← Al het nieuws

ACP publiceert nieuw argumentenkader

Een belangrijke rol in de keuze over het vergoeden van geneesmiddelen is weggelegd voor de Adviescommissie Pakket (ACP). Maar hoe komt deze commissie nu eigenlijk tot haar keuzes? Om het proces en de gedachtegangen uit te leggen, publiceerde de ACP recent haar argumentenkader. Bij hollandbio moedigen we elk initiatief aan dat bijdraagt aan heldere routes van lab naar praktijk, en dit kader vinden we daarin een goede eerste stap.

“Het is geen punt, maar een komma” waren de woorden waarmee het argumentenkader overhandigd werd aan Zorginstituut (ZIN) voorzitter Sjaak Wijma. Dit document weerspiegelt de gedachtenvorming van de ACP van dit moment, met als kanttekening dat zich altijd nieuwe, relevante argumenten of inzichten kunnen voordoen. De ACP wil graag aan de slag met verdere verdieping én vraagt een kader dat ook op alle andere vormen van te verzekeren zorg kan worden toegepast. Het argumentenkader is dus vooral een startpunt om in bredere zin te kijken naar hoe we keuzes maken op het gebied van vergoeden van zorg.  

Hier zien we bij hollandbio nog een belangrijke weg te winnen: we zijn door vooruitgang steeds beter in staat om, met nieuwe vormen van diagnostiek, het individu een passende behandeling te bieden, zoals met bijvoorbeeld gentherapieën en weesgeneesmiddelen. Het is dus hoog tijd voor een systeem van beoordelen en vergoeden dat aansluit op nieuwe innovaties zodat voor iedereen de juiste interventie op het juiste moment beschikbaar is. 

Heb je na het lezen van het argumentenkader nog vragen of opmerkingen? Hollandbio’s Thomas hoort het graag!