← Al het nieuws

Biotech, zonder twijfel maatschappelijk relevant

,

Op 6 december draaide HollandBIO’s Biotech Thursday om maatschappelijk verantwoord innoveren in de biotech. Een term die steeds vaker de revue passeert, maar voor iedereen een eigen betekenis heeft. Hoewel iedereen het er over eens is dat biotechnologie zonder twijfel maatschappelijk relevant is, blijft het lastig te bepalen wat ondernemers daarmee moeten. Drie sprekers brachten hun visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid naar voren, wat de perfecte inleiding was voor een levendige discussie.

 

Stéfan Ellenbroek is als Business Developer bij InnovationQuarter dagelijks bezig met het tot bloei laten komen van de life sciences & health sector. De sector staat voor een aantal grote uitdagingen die het ontwikkel- en verdienmodel voor bedrijven steeds verder onder druk zetten. Bedrijven, van klein tot groot, moeten daarom hun verhaal een stuk eerder en beter gaan vertellen over hoe geneesmiddelenontwikkeling werkt en hoe trots zij zijn op de innovaties die hieruit voortkomen.

 

Vervolgens ging David Dasberg, Managing Director van Facio Therapies, in op de manier hoe zijn bedrijf aan een middel tegen FSHD werkt. Het bedrijf is ontstaan uit de frustratie dat er een ziekte is waar niemand iets aan leek te willen doen. Facio heeft als doel een oplossing te vinden voor FSHD, waarbij een mogelijk medicijn uiteindelijk betaalbaar en toegankelijk moet zijn. Winst hoeft daarbij niet gemaximaliseerd te worden. Om daar te komen moet je als bedrijf afvragen wat een samenleving kan betalen voor een geneesmiddel, maar zeker ook blijven nadenken hoe dingen anders kunnen.

 

Als laatste was het woord aan Bart Filius, CFO en COO van Galapagos, die het publiek meenam in de bijdrage van biotech aan maatschappelijke uitdagingen en daarmee haar inherente maatschappelijke verantwoordelijkheid. Doordat biotech enerzijds bijdraagt aan vooruitgang en anderzijds geen maatschappelijke schade veroorzaakt, is de sector zonder twijfel maatschappelijk verantwoord. De crux zit in de vraag wie daarvoor de rekening betaalt. De verwachte winst is voor bedrijven cruciaal voor de financiering van de innovaties van morgen.

 

Na deze prikkelende introducties konden de aanwezigen niet wachten om verder te discussiëren, deels aan de hand van stellingen. De belangrijkste conclusies:

  • Als sector laten zien wat de toegevoegde waarde van biotech is voor de maatschappij, vraagt om een benadering waarin we zowel gezondheidswinst als innovatie en betaalbaarheid een plek geven.
  • De definitie van maatschappelijk verantwoord verschilt per persoon. De waarde en betekenis daarvan is soms heel moeilijk te bepalen. Producten die op voorhand maatschappelijk relevant lijken, vinden soms toch maar moeizaam de weg naar de markt.
  • Academische instellingen moeten kennis overdragen aan bedrijven zodra waardevolle toepassingen ontstaan. Dit vormt de basis van succesvolle valorisatie die tot een win-win situatie leidt. Nederland kent veel goede voorbeelden en die mogen we wel wat vaker in de etalage zetten.
  • Voorwaarden stellen aan het gebruik van kennis uit de academie om daarmee ongewenst gedrag te voorkomen, is contraproductief en praktisch onhaalbaar. Stimuleer in plaats daarvan het gebruik van kennis en innovatie, waarmee je voorkomt dat de kennis op de plank blijft liggen.

 

De Biotech Thursday sloot uiteraard af met een borrel, waarbij nog lang werd doorgepraat over de bijdrage van biotech aan de maatschappij. HollandBIO ziet dankzij deze levendige Biotech Thursday weer meer dan genoeg aanknopingspunten. Aan de ene kant om het verhaal van biotech bedrijven en het begrip van de sector beter op het netvlies te krijgen, en aan de andere kant om te strijden voor oplossingsrichtingen die innovatie stimuleren zoals succesvollere valorisatie. Alleen daarmee komen we tot het ijzersterke innovatieklimaat dat we in Nederland voor ogen hebben! Meer over het HollandBIO programma een ijzersterk innovatieklimaat vind je op de website.

 

De Biotech Thursday werd mede mogelijk gemaakt door Health~Holland.