← Al het nieuws

Bio-based innovaties versnellen in Delft

,

Biotech Campus Delft stelt zich open voor derden

 

Er bestaan ambitieuze plannen voor de Biotech Campus Delft. Op het terrein van DSM is een  enthousiast team druk bezig de campus uit te bouwen tot Europa’s toonaangevende campus voor industriële biotechnologie. Locatiedirecteur Fedde Sonnema: “Nu al werken hier meer dan duizend mensen aan duurzame, ‘bio-based’ oplossingen voor voeding, diervoeding, biobrandstoffen en bioplastics. Vierhonderd onderzoekers kijken dagelijks hoe we de wereld kunnen voorzien van duurzame en nuttige producten. Door de locatie open te stellen voor derden en de uitwisseling van kennis en faciliteiten te stimuleren, ontstaat er een innovatiebroedplaats waarin we de transitie naar een ‘bio-based economy’ kunnen realiseren.”

 

Wisselwerking met TU Delft

Daarbij werkt DSM goed samen met de TU Delft, vertelt Sonnema. “DSM kan en wil het niet alleen doen. Een voortrekkersrol nemen we wel graag op ons. Dat doen we bijvoorbeeld door te investeren in laboratorium- en kantoorruimte en gemeenschappelijke voorzieningen. We delen kennis met nieuwkomers op de locatie. Wisselwerking met de TU Delft, die hier bijvoorbeeld cursussen en activiteiten organiseert of biotech start-ups tot wasdom kan laten komen, is daarbij essentieel. Dat geldt ook voor de inzet van lokale en provinciale overheden. Voor iedereen zijn het gemeenschappelijke belang en de kans die de Biotech Campus Delft biedt duidelijk: de regio uitbouwen als het Europese zenuwcentrum voor industriële biotechnologie.

 

Toegang tot innovatie ecosysteem

“Samenwerking tussen overheid, universiteit en industrie is doorslaggevend voor succes”, beaamt ook Cindy Gerhardt. Zij is Business Development Director van de Biotech Campus Delft. “Dat vond oprichter en sociaal ondernemer Jacques van Marken van het huidige DSM Delft eind negentiende eeuw al. Ook nu is samenwerking de basisgedachte achter de Biotech Campus Delft.”

Met het gereedkomen van het Beijerinck Center begin 2019 gaat de campus echt van start. Het Beijerinck Center is een volledig gerenoveerd gebouw met kantoor- en labruimte en vormt de centrale ontmoetingsplek voor de campus. Gerhardt: “De naam staat symbool voor de samenwerking tussen industrie en wetenschappers op het gebied van biotechnologie. Martinus Willem Beijerinck deed wetenschappelijke ontdekkingen in het fabriekslaboratorium en werd later de eerste hoogleraar microbiologie ter wereld.”

Innoveren draait om slim samenwerken

Het Beijerinck Center biedt ruimte aan bedrijven actief in de industriële (witte) biotechnologie. Gerhardt: “Zij krijgen niet alleen een laboratorium en kantoorruimte in dit gebouw, maar ook toegang tot het restaurant, de fitness en vergaderzalen. Nog veel belangrijker is de toegang tot het innovatie ecosysteem met mentoren van DSM, cursussen die we samen met de TU-Delft of hogescholen ontwikkelen, conferenties en netwerkevenementen. De biotech campus doet er alles aan om uitwisseling van kennis en talent te stimuleren, omdat innoveren in de 21e eeuw draait om slim samenwerken.”

Campus bewoners

Momenteel bevinden zich op de Biotech Campus Delft al verschillende bedrijven, actief in de biotechnologie; DSM Food Specialties, met daaraan gelieerd het DSM Biotechnologie Centrum (DBC), de Bioprocess Pilot Facility (BPF) en Centrient Pharmaceuticals. Bij DBC werken ruim 400 wetenschappers op alle gebieden van de industriële biotechnologie, van discovery tot genetica tot fermentatie, formulering en toepassing van bio-based ingrediënten. De BPF biedt op pilot plant-schaal een springplank voor proeven in de opschaling van reageerbuis naar fabriek.

Mix van bedrijven

Vanaf begin 2019 zal het aantal bedrijven toenemen. Het Beijerinck Center biedt ruimte aan twee joint ventures met DSM: Veramaris en Avansya. Daarnaast aan een twintigtal nieuwe, kleinere bedrijven. Gerhardt hoopt een mix van verschillende bedrijven aan te trekken op de campus.

Biotech start-ups, of deze nu vanuit de TU Delft of een andere universiteit komen, als spin-off vanuit DSM of een ander bedrijf, kunnen profiteren van een ecosysteem met kennis en een volledige infrastructuur. Zelf zijn zij voor de grotere bedrijven op de campus een bron van inspiratie en ondernemerschap. We kunnen met trots noemen dat de eerste biotech startups met interesse in de campus zich al hebben gemeld!

Opschalen groene processen

Het lokale MKB heeft vaak behoefte aan het ontwikkelen en opschalen van nieuwe, groenere processen, bijvoorbeeld door reststromen slimmer te verwerken. Toegang tot de technologie is niet altijd makkelijk. Het MKB kan slim innoveren op de campus, bijvoorbeeld met financiële ondersteuning van zogenaamde ‘fieldlab’ subsidies.

Een derde categorie campus-collega’s zijn grote internationale bedrijven. Zij komen af op de goede reputatie en het hoge kennisniveau van de bio-based industrie in Nederland en op de (al dan niet gesubsidieerde) samenwerkingsmogelijkheden in Europa. De Biotech campus Delft is uniek omdat het, zo dicht bij het centrum van Delft, ook ruimte biedt aan nieuwbouw van laboratoria, kantoren en fabrieken.

Tot slot is een ecosysteem niet compleet zonder dienstverleners die de andere bedrijven ondersteunen: contract research, adviesbureaus, loopbaancoaches en andere ondersteunende activiteiten.

Bijdrage aan circulaire economie

Gerhardt kan niet wachten tot het gonst van de nieuwe activiteiten, hoewel ze weet dat de opbouw van een nieuwe campus veel tijd kost. Maar, ze is ervan overtuigd dat de campus meerwaarde biedt aan start-ups, MKB en grote bedrijven die actief zijn op het gebied van industriële biotechnologie. “Voortbordurend op 150 jaar ervaring in academisch onderzoek en commercialisatie van bio-based producten, kunnen we in Delft een concrete bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame, circulaire economie!”

Meer informatie vind je op de op de website van de Biotech Campus Delft: www.biotechcampusdelft.com