← Alle events

Kennisatelier Publiek-privaat: samen sterker!

Van derden

10/04/19


Woensdag 10 april / 15.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Den Haag

Hoe kunnen we de publiek-private samenwerking bij het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen verder versterken? Hoe kunnen we onze kennis, expertise en financiële middelen beter inzetten en uitwisselen?

Tijdens dit Kennisatelier, gaan we in op publiek-private samenwerking in de geneesmiddelensector. Drie sprekers delen hun visie over publiek-private samenwerking.

Jorg Janssen, directeur van Lygature, geeft een introductie over het belang van samenwerking tussen industrie, academie en samenleving. Lygature is een non-profit organisatie die zich richt op het bevorderen en ondersteunen van diverse grote publiek-private samenwerkingsverbanden in de sector Life Sciences & Health, zoals de European Lead Factory voor onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen.

Peter Roevens, werkzaam bij Janssen en nauw betrokken bij de European Lead Factory, zal vanuit het gezichtspunt van de geneesmiddelensector het belang van samenwerking onder het voetlicht brengen in Europese context.

Ton Rijnders, oprichter van Oncode Institute, zal vertellen over dit bijzondere initiatief dat een jaar geleden het licht zag. Oncode Institute is een nationaal platform waar de top uit het Nederlands kankeronderzoek werkt aan zes verschillende onderzoeksthema’s en daarmee een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking. Het instituut richt zich op fundamenteel onderzoek naar de behandeling van alle vormen van kanker.

We sluiten de middag af met een open discussie en hopen op mooie nieuwe inzichten!

Wilt u dit kennisatelier bijwonen, meldt u zich dan snel aan via de website