← Alle events

DNA-diagnostiek, precision medicine en immunotherapie in de kliniek

Van derden

28/09/21


Geaccrediteerd
Datum : dinsdagmiddag 28 september 2021
Lokatie : Rotterdam

Introductie
Voor een optimale behandeling van patiënten met kanker blijft de diagnostiek naar de intrinsieke kenmerken van de primaire tumor en soms ook van de metastasen van het allergrootste belang. Diagnostiek van het DNA van de tumor, tot nu toe vaak in fragmenten, maar tegenwoordig ook in zijn geheel door middel van whole genome sequencing, kan soms aanknopingspunten geven voor zeer persoonsgerichte therapie. Er komen ook testen op basis waarvan voorspeld kan worden in hoeverre een patiënt wel of geen baat zal hebben van targeted therapy of immunotherapie.
Om goed met deze informatie te kunnen omgaan is het belangrijk dat behandelaars goed op de hoogte zijn van de achtergrond van deze nieuwe testen, die behulpzaam zijn bij precison medicine.
Bij aanvang van dit symposium wordt begonnen bij de basis: hoe zit het ook alweer met DNA, RNA, het genoom en hoe hebben deze invloed op de door de behandelaars gebruikte targets? Hoe moeten zij alle testuitslagen van bio-informatica interpreteren. Ook in de testen is er een grote variatie waar gebruik van kan worden gemaakt bij de analyse van de data. Welke zijn toepasbaar of klaar voor inzet in de algemene oncologische praktijk? Een aantal zeer praktische zaken betreffende biomarkers van nu en in de nabije toekomst zullen belicht worden.
Goede diagnostiek is in aanvang kostbaar, maar kan soms meer behandelingen mogelijk maken, maar ook op behandelkosten besparen. Het is belangrijk dat financiële en logistieke barrières hierbij geïdentificeerd en opgelost worden. De discussie aan het einde van het symposium kan daarbij helpen.
Het minisymposium heeft een regionaal karakter, maar deelnemers uit geheel Nederland zijn welkom.
Deelname is kosteloos, maar het aantal fysieke plaatsen is beperkt!

Organisator:
Gerhard Bruggink (Bruggink Communicatie Support) in samenwerking met
prof. dr. Peter van der Spek, hoogleraar Klinische Bioinformatica Erasmus MC en
prof. dr. ir. Koos van der Hoeven, emeritus hoogleraar Medische Oncologie Radboudumc en
medisch directeur Hartwig Medical Foundation.

Doelgroep:
Primair alle medisch specialisten (en artsen in opleiding), die systemische behandeling bij kanker geven. overige belangstellenden uit de Zorg. (secundair)

Deze nascholing wordt financieel ondersteund door de Personalised Healthcare Alliantie, Bayer
en Pfizer. Deze organisaties hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van het programma.

Het programma 28 september 2021:

Dagvoorzitter:  Dr. Martijn Lolkema, internist oncoloog Erasmus MC
Sidekick: Prof. dr. Peter van der Spek, hoogleraar Klinische Bioinformatica Erasmus MC.

Locatie:         Conferentiecentrum Rotterdam

12.30-12.50    Ontvangst met koffie, thee en een inlooplunch.

12.50-12.55    Welkom en introductie door middagvoorzitter dr. Martijn Lolkema

13.00-13.20    Data drives decisions: lessons learned pre and post Covid 19
Prof. dr. Peter van der Spek, hoogleraar Klinische Bioinformatica Erasmus MC.        

13.25-13.45    De basis, van DNA via RNA naar whole genome sequencing, exome sequencing en genenpanels. Lessons learned from primary immunodeficiency. Dr. Virgil Dalm internist, klinisch immunoloog Erasmus MC..  

13.50-14.10    CPCT, DRUP: wat is bereikt en hoe nu verder?
Dr. Martijn Lolkema, internist oncoloog Erasmus MC

14.15-14.35    Genetisch onderzoek bij huidkanker: het ontbrekende puzzelstukje?
Marlies Wakkee, Dermatoloog Associate professor Erasmus MC

14.45        Pauze (10 minuten)

14.45-15.05    Zijn DNA-profielen of andere biomarkers klaar voor toepassing in de oncologische praktijk, met name bij longkanker?
Prof. dr. Joachim Aerts. Hoogleraar Longziekten, Erasmus MC            

15.10-15.30    Het patiënten perspectief: Missie Tumor Onbekend
Warnyta Minnaard, oprichter Missie Tumor Onbekend (PTO)

15.30   Panel discussie met de gastsprekers en :
Lonneke Timmers, expert, secretary scientific advisory board (WAR) van Zorginstituut Nederland
Nadine The, beleid coördinator Zorg, VGZ en de deelnemers in de zaal.

16.15        Afsluitend drankje

 

Meer informatie & aanmelding

Zie de website.