← Alle events

Informatie- en matchmakingbijeenkomst Perspectief-programma NWO

05/10/18


Aanmelden voor vrijdag 28 september, 12.00 ‘s middags.

Uitnodiging informatie- en matchmakingbijeenkomst 

Bent u van plan een aanvraag in te dienen voor de NWO Perspectief-programmaronde 2018/2019? Kom dan naar de  informatie- en matchmakingbijeenkomst die op vrijdag 5 oktober 2018 van 12.30 -15.30 uur plaatsvindt in het Muntgebouw in Utrecht. Tijdens de middag wordt een toelichting gegeven op de gewijzigde (verruimde) voorwaarden van de regeling, welke op 1 oktober wordt opengesteld voor het indienen van aanvragen. Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd in de mogelijkheden van het Perspectief-programma en kunt u in contact komen met nieuwe en potentiële programmapartners.

 

Perspectief voor de topsectoren

Vanuit Perspectief worden onderzoeksprogramma’s gefinancierd die bijdragen aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Perspectief geeft invulling aan het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Consortia van onderzoekers, bedrijven en andere instellingen worden uitgedaagd om met een technologisch baanbrekend voorstel te komen. Deze betrokken bedrijven en andere gebruikers verzorgen minimaal 30 procent van de totale programmakosten. De beoordeling van het voorstel is op basis van wetenschappelijke kwaliteit en utilisatie mogelijkheden. Voor de komende ronde is ruim 16 miljoen euro beschikbaar. Per voorstel kan maximaal 4 miljoen euro aangevraagd worden. Lees hier meer over Perspectief 

Perspectief is een bewezen instrument om de brug te slaan tussen fundamentele wetenschap en de toepassing ervan door de industrie en andere gebruikers. Dit jaar worden, in lijn met het vernieuwde topsectorenbeleid, de eerste stappen gezet naar een missie-gedreven aanpak. De door het ministerie van EZK gekozen maatschappelijke thema’s en sleuteltechnologieën krijgen een centrale rol. Meer hierover staat in de Perspectief-brochure, welke vanaf 1 oktober beschikbaar is op de Perspectief website, en hoort u tijdens de bijeenkomst.

 

Matchmaking


Naast informatieverstrekking over de nieuwe call, is de bijeenkomst gericht op het stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit de topsectoren, onderzoekers en maatschappelijke organisaties. Deze nieuwe samenwerkingsverbanden geven een impuls aan innovatie en kennisontwikkeling die bijdraagt aan de maatschappelijke uitdagingen. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u een pitch houden over uw innovatievraag (bedrijven of andere gebruikers) of kennisaanbod (onderzoekers) tijdens het matchmakingdeel.

 

Datum/tijd: Vrijdag 5 oktober 2018 van 12.30 -15.30 uur

Programma: volgt z.s.m.

Locatie: Muntgebouw, Leidseweg 90, Utrecht.

Voertaal: Nederlands

Aanmelden? Stuur een mail naar ttw-perspectief@nwo.nl, met daarin

  • uw contactinformatie
  • uw rol (onderzoeker, subsidie adviseur, gebruiker,…)
  • uw interesse voor 1 of meerdere topsector(en)
  • of u interesse heeft een pitch te geven over uw plan voor een Perspectief-programma.

 

Voor meer informatie:

– Anke Stekelenburg, a.stekelenburg@nwo.nl, 030 – 6001 314

– Lise de Jonge, l.dejonge@nwo.nl, 030 – 6001 223

– Bastiaan de Jonge, b.dejonge@nwo.nl, 030 – 6001 273

 

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/perspectief