← #nieuws

AWTI: meer impact mogelijk door betere afstemming Nederlands en Europees innovatiebeleid

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) heeft vorige week haar meest recente rapport aangeboden aan de overheid, ditmaal over het beter op elkaar aan laten sluiten van nationaal en Europees innovatiebeleid.  Nederlandse organisaties maken al relatief goed gebruik van Europese (financiële) instrumenten voor wetenschap, technologie en innovatie, maar daar kunnen we volgens de AWTI nog meer uit halen. De overheid kan bijvoorbeeld het Nederlandse beleid en instrumentarium nog beter laten aansluiten op de Europese context en partijen beter helpen met hun Europese aanvragen. HollandBIO hoopt dat de overheid aan de slag gaat met de aanbeveling en kleurt die graag nog wat verder in.

De aanbevelingen van de AWTI laten zien dat Nederland haar beleid en instrumenten nog beter op Europa af kan stemmen. HollandBIO ziet daarin een kans voor de Nederlandse overheid om het financieringslandschap voor biotechbedrijven beter en vollediger vorm te geven, bijvoorbeeld door bedrijven te helpen bij hun Europese aanvraag voor financiering. Daarnaast is er in Nederland ruimte voor verbetering wat betreft de criteria en randvoorwaarden voor financieringsinstrumenten, bijvoorbeeld door het verlagen van administratieve lasten, het inkorten van tijdslijnen tot goedkeuring en het inzetten van de Europese ‘seal of excellence’ op nationaal niveau voor toegang tot publieke financieringsinstrumenten. Op deze manier geven we ondernemers en bedrijven snellere en betere toegang tot financiering voor hun R&D-projecten. 

Bekijk hier het volledige AWTI-advies: https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2023/03/14/eu-advies 

Bekijk hier de reactie van de Nederlandse overheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/03/15/nationaal-en-europees-innovatiebeleid-beter-op-elkaar-laten-aansluiten