← Alle events

AgriFoodTop 2021: Balans

Van derden

06/10/21


Balans

Tijdens de AgriFoodTop komen beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers bijeen om bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen in de agrifoodsector én om te werken aan hun netwerk.

Zowel in de agri- als in de foodsector is balans een belangrijk thema. Bij kringlooplandbouw draait het om het herstel van balans in het productiesysteem, zowel richting klimaat als richting bodem. En ook bij voedselproductie komt het thema terug. Hoe dringen we voedselverspilling terug, brengen we vraag en aanbod beter met elkaar in balans en voorkomen we verspilling na aankoop? Hoe brengen we meer balans in ons dieet? Overkoepelend speelt ook bij reststroomverwaarding balans een rol: Hoe zetten we reststromen zo in dan ze maximaal kunnen worden gebruikt tegen een zo laag mogelijke voetafdruk.

Programma

08.30 uur:          Registratie en koffie

9.00 uur:            Welkom – Kees de Gooijer (TKI Agri & Food)

9.05 uur:            Opening – Dirk Duijzer (Topsector Agri & Food)

9.20 uur:            Balans in de sector. Interview met Sjaak van der Tak (LTO Nederland), Dirk Duijzer (Topsector Agri & Food) en Cees-Jan Adema (FNLI)

10.00 uur:          FAIR data, post covid – Barend Mons (Leiden University Medical Center)

10.45 uur:           Koffiebreak

11.15 uur:            Parallelsessies:

     • Voorkomen van voedselverspilling
      Toine Timmermans (Samen Tegen Voedselverspilling)
     • Verwaarding reststromen richting food, feed en non-food
     • Human Capital: Hoe dichten we het gat tussen onderzoek, onderwijs en praktijk?
      Klaas Boer (Groenpact) en André Hoogendijk (BO Akkerbouw)
     • Herformulering – Ariette Matser (Wageningen UR)

12.45 uur:           Lunchbreak

13.45 uur:           Parallelsessies:

15.15 uur:           Artificial Intelligence in Voeding  Guido Camps (Wageningen UR)

16.00 uur:           Wrap up – Kees de Gooijer

16.05 uur:           Netwerkborrel

Meer informatie & aanmelden

Klik hier.