← All news

Op naar de arm (deel II): kabinet publiceert Nederlandse COVID-vaccinatiestrategie

, , , ,

Langzaam maar zeker wordt hopen vertrouwen: na de jaarwisseling hebben we misschien wel de beschikking over de eerste coronavaccins. Hoera! Die vaccins moeten vervolgens zo snel mogelijk de juiste arm in. Dat is geen sinecure, dat vergt een nationaal vaccinatieplan, zo merkten we vorige week al op. We waren dan ook blij verrast toen minister De Jonge vrijdagmiddag de Nederlandse COVID-vaccinatiestrategie de ether in slingerde. We legden het plan langs de meetlat: is dit het felbegeerde integrale plan om de giga vaccinatie-uitdaging in goede banen te leiden? Spoiler alert: HollandBIO is er nog niet helemaal gerust op.

In zijn COVID-vaccinatiestrategie pleit het kabinet voor een wendbare Nederlandse aanpak en strategie. Er zijn, in samenwerking met verschillende partijen, meerdere scenario’s in voorbereiding. Check tot zover. Het kabinet wil waar mogelijk gebruik maken van bestaande structuren, én via kleinschalige distributie prioritaire groepen voorzien van een vaccin. Dat klinkt in eerste instantie handig en veilig. Maar is het wel realistisch? Een pandemie en bestaande structuren staan op gespannen voet, leerden we van het contactonderzoek, het inkoop-, en het testbeleid. Maar corona en kleinschalig, dat is helemaal een contradictio in terminis.

Reken maar even met ons mee. De door de Gezondheidsraad aangewezen prioritaire doelgroep bestaat in totaal uit maar liefst 6,5 miljoen mensen, die, afhankelijk van welke vaccins als eerste beschikbaar zijn, waarschijnlijk tweemaal een prik moeten krijgen. Dat maakt 13 miljoen vaccinaties.Ter vergelijking, in 2019 ontvingen zo’n 3,1 miljoen mensen uit diezelfde doelgroep de griepvaccinatie. Dat is één prik, met één vaccin, en ook dat is elk jaar weer een fikse opgave. Het getal 13 miljoen zou dus al voldoende moeten zijn om deze deelvaccinatiecampagne als grootschalig te bestempelen. Tel daar een paar pandemie-eigen complicerende factoren bij op. Het moet namelijk wel een beetje snel, want we willen liever vandaag dan morgen terug naar normaal of op z’n minst normaler. Met het oog op de schaarste, komen de vaccins daarbij zeker het eerste jaar van verschillende leveranciers, in verschillendedeelleveringen van verschillende omvang. Die vaccins hebben een verschillend, nog onbekend, profiel voor verschillende (deel)doelgroepen, en moeten, al dan niet via distributiecentra, vervoerd worden naar uiteenlopende (zorg)locaties, onder verschillende condities. Dat levert al met al een duizelingwekkend logistiek plaatje op, met een schier oneindig aantal mogelijke scenario’s, combinaties en leveringen. En last but not least, één persoon moet hetzelfde vaccin twee keer krijgen, en mogelijke bijwerkingen en liefst effectiviteit moeten nauwgezet geregistreerd worden. Ga er maar aan staan, kleinschalig binnen je reguliere structuren, naast je reguliere takenpakket.

We geven toe, het is onrealistisch om te verwachten dat de vaccinatiestrategie pasklaar zou zijn. We begrijpen dat cruciale gegevens – en de vaccins zelf – nog ontbreken, wat maakt dat we varen in dichte mist. Maar inzetten op kleinschalig en regulier is dat zeer zeker ook. Hoeveel en welke menskracht, hoeveel en welke middelen en hoeveel en welke distributiecentra maakt het kabinet vrij om dit huzarenstuk in goede banen te leiden? En hoe? De vaccinatiestrategie licht een tipje van de sluier op hoe het kabinet in de wedstrijd zit, maar veel van onze vragen blijven vooralsnog onbeantwoord.

Met een kleine steek van jaloezie kijken we naar de plannen van Duitsland, waar centraal aangestuurde distributiecentra worden klaargestoomd, benodigdheden worden ingekocht en mobiele teams worden ingesteld om de vaccinaties naar de arm van bestemming te begeleiden. Om pas later, als er vaccins in overvloed zijn en de coronavaccinatie daadwerkelijk business as usual is, ingebed te worden in de reguliere – zo je wil kleinschalige – infrastructuur. Deutsche Gründlichkeit, kortom.

← All news

Op naar de arm: waar blijft dat nationale corona-vaccinatieplan?

, , ,

Al bijna een jaar zijn we in de weer om het coronavirus te beteugelen: met de dans en de hamer, met testen, met zorg, hulp- en geneesmiddelen. Maar nu, nu gloort er hoop aan de horizon, licht aan het eind van de tunnel. Want als alles goed gaat, voegen we binnenkort een essentieel wapen aan ons arsenaal toe: vaccinatie. Het spreekt voor zich dat die vaccins na het passeren van de finishlijn zo snel mogelijk de juiste arm in moeten. Wat niet wil zeggen dat dit eenvoudig is: het vergt een uitgekookt nationaal vaccinatieplan waarin onder meer advisering, logistiek, uitvoering en communicatie in nauw samenspel met de rest van het corona-wapenarsenaal samenkomen. Dat vergt wel een ambitieuze, gezamenlijk te realiseren doelstelling. Bij voldoende vaccins heel Nederland voor de zomer van 2021 gevaccineerd, bijvoorbeeld. Hoe klinkt dat?

Minister De Jonge geeft aan alles op alles te willen zetten om zo snel mogelijk aan het vaccineren te slaan. Zijn routekaart moet duidelijk maken hoe Nederland zich hierop voorbereidt, maar de kaart mist resolutie en ademt vrijblijvendheid. Waar zijn de urgentie, de daadkracht, mankracht en middelen die passen bij de totaal ontwrichtende crisis waarin we verkeren? Het is alsof we de grootste les van het afgelopen jaar nog steeds niet hebben geleerd: een pandemie bezweer je niet “even” naast je reguliere werkzaamheden, noch met business as usual.

Na de positieve fase 3 interim resultaten van Pfizer en Moderna (hulde, hoera!) haastten partijen zich om de verwachtingen te temperen. Het RIVM liet optekenen dat het nog wel een jaar kon duren voor alle Nederlanders gevaccineerd zijn, de GGDen vonden -80 vriezers en droogijs ingewikkeld. De Gezondheidsraad, die moet adviseren over prioritering van doelgroepen, hult zich in stilzwijgen, waarschijnlijk in geduldige afwachting van officiële registratiedata. En onderwijl meldt de NOS dat de bereidheid van de bevolking om zich te vaccineren daalt. Kom op allemaal! Wat gaan we doen, hoe gaan we het regelen? En vooral ook wanneer?

Met vereende krachten wisten vaccinproducenten erin te slagen de ontwikkeling van een veilig en effectief vaccin van tien naar één jaar te reduceren. Onderzoek van HollandBIO liet zien dat een vaccin na registratie in Nederland mediaan 5,2 jaar op de plank blijft liggen. Dat is, voor alle duidelijkheid, de eerder benoemde business as usual. Het valt te hopen dat de bij implementatie betrokken organisaties het voorbeeld van de farmaceuten volgen en ook hier een navenante versnelling inzetten. De enige acceptabele bottleneck van dit moment is een tekort aan vaccins, omdat de wereldwijde vraag het aanbod verreweg overstijgt. Elke andere uitdaging is oplosbaar. Want wij, en met ons iedereen, zijn die anderhalvemetersamenleving inmiddels wel goed zat.

Misschien hebben we het helemaal mis. Laten we het hopen. Misschien is het vaccinatieplan al veel verder gevorderd dan ons bekend. Vooralsnog zit HollandBIO in elk geval met een hele batterij aan onbeantwoorde vragen. Vragen over de ambitie van VWS, over de samenhang tussen verschillende maatregelen, waaronder het testbeleid. Vragen over advisering, over tijdslijnen, over logistiek en uitvoer. En over communicatie. We beseffen ons terdege dat vragen stellen makkelijker is dan vragen beantwoorden, maar we stellen ze toch. We zouden overigens ook maar wat graag bijdragen aan de beantwoording, aan de totstandkoming van het nationale vaccinatieplan. Als leveranciers van een toch wel cruciaal onderdeel van de oplossing, de vaccins, zouden we dat zelfs best logisch vinden. Maar dan wel op basis van een ambitieuze, gezamenlijk te realiseren doelstelling. Bij voldoende vaccins heel Nederland voor de zomer van 2021 gevaccineerd, bijvoorbeeld. Hoe klinkt dat?

Meer lezen? Rosanne Hertzberger roept de overheid ook op haar rode loper uit te rollen: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/14/het-vaccin-gaat-werken-nu-nog-de-overheid-a4020014

← All news

Leestip: Hoe de lessen uit de coronacrisis vaccinontwikkeling blijvend zullen veranderen

,

In het FD verscheen vorige week een interessante longread over de geschiedenis, de huidige stand van zaken en de toekomst van vaccinontwikkeling. De coronacrisis betekent een stroomversnelling voor het proces en nieuwe technologieën die slimmere vaccins moeten opleveren. De verwachting is dat we daar ook bij andere ziektes de vruchten van gaan plukken. Maar wat is daar allemaal voor nodig?

Tijdswinst is mogelijk, maar komt niet vanzelf
Bij HollandBIO maken we ons al jaren hard voor een versnelde en verbeterde ontwikkeling en inzet van vaccins. Om blijvende lessen te trekken uit de coronacrisis voor snellere en betere vaccinontwikkeling, is het nodig dat we actie ondernemen. Dat begint al met het erkennen van het belang van infectieziekten. Bijvoorbeeld door het vrijmaken van financiering voor de ontwikkeling én de implementatie van vaccins. De coronacrisis laat zien dat ook in het beoordelingstraject tijdswinst mogelijk is, door sneller handelen van de EMA en de FDA. En in de uiteindelijke inzet is nog altijd veel winst te boeken door de plaats van vaccins in de zorg beter te beschrijven. Onze hamvraag: hoe gaan we deze lessen ook na de coronacrisis blijvend in de praktijk brengen?

Link naar het artikel:
https://fd.nl/specials/1361889/waarom-vaccinontwikkeling-na-corona-nooit-meer-hetzelfde-zal-zijn

← All news

Verbetering nodig voor Nederlands scale-up klimaat

, ,

Het Erasmus Centre for Entrepreneurship heeft onlangs zijn jaarlijkse ScaleUp Dashboard gepubliceerd. Het dashboard laat zien dat,  zelfs al voor de coronacrisis, de toename van het aantal scale-ups in Nederland tot stilstand is gekomen,. Ook de doorgroei van startups naar scale-ups stokt. Hoog tijd dus om doorgroei te bevorderen.

Aan het eind van 2019 telt het Dashboard in totaal 3040 scale-ups in Nederland, maar de groei neemt voor het tweede jaar op rij sterk af. Ook de doorgroei van startups naar scale-ups staat onder druk: in 2016 was het aandeel van scale-ups jonger dan vijf jaar 12,3% van het totaal; in 2019 is dat nog slechts 9,7%. Eén van de belangrijke oorzaken volgens het onderzoek: structurele snelle groei is een te grote opgave voor veel scale-ups, zij lopen meestal vast in een tweede ‘Valley of Death’. 

Martin Luxemburg, Directeur Erasmus Centre for Entrepreneurship, benadrukt dan ook het belang van een stevig Nederlands scale-up klimaat: “Het scale-up klimaat in Nederland vraagt continue aandacht. Scale-ups zijn de motor van de economie; ze zijn verantwoordelijk voor het merendeel van nieuwe banencreatie, wat nu meer dan ooit nodig is. Niet alleen nationaal, maar juist ook regionaal en lokaal.”

Kansen om start- en scale-ups in de life sciences te laten groeien en bloeien

Een aantal bevindingen in het dashboard zitten op eenzelfde lijn als het eerder gepubliceerde onderzoek van HollandBIO ‘Van Nederlandse topkennis naar een life sciences ecosysteem van wereldklasse’. Nederland heeft een uitstekende kennispositie op het gebied van life sciences, maar deze vertaalt zich onvoldoende in bedrijvigheid en productontwikkeling. Onze vijf aanbevelingen dragen net zoals de conclusies uit het dashboard bij aan de doorgroei van bedrijven ten goede van een duurzaam, gezond en welvarend Nederland.

Klik hier om het volledige ScaleUp Dashboard terug te lezen.

← All news

Kamervragen over schaars griepvaccin

,

Als het aan staatssecretaris Blokhuis ligt, krijgen mensen met een medische aandoening en 70-plussers dit jaar voorrang op de griepprik. De -gelukkig- stijgende vraag naar het griepvaccin zorgt nu helaas voor schaarste. Deze boodschap zorgt voor de nodige opschudding bij ouderenbond ANBO en is voor D66 en CDA een aanleiding voor diverse Kamervragen over onder andere het inkoopproces en het handelingsperspectief om nieuwe tekorten volgend jaar voor te zijn. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Verder lezen:

← All news

Kabinet presenteert toekomstvisie industrie en ecosystemenstrategie

, ,

Net voor het weekend was het zover: het kabinet publiceerde de langverwachte toekomstvisie op de Nederlandse industrie, en in het kielzog daarvan de strategie om onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te stimuleren. Beide plannen zijn voor de Life Sciences sector van belang, en de inhoud biedt wat HollandBIO betreft veel aanknopingspunten waarmee we werk kunnen maken van een ijzersterk innovatieklimaat en een bloeiende biotech sector.

Toekomstvisie Nederlandse industrie

In deze brief schetst het kabinet hoe het de toekomst van de industrie ziet en wat de bijdrage van de industrie kan zijn aan een hoger groeivermogen van de economie, een duurzame samenleving en aan een weerbaar en krachtig Europa. Dat is geen gegeven, want onze industrie moet meegaan in trends als digitalisering en verduurzaming en concurreren op een toenemend protectionistische wereldmarkt. Daar bovenop komt natuurlijk nog de coronacrisis, die naast economische schade ook leidt tot verstoring van productie en een haperende levering van onder andere medicijnen.

Het komen tot een groter groeivermogen en het hoofd bieden aan bovenstaande trends en uitdagingen, vereist volgens het kabinet een internationaal concurrerend investeringsklimaat, waardoor Nederland een aantrekkelijke locatie is om te innoveren én om te produceren, voor het mkb en voor grote bedrijven.

HollandBIO is blij met deze stevige inzet van de Nederlandse overheid, omdat resultaten op dit vlak bijdragen aan een ijzersterk innovatieklimaat in ons land. Ook goed is de specifieke aandacht in de Kamerbrief voor de Life Sciences sector, als een van de drie meest relevante domeinen in onze industrie. Zo wil het kabinet nagaan welke kansen we in de sector kunnen benutten en werk maken van intensievere samenwerking in waardeketens en op sleuteltechnologieën (waar biotechnologie ook onderdeel van uitmaakt).

Een ander aspect waar het kabinet oog voor heeft, is de rol van het regelgevend kader voor de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. Ook daar komen Life Sciences en biotechnologie prominent in terug: de verbeterstappen die de overheid in samenwerking met veldpartijen aan het nemen is op klinisch onderzoek met cel- en gentherapieën, en de positieve effecten die dat gaat hebben op de aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeks- en innovatieland, komen daar als voorbeeld in aan bod.

Ecosystemenstrategie

In de Kamerbrief over de ecosystemenstrategie die het Kabinet gelijktijdig met de toekomstvisie op de Nederlandse industrie presenteerde, komt naar voren dat florerende onderzoeks- en innovatie-ecosystemen helpen bij het vergroten van het langetermijnverdienvermogen en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Het belang van gezonde ecosystemen en de uitdagingen daarin zijn wat de overheid betreft een belangrijk aangrijpingspunt voor het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland. Het Groeifonds kan een belangrijke impuls geven aan ecosystemen. Daarnaast is een pallet aan bestaande instrumenten relevant, binnen het innovatiebeleid, het wetenschapsbeleid, onderwijsbeleid en de beleidsterreinen die zich richten op de brede welvaart.

HollandBIO herkent zich in het belang van gezonde onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. De Nederlandse Life Sciences sector in brede zin – van geneesmiddelen en vaccins, tot zaadveredeling en gecultiveerd vlees, andere innovatieve eiwitbronnen of biobased materialen – is goed gepositioneerd om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het Nederlandse verdienvermogen en maatschappelijke uitdagingen op duurzaamheid en gezondheid. Ook de tien uitdagingen die het kabinet schetst, komen sterk overeen met de thema’s, onderwerpen en knelpunten die we vanuit HollandBIO in de bredere biotech sector zien:

1. Langetermijnblik en samenhang bij investeringen in onderzoek en innovatie

2. Investeringen in onderzoeks- en testfaciliteiten

3. Financiering voor startups en scale-ups: vroege fase financiering en doorgroei

4. Betrekken van gebruikers bij onderzoek en innovatie en marktcreatie

5. Vaardigheden en absorptiecapaciteit in het mkb

6. Ontwikkelen, aantrekken en behoud van toptalent

7. Versterken van kennisoverdracht en het valorisatieproces voor meer impact

8. Organiserend vermogen van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen

9. Verbindingen tussen ecosystemen

10. Eerder in het proces aandacht besteden aan wet- en regelgeving

Vanuit HollandBIO maken we dan ook samen met de overheid en andere stakeholders graag verder werk van de toekomstvisie op de Nederlandse industrie en de ecosystemenstrategie!

Lees hier verder voor de Kamerbrief over de visie op de toekomst van de industrie in Nederland en diverse bijlagen.

Ook benieuwd naar de Kamerbrief over de ecosystemenstrategie van het Kabinet of de bijlage met de volledige strategie? Neem dan hier een kijkje.

← All news

Duivelse dilemma’s: kunnen we vlugger aan de vax?

,

We weten niet wanneer de eerste corona vaccins beschikbaar zijn. Wel weten we dat de vaccinontwikkelaars tot dusver een ongeëvenaarde prestatie leveren. De druk om zo snel mogelijk een veilig én effectief vaccin te introduceren, was dan ook nog nooit zo hoog. Maar, wanneer vinden we een vaccin eigenlijk veilig en effectief genoeg, in tijden van een alles verlammende pandemie? En wat is de beste manier om die data zo snel mogelijk te vergaren? Uiterst complexe vraagstukken, waarbij medische, ethische en economische afwegingen niet zelden op gespannen voet staan. Dat spreekt ook uit de berichtgeving in de media. Een greep uit het laatste nieuws.

Waar blijven ze, die vaccins?
Ook in vaccinontwikkeling wegen de laatste loodjes het zwaarst. NOS op 3 laat zien hoe het afgelopen jaar, zonder concessies op kwaliteit en veiligheid, ongekende snelheden in het ontwikkelproces van vaccins bereikt zijn. Eenmaal in de laatste onderzoeksfase is het zaak om hard te maken dat de vaccins effectief zijn. In de gevaccineerde groep moet minder ziekte, of minder ernstige ziekte, optreden dan in de groep die een placebo ontving, een nepvaccin. Aangezien we die ziekte tegelijkertijd uit alle macht proberen te voorkomen, kan het een tijd duren voordat een conclusie te trekken valt. Zijn er manieren om het proces te versnellen?

Versnelde goedkeuring
Ziekenhuisbaas, arts en wetenschapper Marcel Levi pleit voor versnelde goedkeuring en invoer van de coronavaccins. Hij stelt dat de resultaten uit grote studies dusdanig positief zijn, dat de voordelen van het hebben van een vaccin het beperkte, kleine risico op bijwerkingen, rechtvaardigt. Maar ook als slechts in 1 op de 50 000 gevallen ernstige bijwerkingen optreedt, levert dat op wereldwijde schaal nog steeds 154 000 gevallen op. En in hoeverre weten we eigenlijk al iets over de effectiviteit van de vaccins?

Challenge trials
Om tijd te besparen en meer kennis over het virus op te doen, wil het Verenigd Koninkrijk aan de challenge trials. Dat zijn studies waarbij gezonde mensen bewust besmet worden met een lage dosis van het virus. Als het lukt om daarmee tot een menselijk ziektemodel te komen, kunnen we via een gecontroleerde besmetting sneller aantonen of een coronavaccin écht beter beschermt dan placebo. Je voelt op je klompen aan dat een dergelijke onderzoeksopzet de nodige ethische dilemma’s met zich meebrengt.

Hoewel challenge trials niet vrij zijn van risico’s, zijn ze in het onderzoek naar infectieziekten als malaria heel gebruikelijk. Volgens infectieziektenexpert Meta Roestenberg is het goed om ons te beraden op de vraag of Nederland hier ook mee wil starten. Leidend daarbij zijn vragen als: “Wat kunnen we daarvan leren?”, “Kunnen we dat ook op andere manieren leren?”, “Hoeveel sneller zou dit zijn?” en “Vinden we dat al met al het risico waard?”. Microbioloog Rosanne Hertzberger ziet er, bij selectie van de juiste proefpersonen en onderzoekers, wel heil in.

Gezamenlijke zoektocht
Vaccinontwikkelaars en registratieautoriteiten zijn eensgezind in hun standpunt dat zij géén concessies doen aan de reguliere hoge standaard van kwaliteit en veiligheid bij registratie. Maar dat is slechts één stap in het proces. Zelfs als er een vaccin komt, is de kans klein dat we op korte termijn voldoende mensen kunnen inenten om de epidemie een halt toe te roepen. Arts en viroloog Jaap Goudsmit tempert de verwachtingen en waarschuwt voor overmatig optimisme. In verband met een inherente schaarste aan een vaccin na goedkeuring is volgens hem de vraag wat we met elk vaccin gaan doen, met welk doel en voor welke groep. Hij roept het kabinet en de overheid op daar duidelijk over te zijn.

De hamvraag in de ontwikkeling en implementatie van een coronavaccin is, welk risico we bereid zijn te nemen. De meningen daarover lopen uiteen, en eigenlijk is er ook geen goed of fout antwoord. Wat in ieder geval onontbeerlijk is, is om in continue dialoog te blijven met alle betrokkenen.  Zodat we gezamenlijk, gebruikmakend van ieders kennis, expertise en positie, de best mogelijke weg uit deze pandemie kunnen vinden.

← All news

Dutch Future Fund en Deeptech Fonds versterken Nederlands financieringslandschap

, ,

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK), Invest-NL en het Europese Investeringfonds (EIF) slaan de handen ineen en maken flink kapitaal vrij om te investeren in innovatieve en kennisintensieve start- en scale-ups waartoe life sciences en biotech ook behoren.

HollandBIO is zeer enthousiast over de twee nieuwe fondsen die in het leven worden geroepen om in te spelen op de financieringsbehoefte van innovatieve start- en scale-ups. In lijn met recente toonaangevende rapporten zoals het AWTI-advies ‘Beter van start – De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve startups’, pleit ook HollandBIO voor financiering die aansluit op de behoefte van dit type bedrijven. Biotech startups en scale-ups kennen een hoog risicoprofiel, lange ontwikkelhorizon en een grote kapitaalbehoefte waardoor zij grote moeite hebben met het aantrekken van financiering in de vroege fase. Beide fondsen helpen deze kennis- en kapitaalintensieve startups en scale-ups om de ‘Valley of Death’ te overbruggen en ze kansen te geven om door te groeien.  

Deeptech Fonds focust op kennisintensieve start- en scale-ups

Het Deeptech Fonds is een initiatief van verschillende regionale spelers en wordt samen met het ministerie van EZK en Invest-NL verder vormgegeven. Kennisintensieve ondernemingen die worden ondersteund door Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s) of andere marktpartijen, kunnen een beroep doen op dit nog nader uit te werken fonds.

Dutch Future Fund focust specifiek op innovatieve scale-ups

Het EIF, Invest-NL en het ministerie van EZK leggen respectievelijk €150 miljoen, €125 miljoen en €25 miljoen euro in om het Dutch Future Fund vorm te geven. Het fonds zal ondergebracht worden bij het EIF en investeert in eerste instantie in 15 tot 20 innovatieve scale-ups die de Nederlandse economie toekomstbestendig maken en bijdragen aan gezondheid en duurzaamheid. De life sciences komt naar voren als focussector, en ook is er aandacht voor Key Enabling Technologies waar biotechnologie onder valt. De verwachting is dat het fonds in totaal €1,5 miljard aan MKB-investeringen losmaakt.

HollandBIO maakt werk van een ijzersterk innovatieklimaat in Nederland. Een van de belangrijke pijlers daarin is het financieringslandschap voor biotech bedrijven. HollandBIO zet zich ervoor in dat beide fondsen bijdragen aan een versteviging van het life sciences financieringslandschap.

Lees verder:

← All news

AWTI-rapport ‘Beter van start’ gaat ook voor een ‘IJzersterk Innovatieklimaat’

, ,

Het AWTI signaleerde vorige week in het rapport ‘Beter van start’ dat Nederland meer kan doen met haar topkennis door de doorgroeikansen voor kennisintensieve startups te verbeteren. HollandBIO kwam tot vergelijkbare conclusies in ons onderzoek ‘Lost in translation’. We moeten alle zeilen bijzetten om de excellente kennispositie binnen de life sciences te vertalen naar producten met waarde voor patiënt en consument.

HollandBIO is enthousiast over de aanbevelingen in het recente gepubliceerde AWTI-rapport ‘Beter van start’ om de doorgroeikansen voor kennisintensieve startups zoals biotech startups, te verbeteren. Het recente onderzoek van HollandBIO over de huidige Nederlandse life sciences sector laat ook zien dat we meer kunnen profiteren van de uitstekende kennispositie in Nederland. Zoals het AWTI terecht concludeert zijn startups pas echt van maatschappelijke en economische waarde als ze weten door te groeien.

Wij zetten ons middels ons programma ‘IJzersterk Innovatieklimaat’ in voor een zo optimaal mogelijk innovatieklimaat en de aanbevelingen uit het AWTI-rapport sluiten goed aan bij de drie pijlers van dit programma.

Financiering die aansluit bij de behoefte van (startende) bedrijven

Het AWTI-rapport laat zien dat kennisintensieve startups vaak in het nadeel zijn van algemene financiële regelingen. Door een hoog risicoprofiel en complexiteit delven ze gemakkelijk het onderspit. Denk bijvoorbeeld aan de getroffen coronamaatregelen die niet of nauwelijks aansluiting vinden bij kennisintensieve startups (ofwel niet-omzet bedrijven). Er zijn meer specifieke regelingen nodig om startups de zogeheten ‘Valley of Death’ te laten overbruggen en meer beschikbare financiering om doorgroei naar scale-ups te bevorderen.

Het versoepelen en stimuleren van valorisatie

‘In het beleid rond kennisinstellingen zien we dat deze een taak hebben om kennis te valoriseren, waarbij de route via ondernemerschap onbetwist is’. HollandBIO onderkent dit citaat uit het AWTI-rapport en we vragen graag aandacht voor de volgende aanbevelingen:

  • Een en dezelfde rol voor alle kennisinstellingen (valorisatie staat centraal)
  • Minder regionale competitie, maar elkaars sterktes erkennen en waarderen
  • Meer optrekken als één hub met zo veel mogelijk spin-offs zoals het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) ook werkt.

Academisch ondernemerschap als erkend carrièrepad

Het erkennen van academisch ondernemerschap als carrièrepad en het stimuleren van ondernemerschap in brede zin zorgen ervoor dat academische kennis beter benut wordt. Daarnaast geeft het AWTI-rapport aan dat de unieke lessen, die ondernemers leren wanneer zij falen met een bedrijf, nog onvoldoende worden gewaardeerd. Door de schijnbare tegenstelling tussen wetenschapper en ondernemer te laten verdwijnen, wordt ook een bijbehorende cultuurverandering in gang gezet. Je kunt naast wetenschapper ook prima ondernemer zijn.

Zowel de aanbevelingen uit het AWTI-rapport als uit het onderzoek van HollandBIO laten op verschillende manieren zien dat er werk aan de winkel is om het opzetten van kennisintensieve startups en het doorgroeien richting succesvolle scale-ups te stimuleren zodat kennis het lab uit, de maatschappij in gebracht wordt en kan bijdragen aan profijt voor patiënt en consument en economische groei.

← All news

Nobelprijs voor ontdekkers van CRISPR-cas

, , ,

De grondleggers van de gene-editing techniek CRISPR-cas, Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna, ontvangen dit jaar de Nobelprijs voor de Scheikunde. Zij ontdekten dat het in de natuur voorkomende CRISPR-cas kan worden ingezet om genetische informatie, van bacteriën en cellen tot planten en mensen, in stukjes te knippen en heel precies aan te passen. Het onderzoek van beide wetenschappers heeft volgens de voorzitter van het Nobelcomité, Göran Hansson, een revolutionaire invloed gehad op de life sciences.

Vanuit Nederland illustreert John van der Oost, microbioloog bij Wageningen University & Research en één van ’s werelds meest toonaangevende pioniers in de CRISPR-revolutie, de mogelijkheden van deze techniek: “Je kan er planten sneller mee laten groeien of ze bijvoorbeeld meer fruit laten produceren. Ook lopen er nu veelbelovende onderzoeken bij patiënten. Bijvoorbeeld naar bloedziekten. Je kunt bloedcellen afnemen van patiënten, daar genetische foutjes uit verwijderen met CRISPR-Cas en de gezonde cellen vervolgens weer teruggeven aan de patiënt.”

De kansen en mogelijkheden van deze fantastische techniek worden ook gezien door de Nederlandse plantenveredelaars. Zij staan te springen om met deze techniek betere plantenrassen te ontwikkelen, zegt Gerard Bakx, topman van de Nederlandse aardappelveredelaar HZPC. De strenge Europese wetgeving voor genetische modificatie, waar deze techniek in Europa onder valt weerhoudt de veredelaars om de techniek toe te passen. “Economisch missen we hierdoor de boot”, vult John van der Oost aan. In veel andere landen, waaronder de VS, China, en Japan, is dit geen issue en kunnen de producten gewoon de markt op. De roep om aanpassing van de Europese regels voor genetische modificatie wordt dan ook steeds luider. Hopelijk zo luidt dat de Europese Commissie in 2021 daar echt mee aan de slag gaat. HollandBIO zal tot die tijd op de trom blijven slaan, zodat we straks ook in Europa de vruchten ervan kunnen plukken .

HollandBIO feliciteert beide wetenschappers en is blij met de erkenning van het Nobelcomité voor deze, voor de gehele biotechnologie zo belangrijke en baanbrekende gene-editing techniek.

Lees hier het officiële persbericht: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/press-release/

Lees ook de volgende artikelen: