← #nieuws

Biotech Booster blij met grote Groeifondsinvestering in biotechnologie

, , , ,

Den Haag, 14 april 2022 – Groeifondsvoorstel Biotech Booster krijgt 250 miljoen euro. Het advies van de commissie Nationaal Groeifonds is vandaag overgenomen door het kabinet. Dit betekent dat Biotech Booster aan de slag kan met de grote uitdaging rond maatschappelijke toepassing van goede Nederlandse kennis op het gebied van biotechnologie. Biotech Booster gaat veelbelovende ideeën – met behulp van ervaren topondernemers, expertise en middelen – uit laten groeien tot projecten die het startpunt vormen voor startups of verdere ontwikkeling door bestaande biotechnologiebedrijven. Met de investeringsimpuls uit het Nationaal Groeifonds verhoogt Biotech Booster niet alleen het rendement op excellente wetenschappelijke kennis, maar draagt het voorstel ook concreet bij aan maatschappelijke impact en biotechnologische innovaties die het leven beter maken.

Biotech Booster is een unieke publiek-private coalitie die bestaat uit de Universiteiten van Nederland, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Vereniging Hogescholen, onderzoeksinstituut TNO, HollandBIO als belangenvereniging voor de Nederlandse biotech sector en toonaangevende biotechnologiebedrijven DSM en Janssen. Hun gezamenlijke ambitie is om van Nederland een wereldwijde hotspot in de biotechnologie te maken door de ontbrekende schakel in de valorisatieketen te vormen. Het voorstel is door het ministerie van OCW in nauw contact met andere departementen ingediend bij de Groeifondscommissie.

Mirjam van Praag (voorzitter College van Bestuur bij de Vrije Universiteit Amsterdam): “Bedrijven en kennisinstellingen hebben binnen Biotech Booster de handen ineengeslagen om de uitstekende Nederlandse kennispositie op het gebied van biotechnologie te vertalen naar bedrijvigheid en producten die de maatschappij bereiken. Biotech Booster voegt ondernemend vermogen toe aan excellent onderzoek en helpt zo uitvinders in teams en via projecten kansrijke ideeën te verzilveren. Met deze unieke coalitie vergroten we de maatschappelijke impact van ons onderzoek.”

Annemiek Verkamman (Directeur HollandBIO): “Nederland kiest voor biotechnologie en zet daarmee een grote stap op weg naar een positie als wereldwijde hotspot van biotech innovatie. Ervaren ondernemers begeleiden teams op bedrijfsmatige wijze om wetenschap te vertalen in kansrijke projecten. Door Biotech Booster gaan  consumenten, patiënten en burgers op termijn meer profiteren van Nederlandse topkennis.”

Maatschappelijke en economische opbrengsten van Biotech Booster

Met Biotech Booster kunnen uitvinders en ondernemers, kennisinstellingen en bedrijven biotechnologische kennis sneller en efficiënter omzetten in waardevolle innovaties. Voorbeelden zijn biosensoren die helpen ziektes op te sporen, gewassen die bestand zijn tegen klimaatverandering en algen die we als biobrandstof kunnen inzetten. Biotech Booster voegt naar verwachting in de komende negen jaar 440 miljoen euro toe aan de Nederlandse economie (structureel bbp-effect). Dit loopt op tot ruim 10 miljard euro in 2050. Daarmee versterkt Biotech Booster het innovatie- en verdienvermogen van Nederland. Bovendien stelt Biotech Booster nieuwe ondernemers in staat om te werken aan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en transities.

Volgende stappen

De komende periode gaan de betrokken partijen binnen Biotech Booster aan de slag met de volgende stappen. Zo wordt de organisatie van Biotech Booster verder opgezet en gaan de betrokken partijen goede afspraken maken over onderwerpen als intellectueel eigendom, bemensing en de verdeling van mogelijke baten. Daarna kan het programma snel van start. Vijftig veelbelovende ideeën per jaar starten in één van de verschillende zwaartepunten in het Nederlandse biotech ecosysteem. Per jaar worden vijf daarvan opgewerkt naar een investeerbaar eindresultaat. Een eindresultaat dat als startpunt dient voor een startup of een nieuw product binnen een bestaand bedrijf.