← Al het nieuws

Betrokkenheid bedrijven verbetert resultaten EU-gefinancierde PhD-trajecten 

Een studie van de Europese Commissie laat zien dat het financieren van PhD-trajecten fungeert als een katalysator voor innovatie, vooral wanneer bedrijven betrokken zijn. Het onderzoek richtte zich op projecten gefinancierd door de Marie Skłodowska-Curie Actions van de EU en toonde aan dat samenwerking met innovatieve bedrijven in PhD-projecten resulteerde in meer patenten en innovatieve resultaten.

We kunnen natuurlijk steggelen over deze uitkomstmaten, de weg naar de markt is immers langer dan een patent of positief resultaat behalen. Maar deze bevindingen ondersteunen het argument om te investeren in bottom-up wetenschap om het innovatiepotentieel van Europa te vergroten. De studie onderzocht 550 projecten gefinancierd via MSCA Innovative Training Networks tussen 2014 en 2017, nu Doctoral Networks genoemd onder het Horizon Europe-programma.  

Succesfactoren zijn:  

  • De betrokkenheid van ervaren vernieuwers uit de industrie 
  • Het aanpakken van ongelijkheden tussen Europese landen 
  • Het benadrukken van een innovatieve projectorganisatie en  
  • Het bevorderen van netwerkmogelijkheden voor onderzoekers 

De resultaten van de studie benadrukken het belang van een evenwichtige benadering van onderzoeksfondsen, waarbij translationeel en bottom-up, blue-sky-onderzoek worden gecombineerd om langetermijn-innovatie te bevorderen.