← Al het nieuws

Brief aan informateurs: naar een gezonder, duurzamer en welvarender Nederland met onze toonaangevende biotech sector

,

Met de komst van oud-SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf en staatsraad Richard van Zwol heeft Nederland sinds kort nieuwe informateurs die gaan onderzoeken of een ‘programkabinet’ op basis van een akkoord op hoofdlijnen tussen PVV, VVD, NSC en BBB mogelijk is. In een brief voorziet hollandbio beide informateurs en de formerende partijen graag van advies en hulp, omdat wij ervan overtuigd zijn dat onze sector een bijdrage kan leveren aan een duurzaam, gezond en welvarend Nederland.

Nederlandse toponderzoekers en -ondernemers werken elke dag aan biotechnologische innovaties, voortbouwend op de mogelijkheden die de natuur ons biedt. Van geneesmiddelen die ongeneeslijke ziekten genezen, vaccins die ons gezond houden, gewassen en innovatieve eiwitbronnen die bijdragen aan een duurzamere voedselvoorziening, of biobased grondstoffen en materialen die de weg plaveien naar een circulaire economie. Kortom: ze benutten biotechnologie om het leven voor mens, dier en de planeet beter te maken. 

Nederland is al decennialang een belangrijke speler op biotechnologie en kan een wereldwijde koploper worden. We hebben alles in huis om die positie te pakken, alleen vraagt dit om het juiste samenspel en samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven zodat we sneller en beter kunnen profiteren biotechnologische innovaties. Hollandbio vraagt daarom aandacht voor een aantal overkoepelende aanbevelingen, alsook voor verschillende suggesties rondom het innovatie- en vestigingsklimaat, duurzaamheid en gezondheid.