← Al het nieuws

Australië: gene-editing niet onder GM-wetgeving

,

Goed nieuws, de Australische overheid heeft besloten dat het aanpassen van genetische eigenschappen met moderne gene-editing technieken (zoals CRISPR-Cas) niet onder de wetgeving voor genetische modificatie valt. Onderzoekers en bedrijven zijn blij met deze beslissing. Zij kunnen  met deze moderne technieken veel sneller en gerichter planten met gunstige eigenschappen en levensreddende therapieën ontwikkelen. Australië erkent met deze stap de toegevoegde waarde van deze toepassingen van gene-editing voor de samenleving en volgt met de vrijstelling andere belangrijke landen als Canada, de US en Argentinië. 

Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de gene-editing techniek alleen wordt gebruikt voor het knippen van het DNA en dat het natuurlijke herstelmechanisme van de cel de breuk repareert. De redenatie achter de beslissing van de Australische overheid is dat we al jaren planten en dieren genetisch veranderen. In dieren doen we dit heel gericht via speciale fokprogramma’s en planten bombarderen we met straling of behandelen we met chemicaliën. Deze methoden zijn op basis van hun historische veiligheid vrijgesteld van de wetgeving voor genetische modificatie. Het zou dan vreemd zijn om technieken die veel gerichter mutaties kunnen aanbrengen opeens wel onder die wetgeving te laten vallen.

HollandBIO vindt dit een logische en pragmatische redenatie. Hopelijk volgt Europa snel met het vrijstellen van gene-editing, zodat ook hier boeren, consumenten en patiënten snel kunnen profiteren van een duurzame landbouw, gezonde voeding en baanbrekende behandelingen.

Bron: ABC News