← Alle events

Kuijpers Talks | Life Sciences

Samen met hollanbio

29/06/21


In 2021 viert Kuijpers zijn 100-jarig bestaan en wie jarig is trakteert. Ter ere van het jubileumjaar organiseert Kuijpers daarom gedurende het jaar een aantal interactieve talkshows: Kuijpers Talks. Tijdens deze inspirerende kennisevents gaan we samen met onze tafelgasten in op maatschappelijke onderwerpen die ertoe doen. Feit is bijvoorbeeld dat we steeds langer leven. Hoe zorgen we ervoor dat we langer gezond leven? Dit is dan ook een van de thema’s die we bespreken.

Kuijpers Talks | Life Sciences
Een gezonder Nederland….dat is wat we willen bereiken.
U bent van harte uitgenodigd om op dinsdag 29 juni van 16.00 uur – 17.00 uur online deel te nemen aan Kuijpers Talks. Aansluitend bent u welkom op de break-out netwerkborrel die we in kleinere groepen met enkele andere deelnemers aanbieden.

Onze gasten | Inspirerend en veelzijdig
Bij het samenstellen van ons programma hebben we uiteraard nagedacht over een tafelschikking die past bij een 100-jarig jubileum. Gepassioneerde vakmensen uit de hele keten die een uitgesproken visie hebben op de centrale misse ‘langer gezond’ en daarin een bepalende rol spelen.

Met gepaste trots kunnen wij onze tafelgasten bekend maken!

Programma | Inhoudelijk en afwisselend

We leven steeds langer, waarbij we de vraag kunnen stellen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we langer gezond leven? Vanuit de verschillende biotechnologische deelgebieden (rood: medisch / wit: industrieel / groen: agrarische en levensmiddelentoepassingen) kijken we naar dit thema.

Wat betekent langer gezond? Hoe kunnen we dit samen vormgeven en hoe kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we valorisatie ondersteunen? Welke rol spelen de burger, de overheid, samenwerkingspartners en de markt? Wat betekent dit voor de branche, voor vastgoed en voor de manier waarop we projecten realiseren?

In een uitzending, live uitgezonden vanuit onze pop-up studio in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden, belichten we onder begeleiding van ervaren tafelheer Patrick Nederkoorn en samen met Aukje Kuypers, de verschillende perspectieven op ons vraagstuk.

Kuijpers Talks is verfrissend door de setting, de hoge kwaliteit en verrassende pauzemomenten waarin we inhoud afwisselen met een culturele knipoog.

Meer informatie & aanmelden

Kuijpers Talks is interessant voor iedereen die benieuwd is hoe we de centrale missie ‘langer gezond’ kunnen realiseren. Meld je hier aan!

Samen met HollandBIO

Deze editie van Kuijpers Talks organiseert Kuijpers in samenwerking met HollandBIO, de belangenvereniging van biotech bedrijven in Nederland. HollandBIO vertegenwoordigt en verbindt de life sciences bedrijven in Nederland. Samen werken ze aan ons toekomstideaal: een maatschappij waarin biotechnologie maximaal bijdraagt aan gezondheid, duurzaamheid en economische groei.