← All news

NFIA: Life Sciences- en Agrifood-sector belangrijk bij aantrekken nieuwe bedrijvigheid

, , ,

Onder druk van de coronapandemie vestigden zich afgelopen jaar minder buitenlandse bedrijven in Nederland dan het jaar ervoor. Dankzij het anticyclische karakter van biotechbedrijven bleef die daling beperkt, zo meldt het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in haar jaarrapportage. HollandBIO ziet dat de sector z’n steentje bijdraagt, ook bij economische tegenspoed.

Dalende cijfers, stijging bij biotech

Het aantal buitenlandse bedrijven dat zich in Nederland vestigde was bijna een kwart lager dan een jaar daarvoor (305 in 2020 versus 397 in 2019). Met name de coronacrisis was van invloed op deze terugloop. Jeroen Nijland, directeur van de NFIA, noemt ook een minder aantrekkelijk vestigingsklimaat als oorzaak. Dit bevestigt hij ook in een interview met het FD. Nijland hekelt onder meer de versoberde innovatieboxregeling en langdurige onduidelijkheid rondom de stikstofproblematiek.

Biotechbedrijven dempten de terugloop die het NFIA signaleert. De Life Sciences & Health- en de Agrifood-sector waren respectievelijk de op-één-na-grootste en de op-drie-na-grootste groeisectoren. Biotechbedrijven spelen in deze sectoren een grote rol. Uit deze cijfers blijkt wederom de anticyclische signatuur van de sector: ook als de economie even tegen zit, draagt deze sector z’n steentje bij.

Blijven investeren in biotech

Gelukkig laat de Life Sciences zien dat zij een groeimotor is voor innovatie, nu en in de toekomst. Biotechbedrijven dragen bij aan een duurzame en gezonde samenleving en versterken bovendien ons innovatie- en verdienvermogen op langere termijn.

De teruglopende cijfers betekenen werk aan de winkel voor het kabinet, zo benadrukt ook HollandBIO’s Annemiek. Biotech kan de rol van groeimotor blijven vervullen, maar dan moeten we nu doorpakken. Zoals Jeroen Nijland signaleert, kan het Nederlandse vestigingsklimaat worden verbeterd. Hoewel de biotechnologiesector nog altijd goed presteert, zien we ook daar groeiende uitdagingen. Bedrijven hebben behoefte aan gespecialiseerd personeel en hoogwaardige onderzoeksruimte. Nederland mag dan wel hoog scoren als het aankomt op kennisinfrastructuur, voor onze kenniseconomie is het wijs om te blijven investeren in bedrijvigheid.

Met gerichte investeringen en aanpassingen kunnen we Nederland nóg aantrekkelijker maken voor biotechbedrijven. Daarmee vergroten en versterken we het Nederlandse verdienvermogen, terwijl we werken aan de gezondheid en duurzaamheid van ons land. Zo kunnen we ons door te investeren in biotech uit de crisis innoveren.

← All news

Life sciences zijn in trek binnen de zorgovernamemarkt

,

Met 24% van het totaal aantal transacties maken de life sciences het grootste deel uit van de Nederlandse zorgovernamemarkt van vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Deloitte naar fusies en overnames in de Nederlandse gezondheidszorg en life sciences markt. Voor HollandBIO is dit nóg een duidelijke aanwijzing dat Biotech een groeimotor van de Nederlandse economie is.

Biotech als aanjager
De totale waarde van fusie- en overnametransacties in de zorg en life sciences sector bedraagt naar schatting €2,2 miljard in 2020. Bijna een kwart van al die transacties binnen de zorg, 23 van de 96 totaal, vond plaats in de life sciences sector. Binnen de life sciences maakten transacties in biotechbedrijven het grootste deel uit (17 van de 23 transacties). Met vijf transacties meer dan in 2019 is de biotechsector de hardste stijger en met recht een groeimotor te noemen. De groei binnen de life sciences gaat tegen de trend in. In de meeste subsectoren in de zorg daalde juist het aantal transacties ten opzichte van vorig jaar. Hieruit blijkt wederom het anticyclische karakter van de sector waar we vorige week al over schreven.

Groeiend belang private equity
Naast het groeiende belang van biotechbedrijven is ook een groeiend belang van private equity op de overnamemarkt te zien. 58 van de 96 overnames zijn gefinancierd door private equity gelden. Sinds 2016 is het aandeel van private equity verdubbeld naar 60% van het totaal aantal overnames in 2020. Het groeiende belang van private equity is een signaal van een meer volwassen markt en wat ons betreft een goed teken.

Deloitte verwacht dat het totaal aantal transacties weer zal stijgen en het aantal transacties door investeerders meegroeit.

Voor de derde week op rij kunnen wij dus schrijven: investeer je uit de crisis, investeer in biotech!

← All news

Investeren in R&D en innovatie helpt ons de crisis uit

, ,

Onderzoeken van de Europese Commissie (EC) en het Centre for European Policy Studies (CEPS) laten zien dat het Europese ecosysteem van risicokapitaal helaas nog onvoldoende aansluit bij de behoefte van innovatieve startups en scale-ups. Zo houden Europese overheden zich sinds de coronacrisis amper bezig met het ontwikkelen en stimuleren van nieuwe bedrijfsactiviteiten. De rapporten bevestigen het beeld dat het AWTI-advies ‘Beter van start’ schetst op Nederlands niveau. HollandBIO vindt dat nu het uitgelezen moment is om door te pakken en ons de crisis uit te investeren en innoveren.

Aanbevelingen van de Europese Commissie

 Om het Europese ecosysteem en het aanbod van risicokapitaal daarin wel genoeg aan te laten sluiten op de behoefte van de start- en scale-ups doet de EC een aantal aanbevelingen:

  • Europese fondsen makkelijker beschikbaar maken en de flexibiliteit van EU-ondersteuningsprogramma’s vergroten
  • Risicobeperkingen op eigen vermogen vermijden en administratieve procedures verlagen
  • Meer coördinatie tussen EU-instituten die financiering aan het MKB verschaffen
  • EU-ondersteuning aan het Europese ecosysteem van risicokapitaal versterken door bij te dragen aan tech transfer.

Meer investeringen in R&D

HollandBIO kan zich helemaal vinden in de aanbevelingen en voegt daar graag aan toe dat dit bijdraagt aan het verwezenlijken van de ambitie van de Nederlandse overheid om 2,5% van het BBP te investeren in R&D. Een voorbeeld van waar grootschalige investeringen in innovatie toe leiden, komt naar voren in de Verenigde Staten waar 2,7% van het BBP in R&D gaat. Benjamin F. Jones, professor aan de Northwestern Kellogg School of Management, geeft in een recent betoog aan dat elke dollar die naar R&D en innovatie gaat, een maatschappelijk en economisch rendement heeft van minimaal 10 dollar. Door te investeren in R&D, kan Nederland zichzelf uit de crisis innoveren.

Biotech maakt belofte waar

De bevindingen uit deze rapporten zijn voor HollandBIO een bevestiging van onze aanhoudende inzet op het verder investeren in een ijzersterk innovatieklimaat. Door te kiezen voor biotechnologie, kiest Nederland voor duurzaamheid, gezondheid en economische groei.

Lees ook

← All news

Terugblik webinar over versnelde vergunningsprocedure gentherapie

, , , ,

Sinds begin dit jaar kunnen bedrijven en wetenschappelijke instellingen sneller starten met klinisch onderzoek naar geneesmiddelen en vaccins met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). De doorlooptijd van de verplichte vergunningprocedure voor veel van dit type onderzoek is verkort.

Op 4 februari maakten minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, beleidsadviseur Marie-Louise Bilgin en coördinator van loket gentherapie Marco Gielkens tijd vrij voor een toelichting van de doorgevoerde procesverbeteringen en het belang daarvan. Gijsbert van Willigen, milieuveiligheidsfunctionaris bij het LUMC en Paul Korte, werkzaam bij Janssen, duidden vervolgens de impact van deze wijzigingen.

Alle partijen kondigden ook aan blijvend samen te werken aan verbeterde en versnelde procedures. Heb je nog suggesties en inbreng hiervoor? Deze zijn van harte welkom bij HollandBIO en Bureau GGO.

Wil je de hele sessie terugkijken? Dat kan hier. Of bekijk de presentatie van minister van Nieuwenhuizen, Marie-Louise Bilgin, Marco Gielkens, Gijsbert van Willigen of Paul Korte op eigen houtje.

Liever in één oogopslag weten waar je aan toe bent? Focus je dan op deze overzichtelijke infographic.

← All news

De coronavrije samenleving heeft een deltaplan infectieziekten nodig

,

Ook in de winter komt onze favoriete Zomergast Jaap Goudsmit met een pleidooi waar HollandBIO warm van wordt. In Buitenhof pleit hij opnieuw voor het opstellen van een Deltaplan Infectieziekten, al heeft het pleidooi na de vorige keer allerminst aan urgentie ingeboet. De huidige coronacrisis laat goed zien dat investeren in een goed uitgewerkte strategie rond preventie van infectieziekten de sleutel is om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Niet alleen voor corona, ook voor andere toekomstige gezondheidscrises is preventie de sleutel tot succes. Laten we lessen trekken uit de huidige pandemie, en zorgen dat we beter ingespeeld zijn op toekomstige uitbraken van infectieziekten. Ook wij blijven het zeggen: de biotechindustrie kan een cruciale bijdrage leveren met de ontwikkeling van tests, vaccins en behandelingen voor infectieziekten.

Verder lezen/kijken/luisteren:

https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_VPRO_16429111~jaap-goudsmit-vaccinatiebeleid~.html

https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10432253/we-kunnen-hier-in-vier-maanden-uit-zijn

https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/71739-2021-02-02-jaap-goudsmit-over-een-coronavrije-samenleving

https://www.parool.nl/nederland/viroloog-jaap-goudsmit-virussen-bestaan-al-langer-dan-de-mensheid~b26dcc22/

← All news

Minder dierproeven door inzet van technologische innovaties

, ,

Het blijft een pijnlijke paradox: om toekomstig leed bij mens en dier te voorkomen of tegen te gaan, zijn dierproeven nog steeds alledaagse praktijk. In 2019 werden er voor toxicologisch onderzoek 64.000 dierproeven uitgevoerd in Nederland, zo bleek uit de nieuwste cijfers van de Volkskrant afgelopen weekend. Eerder gingen in diezelfde krant wetenschappers met elkaar de discussie aan over nut en noodzaak van proefdiervrij onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Toch ziet HollandBIO proefdiervrij onderzoek stap voor stap aan terrein winnen.

Bovendien kan proefdiervrij onderzoek een logisch voortvloeisel zijn van de ambitie om nieuwe geneesmiddelen en vaccins sneller en beter te ontwikkelen. HollandBIO denkt dat door de inzet van technologische innovaties steeds meer dierproeven, bijvoorbeeld voor toxicologisch onderzoek, vervangen kunnen worden door alternatieve proefdiervrije methoden. Zo kondigden Toxys, de Universiteit Leiden en het LUMC afgelopen week de ontwikkeling en verdere commercialisatie van Toxprofiler aan, een proefdiervrij alternatief voor chemische veiligheidstesten. Een mooi voorbeeld van hoe technologische innovaties meer proefdiervrij onderzoek voortbrengen.

Lees meer:

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-zonder-proefdieren-hadden-we-nu-geen-vaccin-tegen-het-coronavirus~bc8e13c7/

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-geef-wetenschap-de-ruimte-om-zelf-tot-proefdiervrij-onderzoek-te-komen~b1d12a27/

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-discussie-over-dierproeven-is-nodig-maar-behoud-wel-de-nuance~b95a5589/

https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2021/01/toxys-leiden-university-and-lumc-announce-licensing-of-toxprofiler-technology-for-animal-free-chemical-safety-testing

https://www.transitieproefdiervrijeinnovatie.nl/

← All news

Valorisatie-postdocs in spé, daar stimuleer je valorisatie en ondernemerschap mee

, ,

Tijdens Impact2021 introduceert de Vereniging van Universiteiten (VSNU) hun landelijke postdocprogramma gericht op ondernemerschap en valorisatie; de Faculty of Impact. De VSNU heeft het afgelopen jaar samen met NWO, Techleap en de ministeries EZK en OCW gewerkt aan dit nieuwe valorisatieconcept. Het is de bedoeling dat de Faculty of Impact in het najaar van 2021 van start gaat.

Smaak te pakken

HollandBIO is blij om te zien dat de beweging, om valorisatie en ondernemerschap te stimuleren, is ingezet. Vorige week publiceerden wij het artikel ‘Op naar meer wetenschappelijke relevantie, valorisatie en ondernemerschap in de academie’ waarin een consortium, waar wederom ook VSNU en NWO onderdeel van zijn, een nationaal initatief aankondigden om de academische gemeenschap anders te willen erkennen en waarderen. De nieuwe focus ligt op maatschappelijke relevantie waar ook valorisatie en ondernemerschap onder vallen. Dat smaakt niet alleen bij HollandBIO naar meer, maar zo ook bij de VSNU. Klaar voor de start…af! Op naar meer kennis uit het lab de maatschappij inbrengen!   

Stimuleren van academisch ondernemerschap loont

In het artikel van de VSNU schrijft VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg het volgende: “Ik ben supertrots dat we dit prachtige programma hebben kunnen ontwikkelen voor al die knappe koppen die willen ondernemen met hun idee. Hiermee stimuleren we dat onderzoek de samenleving in gaat en nog meer dat ondernemen en wetenschap hand in hand gaan in ons land. Met dit soort initiatieven willen we eraan bijdragen dat Nederland een leidende kennis- en innovatiedelta binnen Europa en de wereld is.”

Daar sluiten wij ons graag bij aan. Binnen ons programma ‘IJzersterk Innovatieklimaat’ zetten wij ons in om valorisatie in de brede zin van het woord te versoepelen Alleen dan wordt de kans groter dat excellente kennis verder ontwikkeld wordt tot producten die daadwerkelijk betekenis hebben voor de maatschappij. Het stimuleren van academisch ondernemerschap middels dit postdocprogramma is daar een mooi voorbeeld van.

Lees meer

← All news

Nederland behaalt zevende plaats in de European scale-up monitor

,

Nederland huist relatief veel scale-up bedrijven, zo blijkt uit de vorige week uitgekomen European scale-up monitor van het Erasmus Centre for Entrepreneurship. Met ruim 450 scale-ups staat Nederland daarmee op de zevende plaats in Europa. Na Zweden (#4) is Nederland daarmee het hoogst gekwalificeerde “kleine” land (in termen van inwoneraantal).

Een sector met potentieel
De Life Sciences zijn met recht een groeimotor te noemen. Over heel Europa bezien heeft de sector van de tien onderzochte sectoren nu nog het minste aantal volgroeide bedrijven, maar afgemeten aan het aantal scale-ups klimt de sector naar een vijfde plaats. Hieruit blijkt de enorme potentie van de sector en het belang van onze sector groeit alleen maar. Vanuit HollandBIO moedigen we die groei maar wat graag aan, zodat in een volgende scale-up monitor Nederland nóg beter scoort!

Het hele scale-up rapport lees je hier.

← All news

Gist en Delft blijkt wederom een gouden combinatie

,

Bij weinig wind ruik je in Delft de typische geur van gist. Al meer dan 150 jaar is Delft de stad waar gist geproduceerd wordt én waar biotechnologen onderzoeken hoe ze van gist steeds betere ‘celfabriekjes‘ kunnen maken. Door het genetisch materiaal van gist aan te passen kan je gist nuttige producten laten maken, zoals bio-ethanol, insuline of medicijnen tegen malaria. De manier waarop je deze aanpassingen doorvoert, blijkt telkens sneller en beter te kunnen met bijvoorbeeld CRISPR-Cas9. Onderzoekers van de TU Delft hebben nu echter met succes een kunstmatig chromosoom in gist gebouwd die aanpassingen nog makkelijker maakt. Ontketent deze doorbraak in gist een revolutie? De nieuwe mogelijkheden lijken eindeloos, bijvoorbeeld in duurzame productie van veel materialen en grondstoffen. HollandBIO is het dan ook volmondig eens met de woorden van professor Daran-Lapujade: “Wat biotechnologie betreft leven we echt in een fantastische tijd.”

Bronnen:

https://www.trouw.nl/wetenschap/een-doorbraak-in-gist-dankzij-delfts-onderzoek-het-kan-een-revolutie-worden~b47d274e/

https://www.tudelft.nl/2021/tnw/delftse-onderzoekers-bouwen-kunstmatig-chromosoom

https://academic.oup.com/nar/advance-article/doi/10.1093/nar/gkaa1167/6066629

← All news

Op naar meer wetenschappelijke relevantie, valorisatie en ondernemerschap in de academie

, ,

De VSNU, NFU, KNAW, ZonMw en NWO zijn samen een nationaal initiatief gestart om de academische gemeenschap op een nieuwe manier te erkennen en waarderen. Het huidige systeem focust te veel op kwantitatieve indicatoren zoals publicaties en citaties en minder op de kwalitatieve indicatoren teamprestaties en maatschappelijke relevantie. Ook HollandBIO vindt dat het tijd is om de focus op maatschappelijke relevantie te versterken. Want de samenleving heeft alleen iets aan kennis die de maatschappij ook daadwerkelijk bereikt.

Nationaal initiatief om werk te maken van het nieuwe erkennen en waarderen

De position paper ‘Room for everyone’s talent van het consortium vormt de aftrap van het nationaal initiatief. Hierin pleiten zij voor een cultuurverandering die onderwijs, onderzoek en maatschappelijke relevantie in een betere balans brengt. HollandBIO is blij met dit geluid, omdat ondernemerschap, naast onderwijs en onderzoek, de belangrijke taak is van universiteiten. Door dit pleidooi krijgt de pijler ‘ondernemerschap’ meer aandacht.

Maatschappelijk relevant = excellente kennis omzetten tot producten

Recent onderzoek van HollandBIO toont aan dat Nederland een goede kennispositie heeft. Helaas blijven de mate van bedrijvigheid en producten in ontwikkeling sterk achter. Alleen wanneer we kennis omzetten in producten die patiënten en consumenten bereiken, realiseren we maatschappelijke relevantie.

Hoe kunnen we dan maatschappelijke relevantie aanbrengen bij het erkennen en waarderen van academici? HollandBIO ziet drie relevante aanbevelingen:

  • Soepelere valorisatie
  • Academisch ondernemerschap als erkend carrièrepad
  • Kwalitatieve indicatoren zoals het ontwikkelen van academische spin-offs en patenten

Wij moedigen alle initiatieven, waarmee kennis de universiteit uit en de maatschappij in gaat, van harte aan: Academisch ondernemerschap verdient erkenning en waardering.