← All news

Patiënt in Nederland steeds slechter af

,

De wachttijd voor nieuwe levensreddende geneesmiddelen is opgelopen tot meer dan een jaar, zo luidt de zorgwekkende conclusie van onderzoek van het FD. De krant bracht de tijd in kaart die verstrijkt tussen goedkeuring van een geneesmiddel door het Europees Medicijn Agentschap en de vergoeding van datzelfde geneesmiddel in Nederland. Die wachttijd loopt op en bedraagt inmiddels gemiddeld 410 dagen. Patiënten hebben in die periode doorgaans geen toegang tot het geneesmiddel. HollandBIO vindt het schandalig. Het is hoogste tijd dat de overheid werk maakt van echte oplossingen en transparant wordt over wat zij nou precies wil met geneesmiddelen.

De vertraging is het gevolg van de in 2015 ingevoerde Sluis-procedure, voor geneesmiddelen die meer dan 50.000 euro per patiënt per jaar kosten of die een totale budgetimpact hebben van meer dan 40 miljoen euro per jaar. Tijdens die procedure gaat het ministerie van Volksgezondheid in onderhandeling met geneesmiddelenfabrikanten. Hoewel de regering tijdens Prinsjesdag een beschikbaarheidsregeling à 10 miljoen beloofde voor de tijdelijke vergoeding van sluisgeneesmiddelen, lijkt dit voornemen in een diepe la te zijn geschoven. In plaats vraagt VWS fabrikanten hun producten, de Tesla’s van de medische zorg, gewoon gratis beschikbaar te stellen gedurende de sluisperiode. Zonder wettelijke maximale termijn, is dat vragen om het onmogelijke. 

De Sluis kent een schimmig proces, zoals gezegd zonder tijdslijnen, en überhaupt zonder format of inspraak. Fabrikanten zijn in dat traject volledig overgeleverd aan de prioriteit, capaciteit en eisen van een departement dat regelmatig uithaalt naar de farmaceutische en niet schroomt om alle bedrijven over één kam te scheren. Ga er maar aan staan.

In het debat en het onderhandelingsproces gaat het al lang niet meer over feiten. Emoties en de onderbuik bepalen de toon en ondertussen ook de dramatische uitkomst voor patiënten. Patiënten die in de landen om ons heen wel op een mogelijk levensreddende behandeling hadden kunnen rekenen. Ministers van Volksgezondheid in andere landen spreken met trots over de enorme gezondheidswinst die zij dankzij nieuwe innovatieve oncolytica weten te realiseren. Nederland stelt daarentegen omfloerst dat de overlevingskansen van kanker zijn toegenomen dankzij ‘betere behandelingen’.

Waar de minister voor Medische Zorg het regelmatig heeft over de transparantie die hij verlangt van geneesmiddelenontwikkelaars, laat zijn ministerie het afweten als het om duidelijkheid over geneesmiddelen gaat. De minister geeft aan dat hij goede geneesmiddelen voor een redelijke prijs wil en ‘naast de patiënt staat’, maar al jarenlang is de bezuinigingsopgave van bijna een half miljard euro op geneesmiddelen in de praktijk het enige dat telt. En door farma consequent de zwarte piet toe te spelen, komt hij daar nog mee weg ook.

Prangende vragen blijven zo onbeantwoord. Waar wil de Nederlandse overheid naartoe? Wat zijn acceptabele uitgaven aan geneesmiddelen, nu en in de toekomst? Wat is een redelijke prijs, en voor welk soort middelen? Wat houdt maatschappelijk aanvaardbaar in? Hoe kijkt het ministerie naar betaalbaarheid in relatie tot gezondheidswinst en innovatie? Is het ministerie bereid de hoofdprijs te betalen voor een geneesmiddel wanneer de investeringen groot waren en de gezondheidswinst het geld meer dan waard?

HollandBIO wil, net als de minister, een duurzaam en toekomstbestendig zorgsysteem waarin geneesmiddelen het verschil kunnen blijven maken voor patiënten. Daarom dragen we als sector legio constructieve oplossingen aan die gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid verenigen.  Laten we realistisch zijn: met de zoveelste prijsdrukkende of vertragende maatregel gaan we het niet redden. Geneesmiddelenontwikkeling duurt lang, is risicovol en kostbaar. Er zijn grote investeringen nodig om de innovatiemotor te laten draaien. De return on investment in de farmaceutische industrie keldert al jaren. Het regulatoire kader en de beoordelingssystematiek voor vergoeding is niet berekend op de geneesmiddelen van morgen. Kortom, het systeem dat we door de jaren heen met zijn allen gebouwd hebben, kraakt in zijn voegen en is allesbehalve klaar voor de toekomst. Dat zijn de echte uitdagingen waar we voor staan. Uitdagingen die visie, leiderschap, doorzettingsvermogen en bovenal samenwerking vergen. Maar daar ontbreekt het nu juist aan in het huidige beleid. Met patiënten en de life sciences sector als kind van de rekening.

← All news

Amsterdam UMC hervat eigen bereiding CDCA

,

Het Amsterdam UMC heeft de eigen productie hervat van CDCA, een geneesmiddel tegen de zeldzame stofwisselingsziekte CTX, zo rapporteert het FD. In 2018 startte het ziekenhuis met magistrale bereiding van het geneesmiddel, omdat het de prijsstelling van het geregistreerde product van fabrikant Leadiant veel te hoog vond. Nadat de Inspectie destijds onzuiverheden aantrof in het middel, moest het Amsterdam UMC de productie staken. Volgens het ziekenhuis zijn die problemen nu verholpen.

HollandBIO wil dit soort noodgrepen in de toekomst voorkomen door weesgeneesmiddelen in bepaalde situaties proactief te registreren en breed beschikbaar te maken. Ons voorstel “Voorkom een rel: registreer snel”, kon op brede bijval rekenen. We zijn met diverse partijen in gesprek om het initiatief te realiseren.

Lees meer

FD: Amsterdam UMC hervat eigen productie duur medicijn (log in)

HollandBIO: “Voorkom een rel, registreer snel”

← All news

Leestip: De Volkskrant over gentherapie

, , , ,

Het gaat hard met gentherapie, zo opent een lezenswaardig artikel in de Volkskrant van afgelopen weekend. Aan de hand van de verhalen van vier patiënten schetst Ellen de Visser de snelle opmars van genetische behandelingen. Op dit moment brengen de koplopers onder de biotech bedrijven die eerste generatie gentherapieën bij patiënten. De wereldwijd goed gevulde biotech pijplijnen geven hoop op nog veel meer gezondheidswinst. HollandBIO kan haast niet wachten.

We zeiden het al eerder: willen we in Nederland de vruchten van gentherapie plukken, dan is er werk aan de winkel. Er zijn legio vragen te beantwoorden en oplossingen te implementeren. Dat kan eenvoudig en vandaag al, denk aan het aanpakken van de buitenproportioneel zware en trage vergunningsverlening voor klinisch onderzoek naar gentherapie in Nederland. Sommige vraagstukken vergen meer tijd en vertrouwen: denk aan onzekerheden rondom de bestendigheid van klinische effecten en eventuele bijwerkingen. Gentherapie zet ook het regulatoir kader op scherp. De noodzaak om tot nieuwe modellen en routes te komen wordt steeds evidenter. Dat stelt ons misschien nog wel voor de moeilijkste uitdaging: de bereidheid van alle betrokkenen om niet alleen de status quo ter discussie te stellen, maar deze ook, gezamenlijk, te doorbreken.

De vier patiënten die in de Volkskrant aan het woord komen maken in ieder geval duidelijk waar we het allemaal voor doen: het genezen van ’s werelds meest ernstige, vaak zeldzame, ziektes. Het maakt HollandBIO alleen nog maar gemotiveerder om, samen met de biotech bedrijven in onze achterban, een steentje bij te dragen aan de realisatie van dit wenkend perspectief.

Je leest het artikel hier.

← All news

Europese aanpak nodig voor verdere investeringen in sleuteltechnologieën

, , ,

Europa moet gezamenlijk de concurrentie aangaan met Amerika en China op innovatieve sleuteltechnologieën. Dat is de boodschap van Maarten Camps, secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in zijn nieuwjaarsartikel voor ESB, een vakblad voor economen. Camps stelt dat Nederland niet alleen moet blijven handelen, omdat Europa een veel breder en sterker platform biedt om in te spelen op sleuteltechnologieën zoals biotechnologie. Met een Europese aanpak kan Nederland samen met andere lidstaten meer werk maken van ons toekomstige innovatie- en verdienvermogen.

Landen hebben op lange termijn veel baat bij investeringen in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën. Helaas raakt Europa achterop ten opzichte van andere continenten en zijn we vaak geen koploper meer. Veel lidstaten voeren een eigen innovatiebeleid, wat leidt tot versplintering en inefficiëntie. Deze fragmentatie zit grotere investeringen in sleuteltechnologieën in de weg en verlaagt de kans op baanbrekende innovaties.

Toch is Camps optimistisch over de toekomst. Hij geeft aan dat Nederland en Europa alles in huis hebben om de uitdaging aan te gaan en weer concurrerend te worden op sleuteltechnologieën. Dan moeten we wel drie oude reflexen laten varen:

  1. De zorg om nationale beleidsvrijheid te verliezen
  2. De focus op nationale baten op korte termijn
  3. De angst om fouten te maken

Camps eindigt met de conclusie dat Nederland en Europa het heft in eigen handen hebben. Dat vraagt wel om moed vanuit overheden in Europa. Onder andere door het loslaten van de drie oude reflexen, maar ook in de vorm van assertiviteit, coördinatie en keuzes durven maken. Alleen dan kan Europa daadwerkelijk betekenisvol inspelen op die technologieën en groeimarkten van de toekomst.

Klik hier voor het hele artikel.

← All news

Nederlandse overheid rondt wijziging Wet geneesmiddelenprijzen af

, ,

Net voor de kerstvakantie liet het ministerie van Volksgezondheid weten dat de wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) vanaf 18 december 2019 van kracht is. Duitsland is als één van de vier referentielanden vervangen door Noorwegen, waar de gemiddelde geneesmiddelenprijzen lager zijn. Met de wijziging verwacht de overheid vanaf april 2020 lagere geneesmiddelenprijzen in Nederland, met name voor geneesmiddelen waar nog een patent op rust. De maatregel moet ongeveer 300 miljoen euro per jaar aan besparingen opleveren (4% van de uitgaven aan geneesmiddelen in Nederland). HollandBIO is teleurgesteld dat de gevolgen voor de toegankelijkheid van geneesmiddelen in Nederland in het traject in aanloop naar de wetswijziging nauwelijks zijn onderzocht. Een pleister op de wond is de toezegging van minister Bruins aan de Eerste en Tweede Kamer om de tijdige beschikbaarheid jaarlijks te evalueren.

Lees hier het volledige persbericht van het ministerie van VWS over de wetswijziging.

← All news

NRC: Wanneer milieuwetgeving de strijd tegen kanker hindert

, , , , ,

De Nederlandse milieuwetgeving belemmert onderzoek naar en de behandeling van kankerpatiënten, zo bericht het NRC Handelsblad. Vooraanstaande wetenschappers luiden de noodklok: de focus op de hypothetische milieurisico’s van cel- en gentherapieën door de overheid leidt tot lange doorlooptijden voor vergunningverlening voor klinisch onderzoek. Patiënten en artsen blijven hierdoor verstoken van nieuwe behandelmogelijkheden en bedrijven mijden Nederland bij het doen van klinisch onderzoek.

Dat het roer om moet, vindt ook HollandBIO. Om internationaal concurrerend te zijn op het gebied van cel- en gentherapie, is een maximale vergunningsverleningstermijn van 60 dagen en een significante verlichting van de informatievereisten cruciaal. Voor de hoopgevende nieuwe behandelmogelijkheden van vandaag én die van morgen.

Lees hier het hele artikel.

← All news

Uitbreiding vergoeding SMA-medicijn Spinraza

, , ,

Hoera! Minister Bruins voor Medische Zorg heeft besloten Spinraza (nusinersen) vanaf 1 januari 2020 voor een periode van zeven jaar voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket voor patiënten met spinale musculaire atrofie (SMA) die ouder zijn dan 9,5 jaar (bij start van de behandeling). Die periode wordt gebruikt om nader onderzoek te doen naar de effectiviteit van Spinraza. Het UMC Utrecht start begin 2020 met de behandeling van naar verwachting 290 SMA-patiënten.

Dorota Mazurkiewicz, Managing Director Biogen Nederland:

“Voor ons is dit een prachtig moment, want het maakt duidelijk waar we het als bedrijf voor doen. Biogen wil een verschil maken in het leven van patiënten door doorbraken te realiseren bij ernstige neurologische ziektes. Bij nusinersen wordt deze missie heel tastbaar. SMA is een verschrikkelijke ziekte die tot de komst van nusinersen niet te behandelen was. Ik ben ontzettend blij dat deze behandeling nu ook toegankelijk wordt voor oudere patiënten.”

Momenteel wordt Spinraza alleen vergoed voor jonge kinderen (tot 9,5 jaar) met spinale spieratrofie (SMA). Op basis van een advies van Zorginstituut Nederland kondigde minister Bruins in juni aan dat het middel ook voor oudere SMA-patiënten beschikbaar zou komen. Vervolgens is met fabrikant Biogen onderhandeld over de prijs van Spinraza en het UMC Utrecht heeft voorbereidingen getroffen voor de komst van de nieuwe groep patiënten. En omdat het om een voorwaardelijke toelating gaat, een onderzoekstraject van zeven jaar, hebben het UMC Utrecht, de patiëntenvereniging en Biogen in een convenant de specifieke afspraken en onderzoeksvragen vastgelegd.

Minister Bruno Bruins: “SMA is een vreselijke spierziekte. Eerder heeft het Zorginstituut geconcludeerd dat jonge kinderen baat kunnen hebben bij een behandeling met Spinraza. Nu het voor tieners en volwassenen voorwaardelijk in het pakket komt, kan de komende jaren nader onderzoek worden gedaan naar de werking van het geneesmiddel. Ik ben verheugd dat het UMC Utrecht begin volgend jaar een start kan maken met de behandeling van deze nieuwe groep patiënten.”

Naar verwachting zullen 290 SMA-patiënten gaan deelnemen aan het onderzoek. Zij krijgen de behandelingen met het middel Spinraza dus vergoed. Mochten meer patiënten zich aanmelden, dan komen ook zij in aanmerking voor vergoeding. Het UMC Utrecht maakt een planning voor alle patiënten en betrekt de patiëntenvereniging hierbij.

Dorota Mazurkiewicz : “Ik realiseer me dat deze patiënten en hun omgeving lang in onzekerheid hebben moeten leven. Toegang en vergoeding van nieuwe innovatieve geneesmiddelen leidt soms tot lastige discussies, maar dit besluit laat zien dat er oplossingen gevonden kunnen worden als alle partijen constructief samenwerken. In een tijd waarin het debat over geneesmiddelen steeds verder lijkt te polariseren vind ik dat een bemoedigend signaal. Ik wil dan ook mijn oprechte dank uitspreken richting Spierziekten Nederland, UMC Utrecht, Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS.”

← All news

Zorginstituut vraagt input voor horizonscan geneesmiddelen

, , ,

Terwijl de nieuwste Horizonscan Geneesmiddelen net is verschenen, start het Zorginstituut (ZIN) alweer met de voorbereiding van de volgende, halfjaarlijkse update. Met deze scan brengt ZIN patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen. Verwacht je de aankomende twee jaar geneesmiddelen op de markt te brengen? Of uitbreidingen van bestaande indicaties? Dan zoekt het ZIN jouw bijdrage voor de volgende scan.

Met de nieuwe uitvraag verzamelt ZIN gegevens voor de scan die in juni 2020 live gaat. De deadline voor het aanleveren van input is 17 januari 2020. Producten verschijnen overigens sowieso op de scan, ongeacht of de fabrikant informatie aanlevert. Het Zorginstituut gebruikt hiervoor informatie van “(Horizon)scanners” en werkgroepen van experts. Door zelf informatie aan te leveren, draag je als bedrijf bij aan de volledigheid en accuraatheid van de scan. HollandBIO juicht deze mogelijkheid dan ook toe.

Meer weten of bijdragen?

Vanaf 9 december licht het ZIN de uitvraag en werkwijze op haar eigen website verder toe. Voor vragen, nadere toelichting en het insturen van input neem je contact op met het Zorginstituut via horizonscan@zinl.nl. De laatste, spiksplinternieuwe editie van de Horizonscan is te raadplegen via www.horizonscangeneesmiddelen.nl.

← All news

Vaccineren Ja!/Nee? – een prikkelende tentoonstelling

,

‘Vaccineren Ja!/Nee?’ is een prikkelende tentoonstelling over veelvoorkomende onderwerpen in het vaccinatiedebat. Samen met de afdeling Viroscience van het Erasmus MC injecteert het Natuurhistorisch Museum Rotterdam iedereen met wetenschappelijk onderbouwde, feitelijke informatie om daarmee een  goed  geïnformeerde  keuze  te maken. Bezoekers kiezen ‘ja – prima’ of ‘nee – liever niet’ en komen elkaar weer tegen bij het groepsimmuniteit-spel dat laat zien waar het bij vaccinatie om draait: de gezondheid van ons allemaal. De tentoonstelling duurt van l december 2019 t/m 7 juni 2020.

Sinds de eerste toepassing van vaccinatie tegen pokken door Edward Jenner  in  1796 zijn er vaccins voor infectieziekten zoals polio, mazelen, difterie, kinkhoest en tetanus ontwikkeld. Na de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 1957 is het aantal gevaccineerde kinderen in Nederland enorm gegroeid, en zijn vele duizenden ziekte- en sterfgevallen voorkomen. Maar in Europa is in de afgelopen jaren het vertrouwen in inentingen en daarmee ook de vaccinatiegraad gedaald. Er woedt een  verhit  vaccinatiedebat,  waarbij  vaak  vergeten  wordt  dat  iedereen eigenlijk hetzelfde doel voor ogen heeft, ongeacht of je nu wel of niet voor vaccinatie  kiest:  het beste voor je kinderen.

In de tentoonstelling ‘Vaccineren Ja!/Nee?’ gaat Het Natuurhistorisch samen met het Erasmus MC in op veelvoorkomende onderwerpen in het vaccinatiedebat om iedereen met wetenschappelijk onderbouwde informatie  te helpen  de fabels van de feiten  te scheiden  en een goed geïnformeerde keuze te maken. In de tentoonstelling kom je erachter hoe vaccinatie  werkt en welke rol groepsimmuniteit daarin speelt. Een tijdlijn met historische  en hedendaagse  attributen laat zien hoe de ontwikkeling van vaccins een vlucht heeft genomen, en hoe vaccineren er in de toekomst mogelijk uit ziet.

Meer informatie lees je hier: https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/agenda-overzicht/vaccineren-janee.html

← All news

Europese Commissie presenteert plannen voor miljardenfonds tech startups

,

De Europese Commissie heeft plannen aangekondigd voor een investeringsfonds dat zich richt op start-ups die met ‘deep tech’ bezig zijn. HollandBIO is blij dat biotechnologie ook voorbijkomt in de groep veelbelovende technologieën die daarvoor in aanmerking zou komen. De plannen voorzien in een lancering in 2021 en een startkapitaal van €3,5 miljard euro, maar moeten nog wel verder vorm krijgen tijdens onderhandelingen met lidstaten over het nieuwe budget van de Europese Unie. Het fonds zou onderdeel worden van de European Innovation Council (EIC) en krijgt een mandaat voor investeringen in kostbare en risicovolle technologieën.

Momenteel verschaft de Europese Unie al grants aan techbedrijven via het European Investment Fund (EIF), maar die gaan vaak voorbij aan risicovolle ondernemingen. Jean-Eric Paquet, General Director for Research & Innovation van de Europese Commissie, geeft aan dat traditionele venture capital fondsen meestal ook niet instappen in de vroegere fases bij deze risicovolle en kostbare ondernemingen, terwijl zulke bedrijven juist dan ook kapitaal nodig hebben om te bewijzen dat hun technologie werkt. Het investeringsfonds beoogt hierop in te spelen en bij te dragen aan het dichten van de ‘valley of death’ via equity en grants.

Bron: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-23/eu-plans-3-9-billion-fund-for-startups-in-valley-of-death