← Al het nieuws

Bruno #doeslief

, ,

De open brief aan farmaceuten die Minister Bruins in de Volkskrant plaatste, smeekt om een openhartig en transparant antwoord. Hierbij. 

Beste minister Bruins,

Dank voor uw cri de coeur, gisteren in de Volkskrant. Wat fijn om te lezen dat u de waardevolle bijdrage van de farmaceutische industrie aan de gezondheidszorg erkent. De wens die spreekt uit uw brief, ligt ook ons na aan het hart. Betaalbare geneesmiddelen en betaalbare gezondheidszorg zijn net zo zeer in ons belang, als in het uwe. Van een behandeling die de patiënt niet bereikt, is nog nooit iemand beter geworden.

Kostenstijgingen
In uw brief vertelt u dat de kostenstijging in de zorg niet alleen aan onze medicijnen te wijten is. En toch krijgt de farmaceutische sector als enige de zwarte piet toegespeeld. Dat doet pijn, dat mag u best weten. Binnen onze mogelijkheden doen we namelijk ons stinkende best om het goede te doen. Om de partner te zijn die u zoekt. Om oplossingen te vinden waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. En hoe graag we het ook zouden willen, daar is geen quick fix voor, geen silver bullet.

Staat u ons toe, als reactie op uw appel aan ons, u enkele wedervragen te stellen. Wat behelst die transparantie precies, waar u om vraagt? Hoeveel detail zoekt u? Wanneer bent u tevreden? En wanneer vindt u een verhaal van een farmaceut eigenlijk plausibel? Kortom: aan welke voorwaarden en criteria moet onze prijsstelling precies voldoen om van u het fel begeerde stempel ‘maatschappelijk verantwoord’ te krijgen? Want soms bekruipt ons het gevoel dat de Nederlandse cultuur van ‘het kan altijd goedkoper’ het uitgangspunt is.

Soms gaan kosten voor de baten uit. Dankzij geneesmiddelen kunnen mensen weer aan het werk, weer meedoen. Dodelijke ziektes worden chronisch, en de ontwikkelingen in de biotech sector doen ons erop vertrouwen dat ook genezing steeds vaker binnen handbereik zal liggen. Dat daar in een kabinet, dat nota bene onderschrijding op onderschrijding van het geneesmiddelenbudget rapporteert, geen geld voor is, vinden wij wrang.

Status quo
U insinueert dat wij, als enigen, niet over onze schaduw willen springen. Aangezien HollandBIO’s motto Challenging the status quo is, komt ook die insinuatie hard aan. Al jaren maken wij ons hard voor oplossingen waarmee we het trage, risicovolle en kostbare proces van geneesmiddelontwikkeling kunnen verbeteren en versnellen. Ons inziens zijn dat namelijk de knoppen om aan te draaien voor een “gezond” gezondheidsecosysteem.

Vervolgstappen zonder maatschappelijke druk
Wij geloven dat je vliegen vangt met stroop, niet met azijn. Met het opstoken van het toch al zo gepolariseerde debat, of het verder demoniseren van de farmaceutische industrie, komen we echt geen stap verder. Zullen we, in plaats van via de media, ‘live’ verder praten, liefst met alle stakeholders aan tafel? Wij werken daar echt heel graag aan mee.

Niet omdat het moet. Maar omdat het kan. #doeslief.