← #nieuws

Biotech SPAC door het dak

De nieuwste financieringstrend voor een versnelde beursgangproces, de  Special Purpose Acquisition Company of kortweg SPAC, vindt ook zijn weg in de biotech. Meerdere biotechbedrijven waaronder Ginkgo Bioworks en Tango Therapeutics halen miljarden aan financiering op via diverse biotech SPACs. De vraag is, wordt dit een blijvende financieringsmethode of waait deze trend weer over?

Biotech SPACs rijzen de grond uit

In maart kondigde Nederlandse investeringsmaatschappij Life Sciences Partners (LSP) nog aan dat zij de eerste Europese Biotech SPAC genaamd EBAC naar de beurs hebben gebracht en daarmee $120 miljoen hebben opgehaald. Ondertussen waren er in de Verenigde Staten al enkele anderen opgericht zoals Orion Biotech Opportunities Corporation en Soaring Eagle Acquisition Corporation, respectievelijk goed voor $200 miljoen en $2,5 miljard. Deze SPACs vinden gretig aftrek bij biotechbedrijven, omdat de constructie een snellere en efficiëntere beursgang realiseert en als vliegwiel fungeert voor innovaties.

Enige voorzichtigheid geboden

Naast deze belangrijke voordelen kan het zeker geen kwaad om ook even stil te staan bij de mogelijke nadelen. Een artikel uit De Volkskrant gaat daar wat uitgebreider op in. Een SPAC kan bijvoorbeeld leiden tot een te vroege beursgang voor bedrijven of SPAC-investeerders hebben mogelijk niet de juiste kennis en expertise in huis. Er is dus een kans dat het gaat om een groeiende zeepbel die op een gegeven moment uiteenspat.  

Uitkomst voor biotech bedrijven

HollandBIO ziet dat veel Nederlandse en andere Europese veelbelovende biotech start- en scale-ups op dit moment aan de druppelfinanciering hangen. Ze halen bijvoorbeeld net of net niet voldoende financiering op om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten, terwijl hun concurrenten met grote financieringsrondes meerdere stappen tegelijkertijd kunnen zetten. Dat remt niet alleen innovatie, maar zorgt ook voor het wegtrekken van deze bedrijven uit Nederland en Europa naar plekken waar risicokapitaal wel ruimer voorhanden is. HollandBIO is benieuwd naar de rol die SPACs in Nederland en Europa kunnen spelen in een snellere en betere route naar voldoende risicokapitaal voor ontwikkeling en opschaling van biotechbedrijven.

Lees verder: