← Al het nieuws

AWTI-rapport ‘Beter van start’ gaat ook voor een ‘IJzersterk Innovatieklimaat’

, ,

Het AWTI signaleerde vorige week in het rapport ‘Beter van start’ dat Nederland meer kan doen met haar topkennis door de doorgroeikansen voor kennisintensieve startups te verbeteren. HollandBIO kwam tot vergelijkbare conclusies in ons onderzoek ‘Lost in translation’. We moeten alle zeilen bijzetten om de excellente kennispositie binnen de life sciences te vertalen naar producten met waarde voor patiënt en consument.

HollandBIO is enthousiast over de aanbevelingen in het recente gepubliceerde AWTI-rapport ‘Beter van start’ om de doorgroeikansen voor kennisintensieve startups zoals biotech startups, te verbeteren. Het recente onderzoek van HollandBIO over de huidige Nederlandse life sciences sector laat ook zien dat we meer kunnen profiteren van de uitstekende kennispositie in Nederland. Zoals het AWTI terecht concludeert zijn startups pas echt van maatschappelijke en economische waarde als ze weten door te groeien.

Wij zetten ons middels ons programma ‘IJzersterk Innovatieklimaat’ in voor een zo optimaal mogelijk innovatieklimaat en de aanbevelingen uit het AWTI-rapport sluiten goed aan bij de drie pijlers van dit programma.

Financiering die aansluit bij de behoefte van (startende) bedrijven

Het AWTI-rapport laat zien dat kennisintensieve startups vaak in het nadeel zijn van algemene financiële regelingen. Door een hoog risicoprofiel en complexiteit delven ze gemakkelijk het onderspit. Denk bijvoorbeeld aan de getroffen coronamaatregelen die niet of nauwelijks aansluiting vinden bij kennisintensieve startups (ofwel niet-omzet bedrijven). Er zijn meer specifieke regelingen nodig om startups de zogeheten ‘Valley of Death’ te laten overbruggen en meer beschikbare financiering om doorgroei naar scale-ups te bevorderen.

Het versoepelen en stimuleren van valorisatie

‘In het beleid rond kennisinstellingen zien we dat deze een taak hebben om kennis te valoriseren, waarbij de route via ondernemerschap onbetwist is’. HollandBIO onderkent dit citaat uit het AWTI-rapport en we vragen graag aandacht voor de volgende aanbevelingen:

  • Een en dezelfde rol voor alle kennisinstellingen (valorisatie staat centraal)
  • Minder regionale competitie, maar elkaars sterktes erkennen en waarderen
  • Meer optrekken als één hub met zo veel mogelijk spin-offs zoals het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) ook werkt.

Academisch ondernemerschap als erkend carrièrepad

Het erkennen van academisch ondernemerschap als carrièrepad en het stimuleren van ondernemerschap in brede zin zorgen ervoor dat academische kennis beter benut wordt. Daarnaast geeft het AWTI-rapport aan dat de unieke lessen, die ondernemers leren wanneer zij falen met een bedrijf, nog onvoldoende worden gewaardeerd. Door de schijnbare tegenstelling tussen wetenschapper en ondernemer te laten verdwijnen, wordt ook een bijbehorende cultuurverandering in gang gezet. Je kunt naast wetenschapper ook prima ondernemer zijn.

Zowel de aanbevelingen uit het AWTI-rapport als uit het onderzoek van HollandBIO laten op verschillende manieren zien dat er werk aan de winkel is om het opzetten van kennisintensieve startups en het doorgroeien richting succesvolle scale-ups te stimuleren zodat kennis het lab uit, de maatschappij in gebracht wordt en kan bijdragen aan profijt voor patiënt en consument en economische groei.