← Alle events

Tweede informatiemiddag pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’

Hollandbio, Samen met hollanbio

30/01/20


Op 30 januari 2020 organiseren het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Zorginstituut Nederland samen met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en HollandBIO een 2e informatiemiddag over de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’.

Kevin Liebrand (projectleider namens het CBG) en Pauline Pasman (projectleider namens het Zorginstituut) starten deze middag met een update over de pilot. Vervolgens delen ze de eerste ervaringen met de geneesmiddelen die zijn aangemeld en zal er ook aandacht worden geschonken aan de reeds beschikbare documentatie (o.a. Q&A). Daarna is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en een dialoog met de aanwezigen.

Achtergrond pilot Parallelle Procedures

Snellere beschikbaarheid van innovatieve geneesmiddelen is al langer een wens van de overheid, patiëntenorganisaties, behandelaren en de geneesmiddelensector. Het CBG en Zorginstituut Nederland slaan daarvoor de handen ineen. Met de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’ willen zij de tijd vanaf het registratieproces tot en met het vergoedingsbesluit voor een geneesmiddel verkorten. Hiervoor zijn het CBG en het Zorginstituut, in samenwerking met onder andere de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en HollandBIO , op zoek naar geneesmiddelen die bij het Europees medicijnagentschap (EMA) worden ingediend én voor een beoordeling door het Zorginstituut in aanmerking komen. Inmiddels heeft Novo Nordisk zich als eerste aangemeld voor de pilot. Het gaat om een orale toedieningsvorm van semaglutide voor patiënten met type 2 diabetes mellitus. De parallelle registratie- en vergoedingsprocedure start begin 2020.

Intensievere samenwerking

De naam van de pilot zegt het al: een meer parallelle procedure voor registratie- en vergoedingstrajecten, in plaats van de huidige opeenvolgende processen. Het CBG en het Zorginstituut zullen een werkwijze ontwikkelen aan de hand van een beperkt aantal geneesmiddelen die parallel beoordeeld zullen worden. Daarnaast streven beide organisaties naar meer synergie in de procedures en het voorkomen van dubbel werk in de verschillende trajecten. Dit gaat de zogeheten ‘time to patiënt’ verkorten. Om deze parallelle beoordeling mogelijk te maken, zullen alle betrokken organisaties een aantal bestaande procedures moeten aanpassen en op elkaar afstemmen. Mede door deze intensievere samenwerking zullen innovatieve geneesmiddelen uiteindelijk eerder voor de patiënt beschikbaar zijn.

Deze informatiemiddag is uitsluitend toegankelijk voor leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en voor leden van HollandBIO, werkzaam bij geneesmiddelenbedrijven.

Programma

  • 14.00 uur: Inloop:
  • 14.30 uur: Workshop
  • 16.30 uur: Afsluitende borrel

Aanmelden:

Graag ontvangen we vooraf uw aanmelding. Inschrijven kan via deze link

Kaart wordt geladen...