← Al het nieuws

Alternatieve eiwitten en de toekomst van ons voedsel

Waar tot voor kort vlees en vis ons volledig voorzagen in onze vraag naar eiwitten, gaan alternatieve eiwitbronnen als plantaardig voedsel en gecultiveerd vlees de komende decennia een belangrijke rol spelen. Dat is de boodschap uit een recent rapport van Roland Berger over de opkomst van alternatieve eiwitbronnen. Sommige innovaties leveren nu al een positieve bijdrage, maar om de grote potentie voor een duurzame en gezonde voedselketen te verwezenlijken doet het rapport een aantal aanbevelingen waar HollandBIO zich goed in kan vinden. 

Eiwitten zijn belangrijk voor onze gezondheid, maar een groeiende en meer welvarende wereldbevolking en daarmee een toenemende vraag naar voedsel, stellen ons voor een grote uitdaging. We kunnen het ons niet veroorloven om vast te blijven houden aan alleen traditionele eiwitbronnen en de negatieve gevolgen voor milieu, dierenwelzijn en gezondheid die daarmee gepaard gaan. In het rapport komt Roland Berger met een aantal aanbevelingen om deze transitie te bewerkstelligen. HollandBIO is blij dat deze aanbevelingen nauw aansluiten bij haar huidige inzet: samenwerking tussen overheid en stakeholders, een integrale blik op meer duurzaamheid in de keten van boerderij tot bord, investeringen in R&D, duidelijke en efficiënte routes voor innovaties naar de supermarktschappen en het creëren van dialoog en draagvlak.  

Benieuwd naar het hele rapport? Lees dan hier verder!