← #nieuws

Aantal investeringen Nederlandse gezondheidszorg en biotech neemt af

,

Deze week publiceerde de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) de feiten en cijfers over het investeringslandschap anno 2018. Het was een uitstekend jaar voor een aantal toegewijde life sciences VC’s, die recordbedragen ophaalden op de markt. Tegelijkertijd tonen de cijfers een minder positieve trend: het aantal investeringen in gezondheidszorg en biotechnologie neemt al jaren op rij af in Nederland. Op dit moment werkt de overheid aan de oprichting van de nieuwe financieringsinstelling Invest-NL. Een uitgelezen kans om het teruglopende aantal investeringen een impuls te geven en zo een vliegwiel voor innovatie in de life sciences te vormen!

In totaal is er in 2018 € 6 miljard geïnvesteerd in 466 Nederlandse bedrijven. Dit omvat zowel investeringen in startende en snelgroeiende ondernemingen (venture capital) als investeringen in volwassen bedrijven (private equity). Met bijna € 5 miljard is de omvang van buyouts verreweg het grootst. Hierbij kopen private equity investeerders (een deel van) de aandelen van een onderneming op. Het in 2018 geïnvesteerde groeikapitaal nam licht af ten opzichte van 2017. Het totaal aantal investeringen door VC’s bereikte in 2018 wél een record: zij staken afgelopen jaar € 387 miljoen aan investeringen in 293 bedrijven. NVP-voorzitter Annemarie Jorritsma concludeert dan ook terecht: ”Het is zeer positief dat de fondsenwerving voor venture capital op zo’n hoog niveau ligt.”

Aantal investeringen in Nederlandse biotech neemt af

Waar de hele VC-markt record na record breekt, wijkt de biotech af van deze positieve trend. Voor het vierde jaar op rij neemt het aantal investeringen in de sector af. De omvang van de investeringen nam afgelopen jaren wel toe, een teken dat VC’s met grotere ticketomvang in een steeds later stadium van ontwikkeling investeren. Dat is ook niet verwonderlijk, want de kapitaalbehoefte in de life sciences is enorm. De ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel duurt lang, is risicovol en kostbaar. En waar normale bedrijven bij de bank aankloppen voor een lening, is een biotech bedrijf bijna volledig afhankelijk van start- en groeikapitaal vanuit VC fondsen. Des te schrijnender is de afname in het aantal investeringen in Nederlandse biotech bedrijven. Het toont eens te meer aan dat het huidige financieringslandschap in de life sciences nog flinke gaten vertoont en dat dit marktfalen aangepakt moet worden.

Invest-NL als vliegwiel voor innovatie

Een mogelijke oplossing ligt bij een nieuwe investeringsinstelling die in oprichting is, Invest-NL. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft meermaals aangegeven dat Invest-NL zich specifiek gaat richten op de financiering van start-ups en scale-ups. Op dit vlak identificeerde de NVP twee knelpunten die tot marktfalen leiden. Enerzijds komt dit door een gebrek aan kapitaal bestemd voor investeringen in hoog risicovolle seed- en start-up bedrijven, anderzijds door onvoldoende aanbod van kapitaal voor de snelle doorgroei van kapitaalintensieve scale-ups. De feiten en cijfers over 2018 van de NVP laten zien dat dit helaas ook voor de biotechnologie geldt. Invest-NL kan deze gaten in het financieringslandschap helpen overbruggen door een brug te slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Zo kan het als vliegwiel dienen voor innovatie en kunnen biotech bedrijven met nog meer slagkracht blijven werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Meer informatie

Het persbericht van de NVP lees je hier

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de website of neem contact op met Fabian.