← Al het nieuws

Antwoorden op Kamervragen over budget Innovatiekrediet

, ,

Vorige week meldden we dat het budget voor klinische projecten binnen het Innovatiekrediet voor 2019 ruim is overvraagd. VVD-kamerlid Hayke Veldman stelde eerder deze maand al Kamervragen over de vaststelling van het budget van het Innovatiekrediet in 2019. Hierin kaartte hij het verschil in het begrote bedrag aan van € 70 miljoen ten opzichte van het eind 2018 vastgestelde bedrag van € 60 miljoen. Ook vraagt hij aan staatssecretaris Mona Keijzer of zij een verhoging van het budget van het Innovatiekrediet voor klinische ontwikkeltrajecten nodig acht, gezien de flinke overvraging van dat deel van het budget in 2018 en de jaren daarvoor. Helaas blijkt dat laatste nu ook weer voor 2019 te gelden, met ruim € 60 miljoen aan aanvragen voor het klinische deel.

In een reactie laat de staatssecretaris weten dat het budget voor het Innovatiekrediet € 60 miljoen bedraagt. Hierbij krijgen zowel de klinische als de technische ontwikkelingsprojecten € 30 miljoen toegewezen. Later dit jaar zal in principe een aanvullend bedrag van € 10 miljoen vrijkomen, waarover de staatssecretaris halverwege 2019 een beslissing zal nemen naar welke categorie dit gaat.

Gaten in het financieringslandschap

De vroege uitputting van het budget voor klinische ontwikkeltrajecten binnen het Innovatiekrediet maakt pijnlijk duidelijk dat het huidige financieringslandschap in de life sciences gaten vertoont. Hoewel de Nederlandse life sciences sector overloopt van de mogelijkheden, laat de markt het afweten. HollandBIO is ervan overtuigd dat nieuwe initiatieven als de oprichting van Invest-NL hierin verschil kunnen brengen. Door als vliegwiel te dienen voor innovatie kan Invest-NL helpen de gaten in het financieringslandschap te overbruggen en daarmee het marktfalen in de life sciences sector tegen te gaan.

Boston van Europa

HollandBIO stelt alles in het werk om de gaten in het financieringslandschap te overbruggen. We maken ons hard voor de betere beschikbaarheid van financiering voor start-ups en scale-ups, bijvoorbeeld door ons in te blijven zetten voor uitbreiding van het Innovatiekrediet. De reactie op de Kamervragen leert dat er later in 2019 nog € 10 miljoen is te verdelen. Daarnaast zien we een rol voor de life sciences weggelegd binnen Invest-NL. Door via aanvullende investeringen de aanwas én doorgroei van Nederlandse life sciences bedrijven te stimuleren, kan Nederland uitgroeien tot het Boston van Europa als het gaat om biotech.

De schriftelijke Kamervragen van Hayke Veldman en de reactie van Mona Keijzer lees je hier: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019D06489