← Al het nieuws

Budget Innovatiekrediet 2019 flink overvraagd

,

Schreven we vorige week nog over de positieve evaluatie van het Innovatiekrediet, deze week is er minder leuk nieuws. De RVO.nl website meldt dat sinds 1 januari 2019 het beschikbare budget voor klinische projecten flink is overvraagd. De budgetuitputting betekent dat veelbelovende initiatieven in 2019 niet meer in aanmerking komen voor financiering vanuit het Innovatiekrediet. RVO.nl adviseert om vóór het indienen van een aanvraag voor een klinisch ontwikkelingsproject eerst contact op te nemen. HollandBIO zet ondertussen alle zeilen bij om de gaten in het financieringslandschap te overbruggen, onder andere door te blijven inzetten op verruiming van het Innovatiekrediet.

Marktfalen in de life sciences

Hoewel de Nederlandse life sciences sector overloopt van de mogelijkheden, laat de markt het afweten. De huidige financieringsmogelijkheden zijn vaak ontoereikend of onnodig complex te verkrijgen. De vroege uitputting van het budget voor klinische ontwikkeltrajecten binnen het Innovatiekrediet toont dit marktfalen maar eens te meer aan. HollandBIO is er van overtuigd dat nieuwe initiatieven als de oprichting van Invest-NL hierin verschil kunnen brengen. Door als vliegwiel te dienen voor innovatie kan Invest-NL helpen de gaten in het financieringslandschap te overbruggen en daarmee het marktfalen in de life sciences sector tegen te gaan.

Heb je vragen over het Innovatiekrediet of over financiering in het algemeen? Neem dan contact op met HollandBIO’s Fabian.