← Alle events

Innovatiemissie Japan: Kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg voor diagnostiek, monitoring en nieuwe behandelmethodes

Van derden

27/05/24 -
31/05/24


Bent u actief op het gebied van zorg, data of kunstmatige intelligentie? En komt u graag in contact met Japanse partners voor het uitwisselen van kennis en ervaring en het verkennen van de samenwerkingsmogelijkheden? Neem dan deel aan de innovatiemissie naar Japan die plaatsvindt van 27 tot en met 31 mei 2024.

Samenwerking tussen Nederland en Japan biedt kansen om expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie, diagnostiek, monitoring en behandelmethodes uit beide landen te combineren en toe te passen. Japan en Nederland hebben beiden een sterk ontwikkeld gezondheidszorgstelsel. De uitdagingen rond deze stelsels komen grotendeels overeen: hoe de zorg te organiseren en hoe deze (financieel) toegankelijk te krijgen en te houden. Nederland en Japan worden beiden geconfronteerd met een sterk vergrijzende samenleving, en een stijgende ziektelast. Zowel Nederland als Japan zien in kunstmatige intelligentie een deel van de oplossing voor deze uitdagingen.

Voor wie? Bent u een ondernemer, onderzoeker of bent u verbonden aan een (technologie-)bedrijf, kennisinstelling of (academisch) medisch centrum en bent u actief op het gebied van kunstmatige intelligentie of een gebruiker van deze technologie? Dan kan deelname aan deze missie interessant zijn voor u.

Voor potentiële richtingen voor samenwerking kunt u denken aan:

  • Ontwikkeling en toepassing van AI-oplossingen voor beeldherkenning en het voorspellen van ziektebeelden;
  • Ontwikkelen en toepassen van voorspellende (pre-klinische) AI-modellen voor behandelmethoden;
  • Embedded AI en Federated Learning.

Conceptprogramma: Het missieprogramma wordt ontwikkeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met het Innovatie Netwerk in Japan. We proberen de specifieke wensen en expertise van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma. Het programma zal plaatsvinden in Tokyo en Osaka en bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • Bezoeken aan overheden, onderzoeks- en innovatieclusters.
  • Bezoeken aan onderzoekscentra en kennisinstellingen, waaronder medische faculteiten en academische ziekenhuizen.
  • Kennismakingen met technologiebedrijven.
  • Seminars en netwerkbijeenkomsten ten behoeve van relatievorming.

Kosten: De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Hierbij is inbegrepen: deelname aan het gezamenlijke programma, transfers van en naar de programmaonderdelen, lunch en diners die vermeld staan in het programma. Deelname is exclusief: reis- en verblijfskosten, alle individuele kosten en mogelijke kosten voor een matchmaking (dit wordt in een later stadium bepaald).

Deelname: Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan uiterlijk op 31 maart 2024 aan via het aanmeldformulier. Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw organisatie past binnen de scope en doelstelling van de missie.

For more information, please visit the event webpage.