← Al het nieuws

Beschikbaarheid weesgeneesmiddelen moet sneller en beter

,

Het Zorginstituut bracht afgelopen week advies uit over twee nieuwe weesgeneesmiddelen voor de zeldzame ziekten SMA en taaislijmziekte. Het advies luidt in beide gevallen: vergoed deze middelen alleen uit het basispakket onder diverse voorwaarden, zoals het langdurig verzamelen van data, afspraken over gepast gebruik en betalingsafspraken op basis van prestatie. Het zijn illustratieve voorbeelden van toekomstbestendig pakketbeheer – we schreven er vorige week al over. HollandBIO’s grootste zorg: hoe wordt de toegankelijkheid voor patiënten tijdens de steeds complexere beoordelingsprocedures gewaarborgd? De adviezen zijn immers pas deel één van het sluistraject. Deel twee start nu pas, de onderhandeling, die gemiddeld zes maanden duurt. Gezien de substantiële prijsverlagingen (50% – 75%) die het Zorginstituut adviseert, is het aannemelijk dat het niet eenvoudig zal worden om tot overeenstemming te komen. En al die tijd is er geen sprake van vergoede zorg voor patiënten. Dat moet toch sneller en beter kunnen?                    

Bronnen:

https://nos.nl/artikel/2379792-novartis-stemt-in-met-betaling-zolgensma-op-basis-van-behandelresultaten

https://nos.nl/artikel/2379337-nieuw-medicijn-taaislijmziekte-alleen-vergoeden-als-prijs-75-procent-zakt

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2021/05/04/zorginstituut-maak-eu-prijsafspraak-medicijnen-taaislijmziekte

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2021/05/07/medicijn-zolgensma-voor-zeldzame-spierziekte-sma-alleen-in-basispakket-na-prijsonderhandeling