← Al het nieuws

Blinkend financieringslandschap glanst niet in Nederland

, ,

McKinsey onderzocht het wereldwijde financieringslandschap voor biotech bedrijven. Biotech is hot onder investeerders. Er zijn meer investeringen in biotech start-ups gedaan dan ooit te voren en er wordt steeds vaker in de vroege risicovolle fase geïnvesteerd. In Nederland lijkt het geld eveneens tegen de plinten te klotsen, maar Golden Egg Check laat zien dat het geld niet evenwichtig is verdeeld. Investeringen in de vroege fase lopen juist terug en de financieringskloof voor startende biotech bedrijven in Nederland dijt alsmaar verder uit. HollandBIO voorspelt dat wanneer deze trend zich doorzet, nieuwe biotech innovaties in Nederland de boot missen en koers zetten naar het buitenland. Hoe gaan we het tij keren?

Wereldwijde weelde, Nederlandse scheefheid

Recent zijn twee interessante rapporten gepubliceerd door McKinsey en Golden Egg Check die meer inzichten geven over wereldwijde en Nederlandse Venture Capital investeringen in biotech. Er is wereldwijd sprake van een weelderige financieringsmarkt, die in Nederland bovenal onevenredig verdeeld is.

Zo laat McKinsey  zien dat er in 2020 wereldwijd 55% meer venture capital geld is geïnvesteerd in biotech dan in 2019. Ook is de omvang van de gemiddelde financieringsronde in 2021 37% gegroeid ten opzichte van 2020; daarmee is de gemiddelde investeringsronde $59 miljoen. Daarnaast stijgt eveneens het aantal investeringen in de preklinische fase van biotech bedrijven. De analyse van Golden Egg Check van Venture Capital deals in Nederland laat een vergelijkbare groei zien. In 2021 is er na een half jaar al meer geïnvesteerd dan in heel 2020, namelijk bijna €3 miljard.

Risico op afhankelijkheid buitenlandse investeerders

Maar ‘the devil is in the details’, zo blijkt wanneer naar de verdeling van dat kapitaal wordt gekeken. De financieringskloof tussen vroege en late fasen is zichtbaar en wordt alleen maar groter. Tussen 2018 en 2020 zijn er meer en grotere deals gesloten in vervolgrondes. Echter, de groei in het aantal investeringen in de vroege fase blijft achter. Sterker nog: deals tot en met €1 miljoen lopen zelfs terug ten opzichte van de voorgaande jaren. De voornaamste reden is dat venture capital fondsen steeds meer opschuiven naar late fase investeringen.

Het resultaat? Er is minder privaat kapitaal beschikbaar voor nieuwe risicovolle innovaties in Nederland. Daardoor lopen we het risico dat Nederlandse bedrijven meer en meer afhankelijk worden van buitenlandse investeerders.

Zilverpoets voor ons kroon
HollandBIO vreest dat Nederlandse start-ups, door een gebrek aan vervolgfinanciering, te afhankelijk worden van het buitenland – met als gevolg dat ze hun fysieke vestiging het geld volgt. Daarom werken wij binnen het programma ‘IJzersterk Innovatieklimaat’ aan het optimaliseren van het Nederlandse financieringslandschap voor biotech en life sciences bedrijven. We hebben een aantal ideeën om de Nederlandse financieringsmarkt een boost te geven:

  • Stimuleer angel investors met fiscale regelingen. Angel investors stappen vaak in de vroege fase in veelbelovende start-ups en helpen met privaat kapitaal de financieringskloof te dichten.
  • Meer investeringsfocus op kennis- en kapitaalintensieve start- en scale-ups en hun specifieke financieringsbehoefte. Initiatieven zoals het Deep Tech Fonds zijn een goed startpunt, en hiervan mogen er wat ons betreft veel volgen.
  • Investeer publiek geld ook in de risicovolle vroege fase. We kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan Vlaamse initatieven zoals het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Beide organisaties laten zien dat publieke investeringen in de risicovolle en vroege fase loont.

Natuurlijk is dit een niet-uitputtende lijst en is er veel meer mogelijk. Maar het belangrijkste is dat het rapport van Golden Egg check een wake-up call moet zijn. We moeten ons realiseren dat onze biotech sector een kroonjuweel is en dat met aansluitende financiering we daar maatschappelijk, en economisch van kunnen profiteren. Tijd om de zilverpoets te pakken en het financieringslandschap op te poetsen!