Het hart van
de life-sciences
sector

Wij zíjn onze leden: onze groeiende achterban is een directe afspiegeling van de sector.