← Al het nieuws

Blokhuis geeft beleidsreactie op meningokokkenvaccinaties

,

Hoera! Vanaf 2020 beschermt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) kinderen structureel tegen meningokokken van het subtype A, C, W en Y. Bovendien gaat staatssecretaris Blokhuis met het RIVM in gesprek over betere voorlichting over de meningokokken B vaccinatie. Recent liet de staatssecretaris weten dit vaccin niet op te nemen in het RVP. Ook zonder opname in het programma blijven vaccins voor eigen rekening en op eigen initiatief beschikbaar, een belangrijk gegeven dat vaak onbekend is bij het grote publiek. Het doet HollandBIO goed dat Blokhuis een voorzichtige eerste stap zet om de communicatie over vaccins buiten het RVP te verbeteren.

De beleidsreactie van Blokhuis op meningokokken is in lijn met het eerdere advies van de Gezondheidsraad (GR). De staatssecretaris geeft het RIVM groen licht voor de structurele uitbreiding naar een meningokokken ACWY-prik. En ondanks de felle kritiek van diverse medici op het advies van de GR, gaat Blokhuis niet over tot programmatische opname van een vaccin tegen meningokokken B.

Wel benadrukt Blokhuis dat zijn besluit gaat over het collectieve aanbod van vaccins. “Gezien de ernst van de ziekte begrijp ik tegelijkertijd goed wanneer mensen op individueel niveau een andere afweging maken over het vaccineren van zichzelf of hun kinderen.”, zegt hij. Informatie hierover moet makkelijk vindbaar zijn. Blokhuis gaat daarom in overleg met het RIVM om de informatievoorziening rondom meningokokken B vaccinatie te verbeteren. Een mooie eerste stap, vindt HollandBIO.

Wat HollandBIO betreft blijft de communicatie niet beperkt tot meningokokken B. Er zijn namelijk nog meer vaccins die op individueel niveau waarde kunnen toevoegen. Elsevier-redacteur Marieke ten Katen bracht recent een aantal van deze ondergeschoven kindjes voor het voetlicht. HollandBIO blijft zich hard maken voor een optimale inzet van vaccins in de strijd tegen infectieziekten. Een waterdichte beoordelings-, implementatie- en communicatiemachine is hiervoor absoluut onmisbaar – zowel voor vaccins binnen als buiten de collectieve vaccinatieprogramma’s!