← Al het nieuws

Adviesrapport Sneller, Beter en Goedkoper slaat de plank mis

, ,

Vandaag publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) haar adviesrapport “Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen: Beter, sneller, goedkoper”. HollandBIO heeft reikhalzend uitgekeken naar het rapport. In de totaal gepolariseerde discussie rondom geneesmiddelenprijzen, legde de adviesvraag die ten grondslag aan het rapport lag namelijk de vinger op de zere plek. Want hoewel biotech haar belofte waarmaakt en steeds meer baanbrekende behandelingen het licht zien, is de route van lab naar patiënt te lang, te kostbaar en te risicovol. Het systeem kraakt in zijn voegen. Het moet sneller en beter.

Het adviesrapport stelt echter teleur. Veel van de oplossingen raken kant noch wal: ze zijn gedateerd, onuitvoerbaar en soms zelfs ronduit gevaarlijk. Zo is de suggestie om geneesmiddelen via de digitale marktplaats Alibaba te bestellen een voorstel voor Russische roulette, het magistraal bereiden van biologische geneesmiddelen of gentherapie in een apotheek absoluut onhaalbaar en het pleiten voor ‘natuurlijke’ diermodellen in tijden van revolutionaire proefdiervrije in vitro en in silico mogelijkheden een gepasseerd station.

Het rapport maakt het nog bonter. Zowel het probleem van de stijgende uitgaven aan geneesmiddelen als de meest verstrekkende oplossingsrichtingen, zoals het afschaffen van octrooien en het benutten van dwanglicenties, zijn op geen enkele manier onderbouwd. Academische onderzoekers worden weggezet als incapabel door en passant te stellen dat 85% van het biomedisch onderzoek zinloos is. Bedrijven zouden expres de hoge faalkans in stand houden, omdat dit hun macht vergroot. Dit zijn beweringen die een hele sector schofferen – een van de nationale topsectoren nota bene. Het is ondenkbaar dat de sector zo zou opereren: bedenk alleen al eens hoe succesvol je kan zijn als je niet faalt?

De Raad stelt dat er volop kansen zijn om van Nederland een gidsland te maken. In die ambitie kunnen wij ons goed vinden, maar helaas niet in de voorgestelde route. Nederland heeft met zijn toonaangevende life sciences-sector, uitstekende zorg en cultuur van (publiek-private) samenwerking alle ingrediënten in huis om internationaal een proeftuin te zijn voor initiatieven die de route van lab naar patiënt versnellen. In het HollandBIO programma Sneller, Beter! stelt HollandBIO oplossingen voor waarmee we echt een verschil maken: oplossingen waarbij innovatie, gezondheidswinst en betaalbaarheid hand in hand gaan. Laten we vandaag nog aan de slag gaan om die kansen te verzilveren. Daar plukken we allemaal de vruchten van.  Lees hier over het HollandBIO Programma Sneller, Beter!