwoording daarvan door ministers Wiebes en Hoekstra? Lees dan hier verder.

← All news

Volop lees en luistertips na brief van Bruins

, , ,

Niet alleen de open brief van minister Bruins in de Volkskrant, ook onze reactie Bruno #doeslief maakte veel los. Uit de vele steunbetuigingen blijkt dat we met onze open brief het gevoel van veel mensen in de biotech sector verwoordden: van onderzoeker tot marketeer, werkzaam bij start-ups, scale-ups en multinationals. En HollandBIO was zeker niet de enige die zich uitsprak. Zo gaf Pharming CEO Sijmen de Vries bij BNR aan dat het verhaal toch wel veel groter is dan dat van de bewindsman doet voorkomen. Bart van Zijll Langhout, hoofd Janssen Campus Nederland, vertelt in het radioprogramma Met het Oog Op Morgen dat de gevraagde openheid moeilijker is dan het lijkt. Ook de VIG reageert middels een open brief. In het radioprogramma 1 op 1 voelt Sven Kockelman minister Bruins tot slot stevig aan de tand over zijn brief en geneesmiddelenbeleid.

Zowel Bart van Zijll Langhout als Sijmen de Vries schetsen de complexe realiteit van geneesmiddelenontwikkeling. De Vries, die bij Pharming aan den lijve heeft ondervonden hoe lang en weerbarstig de weg van lab naar patiënt kan zijn, legt uit: “Als je zulke lange ontwikkelingstrajecten hebt, die zo kapitaalintensief zijn, waarbij zoveel misgaat, dan moet je op een gegeven moment als bedrijf ook iets kunnen verdienen aan producten die wel op de markt komen, want anders heb je geen bedrijf meer.”

Het is precies die uitleg waarop Sven Kockelman doelt wanneer hij stelt dat de farmaceutische industrie wel degelijk een antwoord heeft op de vraag van de minister waarom de prijs van geneesmiddelen zo hoog moet zijn. Dat slechts een fractie van de R&D programma’s uiteindelijk een medicijn oplevert. Dat dat grote investeringen vergt. Dat het benodigde geld uit de markt gehaald moet worden, dat investeerders alleen bereid zijn te geld te geven wanneer dit ook iets oplevert. Kortom: dat het ene geneesmiddel dat slaagt en na veel onderzoek de patiënt bereikt, winst moet opleveren. Zo niet, dan krijgen bedrijven geen investeringen meer. Het antwoord van minister Bruins stemt hoopvol: “Dat zou ook best een goed antwoord kunnen zijn”. Zouden we stiekem dan toch veel meer op één lijn zetten dan dat het gepolariseerde debat doet vermoeden?

Lees & luister meer:

← All news

Europese Commissie en OESO pleiten voor overbruggen gaten financieringslandschap

,

Hoe kunnen we als maatschappij innovatie en R&D stimuleren? Over die vraag bogen zowel de Europese Commissie als de OESO zich de afgelopen tijd. In antwoord op die belangrijke vraag, omarmt de Europese Commissie een advies van Maria Mazzucato, waarin zij stelt dat het dichten van de gaten in het financieringslandschap voor startups en scaleups een belangrijke voorwaarde is voor het aangaan van maatschappelijke uitdagingen. Daarbij noemt Mazzucato onder meer de biotech sector als voorbeeld. De OESO neemt op haar beurt de aanpak van Nederland onder de loep. De gerenommeerde organisatie komt tot de aanbeveling dat de Nederlandse overheid er goed aan zou doen om, naast bestaande generieke instrumenten, meer in te zetten op directe financieringsvormen om private investeringen aan te jagen. HollandBIO is het van harte eens met de aanbevelingen van zowel de Commissie als de OESO. De Nederlandse overheid kan, bijvoorbeeld via Invest-NL, direct werk maken van de aanbevelingen en de gaten in het financieringslandschap in de life sciences dichten.

Europees missiegedreven innovatiebeleid

Net als de Nederlandse overheid is ook de Europese Commissie op dit moment bezig met het vormgeven van een missiegedreven innovatiebeleid. Voorlopige Europese missies zijn bijvoorbeeld het vinden van een behandeling tegen kanker, innovaties die helpen om te gaan met klimaatverandering en het werken aan bodemgezondheid en voedsel. De Commissie schakelde de hulp in van de wereldberoemde econoom Maria Mazzucato. In haar advies aan Europese en nationale overheden over missiegedreven innovatiebeleid geeft zij aan dat het dichten van de gaten in het financieringslandschap voor startups en scaleups een belangrijke voorwaarde is voor het verwezenlijken van de ambities. Hierbij noemt ze de biotech sector als voorbeeld.

OESO: Nederlandse overheid moet meer inzetten op directe stimuleringsmaatregelen

Ook de OESO heeft een advies uitgebracht waarin zij de maatregelen van overheden om innovatie en R&D aan te jagen, per land op een rij zet. Het tweejaarlijkse ‘The Going for Growth report’ roemt het Nederlandse innovatieklimaat om zijn uitstekende indirecte maatregelen om R&D-bedrijvigheid te stimuleren, zoals de WBSO. Tegelijkertijd blijven private investeringen in R&D in Nederland flink achter bij andere Europese landen. De OESO wijt dit vooral aan de vrij beperkte vormen van directe ondersteuning van bedrijven door de Nederlandse overheid, in de vorm van subsidies en leningen. Het advies is om meer van dit soort instrumenten in het leven te roepen die toegespitst zijn op de uitdagingen en de vraag naar kapitaal per sector.

Invest-NL als mogelijk vliegwiel voor innovatie

HollandBIO maakt werk van een ijzersterk innovatieklimaat voor de Nederlandse life sciences en gaat de komende tijd dan ook aan de slag om de aanbevelingen uit beide adviezen voor het voetlicht te krijgen bij politici en beleidsmedewerkers. Een van de manieren om het beste tegemoet te komen aan deze aanbevelingen, is wat HollandBIO betreft de nog op te richten financieringsinstelling Invest-NL. Met de opdracht die Invest-NL heeft meegekregen, kan zij een brug slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Zo kan Invest-NL als vliegwiel dienen voor innovatie en kunnen biotech bedrijven met nog meer slagkracht blijven werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Europees missiegedreven innovatiebeleid: https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-work-major-research-and-innovation-missions-cancer-climate-oceans-and-soil-2019-jul-04_en

Rapport Maria Mazzucato: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_mazzucato-report-issue2_072019.pdf

OESO-rapport The Going for Growth: https://read.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2019_aec5b059-en

← All news

KeyGene ontdekt ongevoelige paprikaplanten

,

KeyGene, een innovatief plantenbiotechnologie bedrijf in Wageningen, heeft als eerste een nieuwe vorm van bescherming in paprikaplanten gevonden tegen de gevreesde Geminivirussen. Die virussen worden verspreid door de witte vlieg en richten fikse schade aan in tal van gewassen. Om dat te voorkomen, zijn telers nu genoodzaakt om bestrijdingsmiddelen tegen de witte vlieg in te zetten.  Dankzij de vinding van Keygene is dat hopelijk op termijn niet meer nodig. KeyGenes paprikaplanten hebben een bepaalde eigenschap namelijk verloren die het virus nodig had om de plant te infecteren. Het resultaat: een naar verwachting duurzaam ongevoelige paprikaplant.

Samen met zijn partnerbedrijven wil KeyGene de vinding nu ook in gaan zetten voor de teelt van andere slachtoffers van de Geminivirussen: belangrijke gewassen, als pepers, cassave en katoen. Al met al een wetenschappelijke doorbraak van eigen bodem met potentieel grote impact. En daar zijn we bij HollandBIO reuzetrots op.

Hier lees je het volledige bericht van KeyGene.

← All news

Call to action: teken de Europese petitie voor moderne plantenveredeling

,

Een regelgeving die het gebruik van moderne veredelingsmethoden, zoals CRISPR-Cas, toegankelijk maakt voor een duurzame en gezonde voedselproductie. Dat is wat de studenten die het Europese Burgerinitiatief “Growing Scientific Progress – Crops Matter” zijn gestart willen bereiken. Wil jij dat ook? Teken dan de petitie.

Op dit moment is het door de strenge en strikte regelgeving in Europa praktisch onmogelijk om de moderne veredelingsmethoden te gebruiken voor het snel en doelgericht ontwikkelen van verbeterde landbouwgewassen voor een duurzame en gezonde voedselproductie. En dat terwijl we met zijn allen voor enorme maatschappelijke uitdagingen staan, zoals een groeiende wereldbevolking, een snel veranderend klimaat en een afname van het beschikbare landbouwareaal. Om daarop te kunnen inspelen en gewassen te kunnen ontwikkelen die én een hoge opbrengst hebben, én bestand zijn tegen ziekten en plagen, én tegen wisselende weersomstandigheden kunnen, zijn de moderne veredelingsmethoden van groot belang.

De studenten pleiten dan ook voor aanpassing van de huidige regelgeving om ruim baan te maken voor de toepassing van deze baanbrekende veredelingsmethoden. Om de Europese Commissie tot actie aan te zetten om de regelgeving te gaan aanpassen, hebben ze 1 miljoen handtekeningen nodig! Wil jij in de toekomst ook duurzaam geteelde, gezonde en lekkere groenten en fruit blijven eten? Help de studenten dan om die 1 miljoen handtekeningen te bereiken en teken met HollandBIO mee!

Bron: Grow Scientific Progress

← All news

Bruno #doeslief

, ,

De open brief aan farmaceuten die Minister Bruins in de Volkskrant plaatste, smeekt om een openhartig en transparant antwoord. Hierbij.

Beste minister Bruins,

Dank voor uw cri de coeur, gisteren in de Volkskrant. Wat fijn om te lezen dat u de waardevolle bijdrage van de farmaceutische industrie aan de gezondheidszorg erkent. De wens die spreekt uit uw brief, ligt ook ons na aan het hart. Betaalbare geneesmiddelen en betaalbare gezondheidszorg zijn net zo zeer in ons belang, als in het uwe. Van een behandeling die de patiënt niet bereikt, is nog nooit iemand beter geworden.

Kostenstijgingen
In uw brief vertelt u dat de kostenstijging in de zorg niet alleen aan onze medicijnen te wijten is. En toch krijgt de farmaceutische sector als enige de zwarte piet toegespeeld. Dat doet pijn, dat mag u best weten. Binnen onze mogelijkheden doen we namelijk ons stinkende best om het goede te doen. Om de partner te zijn die u zoekt. Om oplossingen te vinden waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. En hoe graag we het ook zouden willen, daar is geen quick fix voor, geen silver bullet.

Staat u ons toe, als reactie op uw appel aan ons, u enkele wedervragen te stellen. Wat behelst die transparantie precies, waar u om vraagt? Hoeveel detail zoekt u? Wanneer bent u tevreden? En wanneer vindt u een verhaal van een farmaceut eigenlijk plausibel? Kortom: aan welke voorwaarden en criteria moet onze prijsstelling precies voldoen om van u het fel begeerde stempel ‘maatschappelijk verantwoord’ te krijgen? Want soms bekruipt ons het gevoel dat de Nederlandse cultuur van ‘het kan altijd goedkoper’ het uitgangspunt is.

Soms gaan kosten voor de baten uit. Dankzij geneesmiddelen kunnen mensen weer aan het werk, weer meedoen. Dodelijke ziektes worden chronisch, en de ontwikkelingen in de biotech sector doen ons erop vertrouwen dat ook genezing steeds vaker binnen handbereik zal liggen. Dat daar in een kabinet, dat nota bene onderschrijding op onderschrijding van het geneesmiddelenbudget rapporteert, geen geld voor is, vinden wij wrang.

Status quo
U insinueert dat wij, als enigen, niet over onze schaduw willen springen. Aangezien HollandBIO’s motto Challenging the status quo is, komt ook die insinuatie hard aan. Al jaren maken wij ons hard voor oplossingen waarmee we het trage, risicovolle en kostbare proces van geneesmiddelontwikkeling kunnen verbeteren en versnellen. Ons inziens zijn dat namelijk de knoppen om aan te draaien voor een “gezond” gezondheidsecosysteem.

Vervolgstappen zonder maatschappelijke druk
Wij geloven dat je vliegen vangt met stroop, niet met azijn. Met het opstoken van het toch al zo gepolariseerde debat, of het verder demoniseren van de farmaceutische industrie, komen we echt geen stap verder. Zullen we, in plaats van via de media, ‘live’ verder praten, liefst met alle stakeholders aan tafel? Wij werken daar echt heel graag aan mee.

Niet omdat het moet. Maar omdat het kan. #doeslief.

← All news

TEMPLE THERAPEUTICS B.V. WINS EUROSTARS GRANT FOR NOVEL ONCOLOGY PROGRAM

,

Temple Therapeutics, B.V. (the “Company” or “Temple”), a clinical stage biotechnology company engaged in the development of first-in-class therapeutics for post-surgical adhesion prevention, endometriosis, and oncology, announced today that the Company and its consortium partners will be receiving non-dilutive funding of $3 million to develop a novel therapeutic based on the discovery of a novel target found in a range of solid tumors. The funding is committed by the Eurostars program that is backed by Eureka (35 participating countries) and the European Commission. The consortium partners in the project are Inspherso(Switzerland), University of Gothenburg, The Sahlgrenska Academy, Sahlgrenska Cancer Center (Sweden), and Xenopat (Spain).  The Company’s team consists of leading clinicians and researchers across Europe, UK and USA.

Key partners outside the Eurostars consortium for Temple are Associate Professor and inventor Ghassan Saed, PhD. of Wayne State University and Karmanos Cancer Center in Michigan, USA, Professor Ahuva Nissim, PhD. of Queen Mary University and William Harvey Research Institute (London, UK) and principal investigator Dr. Rebecca Kristeleit Associate Professor at UCL and Honorary Consultant Medical Oncologist UCLH (London, UK). Internally, Temple has a strong development team lead by CSO Lynne Robertson, PhD. and CMO and Medical Lead, Neil Sankar, MD. Additionally, the team is supported by former Pfizer’s VP of Early Stage Oncology, Pamela Garzone,PhD., who now is the CMO of Calibr at the Scripps Research Institute in La Jolla, USA.

GAINING FURTHER MARKET CREDIBILITY

“Eurostar’s non dilutive grant is a validation of our team, novel science, novel target and commercial potential,” remarks Sanj Singh, CEO of Temple. “As a result, we are currently doing a $45M raise to advance our lead through to registration and bring our exciting pipeline in oncology to the clinic within the next three years. Data and team drives value and we have both. Early interactions with pharma have suggested the best positioning for this program maybe in combination therapy or potentially as a monotherapy for patients who do not respond to immunotherapy or have failed other courses of treatment. We believe the data suggests, that TTX33 may be a potent targeted therapy across a broad range of resistant solid tumors, such as ovarian.”

TTX334ag, the novel target was identified by the scientific lead, Dr. Saed, and has no known molecules in development. However, TTX334ag’s role in cell proliferation and cell survival in cancer are published and established; particularly in resistant cancers such as breast, thyroid, and colo-rectal which shows high correlation of the presence of the target. Early in-vivo data in resistant, cisplatin and chemoresistant ovarian cancers demonstrate high expression of the target and selective killing of cancer cells by over 80%. At the same time, healthy primary cells were minimally or not affected in the same studies. Developing a highly selective and targeted antibody or small molecule could prove valuable for cancer patients who otherwise have no other options.    

Temple is a private clinical stage biotechnology company and is developing first in class therapeutics across three franchises: pharmacosurgical (i.e. novel approach using a drug for adhesion prevention), fibrosis (endometriosis) and oncology. The company is headquartered in Geleen/Maastricht (The Netherlands) and has research affiliations across leading academic centers across the globe. Temple’s focus on interconnectedness and power of the human biology has uncovered novel pathways and potential therapeutics to solve some of today’s largest unmet medical needs.

Source: http://www.templerx.com/blog/details/temple_therapeutics_bv_wins_eurostars_grant_for_novel_oncology_program.html