← Alle events

Online-symposium CTR

Van derden

17/01/23


Op 31 januari 2022 is de European Clinical Trial Regulation (CTR) definitief in werking getreden. Per 31 januari 2023 moeten alle nieuwe studies die onder de CTR vallen via CTIS ingediend worden. Het doel van deze nieuwe wetgeving (CTR) is Europese centralisatie en harmonisatie van toetsingsprocedures voor klinische trials met geneesmiddelen, waarmee de EU aantrekkelijker kan worden voor het doen van geneesmiddelenonderzoek. Deze verandering heeft ook grote gevolgen voor de onderzoekspraktijk in Nederland. Voor alle lidstaten betekent de implementatie van deze verordening dat nationale procedures moeten zijn omgevormd om aan te sluiten in de Europese context. Dat kan alleen als we samenwerken en veranderen.

Waarom deze bijeenkomst?
Het afgelopen jaar is een overgangsperiode geweest waarin iedereen ervaring heeft kunnen opdoen met deze nieuwe wetgeving. Hierin hebben we gemerkt dat er in de praktijk nog veel vragen leven over de implementatie van de CTR in de eigen werksituatie, terwijl de definitieve invoeringsdatum snel dichterbij komt. Juist nu er niet meer alleen wordt voorbereid maar er in de praktijk onder de nieuwe wetgeving moet worden gewerkt, komen de praktische uitdagingen bovendrijven.

Tijdens dit symposium informeren wij jou over de definitieve inwerkingtreding van de CTR, waarbij het hoe en waarom van de CTR  vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Daarnaast lichten de sprekers aan de hand van voorbeelden uit de praktijk toe wat de aandachtspunten en de kansen zijn in het kader van de CTR implementatie.

Voor wie?
De doelgroep van het symposium betreft het onderzoeksveld in brede zin (onderzoeksgroepen, artsen, verpleegkundigen, researchinstellingen, CRO’s, study startups, CRA’s, wetenschapscoördinatoren, sponsors etc.). Deelname is gratis. Aanmelden kan via de volgende link: DCRF online-meeting CTR

Indien er bij voorbaat al inhoudelijke vragen zijn over de CTR kunnen deze gestuurd worden naar ctr@dcrfonline.nl.
De organisatie kan deze vragen dan betrekken bij de voorbereiding van het symposium.