← Alle events

Kennisatelier – Geneesmiddelen in het milieu: samen werken aan oplossingen

Van derden

04/10/19


Vrijdag 4 oktober / 14.00 uur – 17.00 uur
Locatie: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Den Haag

Jaarlijks belanden er 140.000 kilo aan geneesmiddelenresten in het water. Dit heeft een negatief effect op het milieu en bemoeilijkt de drinkwaterzuivering. De verwachting is dat de concentratie medicijnresten in het water de komende jaren alleen maar verder toeneemt als gevolg van de vergrijzing en klimaatverandering.

Dit onderwerp staat dan ook hoog op de agenda van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. In dit kennisatelier buigen we ons over de vraag hoe we de hoeveelheid geneesmiddelenresten in het water vanuit een ketenaanpak kunnen terugdringen. Wat zijn de oplossingsrichtingen voor dit wicked problem? En welke rol kan de geneesmiddelensector hierbij spelen?

Vijf sprekers delen hun visie over dit complexe en uitdagende onderwerp, één van de pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg. Cathy van Beek, kwartiermaker duurzame zorg, neemt de inleiding voor haar rekening en vertelt wat volgens haar de uitdagingen en kansen zijn voor de geneesmiddelensector. Marc de Rooy, die namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water aanstuurt, vertelt over deze aanpak en hoe andere Europese landen dit doen. Caroline Moermond, onderzoeker bij RIVM, zal vanuit wetenschappelijk perspectief de effecten van geneesmiddelen op het milieu toelichten.

Na de pauze vertellen Marlies Kampschreur, namens het Waterschap Aa en Maas, en Chantal Meertens van GlaxoSmithKline, over hun rollen  binnen de Ketenaanpak. De middag wordt afgesloten met het uitwisselen van ervaringen en een discussie onder leiding van Brigit van Soest-Segers, programmamanager duurzaamheid namens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm.

Dit kennisatelier is toegankelijk voor de leden en de stakeholders van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Aanmelden kan via deze website.

Kaart wordt geladen...