← #events

“Ecosysteem biofarma Nederland, vraagteken of uitroepteken…?”

Van derden

09/12/20


Recent heeft het kabinet haar toekomstvisie op de Nederlandse industrie gepresenteerd. In het kielzog daarvan wordt begin december eveneens het actieplan ‘Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health’ bekendgemaakt en aan de staatssecretaris overhandigd. Een actieplan om met de sector te komen tot een beter innovatieklimaat, meer groeivermogen, meer samenwerking op sleuteltechnologieën in de sector, verbeterstappen m.b.t. klinisch onderzoek met cel- en gentherapie en de aantrekkingskracht van Nederland als onderzoeks- en innovatieland…

Zie ook de brief van 11 November 2019 van minister Mona Keijzer aan de Tweede Kamer hierover. De komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) betekent een enorme kans voor Nederland om zich tot een internationale hub voor de sector Life Sciences & Health te ontwikkelen. Wat moet er gebeuren om die kans te verzilveren? Direct na het vrijkomen van dit plan gaan wij hier woensdagmiddag 9 december a.s. aandacht besteden aan “Ecosysteem biofarma Nederland, vraagteken of uitroepteken…?” 

Direct na het beschikbaar komen van dit voorstel voor een nationaal actieprogramma gaan wij hier woensdagmiddag 9 december a.s. aandacht aan besteden met (online) aan tafel:

 • Clémence Ross-van Dorp, voormalig staatssecretaris van VWS en ambassadeur actieprogramma:
  “Nieuwe kansen voor Topsector LSH”
 • Gerard Schouw,directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)
 • Brigitte Drees, directeur Pivot Park in Oss
 • Annemiek Verkamman, managing director HollandBIO
 • Carmen van Vilsteren, boegbeeld Topsector Life Sciences & Health
 • Hans Schikan, gespreksleider, biotech-entrepeneur en lid TopTeam Health-Holland

Belangrijkste gespreksonderwerpen zullen zijn:

 1. Wat houden de nieuw voorgestelde plannen in?
 2. Welke consequenties hebben de voorgestelde acties voor de life sciences & health/biofarma sector?
 3. Hoe wordt er door stakeholders over gedacht, wat zijn de kansen en de bedenkingen?

Uiteraard organiseren wij deze bijeenkomst – geheel in lijn met de RIVM-richtlijnen – online en met voldoende ruimte voor digitale interactie.

Woensdagmiddag 9 december a.s. van 15.00 uur tot 16.15 uur.

Belangstellenden vanuit de gehele sector kunnen kosteloos aan deze online meeting deelnemen!

Inschrijven kan middels de inschrijflink: https://www.gerhardbruggink.nl/inschrijfformulier-9-december-2020.html

Na inschrijving ontvang je tijdig de deelnamelink.