← All events

Praat mee-bijeenkomst: NGT voorstel van de Europese Commissie

HollandBIO

03/10/23


Vlak voor de zomer publiceerde de Europese Commissie een broodnodig voorstel voor de modernisering van de regelgeving rondom New Genomic techniques (NGTs) bij planten. Op 3 oktober organiseert hollandbio een digitale praat mee bijeenkomt over het Europese NGT-voorstel. Wil jij meer weten over de inhoud van het voorstel, horen wat dit voor jouw bedrijf betekent en vooral ook meepraten?  

Meld je hier aan via de knop registreer 

Tijdens deze bijeenkomst gaan we diep in op de ins en outs van het voorstel en geven we ook een toelichting op de Nederlandse inzet naar Europa toe. Uiteraard zal er veel ruimte zijn voor vragen en opmerkingen. 

Praktische informatie

  •  3 oktober
  •  13.00-14.15
  • Digitale bijeenkomst

Het voorstel in een notendop 

In haar voorstel onderscheidt de Commissie twee categorieën NGT-planten. Categorie 1 betreft NGT-planten die die vergelijkbaar zijn met planten die veredeld zijn met conventionele veredeling of verkregen zijn door natuurlijke variatie. Voor deze categorie geldt straks een notificatieplicht, waarna geverifieerde categorie 1-planten worden opgenomen in een publieke database. Ook de zaden worden gelabeld zodat de keuzevrijheid voor boeren blijft om wel of niet van deze zaden gebruik te maken. Omdat deze planten biologisch niet te onderscheiden zijn van conventioneel of natuurlijk verkregen planten en het wetenschappelijke bewijs dat ze net zo veilig zijn overweldigend is, zijn deze planten vrijgesteld van zowel de EFSA-beoordelingsprocedure als de politieke toelatingsprocedure in de EU.  

 

Onder categorie 2 vallen NGT-planten waarvan de kans klein is dat deze ook in de natuur of met conventionele veredeling tot stand zouden kunnen komen. Deze categorie blijft onderhevig aan een EFSA-veiligheidsbeoordeling, maar krijgt wel een meer proportionele toelatingsprocedure in vergelijking met klassieke ggo-toepassingen.  

 

Hoewel hollandbio nóg liever een complete paradigmashift in het voorstel van de Europese Commissie had gezien, waarmee het doemdenken over ggo’s en het discrimineren van producten op basis van technologie eindelijk zou stoppen, is het voorstel een stap in de goede richting, en van de beleidsopties ter tafel bovendien het hoogst haalbare. 

 

De inzet van Nederland 

Ook het kabinet reageert positief op de komst van het EU-voorstel, waarmee de Europese Commissie tracht de slepende politieke impasse rondom het benutten van wetenschappelijke vooruitgang in de plantenveredeling te doorbreken. Wel signaleert het kabinet een aantal aandachtspunten, waar Nederland tijdens het raadstraject aandacht voor wil vragen. Zo vindt de regering de gelijkswaardigheidscriteria, op basis waarvan de scheiding tussen de twee categorieën wordt gemaakt, nog onvoldoende helder en proportioneel. Ook zijn de gevolgen voor de biologische sector op basis van het voorstel nog onvoldoende concreet. Tot slot geeft het kabinet aan de door de EC aangekondigde studie over intellectueel eigendom op dit domein van belang te vinden en wil sneller uitsluitsel over krijgen dan 2026.