← Al het nieuws

Blokhuis neemt functioneren Nederlandse vaccinatiestelsel onder de loep

, , ,

Staatssecretaris Blokhuis kondigt een verkenning aan naar het functioneren en de bestendigheid van het Nederlandse vaccinatiestelsel. De aanleiding? Een trage implementatie van nieuwe vaccins. Een probleem waar HollandBIO alles van weet én al sinds jaar en dag aandacht voor vraagt.

De afgelopen maanden bracht HollandBIO haarfijn in kaart hoe en waar het Nederlandse vaccinatiestelsel spaak loopt. Dit resulteerde in een mooie infographic. Daarnaast schreven wij een position paper, waarin we oplossingen aandragen voor een proactiever, meer anticiperend vaccinatiebeleid. Zo pleitten wij onder andere voor een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gecoördineerd Infectiepreventieakkoord, waarin alle betrokkenen samen werk maken van vaccinatiezorg in elke levensfase.

Met de verkenning maakt de Staatssecretaris werk van zijn ambitie om gezondheidswinst te verzilveren, waar dat met vaccinatie mogelijk is. Volgens hem vertragen vragen rond de bestuurlijke, organisatorische en financiële vormgeving van het huidige vaccinatiestelsel de in- en uitvoer van nieuwe vaccins.

HollandBIO roept de Staatssecretaris op om ook vaccinproducenten te betrekken bij de verkenning van het vaccinatiestelsel en de hieruit voortkomende vervolgstappen. Een integraal vaccinbeleid waarmee zoveel mogelijk gezondheidswinst wordt behaald kan namelijk alleen tot stand komen in samenwerking met alle belanghebbenden.

Lees meer